Bölüm 962: Buz Ankası Saray Ustası

avatar
11477 36

Against The God - Bölüm 962: Buz Ankası Saray Ustası


 

Bölüm 962: Buz Ankası Saray Ustası

 

“Usta!” Mu Xiaolan gökten inen meleksi silueti gördüğü anda memnun bir şekilde şaşkınlıkla bağırdı.

 

“Saray Ustası... Bingyun!” Donmuş Kar Salonu öğrencileri usulca bağırdı.

 

Saray Ustası Bingyun'un adını duyan tüm yeni öğrencilerin gözleri büyüdü. Kar Şarkısı Diyarı'nda doğan kaynak gelişimcileri için otuz altı Buz Ankası Sarayı Ustası da efsane niteliğindeydi. Daha yeni Donmuş Kar Salonu üyesi oldukları anda Buz Ankası Sarayı Ustasını görebilmeyi hiç beklemiyorlardı.

 

“Mu... Bing... Yun!?” Mu Fengshu başını kaldırdı, kaşlarını birbirine birleştirdi, derin bir şok ve hayret içindeydi.

 

Bin yıl önce, yetişimi Mu Bingyun'unkinden çok daha zayıftı. Ancak bu bin yıl içinde, alev zehirinin erozyonu altında Mu Bingyun'un herhangi bir anda ölmesinin mümkün olması bir yana, kaynak gücü asıl gücünün onda birine bile inmemişti. Bu bin yıl boyunca Mu Fengshu gece gündüz çalışmış ve yetişimini geliştirmişti. Bin yıl önce Mu Bingyun'a eşit olmasa da, zehir Mu Bingyun'u kolayca yenebileceği bir noktaya getirmişti.

 

Ancak şimdi gök mavisi ışık saldırısı geçici olarak tüm kaynak gücünü mühürlemişti. Bunu yapabilmek için Mu Bingyun'un kaynak gücü onunkinden en az bir büyük alemin yarısı kadar yüksek olmalıydı.

 

Bu yüzden,Mu Fengshu gelenin Mu Bingyun olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadı.

 

Nazik bir esintinin yardımyla Mu Bingyun kibarca Yun Che ve Mu Xiaolan'ın yanına indi. Görüntüsü yumuşak bir ışık parıltısı yayıyordu. Mu Fengshu'nun öldürme içgüdüsünden dolayı hissedilen korku hissi bir anda kaybolmuştu. Yerine tarifsiz bir sıcaklık ve huzur gelmişti. Görünüşe göre artık Mu Fengshu'dan yayılan buz baskısını hissetmiyorlardı.

 

Ana salonda kalanların çoğu sınavı yeni geçmiş katılımcılardı. Bu kesinlikle Donmuş Kar Salonu Ana Salon Ustasını ilk görüşleriydi, aynı zamanda hakkında dedikodular yapılan Buz Ankası Sarayı ustasını da ilk görüşleriydi. Ancak aniden olsa da, Donmuş Kar Salonu Ustası ve Buz Ankası Sarayı Ustası arasındaki farkı açık bir şekilde görmüşlerdi.

 

Mu Fengshu onlarda saygı uyandırmıştı... Ancak saygıdan daha çok korku hissetmişlerdi.

 

Gökyüzünden inen Mu Bingyun, kendilerine aziz, göksel bir tanrıça gibi görünüyordu, ne yaklaşabildiler ne uzaklaşabildiler. Yalnızca ona tapabilirlerdi. Yüzü, aurası ya da silueti olsun, hepsi Mu Fengshu'yu bir bataklığa atmaya yeterdi.

 

“Phew, bu muhteşem.” Mu Sushan hafifçe nefesini verdi. Mu Bingyun'un aurasını hissettiğinde yüzünde derin bir şok ortaya çıktı. Şimdi gördüğü Mu Bingyun eskisi gibi zayıf ya da hasta görünmüyordu. Bin yıl önce gördüğü Saray Ustası Mu Bingyun'u tüm kibarlığı ve azametiyle tekrar görünce bakışları titreşti.

 

Mu Bingyun, Yun Che'ye bir bakış attı, ardından bakışlarını kaydırdı ve yumuşak bir şekilde başını eğdi. “Mu Fengshu, gerçekten Donmuş Kar Salonu Ana Salon Ustası olarak bir küçüğe karşı harekete geçtin. Onurunu kaybetmekten korkmuyor musun?”

 

“Hmph! Mu Fengshu bile şoka uğramıştı, karşısındaki Mu Bingyun'un altında nasıl küçülebilirdi? ”Mu Bingyun, cidden beni sorgulamaya mı çalışıyorsun? Buraya getirdiğin şahıs yeğenimi ağır yaraladı, ardından Donmuş Kar Salonu'nun harika bir öğrencisini sakatladı, hemde benim karşımda! Böyle bir küstahlık affedilemez! Bunca yıldır Donmuş Kar Salonu'nda böyle acımasızca bir davranış görmemiştim. Benim Donmuş Kar Salonu'mu ciddiye almadı, böyle bir davranış ölüm fermanından farksız!”

 

“Sadece bugün ölmek zorunda değil, bana bir açıklama yapmak zorunda!”

 

“Hayır, tüm yaşananlar bunlar değil!” Mu Xiaolan hemen seslendi. “Bu bariz bir şekilde...”

 

“Xiaolan, bana açıklamak zorunda değilsin.” Mu Bingyun'un yumuşak sesi Mu Xiaolan'ın açıklamasını bölmüştü. “Zaten buraya Buz Kaynak Bölgesi sınavı bittiğinde gelmiştim. Yaşanan herşeyi gözlerimle gördüm.”

 

“Ah??” Mu Xiaolan anında şaşkına dönerken onun karşısında duran Yun Che içinden kıkırdardı.

 

“Mu Fengshu.” Mu Bingyun'un sesi yumuşak ve kibar olsa da hala dinleyenlerin nefesini kesecek kadar yücelik taşıyordu. “Bugünkü meselede kimin haklı, kimin haksız durumda olduğunun gayet farkındasın. Yun Che hatalı olsa da senin Donmuş Kar Salonu'n onu cezalandırma noktasına henüz ulaşmadı.”

 

“Yun Che, Donmuş Kar Salonu'na girmeye ihtiyacın yok. Şu andan sonra, seni Buz Ankası Sarayı'nın resmi öğrencisi olarak kabul ediyorum. Benim otuz altıncı sarayıma katılacaksın.”

 

Bunu söylerken saf beyaz elini nazikçe Yun Che'in omzuna yerleştirdi. Mavi bir ışığın parlamasını takiben, Yun Che'nin omzunun önüne gök mavisi bir yeşim gömüldü.

 

Gök mavisi rengindeki Buz Ankası Yeşim Gravürü, Buz Ankası Sarayı öğrencisi olmanın sembolüydü! Üstünde belirgin bir şekilde oyulmuş “Yun Che” ismi yazıyordu.

 

Ana salon o kadar sessizdi ki iğne atsalar sesi duyulabilirdi. Duyulan tek ses birçok yutkunma sesiydi. Son derece kıskanç gözler Yun Che'nin omzundaki Buz Ankası Yeşim Gravürü'ne kenetlenmişti... Donmuş Kar Salonu'na girmek bile atalarını onurlandıracak bir davranıştı ve çok zordu. Buz Ankası Sarayı gibi ilahi bir mekana girmeyi rüyalarında bile hayal edemezlerdi!

 

Buz Ankası Sarayı'na girmek için kırk yaşından önce İlahi Ruh Alemi'ne girmeleri ve sınava girecek yeterlilikleri olması gerekiyordu... Bu yalnızca sınava girebilmek için bir yeterlilikti.

 

İlahi Köken Alemi'ne yirmi yaşın altında Mu Xiaolan gibi girenlerin sayısı çok çok azdı. Egemen Kaynak Alemi'nden birinin Buz Ankası Sarayı'na girmesi tarih boyunca görülmemiş bir şeydi!

 

Eğer birinden duysalardı bunun koca bir yalan olduğunu söylerlerdi! Ancak yaşadıkları ve gördükleri sahneler ışığında kimse bunu kabul edilemez bulmadı.

 

Çünkü Yun Che, İlahi Köken Alemi'nde üçüncü seviye olan Li Mingcheng'e ağır yaralar vermiş, yine İlahi Köken Alemi'nde altıncı seviyede olan Ji Hanfeng'i Egemen Kaynak Alemi gücüyle sakat bırakmıştı!!

 

Kaynak gücü Buz Ankası Sarayı'nın standartlarına göre çok düşük olsa da, inanılmaz bir doğuştan yeteneğe sahipti ve kesinlikle girmeye layık biriydi.

 

Ayrıca bugün Yun Che'nin sergilediği performanstan sonra Mu Bingyun'un artık onu Buz Ankası Sarayı'na davet ettiği için stres olmasına gerek kalmamıştı.

 

“Evet.” Yun Che kendi Buz Ankası Yeşim Gravürü'ne bakış attıktan sonra cevap verdi.

 

“Mu Bingyun, sen... Sen gerçekten...” Bin yıl boyunca zayıf olduktan sonra aniden güçlenen Mu Bingyun'a karşı Mu Fengshu bir şekilde bir eksikti.

 

“Bin yıl oldu.” Mu Bingyun dalgın dalgın yakındı. Kimse kendi hissetmediği sürece nasıl değişimler yaşandığını bilemezdi. “Mu Fengshu, bunca yıldır ne düşündüğünün farkındayım. Ben her zaman sana borçlu olduğumu düşündüm, böylece asla bir şeyi açıklamam ya da araştırmam. Hatta Ulu Alem Kralı seni cezalandırmayı dilediğinde, ona engel oldum.”

 

Mu Fengshu aniden başını kaldırdı, bakışları şaşkınlık doluydu.

 

“Uzun yıllar geçti ve borcumu sana geri ödedim. Bu saatten sonra sana borçlu değilim. Ulu Alem Kralı uzun bir arındırma metodu buldu ve bedenimdeki alev zehrinden tamamen kurtuldum. Kaynak gücümün yarısından fazlasını geri kazandım ve yakında Otuz Altıncı Buz Ankası Sarayı'nı canlandıracağım. Eğer ‘açıklama’ istiyorsan, Otuz Altıncı Buz Ankası Sarayı'na gelir ve beni bulursun.”

 

“Ayrıca, günahkâr işler bugünden sonra bir kez daha su yüzüne çıkarsa, artık cehaleti affetmeyeceğim… Onları affetmeyeceğim!”

 

Mu Bingyun'un sesi düştüğünde, buz gibi gözleri Mu Fengshu'yu izliyordu ve derin mavi bir ışıkla parlıyorlardı.

 

Bu mavi ışık parlaması bir anda ortaya çıkmıştı, ancak Mu Fengshu'ya yıldırım çarpma etkisi uyandırmıştı. Panik içinde geri çekildi, cildi bir anda solmuştu. Göz bebekleri büyümüş ve dudakları bükülmüştü, ancak uzun bir zaman tek kelime edemedi.

 

Uzunca yıllar hasta oluşundan İlahi Buz Ankası Tarikatı üyesinin ne kadar güçlü olduğunu yavaşça unutmuştu. Buz Ankası Sarayı Ustası tarikatın öğrencileri arasında en saygı duyulan ve en çok biat edilen mevkiydi.

 

O zamanlar, Mu Fengshu ona karşı her zaman saygılı olmuş ve asla kaba bir hareket yapmamıştı. Ayrıca ruhunun derinliklerinde ona saygı duyuyordu.

 

Saldırganca parıldayan gözlerinin altında, açık bir şekilde bir milenyumdur sessiz olan Saray Ustası Bingyun'un döndüğünü görmüştü.

 

“Xiaolan, Yun Che, gidelim.” Mu Bingyun arkasını döndü.

 

“Tamam, Usta.” Mu Xiaolan yaşadığı duygularla mutluluk göz yaşları döküyordu.

 

“Ah... Bekle bekle bekle.” Yun Che Mu Xiaolan'ın küçük ellerini tuttu, ne kadar yumuşak ve kar beyazı cildi olduğunu unutmamıştı. Ciddiyetle konuştu: “Donmuş Kar Salonu'na girmesem de bana ait olan ödülleri almalıyım! Ne de olsa onları büyük çabalarla kazandım.”

 

“Bu... Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapı ve Yıldız Seçen Taşı...”

 

Mu Bingyun'un ilahi figürü sessizlikle duraksadı.

 

Mu Xiaolan, Yun Che'nin sahtekar elini tokatladı.

 

“Hahahahaha...” Mu Sushan bir kahkaha patlattı, oldukça iyi bir ruh halinde görünüyordu. “Haklısın, sana ait olan ödülleri doğal olarak arkanda bırakmamalısın.”

 

Mu Sushan bir kapma hareketi yaptı ve Ji Hanfeng'in vücudundaki Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapı ortaya çıktı. Onu Yıldız Seçen Taşı'yla beraber Yun Che'ye doğru itti.

 

Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapı ve Yıldız Seçen Taşı Yun Che'nin önüne doğru hareket etti ve durdu, sani görünmez bir obje tarafından destekleniyor gibilerdi. Varlıklarını yakından hissettiğinde Yun Che'nin zihni sürprizle aydınlandı... Onların ışıltılı auraları, Hayali Şeytan Ülkesi'nin ve Kaynak Gökyüzü Kıtası'nın sahip olduklarının çok ötesindeydi. Yun Che dikkatlice onları aldı ve Gökyüzü Zehir Sedefi'nin içine istifledi, ardından saygıyla konuştu: “Teşekkürler, Kıdemli Sushan.”

 

“Bana teşekkür etmene gerek yok, bunları hakettin.” Mu Sushan kıkırdayarak konuştu. Ardından Mu Bingyun'a bir kaynak bakışı attı. “Saray Ustası Bingyun, tebrikler. Otuz Altıncı Buz Ankası Sarayı'nın gelişmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.”

 

Mu Bingyun başını eğdi, ardından Yun Che ve Mu Xiaolan'ı alarak göğe yükseldi.

 

“Feng Mo, bu benim ses iletimi damgam. Eğer Donmuş Kar Salonu'nda çözülmesi gereken herhangi bir problemin olursa bana ses iletisi yollamaya çalış.”

 

Yun Che'nin ses iletisi Feng Mo'nun kulaklarında yankılandı. Bütün vücudu ve ifadesi uzunca bir süre sarsıldı.

 

Yun Che zaten bütün enerjisini harcamıştı, bu yüzden tek başına uçacak durumda değildi. Ancak Mu Bingyun'dan gelen hafif esinti onu taşıyordu, çok rahatlamış hissediyordu.

 

Donmuş Kar Ana Salonu'nda yaşananlardan sonra, Mu Xiaolan hala duyularını geri kazanmış değildi. Yun Che'ye bakmaya devam etti. “Yani... Sen aslında bu kadar güçlüydün.”

 

“Elbette.” dedi Yun Che pişkin pişkin. “Geçmişte Kıdemli Usta Murong'u kaçırmanın ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettin öyleyse? İyi olan, oldukça itaatkar ve hızlı bir şekilde onu serbest bırakmandı. Aksi takdirde, kıyafetlerini yırtar ve seni karlara atardım.”

 

“S-s-s-sen...” Mu Xiaolan'ın suratı aniden kızardı, Yun Che'ye karşı hissettiği ufak hayranlıkta ortadan kayboldu. “Usta, şuna bir bak! Tıpkı beklediğim gibi, o sadece adi bir insan... Hiç değişmiyor.”

 

Mu Bingyun çaresizce başını salladı ve usulca cevap verdi: “Yun Che, Xiaolan hala genç ve saf, ona açık saçık şeyler söyleme.”

 

“Oh.”

 

“İğrenç!” Mu Xiaolan ona öfkeli bir bakış attı ve en iyi şeyi yaparak Yun Che ile arasına mesafe koydu. Sonra kaynayan bir öfkeyle konuştu: “Aslında olduğundan çok daha güçlü olduğunu düşünsen de çok aptalsın ve düşüncesizsin! Li Mingcheng'in kimliğini bilmemen gibi değil. Onu yenmen tamam, ama neden onu bu kadar ağır yaraladın? Ji Hanfeng'i de! Eğer Usta hemen gelmeseydi, kesinlikle orada hayatını kaybedecektin!”

 

“Tam olarak dürtüsel değildi.” Yun Che'nin cevaplama şansı vardı, ancak Mu Bingyun çoktan yumuşak bir şekilde cevapladı. “Yun Che öfkeli olsa da asla rasyonelliğini kaybetmedi. Başından beri üzerinde ustalaştığı alevlerini asla çıkarmadı. Li Mingcheng'i ve Ji Hanfeng'i o kadar ağır yaralamasının nedeni benim orada olduğumu hissetmesiydi.”

 

“He?” Mu Xiaolan anlamamıştı. “Bu... Nasıl? Yun Che'nin Ustanın aurasını hissetmesi nasıl mümkün olabilir? Salon Ustası Fengshu ve Kıdemli Sushan bile fark edemedi!”

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44246 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr