Bölüm 1140: Tuhaf

avatar
8094 36

Against The God - Bölüm 1140: Tuhaf


 

Bölüm 1140: Tuhaf

 

“Şu anda bulunduğunuz bölge, her savaş bölgesinin ‘ana şehri’ ve aynı zamanda mutlak güvenli alandır. Bu yerde hiçbir kaynak canavarı görünmeyecek ya da onlar tarafından istila edilmeyecek ve herkesin kaynak güçleri aynı zamanda başkalarına saldıramayacakları şekilde vücutlarında sınırlı kalacaktır."

 

“Ana şehir alanından ayrıldıktan sonra, savaş alanınız başlayacak.”

 

"Savaş ortamı son derece sert. Aşırı iklim koşullarına sahip olacak ve her yerde doğal felaketler olacak, güçlü kaynak yaratıkları ortaya çıkacak ve sizi bekleyen kaynak canavarlardan daha da korkunç rakipler olacak. Bir kaynak canavarını her öldürdüğünüzde, belirli sayıda 'ruh küresi' elde edeceksiniz. Öldürdüğünüz daha güçlü kaynak canavarı demek daha fazla ruh küresi demektir.''

 

''İlahi Ruh Aleminde bulunan bir kaynak canavarını kesmeniz dahilinde size bir ila beş ruh küresi verir.''

 

''İlahi Musibet Aleminde bulunan bir kaynak canavarını kesmeniz dahilinde size on ila otuz ruh küresi verir.''

 

''İlahi Öz Aleminde bulunan bir kaynak canavarını kesmeniz dahilinde size yüz ila üç yüz ruh küresi verir.''

 

“Eğer bir kaynak canavarını avlamak için başkalarıyla işbirliği yaparsanız, o zaman ruh küreleri, aranızda verdiğiniz hasara eşit bir oranda dağıtılacaktır.”

 

"Eğer öldürülürseniz, savaşa katılmaya devam etme niteliğinizi kaybetmeyecek ve hatta ana şehirde canlandırılacaksınız. Aynı zamanda, sahip olduğunuz ruh kürelerinin yüzde otuzunu kaybedeceksiniz! Başka bir katılımcı tarafından saldırıya uğradıysanız ve öldürüldüyseniz, kaybedeceğiniz ruh küreleri onlar tarafından elde edilecektir.”

 

Ebedi Cennet'in Sesi tarafından yüksek sesle duyurulmuş kurallar, yalnızca savaşın katılımcıları tarafından değil, aynı zamanda tüm Doğu İlahi bölgesi tarafından da çok net bir şekilde duyulabiliyordu. Sadece Ebedi Cennet İncisi'nin yardımıyla gerçekleştirilebilecek özel rekabet kurallarını duymak, herkesin savaş alanlarında ortaya çıkacak trajedinin bir ipucunu koklaması için yeterliydi.

 

Ön savaşın sonucunun ruh kürelerinin miktarına göre belirleneceği oldukça belirgindi. Bu ruh küreleri kaynak canavarlarının yanı sıra diğer kaynak gelişimcilerinden de elde edilebiliyordu. Ayrıca öldürdüğün kaynak canavarı ne kadar yüksek olursa ondan daha fazla ruh küresi elde ediyordunuz. Ama aynı zamanda bunu yapma tehlikesi oldukça büyüktü. Bir kez öldüğün takdirde savaşa katılmak için yeterliliğin sınanıyordu ve hatta sınırsız canlanma hakkın olsa bile sert bir cezayla yüzleşmek zorunda kalacaktın…

 

Ayrıca elde ettiğin toplam ruh kürelerinin yüzde otuzunu da kaybetmiş oluyordun!

 

Başka bir kaynak gelişimcisi tarafından öldürülmüş olursan da, o zaman bu yüzde otuz ruh küresi hemen onlar tarafından elde edilecekti.

 

Rekabetin ilk aşamasında, insanlar ruh küreleri toplamak için güçlü kaynak canavarlarını öldürmek için çok çalışacaktı. Ama yarışmanın orta ve geç dönemlerinde... şüphesiz diğer insanlar ruh kürelerini toplamanın daha hızlı bir yolu olarak öldürmeyi düşünecekti.

 

Bununla birlikte, rekabetin kuralları gerçekten o kadar basit değildi.

 

“Başka bir kaynak gelişimcisini öldürdüğünüzde, sadece ilk öldürüşünüzde ruh kürelerinin %30'unu elde edebileceksiniz. Ondan sonrasında öldürdüğünüz takdirde öldürdüğünüz kişinin ruh kürelerini elde edemeyeceksiniz.''

 

“Ana şehir de kesinlikle güvenli bir yer değil. Ana şehirde kalmanızın toplam süresi bir saat ve geçen her saat sonunda toplam ruh kürenizin yüzde onunu kaybedersiniz. Eğer diğerlerinden daha yüksek bir sıralamaya sahip olmak istiyorsanız, sürekli olarak acımasız mücadelelerle karşı karşıya kalmanız gerekir.''

 

Savaş alanında, bir kişi ruh kürelerini ilk seferde herhangi birinden yağmalayabilir. Daha sonrasında, öldürdüğünüz kaç kişi olursa olsun, onların sadece ruh kürelerini kaybetmesine neden olur ve ilkinden sonra onları soymak mümkün olmayacaktır. Böyle bir kural, yarışmada dengeyi korumak ve hırslı olanların “hile yapmasını" önlemek için konulmuştu. Dahası, güvenli bölgede durmanın zamanla ruh kürelerinin kaybına yol açmasını sağlamak, savaş alanının sertliğini daha da artırdı. Yeterli ruh küresini topladığınızı düşündüğünüz takdirde dönebileceğiniz güvenli bir yer yok.

 

"Ön turun savaş alanında, taşıdığınız her şey tamamen yansıtılacaktır. Ayrıca, kaynak silahların, olağanüstü hazinelerin veya kaynak formasyonlarının kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca, hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz yöntemlerde de kısıtlama yoktur.”

 

"Ön hazırlıkların ilk turu bir ay boyunca devam edecektir. Bu süreden sonra, sıralamanız sahip olduğunuz ruh kürelerine göre belirlenecektir. Katılan kaynak gelişimcileri, herhangi bir zamanda, kendi ruh kürelerini ve sıralamalarını, zihinlerinde görebilir ve başkalarının sayılarını öğrenebilir. Devam ettikleri sürece her yıldız aleminin kaynak gelişimcisinin sahip olduğu ruh küresini Ebedi Cennet Projeksiyonu aracılığıyla herhangi bir zamanda kontrol edebilir veya sıralamanızı kontrol etmek için bakabilirsiniz.''

 

BOOM BOOM BOOM——

 

O anda, sema titremeye başlamış gibi görünüyordu. Ebedi Cennet'in Sesi daha da ağırlaştı ve sesi tüm dünyayı kapladı. "Zaman geldi! Bu vesile ile resmi olarak Kaynak Tanrı Toplantısı'nın ilk ön turunun başlangıcını ilan ediyorum!”

 

''Doğu İlahi Bölgesi'nin genç uzmanları, savaş alanına gittiğiniz takdirde yalnızca kendinize güvenebilirsiniz!''

 

BOOM——

 

Ebedi Cennet İncisi'nin gizemli iç dünyasında, binlerce farklı savaş alanından eşzamanlı olarak yankılandı. Tüm büyük “ana şehirleri” saran ve savaş alanları ile ayıran engeller, aynı anda parçalandı.

 

Çok geçmeden uzaktan gelen derin kükremeler duyulabilmeye başladı, gizemli ve tehlikeli auralar her yönden dalgalanarak her katılımcının kanını ve sinirlerini uyandırmıştı. Kısa sakinlik şu anda tamamıyla paramparça olmuştu.

 

Çünkü bu kükremelerin yanı sıra çevrelerindeki her kişirakipleri olmuştu... Bu tamamıyla öldürmek ya da öldürülmek, soymak ya da soyulmak olayına dönmüştü!

 

Her savaş alanında elli binin üzerinde kaynak gelişimci vardı ve sonunda, sadece on kişi ayakta kalacaktı!

 

Ana şehrin içinde savaşmak mümkün değildi ve yarışmanın bu aşamasında, diğer kaynak gelişimcileri kesinlikle ilerleyecekti. Bariyerin parçalanmasının ardından, tüm gergin kaynak gelişimcileri gökyüzüne yükseldi. Hepsi birbiri ardına yıldırım arklarına dönüştüler ve aceleyle ana şehrin dışına bilinmeyen ve tehlikeli dünyaya akın ettiler.

 

Son olarak, şu anda, Kaynak Tanrı Toplantısı'nın üzerindeki perde kalkmış oldu.

 

Ön hazırlıkların savaş alanları herkesin önünde parladı. Doğu İlahi Bölgesi'nin geniş gökyüzünün üstünden, sayısız yıldız ışıkları çeşitli yıldız alemlerine serpildi. Yıldız aleminin zeminiyle temas kurduklarında, küçük ve zarif bir kaynak formasyonu oluşturmak için bir araya geldiler. Hızla dönen kaynak formasyonu üç metre boyunda ışık tabletlerini birbiri ardına dışarı vurdu ve yıldızlı bir aydınlatma yaydı.

 

Bunlar Doğu İlahi Bölgesi'ndeki her yere, Ebedi Cennet Alemi'nin ve Yıldız Tanrı Alemi'nin kombine çabalarıyla dağıtılan yıldız tabletleriydi. Tablet, Kaynak Tanrı Toplantısı'nın sonuna kadar var olmaya devam edecekti.

 

Yıldız tablet Ebedi Cennet İncisi'nim aurası ile bağlantılıydı ve aynı zamanda Ebedi Cennet İncisi projeksiyonuna yansımıştı. Bu nedenle, bir kişi istediği sürece Kaynak Tanrı Toplantısı'nın sıralama listesini öğrenebilirdi. Yarışmanın son aşamasında, yıldız tabletinin yansıması yoluyla rekabet alanının canlı bir görüntüsünü doğrudan görmenin mümkün olacağı söyleniyordu.

 

Yıldız tabletinin ortaya çıkmasından bu yana çok fazla zaman geçmemişti ancak onlarla ilgili bilgileri aldıktan sonra çok sayıda kaynak gelişimcisi onlara gelmişti. Aralarında birçok kral diyarı ve Tarikat Ustaları vardı. Ön hazırlıkların ilk turunun ilk günüydü ve zaten daha fazla beklemek için çok sabırsızdılar.

 

Yun Che'nin bulunduğu savaş alanında, her yöne uçan insan figürleri vardı. Rekabetin sertliği ve çılgınlığı göz önüne alındığında, saniye gecikmesi bile sıralamada bir düşüşe neden olabilirdi. Ancak, savaş alanına gitmek için acele etmeyen birkaç kişi de vardı. Bunun yerine, sessizce uzakta bekliyorlardı.

 

Hemen hemen tüm kaynak gelişimcileri art arda savaş alanına koştukları için, ana şehirde kalan birkaç insan figürü şu anda özellikle göze çarpıyordu.

 

Yun Che onlardan biriydi.

 

''Hah, böyle bir yarışmaya katılacağımda en azından biraz heyecanlı hissedeceğimi düşünmüştüm ama bir grup değersiz şeylerin bir araya geldiği ortaya çıktı. Sanırsam Kaynak Tanrı Toplantısından çok fazla şey bekliyordum.''

 

Eşsiz kibirle birlikte küçümseme dolu ses aniden Yun Che'nin arkasından yankılandı.

 

Yun Che, yüz adımdan daha yakında duran altın giysili bir adama bakmak için döndü. Parlayan altın kıyafetleri, istemeseler bile başkalarının onu fark etmesini sağlıyordu.

 

Yun Che Tanrı Aleminde çok az insanı tanıyordu. Bu nedenle, savaş alanında tanıdığı biriyle tanışmak son derece zor olurdu. Ama şaşırtıcı bir şekilde, Yun Che aslında bu kişiyi biliyordu.

 

O İlahi Savaş Aleminden — Wu Guike!!

 

Cidden, böyle bir tesadüf nasıl olabilir?- Yun Che kalbinde düşündü. Üç gün önce onunla karşılaşmıştı ve şimdi de aynı savaş alanına atandılar.

 

Onlar sanki kaderleriyle bir araya gelmişlerdi!

 

Ama diğerlerine göre onun pozisyonu hakkında hiçbir fikri yoktu.

 

Yun Che geçen sefer yüzünde gördüğü onurlu ve baskıcı görünümden farklı olarak, şu anda derin bir kibir ifadesi görüyordu. Ön hazırlıkların ilk turuna girebilecek herkes, Doğu İlahi Bölgesi'ndeki birçok yıldız aleminin kaynak uygulayıcılarıydı, ama sanki onlar hakkında tamamen ilgisiz görünüyordu.

 

Onun her cümlesinde küçümseme dolu nidalar doluydu.

 

Yun Che, Huo Poyun'un ona söylediklerini hatırladı. Wu Guike'nin kaynak gücü, Huo Poyun'un ötesindeydi! Büyük gücünü göz önüne alarak, belki de bu savaş alanında daha yüksek bir yetişime sahip olan hiç kimse yoktu.

 

Bu nedenle, kesinlikle böyle kelimeler söyleme niteliğine sahipti.

 

Hafif bir iç ile, Wu Guike nihayet bacağını kaldırdı ve telaşsız bir tempoda şehrin dışına doğru yürüdü. O kadar kaygısız görünüyordu ki, sanki yürüyüşe çıkıyormuş gibiydi.

 

Gücü göz önüne alındığında, Yun Che'nin varlığını kolayca algılayabilmesi doğaldı. Ancak, onun yönüne bile bakmadı.

 

“Bir ay boyunca sürekli mücadele etmek zorunda kalmak, ara sıra dinlenmek ya da boşta kalmak bile mümkün değil ve tüm kaynak canavarları ve insanlar düşman... bu oldukça sert bir rekabet, ha.”

 

Yun Che etrafa bakarken kendi kendine konuştu. Daha sonra, oturmak için sessiz bir köşe buldu ve durduğu gibi gözlerini kapattı.

 

Rekabetin kuralları beklentilerinden farklı olsa da, aslında onun için uygunlardı. O sadece güvenli ana şehir içinde bekleyecek ve başkaları ile savaşmak zorunda kalmayacaktı.

 

Bir ay içinde ön hazırlıkların ilk turunun bitiminden sonra doğal olarak Ebedi Cennet Aleminde kalabilirdi. Daha sonra, Jasmine ile karşılaşma fırsatı bulmanın her türlü yolunu düşünürdü.

 

Mu Xuanyin, Yun Che'nin Kaynak Tanrı Toplantısına katılmasının nedenlerinden biri olmasına rağmen Mu Bingyun'la birlikte izleyici olarak Ebedi Cennet Aleminde kalmasına izin verilmese de bu eşsiz fırsatı kaçırdığı için üzgündü.

 

Ama buraya geldiğinde, aklında sadece Jasmine vardı. Kendini ateşlemek için havasında değildi.

 

Dahası, ön hazırlıkların ilk turunun bu kadar uzun süre devam edeceğini bilseydi, ustasının emrine karşı gelmeyi seçip doğrudan Mu Bingyun ile birlikte Ebedi Cennet Alemine gidebilirdi.

 

Oturduğundan beri uzun zaman olmuştu ama hâlâ onun etrafında sessizlik vardı ve savaş alanında ölmesi nedeniyle kimse ana şehre geri gönderilmemişti. Rekabetin erken evresinde olduğu için bu anlaşılabilirdi, insanlar esas olarak av hayvanlarına ve biriken ruh kürelerine odaklanacaktı, bu da nispeten daha az riskli olacaktı. Kimse bu dönemde zamanını boşa harcamaz ve kasıtlı olarak diğer kaynak gelişimcilerini soyma riskini almazdı-sonuçta kayıp kazanca ağır basardı.

 

Oturduğu çevre sessiz ve kesinlikle güvenli olduğu için, zihninde rahat ve sakin olması gerekirdi. Ama nedense, Yun Che belirsiz bir his hissetti ve bir süre sonra, kaşlarının köşeleri bile çılgınca yukarı ve aşağı hareket etmeye başladı.

 

Bir ay sonra, Jasmine tekrar görebileceğim... o zaman, Kaynak Gökyüzü Kıtasına ve Hayali Şeytan Ülkesine geri dönebilirim... kaderim her zaman bana baktı ve hatta Jasmine bana büyük bir kadere sahip biri olduğumu söyledi. Bu sefer de, herhangi bir aksaklık olmadan işler kesinlikle sorunsuz ilerleyecek.

 

Kesinlikle…

 

Yun Che gözlerini açtı ve yavaşça ayağa kalktı. Rastlantısal olarak bir yön seçti ve çevresini gözlemlerken yavaşça ilerledi.

 

Bu terk edilmiş antik şehir, Ebedi Cennet İncisi'nin iç dünyasının bir parçasıydı ancak Ebedi Cennet İncisi içinde gerçekten var olup olmadığı veya buradaki kaynak gelişimcilerinin yansımaları gibi gerçek dışı bir varoluş olup olmadığı kesin değildi.

 

Terk edilmiş antik şehir gerçekten o kadar büyük değildi ve antik kentin merkezinden kenarına kadar yürümek, Yun Che'nin iki saatten daha az zamanını almıştı. Durduğu gibi bir yöne baktı ve kaşlarını buruşturdu... Aslında birisinin hâlâ orada beklediğini gördüğünde şaşırmıştı!

 

Onun sırtı dönüktü ve antik şehrin kenarında duruyordu. İki eli de sırtındaydı, sakince savaş alanına doğru bakıyordu.

 

Savaş alanı açıldığından bu yana iki saatten fazla olmuştu. Katılan tüm kaynak gelişimcileri acele edip, heyecanla dolu savaş alanının derinliklerine girmişti. Ancak, bu kişi aslında sakin bir şekilde yerinde duruyordu, sanki buraya kazık çakmıştı. Aura'nın bedeninde huzursuz bir hareketi yoktu, bu yüzden öldükten sonra ana şehre geri gönderilen biri gibi görünmüyordu.

 

Bu kişi de onun gibi savaş alanına girmeyi planlamamış olabilir miydi?

 

Yun Che onun ne yapmaya çalıştığını bilmek istedi. Hemen o kişi hakkında bilgiler zihninde ortaya çıktı.

 

Xiao Mo, Yaş: 39, Kökeni: Dünya, Ruh Küresi: 0, 9. Savaş Alanındaki Sıralaması: 51302.

 

Savaş alanında, herkes sahip oldukları ruh kürelerinin sayısı ve sıralamaları da dahil olmak üzere başkasının bilgilerini öğrenebilirdi. Tabii ki, görüntülenen tam adı ve kökeni doğru olmayabilir, çünkü savaş alanına girmeden önce katılımcılar tarafından kazınmıştı ve sahte olma ihtimali vardı.

 

Ve Ebedi Cennet Alemi'nin gerçek veya sahte bilgi alıp almadığını umursamadığı çok açıktı.

 

Sonuçta, bunları tek öğrenebilecekleri yer Kaynak Tanrı Toplantısı'nın savaş alanıydı. Eğer adını ve kökenini yanlış kazısan... bu aptalca olmaz mıydı!?

 

Ancak, ruh küreleri ve sıralaması kesinlikle sahte olamazdı. Xiao Mo adlı bu adamın 0 ruh küresi vardı ve sıralaması kendisine benziyordu. Tıpkı onun gibi, bu adamın şimdiye kadar ana şehir alanının dışına çıkmadığı açıktı.

 

Ayrıca, diğer tarafın aurasından en ufak bir baskı hissi hissetmedi, bu da açıkça kaynak gücünün yüksek olmadığı anlamına geliyordu. Birçok kişinin yetişimi kendisini ötesinde olmasına rağmen, o sadece İlahi Musibet Alemi'nin erken evrelerinde olmalıydı.

 

Yetişiminin tüm katılımcılar arasında alt seviye olduğu ve dolayısıyla savaş alanına girmekten vazgeçtiği gerçeğinin farkında mıydı?

 

Belki de yarışmaya katılmamak için özel bir nedeni vardı ama normalde kaynak gelişimcileri hayal bile edilemeyecek zorluklardan geçtikten sonra buraya gelirdi. Bu toplantı, bir kişinin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği kaynak yolun zirvesinin büyük bir toplanmasıydı. Yani, boşuna buraya bir gezi yapmak için kendini zorlamak için herhangi bir nedeni olmamalıydı.

 

Dahası, bu adamın geldiği yer... Dünya mı?

 

Ne garip bir isim. Muhtemelen onun tarafından uydurulmuştu.

 

Yun Che biraz şaşırmış olmasına rağmen, doğal olarak yanına gitmek ve onunla sohbet etmek için inisiyatif almakla ilgilenmezdi. Etrafında döndü ve yavaşça başını yukarı kaldırdı, hafif bir iç çektikten sonra bir şeyler söyledi:

 

"Sınırsız ufuk benim sevgim; yeşil tepelerin dibinde çeşitli çiçekler çiçekleniyor.”

 

Yun Che yana doğru baktı: Sakın bana onun... bir şair olduğunu söyleme?

 

İ.Ç: Onun söyledikleri gerçekten bir Çin Halk Şarkısı. Bu da demek oluyor ki bu adam gerçekten ''bizim" Dünyamızdan.

[Sefix: Genel olarak özetlemek gerekirse; ön eleme, savaş alanında kaynak canavarlarını keserek veya gelişimcilerin birbirini öldürerek ruh kürelerini elde etmeye dayanan bir yarışma ve ölen herkes yeniden ana şehrin merkezinde doğuyor ancak bununla birlikte ölüp yeniden doğanlar ruh kürelerinin yüzde otuzunu kaybediyor. Yun Che'ye gelecek olursak savaş alanına katılmakla ilgilenmiyor ne de bu Kaynak Tanrı Toplantısı ile. Bakalım onu ne hareketlendirecek...]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41861 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44072 Bölüm Sayısı


creator
manga tr