Bölüm 392: Cennete Meydan Okuyan Birleşme, Buz Alevi (1)

avatar
15142 29

Against The God - Bölüm 392: Cennete Meydan Okuyan Birleşme, Buz Alevi (1)


 

Çeviri: Khaleesi Düzenleme: TURAN

 

Donmuş Son, bir buz özellikli kaynak sanatıdır, Anka Alevleri ise ateş özellikli bir kaynak sanatı ve aynı zamanda bir kan çizgisi kaynak sanatını da destekler. Yıldızlar kadar çok sayıdaki kaynak uygulayıcılar arasında, iki özellikli, hatta daha fazla özellikli kaynak sanatları yetiştiren bir insan olmadı değil. Bununla birlikte, ön koşul, bu iki özelliklerin rüzgâr ve ateş, su ve şimşek gibi birbirlerini tamamlaması ve ortaya çıkması gerektiğidir. Bunu yapmanın, kişinin konsantrasyonunu ikiye bölmesi ve hatta derinlemesine bir tür tabu olsa bile eğer biri gerçekten şok edici derecede yetenekli ve iki nitelikli kaynak sanatın sınırlarını aşabilirse, şüphesiz aynı rütbedeki birine göre oldukça büyük bir avantaja sahip olacaktır.

 

Birbirlerine karşı baskıları herkesten daha sert olduğundan, aynı anda ateş ve su nitelikli kaynak sanatlarını yetiştirmek, en azından, şimdiye kadar Kaynak Gökyüzü Kıtası’nda bunu yapan hiç olmadı!

 

Salaklar dışında, bu yolda delicesine yürüyecek kimse kesinlikle olmazdı.

 

Çok çeşitli kaynak sanatları olabilir, ancak yalnızca bir kaynak damarı vardır. İki karşılıklı itici özellik aynı anda harekete geçtiğinde, tartışmasız bir şekilde birbirlerini reddetmeye ve dengelemeye çalışırlar. Hiçbir faydası olmamakla beraber, her iki niteliğin gücünü büyük ölçüde zayıflatabilir. Şiddetli ise, o zaman kaynak enerjisini büyük bir karmaşaya girmesine ve hatta kaynak damarlara zarar vermesine neden olabilir... Yun Che, Chu Yuechan'den Donmuş Bulut Sanatları’nı elde ettiğinde, Yun Che Kötülük Tanrısı’nın su özellikli tohumuna sahip değildi. Buz aniden vücuduna girdiğinde kaynak enerjisinin Anka Kuşu'nun kaynak enerjisiyle çatışmasına neden oldu ve bu da tüm vücudundaki kaynak enerjisini kaotik hale getirerek bilinçsiz hale getirdi. İlkel Gök Mavisi Ejderha kendi gücünü, buz özellikli sanatını geçici olarak mühürlemesi konusunda kullandığı için şanslıydı.

 

Ondan sonra, Kötülük Tanrısı’nın su özellikli tohumunu elde etmeden önce, Yun Che asla Donmuş Bulut Sanatı kullanmamıştı.

 

Sıradan insanların, aynı anda iki farklı su ve ateş özelliğinin kaynak sanatlarını yetiştirmesi, kişinin kaynak damarlarını yaralama şansına sahip olan istenmeyen bir sonuç için salakların gayret gösterdiği gecikmeli bir hareketti. Fakat Kötülük Tanrısı’nın Ateş ve Su tohumlarına sahip olan Yun Che için, zaman ve enerjiyi bölmekten başka, kaynak damarların yaralanması gibi koşullar artık gerçekleşmeyecekti.

 

Yedi gün sonra, Yun Che'nin dördüncü aşamasındaki Donmuş Son İlahi Sanatı nihayetinde kusursuzluğa ulaştı. Donmuş Bulut'un Atası Mu Bingyun hala hayatta olsaydı, kesinlikle böyle aşırı hız karşısında şok olurdu. Çünkü o zamanlar, onun Donmuş Son'u dördüncü aşamasının mükemmelliğe ulaşması iki yıl kadar zamanını aldı.

 

Yun Che sol elini kaldırdı ve avucunun içinde, şık ve zarif bir Donmuş Son Ağacı hızla büyüdü. Donmuş Son Ağacı küçüktü, ancak soğuk enerjisi Donmuş Son İlahi Salonu’nun tamamını kemik delici soğukluk yayıyordu. Donmuş Son Ağacı başlangıçta katılaşan, beyaz renkte idi, ama şimdi üzerinde yayılan dallar ve yapraklar kristal berraklığında ve kusursuzdu; Donmuş Son Ağacı neredeyse tamamen şeffaftı.

 

Beşinci aşamaya gelince, "Donmuş Son Hayali Aurora", en azından yetiştirmek için Gökyüzü Kaynak Alemi’nin sahip olduğu kaynak gücüne ihtiyaç duyar. Yun Che onu yetiştirmese de, önümüzdeki birkaç ay içinde Donmuş Son'un bütün formülünü iyice kavrayabilmek ve zihnine damgasını vurmak için yeterli olacaktır. Kaynak gücü yeteri kadar yüksek olduğunda, atılım zamanında yetiştirebilir ve artık Donmuş Son İlahi Salonu’nda kalmaya ihtiyaç duymazdı.

 

(ÇN: (Aurora) Şafak Tanrıçası demekmiş)

 

(D.N: Aurora aynı zamanda kutup ışıkları anlamındadır. Gereksiz bilgiler +1)

 

Soğuk akarsu gibi akıcı ışık akışlarını yansıtan avuç içindeki Donmuş Son Ağacını seyreden Yun Che, uzun süre sessiz kaldı, ardından yavaş yavaş sağ elini uzattı. Avucunun üstünde, kırmızı renkte Anka Alevleri yanıyordu, kavurucu bir ısı dalgası yaymaya başladı. Anında, Donmuş Son İlahi Salonunun soğukluğu hızla soldu.

 

Yun Che dikkatini ikiye bölmüştü, aynı anda Kötülük Tanrısı’nın iki tohumunu su ve ateş özelliğini kontrol etti. İki Kötülük Tanrısı’nın tohumunun müdahalesi altında, Yun Che'nin kaynak damarları tamamen iki farklı dünyaya ayrıldı. Yoğun enerji ateşiyle dalgalanan yarısı, suyun kaynak enerjisiyle dalgalanan diğer yarısı.

 

Yun Che'nin vücudunun yarısı buz gibi soğuktu ve diğer yarısı da sıcaktı. Yun Che, buz ve ateşi eş zamanlı olarak böyle uzun bir süre devam ettirmesi ve muhafaza ettiği bu iki Kötülük Tanrısı’nın tohumlarının varlığı olmasa, kaynak enerjisi karmaşaya düşer, kaynak damarları ve bedeni de büyük ihtimalle yaralanır ve belki de bir psikoza girerdi.

 

(ÇN: psikoz;ruhsal denge bozukluğu)

 

Yun Che, ifadesini sabitleştirerek bu durumu uzun süre korudu, ne düşündüğü bilinmiyordu. Prenses yatağında bütün bir gün uyuyan Jasmine, gözlerini açtı ve gördüğü ilk şey Yun Che'nin garip davranışıydı. Kaşlarını kaldırdı ve konuştu: "Bunu yapmanın ne anlamı var? Kaynak enerjisinin gücü sabittir, bu şekilde iki tür kaynak enerji akışı kaçınılmaz olarak dağılmaya neden olacaktır. Hatta ikisi bir araya getirildiğinde bile, en fazla, tek bir kaynak enerjisine eşit olacak ve buna zihinsel gücün bitmesi eşlik edecektir. Üstelik buz ve ateş birbirlerini bastırıyor. Düşmanlara karşı savaşırken ateşten korkanların normal olarak buzdan korkmamaları ve buz korkusu olanların genellikle ateşten korkmaması gerekir. Savaşırken yarı buz yarı alev kullanmak istiyorsan... Kendini hiç bir şey için hızlı tüketmekten başka, bunun hiç bir anlamı yok!"

 

Jasmine konuşmayı bitirdikten sonra Yun Che aslında çok uzun süre cevap vermedi. Gözleri açık olsa da bakışları tamamen odaklanmamıştı ve ten rengi başından sonuna kadar hiç değişmedi... Onun bütün bedeni mumyalanmış gibiydi sanki.

 

"..." Jasmine Yun Che'nin bir çeşit gizemli anlama durumuna girdiğini ve artık konuşmadığını fark etti... Ve şimdi aniden Yun Che'nin kaynak damarlarının derinliklerinden tuhaf bir zonklama hissettiğini gördü. Ruhsal enerjisiyle kaprisli bir şekilde taradı, sonra şaşkınlıkla kaynak damarlarındaki buz ve ateş dünyasının titreyerek birbirlerine çarptığını keşfetti; Yavaş yavaş birbirlerine yaklaştılar, sonra birlikte kaynaşmaya çalıştılar...

 

Yun Che'nin elinde Donmuş Son Ağacı, titriyordu, Anka Alevleri de şiddetli bir şekilde sallandı.

 

Jasmine bir an boş boş baktı, sonra Yun Che'nin ne yapmak istediğini anladı. Kaşları çatıldı, yüksek sesle azarladı: "Yun Che, ne yapıyorsun! Dur hemen şimdi!"

 

Jasmine'nin sesi düştüğü gibi, Yun Che'nin vücudu şiddetli bir sesle sarsıldı, yüzü aniden korkunç bir şekilde soluklaştı. Donmuş Son ve Anka Alevleri her iki elindeki ağzından püskürtülen kan okuyla anında kayboldu. Bütün bedeniyle aynı anda yere diz çöktü, nefes nefese kaldı.

 

Jasmine, "Sen kafayı yemişsin!" dedi sert bir sesle: "Gerçekten Donmuş Son ve Anka Alevleri’ni Kötülük Tanrısı’nın Tohumlarının gücü ile birleştirmeye çalışıyorsun? Bu tamamen zıt enerjiler yalnızca birbirini reddedebilir ve iptal edebilir; asla birlikte kaynaşma imkânı olamaz! Birbirlerini baskı altına alıp, birbirini tamamlar, birbirlerine dönüşürler... Bunlar ilkel kaosun en temel doğal yasalarıdır. Bunu yaparak, sadece doğal yasalara meydan okumaya değil, göklerin yoluna da meydan okumaya çalışıyorsun! Bu nasıl mümkün olabilir?"

 

Yun Che'nin tüm vücudundaki meridyenler kasıldı, kaynak enerjisi her yönden çılgınca dağılmıştı. Sadece birkaç on nefes kullanarak, nihayet onun tamamen kargaşaya girip coşan kaynak enerjisini bastırmaya çalıştı. Havayı derince içine çekerek nefes aldı, Jasmine'in azarlamasından dolayı suçunu itiraf etmedi. Bunun yerine, başını kaldırdı ve düşük bir sesle konuştu: "Yalnızca bir hayat yaşasaydım, o zaman bu sözlere tamamen inanırdım, o kadar ki, iki farklı tür enerjiyi kaynaştırmak gibi böylesine absürt bir şey düşünmezdim. Ancak şimdi, bu dünyada imkânsız olan hiçbir şeyin bulunmadığına giderek daha fazla inanmaya başlıyorum" dedi.

 

"Ölü, şimdi yeniden doğmuş olabilir; Zaman, akışına karşı çaprazlanabilir; Sebep ve sonuç kurcalanabilir ve hatta reenkarnasyon olunabilir... Bu dünyada imkânsız başka ne var? Yaşam ve ölüm, zaman, sebep ve sonuç, reenkarnasyon... Bunlardan hangisi cennetin en temel yolu değil, doğal kanunların en temeli değil? Ancak, hepsi geri çevrildi! Dahası, şüphesiz ve gözle görülür biçimde bedenimde oldu. Bu durumda, buz ve ateşin doğal yasasına, neden meydan okunamıyor?"

 

"... Yedi Büyük Cennetsel Kaynak Hazinesi ilk etapta cennete meydan okuyan güçlere sahiptir. Bu dünyada göklerin yoluna karşı gidebilecek tek şey de bunlar. İlkel Gerçek Tanrılara gelince, bazıları da cennetin yol ve yasalarını bir dereceye kadar tersine çevirebilir. Ama Gerçek Tanrılar artık yok ve sen, yalnızca daha alttaki bir düzlemsel dünyanın ölümlüsüsün. Her zaman göklerden daha yürekli bir kalbin var, ancak mevcut gücünle cennetin yoluna meydan okumak, istemek, yalnızca hüsnükuruntu düşünce!" Jasmine kayıtsız bir şekilde söyledi.

 

"Öyle dediğin kadar ciddi değil" Yun Che, poposunun üstüne oturdu ve dudaklarının köşesindeki kan izini sildi: "Cennetin yoluna meydan okumak, bu ifade gerçekten korkutucu ve ben de böyle bir şey istemiyorum ve ben böyle bir şey yapmayı düşünmemiştim. Donmuş Son ve Anka Alevleri’ni bir araya getirmenin düşüncesi ve dürtüsü benden kaynaklanmadı, ama kaynak damarlarım."

 

"Kaynak damarların mı?"

 

"Doğru!" Yun Che başını salladı ve iki elini kaldırdı: " Aynı anda Donmuş Son'u sıkıştıracağım ve Anka Alevleri’ni ateşlediğim de, enerjilerini bir araya getirme dürtüsü birden zihnimde belirdi. Bununla birlikte, aniden ortaya çıkan bu dürtü benim bilincimden gelmediğinden eminim, bunun yerine kaynak damarlarımda bir çeşit özel bilince girdi... İlk önce, Kötülük Tanrısı’nın Ateş tohum özelliğini aldığım zaman, kaynak damarlarımın rengi kırmızıya döndü; Kötülük Tanrı'sının su tohum özelliğini aldığımda, iki özellikteki bu tohumlar aslında karşılıklı itilemez ve bunun yerine kaynak damarlarımda dönüşümlü bir kırmızı ve mavi renge dönüştürerek birbirine karışmazdı ve açıkça ayrı bir varoluş değildi. Bu haliyle, aniden düşündüm ki, belki de O Kötülük Tanrı'sı o zaman suyun ve ateşin gücünü zaten kaynaştırdı ve bu nedenle bu damgayı kaynak damarların içinde bıraktı. Ve bunun sonucu olarak, bu eşsiz zonklama, Donmuş Son eş zamanlı olarak katılaştığında ve Anka Alevleri’ni oluşturduğumda ortaya mı çıktı... Söylemek istediğim, bunun bir ipucu olduğu! "

 

"Tam da durumun böyle olduğuna inanıyorum! Kötülük Tanrısı, bir isim için 'kötü' kullanır ve kötülük, iyi ile karşılıklı çatışmaktadır. O halde Kötülük Tanrısı denildiğinden, davranış tarzı doğal olarak cennetin yolunu takip etmek istemedi ve kendisine bir kanun yarattı! Temel enerjinin en uç noktasına sahiptir ve Kötülük Tanrısı’nın Tohumları buna tam olarak kanıttır. Sonra suyun ateşle kaynaşması kesinlikle onun için imkânsız bir olay değildir. Şimdi, Kötülük Tanrısı'nın Kaynak Damarları’nı miras aldım ve geride bıraktığı Kötülük Tanrısı’nın Tohumlarına sahip oldum... Yapabileceği her neyse, belki, ben de başarabilirim! "

 

"Ama endişelenme, sadece biraz çaba harcıyorum. Dürüst olmak gerekirse, başarı ihtimali yok denecek kadar az olduğunu hissediyorum. Ama biraz denemezsem, çok da kendimle barışık hissetmeyeceğim. Ne de olsa, bunlar Kötülük Tanrısı’nın Kaynak Damarları ve Kötülük Tanrısı’nın Tohumlarıdır. Denemeden sonra başarısız olursam, doğal olarak dururum."

 

"... Unut gitsin, ne istersen yap! Zaten her şeyde vurdumduymazsın senin yapmadığın şey değil! " Jasmine kötü bir ruh hali içindeydi, sonra artık ona aldırmadı.

 

(ÇN:Bu kadar zorlandığım bir bölüm hatırlamıyorum ya beynim yandı yeminle saatlerdir beynimde kelimeler uçuştu cümle haline getiremedim. Yanlışım olabilir affedin lütfen. Anlaşılır olması için baya kafa patlattım.)

 

..............................

 

Donmuş Bulut Asgard'ın içindeki zaman çok hızlı geçti. Göz kırpışında üç ay geçti.

 

Yun Che, zamanının çoğunu Donmuş Son İlahi Salonu’nda geçirir, fakat aynı zamanda Donmuş Bulut Asgard'ın etrafında da sık sık dolaşır ve her çim ve çalıya çok çabuk aşina olur ve yeterince büyüklükte yeşimlerin şeklini her bir parçasını az çok ezberlerdi.

 

Donmuş Bulut Asgard'ın bin yıl boyunca nadir bulunan bir tür olarak Yun Che nereye giderse Donmuş Bulut öğrencilerinin dikkatini çekti. Bakışların hepsinde yüzde otuz merak vardı, yüzde otuz araştırma ve yüzde kırk dikkat vardı. Burada, kızların ülkesindeki tek erkek olarak o tamamen aynıydı; Bu duygu daha heyecan verici olamazdı. Aynı zamanda Gong Yuxian, Yun Che'nin istediği şeyleri daima vermişti; bu muamele Xia Qingyue'den daha aşağı değildi; Kendisine tam bir özgürlük verildi ve hiçbir şekilde sınırlandırılmadı.

 

Ve şimdi, Kaynak Gökyüzü Yedi Ulus Sıralama Turnuvası’na sadece bir aydan az kaldı.

 

"Yedi Ulus Sıralaması Turnuvası sadece bir ay içinde olacak. İlahi Anka İmparatorluğu’na yapılan bu yolculuk çok uzaktır ve hazırlık aşamasındadır. Dört saat önce İmparator Cang Wanhe, elli bin kilometreyi aşan bir ses iletimini kullandı ve Yun Che'ye bunu hatırlatmayı anımsatmak için söyledi."

 

Gong Yuxian döndü ve Xia Qingyue'ye baktı: "Eğer İlahi Anka İmparatorluğu ile herhangi bir şikâyet olmasaydı, bu yolculuk sadece basit bir sıralama turnuvası olurdu. Yine de bu... Yun Che'nin, başına ne geleceği belli olmaz, endişelenebiliriz fakat yardım edemeyiz. Qingyue, şu anda Yun Che nerede? Onu oldukça uzun zamandır görmemiş gibiyim."

 

"Hanımefendi, yedi gün boyunca Donmuş Son İlahi Salonu’ndan çıkmamıştır. Bu öğrenci, kavrayış halinde olabileceğinden, korktuğundan onu rahatsız etmeye cesaret edemedi." Xia Qingyue yanıtladı.

 

"Yedi gün?" Gong Yuxian'ın yüzü şaşkınlık izleri taşıyordu: "Eskiden böyle uzun bir süre içeride kalmış mıydı?"

 

"Daha önce sadece iki gün boyunca kaldı. Aslında yedi gün boyunca ilk defa bu kadar uzun süre kaldı."

 

Gong Yuxian mırıldanarak başını salladı, "Git ona bir göz at. Hemen beni görsün bu en iyisi olur. "

 

"Evet."

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45374 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr