Bölüm 1219: Tanrıça İner

avatar
8989 45

Against The God - Bölüm 1219: Tanrıça İner


 

Bölüm 1219: Tanrıça İner

 

Kutsal Tanrı Savaşı'nda şimdiye kadar, yalnızca Yun Che ve Lup Changsheng Kutsal Tanrı Sahnesi'nde ayakta kalmıştı. Jun Xilei ve Shui Yingyue'nin sıralama karşılaşması henüz gerçekleşmemişti ancak Shui Yingyue daha çok karşılaşmaya çıkmış ve yenilgiden gelmiş olsa da, büyük ihtimalle o üçüncü sırada, Jun Xilei ise dördüncü sırada yer alacaktı.

 

Birinciye gelirsek, Luo Changsheng galibiyeti en çok olan kişi olsa da, genel gücü diğer dört Tanrı Çocuğu'nunkinden çok farklıydı. Bu da Yun Che'nin zirve yolunda karşılaşacağı sert koşullara eklenince, birinci büyük ihtimalle Luo Changsheng olacaktı. Yun Che'nin birinci olma olasılığının sıfır olduğu bile söylenebilirdi.

 

Yun Che mekanına döner dönmez meditasyona başladı. Açıkçası, Luo Changsheng'e karşı gerçekten kazanmak istiyordu ancak her şey belirsizdi. O zamana kadar, en iyi durumda kaldığından emin olmalıydı.

 

Kar Şarkısı Diyarı'ndaki evinde geçireceği bu birkaç gün, sessizlik içinde olacaktı. Yaşlılardan öğrencilere kadar, herkes odasında kaldı ve kaynak enerjilerini dizginledi. Yun Che'yi rahatsız etmemek için dikkatli bir şekilde hareket edip gerekli olduğundan sesli bir şekilde nefes almaya bile cesaret edemiyorlardı.

 

Üç gün su gibi akıp geçti.

 

Büyük final karşılaşması sonunda gelmişti.

 

Bugün, tüm Doğu İlahi Bölgesi'nin atmosferinde net bir fark vardı. Bugünün, kaçınılmaz olarak tarihe yazılacağının habercisi gibiydi. Doğu İlahi Bölgesi'nin çeşitli bölgelerindeki her yıldız tableti, uzun zamandır sınırsız bir insan denizi ile çevrelenmişti. Üzerlerindeki gökyüzü öyle yoğundu ki, ışığın yarısından fazlası engelleniyordu. Bazıları, daha iyi koltuklarda oturabilmek için kavga etmekte tereddüt bile etmiyordu.

 

Uzak Darkya Diyarı'nda da bir dizi yıldız tableti vardı. Göbekteki de sayısız tarikat ve kaynak gelişimcisi tarafından çevrelenmişti, merkez pozisyon Kara Tüy Tüccar Loncası tarafından alınmıştı.

 

''Baba, sence... Tarihte bir iz bırakacak mı?''

 

Ji Ruyan mor, son derece zarif ve çekici bir kaftan giymişti. Eski bastırılmış ve suratsız ifadesi uzun zaman önce kaybolmuştu, yeniden doğmuş görünüyordu. Bütün bunları ona bahşedenin Yun Che olduğunu asla unutmazdı. Güzel gözleriyle yıldız tabletine şefkatli bir şekilde bakıyor, o figürün belirmesini bekliyordu.

 

''İzini çoktan bıraktı.'' Dedi Ji Ruyan'ın yanındaki Bay Ji, samimiyetle.

 

Onlara büyük bir nezaket gösteren ve Kara Tüy Tüccar Loncalarının iyileşmesine yardım eden adamın geleceğinin olağanüstü olacağına inanıyordu. Iki kısa yılda, Doğu İlahi Bölgesi'nde en yüksek aşamaya yükselmiş, birçok kaynak gelişimcisini hayrete düşürmüş ve onların saygısını kazanmıştı.

 

Darkya Diyarı'ndaki küçük tüccar loncaları ona borçluydu ve hatta birkaç ay boyunca böyle biriyle iletişime girmişti. Bu nasıl bir şanstı... O günler ne zaman aklına gelse, hepsi bir rüyaymış gibi hissederdi.

 

''Baba, sence... Bizi hâlâ hatırlayacak mı?'' Ji Ruyan, sesinde bir parça hayalkırıklığıyla bir soru daha sordu. O zaten oldukça yüksek biri ve çoktan çeşitli yıldız diyarlarının seçilmişlerini ezip geçti. Düşük bir diyardaki sıradan bir tüccar loncasını nasıl hatırlayabilir?

