Bölüm 369: Aşağılanmak İstemek

avatar
13590 31

Against The God - Bölüm 369: Aşağılanmak İstemek


 

Çevirmen: Useless | Düzenleyen: TuRaN

 

İlahi Anka İmparatorluğu’nun bir prensi olarak Feng Xichen ne zaman bir ülkeye gitse her zaman tamamen dik bir şekilde yürüyebiliyordu. Benzer bir şekilde onun önündeki insanlar da her zaman sessiz kalıyor ve ona saygısızlık yapabilecek herhangi bir davranış yapmaya cüret edemiyorlardı.

 

Ancak İlahi Anka İmparatorluğu’nun prensi olan statüsü açıkça Yun Che'yi korkutmamıştı ve bu da hiç şüphesiz Feng Xichen'i büyük ölçüde öfkelendirerek Yun Che'yi öldürme niyetini tamamen arttırmıştı. Gururlu bir şekilde soğukça güldü. "Yun Che, bu prens gerçekten bu prensin önünde böyle davranmaya cüret edebilecek cesareti ve yetkiyi nereden aldığını merak ediyor. Yanan Cennet Klanı’nı tek başına yok ettiğin için yenilmez olduğunu mu düşünüyorsun? Hahahahha... Bu küçük ülkeden asla çıkmamış kuyudaki bir kurbağa gerçekten komik ve acınası. Açıkça konuşmak gerekirse, yolda seninle ilgili birçok söylenti duydum. Başlangıçta senin hakkında biraz beklentim vardı ama kaynak gücünün sadece Yeryüzü Kaynak Aleminde olduğunu asla düşünmemiştim. Bu seviye 'acınası' olarak bile adlandırılamaz. Görünüşe göre sözde Dört Büyük Tarikat, dört büyük şakadan fazlası değilmiş..."

 

Feng Xichen sakin bir şekilde Yun Che'ye bakarken bakışları sanki onun tarafından görülecek niteliklere bile sahip olmayan düşük bir karıncaya bakıyormuş gibiydi. "Ama senin kaderin oldukça iyi, sonuçta bu prensin ellerinden olacak kadar onurlu bir ölümün olacak. Hatta ölmeden önce bu prens senin gibi karışmış kanlı bir çöpe gerçek Anka Alevleri’nin neye benzediğini gösterecek kadar kibar olacak!!"

 

Feng Xichen'in ellerinin duruşu değişti, yelpazesi açıldı ve alnında kızıl alev işareti parlayarak göz yakıcı bir ışık yaydı. Anında, koyu kırmızı Anka Alevleri bir tornado gibi patlayarak göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünü kaplayıp güneşi engelledi. Hava çılgınca genişleyip kabardı ve herkesin görüşünde ciddi bozukluklar ortaya çıktı. Son derece korkutucu sıcaklık dalgası aşağı doğru indi, yakınlardaki insanların yakıcı bir magmanın içinde sarılmış gibi gözükmelerine neden oldu. Nefesleri tamamen tutuldu ve bedenleri sanki yanmak üzereymiş gibi hissetti.

 

SCREE~~

 

SCREE~

 

Alevlerin içinden net ve yüksek sesli Anka haykırışları duyuldu, her bir insanın ruhunu derinden sarstı. İnsanlar kafalarını kaldırdı ve şok edici bir şekilde, yeryüzünü ve yeryüzünü yakabilecek kadar yok edici bir kudrete sahip sayısız Ateş Ankası’nın serbestçe yükselerek oluşturduğu, gökyüzünü kaplayan koyu kırmızı alevleri gördüler.

 

Çevredeki Mavi Rüzgâr uzmanları korkuyla birlikte geri çekildi. Kavurucu alevlerin sıcaklığı, onların kudreti ve derinliği ile birlikte tamamen anlayışlarını ve hayallerini aşıyordu. Yanan Cennet Klanı’nın en üst noktası olan Mor Kaynak Alevleri bile bu koyu kırmızı alevler ile kıyaslanamazdı, çünkü bu alevler İlahi Anka Tarikatı’ndan gelen Anka Alevleriydi... Onlar bir ilahi yaratığın kudretini taşıyorlardı ve Kaynak Gökyüzü Kıtası’nda ki en güçlü alevler olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu!! Çevrede sayısız uzman bulunuyordu ancak yine de böyle alevlere karşı gelecek cesarete hiçbiri sahip değildi ve hatta bu korkutucu alevlerin gücü Dongfang Xiu gibi İmparator Kaynak Alemi’ne yarım adım atmış nihai bir uzmanı bile anında öldürebilecek kadar güçlüydü.

 

(Ç.N: Kötülük Tanrısının Ateş tohumu var len bizim elemanda. Oynamayın çocuğun önünde ateşcikler ile)

 

Tüm gökyüzünü kaplayan Anka Alevlerine bakan siyah ve kırmızı kıyafetli büyükler yavaşça başlarıyla onayladı. Siyah elbiseli büyük iç çekti. "Ekselanslarının doğuştan gelen yatkınlığı diğer prensler arasında en iyisi olmasa da yine de kraliyet kanını taşıyor. Bu sene Anka Alevleri’nin gücü elle tutulur bir gelişme gösterdi ve artık biz yaşlılardan zayıf gözükmüyor. Bir yıl sonra onun bizi tamamen geçeceğine inanıyorum."

 

Kırmızı elbiseli büyük konuştu. "Hoho, biz tarikatta iki küçük koruyucudan başka bir şey değiliz. Bizim hayatımızdaki limitimiz İmparator Kaynak Alemi ile sınırlı, nasıl olurda Ekselansları ile kıyaslanabiliriz? Ekselanslarının şu anki gelişimi ile birlikte, onun Derebeyi olma umudu bile var!"

 

Gökyüzünü dolduran Anka Alevleri araf alevleri gibiydi. Sınırsız bir yok edici güç taşırken aşağıdaki Yun Che'ye doğru kaplandı. Alçalan alevlere bakarken Yun Che aslında harekete geçmek istedi ama sanki bir anda bir şey düşünmüş gibi kaldırdığı ellerini geri çekti, alevlerin inmesini ve tamamen kendisini çevrelemesine izin verdi.

 

(Ç.N: Artistlik yapmak için bunların hepsi :D )

 

"Patron!!"

 

"Yun Che!!"

 

Gökyüzünü kaplayan alev denizi tamamen Yun Che'yi sardı, bedeninin ve aurasının bile tamamen içinde yutulmasına neden oldu. Bu manzarayı aciz bir şekilde izleyenlerin arasında bir panik kükremesi serisi geldi. Ling Jie ve Dongfang Xiu kalabalığın içinden sıyrıldı ancak Anka Alevlerine yaklaşamadan, hayal güçlerini aşacak kadar kavurucu bir sıcaklığa sahip bu korkutucu alevler tarafından zorla geri çekildiler. Onlar basitçe yaklaşamıyorlardı… Dehşete düşmüş bir şekilde böyle alevler ile çevrelenirlerse nasıl korkutucu bir sonucun ortaya çıkacağını hayal bile edemiyorlardı. Muhtemelen, sadece bir anda kıyafetlerinden tutun derileri ve hatta kemikleri bile yanarak kül olabilirdi.

 

"Hahahhahaha." Feng Xichen acımasız, vahşi bir kahkaha attı. "Yani bu Mavi Rüzgâr’ın bir numarası mı? Mavi Rüzgâr genç neslinin en iyisi mi? Gülmekten gerçekten dişlerim düşecek. Bu prens, onun biraz mücadele edebileceğini umuyordu, Anka Alevleri’nin kudretinin altında hareket edemeden tamamen yutulacağını beklemezdim. Bu dünyada Anka Alevleri’nin yakamayacağı hiçbir şey yok. Anka’nın yoğun alevlerinin altında sadece üç saniyede bile kemiklerine kadar yanarak kül haline gelecek!"

 

(Ç.N: 3... 2... 1... Cee eee aoıfhasjofıajfıoa)

 

Anka alevleri tarafından yutulmuş olan Yun Che doğal olarak herhangi bir hasar almadı. Feng Xichen şöyle dursun, onun babası ve İlahi Anka Tarikatı’nın şu anki lideri bile burada olsa Anka Alevleri’ni kullanarak onun saçının teline bile zarar vermeyi düşünmemeliydi. Alevlerin arasında hareketsiz bir şekilde durdu, yanındaki Anka Alevleri’nin yükselişini hissetmek için kalbinde odaklandı. Anka Alevleri gerçekten de tutuşmak için Anka Kanına ihtiyaç duyuyordu. Onun Anka Kanını yakabilmesinin nedeni de tam olarak üç damla saf Anka Kanına sahip olmasıydı. Kendi Anka Alevleri ile kanı, sayısız yıl önce kurulan İlahi Anka Tarikatı’ndan gelen birisinin yaktığı Anka Alevleri’nin arasındaki farkın olup olmadığını bilmek istiyordu.

 

Ve elde ettiği sonuç, onu büyük bir oranda hayal kırıklığına uğratmıştı.

 

Açık konuşmak gerekilirse Yun Che veya İlahi Anka Tarikatı’ndan gelen kişilerden kim olursa olsun onların yaktıkları alevlerden hiçbiri Anka Alevleri olarak adlandırılamazdı. Bunun yerine, onlar sadece bir miktar Anka'nın bir miktar ilahi gücünü taşıyan sıradan kaynak alevleriydi. Sadece ilahi yaratık olan Anka'nın kendisinden gelen alevler gerçek Anka Alevleriydi. Ve sahip olunan Anka Kanı’nın saflığı da Anka Alevleri’nin saflığını belirliyordu. Ve bedeninde Anka Kanı ile Kötülük Tanrısı’nın tohumunu taşıyan Yun Che'nin alev üzerine kontrol yeteneği son derece yüksek olduğu söylenebilirdi. Feng Xichen tarafından yakılan Anka Alevleri’nin 'saflığının' kendisininkinin... yarısından bile az olduğunu anında hissedebilmişti.

 

Sonuçta Yun Che'nin Anka Kanı doğrudan ilahi yaratık Anka'nın kendisinden geliyordu.

 

Feng Xichen'in kanı ise nesilden nesile gelerek aktarılmıştı. Saflık derecesi Yun Che'nin ki ile kıyaslanamazdı. Yun Che'nin saflığı ile kıyaslanabilecek insanla sadece Anka'nın Kanını alan ilk nesilden ataları olabilirdi.

 

Ancak bu alevlerin yanma yolu ve yok edici kanunları oldukça gizemliydi. Onların içinden Yun Che açıkça 《Anka'nın Dünya Şiiri》'nin gölgesini görebiliyordu. Anka’nın test alanında Kötülük Tanrısı’nın Ateş Tohumu’ndan gelen kontrol yeteneğini kullanarak Anka Alevleri’nin temel kanunlarını zorla geçmişti. Anka Kaynak Sanatları’na sahip değilken 《Anka'nın Dünya Şiiri》'nin beşinci ve altınca aşamasındaki kaynak tekniklerini zorla kavrayabilmişti. Ancak 《Anka'nın Dünya Şiiri》'nin temel aşamaları olmadan Yun Che'nin Anka Alevleri her zaman sadece en temel seviyedeki kudreti gösterebiliyordu. İki büyük Anka alev yeteneğinin kudreti de benzer bir şekilde sınırlıydı.

 

İlahi Anka Tarikatı 《Anka'nın Dünya Şiiri》'nin ilk dört aşamasına tamamen sahipti. Eğer Yun Che ilk dört aşamayı elde edebilir ve bunları beşinci ve altıncı aşama ile birleştirebilirse, işte o zaman Anka Alevleri’nin kudreti de hiç şüphesiz kıyaslanmayacak kadar büyük bir oranda artacaktı.

 

Feng Xichen'in Anka Alevleri arasında Yun Che 《Anka'nın Dünya Şiiri》'nin temellerini kavramaya çalıştı ancak çok hızlı bir şekilde bundan vazgeçti. Sonuçta rakibin gücünden kaynak sanatlarını kavramak temelde yapılması neredeyse imkansız olan bir şeydi. İki kolunu uzattı, bir an için alnındaki altın renkli yanan Anka alevi damgası parladı. Bedeninden benzer koyu kırmızı renkli Anka Alevleri tutuştu ve ardından şiddetli bir şekilde infilak etti.

 

Bir anda, sanki denizin içinden öfkeli bir deniz canavarı yükselmiş gibi boşluk çılgınca sallandı ve yoğunlaşmış bir kumaş yırtılma sesi yankılandı. Gökyüzünü kaplayan Anka Alevleri göz açıp kapayıncaya kadar bir güç patlaması tarafından kaotik hale geldi ve hatta parçalanarak yok edildi... Ve Anka Alevleri’ni yok eden şey aslında... Yun Che'den gelen Anka Alevleriydi!! Ancak ikisi farklılıklara sahipti. Feng Xichen'in Anka Alevleri sayısız ruhsal yılana benzerken Yun Che'nin Anka Alevleri gökyüzüne hükmeden ilahi bir ejderha gibiydi ve nereye giderse gitsin Feng Xichen'in Anka Alevleri zorla geri püskürtülüyordu.

 

(Ç.N: Bİzim tarikatn öğrencileri eğitti onu gardaş. Sen kim ateş kim. Pehhhh.)

 

"N... Ne!!!"

 

Çok ani bir şekilde gelen bu değişiklik Feng Xichen, kırmızı elbiseli ve siyah elbiseli büyüklerin büyük ölçüde şok olmasına neden oldu. Yun Che, Feng Xichen'in Anka Alevleri tarafından neredeyse beş saniye yutulmuştu ve onlar Yun Che'nin çoktan yanarak kül olduğuna inanmıştı. Ancak Yun Che'nin hiç zarar görmeyeceğini ve ardındansa Anka Alevleri’ni aniden dışarı doğru patlatarak Feng Xichen'in Anka Alevleri’ni zorla geri göndereceğini asla beklememişlerdi...

 

İlahi Anka Prensi’nin alevlerini geri püskürtmüştü!!

 

İlahi Anka Tarikatı’nda, İlahi Anka İmparatorluk Ailesi’nde ki kişilerin daha saf Anka soyuna sahip olduğunu herkes bilirdi. Aynı güç seviyesinde İmparatorluk ailesinin üyeleri tarafından oluşturulan Anka Alevleri’nin kudreti normal öğrencilerden çok daha fazlaydı. Feng Xichen'in kaynak gücü İmparator Kaynak Alemi’nin ikinci seviyesindeydi ancak dördüncü seviye İmparator Kaynak Alemi’nde olan İlahi Anka Tarikatı öğrencilerine karşı yenilgisiz bir şekilde karşı gelebiliyordu.

 

Ama kaynak gücü sadece Yedinci Seviye Yeryüzü Kaynak Alemi’nde ki Yun Che, 'bir piç çocuğun' Anka soyuna sahip olmasına rağmen oluşturduğu Anka Alevleri Feng Xichen'in Anka alevlerini püskürtebiliyordu!!

 

(Ç.N: Çünkü o aslında ilk yorumu atan kişinin oğlu zaa aıusfhıasuofgas)

 

O anda, onlar sanki gün ışığında bir hayalet görmüş gibiydiler.

 

Ayrıca aynı zamanda ruhları aniden kontrolsüzce kabardı. Açıkça kanlarından gelen bir tür baskı hissediyorlardı! Ve bu tür bir baskıya tamamen yabancı da değillerdi ancak böyle bir şey sadece karşılarındaki kişinin kanındaki saflık derecesi kendilerininkini aştığında ve bu aşma oranı hissedebilecekleri kadar fazla olduğunda gerçekleşiyordu. Ancak şu anda bu hissin kaynağı açıkça Yun Che idi.

 

Bu nasıl mümkün olabilirdi?

 

Dışarıda yaşayan bir piçin kanı nasıl olur da kraliyet kanını taşıyan bir prense baskı hissettirebilirdi... Bu nasıl mümkün olabilirdi?!

 

Feng Xichen'in ifadesi kasıldı. Ardından yavaş bir şekilde azar azar bozuldu. Kendi Anka Alevleri’nin rakibinin benzer Anka Alevleri tarafından ezilmesine afallamış bir şekilde baktı. Anka Alevleriyle birlikte kendi gurur ve onurunun da ağır şekilde parçalandığını hissetti.

 

(Ç.N: Daha yeni başladık yiğidim. Sen gel hele gel gel...)

 

Dişlerini güçlü bir şekilde sıkarken Feng Xichen aniden yüksek sesle kükredi. Tüm bedeni havada yükseldi, elindeki yeşim yelpaze aşağı doğru hareket edip öfkeli bir tornado benzeri alevleri çılgınca gönderirken alnındaki Anka Alevi işareti yoğun bir şekilde parladı. "Küçük piç, bu prens en onurlu İlahi Anka İmparatorluk Ailesi soyuna sahip, bu prensin önünde kendi düşük seviyeli Anka Alevlerini kullanarak basitçe kendini utandırıyorsun!! Bu prens şimdi sana... gerçek Anka Alevleri’nin nasıl olduğunu gösterecek!!"

 

"İlahi Anka'nın gücü... Anka Etki Alanı!!"

 

(Ç.N: Oğlum bak git... geliyor bence.)

 

Gökyüzünde uzun bir Anka haykırışı duyuldu, başlangıçta gökyüzünü ve yeryüzünü kaplayan alevler bir kez daha anında birkaç kat genişledi. Daha önce kalbi küçümseme ve alay ile dolu olan Feng Xichen gücünün sadece yüzde kırkını kullanmıştı. Ancak bu sefer tüm gücünü kullanmış ve hatta şu anki en güçlü yok edici gücü olan Anka Etki Alanın zorla açmıştı.

 

Alevler çılgınca kükredi ve hızlı bir şekilde, yeryüzünü ve gökyüzünü sallayacak derecede tahrip edici güçle yağmur gibi yağan, yerin üzerinde öfkeli bir şekilde dönerek hareket eden devasa bir yanan Anka haline geldi.

 

Yun Che'nin dudaklarının köşeleri alaycı bir açıyla kıvrıldı. İki kolunu açarken altın renkli alev damgası bir kez daha ortaya çıktı ve devasa bir koyu kırmızı renkli nilüfer gururlu bir şekilde açtı.

 

"Yıldız Kavurucu İblis Nilüferi!!"

 

Bang bang bang…

 

Katman katman yanan çiçek, her şeyi yakabilecek zalimane bir aura taşırken son derece hızlı bir şekilde açtı. Açan her bir yanan çiçek katmanı, Anka Etki Alanı’nı zorla ve acımasızca yararak açıyordu. Yeni oluşmuş yanan Anka anında parçalara ayrılmıştı. Dağılan alevler, İblis Nilüferi’nin alevleri tarafından yutularak sanki güneşin yoğun ışınlarını alan beyaz kar gibi hızlıca hiçliğe karıştı.

---------------------------------ÇEVİRMEN NOTU----------------------------

Klavyenin bozuk olması nedeniyle ekran klavyesinden çevirdim bölümü bu yüzden cümlenin sonuna geldiğimde çoğunlukla başını unuttum. Ayrıca çok sıkıldım mause ile yaptığım için aşırı uzun sürdü diye. Şu klavyeyi düzeltem ya da yeni bir tane alayım günlük 1ee devam.

+Geçen bölümü ben çevirmedim neden eline sağlık Useless dediniz len :D

Yun Che neler yapacak? Savaş nasıl geçecek? İzleyenler neler diyecek? Hangi teknikler kullanılacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43474 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr