Bölüm 1069: Garip Siyah Tüy Tüccar Loncası

avatar
11285 29

Against The God - Bölüm 1069: Garip Siyah Tüy Tüccar Loncası


 

Bölüm 1069: Garip Siyah Tüy Tüccar Loncası

 

Tanrılar Alemi'nde alt yıldız alemleri yaklaşık olarak kırk bin civarıydı, tüm bölgenin yüzde yetmişinden daha fazlaydı.

 

Orta ve üst yıldız alemlerine göre genel güç bakımından kıyaslanamaz dahiler olsalar da onların sahip olduğu miraslar, kaynaklar ve arka planları vardı. Dolayısıyla Tanrı Alemi'nin büyük bir kısmı bunların üzerine kurulmuştu.

 

Alt yıldız alemlerinin arasında Doğu İlahi Bölge'sinin Darkya Alemi son derece özel bir yer taşıyordu. Gücü üst kademelerde olmasa da itibarı bunlardan herhangi birinden daha aşağı değildi.

 

Doğu İlahi Bölgesi'nin alt alemlerindeki çoğu tüccar loncalarını ele geçirmişlerdi.

 

Kaynak gelişimcileri herhangi bir garip nesne veya hazinelerden yoksunken Darkya Alemi'ne bir yolculuğa çıkarlarsa asla eli boş dönmezlerdi. Tek ön koşul yeterince mor taş veya kristal getirmeleriydi.

 

Darkya Şehri, Darkya Alemi'nin ana merkeziydi. Tüm şehir bölgesi beş yüz kilometre genişliğindeydi. Tanrı Alemi'nin birçok ünlü tüccar loncası burada toplanır ve buraya kendi tüccar loncalarına benzer yerler kurarlardı. Şehir içinde çok fazla askeri güç yoktu ve Alem Kralı'nın güçlerini de içermiyordu, yine de yıldız alemiyle aynı olan “Darkya” adını alabilmişti. Sadece tek başına Darkya Şehri'nin Darkya Alemi'nde ne tür bir statüye sahip olduğu açıktı.

 

Yun Che, Darkya Şehri'nin gökyüzünün üstünde göründü, bu yabancı yıldız aleminin ana şehrine çok uzun bir süredir bakıyordu.

 

Onun Tanrılar Alemi hakkındaki bilgi birikimi sadece Kar Şarkısı Diyarı ile sınırlıydı. Kar Şarkısı Diyarı yıl boyunca karlarla kaplı olduğu için nüfusu diğer bölgelere göre seyrekti. Kendi içinde benzersiz bir bölgeydi. Ancak Darkya Alemi, çok canlı ve aktifti. Olağanüstü canlılığı, Yun Che'ye geldiğinde birkaç saniyeliğine yanlış anlamasına neden oldu; alt bölgenin gelişen şehirlerine geri döndüğünü düşündü.

 

“Darkya Alemi... Darkya Alemi,” Yun Che sessizce kendi kendine mırıldandı. Sahneler ardına sahneler, Tanrı Alemine yeni gelmişti ve Kar Şarkısı Diyarı'na çok bağlanmıştı, bu durum ona büyük bir üzüntü hissettiriyordu.

 

Beyaz kıyafetleriyle bir parçası olmadığı bu tamamen yabancı araziye yavaş yavaş inmeden önce Buz Ankası Yeşim Gravürü'nü düzeltti ve düz bir dizi olarak değiştirdi.

 

Mavi Kutup Yıldızı'nda hükümdardı.

 

Kar Şarkısı Diyarı'nda, Ulu Alem Kralı'nın doğrudan öğrencisiydi... bununla kalmayıp Kar Şarkısı Diyarı'nda Mu Bingyun gibi bir figürün desteğini alıyordu.

 

Ama şimdi yalnızdı. Bu sınırsız yıldız aleminde, bu sınırsız insan denizinde, aşina olduğu tek bir yer yoktu, ne de bir insan.

 

Başka bir kişi onun yerini alacak olsaydı, ağır yalnızlık tarafından getirilen korku ve baskı nedeniyle uzun zaman önce nefes almayı bırakırdı.

 

“Usta...” Yun Che yumuşak bir sesle söyledi.

 

Depresyonun üzerinden uzun bir süre üstesinden geldikten sonra, hem Yun Che'nin ifadesi hem de duygusal durumu parlak bir netliğe kavuşmuştu. İşler bu noktaya geldiğinden dolayı artık tek başına yüzleşebilirdi. Şimdi yapması gereken şey, tüm çabalarını Orman Ruh Özü'nü aramak için çalışmaktı… ve birinci sınıf bir Orman Ruhu Özü bulmalıydı.

 

Mor kaynak taşı; mor kaynak kristali; mor kaynak yeşimi ; bunlar Tanrı Alemi'nin sık kullandığı para birimleriydi. Bin mor kaynak taşı bir kaynak kristali ediyordu, ve bin kaynak kristali de bir kaynak yeşimi ediyordu.

 

Mu Bingyunla birlikte otuz altıncı Buz Ankası Sarayı'na katıldığında, her ay beş bin mor kaynak taşı alıyordu ancak Mu Xuanyin'in doğrudan öğrencisi olduğunda hiçbir mebla almamıştı.

 

Her ne kadar Buz Rüzgarı İmparatorluğu'nun hazinesindeki hasatından büyük ölçüde yararlansa da, beklenmedik bir şekilde bu kazançları elde etmişti.

 

Sadece Qilin Boynuzu'nun çevresinden alınmış olsa da, bunlar hala geniş bir imparatorluğun hazinesinde saklanan nesnelerdi. Onların büyük bir miktar tutacağı aşikardı. Yun Che bir kez daha envanterine baktı...

 

Toplam üç yüz bin mor kaynak kristali ve iki yüz mor kaynak yeşimi vardı.

 

Dönüştürüldüğünde, beş yüz milyon mor kaynak taşıydı!

 

“Nasıl pervasızca bir orta seviyeli yıldız alemi ülkesini yağmalayarak onların servetini çarçur edebilirim?” Yun Che hafifçe mırıldandı.

 

Ancak şimdi nereye gideceğim?

 

Yun Che, Huo Rulie'nin ona teslim ettiği siyah yeşimi çıkarıp baktığında aniden bir şeyi fark etti.

 

Huo Rolie ona bunu verdiğinde, sadece soluk siyahi parlaması dikkatini çekmişti. Ancak şimdi, onun üzerine işlenmiş siyah bir tüyün olduğunu farketti.

 

“Siyah bir tüy?” Yun Che biraz odaklandığında yüzeyinden gelen zayıf bir dalgalanma hissetti. Sonrasında, hızlıca bu dalganın geldiği yöne doğru kendini bıraktı... bu siyah yeşimin yüzeyindeki kaynak enerji dalgalanmaları açıkça bu yönü işaret ediyordu.

 

Darkya Alemi'nde ilk kez bulunmasına rağmen, bir alt yıldız alemi ve bir orta yıldız alemi arasındaki fark tek bir bakışta görülebiliyordu. Kar Şarkısı Diyarı'ndaki ve Alev Tanrı Alemi'ndeki ruhsal enerji bolluğu, yoğunluğu ve saflığı... burası yalnızca geldiği yer olan Mavi Kutup Yıldızı bölgesiyle karşılaştırılabilirdi.

 

Darkya Şehri içinde insan seli neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek seviyedeydi; nereye giderse gitsin son derece canlı insan toplulukları onu engelliyordu. Bu şehirde kaynak arkının kullanımının yasak olduğu açıktı çünkü uçan insan figürlerinin sürekli bir sayısı olmasına rağmen, tek bir kaynak arkı ya da canavar görülmüyordu.

 

Buradaki kaynak gelişimcilerinin çoğu ilahi yolun başındaydı. Her yerde görünen dağınık şehir muhafızları dahi İlahi Köken Alemi veya İlahi Ruh Alemi seviyelerindeydi.

 

Darkya Alemi... alt yıldız alemi olarak, İlahi Köken Alemi'ne girenlerin bir deha olarak kabul edildiği yerdi ve İlahi Ruh Alemi'ne adım atanların geleceği sınırsız olarak görülürdü. İlahi Musibet Alemi'ne ulaşabilmek, kendi mezheplerini kurmak için nitelikli olduğu anlamına geliyordu ve eğer İlahi Musibet Alemi'nden İlahi Öz Alemi'ne geçebilirlerse, bir bölgenin derebeyleri olabilirlerdi.

 

Bunun anlamı da onların daha yüksek seviyedeki İlahi Usta'lar gibi kendi dünyaları içinde aynı konuma sahip olabilecekleri anlamına geliyordu!

 

Eğer bir veya daha fazla İlahi Egemen ortaya çıkarsa düşük seviyeli yıldız alemlerinde, orta seviyeli yıldız alemi olmak için yeterli nitelikte kabul ediliyorlardı.

 

Sonuç olarak, Yun Che, Kar Şarkısı Diyarı'na ilk geldiğinde kendi yaş aralığında sıradanın altında biri olarak görülüyordu çünkü Kar Şarkısı Diyarı'nda İlahi Ruh Alemi'ne adım atabilenler dahi olarak sayılabilirdi dolayısıyla ne zaman İlahi Ruh Alemi'ne adım attı, o zaman resmi olarak Buz Ankası Sarayı'na katılabilmişti. Ancak şu anki mevcut yetişimiyle alt yıldız alemlerinde çok dikkat çekeceği belliydi.

 

Siyah yeşimin kaynak enerji dalgalanmaları rehberliğinde, Yun Che Darkya Şehri'nin aurasını ve şehrin dışarısında gezinen kaynak gelişimcilerinin aurasını hissetmeye başlamıştı.

 

Ticaretin gelişmiş olduğu düşük seviyeli yıldız aleminden de beklenildiği gibi, Yun Che nereye giderse gitsin çeşitli küçük boyutlu tüccar loncaları görebiliyordu. Tüccar loncalarının dışında, her türlü farklı garip nesneleri satan sayısız küçük mağaza ve tezgah da vardı.

 

Yun Che birkaç saat içinde tesadüfen durdu ve hala gördüğü şey aynıydı.

 

Tüm Darkya Şehri büyük bir çarşı alanı gibiydi.

 

Yun Che'nin ayak izleri nihayet belli bir yerde durduğunda siyah yeşimden gelen tepki tamamen kayboldu.

 

Yun Che'nin önünde antika tarzı uzun bir bina vardı. Darkya Şehri'nde bu kesinlikle göze çarpan bir canavarlıktı.

 

Bu büyük bir tüccar loncasıydı. Bir bakışta onlarca girişi olduğu görülebiliyordu ve içerisindeki insan akını hiç durmayacak gibiydi.

 

Yun Che başını kaldırdı ve alçak bir sesle bulutlara ulaşan birkaç kelimeyi okudu: “Siyah Tüy Tüccar Loncası.”

 

Siyah yeşimin yüzeyinde ortaya çıkan siyah tüy taslağı büyük tüccar loncasının gravürüyle tam olarak aynıydı.

 

Siyah Tüy Tüccar Loncası yolda gördüğü en büyük binaydı. Geniş, eski yapı tarzından anlaşıldığı üzere kesinlikle derin bir arka plana ve tarihe sahipti.

 

Yun Che yüzünde derin bir şaşkınlıkla yerinde durdu: Böyle büyük bir tüccar loncası neden yeraltı işi yapsın? Acaba... Ebedi Cennet Alemi'nin Orman Ruh Özü'nü kişisel olarak yasaklamasından dolayı olabilir mi?

 

Küçük bir dikkatsizlik her türlü şöhretin ve vakfın sayısız nesiller boyunca zarar görmesine neden olacaktı. Siyah Tüy Tüccar Loncası'nın büyüklüğü bulutları delip geçecek kadar engindi. Belki de tüm Darkya Şehri'nde sadece birkaç lonca onunla karşılaştırabilirdi, neden bu kadar büyük bir risk alıyorlardı?

 

Başlangıçta küçük bir tüccar loncası olduğunu veya böylesi bir yeraltı karaborsasını tutacak büyük ve hızlı kar isteyen gizli bir toplum olacağını düşünmüştü, ama asla büyük bir tüccar loncası, muazzam bir pay ve tarih olmasını beklemiyordu.

 

Acaba büyük yeraltı tüccar loncalarından elde edilen karlar o kadar büyük olabilir miydi?

 

Yun Che, Siyah Tüy Tüccar Loncası'nın en dış salonuna doğru ilerledikçe daha fazla düşünmeye zahmet etmedi. Genç bir kız salonun girişinde durdu ve her ziyaretçiyi bir gülümseme ile ağırladı.

 

“Siyah Tüy Tüccar Loncası'na hoşgeldiniz. Sayın misafir, lütfen içeri girin. Bir şeye ihtiyacınız varsa istediğiniz zaman neye ihtiyacınız olduğunu söylemekten çekinmeyin.” Genç kız Yun Che'yi gördükten sonra ona hitap etti.

 

Bu kız İmparator Kaynak Alemi'nde bulunuyordu. Mavi Kutup Yıldızı'nda bir neslin saygın bir ustası olabilirdi. Ancak burada konukları selamlayan birinden fazlası olamazdı. Yun Che cevap vermedi, bunun yerine kızın önünde durdu ve sessizce siyah yeşimi çıkardı.

 

Yun Che'nin elinde siyah yeşimi gördüğünde kızın ifadesi bir anda değişti. Kız daha da saygılı olmak için içtenlikle onun önünde saygıyla eğildi. “Aslında saygıdeğer bir misafirimiz bizi ziyaret etmiş, lütfen beni takip edin.”

 

Yun Che siyah yeşimi kaldırdı ve sessizce kızı izledi… Daha öncesinde şüpheyle doluydu ancak şimdi tüm hayatında gördüğü en büyük tüccar loncasının aslında Orman Ruh Özü gibi yeraltı işleri yaptığından tamamen emindi.

 

Bu cidden garip!

 

Bir yeraltı kara borsası ne kadar kâr sağlayabilir ki?

 

Üzerimde beş yüz milyon mor kaynak taşı var... Bana tek bir Orman Ruh Özü için yeterli olmadığını söyleme?

 

Beş yüz milyonluk bir zenginlik kesinlikle muazzam bir miktardı. Bu kesinlikle astronomik bir sayıydı, bu yüzden yeteceğinden kesinlikle emindi. Ancak Orman Ruh Özünü elde etmek son derece zorlu ve yasaklı bir iş olsa da eğer istediğiniz karı bu işten dolayı elde edemeyecek olsaydınız nasıl Ebedi Cennet Alemi gibi bir yerin yasaklarına karşı gelebilirdiniz!

 

Bu yüzden Yun Che biraz daha az kendinden emin hissetmeye başladı.

 

Yun Che kızı takip etti ve oldukça uzun bir mesafe yürüdü. Merdivenlerin birçok katından geçtikten sonra çevrede duyulabilecek tek bir ses bile kalmadı ve ortam tamamen sessizleşti.

 

Kız bir salonun sıkıca kapatılmış kapısının önünde durdu. Tek bir bakışta Yun Che, bu büyük salonun birçok büyük ölçekli kaynak formasyonuyla kaplandığını fark etti. O kadar çok ses vardı ki auralarıyla birlikte tüm görünüm izole edilmişti. Ancak bu izolasyon sadece tek taraflıydı. İçerideki insanlar her şeyi açıkça görebilir ve hissedebilirlerdi.

 

Yun Che'nin kaşları büyük ölçüde örüldü, ancak daha sonrasında Huo Rulie'nin ona öğütlediklerini hatırladı. Figürü hızla kayıtsızlığına geri döndü ve en ufak bir şekilde gardını indirmedi.

 

“Bay Ji, değerli bir misafir geldi.” Kız, salon kapısından girmeden önce saygıyla konuştu.

 

Kısa bir sessizlikten sonra salon kapısı yavaşça açıldı.

 

“Sayın misafir, lütfen girin. Bay Ji sizi içeride bekliyor.”

 

Kız yavaşça eğildi ve ayrılmak için döndü.

 

Yun Che büyük adımlarla yürümeye tereddüt etmedi. Salona girdiği anda salon kapıları sıkıca arkasından kapandı.

 

Salon oldukça genişti ve yaşlı bir adam tahta bir masanın önünde oturuyordu. Bu yaşlı adam kızın bahsettiği “Bay Ji” olmalıydı. Yun Che'yi görünce ayağa kalktı ve bir gülümseme ile onu selamladı. “Bu değerli misafir oldukça yabancı görünüyor, Siyah Tüy Tüccar Loncamda ne aradığınızı sorabilir miyim?”

 

“Ben Orman Ruh Özü istiyorum, hemde en saf olanından!” Yun Che anında sormuştu.

 

Yun Che'nin sözleri yaşlı adamın suratındaki gülümsemesinin aniden solmasına neden oldu. Suratındaki ifade biraz kızgın bir hale geldi. “Değerli konuk, bu ne anlama geliyor? Orman ruhlarının avlanması tanrıların öfkesini getirir, bu göklere karşı yapılan aykırı bir harekettir! Benim Siyah Tüy Tüccar Loncamın birkaç yüz bin yıllık bir geçmişi vardır ve herhangi bir ahlaksız iş yapmaz. Nasıl böyle iğrenç bir şey yapabiliriz. Saygıdeğer konuk, Orman Ruhu Özü için buradaysan korkarım yanlış yerdesin.”

 

“...”

 

Yun Che içtenlikle kaşlarını çattı. Bu yaşlı adamın öfkesi hayra alamet gibi görünmüyordu. “Orman ruhlarının avlanması” kelimeleri konuşulduğunda yoğun ve ahlaki bir öfke hissetti.

 

‘Burada neler oluyor? Yanlış yere mi geldim?’

 

Bir an durakladıktan sonra Yun Che yürüdü ve Huo Rulie'nin ona verdiği siyah yeşimi yaşlı adamın önündeki masaya koydu.

 

Yaşlı adam siyah yeşimi aldı ve yüzeyini fırçalamak için kaynak enerjisini kullandı ve tek bir kelime söylemedi. Sakince sordu: “Kanıtın var mı?”

 

Yun Che tekrar elini uzattı ve Huo Rulie'nin verdiği komutu çıkardı. Kayıtsız bir sesle konuştu: ‘"Orijinal sahibinin kim olduğunu biliyorsanız onun gücünün de ne seviyede olduğunu biliyorsunuzdur. Bu nedenle bunu çalmam imkansız.”

 

Altın Karga komuta tabletini gördükten sonra yaşlı adamın ifadesi bir gülümsemeyle beraber hafifledi. “Demek bu Alev Tanrı Alemi'nin Mezhep Ustası Huo'dan. Önceki davranışım için özür dilerim. Mezhep Ustası Huo loncanın en önemli müşterilerinden biridir. Bu yüzden önerdiği herkes değerli misafirlerden en değerli olanıdır. Lütfen oturun.”

 

“Gerek yok.” Yun Che açık açık söyledi. “Orman Ruh Özü satın almak istiyorum.”

 

Yaşlı adam Yun Che'nin gözlerinin içine baktı ve sordu: “Bu değerli konuğun adını sorabilir miyim?”

 

“Ling Yun.” Yun Che sakince yanıtladı. Şu anda gerçek adını kullanamazdı.

 

“Hohoho.” yaşlı adam güldü. “Bu yaşlı adam tüm hayatını bu lonca için harcadı. Çok fazla insan gördüm ve tanıdım, artık birçok şeyden sonra insanların arka planını görebilen bir çift göze daha sahip oldum. Birisinin içtenlikle bir ticaret yapmak için burada olup olmadığını ya da aklında farklı bir planı olup olmadığını tek bir bakışta görebilir, onun yalan veya gerçek olduğuna bakılmaksızın niyetini anlayabilirim.”

 

“Örneğin, Orman Ruh Özü'nü istediğin doğru, lakin ismin olan Ling Yun yanlış.”

 

Yun Che: “...”

 

“Ama bunun bir önemi yok. İsim önemli değildir, çünkü tek işe yaradığı şey bir adresin bulunmasında yararlı olmasıdır. Değerli bir konukla yapılan bir işlemde her iki tarafında gizliliğini ve güvenilirliğini korumak en önemli ilkedir. Örneğin Mezhep Ustası Huo'yu ele alalım. Bu yaşlı adamın yanı sıra Darkya Şehri'ndeki hiç kimse buraya ayak bastığını bilmiyor. Bu nedenle lütfen rahat olun Bay Ling ve bize uyun.” Yaşlı adam bir gülümsemeyle konuştu.

 

Yun Che bu sözlere inanıyordu. Aksi takdirde Huo Rulie şahsi olarak her seferinde Darkya Alemi'ni ziyaret etmezdi.

 

“Merak etme, böyle bir şey hakkında konuşacak yüzüm bile yok.” Yun Che yanıtladı.

 

“Hoho.”

 

Yaşlı adam Yun Che'ye doğru bakarken kıkırdadı. Dikkatini çekmişti. Derin bir karmaşıklık onun gözlerinden parladı ve şöyle dedi: “Orman Ruh Özü'nü isteme zamanlaman kusursuz ancak aynı zamanda talihsiz.”

 

“Ne demek istiyorsunuz?” Yun Che sordu.

 

“Kusursuz olan şey tüccar loncamızın sadece bir Orman Ruh Özü elde etmesi ve yarın satmaya hazırlanmasıdır. Talihsiz olan şey bu ahşap ruh küresinin çok özel olması. Hayır... Sadece son derece özel değil! Bu bizim loncamızın şimdiye kadar ki en özel Orman Ruh Özü! Böyle olduğu için de çok pahalı! Bütün bir ailenin servetini satsan bile onu almak için yeterli olmayacaktır.”

 

Yun Che kaşlarını çattı. “Nasıl özel? Ruh enerjisi çok yüksek olabilir mi?”

 

“Hoho, bu yaşlı adamın bu konuda size bilgi verme yetkisi yok. Söyleyeceklerimi söyledim.” Yaşlı adam gülümsedi ve devam etti: “Cebinize güveniyorsanız ses iletiminizi geride bırakın. Yarın gece buluşma yerini bildirmek için sizinle iletişime geçeceğim.”

 

“Pekala.” Yun Che yavaşça başını salladı. “O zaman yarına kadar bekleyeceğim!” [Sefix: Bilgilendirici olmayan bilgilendirici not: Bulunduğumuz Kısım * Cilt 10: Kar Şarkısı Alev Tanrısı * 1000-1100]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45363 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr