Bölüm 1159: Affedilemez Suç

avatar
8331 36

Against The God - Bölüm 1159: Affedilemez Suç


 

Bölüm 1159: Affedilemez Suç

 

“Yun Che!!” Mu Bingyun'un korkudan yüzü soldu. Mu Huanzhi ve diğerlerine gelince kelimelerin de ötesinde dehşete düştüler.

 

"Bitti. Bu sefer onun için gerçekten bitti." Huo Rulie önündeki sahneye boş bir şekilde baktı.

 

"Oh? Bu çocuk... oldukça ilginç değil mi?" Tanrı İmparatoru Shitian çenesini parmağıyla baş parmağı arasında tutarken, Yun Che'ye ilgiyle baktı.

 

"İlginç... Hmph. Kökeni aşağı, araçları aşağılık ve ayrıca çok cahil ve çılgınca kibirli. Ebedi Cennet Aleminde olduğu için mutlu olmalı. Aksi takdirde, başka bir yıldız aleminde olsaydı, on bin kez acımasız bir ölümle ölmüş olacaktı," Yıldız Tanrısı İmparatoru sinirliydi.

 

"Hah!" Saygıdeğer Qu Hui hafif bir kahkaha attı ancak, tüm insanların kemiklerinin iliğine nüfuz eden soğuk bir his hissetmelerini sağladı. “Çok çirkin bir şey yapmasına ve çok büyük bir suç işlemesine rağmen sadece utanıp başını eğmemekle kalmıyor bir de bu kadar kibirli olmaya cesaret ediyorsun…?”

 

"Büyük suç?" Olay buraya geldikten sonra artık yumuşak başlılığın bir anlamı yoktu. “Benim araçlarım kesinlikle aşağılıktı ve bu yüzden gülünç duruma düştüğüm ve herkes tarafından hor görüldüğüm için yalnızca kendimi suçlayabilirim. Ama… Sana bir şey sormak istiyorum, ne tür bir suçtan bahsediyorsun!?"

 

"Hah! Aşağılık bir aldatma yöntemi kullanmak sınırsız evrenin her yerinde büyük bir suç sayılır. Kaynak Tanrı Toplantısı'nda böyle bir şey yapmak, Ebedi Cennet Alemine ve Doğu İlahi Bölgemdeki tüm kaynak gelişimcilerine karşı bu suçu işlemek suçunu daha da cüretkâr ve affedilmez hale getiriyor! Hâlâ suçunu tartışacak yüzün var mı?"

 

"Tartışmak? Bunu neden yapmam gerekiyor!?" Yun Che alçak bir sesle kükredi. “Ön elemelerin kurallarında, herkesin üzerlerinde bulunan her şeyle tamamen yansıma olacağı ve silahların, kaynak eşyaların veya diğer araçların kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı açıkça belirtildi. Sıralama süre bittiğindeki ruh küresi sayısına göre olacaktı!"

 

"Gerçekten de araçlarımın aşağılık olduğu doğrudur, ancak en azından rekabetin kurallarını ihlal etmedim! Böyle bir yöntemi seçtiğin için alay edebilir ve beni azarlayabilirsiniz, ancak hile yaptığımı ve büyük bir suç işlediğimi neye dayanarak söylüyorsunuz?"

 

“…” Saygıdeğer Qu Hui açıkça şaşırdı. Kısa bir süre için cevap olarak söyleyecek bir şey düşünemedi.

 

Ebedi Cennetin Sesi yalnızca yansıma dünyasında yankılanmamıştı. Ses dış dünyada da duyulmuştu. Ebedi Cennetin Sesi kuralları açıklarken, şimdi tekrar düşününce, açıkça ifade edilmişti: Silahlarda, kaynak eşyalarda veya diğer araçlarda hiçbir kısıtlama yoktur!

 

Yun Che, tam olarak "araçlarına" güvenerek burada durmayı başardı!

 

Yöntemi saygısız olmasına rağmen… Ebedi Cennetin Sesinin açıklamasını düşüneceklerse, kesinlikle hiçbir kuralı ihlal etmemişti!

 

Sadece Saygıdeğer Qu Hui kısa bir süre için şaşırmadı, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve diğerleri de biraz şaşırdı. Sunulmuş Tanrı Sahnesi'ndeki herkes de birbirlerine bakıyordu.

 

“Eğer rekabetin kurallarını gerçekten ihlal etseydim, Ebedi Cennet İncisi tarafından doğal olarak diskalifiye edilip derhal kovulurdum. Ama ben iki turu güvenli bir şekilde geçtim ve şimdi burada duruyorum, yani Ebedi Cennet İncisi de sıralamamı kabul ediyor. Öyleyse, hangi sebepten dolayı büyük bir suç işlediğimi söylemek zorunda kalabilirsiniz!?"

 

Yun Che'nin bu sözleri Mu Bingyun'un kalbinin anında uçuruma düşmesine neden oldu ve yüzü ölümcül bir halde soluklaştı... Yun Che'nin sözleri ne kadar makul veya adil olursa olsun, o Ebedi Cennet Alemi'nin en büyük tabusuna dokunmuştu.

 

Ebedi Cennet İncisi!!

 

"Ne küstahlık!" Ebedi Cennet Aleminin tüm halkının yüzleri kasvetli hale geldi ve Saygıdeğer Qu Hui öfkeden deliye döndü. "Aşağılık genç, önce Kaynak Tanrı Toplantısı'nı küçümsedin ve sonra suçunu kabul edip pişmanlık duymak yerine, Ebedi Cennet İncisi hakkında konuşmaya cesaret ettin! Son derece saygısız ve affedilmez bir insansın!"

 

"Ne kadar çirkin!" Ebedi Cennet Tanrısı İmparatorunun gözleri de biraz karardı.

 

"Bu alçak şey, utanç verici yöntemini gizlemek için Ebedi Cennet İncisi adını kullanmaya cüret etti! Onun küstahlığı sınır tanımaz!" Ebedi Cennet aleminden bir yaşlı öfkeyle kükredi. "Saygıdeğer Qu Hui bu irin dolu çocukla tartışarak zamanını ve enerjini boşa harcıyorsun. Onun yetişimini yok et ve onu Ebedi Cennet Aleminden kov!"

 

“Zaten bunu istiyor. Artık hiçbir şey onu kurtaramaz. "

 

“Gerçekten de bu kadar kibirli ve cahil birinin varolabileceğini düşünmemiştim. Bugün ufkumun genişlediği söylenebilir.”

 

"Cennetin seçilen çocukları" grubundan bir kişi çıktı. Ciddi bir sesle “Saygıdeğer Qu Hui, “cennetin seçilen çocukları” olduğumuz için şanslıyız. Yetişim hayatımızda öğrendiğimiz her şeyi savaşlarda uyguladık ve savaş alanında bir an bile dinlenmeye cesaret edemedik, korku içinde yürüdük. Ancak o zaman böyle özel bir zafer kazanabildik. Kim bu kadar düşük bir kötülüğün ilk bine gireceğine inanırdı. Sadece “cennetin seçtiği çocukları” adına utanç getirmekle kalmadı, Ebedi Cennet'e de hakaret etti. Saygıdeğer Qu Hui'den bu adaletsizliği ciddi bir şekilde cezalandırmasını rica ediyorum.”

 

Konuşmacı, Luo Changsheng'inkine çok benzeyen beyaz kıyafetler giymişti. Kimliğine gelince, büyük Kutsal Saçak Alem Kralının oğlu ve Luo Changsheng'in abisi - Luo Changan idi.

 

Luo Changan ayrıca son derece yüksek bir yetenek ve yetişime sahipti ve Doğu İlahi Bölgesinde büyük bir üne sahipti. Fakat Luo Changsheng yeteneğini göstermeye başladığından beri dikkat çekmeyi tamamen bıraktı. Yalnızca eskisi gibi kibirli kaldı. Beklenenin aksine, küçük kardeşi Luo Changsheng çok saygılıydı ve her zaman sözlerini takip ediyordu. Ayrıca, Luo Changsheng'in ağabeyi kimliğiyle de gurur duyuyordu.

 

“Bu kadar aşağılık bir insanın Sunulmuş Tanrı Sahnesi'ne girmesi, bizim "cennetten seçilmiş çocuklar"a hakaret etmekten çok daha kötüdür. Doğu İlahi Bölgemiz’in utancı!"

 

“Peki ya o Alem Kral Xuanyin’in doğrudan öğrencisi ise…? Ciddi bir şekilde cezalandırılmalı!"

 

———————

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi, Yun Che yüzünden hareketlenmişti. Prenses Caizhi dudaklarını genişçe açtı ve ellerini sıktı. Kalbi endişeyle alarma geçti, ama bir şey söylemeye cesaret edemedi.

 

"O... en azından hiç değişmemiş…"

 

Ona hayal gibi gelen sesler Jasmine'in kulağına ulaştı.

 

"Bu kadar yeter!"

 

Saygıdeğer Qu Hui, Yun Che'ye aşırı keskin bakışlar attı ve oradan tüm sesleri susturmak için kolunu salladı. Çok nadir durumlarda sinirlenirdi, çünkü öfke kararını etkiler ve mutlak adalet yolundan sapmasına neden olurdu. Fakat Yun Che ile yüz yüze geldiğinde gerçekten kızdı, "Yun Che! Gençsin, bu yüzden hata yapmak kaçınılmazdır. Yaptığını kabul edip uygun bir şekilde özür dilesen affedilirdin. Ancak, bu kadar ısrar ettiğine göre…"

 

"Hatamı kabul etmediğim değil. Aksine dürüst bir şekilde her şeyi itiraf ettim!" Yun Che soğuk bir sesle onun sözlerini yarıda kesti. "Efendime hakaret etmek için ısrar eden sendin! Hah ... Nasıl ben, Yun Che, efendime hakaret eden bir kişiye müsamma gösterebilirim!?"

 

"Küstahlık!” Saygıdeğer Qu Hui daha da alevlendi ve yükselmiş kaşları iki keskin kılıç gibi görünüyordu. Ebedi Cennetin üstündeki sınırsız yargıç şu anda Yun Che ve Saygıdeğer Qu Hui'yi izliyordu ancak Yun Che onları hiç umursamamıştı. Otuz yaşına bile ulaşmamış gencin yargılaması sırasında bu kadar rahatça konuşmaya cesaret edeceğini kimse düşünmemişti. “Kaynak Tanrı Toplantısı'nda kendisi büyük bir suç olan alçak aldatma eyleminde bulundun ve kargaşa yarattın. Sonra Ebedi Cennet İncisinin adını kullanarak yanlış yaptığını gizlemeye çalıştın. Artık bunun affedilebilir bir yanı yok!”

 

"Alem Kralı Xuanyin bugün burada olsa bile, kurtarılmak için bir şansın olmaz!”

 

Saygıdeğer Qu Hui'nin öfkesi hayal edilemeyecek kadar korkunçtu, ki bu da kimsenin ağzını açamamasına sebep oldu. Bakışları, Yun Che'nin arkasına bakarken aniden yatay bir şekilde hareket etti, “Cezalandırılması gereken bir kişi daha var. Defol git buradan kendi kendine!”

 

Saygıdeğer Qu Hui, doğal olarak Yun Che'nin hile yapmasına yardım eden kişi hakkında konuşuyordu.

 

Saygıdeğer Qu Hui sözlerini bitirdiği an, şimşek çakmış gibi Wu Guike bacakları zayıfladı ve doğrudan yere diz çökmeden önce aşırı bir şekilde sallandı. Titreyen bir sesle “Bu küçük… biliyor…… onun hatası… ben… uymak zorunda kaldım… ben… ben…”

 

Herkesin şaşkın bakışları arasında Wu Guike diz çöktü. Wu Guike'nin adını kim bilmiyordu? Hayallerinde bile Saygıdeğer Qu Hui'nin sert azarlayan sesi duyulduktan sonra, İlahi Savaş Alemi Kralının oğlunun öne çıkacağını düşünemezlerdi!

 

İlahi Savaş Alemi Kralı Wu Sanzun, bu sahneyi görünceye kadar kaygısız bir şekilde yerinde oturuyordu ve bu olay yüzüne koca bir bok parçası gibi çarptı. Ayağa kalktı ve titreyen bir parmakla Wu Guike'a işaret etti, “Ke’er… sen… sen!!”

 

“Soylu baba! Çocuğunuz gerçekten kasıtlı olarak yapmadı… Çocuğunuz zorlandı, aksi halde… ”

 

"Kes sesini!" Wu Sanzun'un iç organları öfkeden patlamanın eşiğindeydi. Yun Che'nin Wu Guike'ye şantaj yapacak çok kirli bir şeylere sahip olduğunu tahmin etti. Göğsünde aşağı yukarı hareket ediyordu, çünkü halka açık bir şekilde aşağılanmıştı, “Seni başarısız çöp, seni aptal!”

 

Aşırı derecede öfkeli olsaydı bile, Wu Guike nihayetinde, geçmiş yıllarda en çok gurur duyduğu oğlu oldu. Üstelik şuan “Ebedi Cennet Alemine” girmesi için kritik bir zamandı… Wu Sanzun derin bir nefes aldı ve ardından Sanzun'un çocuğunu uygunsuz bir şekilde eğitmesi nedeniyle utanmadan Saygıdeğer Qu Hui'ye bir şeyler söyledi, “Saygıdeğer Qu Hui, böyle büyük bir hata yapmakla sona erdi. Ancak, bunu yaptı çünkü bir kötü adam tarafından zorlandı. Ayrıca...”

 

"Bir şey demeye gerek yok!” Wu Sanzun'un sözlerini kesmek için Saygıdeğer Qu Hui elini salladı. Soğuk bir sesle, “Kaynak gelişimcisi olarak Wu Guike kaynak yolun gerçek zirvelerine ulaşmamış olsan bile, vicdanını ve şeref duygunu kesinlikle kaybetmemelisin! Bir kralın seçkin oğlu olarak, Kaynak Tanrı Toplantısında nasıl bu kadar büyük bir hata yapabildin? Bir kralın oğlunun şerefine ve saygınlığına ve ilahi yolun kaynak gelişimciliğine dair en ufak bir bilgin var mı!?''

 

Herkesin önünde bağırıp lanetlense de, Wu Guike, elbette, Yun Che kadar “aptal” davranmadı. Vücudunun üst yarısı, hıçkıran bir sesle söylediği gibi, bir kez daha diz çöktü. ''Wu Guike, yaptığı büyük hatanın farkında ve soylu babasından ve buradaki tüm yaşlılardan özür diler. Ayrıca, Wu Guike artık “cennetin seçilen bir çocuğu” olma yüzüne sahip değil. Wu Guike Saygıdeğer Qu Hui'den onu cezalandırmasını istiyor. Cezanın ciddiyeti ne olursa olsun, Wu Guike bundan kesinlikle şikayet etmeyecek.”

 

“Hmph! Büyük bir hata yapmış olsan da, asıl suçlu sen değilsin. Hak ettiğin cezayı çekeceksin, ancak bu seni “cennetin seçtiği çocukların” saflarından çıkarmak kadar kötü olmayacak.”

 

Sözler eğilmiş olan Wu Guike'nin yüzünde gizli bir mutluluk ortaya çıkardı. Wu Sanzun ayrıca uzun bir rahatlama nefes verdi.

 

“Alacağın cezaya gelince, bunu daha sonra konuşacağız.” Saygıdeğer Qu Hui’nin bakışları birden Yun Che’ye döndü. Sesi birkaç kez daha soğuklaştığından yavaşça kolunu kaldırdı, “Yun Che! Bu saygı duyulan olan senden son kez isteyecek. Sen~suçunu~itiraf~ediyor~musun!!?"

 

"Hehehe ... Hahahahaha!!”

 

Yun Che cevap vermeden önce, zamansız ve kulak delici bir kahkaha aniden patladı.

 

Doğu oturma alanında, Tanrı İmparatoru Shitian, durmadan yüksek sesle gülerken koltuğuna yaslandı. Güney İlahi bölgenin Tanrı İmparatorlarından biri olarak,  yetiştiriciliğinin korkunç seviyesini herkes hayal edebiliyordu. Onun kahkahası kesinlikle zalim nüfuz gücü içeriyordu. Oradaki tüm insanların kalplerini ve ruhlarını salladı. Saygıdeğer Qu Hui'nin hareketi de durdu, tüm vücudu sertleşti.

 

“Ahahahahah… ne kadar muhteşem, ne kadar komik.” Tüm insanlar şaşkınlıkla ona bakarken, Tanrı İmparatoru Shitian kendisinden başka kimse yokmuş gibi, yüksek sesle gülürken ellerini kaldırdı. Onun vahşi gülmesinin yanı sıra sözleri de tamamen alaycıydı. “Her zaman Ebedi Cennet İncisinin bu dünyada eşsiz bir kutsal şey olduğuna inandım. Demek ki hepsi o kadar da özel değilmiş, tsk, tsk, tsk.”

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi bir anda ölümcül bir şekilde sessizleşti. İlk olarak, Ebedi Cennet aleminin tüm halkı hayrete düştü, bundan sonra her biri öfkeyle patladı.

 

Yun Che, yalnızca Ebedi Cennet İncisi'nin “suç saymadığından” bahsetmişti, Ebedi Cennet Aleminde bir tabuydu bu sözler ama Tanrı İmparator Shitian'ın sözleri Ebedi Cennet İncisini basbaya küçümsemişti.

 

Saygıdeğer Qu Hui aniden döndü. Yüzü aniden kararmıştı, ancak Tanrı İmparator Shitian'ın büyük kimliği göz önüne alındığında bu iş ona düşmezdi.

 

"Cang Shitian!"

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, Tanrı İmparator Shitian'ın böyle sözler söylediğini görünce her ne kadar kendini sınırlasa da öfkeyle patladı. “Size misafir olarak saygı gösterdim ve size mümkün olan en uygun şekilde davrandım. Gerçekten, Ebedi Cennet İncisine hakaret etme ve küçümseme cesaretini gösterdin… Gerçekten Ebedi Cennet Alemime kolayca zorbalık edilebileceğini mi düşünüyorsun?"

 

“Bu kral Ebedi Cennet İnci'sine hakaret etmiş ve küçümsemiş mi? Bu Kral senin neyden bahsettiğini anlamıyor.” Cang Shitian daha önce olduğu gibi mutlu bir şekilde gülümsemeyi bıraktı. Soğuk ve alaycı bir gülümsemeyle konuşurken uzun ve dar gözlerini kıstı, “Siz Ebedi Cennet İncisi'ni küçümseyip hakaret etmiyor musunuz?”

 

O doğrudan Yun Che'yi işaret ederek elini uzattı ve gökler derin bir sesle sarsıldı, “Bu Yun Che denilen çocuk Ebedi Cennet İncisi tarafından belirlenen kuralların etkisi altındayken Kaynak Tanrı Toplantısı'nın ilk iki ön turunu geçti. Ayrıca, Ebedi Cennet İncisi'nin tanınması altındaki ilk bin listeye girdi.”

 

"Buraya da gönderildiğine göre, kuşkusuz Ebedi Cennet incisi tarafından onaylanan bir sonuç olduğu anlamına gelir.”

 

“Ancak sizler doğruluk ve dürüstlük sözlerini söylemeye devam ettiniz ve onun büyük bir suç işlediğini söylediniz. Onu yalnızca “cennetin seçtiği çocuklar”dan kovmak istemediniz ayrıca onu sakatlamayı hafif bir ceza olarak gördünüz.”

 

"Tsk, tsk, tsk. Ebedi Cennet Aleminiz gerçekten çok güçlü ve otoriter. Ebedi Cennet incisi tarafından belirlenen kuralları tamamen göz ardı etmekle kalmadı aynı zamanda bu kuralları büyük bir suç haline getirerek elde edilen sonucu da büktünüz. Böyle bir şey onu küçümsemek ve ona hakaret etmek çok daha kötüdür. Siz Ebedi Cennet İncisi'ni hiç umursamıyorsunuz ve hâlâ bu kralın hakaret eden ve küçümseyen biri olduğunu söylemek istiyorsunuz… Hehe, tsk, tsk, tsk. Tüm bu olanlar bu kralın gözlerini açtı ve bana gülmek için bir fırsat verdi, hahahahahahaha!”

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44234 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr