Bölüm 1195: #####

avatar
9533 39

Against The God - Bölüm 1195: #####


 

Bölüm 1195: #####

 

“Ne yapıyor? Teslim olmaya mı gidiyor?”

 

“O... teslim olacak gibi görünmüyor?”

 

Yun Che'nin iç yaralanmaları şiddetliydi ve solunumu inanılmaz derecede ağırdı. Ancak hızlıca gözlerini kapattı ve zihnini boşalttı. Mavi ışık aniden sol kolundan uçmadan önce parladı.

 

Ve bir anda tamamıyla mavi ışık şekil değiştirerek tuhaf sembollerle kaplanmaya başladı. Alevler hızlı bir şekilde üç bacaklı dev bir kuşun şeklini aldı.

 

Bu Altın Karga'nın görüntüsüydü!

 

"Bu... Altın Karga'nın ilahi görüntüsü mü?''

 

"Neden şimdi bu görüntüyü taklit ediyor?”

 

Her seyirci şaşkın görünüyordu.

 

"Oh? Ne yapmaya çalışıyor?" Yıldız Tanrı İmparatoru sordu. "Yenilgi anından önce Altın Karga'nın görkemli varlığını göstermeye mi çalışıyor?”

 

“Belki. Kar Şarkısı Diyarı öğrencisi ve müridi olmasına rağmen Altın Karga'nın gücünü miras aldı.” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru hafifçe gülümsedi.

 

Altın Karga görüntüsü hızlıca Yun Che'nin üstünde toplandı. İlk başta, sadece hayali bir görüntüden oluşuyordu. Zamanla yavaş yavaş maddeleşmeye başladı ve yarı gerçek, yarı hayali bir şey oldu. Sonunda tamamıyla maddeleşti... tamamen varoluşsal bir hale mi geldi?

 

Swoosh— 

 

Atevli Altın Karga görüntüsü kanatlarını açtı ve uzun, yankılanan bir çığlık attı.

 

O anda, beş büyük Tanrı İmparatoru ve mevcut her İlahi Usta donakaldı. Boş bir andan sonra, ifadeleri büyük ölçüde değişti. 

 

“Bu... bu olmamalı…”

 

Hem Yıldız Tanrı İmparatoru hem de Ay Tanrı İmparatoru aynı anda ayağa kalktı. Mutlak inançsızlıkla bağırdılar:

 

"Tanrı... Tezahürü... Sanatı!???”

 

İki Tanrı İmparatorunun seslenişi, bütün izleyiciyi alanındakileri hayrete düşürdü... İki Tanrı İmparatorunun kendilerini unuttukları raddeye kadar hayrete düşüren şey de neydi?

 

"Tanrı Tezahürü Sanatı mı?... 'Nasıl...bu nasıl mümkün olabilir?'' Tarifsiz garip bir atmosfer izleyici sıralarında yayılmaya başladı. Neredeyse her İlahi Usta Yun Che'nin Altın Karga görüntüsüne bakıyordu ve yüzlerinde sersemlemiş bir ifade vardı. Onlar tüm dünyadaki en inanılmaz ve gülünç şeyi görmüş gibiydiler.

 

Altın Karga gururla Yun Che'nin üzerinde durdu. Ateşli gücünü Sunulmuş Tanrı Sahnesinde'ki her köşeye ve her ruha baskı yaparak yaydı.

 

Bir İlahi Ruh'un gücü belli bir dereceye kadar kullanıldığında veya bir İlahi Ruh belirli bir kaynak tekniği uygularken, güçlerini göstermek için bir İlahi Ruh görüntüsü ortaya çıkarabilirlerdi. İstedikleri zaman görüntüyü tezahür edebilir veya silebilirlerdi. Örneğin, Altın Karga alev görüntüsü, Anka'nın alev görüntüsü, Göksel Kurt görüntüsü ve Azure Ejderha görüntüsü...

 

Ancak bir yanılsama sonuçta sadece bir yanılsamadan ibaretti.  Korkutmaktan başka faydası yoktu.

 

Yun Che'nin başının üstündeki ateşli Altın Karga görüntüsü farklıydı. Sadece muazzam miktarda ruh baskısı ve ateşli bir aura yaymakla kalmayıp, hayatını ve ruhunu da hissedebiliyorlardı!

 

''Bu bir hayali form değil..." Huo Rulie gökyüzüne baktı ve mırıldandı. "Bu onun tezahür ettiği bir tanrı!”

 

"Tanrı Tezahürü" çoğu genç kaynak uygulayıcısına ve ortalama seviyede bulunan uzmanlara yabancı bir kavramdı. Sadece İlkel Kaosun zirvesinde duranlar, Tanrı'nın Tezahür Sanatının ne kadar değerli olduğunu gerçekten anlıyordu.

 

Değerliydi çünkü belirli bir düzeyde İlkel Tanrı Kanı ve üstün mirasa sahip olan İlahi Ustaların açığa çıkarabileceği nihai bir güçtü.

 

Ama Yun Che... İlahi Musibetin bir kaynak gelişimcisiydi sadece.

 

"Hayır... Bunun Tanrı Tezahürü Sanatı olması mümkün olamaz. Ne kadar şaşırtıcı olursa olsun, bir İlahi Usta'nın gücünü kullanamaz.” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru gözlerinde açık şok ile Yun Che'ye baktı.

 

Altın Karga görüntüsünde bir kusur ya da anormallik bulmaya çalıştı ama ne kadar çok denerse, şoku o kadar büyük oldu.

 

Tanrı Tezahürü Sanatını bir İlahi Musibet gelişimcisi kullanıyordu... o kadar gülünç bir durumdu ki, Tanrı İmparatorlarının sağduyusu dahi tamamen aştı. Bu yüzden ne olursa olsun bu duruma inanamadılar.

 

Lu Lengchuan birden durdu ve şaşkınlık içinde Yun Che'ye baktı.

 

Tanrı Tezahürü, sadece İlahi Ustalar tarafından kullanılabilecek bir güçtü. Doğal olarak, Yun Che bunu kullanamamalıydı. Bu nedenle o Altın Karga görüntüsü Tanrı Tezahürü Sanatından oluşmuyordu. Bu kimsenin tahmin edemeyeceği ondan daha karmaşık bir yapıya sahip olan yegane bileşenden oluşmuştu... Kaynak Kulpu: Tanrı Tezahürü!

 

Kar Şarkısı Diyarı ve Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nün dibine geri döndüğü gün, güç talebi Buz Anka kızı tarafından tarafından reddedildikten sonra ondan basit bir tavsiye almıştı. Ona kaynak kulpunu, kaynak damarlarını ve tanrı ruhlarını bir araya getirmesini söylemişti.

 

İlk başta, Yun Che buna çok fazla dikkat etmemişti. O zamanlar en büyük arzusu kaynak enerjisini arttırmaktı.

 

Beş Yeşim Evren Hapı tamamen rafine ettikten sonra  Zaman Çarkı İncisinde hâlâ biraz zamanı vardı. O zamanlar Buz Anka kızı tarafından kendisine verilen tanrı ruhunu kaynaştırmaya başlamıştı. Kaynaştırma süreci tamamlandığında kızın tavsiyesinin değerini anladı.

 

Ani bir hayal dizisi ruhuna akıyordu.

 

Kaynak kulpun gücü Hayali Şeytan Ülkesindeki Yun ailesinin temel gücüydü. O zamanlar, Yun ailesini on iki koruyucu ailenin tepesine getiren bu güçtü.

 

Ancak, Yun Che'nin kaynak enerjisi özeldi. Kötü Tanrı gücünün özünde yatıyordu ancak kaynak kulpu bundan etkilenmiyordu. Dahası kaynak kulpu kullanışsızdı çünkü çok fazla enerji pahasına çok az yardımcı oluyordu. Kazanç, maliyetine değmezdi.

 

Bu yüzden Yun Che çok nadiren Kaynak Gökyüzü Kıtasında kullanmıştı. Çoğu zaman, sadece düşmanının duyularını karıştırmak için kullanırdı.

 

Tanrı Alemine geldikten sonra, kaynak kulp onun için pratikte yararsızdı.

 

Bununla birlikte aydınlanma anının sonunda kan özündeki kaynak kulpun tamamen ayrı bir özel güç olduğunu fark etti. Belirli bir anahtarı açtığında ve kaynaştırma sürecini tamamladığında, aniden o ana kadar kendisine hiç açıklanmamış yeni, harika bir gücü keşfetti.

 

Şu anda, onun kaynak kolu sadece bir kaynak kolu değildi. Yun Che'nin kan soyu, kaynak damarları ve tanrı ruhu ile kaynaşmıştı. Yun Che'ye bağlı olmasına rağmen, kendi hayatı vardı. Gücünün bir kısmı Yun Che'den geliyordu ama aynı zamanda kendi gücü ve tanrı ruhundan kaynaklanan yüksek düzeyde bir bilince sahipti!

 

Doğası ve güç seviyesi açısından, Tanrı Aleminin kaynak gelişimcileri tarafından uygulanan sözde Tanrı Tezahürü Sanatıyla tamamen eşitti.

 

Bununla birlikte, Tanrı Tezahürü sanatının bir uygulayıcısı İlahi Usta aleminde olmalıydı ve çok miktarda bir İlkel Tanrı'nın kanına sahip olmalıydı. Yun Che'nin Kaynak Kolu: Tanrı Tezahürünü nasıl kullanılacağını öğrendiği andan itibaren istediği zaman kullanabilir... kendi başına başka hiçbir şeye ait olmayan özel, ilahi bir güçtü.

 

Kelimenin tek anlamıyla İlkel Kaosa dokunabilen tek ve yegane varlıktı!

 

Kaynak Kolu: Tanrı Tezahürü, Yun Che'nin Kutsal Tanrı Savaşı için planladığı koz kartlarından biriydi. Başlangıçta, planı son savaş sırasında kullanmaktı. Ancak,  Dört Tanrı Çocuğunun gerçek gücünü hafife almıştı ve şimdi kullanmaktan başka çaresi yoktu.

 

Kaynak Kolu Aktifleştirildiğinde: Tanrı Tezahürü tamamen biçimlendi ve Yun Che kolunu indirdiği gibi bir kez daha Cennet Cezalandıran Kılıç'ı kavradı. Şimdiye kadar sağ kolunu saran rahatsızlık azalmıştı ancak yaralarını bastırmak için kaynak enerjisini korumak yerine kaynak enerjisini bir kez daha savaş için çağırdı.

 

Boom!

 

Yun Che'nin yok ettiği kuvvet alanı yeniden ortaya çıktı. Korkunç yaralarına rağmen, daha önce olduğu kadar güçlüydü. Lu Lengchuan, Yun Che'nin aurasının bir an için tekrardan yükseldiğini ve aynı zamanda göklere ulaşan üstünde dev bir Altın Karga'nın görüntüsünün ortaya çıktığını fark etti. Yun Che'ye sedece yaralarını bastırması ve maçtan çekilmesini teklif etmek üzereydi...

 

Lu Lengchuan'ın Gök Bölen Mızrağı tekrardan ejderha görüntüsüne büründü ve onunla dans ederken kıvrıldı. Tam o anda, figürü göklerden gelen yıkıcı bir aura hissetti ve bu aura sanki ona bakmasını zorunlu kılıyordu. Açılmış kanatları olan Altın Karga görüntüsü, kafasının üstünde üç yüz metre uzunluğunda alevlerle örülmüş bir kılıcı çağırıyordu! Formu o kadar güçlüydü ki, Yun Che'nin sadece biraz daha aşağısındaydı.

 

Kalabalığın sağır edici şok kükremesi kulaklarına girdi.

 

"A... Altın İmha!?” Alev Tanrı Alemi büyüklerinin göz bebekleri şaşkınlıktan neredeyse yerinden fırlayacaktı.

 

Lu Lengchuan gökten gelen yanan kılıcı engellemek için mızrağını kaldırdı. O zamana kadar Yun Che zaten Lu Lengchuan'a yaklaşmıştı ve kılıcıyla vurdu.

 

BOOM BOOM!!

 

Gökyüzü Bölen mızrak ve parlayan ejderha aurası aynı anda patladı. Güçlendirilmiş saldırı, Lu Lengchuan'ın şimdiye kadar hiç yaşamadığı alevlerle çevrelenmiş cehenneme girmesine neden olmuştu. Bariyerde loş bir altın iz bıraktı ve muhafız ejderhanın imgesinin acı içinde çığlık atmasına neden oldu.

 

Lu Lengchuan'ın göz bebekleri bir anda genişledi. Altın Karga'nın görüntüsü şu anda bir ruha sahip gibi görünüyordu ve gücü hayal ettiğinden çok daha büyüktü ve daha da önemlisi Yun Che'nin gücü hiç azalmıyordu.

 

Ateşli görüntü sadece yanılsama değildi. Aslında, hayatı ve ruh varlığı ile tamamen gerçek bir şeydi. Daha da inanılmaz olanı Altın Karga görüntüsünün Yun Che ile aynı teknikleri kullanmasıydı.

 

"Bir görüntü... Demin... Altın İmha'yı mı kullandı?” Altın Karga, ona bakan her gözün saygıyla titremesini sağlıyordu.

 

"Bunun bir görüntü olmadığını söyledim. Son derece gerçek bir şey... Tanrı'nın Gerçek ve Mutlak Tezahürü!” Huo Rulie ağır bir nefes aldı. Dudakları bir süredir gözle görülür şekilde titriyordu.

 

''Bu... Tanrı Tezahürü de ne?''

 

"Şu anda hiçbirinizin anlayamayacağı bir güç. Benim bile kavrayabileceğim bir şey değil. Şu anda yalnızca onun Tanrı'nın Tezahürü ile Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtları'nın gücünü kullanabileceğini bilmeniz gerek. Yun Che'yi daha hızlı tüketecektir ancak gücünü zayıflatmaz. Sanki... ücretsiz büyük bir destek almak gibi!” Huo Rulie, kaynayan kanını dizginlemek için çok çaba veriyordu.

 

"Tanrı Tezahürü........ sss............ bu dünyada böyle bir güç nasıl var olabilir? Yine de, gücü bölünmüş olmasa bile, özellikle de alev tekniği uygularken, Tezahür eden Tanrıyı kontrol etmek için dikkatini bölmek zorunda değil mi? Kontrolü kaybetmekten korkmuyor mu bu!?”

 

“Hayır!” Yan Juehai başını salladı. “Eğer bu gerçekten Tanrı'nın Tezahürü ise... o zaman tamamen kendi başına hareket edebilir. Kendi bilincinin... ya da ruhunun olduğunu söyleyebilirsiniz!”

 

Sadece Altın Karga Tarikatı değildi. Her İlahi Usta ve Tanrı İmparator, Kutsal Tanrı Sahnesinde Altın Karga görüntüsünü yanan kılıcı açığa çıkarırken gördüklerinde bir iğne tarafından dürtülmüş gibi hissetti.

 

Lu Lengchuan tamamen zarar görmemiş olmasına rağmen, etki gücü hâlâ onu zorluyordu. Şaşkınlığını ve şokunu olabildiğince çabuk gidermek için elinden geleni yaptı ancak Lu Lengchuan zaten gittikçe bastırılıyordu.

 

Bang!!

 

Yun Che'nin saldırısı Gök Bölen Mızrak tarafından engellendi. Aynı zamanda, birkaç yüz metre genişliğinde dev, altın bir ateş topu gökten bir meteor gibi Lu Lengchuan'a doğru düştü. Lu Lengchuan Yun Che'nin ağır kılıcı tarafından bastırılmıştı. Bu yüzden Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyeri ile saldırıya direnmekten başka seçeneği yoktu. Büyük bir patlama oldu ve hem Yun Che hem de Lu Lengchuan alevlerin içinde yutuldu.

 

Ssssssssssssssst...

 

Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyerinin yüzeyinden çarpık cızırtılar duyuluyordu ancak Altın Karga görüntüsü alev dünyasının içinden beklemeden başka bir saldırı ile saldırıya geçmişti. Yeniden görüntü Lu Lengchuan'ın vücuduna alevlerle kaplanmış dev bir kılıç gönderdi.

 

O anda Lu Lengchuan'un Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyeri tamamıyla alev deniziyle kaplanmıştı ve öte yandan Yun Che de hiç beklemeden saldırılarına devam ediyordu. Saldırısı ikili arasındaki dengeyi anında kırdı ve Lu Lengchuan'ı bir düzine adım geriye doğru gitmesini sağladı. Yun Che hemen bir dizi saldırı yaptı.

 

Boom boom boom boom boom——

 

Yun Che'nin her salınımı Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyeri üzerinde alevli bir iz bıraktı. Lu Lengchuan nihayet dengesini sağlamadan önce beş vuruş aldı.

 

Bu sefer Yun Che Lu Lengchuan'a zarar vermeye çalışmadı. Bunun yerine, saldırısını durdurdu ve saldırıyı anında Ay Dağıtan Şelale ile atlattı. Bu arada, yeni bir alev patlaması Lu lengchuan'ı yine alev denizine gömdü. Saldırıyı hızla Yun Che'den gelen yeni saldırılar izledi.  Bir adam ve bir görüntü ikilisi Altın Karga alevleri ile Lu Lengchuan'ı saldırıya tuttu ve neredeyse her zaman alevler içinde gömülü tuttu.

 

Kaynak kulpun gücü renginden çıkarılabilirdi. Mavi bir kaynak kulpu, Yun Che'nin gücünün yüzde altmışını açığa çıkarabilirdi.

 

Kaynak kulpu şu anda Tanrı Tezahürü'nün bedeniydi. Bu nedenle, Tanrı Tezahürü sadece Yun Che'nin gücünün yüzde altmışını kullanabilirdi. Ama normal bir kaynak kulpun aksine, Kötü Tanrı'nın kaynak damarlarıyla tamamen kaynaşmış olan mavi kaynak kulpu, şimdi Yun Che ile aynı güç türünü kullanıyordu, yani şimdi Kötü Tanrı'nın Sanatları tarafından güçlendirilebiliyordu. Kısacası, Tanrı Tezahürü Yun Che'nin mevcut gücünün yüzde altmışını kullanıyordu.

 

Savaş gücü bakımından Yun Che ve Lu Lengchuan arasında çok az fark vardı. Mücadelenin başındaki çıkmaz bunun bir işaretiydi.

 

Güçlü yönleri arasındaki fark o kadar küçüktü ki, herhangi bir küçük değişken savaşın gelgitlerini tamamen değiştirebilirdi. Örneğin, Lu Lengchuan Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyerinin sadece bir katmanını çağrıştırdıktan sonra Yun Che'yi yavaş yavaş yenilgiye itmeyi başardı.

 

Ama şimdi Yun Che aniden yüzde altmış daha fazla güç kazanırsa ne olurdu?

 

Daha da iyisi, sadece düz bir güç ilavesi değildi. Yun Che'nin kendisi yüzde altmış daha fazla güç kazanıyordu ve Yun Che kendi ruhu ve gücünün yüzde altmışına ve bilince sahip vahşi bir Tanrı Tezahürü çağırmıştı bunun anlamı iki kavramın apaçık farklı olduğuydu!

 

Altın Karga çığlıkları, Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nde tekrar tekrar yankılandı. Yun Che ve Tanrı Tezahürü kusursuz saldırı ya da savunma olsun, her ikisi de aynı anda Lu Lengchuan saldırı için işbirliği yapıyordu. Lu Lengchuan Yun Che'yi yenebilirdi ancak yanında Tanrı Tezahürü vardı. Savunması kolayca parçalandı ve saldırıları herhangi birini tamamlamadan önce kesildi... neredeyse Altın Karga alevleriyle sınırsız bir denize sürükleniyormuş gibi hissediyordu. Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyeri ilahi alevlerle kaplandığı için sürekli olarak yanıyordu ve ejderha görüntüsü Tanrı Tezahürü'nün varlığı altında acı çığlıklarla ağlıyordu.

 

Yun Che'nin Kutsal Tanrı Sahnesi'nin tüm zeminini alev denizine dönüştürdüğünü söylemek abart olmazdı.

 

Lu Lengchuan Yun Che'yi durdurmayı seçerse, kendini Tanrı Tezahürü'nden koruyamazdı. Fakat eğer Tanrı Tezahürü'nü durdurmayı seçerse, kendini Yun Che'den koruyamazdı. Her ikisini de durdurmak istiyordu... ancak bu Tanrı Tezahürü'nün etkisi altında neredeyse imkansızdı karşısında normal bir yaratık yoktu, İlkel Kaos'un en acımasız tanrısı vardı!

 

Eğer kendini üç kat Parlayan Ejderhanın Kutsal Bariyeriyle kaplamamış olsaydı, bedeni ve ruhu zaten çok uzun bir süre önce parçalanırdı.

 

Seyircilerin dövüşü izlerken çeneleri zeminle bir hale gelmişti.

 

"Bunun... Sözleşmeli bir yaratık.... Olmadığına eminler mi....?”

 

“Hiç ilahi tanrı alevlerini kullanabilen bir kaynak canavarı gördünüz mü? Hepsi Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtları'nın alevlerini konuşuyordu!!"

 

[Bölüm 1195: Kaynak Kulpu - Tanrı Tezahürü]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr