Bölüm 942: Yedi İlahi Kaynak Âlemi

avatar
12483 37

Against The God - Bölüm 942: Yedi İlahi Kaynak Âlemi


 

Bölüm 942: Yedi İlahi Kaynak Âlemi

 

Jasmine'i tekrar görmek için Yun Che'nin bastırılamaz arzusu kıyaslanamaz derecede güçlüydü. Ne yazık ki temelde Tanrı Âlemi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bir süre önce Tanrı Âleminin varlığını duyduğunda, zihninde genel bir taslak çizdi ve her zaman sadece on ya da yüz kat daha büyük olan Mavi Kutup Yıldızına benzer bir boyutun olduğunu düşündü.

 

Mu Bingyun'un tasvirlerini ve söylediklerini duyduktan sonra kafasında oluşan resmin hayal ettiğinden katbekat daha büyük olduğunu anladı. Bulunduğu boyutun genişliği ya da kaynak güç seviyesinin büyüklüğü olsun, aralarındaki fark cennet ve dünya gibiydi.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçesine ve geri kalanlara başta "hiçbir şey bilmediğinden dolayı” beş yıl içinde geri döneceğine söz vermişti.

 

Her ne kadar beş yıl Mavi Kutup Yıldızında uzun bir süre olmasa da, ayrılmaya geldiğinde hala kısa bir süre değildi.

 

Bununla birlikte, korkunç derecede büyük Tanrı Âlemi... Bu hayal edilemeyecek kadar yüksek bir varoluş düzlemiydi, beş yıl belki de orası için kısa bir zaman aralığıydı. Jasmine'i görmeyi veya bir şey yapmayı unutun, muhtemelen kendi gücüne güvenerek bile Kar Şarkı Âlemine gitmesi mümkün değildi.

 

Onun için Mu Bingyun'un bu teklifi hiç şüphesiz Yun Che için aniden ortaya çıkan bir umut ışığı oldu.

 

“Tamam...” Yun Che adeta söylediklerini süzgeçten geçiriyormuş gibi başını salladı, hem ifadesi hem de kalbinden gelen saf duyguları onun ne kadar şükran gösterdiğini belli ediyordu. Mu Bingyun gerçekten ona yardım etmek istiyordu. Ona yardım etmek için birkaç kelime ile oynamasına rağmen, onu Kar Şarkısı Âleminin Ulu Âlem Kralının yardımını almak önerecekti... Yun Che daha önce Tanrı Âlemine hiç gitmemiş olsa da, Ulu Âlem Kralının ne tür bir insan olacağını hayal edebiliyordu. Tanrı Âlemindeki tüm yıldız âlemleri içinde düşük seviyeli âlemlerden gelenler hoş karşılanmaz ve kimse onlara yardım eli uzatmaz, durum böyle de olsa onu Ulu Âlem Kralına önerecekti.

 

Yun Che ciddiyetle belirtti: “Peri Mu, sonuç ne olursa olsun kesinlikle iyiliğinizi hatırlayacağım.” dedi.

 

Mu Bingyun yanıt olarak başını salladı. “Hayatımı kurtardın, elbette sana yardım edeceğim. Düşünebildiğim tek yöntem bu. Ancak aynı zamanda çok fazla umut etmemelisin. Daha önce Tanrı Âlemine gitmekte ısrarcı olabilme nedenin için epeyce sebep buldum, ancak bunun aslında bu kadar şok edici olacağını hiç beklemiyordum. Sana bu konuda bir kova dolusu soğuk su dökmüş gibi olmak istemezdim, fakat bulunduğun konumu göz ardı edemem... Kar Şarkısı Âleminde benim gidip seni Ulu Âlem Kralına önermem bile...”

 

Yüksek sesle söylemenin biraz acımasız olduğunu hisseden Mu Bingyun sözlerine devam etmedi.

 

Ayrıca Yun Che Tanrı Âleminden biri değildi. Sadece onun bu sözleriyle, Yıldız Tanrı Âlemi'nin Cennetsel Katil Tanrısının Tanrılar Âlemi'nde ne tür bir varlık olabileceğini anlaması mümkün değildi.

 

Biliyorum.” Morali bozulan Yun Che daha fazla tartışmak istemedi. “Ama en azından denemek istiyorum. Aksi halde, hayatım boyunca asla huzurlu olamayacağım.”

 

“Eğer yetenek ve gelişim seviyene bakarsak sen hala Buz Anka Sarayına veya Donmuş Kar Salonuna girmek için yeterli değilsin, fakat Kar Yağışı Sarayına girmek için yeterli niteliktesin. Sadece bu dünyadaki yüce statün orada hiçbir şey ifade etmeyeceği için muhtemelen bazı sıkıntılara katlanacaksın.” Mu Bingyun devam etti: “Ama sahip olduğun akıl almaz yeteneklerinle Kar Şarkısı Âlemindeki ilerlemenin olağanüstü hızlı olacağından eminim. Buz Anka Sarayına girebilmen sadece zaman meselesi…

 

Buz Anka Sarayı... Donmuş Kar Salonu... Kar Yağışı Sarayı...” Yun Che mırıldandı. “Onlar senin İlahi Buz Anka Tarikatının içinde üç farklı ana gücü temsil eden bölümler mi?”

 

“Öyle de diyebilirsin.” Mu Bingyun yumuşak bir tonda cevap verdi. “İlahi Buz Anka Tarikatı Kar Şarkısı Âleminin çekirdek mezhebidir. Ana mezhep ustası Ulu Âlem Kralıdır, ancak İlahi Buz Anka Tarikatına sıradan kaynak gelişimcilerinin katılabileceği bir mezhep değildir. Donmuş Kar Salonuna girebilecek olanlar, İlahi Buz Anka mezhebinin resmi öğrencileri olarak kabul edilir. Bir kez kaynak gücün ilahi yola ulaştığında İlahi Köken Âleminde olacaksın ve böylece Donmuş Kar Salonuna katılabileceksin. Donmuş Kar Salonu her biri yirmi bin öğrenciyi tutan toplam yüz sekiz odadan meydana geliyor. Donmuş Kar Salonunun üstünde otuz altı büyük yer alır ve bu kişiler Buz Anka Sarayı'nın ustalarının büyükleridir. Eğer birisi Buz Anka Sarayına girebiliyorsa, bu onun İlahi Anka Tarikatında birinci sınıf bir öğrenci olduğunu gösterir. Bunu yapmak için kaynak güçlerinin ya İlahi Ruh Âlemine ulaşması ya da yeteneklerinin o kadar iyi olması gerekir ki yirmi yaşından önce İlahi Köken Âlemine ulaşması takdirinde bunu başarabilir. Buz Anka Sarayının üstünde Buz Anka İlahi salonu yer alır, burası öğrencilerin eğitim aldıkları yerdir.”

 

“Kar Yağışı Sarayına gelince, kaynak güçleri Egemen Kaynak Âleminde bulunup henüz ilahi yola adım atmayan yarı resmi müritlerin yerleştirildiği yer burasıdır. Kar Yağışı Sarayı öğrencileri onlara verilen kaynakları keyfi kullanabilecek bir lükse sahip değildir. Onlar ellerinde bulunan az kaynakla yetişim yapmaya çalışırlar. Zamanlarının diğer yarısı el emeğine tahsis edilir... Kar Yağışı Sarayına katılanların yarım öğrenci, yarım işçi gibi olduğu söylenebilir.

 

Mu Bingyun'un sakin sesi içine gizlenmiş özür ve çaresizlikle doluydu. Çünkü Yun Che'nin kaynak gücü ile girebileceği tek yer Kar Yağışı Sarayıydı. Kar Şarkısı Âleminde doğru ve uygun olan buydu, ancak Yun Che'nin bu düşük bölgede bulunan kıtasının kendisinin sahip olduğu yüksek statüsüne kıyasla, bunun şüphesiz onun için kabul edilmesi zor, aşırı bir düşüş olacağı kesindi.

 

Yun Che afallamıştı. Tanrı Âleminin son derece büyük olduğunu bilse de dünyasındaki en iyi varoluşları simgeleyen Egemen Kaynak Âlemi seviyesi, aslında resmi bir İlahi Buz Ankası mezhebinin öğrencisi olmaya bile hak kazanamadığı bir seviyeydi!

 

Sadece yarım öğrenci ve yarım işçi olmaya layıktı!

 

Yun Che için gökten yeryüzüne bu büyük düşüş, bir an için tarifsiz bir şekilde acınası hissetmesine neden olmuştu. Ama ardından hemen sordu: “İlahi Köken Âlemi... İlahi Ruh Âlemi? Bunlar ne tür âlemler?”

 

“Oh...” Mu Bingyun hafif şaşkınlık ifadesi gösterdi. “Egemen Kaynak Âleminin üstündeki güç seviyeleri hakkında bir bilgiye sahip değilsin gibi görünüyor.”

 

Yun Che başını salladı. “Egemen Kaynak Âlemi bu dünyanın zirvesidir. İlahi Kaynak Âlemi bu dünyanın efsaneleri arasında olmasına rağmen, henüz kimse ulaşmış gibi görünmüyor. Daha önce bahsettiğiniz İlahi Köken Âlemi ve İlahi Ruh Âlemine gelince, aslında onları ilk defa işitiyorum.”

 

“Görüyorum.” Mu Bingyun hafifçe başını salladı. “Bu dünyanın elemental potansiyel kapasitesi ve yasaları göz önüne alındığında tanrı olma yolundaki mücadelen, göklere ulaşmak kadar zordur. Buna benzer birkaç düşük seviyeli âlem böyledir. Sonuçta kaynakların ve yasaların kısıtlanması altında, bir ölümlü ve bir tanrı arasındaki fark sıkı çalışma, anlama veya doğuştan gelen yetenek tarafından geçilemez.”

 

“Temel Kaynak Âlemi, Başlangıç Kaynak Âlemi, Gerçek Kaynak Âlemi, Ruhsal Kaynak Âlemi, Yeryüzü Kaynak Âlemi, Gökyüzü Kaynak Âlemi, İmparator Kaynak Âlemi, Tiran Kaynak Âlemi ve Egemen Kaynak Âlemi… Aşina olduğunuz dokuz kaynak âlemi ‘Dokuz Ölümlü Âlem’ olarak bilinir. Dokuz farklı âlem olsa da, onlar da büyük bir âlem gibi düşünülebilir. Ve biri bu büyük âlemden çıktıktan sonra tamamen farklı bir büyük bölgeye adım atar. Bu da ”İlahi Kaynak Âlemi” olarak bildiğiniz şeydir.

 

Yun Che anlatılanları ciddiyetle dinliyordu. Jasmine de daha önce buna benzer bir şey söylemişti. Bana İlahi Kaynak Âlemine ulaştığımda birşeylerin değişeceğini, anlayışımın gelişeceğini söylemişti.  Egemen Kaynak Âlemi ile İlahi Kaynak Âlemi arasındaki fark muhtemelen senin hayal edemeyeceğin kadar fazladır. Ruhsal Kaynak Âlemi ile Egemen Kaynak Âlemi arasındaki fark koca bir âlem gibi görünüyorsa, o zaman İlahi Kaynak Âlemi de diğer bir büyük âlemdir... İkisi arasındaki fark yer ile gök gibidir.

 

“İlahi Kaynak Âlemi büyük bir âlemin adıdır. Bu bölgeye giren kaynak uygulayıcıları resmi olarak ölümlü hayatlarını aşmış ve ilahi yola adımlarını atmışlardır. Dokuz Ölümlü Âleme kıyasla, İlahi Kaynak ÂlemiYedi İlahi Kaynak Âlemi olarak adlandırılan yedi büyük âlemden oluşur.”

 

Yedi... İlahi Kaynak Âlemi...” Yun Che istemsizce mırıldandı. Bu aynı zamanda bu ismi ilk kez duyduğu andı.

 

Üç özel âlemden başka, Yedi İlahi Kaynak Âlemi Dokuz Ölümlü Âlemden farklı değildir; her âlem yine kendi arasında on küçük âleme ayrılmıştır.”

 

“İlk bölge, hayati enerjinin ebedi olmasını sağlayan İlahi Köken Âlemidir. Bu bölge ilahi yola girmenin ilk adımıdır. İlahi Köken Âlemine girdiğinde, yaşamının hayati enerjisinde gözle görülebilir bir değişiklik olacaktır. İlahi yola girdikten sonra kaynak enerjin öncelikle vücudunu bir kez daha sertleştirecek ve ölümlü bedenden ayrılmanı ve daha uzun bir ömre sahip olmanı sağlayacaktır. Sana daha inatçı bir canlılık ve daha da dayanıklı bir vücut verecektir.”

 

“İkinci bölge, ruhunun ilahi olmasını sağlayan İlahi Ruh Âlemidir. Bu âlem kaynak gelişimcisinin ruhunun akıl almaz bir dönüşüm geçireceği yerdir. İlahi Ruh Âlemine ulaşmak demek ruhunun sahip olduğu maksimum potansiyeli kırarak başka bir seviyeye yükselmesidir. Böylece daha güçlü bir iradeye ve zihinsel güce sahip olacaksın. Kaynak sanatları ve dünyanın yasalarına yönelik anlayışın eski benliğini aşacaktır.”

 

“Üçüncü bölge nispeten özeldir, buna İlahi Musibet Âlemi denir. Bu âlemde senin kaynak enerjin durdurulamaz bir artışla büyüyecek ve buna diğer başka gelişimlerde eşlik edecektir. Bununla birlikte, buradaki ‘Musibet ‘ kelimesi sayısız kaynak uygulayıcısının kâbusudur.”

 

İlahi Musibet? Bu ne anlama geliyor? Bu bölgeye girmek gerçekten tehlikeli olabilir mi?” Yun Che sordu.

 

Ölümlü, Tanrı olmak isterse cennetin gazabıyla karşılaşır.” Mu Bingyun gözlerini kapattı. “İlahi Musibet Âleminin onuncu seviyesinin zirvesine ulaştığında ve bir sonraki büyük bölgeye zorla girmeye çalıştığında, hemen göklerden gelen cezayı tetikleyeceksin: İlahi Cennetsel Musibet Yıldırımı!”

 

Yun Che: “...!?”

 

Cennetsel Musibet Yıldırımı kıyaslanamaz bir derecede dehşet vericidir. Ölmeden dayanabilirsen, başarılı bir şekilde bir üst âleme geçebilirsin. Lakin buna karşı koyamazsan, gelişimin sakatlanır ve hayatını kaybetmek en ağır sonuç olur. Dahası, farklı kaynak uygulayıcıları farklı Cennetsel Musibet Yıldırımlarına maruz kalırlar. Bir kaynak uygulayıcısı için doğuştan gelen yetenekleri ne kadar düşükse, Cennetsel Musibet Yıldırımı o kadar zayıf olur. Onlar yalnız bir Musibet Yıldırımı ile karşılaşacak. İlahi Musibet Âleminin dar boğazını kırmak için kaynak uygulayıcılarının uzun süren çalışmalarından sonra yüzde doksanından fazlası genellikle bir musibet yıldırımıyla karşılaşır.  Bu öyle olsa da, kaynak gelişimcilerinin yüzde altmışı Musibet Yıldırımı altında ölür.”

 

Bu standartlarda, doğuştan gelen yeteneğin ne kadar yüksek olursa çekeceğin akıl almaz acı o kadar güçlü olur! Doğuştan gelen yeteneği inanılmaz derecede iyi karmaya sahip olanlar Musibet Yıldırımına iki aşamada geçmek zorundadır. Daha yetenekli olanlara gelince, üç aşamalı Musibet Yıldırımıyla tanışması gerekebilir! İlahi âlemde her yüz yılda bir kez görülen ve dört aşamalı musibeti çekebilen nadiren görülen son derece gizemli soya sahip dahiler vardır.”

 

Bu noktaya geldikten sonra Mu Bingyun içini çekti. “Bu, göklerin onların yeteneğini kıskandığı anlamına karşılık gelebilir. İlahi bir şekilde yetiştirilmesi büyük yetenek, daha fazla ölçülemez bir geleceği olacağını ve daha fazla cennet azap vardır. Sonuçta, adam adamdır ve Tanrı Tanrı'dır. Birisi zorla ebediyete ulaşmak isterse, başlı başına göklere karşı çıkmakla eş değerdir.”

 

Dört aşamalı Musibet Yıldırımı... Bu Musibet Yıldırımı tarafından dört kez saldırılmak anlamına mı geliyor?” Yun Che şaşkınlıkla sormuştu.

 

Hayır...” Mu Bingyun başını salladı. “Dört aşamada gerçekleşecek. Ayrıca Musibet Yıldırımının her aşaması farklıdır.”

 

Musibet yıldırımı ilk vuruşunda tek bir yıldırım indirir, ikinci aşamada iki yıldırım, üçüncü aşamada dört yıldırım ve dördüncü aşama geldiğinde sekiz yıldırıma gebelik edecektir. Musibet yıldırımı toplamda on beş yıldırımı göklerden indirecektir. Ayrıca Musibet Yıldırımının dört aşaması arasındaki aralık son derece kısadır ve dinlenmene izin vermez. Nefes almak için zaman bile yoktur.”

 

Aslında... Cidden böyle mi?!” Yun Che kalbinde büyük bir şaşkınlık geçirdi.

 

Mu Bingyun daha önce Musibet Yıldırımının sadece ilk aşaması sırasında hayatlarını kaybeden kaynak gelişimcilerinin yüzde altmışının öldüğünü belirtmişti.  Yun Che musibet yıldırımlarının göklerden nasıl indiğini hayal edemiyordu.

 

Ayrıca, on beş musibet yıldırımı... Toplamda on beş musibet yıldırımına karşı gelmek! Ve son seviyede sekiz yıldırım birden çakıyor.

 

Tek tek çakmasıyla hepsinin aynı anda çakması aslına bakarsak birbirinden çok farklı kavramlar.

 

Peki... Tanrı Âleminde şu ana kadar hiç dört aşamaya ulaşabilen birisi oldu mu?” diye sordu Yun Che.

 

“Tabii ki var.” Mu Bingyun tereddüt etmeden cevapladı: ”Engin kırk bin yıldız Tanrı Âlemi içinde, katrilyonlarca kaynak gelişimcisi arasından her yeni nesilde genellikle çarpıcı yetenekli bir kişi doğar. Tanrı Âleminin tarihine bakarsan musibet yıldırımıyla başarılı bir şekilde karşılaşan kaynak gelişimcilerini görebilirsin, hatta dördüncü aşamayı aşabilen tanrıvari yeteneklerde vardır. Sonunda, hepsi büyük başarılara imza attı. Ya bir bölgenin hükümdarı ya da bir âlemin kralı oldular.

 

“Şimdi Kar Şarkısı Âleminin Ulu Âlem Kralı olan ablam, o zamanlar dört aşamaya dayandı.”

 

...” Yun Che'nin ağzı kontrolsüz bir şekilde genişledi. Bir orta yıldız âleminin Ulu Âlem Kralının yüksek yıldız âleminden daha zayıf olmayan güce sahip olmasına şaşmamalı.

 

Ve Tanrı Âleminin tarihinde altı aşamayla bile karşılaşan bir kişi vardı.”

 

Altı... Altı aşama?” Yun Che şaşkınlıkla çığlık attı.

 

Her yıldırım aşaması aşıldığında yıldırım sayısı iki katına çıkar. Dördüncü aşamada sekiz yıldırımla karşılaşacak, beşinci aşamada on altı yıldırım tarafından saldırıya uğrayacak ve altıncı aşama... Otuz iki yıldırım saldırısı...

 

Ne kadar yetenekli biri bu tür bir Musibet Yıldırımıyla baş edebilir!?

 

“O kişi yüksek yıldız âlemlerinden birinde doğdu. İlahi Cennetsel Musibet Yıldırımıyla karşılaştığı gün tüm Tanrı Âlemini şok etti... Ancak musibeti aşmayı başaramadı ve sonunda öldü. Buna rağmen Musibet Yıldırımının beşinci aşaması tamamlandığında, o ölümün eşiğinde olsa bile hala hayatta kalmıştı. Sadece bu gerçek, Tanrı Âleminin tarih kitaplarına eklenmesi için yeterliydi. Bununla birlikte bu üzücü... Otuz iki eş zamanlı musibet yıldırımına mazur kalmak... Ölümün eşiğindeyken musibet yıldırımlarına tahammül etmenin hiçbir yolu yok, bulunduğu kaynak gücü seviyesi onu kurtarmaya yetmeyecektir.

 

Yun Che: ”...”

 

Mu Bingyun hüzünlü bir iç çekti. “Bütün bu yıllar boyunca, çok sayıda yetenek İlahi Cennetsel Musibet Yıldırımı altında hayatlarını kaybetmişti. Bu yüzden İlahi Musibet Âleminin başka bir adı da vardır: İlahi Ölüm Âlemi...”

 

Orası kaynak uygulayıcıların öldüğü alandır.

 

Kim İlahi Musibet Âlemini kırmak isterse, İlahi Cennetsel Musibet Yıldırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Ancak insanın hayatta kalma içgüdüsü yaşamının en büyük hazinesidir. Bu nedenle çok sayıda kaynak gelişimcisi, İlahi Musibet Âleminin zirvesinde sonsuza kadar kalmayı tercih eder. Çok sayıda dahi... Sonuçta, daha yetenekli olanlar İlahi Cennetsel Musibet Yıldırımlarının altında büyük olasılıkla yok olacak.”

 

“Bu yüzden de İlahi Musibet Yıldırım Âlemini aşan kaynak gelişimcilerinin sayısı büyük ölçüde azaldı.

 

Ancak bazı hükümdar seviyeli âlemler için bu gerçeklik biraz farklı.” Mu Bingyun ekledi. “Hükümdar seviyeli âlemlerin güçlü olmasının nedeni, çoğunun benzersiz gelişim yoluna meydan okuyan güçlü benzersiz miraslara ve cennetsel nitelikte hazinelere sahip olmasıdır. ”Uyumlu” oldukları sürece, normal kaynak gelişimcilerinin tüm yaşamlarını yetiştirerek geçirseler bile erişemeyecekleri ilahi bir güç kazanabilirler. Aynı zamanda, onlarla Musibet Yıldırımını doğrudan önleyebilirsin. Bununla birlikte, bu istisna sadece Hükümdar Âlemlerinde var olmuştur. Ayrıca Hükümdar Âlemlerinde, böyle benzersiz miraslara ulaşabilecek olanlar son derece nadirdir. Hükümdar âlemlerinin dışına çıktıklarında bile herhangi bir kaynak gelişimcisi, İlahi Musibet Âlemini geçtiklerinde İlahi Cennetsel Musibet yıldırımlarından kaçınamaz.”

 

Yun Che: “...” (Jasmine...)

 

“İlahi Cennetsel Musibet yıldırımını başarıyla atlatan kaynak gelişimcileri bir sonraki âleme adımını atabilecek güce sahip olurlar: İlahi Öz Âlemine! Bu alanda, kişinin ruhsal duyuları büyük ölçüde değişir. İlahi Öz Âlemine girdikten sonra dünya tamamen daha farklı hale gelir. Auran, ruhsal gücün, yasaları kavrayış seviyen ve bununla birlikte tüm duyuların büyük değişikliklere uğrar. Daha önce anlaşılamayan ve öğrenilemeyen birçok kaynak sanatı bu alanda kolayca anlaşılabilir.

 

Yaşam enerjin, ruhun ve ilahi ruhsal duyun... Sahip olduğun bu ruhsal duyular, senin eski ölümlü bedeninden ayrılarak seninle birlikte ölümsüzlük yoluna yeniden biçimlenerek girecektir. İlahi Öz Âleminden sonra bile üst âlemlerden biri olarak kabul edilen âlem İlahi Kral Âlemidir! İlahi Kral olduktan sonra, bir tarikat kurmak ve bir büyük usta olmak mümkün olacaktır. Geniş düşük yıldız âlemlerinde bir Âlem Kralı bile olabilirsin!

 

“İlahi Kral Âleminin üstünde İlahi Egemen Âlemi vardır. İlahi Egemen olmak, Tanrı Âlemindeki kitlelerin hükümdarı haline geldiği anlamına gelir. Yıldızlı gökyüzüne uçmak ve dünyaya bakmak mümkün olur. Orta yıldız krallıkları içinde bir bölgenin kralı bile olabilir.”

 

“İlahi egemen âleminin üstünde İlahi Usta âlemi vardır! İlahi Usta, ilahi yolun efendisi anlamına gelir. Bu âlemdeki biri Tanrı âleminin zirvesinde oturabilir. Mevcut ilkel kaos boyutunda en üst düzeydedir ve bir insanın ulaşabileceği Gerçek Tanrı'ya en yakın âlemdir. İlahi Usta Âleminde imkânsız diye bir şey yoktur ve her İlahi Usta rahatsız edilemez bir varlıktır.”

 

Sersemleyen Yun Che bakışlarını doğrulttu, Mu Bingyun karmaşık bir ifadeyle dile getirdi: “Bulmak istediğin Cennetsel Katil Yıldız Tanrısı böyle tarif edilemez bir âlemde yer alır. On İki Yıldız Tanrısı, Yıldız Tanrı Âleminin İlahi Ustalarıdır. Bunlardan herhangi birini kışkırtmak... Bunlar yüksek seviyeli yıldız âlemlerinin büyük krallarının bile rahatsız etmeye cesaret edemeyeceği figürlerdir.

 

Bu yolda yürümek... Belki de onunla tanışmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorsundur?”

 

Yun Che gözlerini kapattı ve mırıldandı: “ İlahi Köken Âlemi, İlahi Ruh Âlemi, İlahi Musibet Âlemi, İlahi Öz Âlemi, İlahi Kral Âlemi, İlahi Egemen Âlemi, İlahi Usta Âlemi... Yedi İlahi Kaynak Âlemi.

 

Peki ya İlahi Usta Âleminin üstündeki âlemler? Bunların üstünde başka âlemler var mı?” Yun Che gelişigüzel bir biçimde sordu.

 

Yun Che sadece meraktan sormuştu ve aslında bir cevap beklemiyordu, çünkü Mu Bingyun daha önce İlahi Âlemin doruğunun İlahi Merkez Bölge olduğunu ve bir insanın erişebileceği en yüksek noktanın orası olacağını açıkça söylemişti.

 

Ancak karşısında bulunan Mu Bingyun henüz başını sallamadı. Bunun yerine bir süre tereddüt etti, sonunda başını sallamadan önce iki kez tam konuşacakken durdu ve ardından devam etti: “Olsa bile onlar sadece efsanelerde var olurlar. Bazı gereksiz yanlış bilgileri bilmek zorunda değilsin.”

 

Usta! Girebilir miyim?”

 

Donmuş Kar Salonunun dışında, Mu Xiaolan'ın saygılı bağırışı aniden duyuldu.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43388 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr