Bölüm 415 - Acımasız

avatar
12958 29

Against The God - Bölüm 415 - Acımasız


Çeviri: Useless Düzenleme: TURAN

Yun Che'nin her bir saldırısını engellediğinde Feng Chihuo bir dağın acımasızca kendisine çarptığını hissediyordu, sarsıntı o kadar güçlüydü ki iç organları bile parçalanıyormuş gibi hissediyordu. Yun Che'nin kan kırmızısı gözleri ve kollarından geçen korkutucu etkinin karşısında yavaşça korku duymaya başlamıştı... O anda Yun Che'nin ağır kılıcının baskısı altında kaçmak söyle dursun tek bir kelime bile edemiyordu.

Yun Che'nin görüşü çoktan puslu kırmızı bir alana dönüşmüştü ve bu alanda kalan tek şey Chihuo idi. Kalbindeki tek şey muazzam öldürme niyetiydi. Ancak Feng Chihuo ne olursa olsun yüksek seviyeli bir Taht’tı, Yun Che'nin en güçlü durumundaki saldırılarını bile birbiri ardına engelleniyordu. Sol kolundan camgöbeği renkli bir akış aniden yayılırken Yun Che'nin ifadesi bulutlanmaya başladı.

En düşük seviyeli kaynak kulpu kırmızıydı, Ejderha Tanrısı’nın soyuna sahip olduktan sonra turuncuya dönüşmüştü ve Kötü Ruh durumunda sarı renk oluyordu. Yanan Kalp durumu içinde yeşil renk alan Kaynak Kulpunu şu an 'Araf' durumunda kullanıyordu...

Ve şok edici bir şekilde şu an Yun Che'nin Kaynak Kulpu Yun Canghai'nin sahip olduğu gibi camgöbeği rengindeydi! Camgöbeği renkli Kaynak Kulpu, kullanıcının gücünün yarısına denkti!

Limitlerine kadar kendini zorladığı bu durumda kaynak kulpunu harekete geçirmek hiç şüphesiz enerji tüketimini gözle görülür bir ölçüde arttıracak ve kaçınılmaz bir sonuca neden olacak geri tepmenin etkisini arttıracaktı. Ancak Feng Chihuo'yu aşmak için Yun Che yine de Kaynak Kulpu’nu kullanmayı seçmişti.

Bang!

Ağır kılıca zar zor dayanan Feng Chihuo, Kaynak Kulpu çıktığında daha fazla engelleyemedi ve kaynak kulpu kafasına sağlamca vurdu... Patlama sesi anında kafasından gelirken tüm bedeni uçuruldu. Ardından, yüz elli metre ileri düştü, birkaç metre derinliğindeki büyük bir delik oluştururken kafası ve üst bedeni büyük deliğin dibine gömüldü.

"AHHH!! Seni pi..."

Feng Chihuo öfkeli bir şekilde büyük delikten atlarken hayvanvari bir şekilde kükredi. Tüm yüzü kan ile kaplıydı, ten rengi bile kırmızıdan daha açıktı. Alnında şok edici bir şekilde yumruk büyüklüğünde kanlı bir çukur vardı. Çıldıracak kadar rahatsızdı ama daha sövmeye fırsat bile bulamadan gözleri önünde bir figür belirdi. Kül rengi ağır kılıç Anka Alevleri ile yanarken bir kez daha göz bebekleri içinde ortaya çıktı, onu bir ağır kılıca dönüşmüş camgöbeği renkli el izliyordu.

Elleri sıkıca kılıcını tutarken Feng Chihuo’nun gözleri koyu kırmızı hale geldi. Tüm gücünü alev kılıcına aktardıktan sonra Yun Che'nin Kaynak Kulpu ve ağır kılıcını karşıladı.

BOOM!!!!

Anında, sarsıntı nedeniyle ikisine yakın kısa dağlar aynı anda parçalandı. Yer seviyesine kadar inen dağ sanki yükselen bir kan ayı gibiydi. Kan Ayının içinde kayalar ve ağaçlar ince tozlara dönüştü. İkisi farklı yönlere hafifçe savrulurken iki farklı fırtınanın içinde kalan iki ölü yaprak gibiydiler.

Bang!!

Feng Chihuo'nun bedeni şiddetlice eski bir ağaca çarptı. Yere kadar kayarak düştü ve hızlıca öksürdü. Neredeyse iç organlarından küçük bir parça öksürecekken her bir öksürüğü beraberinde büyük miktarda kan pıhtısı getirmişti... Ancak böyle bir durumda bile nefes alacak fırsat bulamamıştı çünkü Yun Che'nin silueti bir hayalet gibi bir kez daha önünde belirmişti.

Yun Che'nin durumu ondan çok daha kötü gözüküyordu, tüm bedeni kanlıydı, kırmızıya boyanmamış tek bir nokta bile yoktu. Özellikle elleri ile kavradığı ağır kılıcından kanlar süzülüyor ve sürekli damlıyordu. Ancak baskıcı aurası ve şeytani hızı biraz bile azalmamıştı. Feng Chihuo'nun bakışı ona geleceği sırada Yun Che Yıldız Tanrısı’nın Kırık Gölgesi’ni kullanarak önüne geldi.

"Seni... Akıl hastası!!" Feng Chihuo'nun göz küreleri yerlerinden çıkacak kadar şok olmuştu. Yun Che'nin saldırısını almış olsa da Yun Che'de açıkça onun saldırısı tarafından isabet almıştı. Yun Che'nin şu anda ne kadar ağır yaralı olduğunu görebiliyordu... Ama böyle bir durumda bile yaralarını bastırmak yerine saldırıya devam ediyordu!

Feng Chihuo yüz yıldan fazla yaşamıştı, bir akıl hastasını daha önce çok kere görmüştü ama gördüklerinin hiçbiri bu ölçüde çıldırmamıştı.

Dişlerini gıcırdattı. Bedenindeki tüm kaynak enerjisini toplayacağı sırada gözleri aniden genişledi... gözlerinde, gökyüzüne doğru kükreyen gök mavisi bir ejderha vardı.

(Ç.N: Bizimki bildiğin çıldırdı. Neyse izin verdik epiknovel ailesi olarak. Vur kır parçala. )

Ejderha Ruhu Etki Alanı!

Ruh sarsan ejderha kükreyişi Anka Sıradağları’nın gökyüzünde yankılandı, tüm kaynak canavarlarının korku içinde titremesine neden oldu. Feng Chihuo'nun tüm bedeni titremeye başlarken yüzünde derin bir dehşet ortaya çıktı. Yönlendirdiği kaynak enerjisi korkusu nedeniyle hızlıca dağıldı...

Yun Che'nin 'Araf' durumunu sürdürme zamanı da limitine yaklaşıyordu. Eğer yapabilseydi, Feng Chihuo'yu yenebilmek için 'Tahrip Edilmiş Gökyüzü Yok Olmuş Yeryüzü 'nü kullanmayı gerçekten istiyordu ama iç organlarının durumu nedeniyle bedeni çökmenin eşiğindeydi. Eğer 'Tahrip Edilmiş Gökyüzü Yok Olmuş Yeryüzü'nü kullanırsa belki de bedeni anında patlayacaktı.

Ejderha Kusuru’nu kullanmak kalan gücünün limitini aşıyor, mental durumunda devasa bir yarık oluşturuyordu. Ama Tahrip Edilmiş Gökyüzü Yok Olmuş Yeryüzü'nü kullanamayacağı bu durumun altında bedeli devasa olsa bile bu hatayı sonlandırmak ve Feng Chihuo'yu tamamen ortadan kaldırmak için hiç tereddüt etmeden Ejderha Ruhu Etki Alanını açmıştı. Bu etki alanı sadece hedefini vurmasını sağlamıyordu, ayrıca rakibinin kaynak enerji savunmasını tamamen dağıtıyordu.

Normal koşullarda, Ejderha Ruhu Etki Alanı’nın, yüksek seviyeli bir Taht olan Feng Chihuo'ya yapacağı etki büyük ölçüde azalırdı. Ama bedeninin şu an içinde olduğu duruma ek olarak zihninin büyük ölçüde ezilmesiyle birlikte yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Yun Che'nin kalan son gücü ellerine aktarıldı.

"Düşen Ayın Batan Yıldızı!!"

Ağır kılıç kalktı ve Anka Alevi yükseldi. Yun Che'nin kalan son gücünü taşıyan Ejderha Kusuru Feng Chihuo'nun kalbine doğru çarparken beraberinde ölüm tanrısının aurasını getiriyordu... Hızla yaklaşan ölümün karşısında Feng Chihuo kendisini titreten dehşet durumu içinde, güç bela koruyucu kaynak enerjisi oluştururken ellerini anında ileri doğru uzattı.

Boom!!!!

Zemin patlayarak açıldı. Çökük zihin durumu nedeniyle Feng Chihuo'nun savunması zayıf bir sabun köpüğü gibiydi. Dünyayı sallayan sesin ortasında sıra sıra çatlaklar ayakları altında hızlıca yayıldı, doğrudan üç yüz metreden daha fazla yayıldı. Feng Chihuo'ya gelince görüş açısından tamamen kayboldu... Yere ne kadar derinlemesine gömüldüğü bilinmiyordu.

Patır-patır...

Patr-patır...

(Ç.N: Bunlar ses yanlış anlaşılma olmasın... Patır patır diye ses mi olur len aıusfhgsıufhaıfusa)

Yun Che'nin parmak dokusundan, kırık damarlardan akıyormuşçasına damla damla kan akıyor, hızlı bir şekilde ayakları altındaki enkaza damlıyordu. Biraz önceki durmak bilmeyen saldırısı bedeninde sayısız çatlağın oluşmasına neden olmuştu. Kanla boyanmış bedeni kanlı bir iblis tanrı gibi gözüküyordu, sanki savaş alanından çıkmış bir Asura idi. Onun bedeninin süpürüp geçen kan bile  bir kan kokusu taşıyordu.

Sonunda... bitti...

Bang!!

Ejderha Kusuru güçsüzce Yun Che'nin ellerinden düştü. Ağır yere düşüş sesinin arasımda Yun Che'nin gözlerindeki kırmızı ışık kayboldu. Gözleri yavaşça kapanırken kaynak kulpu da koluna geri döndü. Tüm bedeni sallandıktan sonra sonunda ağır bir şekilde yere düştü... Feng Chihuo'yu öldürmeye karar verdiğinde bu savaşın korkutucu bir şekilde acımasızca olacağını biliyordu. Çünkü şu anki gücü ile yüksek seviyeli bir Tahtı öldürmek son derece büyük bir bedel gerektiriyordu. Sonunda başarılı olmuştu... Yeryüzü Kaynak Alemindeki biri olarak yüksek seviyeli bir İmparator Kaynak Alemi uygulayıcısını öldürerek Kaynak Gökyüzü Kıtası’nda daha önce hiç görülmemiş bir efsane yaratmıştı.

Bu sonucun oluşmasının kilit noktası ilk başta Feng Chihuo'yu korumasız yakalayıp kolunu yok etmesiydi. Aksi halde limitlerine kadar zorlasa bile Feng Chihuo'ya üstün gelemezdi.

"Buradan... hızlıca... ayrılmam... gerekiyor..."

Yun Che kolunu uzatmak için çabaladı. Önündeki ki pisliğe bastı, birkaç santim ileri emeklemek için neredeyse tüm gücünü harcadı. Şu an yapması gereken yaraları ile ilgilenmekti ama burası Anka Sıradağları yani İlahi Anka Tarikatı bölgesiydi! Altında hala Büyük Anka Oluşumu vardı. Feng Chihuo ile olan savaşı son derece gürültülüydü, İlahi Anka Tarikatı’ndan birkaç üye çoktan harekete geçmiş olabilirdi. Eğer hemen ayrılmazsa sonuçlar düşünülemez olacaktı. Gelen kişinin Taht olması şöyle dursun en düşük seviyeli öğrenci bile hayatını alabilirdi.

Sol eline baktı ve aralıksız olarak Kar Ankası’nı çağırdı. Ancak kaynak mührü birkaç kere parlasa bile Kar Ankası yine de ortaya çıkmadı. Kaynak mührü yok olmadı bu da Kar Ankası’nın henüz ölmediğini kanıtlıyordu. Ancak Feng Chihuo'nun saldırısı onu ölümün kenarına getirecek kadar ağır yaralanmasına neden olmak için yeterliydi.

“Huff… Huff… Ugh…”

Ağır acı inlemeleri aniden Yun Che’nin elini koyduğu yönden geldi. Buna ek olarak ses uzak olsa da yakın gibiydi. Yun Che'nin ifadesi değişti. Yavaş yavaş kafasını arkaya çevirdi. Gökyüzü Kurdu Kesişinin oluşturduğu dağ geçidinin en köşesinden aniden bir el ortaya çıktı... Ardından, tamamen kanlı bir figür dışarı süründü.

Fneg Chihuo!!

(Ç.N: Adam zombi gibi maşallah.)

"Lanet olası... hala ölmemiş!" Jasmine alçak sesle konuştu.

Feng Chihuo'nun şu anki halinin en sefil hali olduğu söylenebilirdi. Bedeni o kadar ağır yalanmıştı ki en ufak bir insan görüntüsü bile görülemiyordu ama yine de hala hayattaydı. Buna ek olarak dışarı çıkma hızı düşünüldüğünde Yun Che'ye kıyasla durumu daha iyiydi.

İmkânsız... Ejderha Ruhu Etki Alanı’nın Altındaydı... Savunma yapacak gücü yoktu... Nasıl ölmemiş olabilir...

Yukarı tırmanan Feng Chihuo ayağa kalkarken sallandı. Yerdeki kanlı Yun Che'yi gördüğümde boğuk olsa da çıldırmış bir kahkaha atarken sallanmaya devam etti. "Ha... Haha... Hahaha... Senin... gibi... küçük... bir... piç... nasıl... beni... öldürebilir..."

İlerledi. Yun Che'ye yaklaşırken yüzünde korkutucu bir kötü niyet ortaya çıktı. "Seni parçalara ayırana kadar... bedenini... yavaş yavaş... parçalayacağım..."

O anda, kırılgan, uzun bir haykırışla birlikte büyük bir silüet aniden ortaya çıktı. Yun Che kafasını kaldırmak için çabaladı. Ardından, gözlerinde vahşi bir sevinç ortaya çıktı: "Küçük Chan!!"

Kar Ankası’nın tüylerinin yarısı kan rengine dönmüştü ama hala güçlü bir şekilde uçuyordu. Yun Che'nin üzerinden uçarken kanatları çırpıldı ve üç sivri buz parçası Feng Chihuo'ya yöneldi.  

Pew pew pew!!

Eğer normal koşullar olsaydı Kar Ankası’nın saldırısı nasıl olur da Feng Chihuo'ya zarar verebilirdi? Ama şu an Feng Chihuo'nun bedeni tamamen kırılmıştı, adımları bile sabit değildi, yani Kar Ankası’nın saldırısına karşı savunma yapması imkânsızdı. Üç buz parçası kolaylıkla Feng Chihuo'nun bedenine girdi. Onların arasında boğazına isabet eden buz parçası yumruk büyüklüğünde kanlı bir delik oluşturdu.

Feng Chihuo'nun gözleri döndü. Buz parçalarının saldırısı altında, ağır bir şekilde geriye düştü ve daha fazla hareket etmedi. Bedeninin altında, hızlı bir şekilde bir kan havuzu yayıldı... Bu sefer kesinlikle ölmüştü. Belki de nasıl öleceğini düşünmüştü ancak ölümünün bu kadar trajik bir şekilde olacağını ya da bunun Yeryüzü Kaynak Alemindeki bir kaynak uygulayıcısı ile Gökyüzü Kaynak Canavarı’nın ellerinden olacağını asla düşünmemişti.

Yun Che uzun bir rahatlama nefesi aldı. Zihni rahatlarken Ejderha Ruhu Etki Alanı’nı kullanmanın yan etkileri şiddetli bir şekilde ortaya çıktı, yoğun bir darbe alan bilinci sersemleşmiş bir haldeydi. Elini Kar Ankası’na uzattı ve boğuk sesle konuştu. "Küçük Chan... Gidelim... ne kadar yüksek... ne kadar uzak... o kadar iyi..."

Kar Ankası hafif bir esinti oluşturdu, Yun Che'yi sırtına aldı. Ardından, kanatlarını çırptı, gökyüzünde yükseldi.

Yun Che'nin kalbi uzun bir süre sonra sakinleşti ve o anda Jasmine'nin soğuk sesi aniden yankılandı. "Bilincini açık tutsan iyi edersin... Birçok kez çağırmana rağmen anında ortaya çıkmamasının nedenini biliyor olmalısın, yaralarının oldukça ciddi olması kaçınılmaz. Sadece bu da değil, kanatları da yaralanmış. Şu an uçabilse de çok uzağa uçabileceği hakkında şüpheliyim."

Yun Che “…”

Jasmine kesinlikle bunu, onu korkutmak için söylememişti. Yun Che dilinin ucunu ısırdı, bilincinin bir anlığına tamamen açılmasını sağladı. Kar Ankası’nın bedeninin açıkça titrediğini hissetti. Genellikle, uzun bir rüzgâra karşı bile o yine de sorunsuzca uçardı ama şu an normal dağ esintisi bile bedeninin şiddetlice sallanmasına neden oluyordu.

"Küçük Chan... Yapabilirsin" Yun Che usulca seslendi. Eğer Anka Sıradağları’ndan çıkamazsa kesinlikle ölecekti.

Ancak, Kar Ankası’nın yaralarını açıkça küçümsüyordu. Birkaç kilometreden daha fazla uçmaya çabaladıktan sonra güçlü bir rüzgâr ortaya çıktı. Güçlü rüzgârın altında Kar Ankası acı dolu bir haykırış atarken kanatları aşağı düşmeden önce aniden kasıldı.

"Küçük Chan!!"

Yun Che'nin seslenmesinin önünde, Kar Ankası tepki vermedi, çünkü havada çoktan bayılmıştı. Yun Che, Anka Soyuna, Ejderha Tanrısı’nın Soyuna, Gerçek Tanrıların kaynak sanatlarının korumasına ve tamamen değişmiş bir bedene sahipti, bu nedenle ne kadar ağır yaralanmış olursa olsun idare edebilirdi. Ama Kar Ankası farklıydı. O sadece sıradan bir Gökyüzü Kaynak Canavarıydı. Ağır yaraları ile bu kadar uzun süre uçmaya çalışmak çoktan limitlerine ulaşmasını sağlamıştı.

Kar Ankası’nın havadaki düşüşünün ardından Yun Che, onun karlı kanatlarını kavrayacak bile enerjisi olmadığından dolayı Kar Ankası’ndan ayrılarak gökyüzünden düştü... Kısa süre sonra Yun Che'nin bedeni ağır bir şekilde çok sert olmayan toprağa çarptı... Orası büyük bir eğimli yamaç gibi gözüküyordu çünkü düştükten sonra Kar Ankası ile birlikte aşağı doğru yuvarlanmıştı. Yuvarlanırken yarı açık bilinci ile gittikleri yönü gördü. Orası... son derece dik bir uçurumdu.! Bu uçurumdan çok sayıda dağ zirvesi gördü ve şu anda yuvarlandıkları yerden yüksek bir tane bile dağ zirvesi yoktu.

Bir anda, Anka Sıradağları’nda ki en yüksek dağ zirvesine düştüklerini anladı. Şu an aşağı doğru yuvarlandıkları yer... dört bin beş yüz metreden daha yüksek olan zirveydi... 

Bedeni sonunda uçurumdan düştü, ardından, düşüşü keskin bir inişe dönüştü... Kafası yukarı bakacak şekilde düşerken aşağısındaki zemini göremedi. Altında dağın üst tarafı mı yoksa orta tarafı mı olduğunu bilmiyordu... Belki de doğrudan dağın alt tarafına düşecekti.

Vahşi rüzgarın uğultusu süpürüldü, limitlerini aşan ve ağır yaralar ile dolan bedeni ve zihni nedeniyle havadaki bedenini kontrol edemedi, bu yüzden de herhangi bir koruyucu kaynak savunması oluşturamadı... Hiç kaynak savunması olmayan bu durumu altında, güçlü doğal savunması ve tanrılardan elde ettiği soyunun, etkiye dayanıp dayanamayacağını bilmiyordu... Bedeni ve kemikleri doğrudan kırılacak mıydı yoksa kırılmayacak mıydı?

Rüzgar uğultusu diğer tüm sesleri bastırdı. Yun Che'nin bilincinin içinde rüzgâr ıslıklarından başka bir şey kalmadı, çığlık atacak gücü bile yoktu. Onlarca nefes geçtikten sonra kulaklarındaki rüzgâr sesi hala duyuluyordu. Ve sonunda...

BANG!!!

Kendisinin düşüşünün muazzam sesini ve zar zor fark edilebilir korku dolu bir kız çığlığı duydu...

Bilinci ile birlikte bedenindeki acı dolu hisler hızlıca yok oldu... Son gördüğü manzaranın yarısında uzun bir dağ uçurumu, diğer yarısında ise mavi gökyüzü vardı... Ardından, mavi gökyüzünde rüya kadar güzel bir kız yüzü ortaya çıktı. Yıldızlardan daha parlak gözleri ona bakıyordu. Bu gözler parlak aydan daha saftı ve samimiyet, dehşet, şaşkınlık ve merak ile parıldıyordu... Yun Che çok fazla güzel kadın görmüştü ama önündeki bu hayali güzellik yine de zihninin kontrolsüzce sallanmasına neden olmuştu...

Çok güzel...

O, göklerden gelen... bir peri mi...

Yun Che'nin bilincindeki son şey bu güzel kızın ölümlü dünyaya ait olamayacağıydı. Bunun ardından bilincini tamamen kaybetti.

D.N: hayret kızın yeşim gibi bir cildi yok :D

------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Amma uzun bölümdü len. Yazar 2 bölümdür çok güzel yerlerde bitirmiyor mu ya

Yun Che'ye neler olacak? Nereye düştü? Kar Ankasına neler olacak? İlahi Anka Tarikatı neler yapıyor? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :)


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41583 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44032 Bölüm Sayısı


creator
manga tr