Bölüm 908

avatar
11871 32

Against The God - Bölüm 908


Bölüm 908 - İlahi Yolun Korkutucu Gücü

 

“Bu dünyada, Feng Xue’er en saf ilahı kanı ele geçirdi. Birkaç yıllık zamanda kesinlikle İlahi Kaynak Alemine yarıp geçebilecek ve tüm Kaynak Gökyüzü Kıtasında ilahi yola ilk adımını atan kişi olacak. Bundan sonra yine sınırsız bir geleceğe ve sınırsız ihtimallere sahip olacak.

 

“Ve sen, Xuanyuan Wentian, sadece İlahı Kaynak Alemine yarıp geçememekle kalmayacaksın, hiçbir geleceğin de olmayacak! dahası kanın ve ruhun tamamen çürümüş, ayrılmış ve kırılmış olduğundan ölümünden sonra tamamen dağılacaksın ve hiçbir ebediyette reenkarne olamayacaksın!!”

 

Rakibini kışkırtmak, onu kızdırmak ve soğukkanlılığını kaybetmesini sağlamak bazen onun tek kolunu kesmekten daha etkili olabiliyordu. Yun Che açıkça başarılı olmuş, sözleri Xuanyuan Wentian’ın canını yakmıştı. Xuanyuan Wentian’ın tüm bedeni titriyordu ve bedenindeki karanlık aura karmaşık bir hal alıyordu. Tamamen öfkelendiği çok açıktı.

 

Yun Che tam aleve benzin dökmek üzereyken aniden ve kazara Xuanyuan Wentian’ın titremelerinin sakinleştiğini ve öfkeyle dolu gözlerinin hızlıca kısılmaya başladığını gördü.

 

“Heh hehehe…” Xuanyuan Wntian gülmeye başladı. Gülüşü artık öfkeli değil bunun yerine aşırı zalimceydi, “Bu egemen çoktan dünyanın Cennetsel Egemeni, ilahi yolun gücünü elinde tutan bir iblis tanrısı…. nasıl senin gibi acınası bir ölümlü tarafından kızdırılabilirim ki?”

 

“...” Yun Che ağzını açtı ve kapattı. Bu Xuanyuan Wentian sakinliğinden tedirginliğe kapılmış ve sonrasında yine aniden sakinleşmişti. O zaman kendi sözlerinden tedirgin olduktan sonra aniden yine sakinleşmişti…

 

Bu sürekli yoğun duygu değişimi düpedüz delilikti!

 

“Sınırsız gelecek ve sınırsız imkanlar mı? Hah…” Xuanyuan Wentian acımasızca güldü, “Gerçekten hiçbir geleceği veya imkanı olmayan sensin! Çünkü bugün, bu egemen …. burada hepinizin kökünü kazıyacak!”

 

BOOOOMM…

 

Gökyüzünde ışık kaybolurken karanlık yapışkan katı bir madde misali yavaşça gümbürdeyerek aşağıya doğru yağdı. Işıktan yoksun dünyada yırtıcı bir karanlık yaratığı yeri göğü yutuyor gibiydi.

 

Yun Che yoğun baskının daha da güçlendiğini hissetti. Gözleri karanlığı parçaladı ve gürleyen karanlığın Xuanyuan Wentian’ın arkasında toplandığını fark etti. Yavaşça büyüdü ve gitgide sınırları zorlukla görülebilen daha da iri bir karanlık denizine dönüştü.

 

Üst sınırı göklere kadar uzanırken aşağısı engin denizler kadar uzanıyordu!

 

Yun Che’nin kaşları sertçe çatıldı, tüm bedenindeki kaynak enerjisi kabardı ve Cenneti Cezalandıran Kılıcı  hızlıca önüne fırladı.

 

Yüce Okyanus Sarayının durduğu bölge tamamen kararmış ve Hükümdarın göz gücü bile net şekilde üç metre ötesini göremiyordu. Feng Xue’er karlı ellerini ve anka alevleriyle gökleri yakarak dünyaya biraz ışık getirdi.

 

“Ne… ne tür bir güç bu böyle?”

 

Göklerdeki ve yerdeki bu korkutucu değişim; zihinlerindeki cehennemden çok daha korkutucu olan bu baskı… Bu dünyada böyle güçlü bir varlığın oluşunu hayal etmeye bile cüret edemiyorlardı ve bu güç gerçekten tanıdıkları birinden geliyordu.

 

“Yun Che, bu egemen iblis tanrısının önünde mücadeleye ne kadar devam edeceğini görmek istiyor!!!”

 

Booom!

 

Ebedi Gece İblis Kılıcı ileri doğru parçaladı. Basit bir hareketiyle karanlığın sınırsız denizi gökyüzü ve yeryüzüyle birlikte Yun Che’yi kaplayarak, ona kaçacak hiçbir yer bırakmadı.

 

“Sss…” Yun Che güçlü şekilde nefes aldı ve bedenindeki tüm kaynak enerjisi hiçbir kısıtlama olmadan dönmeye başladı. Jasmine gibi anormal varlıklar dışında bu en ağır baskı ve en korkutucu güçle  hayatı boyunca hiç karşılaşmamıştı. Kaynak Gökyüzü Kıtasında tanık olduğu güçle kıyaslandığında tamamen farklıydı…. Seviye ve alem bakımından tamamen farklı düzeydeydi.

 

Xuanyuan Wentian gerçek anlamda hiç ilahi yola giremezdi; bunlar boş sözler değildi. Çünkü öldüğünde bile uzun ömürlü olmayacak, ruh gücü ve ruhsal hissiyatı gerçek ilahı yola giremeyecekti.

 

Diğer yandan saf kaynak gücü bakımından gerçekten İlahı Kaynak Alemindeydi!

 

İlahi Kaynak aleminde bir varlık Gökyüzü Kaynak Kıtasında daha önce hiç görülmemişti!

 

Bu seviyedeki güce karşı Yun Che’nin kesinlikle hiçbir şekilde kazanma şansı yoktu.

 

Ancak Xuanyuan Wentian’a karşı…

 

Yun Che sertçe ileri adımladı. Cennet Cezalandıran Kılıcı yoğun biçimde sallandı ve altın karga alevleri birkaç yüz metre gökyüzünde şahlanırken kıpkırmızı bir alev denizi oluşturdu ve karanlığın ardından kovaladı.

 

“Boom!”

 

Karanlık denizi güçlü şekilde havadaki sert alevlerle çarpıştı. Bir anda karanlık gökyüzü iki dünyaya ayrıldı. Yüksek kısımları yapışkan ve sıkı bir karanlıkla kaplıyken alt kısımları yükselen bir güneş misali kavurucu sıcak alevlerle çarpışıyordu. Alevlerin aşağıdan parlayışıyla denizin yüzeyinde güzel huzmeler oluşuyordu.

 

“Bu… bu!!”

 

Kırmızı ve siyahın kavuştuğu en kuzey gökyüzü bölgesinde kıyamet gününün görüntüsü sergileniyor gibiydi. Şeytani zehre dayanan kaynak uygulayıcıları bile tüm kudretleriyle kuzeye bakıyor, bu sahneyi kaçırmak istemiyorlardı. Bu olabilecek herhangi bir doğal felaketten daha şok edici bir sahneydi. Ve kesinlikle hayatlarında bir ikinci defa bununla karşılaşamazlardı.

 

Herhangi biri karanlığın Xuanyuan Wentian’ın gücüyken kıpkırmızı alevlerin Yun Che’nin gücü olduğunu söyleyebilirdi. Yüzlerce km ötede olmalarına rağmen yine de savaşın gelişimlerini net şekilde söyleyebilirlerdi.

 

“Büyük kardeş Yun…. iyi şanslar! “Feng Xue’er’in iki kolu da sıkıca kıyafetini kavrarken kalbi durmak bilmiyordu.

 

İki dünya kilitlenirken birkaç nefes süresince kaldıktan sonra karanlık aniden alçalarak sertçe alev denizini bastırdı. Bastırma başladığında yavaşça daha da yoğunlaşmaya başladı ve alevlerden gelen ışık gitgide daha sönük bir hal almaya başladı. Güneş misali kabaran alev denizi bir anda kara bulutlar tarafından yenilip bitirilirken yarısı çoktan kaybolmuştu.

 

“Büyük Kardeş Yun!” Feng Xue’er haykırırken, şaşkınlıkla sıkıca iki elini göğsünde kavuşturuyordu.

 

Jasmine, önceden Yun Che’ye  Temel Kaynak Alemin’den Egemen Kaynak Alemi gibi devasa bir aleme kadar görmüş olmasına rağmen sonrasında gelen İlahi Kaynak Aleminin tamamen farklı bir alem olduğunu söylemişti.

 

Aşırı durumlar altında Yun Che Tiran Kaynak Alemiyle, Gökyüzü Kaynak Alemi gücüyle savaşabilirdi, Egemen Kaynak Alemiyle Tiran Kaynak Alemi gücüyle savaşabilirdi. Tiran Kaynak Alemindeyken zaten aşırı bir gücü elinde tutan Huangji Wuyu’yu yenebilmişti.

 

Tüm bu süreç boyunca gücü bir veya iki kaynak alemi yükselecek kapasitedeydi. Diğer yandan Egemen Kaynak Alemi ve İlahi Kaynak Alemi arasında sadece bir alem olmasına rağmen ikisi arasındaki uçurum fala büyüktü… O kadar büyüktü ki tüm Kaynak Gökyüzü Kıtası tarihinde sayısız derebeyi ve hükümdar gelip geçmesine rağmen daha önce hiç Kaynak Tanrısı görülmemişti.

 

Bu sırada çoktan Egemen Kaynak Alemine adımını atmış Yun Che Kaynak Gökyüzü Kıtasında Egemen Kaynak Aleminin dar boğazını geçerek ilahi yolun gücünü elde eden ilk kişiyle yüzleşiyordu.Ayrıca iki alem arasındaki güç farkının ne kadar devasa olduğuna tanıklık ediyordu.

 

Altın karga alevleri tüm kudretiyle yanarken yalnızca beş saniye zorlukla dayandıktan sonra Xuanyuan Wentian’ın ilahi yoldaki gücünün kudreti taraıfndan yenildi. Gökler çöküyormuşçasına görünen bir baskı hakimdi. Yun Che’nin tüm bedeni titredi ve alev denizi hızlıca bedeniyle birlikte düştü. Okyanusun yüzeyine yaklaştığında bedenindeki altın karga alevleri söndü ve yer ile gökyüzünde bir kere daha hiçbir ışık kalmadı.

 

Karanlık gökyüzünü parçalarken iblisin ağzına doğru yuvarlanır gibi Yun Che’yi içine aldı.

 

“Hahahaha!” Xuanyuan Wntian gökleri sarsan histerik bir kahkaha patlattı, “Yun Che bunu görüyor musun!? Bu iblis tanrısının gücü! Ne kadar şanslı olursan ol, ne kadar büyük bir gelişme kaydedersen kaydet, hiçbir anlamı yok! İblis tanrısının gücü önünde acınası bir karıncasın!”

 

Karanlık iblis aurası çok daha yoğun biçimde dönmeye başlarken yavaşça ve tamamen Yun Che’nin aurasını bastırıyordu. Aniden keskin zırtlak bir gürültü duyuldu ve bir anka kılıcı parıltısı aniden gökyüzüne ateşlendi. Sıkı karanlık katman katman parçaladı ve kılıcın ucu Xuanyuan Wentian’a doğru parçaladı. Kılıcın ucundaysa dönen bir hortum görülüyordu.

 

“Mn?” Xuanyuan Wentian’ın histerik gülüşü aniden kesildi. Karanlık dünyası çoktan baştan aşağı Cennet Cezalandıran İblis Kesen Kılıç tarafından parçalanmıştı. Kılıcın ucu anka parıltısı gibi bir his verirken karnına doğru ilerliyordu.

 

Tüm karanlık dünyasını parçalamış olamsına rağmen kılıcın gücü hala ufacık da olsa azalmamıştı.

 

“Yine şu değersiz kılıç!”

 

Xuanyuan Wentian uludu ve bir anda Ebedi Şeytan İblisi Kılıcını aşağı doğru çekti.

 

Klanggg!!

 

Bu Yun Che’nin ilahi yol gücüyle ilk çarpışmasıydı. Alevleri tamamen bastırıldığı andan itibaren zaten ilahi yolun gücünün ne kadar korkutucu olduğunu hissetmişti. Kılıçlarını çarpıştırmak üzereyken çoktan kendini yeterince hazırlamıştı. Ancak kılıçları çarpıştığında Yun Che’nin tüm bedeni yine de titremişti. Kollarının ikisi de uyuşarak geri savruldu. O anda bilinci dağılmıştı.

 

Yun Che soğukça homurdanırken bedeni geri savruldu.

 

“Heh, mücadeleye devam. Yalnızca yeterince müvadele ettiğinde daha fazla hissedebilirsin!”

 

Tüm karanlık aura Xuanyuan Wentian’ın arkasında toplandı ve kılıcını Yun Che’ye doğru sapladı. Karanlık, vuruşuyla birlikte ilerliyordu.

 

Geriye doğru uçan Yun Che zorlukla dengesini sağlayarak duruşunu korudu. Üzerindeki kaynak aurası kabardı ve alevler yeniden yandı. Xuanyuan Wentian’ın kılıcının önünde Yun Che ne geri çekildi ne onu savuşturdu, bunun yerine kılıcını savurdu. Kılıcın etrafındaki uzay hızlıca cam misali parçalanırken sınırsız enerji yanan ilahi alevlerle birleşti. Atmosfer dağıldı ve yandı.

 

Booom!!

 

Cenneti Cezalandıran İblis Katleden Kılıç ve Ebedi Gece İblis Kılıcı aynı anda havayı parçalayarak ağır şekilde çarpıştı. Bir anda tüm dünya sesini yitirirken sonrasında bir kere daha sertçe patlayarak kırılgan atmosfer uzun kulak yırtan bir gürültü yaydı ve birkaç kilometre boyunca çöktü. Etrafındaki alevler ve karanlığın hepsi güçlükle ayrıldı ve binlerce iri dalga elli kilometre denizi yalayıp geçti.

 

“UWAAHH….”

 

Yüce Okyanus Sarayı sayısız gergin çığlıkla dolarken tüm okyanus sarayı şiddetle titredi, her an tamamen çökecek gibiydi.

 

“Pftt!”

 

Uzun bir kan izi Yun Che’nin ağzından ateşlendi. İki kolu da hissini kaybetmiş ve uçan bir meteor misali geri savrulmuştu. Diğer yandan Xuanyuan Wentian’ın kılıç duruşu tamamen direnememişti. Sayısız karanlık kılıç aurası bedenine çarparak kıyafetlerini parçalamış, bedeninde sayısız derin kan izi bırakmıştı.

 

Xuanyuan Wentian diğer yandan sadece otuz metre kadar geri savrulmuştu.

 

Tam okyanusun yüzeyine yaklaşmışken Yun Che sonunda durdu. Tüm bedeni acı içindeydi ve doğrudan kılıç aurasına maruz kalan bölgeleri eziyet veren bir acıyla yanıyordu. Korkutucu güce karşı koyan iki kolunda da acı veren kan izleri vardı.

 

Kaynak Gökyüzü Kıtasında Xuanyuan Wentian’ın vuruşunun karşısında durabilecek tek kişi Yun Che olmalıydı. Yun Che ile benzer güçte başka biri olsaydı kolları şüphesiz parçalanırdı.

 

Yavaşça Cennet Cezalandıran Kılıcı kaldırırken bedenindeki Altın Karga alevleri bir kere daha yandı ve kaynak enerjisi tekrar kabardı. Yun Che’nin bedeninin dışında birçok kan izi görünüyor olmasına ve yavaşça soluyor olmasına rağmen yeniden öne çıkardığı gücü öncesinden zayıf değildi.

 

Bu Xuanyuan Wentian….

 

Bu noktada Yun Che çoktan Xuanyuan Wentian’ın asla uzun yaşam ve ilahi yolda ruhsal hissiyata erişemeyeceği konusunda emindi. Korkutucu gücü ise aslında gerçekten İlahi Kaynak Alemindeydi.

 

Egemen Kaynak Alemi ve ilahi Kaynak Alemi arasında bu kadar dev bir fark olması İlahi Kaynak Aleminin altındaki herhangi biri ne kadar güçlü olursa olsun hala bir insan olmasından kaynaklanıyordu.

 

Biri İlahi Kaynak Alemine adım attığında ölümlü aleminden yükselerek insanlar arasında gerçek bir tanrı haline gelirdi!

 

Yun Che’nin önceki rakipleri ne kadar güçlü olursa olsunlar hepsi insandı…. Ay Katleden Şeytan Egemenin gücü insanların gücünü geride bırakıyor olsa da durum bundan ibaretti.  Ancak bugün ölümlü gücüne güvenerek ilahi yolun gücüne erişmiş biriyle dövüşüyordu!

 

Sadece bununla kalmıyordu, bu savaş ne olursa olsun kazanılması gereken bir

savaştı.

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44235 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr