Bölüm 138: Cennetsel Kaynak Sıralaması

avatar
13885 38

Against The God - Bölüm 138: Cennetsel Kaynak Sıralaması


 

Çeviren: Useless – Düzenleyen 1ghostdreamer – Yayıncı: Useless

 

Kaynak Toplama Kulesi İç Sarayın tam ortasında bulunuyordu ve İç Sarayın her yerinden görülebiliyordu bu nedenle Yun Che oraya gitmek için birinin ona rehberlik etmesine ihtiyaç duymadı ve oranın girişini kolayca buldu.

 

İç Saraydaki kaynak enerjisi zaten son derece zengindi ancak o Kaynak Toplama Kulesine girdiğinde bedenine esen kaynak enerjisi dışarıdakinden birkaç kat daha zengindi ve bu onun 54 kaynak girişini heyecanlandırdı ve onların kendiliğinden kasılıp genişlemesine neden oldu.

 

“Bu kulenin altında gerçekten doğal bir kaynak nabzı var. Burasının ülkenin İmparatorluk Kaynak Sarayında olmasına şaşmamalı. Eğer küçük bir tarikat buraya yerleşmiş olsaydı 300 yıl içinde gelişerek ünlü ve kudretli bir tarikat haline gelirdi.” Jasmine konuştu.

 

Dün Sikong Du ona Kaynak Geliştirme Odasının 101 numaralı oda olduğunu söylemişti ve o odada 10.kattaki ilk odaydı. Yun Che tam ilerleyecekken sağ duvarda yoğun ölçüde sıkıştırılmış isimler gördü. Bu isimlerin çevreleyen yoğun bir kaynak enerjisi aurası vardı. Belli ki bu isimler kaynak enerjisi ile yazılmıştı ve herhangi bir zamanda değiştirilebilirdi.

 

“Cennetsel…..Kaynak…..Sıralaması?” Yun Che duvarın en üstünde yazılı 3 büyük kelimeyi görünce ruhu sallandı. O duvara yaklaşıp isimleri dikkatlice incelemeye başladı. Duvarda tam olarak 100 isim yazılıydı. Diğer bir deyişle onlar Mavi Rüzgar Kaynak Sarayında herkesin bildiği İç Sarayın Cennetsel Kaynak Sıralamasına giren 100 İç Saray öğrencisiydi.

 

Yun Che aşağıdan yukarıya doğru baktı ve tüm isimleri bakışlarıyla süpürdü. Onlar Mavi Rüzgar Kaynak Sarayındaki sayısız elit içindeki süper elitlerdi. Onlar Mavi Rüzgar İmparatorluk Şehrinde herkesin bildiği ünlü ve tüm Kaynak Saraylarının öğrencilerinin üstün gördüğü varlıklardı.

 

Her ne kadar 100 isim olsa da kaynak güçlerinin arasındaki fark çok küçüktü. 78den 100e kadar ki öğrenciler 8.seviye Gerçek Kaynak Aleminde, 41den 77e kadar ki öğrenciler 9.seviye Gerçek Kaynak Aleminde ve 4den 40a kadar ki öğrenciler 10.seviye Gerçek Kaynak Aleminde idi.

 

Yetmiş üçünsü sırada Yun Che, Murong Yi’nin ismini buldu:

 

Murong Yi: 20 Yaşında. 9.seviye Gerçek Kaynak Alemi.

 

Otuz üçüncü sırada Yun Che, Sikong Du’nun ismini buldu.

 

Sikong Du: 20 Yaşında. 10.seviye Gerçek Kaynak Alemi.

 

İkisinin yaşı onların Mavi Rüzgar Kaynak Sarayındaki son seneleri olduğunu onaylıyordu. 100 öğrenci içinde çoğunluğu 19 ve 20 yaşındaydı. Sonuçta aynı koşullarda kaynak gücünün seviyesi genellikle kişinin yaşıyla dorudan orantılıydı. 4.sıradan 100. Sıraya kadar olan öğrencilerden sadece 2 kişinin yaşı 19dan küçüktü ve onlarda 18 yaşındaydılar. Onların sıralamaları da 96 ve 99du….Sonuçta Cennetsel Kaynak Sıralaması istikrarsızdı ve sıralar herhangi bir zamanda başkaları tarafından değiştirilebilirdi.

 

Yun Che’nin bakışları ilk 3 isme indi.

 

Üçüncü Sıra: Fang Feilong. 20 Yaşında. 1.seviye Ruhsal Kaynak Alemi.

 

İkinci Sıra: Feng Bufan. 20 Yaşında. 1.seviye Ruhsal Kaynak Alemi.

 

Üçüncü sıradan itibaren güçler yepyeni bir seviyeye atlamıştı. Gerçek Kaynak Aleminden Ruhsal Kaynak Alemine geçilmişti. Seviye olarak karşılaştırıldığında 10.seviye Gerçek Kaynak ALeminden sadece 1 seviye yüksek olsalar da yeni bir aleme geçtiklerinde oluşan güç farkı sadece 1 seviye olarak düşünülemezdi.

 

Yun Che 1. sırayı gördüğünde gözleri uzun süre sabitlendi.

 

First Place: Fen Juechen. 17 Yaşında. 2.seviye Ruhsal Kaynak Alemi.

 

Yun Che: “!!!!”

 

Sıralamada en üstteki isme bakarken Yun Che bir kargaşa halinin içindeydi. O 1. sıradaki kişinin 2 ve 3 den yüksek bir seviyede olduğuna şaşırmamıştı onun şaşırdığı şey…..bu Fen Juechen’in yaşının sadece 17 oluşuydu!!

 

(Ç.N: Yun Che: 16 yaşında. 10.seviye Başlangıç Kaynak Alemi :D )

 

O sıralamada 18 yaşının altındaki tek kişiydi ve o aslında sıralamada 1. sıradaydı!

 

17 Yaşında 2.seviye Ruhsal Kaynak Aleminde olan birisi!!!

 

Ne şok edici bir yetenek. Ne korkunç bir dahi. 17 Yaşında aslında 2.seviye Ruhsal Kaynak Alemine ulaşmış! Her ne kadar onun kaynak gücü 2.ve 3. den sadece 1 seviye yüksek olsa da onun şok edici yaşı yeteneğinin 2. ve 3. den çok daha derin olduğunu kanıtlıyordu. Yeni Ay Şehrinde genel olarak kabul edilen şehrin bir numaralı dâhisi olan 16 yaşında 10.seviye Başlangıç Kaynak Alemine ulaşmış Xiao Luocheng onun hizmetçisi olmaya bile layık değildi.

 

Dur bir dakika… Fen Juechen… Fen?

 

Yun Che’nin kaşları biraz seğirdi. Onun bildiği kadarıyla  ‘Fen’ soy adı sadece Yanan Cennet Klanına ait olabilirdi. Sadece Yanan Cennet Klanı üyeleri  ‘Fen’ soyadına sahipti. Ama neden Yanan Cennet Klanının bir üyesi Mavi Rüzgar Sarayına gelmişti? Sonuçta Yanan Cennet Klanının miras aldığı sanatı, varlığı ve kaynakları Mavi Rüzgar Kaynak Sarayından çok daha iyiydi. Onların klan üyelerinin klanlarına çok bağlı olduğu ve hayatları boyunca ihanet etmedikleri gerçeğini bir kenara atarsak Mavi Rüzgar Kaynak Sarayı bizzat Yanan Cennet Klanından bir öğrenciyi davet etse bile o öğrenci Mavi Rüzgar Kaynak Sarayını önemsemezdi.

 

Yoksa ‘Fen’ soyadı sadece Yanan Cennet Klanına ait değil miydi?

(Ç.N: Gösterip elletmedi yazar :D )

 

Tam o anda Kaynak Toplama Kulesinin girişinden içeri 2 kişi girdi. Sağdaki genç adam tamamen beyaz giyinmişti. Yakışıklı yüzünde bir kadınlık belirtisi ortaya çıkmıştı ve yarı açık gözlerinden soğuk bir ürperti yayarak bakışlarını serpiştiriyordu. O Yun Che’yi gördüğünde önemsiz bir şekilde ıslık çaldı. “Whew~! Ben burada yabancı bir yüz görüyorum. Küçük kardeş sen burada yeni misin?”

 

Yun Che bir yan bakış attı ve şok edici bir şekilde beyaz giyen adamın yanında Murong Yi’yi gördü. Murong Yi onu gördüğünde hor görerek yüksek sesle gülmeden önce bir an için irkildi. “Hahahaha. Bende onun kim olduğunu düşünüyordum. Bu bana meydan okumak istediğini ilan eden küçük fare değil mi? Hahahaha.”

 

“Oh?” beyaz giyen adam gözlerini devirdi ve Yun Che’ye bakarken bakışlarındaki ilgi arttı. “Yani sen o Yun Che’sin. Senin aslında iyi bir görünümün var ama ne yazik ki sen iyi bir beyne sahip değilsin. Ben annen seni doğurduğunda beyninin hasar alıp almadığını gerçekten merak ediyorum.”

 

Beyazlı adamın bedeninden yayılan kaynak enerjisi açıkça Murong Yi’den güçlüydü ve bu sadece birazlık bir fark değildi daha ziyade Sikong Du ile kıyaslanabilirdi. Her ne kadar o yakışıklı gözükse de Yun Che’ye çok rahatsızlık hissi veriyordu. Ve onun son derece kirli sözleri Yun Che’nin kaşlarını çatmasına ve kalbindeki öldürme niyetinin yükselmeye başlamasına neden oldu.

 

“Feng Baiyi sözlerine dikkat et!”

 

Sikong Du Kaynak Toplama Kulesinin girişinden asık suratla içeri girdi.

 

Feng Baiyi? Yun Che bu ismi duyduğunda aniden Cennetsel Kaynak Sıralamasının….36. Sırasını hatırladı. O Sikong Du’dan 3 sıra yüksekti!

 

Feng Baiyi döndü ve Sikong Du’ya baktı. “Yo, bu kardeş Sikong değil mi? Ben senin dışarıdan bu küçük fareyi getirdiğini duydum. Senin ona iyi bakman gerek aksi halde eğer İç Sarayın içinde koşuşturursa biz iğreneceğiz. Buna katılmıyor musun kardeş Murong?”

 

(Ç.N: Her yerde artist var arkadaş. Biriniz de seviyesi düşük olan birini ezmesin.)

 

Murong Yi sırıttı ve kafasını sallayarak konuştu. “Bu küçük farenin İç Saraya girmesinden bahşetmişken bende bundan büyük ölçüde sorumluyum. Haah, eğer bunun olacağını bilseydim dün bu küçük farenin uzuvlarını hemen sakatlardım. Durum böyle odluğundan Kardeş Sikong, Kardeş Feng’in önerisini dikkate almalı ve bu küçük fareyi sıkı tutmalı. Onun etrafta koşturmasına ve bizim gözümüzle ruh halimizi kirletmesini önlemelisin. Hahahaha… Kardeş Feng gidelim.”

 

Sikong Du ve Yun Che’ye son küçümseyici bakışlarını attıktan sonra Murong Yi ve Feng Baiyi yüksek sesle gülerek Kaynak Toplama Kulesine girdiler.

 

Sikong Du uzun bir nefes aldı ve öfkesini bastırdı. Ardından Yun Che’ye doğru yürüdü ve sakince konuştu. “Onlara aldırma. Feng Baiyi’nin ve Murong Yi’nin aileleri arasında bir evlilik ilişkisi var ve onlar genelde aynı şarkıyı söylüyorlar.”

 

Yun Che önemsemediğini göstererek hafifçe güldü. Ardından Cennetsel Kaynak Sıralamasına doğru bakıp şüpheci bir şekilde sordu. “Büyük Kardeş Sikong Cennetsel Kaynak Sıralamasının 1. sırasındaki Fen Juechen’in durumu ne? ‘Fen’ soyadı sadece Yanan Cennet Klanına ait değil mi?”

 

Sikong Du başıyla onayladı ve cevapladı. “Bu doğru. Fen Juechen Yanan Cennet Klanının bir üyesi hatta Yanan Cennet Klanının şuan ki lideri olan Fen Duanhun’un en küçük oğlu.”

 

Yun Che tamamen şok dolu bir ifadeyle Sikong Du’ya baktı.

 

“Tıpkı düşündüğün gibi. Fen Juechen Yanan Cennet Klanından ayrıldı. “Sikong Du yavaşça açıkladı. “Fen Juechen’in kesinlikle korkutucu bir yeteneği var. Ve o bir dahi olmaya layık ama o son derece kibirli bir dahi ve hataya asla müsamaha göstermiyor. 1 sene önce o kardeşi Fen Juebi’ye korkunç bir şekilde yenilerek aşağılandı ve öfkesi yüzünden Yanan Cennet Klanından ayrılıp Fen Juebi’yi yenene kadar asla geri dönmeyeceğine yemin etti. Babası bile onu ikna etmeye çalışsa da bir işe yaramadı. Tabi ki bu tür bir ayrılık bir ihanet biçimi olarak dikkate alınmaz. Klan liderinin oğullarından biri olarak zaten başlangıçta herhangi bir ihanetten bahsetmek söz konusu olmamalı.”

 

“O zaman o neden Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girdi?” Yun Che merakla sordu.

 

Sikong Du ona baktı ve konuştu. “Görünüşe göre sen gerçekten Mavi Rüzgar İmparatorluk Sarayının içinde olduğu şuan ki fırtınalı durumu anlamıyorsun.”

 

“Mavi Rüzgar İmparatorluk Sarayı mı? Onlar nasıl ilgililer?”

 

“Fen Juechen’in Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girme nedeni üçüncü prensin Fen Juechen’in Kaynak Toplama Sarayına girmesine izin vererek Yanan Cennet Klanı ile iyi bir ilişki kurma fikri.” Sikong Du iç çekti ve basitçe açıkladı. “Şuanda Mavi Rüzgar İmparatoru yatalak ve 3 yıl daha yaşayamayacağı söyleniyor. İmparatorluk koltuğu için savaşmak adına veliaht prens Cang Lin ve üçüncü prens Cang Shuo sırasıyla Xiao Tarikatı ve Yanan Cennet Klanından yardım aramaya gittiler. Cang Shuo Yanan Cennet Klanından daha fazla destek almak adına onların gözüne girebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Haah, bu temelde her şeyi özetliyor. Kolay sezen bir göze sahip olan herkes Mavi Rüzgar İmparatorluk Sarayının hatta tüm Mavi Rüzgar İmparatorluğunun büyük bir değişiklik geçirmek üzere olduğunu görebilir. Bu İç Saray bile gelmek üzere olan değişikliğin içine çekiliyor…İkinci  sıradaki  Feng Bufan ve üçüncü sıradaki Fang Feilong sırasıyla veliaht prens ve üçüncü prensten destek alıyorlar. Şuanda onlar da oldukça kibirli davranıyorlar bu yüzden şimdi onlara bulaşmaman en iyisi olur. Ve sen herhangi bir şekilde onlara bulaşmaya göze alamazsın.”

 

““…” Yun Che bir süre düşündü ve konuştu. “Büyük Kardeş Sikong bu durumda veliaht prens ve üçüncü prens seni de yanlarına çekmeye çalışmış olmalılar değil mi?”

 

Sikong Du başıyla onayladı ve konuştu. “Bu yıl içinde ben veliaht prens ve üçüncü prensten farklı türde davetiyeler adlım ama onları geri çevirmek için sürekli farklı bahaneler buldum…. Mezun olduktan sonra benim İmparatorluk Şehrinde daha fazla kalmam artık mümkün değil. O olduğunda Yeni Ay Şehrine dönmeliyim. Eğer İç Saraya girdiğin bir gün gelirse sende bu davetleri alacaksın. O zaman geldiğinde ne kadar vereceğin tamamen sana kalmış.”

 

“Gelişmeye git. 3 aylık süre kısa değil ama uzunda değil. Sen mücadele ettiğin her saniye için bir umut şeridi elde ettin.” Sikong Du Yun Che’nin gözlerine derinden baktı ardından doğruca Kaynak Toplama Kulesine girdi.

 

Yun Che’de onu arkasından takip etti ve doğrudan 10.kata yöneldi. Sikong Du’nun bahsettiği 101 numaralı oda tam karşısındaydı.

—-ÇEVİRMEN NOTU—-

Çok kibirli insan var buralarda :D Bir sonraki bölümde yaşayacağınız beyinsel acılar nedeniyle şimdiden üzgünüm.

Yun Che prenslerden davetiye alırsa ne yapacak? İmparator 3 yıl içinde ölecek mi? 1. ve 3. prensler savaşıyorsa 2. prens ne yapıyor? Yun Che Buda’nın Büyük Yolunda bir ilerleme kaydedebilecek mi? Merak mı ediyorsunuz? O zaman sonraki bölüme tıklayın hemen ve öğrenin :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43280 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr