Bölüm 443: Savaşa Gelme

avatar
13332 32

Against The God - Bölüm 443: Savaşa Gelme


Çeviri: Useless Düzenleme: Fikrim yok :D

  Dünyanın üst seviyeli bir figürü ve İlahi Anka Tarikatı'nın Ulu Büyüğü olarak Feng Feiyan'ın yüzünde bir şaşkınlık ortaya çıktı. Yüzlerce yıldır ilk kez nasıl tepki vereceğini bilemediği bir durumdaydı. Kalbi daha da kızgınlaştı ama Yun Che'ye hızlıca hamle yapmaya cüret edecek cesareti yoktu. Yun Che'yi öldürmesi kolaydı ama tüm arenadaki sorgulamaların karşısında eğer gerçekten hareket ederse tüm altı ulusun kaynak dünyasının öfkesini uyandıracaktı. Tüm Kaynak Gökyüzü'nde ki hatta İlahi Anka İmparatorluğu'nda ki insanlar bile onunla alay edip küçümseyeceklerdi.    İlahi Anka İmparatorluğu'nun altı ulus tarafından sorgulanması, eşi benzeri görülmemiş bir durumdu!  Veliaht Prens Feng Ximing ayağa kalktı. Kaynak enerjisini kullanarak derin bir sesle arenadaki karmaşayı anında indirirken bildirdi: "Rahat olabilirsiniz, İlahi Anka İmparatorluğum asla bir turnuva kaybetmemiş olsa da kesinlikle ezik değilizdir! Ayrıca İlahi Anka öğrencilerimden hiçbiri yaralanmaktan korkmaz! İlahi Anka Tarikatımızın sorguladığı şey Yun Che'nin prensimizi yaralaması değil onun soyu ve kaynak sanatlarıdır!"    "O Mavi Rüzgar vatandaşı olduğunu ilan ediyor ancak soyu İlahi Anka Tarikatı'na ait olan Anka soyu! Demin kullandığı sanat ise İlahi Anka Tarikatıma bağlı olan dünyaca ünlü Anka'nın Dünya Şiiri!"    "İlahi Anka Tarikatımızın soyunun sızması bizim tabumuzdur, beş bin yıldır asla tolere edilmemiştir! Kaynak sanatımızın sızması da en ağır tabumuzdur! Aranızda hangi tarikat ana kaynak sanatınızın başka, yabancı birinin bedeninde ortaya çıkmasını tolere edebilirsiniz... Ulu büyüğün Yun Che'yi sorgulamasının neyi yanlış?!"    Feng Ximing'in bağırdığı kulaklar titredi. İlahi Anka Veliaht Prensinin kudreti insanların kalplerini dehşete düşürdü ve birkaç nefes sonra arenadaki kargaşa dindi. Yun Che kafasını kaldırdı ve dudak büktü: "Heh! Şu ana kadar siz fazlasıyla soyumun sizden geldiğini söylediniz! Tekrar ve tekrar sizin kanınızı taşıyan bir piç olduğumu söylediniz... O zaman, kraliyet kanınızı taşıyan ve aranızda en yüksek soya sahip olan kişi neden saf Anka alevleri karşılaşmasında bana yenildi?! Tüm bu sözlerden sonra kim gerçek bir piç olarak anılmayı daha çok hak ediyor? Eğer ben sizin soyunuzu taşıyan bir piçsem o zaman siz ne diye anılmalısınız?'"    Yun Che'nin sözleri Feng Ximing'in uzun süre konuşamamasını sağladı. Büyük bir zorluk ile zar zor vereceği cevabı düşündü ve 'sen' diye konuşacakken havada yankılanan sıradan olsa da baskıcı ses ağzını kapamasına neden oldu.    Çünkü bu ses Feng Hengkong'a aitti.    "Sessizlik, konuşmayın. Hepiniz."    Feng Hengkong havada kaydı. Bedenini çevirdi ve koltuğuna döndü. Yüzü kıyaslanamayacak kadar sakindi, anormal derecede sakindi; tek bir kızgınlık bile görülemiyordu ve hatta sesi bile durgun su kadar sakindi: "Şimdilik kaynak sanatları ve soy hakkında tartışmayı bırakın. Bu sonuç olarak bir turnuva arenası, tüm kahramanlar ve Kutsal Bölgeler'den gelen arkadaşlarımız burada ve onlar bizim meselelerimizi halletmemizi izlemek için gelmediler. Diğer şeyler turnuvadan sonra hallolur."    Feng Hengkong ağzını açtığı anda tüm arena sessizleşti. Bakışlarını Yun Che'ye döndürdü ve sakince konuştu: "Yun Che diğer meseleleri geçersek Feng Xiluo'yu yendin. Bu gerçekten etkileyiciydi ama bir şeyde hatalısın. Feng Xiluo'yu yensen de İlahi Anka Tarikatımı yenmedin!"    Feng Hengkong'un sözleri bittiğinde dokuz koyu kırmızı silüet havaya atladı, Yun Che'nin üzerindeki havayı çevreledi, her biri Anka Alevleri ile yandı.    WHOAA——    Arena anında seslileşti!    Herkes daha yeni tepki verebiliyordu. Yun Che'nin Feng Xiluo'yu yendiği gerçekti... Ancak sadece Feng Xiluo'yu yenmişti! İlahi Anka Tarikatı toplam on kişiydi!    Feng Xiluo dışında dokuz kişi daha vardı!    Yun Che Feng Xiluo'yu yense de kaynak gücü oldukça tükenmişti. Eğer dokuz Anka üyesi saldırırsa bu basitçe tek taraflı bir savaş ve hatta biraz utanmazca bir hareket olacaktı... Ancak yine de bu turnuva kurallarını ihlal etmiyordu.    Orijinalde İlahi Anka Tarikatı kesinlikle böyle bir hareket yapmazdı. Yun Che ile savaşmadan önce sadece Feng Xiluo'yu kullanmışlardı.    Ama şimdi durum bu noktaya geldiğinden Feng Xiluo yenildiği için saygınlıklarını kaybetmişlerdi ve sıralama turnuvasını da kaybetmeyi göze alamazlardı!! Ayrıca... bu Yun Che'yi yok etmek için en uygun fırsattı!!    "Oh hayır!!" Hua Minghai'nin yüzü karardı, dişlerini gıcırdattı ve konuştu: "Bu Anka İmparatoru... açıkça bu şansı Patron Yun'u öldürmek için kullanıyor!!"    "Ne!!" Ling Jie dehşete düşmüş bir yüz ortaya çıkardı.    "Feng Xiluo yenildikten sonra İlahi Anka Tarikatı'nın diğer dokuz üyesi kurallara göre savamaya devam edecek. Buna kimse engel olamaz. Ve daha önce tüm arena Patron Yun için tezahürat yapıyordu, çoğunluğu ciddi yaralanma ve ölüm ile ilgili idi... Bu imparator açıkça daha önceki isteklerimizi alarak kendi çıkarı için kullanıp dokuz kişinin 'onurlu bir şekilde' Yun Che'yi öldürmesini sağlayacak!"    "Saçmalık... bu...bu köpek imparator!" Ling Jie'nin gözleri genişledi, hızlcıa bağırdı: "Patron, hemen geri çekil!"    (Ç.N: Patronuna inan lan az...)    "Ablan geri çekilsin!' Hua Minghai Ling Jie'nin kafasına vurdu ve dişlerini gıcırdatırken konuştu: "Patron Yun'un karakteri kaynak demirinden bile sert, ölse bile geri çekilmez!"    "Şimdilik endişelenme!" Hua Minghai derin nefes aldı: "Patron Yun bugün ölümüne susamış gibi gözükmüyor. Muhtemelen bu tür bir durumu daha önce düşünmüş... Buna emin değilim ama bir planı olabilir!"    Ling Jie başıyla onayladı. Sadece çenesini kapayıp gözlerini genişleterek izleyebilirdi... Mavi Rüzgar uygulayıcısı ismiyle ileri çıkıp onunla birlikte savaşmak istese de kaynak gücü ile yüz tane ondan turnuvaya katılsa bile yine de kesinlikle yardım edemezdi.    Hua Minghai'nin sözleri tam olarak Feng Hengkong'un kalbindeki düşüncelerdi. İnanılmaz olsa da belli belirsiz bir şekilde Yun Che'nin Anka alevlerinden alem bastırması hissetmişti ve onun Anka kaynak enerjisinin hissettiği güç ile... belki de Yun Che'nin soyu gerçekten de İlahi Anka Tarikatı'ndan olmayabilirdi!    Nesillerinin en güçlüsü olan Feng Xiluo'yu yenerek her şeyin üstesinden gelmişti. Anka öğrencilerinin büyük kısmı ve diğerleri Yun Che'nin soyunun belki de Anka Tarikatı'ndan gelmediğinden şüphelenmişti. Eğer böyle değilse nasıl olur da anka alevleri karşılaşmasında en güçlü Anka Prensinden daha güçlü olabilirdi... Bunların dışında uzun süre önce tarikatlarının anka ruhu açıkça Kaynak Gökyüzü Kıtası'nda gerçekten de başka Anka mirası olduğundan bahsetmişti!!    Feng Hengkong tamamen Yun Che'nin bu turnuvaya katılmasının herkesin önünde etki gücünü sergilemek olduğunu kabul etmişti; Herkesin gözünde anka soyunun İlahi Anka Tarikatı'ndan gelmediğini kanıtlamak istiyordu. Eğer onu hızlıca yok etmezlerse ve şüphe edilemez bir kanıt vermesine izin verirlerse o zaman İlahi Anka Tarikatı'nın onu kontrol etmesi için bir neden kalmayacaktı; en azından açık olarak. Ama gizlice... bugün getirdiği dünya sarsıcı etki, yine de son derece zor olacaktı!    Onun ve İlahi Anka Tarikatı'nın sahip olduğu sorun nedeniyle arkadaş olmaları imkansızdı, sadece düşman olabilirlerdi. Onun korkutucu doğuştan gelen yeteneği ile birlikte eğer gelecekte düşman olursa hiç şüphesiz İlahi Anka Tarikatı için devasa bir tehdit haline gelecekti... Bu nokta dışında, İlahi Anka Tarikatı beş bin yıldır yedi ulusu domine ediyordu. Bir tanrının tek soyuna sahip olmak ve bir tanrının kaynak sanatlarının tek varisi olmak onların gururuydu, nasıl olur da başkası ile bunu paylaşabilirlerdi!!  Bu nedenle, Yun Che'nin soyu nereden gelirse gelsin, bugün ölmesi gerekti... Ne olursa olsun! Onu sıralama turnuvasında öldürecek olurlarsa, herkes ve Kutsal Bölgeler'den gelenler bile Yun Che'yi kasten öldürdüklerini bilecek olsalar bile bir şey diyemezlerdi... Çünkü biraz önce bağırdıkları gibi bu turnuva kurallarına tamamen uygundu.    Anka'nın dokuz katılımcısının yüzleri kızgınlık doluydu. Feng Xiluo'nun ezici yenilgisi tarafından doğal olarak aşağılanmışlardı. Ve bu dokuz kişi sıradan Anka öğrencileri değildi, onlar Feng Xiluo'dan sonra bu neslin dokuz dahisiydi. Yetenekleri Feng Xiluo ile kıyaslanamasa da kombine güçleri tek bir Feng Xiluo'yu fazlasıyla aşıyordu!    Yun Che Feng Xiluo'yu zar zor yenerken büyük ölçüde kaynak enerjisi harcamıştı. Onların kombine gücüne karşı hiç şansı yoktu.    "Yun Che, sen sadece On Dördüncü Prensimizi yendin. Eğer İlahi Anka Tarikatımızı yenmek hakkında konuşuyorsan, bunu rüyanda görürsün." En öndeki Anka öğrencisi yanan bir kılıç tutarken yüksek sesle konuştu.    "Ona tek, ancak yine de kendinize güvenen ve haklı bir şekilde konuşabiliyorsunuz." Yun Che kılıcını aldı ve yüzü alay ile doluydu.    "Ne şaka ama!!" Sağdaki Anka öğrencisi dişlerini gıcırdattı ve burnundan soludu: "Prensimizi yendiğin için gerçekten Mavi Rüzgar'ın İlahi Anka Tarikatı'nı yenebileceğine inanıyor musun? Sen bir sapkınsın... on bin yılda bile zor bulunan bir sapkın! Ancak benim İlahi Anka Tarikatımda senin tüm ülkeni ezebilecek güçlü uzmanlar her yerde!"    "İyi dedin!" Bir Anka öğrencisi arkasından devam etti: "Mavi Rüzgar'ın sadece seni gönderdiğine şaşmamalı. Çünkü sizin ülkenizde senin dışında tüm ülkeyi bile arasalar bu sahneye çıkacak niteliğe sahip birini bulamazlar. Ah, tenha Mavi Rüzgar ülkesi, düşünmesi bile komik. Eğer bu şekildeyse İlahi Anka İmparatorluğuma karşı kazanmayı düşünme bile!"    Tam o anda anormal bir darbe sessizce dışarıdan geldi, bir Anka öğrencisinin şok olmuş haykırışı bunu izledi: "Kim oradaki, izinsiz girmeye... Ah!!"    "Kaybol!"    Boom!!    Dışarıdan hızlı, kulak yarıcı bir ses geldi. Bu ses Yun Che'nin kaşlarını şiddetle çatmasını sağladı. Kaynak patlamasının ve Anka öğrencisinin çığlığı duyuldu. Herkes sesin geldiği yere doğru dönerken arenanın duvarının tepesi aniden patladı. Gürültü içinden büyük bir figür uçtu, yıldırım gibi sesi arenada yankılandı:  "Mavi Rüzgar'ın kimsesi olmadığını kim söyledi!!"    "Mavi Rüzgar kaynak uygulayıcısı Xia Yaunba... katılmaya geldi!!"    (Ç.N: Reyizzzzzzzzzzz!! Bayrakları asın... As as as!!)    -------------ÇEVİRMEN NOTU-----------    Özlemiştik adam gibi adam Yuanba^yı di mi     Yuanba ne kadar güçlendi? Yuanba neler yapacak? Yun Che ne tepki verecek? Yaunba da dövüşe katılacak mı? Dövüş nasıl geçecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrnein     İlgiyi yükseltem 10 dk sonra devam :D

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41606 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44033 Bölüm Sayısı


creator
manga tr