 

“Evet.” Bay Ji başını salladı ve gülümsedi. ''Orman ruhu ırkı için, İlahi Kara Ruh Tarikatını sarsmaktan çekinmedi. Böyle biri, avantaj kazandıktan sonra nasıl nankörlük edebilir.''

 

“...” Ji Ruyan gülümsedi. Figür henüz yıldız tabletinde belirmemişti ancak Ji Ruyan'ın gözleri çoktan buğulanmaya başlamıştı.

 

Ebedi Cennet Diyarı'ndaki Kutsal Tanrı Sahnesi'nin izleyici koltukları dolduğundan beri de uzun zaman olmuştu. Ejderha Hükümdar, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve tüm diğer tanrı imparatorlar bile bir saat önceden gelerek oradaki kaynak gelişimcileri şaşırtmışlardı.

 

Saat yaklaştıkça, Luo Changsheng ve Yun Che arka arkaya geldiler ve mevcut herkesin bakışları onlara çevrildi. Özellikle de Yun Che geldiğinde. Tüm Doğu Kutsal Bölgesi'nde büyük bi kargaşa oluştu, öyle büyüktü ki neredeyse yukarıdaki bulutları parçalayacaktı.

 

Saygıdeğer Qu Hui, Kutsal Tanrı Sahnesi'nde süzüldü. Gururla konuşmaya başlamadan önce bakışlarını tüm seyircilerin üzerinde gezdirdi. ''İki ay sonra, sonunda Bilge Tanrı Geleneği'nin son savaşı geldi. Kaynak Tanrı Toplantısının bu oturumunda şampiyon ünvanının kimin alacağını bugün, ya da belki üç gün içinde öğreneceğiz.''

 

''Luo Changsheng, Yun Che, Shui Yingyue ve Jun Xilei, Doğu Kutsal Bölge'nin bu neslinin dört Tanrı Çocuğudur. Siz dördünüz, dört kral aleminden değerli ödüller alacaksınız ve şampiyon, daha önce görülmemiş bir ödül kazanacak.''

 

Satgıdeğer Qu Hui sesini yükseltirken bakışları keskinleşti, ''Brahma Hükümdarı'ndan, Yıldız Tanrısı'ndan, Ay Tanrısı'ndan ya da Ebedi Cennet Alemi'nden bir kaynak sanat ya da bir kaynak yetenek seçme şansına sahip olacak. Yasak değillerse, öğretilebilirler!''

 

Saygıdeğer Qu Hui'nin sesi, Doğu Kutsal Bölgesi'ne düşen bir yıldırım gibiydi, herkesi çarpmıştı.

 

En yüksek kalibrenin özel 'mirasçılara' sahip olmanın yanı sıra, kral alemlerinin bu kadar güçlü olmasının önemli bir sebebi daha vardı. Herhangi bir sıradan yıldız alemini aşan kaynak tekniklere sahiplerdi.

 

Tarikatların kaynak sanatlarını yabancılara öğretmesi yasaktı. Tanrı Diyarı'nı unutun, bu Kaynak Gökyüzü Kıtası'nda ve Yun Che'nin geldiği Hayali Şeytan Ülkesi'nde bile kaynak yolun temel bir yasasıydı.

 

Ama şimdi, Kutsal Tanrı Savaşı birincilik ödülü büyük bir alemin kaynak sanatıydı... Hem de istediği birini seçebiliyorlardı!

 

Yalnızca Kutsal Tanrı Savaşı değil, tüm Doğu İlahi Bölgesi'nin tarihinde böyle bir şey yaşanmamıştı!

 

Tüm gözler Yun Che ve Luo Changsheng'e kitlenmişti. Delicesine kıskançlık özellikle Kutsal Tanrı Adayları olan genç gelişimcilerinin bakışlarında belirgindi.

 

Büyük alemlerden herhangi bir kaynak sanat ya da kaynak yetenek seçme opsiyonu... Yun Che'yi şiddetle titredi.

 

Diğer tarafta, Luo Changsheng'in zayıf görünümlü gülümsemesi aynıydı. Belirgin bir dalgalanma yoktu.

 

''Kutsal Tanrı Büyük Final Karşılaşması, Kutsal Saçak Alemi'nden Luo Changsheng, Kar Şarkısı Alemi'nden Yun Che'ye karşı. Savaşçılar, lütfen Kutsal Tanrı Sahnesi'ne!''

 

Duvar suratlı, ifadesiz Saygıdeğer Qu Hui bile 'lütfen' kelimesini kullanmıştı. İşte insanlar güçlülere böyle davranırdı. Cümlesini tamamlar tamamlamaz, Yun Che ve Luo Changsheng aynı anda uçtu... Mu Bingyun aslında ona birkaç şey söylemek istemişti ama Yun Che hemencecik Kutsal Tanrı Sahnesi'ne çıkmış, Luo Changsheng'in yanında yerini almıştı.

 

Luo Changsheng dışarıdan zayıf görünüyordu ancak yumuşaklığının altında şok edici derecede kalın, şekilsiz bir aura yatıyordu. Ancak Yun Che dışarıdan heybetli görünüyordu. Patlamayı bekleyen bir yanardağ kadar ihtişamlıydı.

 

Ikisi de henüz kaynak enerjilerini harekete geçirmemişti ancak bireysel auraları tüm Kutsal Tanrı Sahnesi'ndeki havanın tamamen katılaşmasına neden olarak kaplamıştı.

 

''Yun Che, her bir karşılaşman mükemmeldi. Sana saygım var. Senin rakibim olmanı sağlayabilmek, ben de boş değilim!''  İkili şiddetli bir savaşa tutuşmak üzereydi ancak Luo Changsheng sözlerinde samimiydi.

 

''Ben de öyle, ben de öyle.'' Yun Che basit bir cevap vermişti.

 

''Bu maçı kaybetmeyeceğim.'' Luo Changcheng'in bakışları, tıpkı dipsiz bir havuz gibi, açık ve derindi. ''Çünkü daha önce hiç kaybetmedim, doğal olarak bu sefer de kaybetmeyeceğim.''

 

Yun Che onun gözlerine baktı, kaşları düşmüştü. ''Kaybedeceksin.''

 

Saygıdeğer Qu Hui sayısız Kaynak Tanrı Toplantısı'na tanık olmuştu ancak bu savaşa heyecanlandığı kadar hiç heyecanlanmamıştı. Daha fazla konuşmadı, elini kaldırdı. Tam konuşacaktı ki, aniden kaşları seğirmeye başladı.

 

Şu anda, Yun Che ve Luo Changsheng'e kitlenmiş olan tüm gergin ve beklenti dolu bakışlar karşı konulamaz bir güç tarafından etkilenmiş, Saygıdeğer Qu Hui'nin yönüne doğru çekilmişti.

 

Son derece güzel parlaklık, aniden diğer ışık biçimlerini yutunca gökyüzü körelmiş gibi göründü. Bir kadın figürü, altın renkli ışığın altında belirdi ve belirdiği yer, şaşırtıcı bir şekilde Brahma Hükümdar Tanrı Diyarı'nın koltuklarıydı.

 

Özellikle ince bir yapısı ve parlak, uzun, altın renginde saçları vardı. Saçlarının yarısı omuzlarına dökülüyor, yarısı ise kalçalarına kadar uzanıyordu. Bedenini sıkıca saran özel bir yumuşak, altın deri katmanı giymiş gibiydi. Kıyafetlerinin bedenini sarışı, boğucu derecede mükemmeldi. Bedeninin altı ve üstü uzun ve kabarıktı, beli bir söğüt kadar hassastı... İnsan onun neresine bakarsa baksın, hangi parçasını görürse görsün, çekiciliği insanın ruhunun gevşemesine sebep olurdu.

 

Bu figürü gören kim olursa olsun, bir anlık bakış bile, bunun gülümsemesi ve kaş çatışı dünyada kaosa sebep olabilecek olağanüstü bir güzellik olduğuna ikna olurdu.

 

Yalnızca, aniden beliren bu korkunç güzelliğin yüzünü görebilecek kadar şanslı değildi, altın anka kuşu kanatlarından yapılmış maskesi yanaklarını ve gizemli gözlerini gizliyordu.

 

Maskenin altında, ışık yayan yumuşak, pembe, yeşim dudakları vardı. O dudaklardaki hafif kıvrımın güzelliği nazik olabilecek türden değildi, bir parça soğuktu. Zarif çenesi, oyulmuş bir yeşimi andırıyordu. Mücevher gibi parlıyordu ve tek bir leke bile yoktu.

 

Orada bulunan herkesin kalbi, kontrolsüzce, şiddetle attığından Kutsal Tanrı Sahnesi sessizliğe gömülmüştü. Tüm gözler altın giysili kadının üzerindeydi ve herkes, sanki ruhlarını kaybetmişlercesine, başlarını çeviremez haldeydiler.

 

Altın saç... Altın kıyafetler... Altın renkli bir maske... Güçlü ama soğuk bir aura... Ve indiği izleyici bölgesi...

 

O... Olabilir miydi...

 

O... Brahma Hükümdarı... Tanrıça!?

 

''Qianye Ying'er kıdemlileri selamlıyor.''

 

Gönülsüz bir nezaketin ardından, Brahma Cennet Tanrı İmparatoru'nun yanına oturdu. Kutsal Tanrı Sahnesi'ne doğru baktı ve çevresinde çeşitli tanrı imparatorlar olmasına rağmen... başka hiç kimseye bakmadı.

 

Ancak, kral alemlerindekilerin hiçbiri kızmamıştı. Tanrı imparatorlar hafifçe başlarını salladılar ve hiç de umursamadılar. Yalnızca Yıldız Tanrı İmparatoru hafifçe başını eğdi, kaşları biraz düşmüştü.

 

''T...Tanrıça?''

 

''O g-g-gerçekten efsane... Brahma Hükümdar Tanrıça?''

 

''Yüce tanrım... Brahma Tanrıçası'nı kendi gözlerimle görebiliyorum... İzlemeye gelmiş!''

 

Qianye Ying'er'in gelişi inanılmaz bir kargaşayı tetiklemişti. Bu özellikle de sahnedeki adamlar için geçerliydi; onlara tarif edilemez derecede yoğun bir etkisi olmuştu. Tüm Kutsal Tanrı Sahnesi'nin atmosferi büyük bir değişime uğradı... Ancak yine de, kimse bu hissin, en azından biraz garip olduğunu düşünmedi.

 

Çünkü o Qianye Ying'er idi... 'Ejderha Kraliçesi ve Tanrıça' ikilisinin Tanrıçası'ydı!

 

Tanrı Diyarı'ndaki en güzel, en göz kamaştırıcı, en muhteşem kadınlardan biriydi.

 

''O... Brahma Hükümdar Tanrıçası mı?'' Huo Poyun hayrete düşmüştü. Belli ki, yüzünü göremiyordu ancak sergilediği büyüleyici görünüşten onun olağanüstü bir güzellik olduğuna emindi... Altın renkli anka kuşu kanadı maskesi yüzünü gizliyor, ancak onu görmek isteyen pek çok kişinin arzularını ateşliyordu.

 

''Yun'er, ona bakma!'' Aniden Huo Rulie'nin sesini duydu.

 

Huo Poyun'un tüm vücudu sarsıldı. Hemen bakışlarını kaçırdı ve arzularını bastırarak Qianye Ying'er'e bir kez daha bakma cüretinde bulunmadı. Ancak, kalbinin şiddetle atışını hâlâ durduramıyordu.

 

''Brahma Hükümdar Tanrıça'' dedi Yan Juehai yumuşak bir tonda. ''Gerçekten gelmiş.''

 

''Bu maç, Doğu Kutsal Bölgesi'nin yıldız alemlerindeki tüm yıldız tabletlerine yansıtılacaktır. Brahma Hükümdar Tanrıça'nın gelişiyle, korkarım bu gece pek çok kişi huzurlu bir uyku çekemeyecek,'' dedi Huo Rulie. ''Yüzünü gizlemiş olsa da.''

 

''Efendim, şey... Siz onun yüzünü... Görmüş olabilir misiniz?'' Huo Poyun soruyu sorarken zorlanmıştı, bu da ruhunun yoğun bir şekilde zonklamasının etkilerinden hâlâ kurtulamadığının kanıtıydı.

 

''Tabii ki hayır.'' Huo Rulie başını salladı. ''Ama onun korkutucu derecede güzel olduğunu biliyorum.''

 

''Korkutucu derecede güzel mi?'' Huo Poyun şaşırdı.

 

''Söylentiye göre, onun yüzünü gören her erkek aklını kaybedecek gibi olurmuş. Dahası, onun yüzünü görecek kadar şanslı olanlar zaten nasıl sıradan adamlar olabilir ki? Hepsi kral alemlerinden seçkinler.''

 

Huo Poyun, "...”

 

''Kral alemlerindenki tüm bu adamlardan kaçı zirvede değil ki? Kaç tanesi güzellikleri görmeye alışık? Ondan bir gülümseme alabilmek için, hiçbiri hayatını riske atmaktan çekinmez.'' Huo Rulie başını salladı. ''Gerçekten korkunç.''

 

''Daha da korkunç olanı onun...''

 

"Tarikat Ustası Huo!" Aniden Yan Juehai'nin sesi onu böldü. "Brahma Hükümdar Tanrıçası düzeyinde konular ulaşabileceğimiz şeyler değildir. Onlar hakkında yorum yapmaktan kaçınmak daha iyi olur.''

 

Huo Rulie de aniden farkına varıp başını salladı ve başka bir şey söylemedi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45002 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr