Bölüm 1007: Güneşin İnişi

avatar
10771 39

Against The God - Bölüm 1007: Güneşin İnişi


 

Bölüm 1007: Güneşin İnişi

 

Huo Poyun'un tüm vücudu tamamen altın alevlerle kaplıydı, sadece figürünün zayıf bir taslağını geride bıraktı. Ama herkes gökyüzünde asılı olan altın güneşe baktığından dolayı ona dikkat etmiyordu.

 

Kim olursa olsun, ilk gördükleri zaman akıllarına gelen ilk şey mavi gökyüzünün arasında yanan bir güneşti!

 

''Dokuz Güneşli Göğün Gazabı.'' Bu dört kelime tüm buz ankası büyüklerine muazzam bir şok yaşattı, ancak genç nesil tarafından tamamen anlaşılamadı. Bununla birlikte gençler, büyüklerin ve salon ustalarının yüzlerini aniden soluklaştığını görünce, dört kelimenin ne kadar korkunç olduğunu hemen fark ettiler.

 

“AHHH—UAHHHH!”

 

Huo Poyun çığlık atmaya devam etti, sesi giderek boğuklaşıyordu. Aralıklı olarak, altın karga yoğun çığlıkların ortasında duruyor, altın sarısı parlaklığı giderek daha saf bir altın rengi haline dönüyordu. "Yanan Güneş"e gelince, sakin bir şekilde gökyüzünde olduğu yerde kaldı ve en ufak bir değişime uğramamış gibi görünüyordu. Bununla birlikte, korkunç aurası, her nefesle asla durmayacak gibi hızla artmaya devam ediyordu.

 

Yun Che'nin gözleri de gökyüzündeki güneşte sabitlendi, hâlâ hareket etmeyi reddediyordu. Salondaki büyük kargaşa onun zihnini doldururken, Mu Xuanyin'in sesi aniden kulağının yanına iletildi.

 

"Bu, Altın Karga'nın Yanan Dünya kayıtlarının onuncu aşamasının gücüdür. Buna Dokuz Güneşli Göğün Gazabı denir.”

 

Onuncu aşama!? Yun Che'nin zihni yine sallandı.

 

''Yetişimin kusursuz bir mükemmelliğe ulaştığında, Dokuz Güneşli Göğün Azabı gökleri yok etmek için dokuz güneş çağırır. Huo Poyun en temel düzeyde gibi görünüyor, ''bir güneş'' seviyesinde. Ancak... Alev Tanrı Aleminin tarihi boyunca sadece dört gelişimci başarıyla Dokuz Güneşli Göğün Azabı'nı yetiştirebilmiştir! Altın Karga Mezhebinin tarihindeki en güçlü yetişimci Huo Rulie bile, Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarında onuncu aşamaya henüz ulaşamamıştır.”

 

Yun Che, “...”

 

"Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarını yetiştirmeyi başaran dört Altın Karga büyüğüne gelince, en genç olanı zaten altı bin yaşındaydı. Ancak, Huo Poyun... daha otuzuna bile ulaşabilmiş değil!"

 

Yun Che'nin zihni titredi... Huo Poyun tarafından oluşturulan Dokuz Güneşli Göğün Azabı, Sarı Bahar Külleri'nden sayısız kat daha büyük olan korkunç bir auraya sahipti, ancak sadece en temel 'bir güneş' seviyesindeydi.

 

Ne tür korkunç bir alem, tam bir Dokuz Güneşli Göğün Azabını kullanabilirdi!?

 

''Böylesi bir güce nasıl karşı koyabilirsin? Eğer başaramazsan sadece doğrudan teslim ol, sonuçları üstleneceğim. Kendini zorlamak zorunda değilsin.''

 

Mu Xuanyin'in sesi duygulardan yoksun bir soğukluk taşıyordu. Tereddüt etmeden, Yun Che hafifçe başını salladı.

 

Ancak, bakışları hâlâ gökyüzünde asılı güneşte sabitlendi, çünkü kalbinde derin bir arzu ortaya çıktı.

 

Altın Karga Ruhundan Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarının ilk yedi aşamasını almıştı. O zamandan beri, Altın Karga alevlerinin sahip olduğu potansiyel güç, bulunduğu konuma göre çok fazla olduğu için  İlahi Anka'nın güçlerini kendisinin ana yetenekleri olarak belirlemişti. Bununla birlikte, Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarının daha yüksek seviyelerinin aslında bu kadar güçlü olacağını hiç beklemiyordu.

 

Kendi kendine şöyle düşündü, eğer Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarının yüksek seviyelerini öğrenmek istersem, Kötü Tanrı'nın gücüyle birlikte, hızlı bir şekilde fazla zorlanmadan onları yetiştirebilirim. O zaman, kendi gücüm başka bir seviyeye yükselebirim, ancak... Altın Karga tarikatının temel ilahi sanatı olduğu için, doğal olarak başkalarına teslim etmeye istekli olmayacaklardı.

 

Mu Xuanyin'in bakışları yanlışlıkla Yun Che'nin gözlerine kaydı ve sonra başka bir yere bakmaya devam etti.

 

Kümelenmiş ter damlaları Huo Poyun'un vücudundan şiddetli bir yağmur gibi düştü, düştükleri gibi de anında buharlaştılar. Huo Poyun'un çığlıkları yavaş yavaş sakinleşti, çünkü gökyüzündeki güneşin aurası nihayet stabilize olmaya ve gücünü artırmayı reddetmeye başladı.

 

Herkesin bakışları altında, daha önce soluk beyaz olan gökyüzü altın sarısı ışıklarla kuşatılmıştı. Yanan güneş, gerçek bir güneş gibi kör edici derecede parlak ışık ışınlarını salona yolladığı için görünüşte dünyanın merkezi haline gelmişti.

 

Kişisel olarak kendi gözleriyle görmeselerdi, bunların hepsinin sadece İlahi Musibet Aleminde bulunan genç bir kaynak uygulayıcı tarafından yapıldığına asla inanmazlardı.

 

Şu anda, Huo Poyun artık sadece eşsiz bir yetenek olarak kabul edilemedi... mantık ve bilgi alanının ötesine geçen bir canavar olduğu açıktı! İlahi Buz Ankası Tarikatının, üst düzey üyelerinin hepsinin çenelerinin açık kalmasına neden olan bir canavardı.

 

Eski antik efsanelerde, Altın Karga alevlerinin kaynağı güneşin alevleriydi. Bu nedenle, Dokuz Güneşli Göğün Azabı tarafından oluşturulan alevler, güneşin sahip olduğu gerçek alevlerdi.

 

Huo Rulie'nin kafası orada bulunan öğrencilere doğru küçümseyici bakışlarla yavaş yavaş döndü. Çünkü bu sadece onların hayal edebileceği bir şeydi, muhtemelen çoğu o aleme bile ulaşamayacaktı. Bu yüzden, Mu Hanyi onunla karşılaşmak için geldiğinde, Huo Rulie en ufak bir endişe bile duymamıştı.

 

İlahi Musibet Aleminin beşinci seviyesinde olan Mu Hanyi'yi unutun, hatta bugün sekizinci seviye yetişime sahip Yan Zhuo bile, Huo Poyun'un rakibi olmazdı. Huo Rulie'nin gözlerinde, Mu Hanyi dışarı atladığında, sadece sebze teslim ediyordu ve Huo Poyun için en ufak bir engel olmayacaktı.

 

''Mu Xuanyin, sahip olduğun öğrenci kesinlikle normal değil ve beni büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Ancak, Huo Poyun ile karşılaştırıldığında... o hâlâ büyük ölçüde eksik!”

 

Huo Rulie, Huo Poyun'un yanında dururken, son derece kibirli ve gururlu bir ses tonuyla konuştu, "Poyun, işe yaramaz ustasından yüz kat daha güçlüdür! Gelecekte, İlahi Usta Alemine ulaştığında... Alev Tanrı Alemi tarihinde, o seviyeye ulaşmış ilk kişi olacak!”

 

İlahi Usta olmak!

 

Tanrı Aleminde, bu üç kelime son derece kutsal bir ağırlık içeriyordu, çünkü "İlahi Ustalar" ölümlülerin gözünde tanrılar idi. Huo Rulie bu sözleri dile getirirken, İlahi Buz Ankası Tarikatının hiçbir üyesi bu kelimeler karşısında gülememişti...

 

Yirmi dört yaşında... Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarının onuncu aşaması...

 

Böyle bir canavarı tanımlamak için “İlahi Usta olacak” tabirini kullanmak, abartılı veya gülünç görünmüyordu.

 

Kar Şarkısı Diyarında İlahi Ustanın ortaya çıkmasının ardından, orta yıldız alemleri arasındaki durumu aniden yükselmişti.

 

Eğer Alev Tanrı Alemi, İlahi Usta Alemine ulaşabilecek potansiyele sahip bir kişiyi çıkarabilirse...

 

Doğrudan üst düzey yıldız alemi seviyesine bile ulaşabilirdi!

 

''Tarikat Ustası!'' Mu Bingyun bir süre Yun Che'ye doğru baktı, sonrasında daha fazla dayanamayıp Mu Xuanyin'in bulunduğu yere doğru seslendi. Mu Bingyun ve Mu Xuanyin her ikisi de Yun Che'nin vücudunun Kötü Tanrı'nın gücünü içerdiğini biliyordu. Ancak, Yun Che olmadıkları için doğal olarak Kötü Tanrı'nın gücünün sınırının hangi güç seviyesine ulaşabileceğini bilmiyorlardı.

 

İlahi Altın Karga alevleri kendi elementi içinde korkunç bir güç taşıyordu, Mu Bingyun her ne kadar Yun Che'ye yardım etmek istese de elinden bir şey gelmiyordu.

 

Mu Xuanyin cevap vermedi.

 

''Huo Rulie, her ne kadar hiçbir şeyi elde edememiş olsan da gerçekten iyi bir öğrenciye sahipsin!'' Mu Xuanyin'in küçümseyici soğuk ses tonu her yere yayılıyordu.

 

''Gah... gah...'' Huo Poyun'un figürü hâlâ alevlerle kaplıydı. Göğe doğru elini uzattı, şiddetli bir şekilde soluyordu, ifadesi ve solunumu görünüşte acıyla doluydu.

 

Sonuçta, bu sadece temel düzeyde olmasına rağmen, 'bir güneş' bulunduğu İlahi Musibet Alemi için büyük bir yüktü. Zorla kullanmasına rağmen, oluşum sürecinde sahip olduğu tüm gücü tamamen tüketmişti.

 

''Heh...'' Huo Rulie kıkırdadı, ''Acele et ve teslim olduğunu söyle. Bu Dokuz Güneşli Göğün Azabının kolayca kontrol edilemeyen bir şey olmadığını bilmelisin. Onun inişi başladıktan sonra, yeni kabul edilen öğrencin kesinlikle ölecek!”

 

Teslim olmak?'' Mu Xuanyin'in yüzü küçümsemeyle doluydu, “Böyle bir şey Dokuz Güneşli Göğün Azabı olarak kabul edilebilir mi?”

 

Huo Rulie'nin ciddiyet dolu gözleri şöyle dedi: “Alem Kralı'ndan beklenildiği gibi, kesinlikle inatçısın! Aslında doğrudan öğrencinin hayatı ve ölümü umrunda bile değil, gözlerim bugün gerçekten açıldı!”

 

Yaşam ve ölüm? Hmph, bu Kralın öğrencisinin Dokuz Güneşli Göğün Azabını savunamayacağını sana düşündüren de ne!?” Mu Xuanyin soğukça sordu.

 

''Güzel... güzel!'' Huo Rulie'nin tüm vücudu aniden titredi. Mu Xuanyin ona hakaret ederse dayanabilirdi ama aslında Dokuz Güneşli Göğün Azabı'na hakaret etmeye cesaret etmişti. ''Pekala, ya senin öğrencin, Yun Che, Dokuz Güneşli Göğün Azabı tarafından katledilirse... ne yapacaksın!?''

 

"Ölmek mi?” Mu Xuanyin kaşlarını kaldırdı ve kayıtsızca sözlerine devam etti, ''İyi o zaman, bu Kral sana neler olacağını söyleyecek!''

 

“Eğer Yun Che, Dokuz Güneşli Göğün Azabı tarafından ağır bir şekilde yaralanacak veya öldürülecek olursa, bu Kral meseleyi sürdürmemeyi vaat eder. Bu söz bozulursa, gökler beni cezalandırsın! Huo Rulie, umarım bu seni mutlu etmiştir!''

 

Bu ağır sözler herkesin şaşkınlığa düşmesine neden oldu. Huo Rulie, Mu Xuanyin'in bu sözleri söyleyeceğini hiç beklemiyordu ve bu noktadan sonra artık daha fazla geri çekilemezdi, dişlerini gıcırtarak konuştu, ''Mu Xuanyin, bu... bu sözleri kendin söyledin!''

 

''Tarikat Ustası!'' "Bu...”

 

Sessizlik!” İlahi salonun büyüklerinden biri konuşmaya tam başladığı anda Mu Xuanyin tarafından sesi kesildi ve azarlandı, ''İki öğrenci de kozlarını paylaşmak istiyor, tüm bu saçmalıkları nereden buluyorsunuz? Eğer herhangi biriniz darbe alışverişi sırasında müdahale etmeye cesaret ederse... bu Kralı sert olduğu için suçlamayın!”

 

Artık konuşmaya cesaret edemedikleri için buz anka büyükleri ve salon ustalarının hepsi soluklaştı. Bu arada, Yan Wancang ve Yan Juehai sadece birbirlerine baktılar.

 

Eğer Yun Che ölürse, o kesinlikle herhangi bir sorun çıkartmayacaktı... lakin bununla da kalmayıp, müdahele eden birisi olursa onu ağır bir şekilde yargılayacağını da dile getirmişti!

 

Ancak bu Dokuz Güneşli Göğün Azabıydı! Yun Che buna nasıl karşı koyabilir!?

 

Poyun!” Huo Rulie bağırdı.

 

Huo Poyun güçlükle başını kaldırdı, “Usta... ama...”

 

''Alem Kralının neler söylediğini duydun, nasıl olur da şimdi geri çekilebilirsin?'' Huo Rulie bağırdı, “Saldır!”

 

Huo Poyun şiddetle dişlerini sıktı, yüksek sesli kükremenin ardından ateşli gökyüzünde “yanan güneş” şok çığlıkları ortasında inmeye başladı, geriye kalan tüm kaynak enerjisini onu yollamak için harcamıştı.

 

“WAHHHHHHHH!”

 

Buz Anka öğrencileri daha önceki sıcağa dayanabiliyorlardı, ancak şimdi güneş inerken, onlar bu dünyanın en düşük yetişimine sahip canlıları gibi hissetmeye başladılar ve bu kavurucu sıcaklığın etrafında duyulan çığlıkları, cehenneme atılan insanların feryatlarına benziyordu.

 

Yetmiş iki büyük ve otuz altı salon ustası, o anda gökyüzüne aniden uçtu ve ısıyı soğurabilecek şekilde muazzam bir kristal buz bariyerini yoğunlaştırmaya başladılar. Dolayısıyla, içindeki ısı doğal olarak gidecek tek bir yöne sahipti... tüm bunların merkezinde olan Yun Che, şimdi Dokuz Güneşli Göğün Gazabının kaba kuvvetiyle karşı karşıya kalacaktı.

 

Düşerken yanan güneş arkasında kızıl dalgalı izler bırakıyordu. Buz bariyerinin diğer tarafında bile, tüm Buz Ankası öğrencileri saldırının eşsiz ve korkunç aurasını hâlâ hissedebiliyorlardı.

 

Yun Che başını kaldırdı, tüm vücudu altın sarısı bir renkle parlıyordu. Güneş yavaş yavaş inerken, Yun Che'nin enerjisine kilitlenmediği ortaya çıktı. Huo Poyun, Yun Che'ye kaçma fırsatı vermiş gibi görünüyordu. Bununla birlikte, Yun Che orada dururken hareket etmedi, bakışları ona doğru düşen yanan güneşe sabitlendi. Analiz ediyor gibiydi.

 

“AHHHH...”

 

Herkesin birbiri ile çakışan sayısız şok çığlıkların sesi tüm salonda yayılıyordu, onların bakışları yakıcı güneşin Yun Che'yi sarmasını izliyordu.

 

Boom~~~~~~~

 

Donuk bir patlayıcı ses, altın ışığın patlamasına eşlik etti, çünkü gökyüzü on binlerce metre boyunda ateşli kızıl alevlerle aydınlatıldı. Güneşin önlerinde infilak etmesini büyük bir şaşkınlıkla izlediler.

 

Yun Che'nin bulunduğu alan tamamen altın renklerle boyandı. Sadece altın renginin görüldüğü yanan bu alevli dünyada, Buz katmanları herkesi altın alevlerden ayırdı ve onları korudu. Bununla birlikte, kristal buz bariyerini koruyan buz anka büyükleri ve salon ustalarının hepsi dehşete kapıldı.

 

Çünkü buz bariyerinde hissettikleri güç... neredeyse İlahi Öz Alemi seviyesine ulaşmıştı!

 

Bu kişi İlahi Musibet Aleminin yalnızca beşinci seviyesinde... ama ortaya koyduğu ilahi güç, İlahi Öz Alemine sahip birisiyle karşılaştırılabilirdi!

 

En temel Dokuz Güneşli Göğün Gazabının ne kadar korkunç olduğunu düşünürsek, dokuz güneş gerçekten inmiş olsaydı, o zaman belki de gerçekten “göğün gazabı" dünyayı yok ederdi.

 

Sadece Yun Che...

 

Ah!” Yan Wancang'ın bakışları parlaktı, çünkü yanan güneşin olağanüstü manzarasından etkilenmişti. Mu Xuanyin'in öğrencisinin hayatını neden göz ardı ettiğini ve bu kadar ağır bir söz vermek için inisiyatif aldığını gerçekten belirleyemediği için ağır bir iç çekti.

 

İfadesi aniden değiştiğinde iç çekişi sona erdi.

 

Altın Karga Alevlerinin katmanları boyunca... hâlâ Yun Che'nin aurasını hissedebiliyordu!

 

Dahası, bu aura sadece mevcut değildi, olağanüstü dengeliydi... hiç zayıflamış gibi görünmüyordu!

 

Bu ani keşif, Alev Tanrı Aleminin bir numaralı uzmanının, bakışları önündeki alana sıkıca sabitlenip ifadesiz kalmasına neden oldu. Kendi ruhsal algısının ne hissettiğine inanmak istemedi.

 

''Çok... çok korkunç... Alev Tanrı Alemi aslında... böyle korkunç insanlara sahipmiş,'' Buz Ankası öğrencilerinden biri titreyen sesiyle mırıldandı. Geçmişte çok fazla ibadet ettikleri Mu Hanyi, gerçekten onunla karşılaştırılamazdı.

 

''Yun Che... o... o... sss! Böylesi korkunç bir gücün karşısında, o hemen ölmüş olmalı... Saray Ustası, o...''

 

“Saçmasapan konuşma!”

 

………………

 

Tüm Buz Ankası öğrencileri dehşete kapılmıştı. İlahi Buz Ankası Tarikatının genç neslinde hiç kimse bu gücün karşısında durabilecek nitelikte değildi. Yun Che'ye gelince... öldüğünden emindiler. Belki de ilk çarptığında, hemen küllere dönmüştü.

 

Bununla birlikte, hiçbiri büyüklerin ve salon ustalarının ifadelerinin aniden muazzam bir değişime uğradığını fark etmedi, çünkü bakışları hâlâ Yun Che'nin eskiden ayakta durduğu yerdeydi... şok ifadeleri ve tamamen sabit bakışları ile hepsinin ruhlarını kaybetmiş gibi görünmesine neden oldu.

 

Güneşin patlamasından uzun bir süre sonra, alevler yavaş yavaş sönmeye başladığında, salon nihayet sakinleşmeye başladı.

 

Altın alevlerin yoğun kümeleri yavaş yavaş inceldiğinde, alevler içinde sarılmış bir figür yavaş yavaş ortaya çıktı.

 

Yun Che hâlâ orijinal pozisyonunda duruyordu. Ancak, ayaklarının altındaki buz tabakası çoktan kaybolmuştu. Dahası, onun altında bilinmeyen derinlikte muazzam bir delik oluşmuştu. Yun Che'nin ifadesi ciddiydi. Vücudunun etrafında, yeşim mavisi buz kristallerinin oluşturduğu asil bir bariyer, altın alevlerin içinden öne çıkıyordu, altın ve mavi renkte ışıkları yansıtıyordu.

 

Bazı altın alevler sönmeyi reddedip yanmaya devam etti ama Yun Che'nin oluşturduğu bariyerden geçmeleri hiç mümkün görünmüyordu. Yun Che'nin tüm vücudu sapasağlamdı ve giydiği karlı buz kıyafeti en ufak bir ateşle karşılaşmamış gibiydi.

 

Yun Che'nin silueti ortaya çıktığı an, etrafta bulunan ölümcül sessizliğe yalnızca alevlerin çatırdama sesleri eşlik ediyordu.

 

——————————

 

【Yazar Notu Herhalde: Huo Poyun bir soya sosu değil, o bir PATRON!】 [Sefix N: Biri bunu alsın burdan.]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44305 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr