Bölüm 1064: Alevlerin Denizine Düşen

avatar
10508 29

Against The God - Bölüm 1064: Alevlerin Denizine Düşen


 

Bölüm 1064: Alevlerin Denizine Düşen

 

Bir insan, sahip olduğu enerji miktarı gibi zihinsel güç söz konusu olduğunda da bir ejderhadan çok daha aşağıydı. Zihinsel gücü olan bir kaynak gelişimcisini yenmek kolaydı, ancak gerçek bir ejderhayı yenmek neredeyse imkansızdı.

 

Bununla birlikte, tanrıların ilkel döneminde var olan tüm ejderhaların egemeni olarak, Ejderha Ruhunun bir ejderha üzerindeki şok edici etkisi, bir insandan çok daha büyüktü!

 

Ejderha ruhu patladığında ve kükreme gökyüzünü salladığında, antik boynuzlu ejderhanın gözlerindeki soluk parlaklık aniden kayboldu ve kızıla döndü. Kana susamış vücudu havada sertleşti ve umutsuz gücünün son kısmı hızla çöktü ve dağıldı, sanki şiddetli bir fırtınayla tanışmış gibiydi...

 

İlahi Köken Alemi yetişimiyle İlahi Usta aleminde bulunan ejderhanın saldırısını geri yansıtmıştı.

 

İlahi Usta aleminde bulunan ejderha ruhu, İlahi Köken Aleminde bulunan bir insan tarafından korkutulmuştu.

 

Yun Che önemsiz varlığı ile son umuduna tutunmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

 

Antik Boynuzlu Ejderha ölümün eşiğinde olsa da, hâlâ İlahi Usta Aleminde bulunan bir ejderhaydı. Ejderha Ruhu'nun mucizevi sersemletici etkisi yalnızca birkaç saniyeliğine onu tutabilirdi.

 

Mu Xuanyin Yun Che'nin bilinçsiz vücudunu tuttu ve yavaş yavaş avucunun merkezini, soğuk ışığın göz kamaştırıcı ışınlarının sonuncusunu serbest bıraktıkça antik boynuzlu ejderhaya doğru hedefledi.

 

BANG——

 

Antik boynuzlu ejderha zaten canlılığını normal olduğundan çok daha hızlı kaybediyordu, çünkü her şeyini feda ederek son bir karşı saldırı başlatmaya çalışmıştı. Ejderha Ruhu'nun sersemletici etkisi altında, tüm gücünü kaybetmişti. Buzlu ışık ışınları onunla temas ettiğinde, büyük gövdesi hiç direnç göstermedi ve sanki bu soğuk ve yoğun mavi ışık arklarının bedenine girmesi için izin vermiş gibi görünmesine neden oldu. Göz açıp kapayıncaya kadar, tüm vücudunu buz tabakası kaplamıştı.

 

Boynuzlu ejderhanın kalan gücüyle, böylesi bir saldırıya karşılık vermesi mümkün değildi.

 

Yaşam gücünün son izi, vücudu boyunca akan soğuk enerji ile hiçliğe dönüştü… ve gözleri sonunda tüm parlaklığını kaybetti.

 

Ve böylece, iki antik boynuzlu ejderhanın ikisi de ölümleriyle tanışmıştı.

 

Mu Xuanyin yavaşça kollarını indirdi. Dışarıda salınan son enerjisiyle birlikte, uzun saçları tamamen siyahlaştı ve vücudunda en ufak bir soğuk enerji artık mevcut değildi… Aksine, bu on bin yılda hiç sahip olmadığı kavurucu bir aura, şu anda ondan yayıyordu.

 

Aurası o kadar zayıflaşmıştı ki, kendisi bile onu hissedemiyordu ve Yun Che'yi destekleyen kolu o kadar ağır hissetti ki, onu kaldıramadı. Son derece zehirli zehirden mustarip, şiddetli yaralanmalar ve kaynak gücünün tamamen tükenmesi... antik boynuzlu ejderhanın yaşam gücü bittiğinde, belirsiz bilinci hızla karanlığa battı.

 

''Ah... ben... Neredeyim...?''

 

Bir inilti, Yun Che'nin bilincinin derinliklerinden geliyordu.

 

"...Hayır... bilincimi yitiremem... antik boynuzlu ejderha ... hâlâ burada ... usta ... ölecek…”

 

“Uyan...”

 

“Uyan dedim!”

 

Bilinci görülmemiş derecede karanlık bir şekilde büyümüştü; belirsiz ve aynı zamanda kıyaslanamayacak kadar yoğun bir ağrı yaşıyordu… bu ağrı geçmişte yaşadığı Ay Katleden İblis İni'nin içindeki Ölüler Diyarının Udumbara Çiçeği'ni ele geçirmek için katlandığı mutlak acıya benziyordu. Bununla birlikte, gözleri aniden açıldı, sanki aynı anda birden fazla iğne tarafından saplanmış gibiydi.

 

Yumuşak ve narin bir kolun bedeninden yavaşça ayrıldığını hissetti. Puslu görüş alanının içinde, aşağıya doğru bir ses olmadan düşen, çoğunlukla kan kırmızı renkle boyanmış, bembeyaz bir şekil gördü…

 

Aşağıda ise yalnızca sınırsız kırmızımsı bir dünya vardı...

 

Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi!

 

Aklı o kadar yoğun bir ağrı hissetti ki, aşılmaz bir dağ tarafından baskılanıyormuş gibiydi, ancak avucu içgüdüsel olarak uzandı ve yanından düşmeye başlayan beyaz figürü yakaladı. Daha sonra, figürünü sıkıca kucakladı… Aurası, kalbinde ölümüne burkac ak kadar zayıftı, ancak beklenmedik bir şekilde ayrışma ruhunu düzgün bir şekilde dengelemeye yardımcı oldu.

 

Daha sonra onlarla birlikte aşağıya doğru düşen büyük bir buzul dağ boyutlarında bir varlık gözüne ilişti.

 

Ölen antik boynuzlu ejderhanın bedeniydi!

 

Mu Xuanyin'i kollarında tutan Yun Che sıkıca dilinin ucunu ısırdı. Vücudunu hareket ettirmek için zar zor var olan bilincini kullandı ve puslu ve düzensiz dünyada büyük figürün olduğu yöne doğru ilerledi.

 

Bu, ustanın hayatının riski altında koyduğu çabanın meyvesidir… Daha önce olduğu gibi Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nde yok olmasına kesinlikle izin veremem!

 

Bilinci çöküşün eşiğinde olmasına rağmen, içinde hâlâ kaynak gücü vardı. Bulanık görüş alanı sabitlendiğinde, antik boynuzlu ejderhaya hızla yaklaştı. Sonra elini uzattı ve vücuduna yerleştirdi, anında Gökyüzü Zehir Sedefi'ne sakladı.

 

Kalbinde biraz rahat hissettiğinde, bilinci anında derinliklerine battı ve vücudunun tüm kontrolünü kaybetti. Mu Xuanyin'e sarılan bedeniyle, Cehennem Hapsi'ne doğru düşmeye başladı.

 

Bunun olmasına izin veremem... Ustanın... şu anki ruh haliyle Cehennem Hapsi'nin zorlu koşullarına dayanması mümkün olmayacak.

 

İlkel Kaynak Arkı!

 

İlkel Kaynak Arkı bunca zamandır yerinde süzülüyordu. İlahi Usta'nın gücü tarafından hasar görmesi bile imkansızdı. Yun Che İlkel Kaynak Arkı'na girebilmek için yeterli ruh enerjisini toplamak için elinden geleni yaptı.

 

Bir nefes... iki nefes... üç nefes...

 

Cehennem Hapsi'nin ateşiyle temasa geçmek üzereyken, İlkel Kaynak Arkı'na girmek için iradesini şekillendirmeyi başardı. Hem Yun Che hem de Mu Xuanyin, engin Cehennem Hapsi'nde kaybolmadan önce beyaz bir ışık çizgisi parladı.

 

Onun görüşü tamamen beyazlamıştı. Bir şey göremedi ve beş duyusu, aralarında var olan ya da olmayan herhangi bir fark olmadığı kadar zayıflaşmıştı. Sadece İlkel Kaynak Arkı'na bindiğinin ve belli belirsiz Mu Xuanyin'in varlığının yanında olduğunu hissetttiğinin farkındaydı. Girişiminde başarılı olması, zihnini rahatlattı ve kendinden geçmesine neden oldu.

 

Bilincini tamamen durgunluğa battıktan sonra, İlkel Kaynak Arkı ruhuyla olan temasından dolayı aşağıya doğru inmeye başladı. Cehennem Hapsi'ne doğru düştü ve arkasında bir iz bırakmadan, göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu

 

Uzun bir süre sonra, Cehennem Hapsi nihayet gerçek anlamda sakinleşmişti; genellikle olduğundan çok daha sakindi.

 

“Genç Yun!!”

 

Huo Rulie Yun Che'nin durumunu merak ettiği için sabırsızlıkla bağırdı. Ama Cehennem Hapsi'nin enginliği göz önüne alındığında, onlardan herhangi bir iz bulamamıştı ya da auralarını hissedememişti.

 

''N-ne oldu?'' Huo Rulie'nin bakışları çevreyi süzdü, yüzünde şaşkın ve endişeli bir bakış vuku bulmuştu.

 

O zaman Yun Che'yi savaşın merkezine üç yüz kilometre kadar yakına getirmişti, Yun Che ona burada kendisini beklemesini söyleyip aceleyle uzaklaşmıştı. Bununla birlikte, onlara doğru döndüğü an, antik boynuzlu ejderhanın kanla kaplı bir çığlığı duyuldu. Kalan enerji dalgalarının patlaması her yöne doğru dağıldı ve yüz kilometre uzaklaşmaya zorlandı. Kısa bir süre sonra, bir ejderha kükremesini bir kez daha duydu, ve kulakları o kadar çok sarsıldı ki bir süre çınladı. Aurası sakinleştiğinde kendine geldi ve savaşın yaşandığı yere tekrar baktığında hiçbir şeyden eser yoktu.

 

Hemen önceki konumuna geri döndü lakin Mu Xuanyin ve Yun Che'den bir iz yoktu... veya boynuzlu ejderhadan. Mevcut olan tek şey, enerjinin hâlâ mevcut kalıntıları ve ejderha kanının son derece yoğun kokusuydu.

 

''Bana sakın... hepsinin öldüğünü söyleme?'' Huo Rulie kendi sözlerini inkar etmek istiyordu. Kaşlarını çatmadan önce aniden Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ne doğru aşağıya baktı.

 

Huo Rulie, Cehennem Hapsi'nde sonunda bir şeyler bulabilmeyi umarak onları aramaya başladı. Cehennem Hapsi'nin derinlerine doğru yöneldi, onun yetenekleri birkaç yüz kilometrelik alanı hızla taramasına izin veriyordu. Ne yazık ki, her şey boşaydı.

 

Sonunda onları arama fikri Yan Wancang, Yang Juehai'nin yanı sıra tüm üst düzey büyüklerinde gelmesine neden oldu. Yüze yakın insan boş boş sakin Cehennem Hapsi'ne bakıyordu.

 

“Mezhep Ustası Huo, onları buldun mu?” Yan Wancang sordu.

 

Huo Rulie ayağıyla ağır bir ses çıkarırken havada sıçradı ve onlara kükredi, "Burada neler oluyor? Tam olarak ne oldu? Arkamı döndüm ve sonra ikisi de kayboldu. Bana birileri Genç Yun'un nereye gittiğini söyleyebilir mi?''

 

''Antik boynuzlu ejderha... öldü,'' Yan Juehai oldukça kararsız bir ses tonuyla cevap verdi.

 

''Nasıl öldü?''

 

''Hah... kesinlikle kendi gözleriyle görmedikleri sürece, söylediklerime inanmayacaklardır.'' Yan Wancang ağır bir nefes verdi. Yun Che'nin antik boynuzlu ejderhayı kılıcıyla havaya uçurduğu sahneyi her hatırlattığında, ruhunun yoğun bir şekilde sarsıldığını hissediyordu. Alev Tanrı Aleminin zirve seviyelerinde bulunan bir varlık olarak onun gibi birinin, son zamanlarda İlahi Yola yeni giren bir genç tarafından şok edileceği bir gün geleceğini hiç düşünmemişti.

 

''Açık konuşmak gerekirse, Ejder Kusuru Kar Şarkısı Diyarı Kralı tarafından delindi,'' Yan Juehai belirtti. ''Ejder Kusuru'nun delindiğine şüphe yok ancak ejderha tam ölmek üzereyken karşı bir saldırı başlattı...''

 

Yan Juehai sözlerini bitirir bitirmez başını salladı.

 

Hiçbiri Vermilion Kuş Projeksiyonunun ani dağılmasından sonra tam olarak ne olduğunu görmedi, ancak bundan sonra işlerin nasıl geliştiğini hayal etmek oldukça kolaydı. Mu Xuanyin, kalan gücünü Kar Prenses Kılıcıyla bu saldırıyı başlatmak için kullanmıştı, bu yüzden eski boynuzlu ejderhanın karşı saldırısına dayanamamıştı… Bu nedenle, hem ustanın hem de öğrencinin pençeleri tarafından öldürüldüğüne şüphe yoktu, bundan sonra boynuzlu ejderhanın tüm yaşam gücü bitti. Daha sonra, iki insan silueti ve boynuzlu ejderha Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ne doğru düştü.

 

İlk boynuzlu ejderha Mu Xuanyin'in yasak kaynak formasyonundan dolayı öldürülmüştü ve diğeri ise Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ne doğru ölü bir şekilde düşmüştü.

 

İki antik boynuzlu ejderha da ölmüştü... ve elde kalan hiçbir şey yoktu.

 

Huo Rulie, düşük bir tonda söylemeden önce uzun süre sessiz kaldı, ''Demek böyle gerçekleşti... Cehennem Hapsi'nde onları aramak için aşağı indim ama sonunda hiçbir şey keşfetmedim; o antik boynuzlu ejderhanın cesedi bile yoktu. Cehennem Hapsi'nin çok derin bir yerine düşmüşler gibi görünüyor dolayısıyla vücutlarının hiçliğe karışması çok uzun sürmeyecektir."

 

''Bu sanırsam kader olarak çağrılıyor, huh,'' Altın Karga Tarikatı büyüklerinden biri iç çekti.

 

“Şu anda Kar Şarkısı Alemine bu konuyu nasıl açıklayacağımızı düşünmemiz gerek,” Yan Wancang ağır bir sesle belirtti.

K.N: Sizin İlahi Usta var ya artık yok :D

 

Hayallerinde bile, boynuzlu ejderhanın avı sırasında böyle öngörülemeyen bir durumun ortaya çıkacağını düşünemezlerdi.

 

İki boynuzlu ejderha Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ne battı... ve sonunda ikisi de hayatını kaybetti. Bununla birlikte, sadece onlardan tek bir ejderha pulu bile alamamakla kalmayıp Kar Şarkısı Diyarı Alem Kralı Mu Xuanyin'in ölümüne ve doğrudan öğrencisi Yun Che'nin ölümüne tanık olmak zorunda kaldılar.

 

"Korkarım ki bu olay bizi Kar Şarkısı Diyar'nın ölümüne düşmanları yapacak,” bir Vermillion büyüğü acı acı gülümsedi.

 

Mu Xuanyin Alev Tanrı Alemi'ne yardımcı olmak için geldi ve ejderhayı öldürmek için onların yerine kendini feda etti ve Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ne gömüldü. Bunu Kar Şarkısı Diyarına bildirdiklerine hiç şüphe yoktu ki, büyük bir nefret ve öfkeyle Alev Tanrı Alemine karşı ölümcül bir kin besleyeceklerdi.

 

Bu mesele sadece Mu Xuanyin'i içermiyordu… Yun Che iyi olsaydı, elementlerdeki yeteneği ile Mu Xuanyin kadar güçlü birinin Kar Şarkısı Diyarı'nda görünmesi son derece olasıydı, İlahi Buz Ankası Tarikatı'nın öğretileri önünde geleceği sınırsızdı, ancak Yun Che...

 

Alev Tanrı Aleminin hayali başarısızlığına rağmen, kendi tarafında en ufak bir gerçek kayıp yaşamadılar.

 

''Mu Xuanyin'in yokluğunda Kar Şarkısı Diyarı'ndan korkmamız için ne tür bir sebep var?'' Anka Tarikatı büyüğü sordu.

 

''Bu konunun onunla ilgisi yok,'' Yan Juehai'nin güçlü sesi duyuldu. ''Kar Şarkısı Diyarı Kralı'nın ve öğrencisinin trajik bir kaderle lekelenmesinin en büyük nedeni, bizim Yun Che'ye inanmak istemememizden dolayı. Eğer o zaman... o zaman onun ses iletim isteğini gerçekleştirseydik, şimdi boynuzlu ejderha karşısında hiç olmadığı kadar avantajlı bir durumda olurduk. Hah…”

 

Yan Wancang, "...”

 

''Biz... biz bunun için yalnızca kendimizi suçlayabiliriz. Kim... kim onun kelimelerine o zaman inandı ki?'' Anka Tarikati büyüklerinden biri mahcup sesle konuştu.

 

''Ben hâlâ bu konu hakkında endişelenmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum,'' Altın Karga Tarikatı büyüklerinden biri söyledi ''Mu Xuanyin olmadan Kar Şarkısı Diyarının, bizim Alev Tanrı Alemimizle birlikte adı dahi anılmamalı. Bizden hesap sormak için bile yeterli cesarete sahip olmayabilirler. Eğer birisi bizden açıklama isterse, onu kovarız. Boynuzlu ejderhayı ele geçirmekte başarısız olsak da, Mu Xuanyin'in ölümü kesinlikle bizim için kötü bir şey değil.”

 

“Saçmalık!” Bu sözleri duyan Huo Rulie öfkeden kaşlarını çattı. ''Ne zamandır biz Alev Tanrı Alemi, bu kadar utanmaz insanlara sahip olduk!? Geçmişte onlara karşı büyük dargınlıklar beslesek dahi, bizim için geldiler ve bizim için öldüler. Bu nedenle, Kar Şarkısı Diyarı'na düzgün bir açıklama vermek zorundayız! Ben, Huo Rulie, kalbimde utanç hissediyorum!"

 

''Evet... kesinlikle kalbinde hissediyorsundur yaşlı bunak.'' Altın Karga Tarikatı büyüklerinden biri kalbinde dilinin sürçmesiyle mırıldandı: Geçmişte Tarikat Ustası Kar Şarkısı Diyarından nefret ederdi... özellikle de Mu Xuanyin'den. Nasıl bu bir iki gün içinde bu kadar farklı bir kişiliğe sahip olmuştu?

 

''İlahi Usta, Tanrı Alemi için çok önemli. Bu nedenle, bu haberin etrafa yayılması fazla sürmez,'' Yan Wancang belirtti. ''Eğer Kar Şarkısı Diyarı'na hesap vermezsek, diğer yüksek seviyeli ilahi bölgelere hesap vermek zorunda kalacağız.''

 

''Tarikat Ustası, ne yapmalıyız? Siz ister misiniz... Kar Şarkısı Diyarı ile iletişime geçelim?'' Vermilion Kuşu Tarikatı büyüklerinden biri iç çekerek sordu.

 

Yan Wancang uzun bir süre düşündü, başını sallayarak konuşmaya başladı, “Şimdilik bugün yaşananları gizli tutalım. Önümüzdeki birkaç gün içinde Kar Şarkısı Diyarı'na gerekli açıklamaları yapmak için iletişime geçeceğim.''

 

Yan Juehai de başını salladı ve Huo Rulie de itiraz etmedi.

 

Alev Tanrı Alemi'nin yüksek pozisyonlarında yer alan bu insanlar Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ni terk ederken kalplerinde karmaşık duygular hissettiler. Cehennem Hapsi bölgesinden çıktıklarında, Yan Wancang aniden durdu ve hafif bir iç çekti, ''Ejderha Tanrı Aleminin tüm alemler içinde egemen olmasına şaşmamalı. Cidden... Ejderha ırkının öfkesini kışkırtmamak en iyisi.”

[S.N: Küçükken ejderha olmak istemişimdir.]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44246 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr