Bölüm 1424: Öfke

avatar
5945 63

Against The God - Bölüm 1424: Öfke


 

Bölüm 1424: Öfke

 

Mu Xuanyin ile Luo Guxie arasındaki karşılaşmada yaklaşık yüz nefes süresi geçmişti.

 

Kral alemlerinin dışında Doğu İlahi Bölgesi'nin bir numaralı yetişimcisi kaybetmişti. Biri, kıyaslanamayacak kadar devasa dalgaların, bu günden itibaren Doğu İlahi Bölgesini kesinlikle sallayacağını ve büyük şok dalgalarının kesinlikle diğer ilahi bölgelere de gönderileceğini hayal edebiliyordu.

 

Kar Şarkısı Diyarı'nın bir orta yıldız alemi olarak ürettikleri Yun Che sayesinde ünlenmişti. Onun sayesinde bulundukları prestij de kuşkusuz farklı bir alana adım atmalarını sağlamıştı.

 

Herkesin bilgisine göre Mu Xuanyin'in kaynak gücü İlahi Usta Alemi'nin dördüncü seviyesindeydi. Birçok sayıda Alem Kralından üstün olmasına rağmen Kar Şarkısı Diyarı'nın genel zayıflığı onların orta yıldız aleminde kalmalarını sağlamıştı.

 

Bununla birlikte, en zayıf yıldız alemlerinde veya daha düşük alemlerde doğmuş olsa bile, onuncu seviyeli bir İlahi Usta olan Mu Xuanyin, bulunduğu alemi bir anda üst yıldız alemine yükseltecekti.

 

Çünkü kendisi tam olarak bir Tanrı İmparatoru'nun gücüne yakındı!

 

Şu anda, İlahi Buz Ankası Tarikatındaki herkes, yukarıdan aşağıya sanki rüya görüyormuş gibi hissetti.

 

Ama rüya gördüğüne en çok ikna olan kişi şüphesiz Luo Guxie'ydi.

 

Mu Xuanyin'in soğuk sesi ve parmaklarından gelen buzlu ışıkla karşı karşıya kalan gözleri gevşekti. Tüm vücudu titrerken kaynak enerjisi zayıf ve tatsız hale gelmişti. Uzun bir süre boyunca tek bir kelime dahi edememişti.

 

Ne olursa olsun hala içinde bulunduğu duruma inanmak istemiyordu.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun figürü ortaya çıktıkça uzay dalgalandı. Mu Xuanyin'e yönelttiği bakış, daha önce olduğundan tamamen farklıydı ve sesi bile daha önce olduğundan çok daha hafifti, “Kar Şarkısı Diyarı Kralı, Luo Guxie, sonunda, hala olağanüstü bir insan. Bir elini kaybetmesi küçük bir meseledir ancak itibarının yok edilmesi çok daha büyük bir şeydir. Çoktan tüm kaynak gücünü yitirdi, lütfen burada dur ve onu bağışla. Bunu kalbine kazıyacağına ve kesinlikle bir daha Kar Şarkısı Diyarını rahatsız etmeyeceğine inanıyorum.”

 

Mu Xuanyin Luo Guxie'ye delici bir bakış attı ama bir şey söylemedi. Parmak uçlarındaki buzlu ışık bir anlık parlamadan sonra kayboldu, “Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru onun adına yalvardığından bu küçük doğal olarak sizi dinleyecektir.”

 

“Mn,” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru yüzünde bir gülümseme ile başını salladı. Sıcak kaynak enerjisi Luo Guxie'nin mühürlenen vücudunu çözdü, “Luo Guxie, Kar Şarkısı Diyarı Kralı bağışlayıcı olmaya karar verdiğinden lütfen önceki suçlarını kabul et ve burayı sağ salim terk etmene izin verelim. Bunu yaptığın takdirde bu saatten sonra senin Kar Şarkısı Diyarı Kralıyla veya Yun Che ile bir bağın olmayacak. Aksi takdirde, bu olaya karışacak olan tek şey Kar Şarkısı Diyarı olmayacaktır. Bu eski olan da senin hareket etmene izin vermeyecek.”

 

Luo Guxie'nin cildi, ayaklarına çarparken hafifçe iyileşti. Ancak o zaman üstündeki buz enerjisini dağıttı ve neredeyse canlılığını geri kazandı. Mu Xuanyin'e bakarken dişlerini hafifçe sıktı. Ancak gözleri onunla temasa geçtiği anda ruhu buzlu bir cehennemin içinde nefes almaya çalışan bir balık gibi titredi ve gözlerindeki nefret hızla uysallaştı...

 

Döndü ve soluk soluğa kaldı. Sonrasında kısık bir sesle konuştu, “Ben, Luo Guxie... bugünki yenilgimi kabul ediyorum... ancak siz, usta ve öğrenci... bunu... iyi hatırlayın...”

 

Söylediği sözler Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nu büyük ölçüde hayal kırıklığa uğramasına neden olmuştu.

 

Onun öğrencisi, Luo Changsheng, bir orta yıldız aleminde doğmuş birisi tarafından mağlup edilmişti ve bugün o, Yun Che'nin ustası tarafından mağlup olmuştu. Yavaşça öne çıktı ve kalbindeki nefret her adımıyla daha da derinleşti.

 

Bunların öncesinde Luo Changsheng'in geleceği mükemmel bir şekilde ayarlanmıştı. Doğu Bölgesinin Dört Tanrı Çocuğunun lideri olmuştu ve o, yıldız alemlerindeki herkes tarafından övülen ve takdir edilen genç usta Changsheng'di. Yine de Yun Che yüzünden sahip olduğu her şey tek bir günde ezilmiş ve gelecekteki tüm planları mahvolmuştu.

 

Dahası, Luo Guxie, Yun Che'ye karşı sinsi bir saldırı başlatmasına rağmen ciddi bir hasar almıştı. On bin yıllık itibarı tek bir günde mahvolmuştu ve hatta Doğu İlahi Bölgesinin gülünç insanı haline gelmişti. Bugün buraya nefretini açığa çıkarmak için gelmişti ancak sadece arzularını yerine getirememekle kalmamış aynı zamanda Mu Xuanyin tarafından sefil ve acıklı bir halde bertaraf edilmişti ve Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru onu korumak için onun adına savunmak zorunda kalmıştı.

 

Bacakları titrerken dişlerini gıcırdattı. Vücudundaki kaynak enerji yavaşça şişti ve herkes gökyüzüne çıkıp gitmek üzere olduğunu düşündüğünde, gözlerinin derinliklerinde aniden yanıp sönen çılgın bir nefret ve onun yanında sarkan kolu aniden havada yırtık yeşil bir ışık demeti olarak patlayarak dışarı itildi ve bir anlık uzay kırılmasıyla elli kilometre ötedeki Yun Che'ye doğru patladı.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun cildi aniden soldu, “Sen!”

 

Neredeyse herkes Luo Guxie'nin ani saldırısıyla şaşırmıştı. O zamanlar, Sunulmuş Tanrı Sahnesinde Yun Che'ye saldırdığında, herkes Luo Changsheng'e olan boğucu sevgisi nedeniyle tetiklendiğini anlayabilirdi. Ancak bu sefer, saldırısı tamamen alçakçaydı... Neredeyse hiç kimsenin anlayamayacağı bir delilik ve umutsuzluk seviyesindeydi.

 

Bu saldırıyla, Yun Che'yi öldürmeyi başarsa bile... “Peri Guxie ” ismi tamamıyla aşağılanacaktı.

 

Öte yandan on bin Yun Che bile Luo Guxie'nin gücüne direnemezdi. Ancak, Xia Qingyue her zaman durduğu yere yakındı. Luo Guxie'nin saldırdığı ilk anda, Xia Qingyue'nin avuç içi aynı zamanda görünmez bir ay etki alanı Yun Che'nin önündeki yolu engelledi... Ay Formasyonu, Yun Che'nin önünde dalgalanmaya başladı.

 

“Dikkat et!!”

 

Patlayıcı bir kükreme ile Huo Poyun, mümkün olan en yüksek hızda bir alev kümesi açtı ve Yun Che'yi koruması için itti. Aynı zamanda, Shui Meiyin, Yun Che'nin önünde dururken siyah bir hayalete dönüşmüştü.

 

Bunların yanı sıra Shui Qianheng bir saniye daha yavaş tepki vermişti. Bunun nedeni, Luo Guxie gibi birinin, yarı yarıya dövülse bile, böyle çılgın ve aptalca bir şekilde davranacağını asla hayal edememesiydi.

 

Yeşil kaynak ışık, en uzak olan alev etki alanıyla çarpıştı. Bu, yaralı bir Luo Guxie tarafından başlatılan bir sinsi saldırı olmasına rağmen hala Huo Poyun'un engelleyebileceği bir saldırı değildi. Zorla açtığı alev etki alanı paramparça edildi ve alevler alandan dışarıya doğru, gökyüzüne  süzüldü. Huo Poyun'un ağzının köşesinden akan kan, onun yüzlerce metre geriye doğru itilip düşmesiyle birlikte daha da kötü bir hale gelmişti.

 

Sonunda, mevcut Huo Poyun hala dördüncü seviye bir İlahi Ustaydı, bu yüzden onu tamamen engelleyememiş olsa da, Luo Guxie'nin saldırısının gücünü zayıflatmayı başarmıştı ve aynı zamanda kaynak ışığın yeşil ışınının yönünü hafifçe saptırmıştı. Onun arkasında, Shui Meiyin onun etrafında varlığını parıldayan bir su ekranı olarak elini salladı ve görünüşü zorlukla fark edilebilirdi.

 

Bang!

 

Hafif bir çınlama sesi ile ışık sanki bir aynanın yüzüne çarpmış gibiydi. Uzak Batı'ya doğru yönü aniden değişti.

 

BOOOOOM!!!!

 

Yeşil bir ışık perdesi yukarı doğru patladı ve bölgenin batısına doğru yükseldi. Bu ışık perdesinin altında, yüzlerce kilometre genişliğindeki bir bölge fırtınalar tarafından yutuldu, tamamen yaşam olmayan bir felakete dönüşüyordu.

 

Xia Qingyue'nin eli, Huo Poyun ve Shui Meiyin'e bakarken sessizce çekildi. Shui Meiyin kaynak enerjisini serbest bıraktığında biraz şok olmuştu. Huo Poyun'a gelince o, darbeyi engellemek için hayatını açıkça kullanmıştı.

 

“Kardeş Poyun!” Yun Che hızla bir ışık parlamasıyla Huo Poyun'un yanına gelmişti, “İyi misin?”

 

“Sorun yok, sadece küçük sıyrıklar,” Huo Poyun kendisini zoraki bir gülümseme ile yanıtladı. Luo Guxie'ye bakmak için başını kaldırdı. Şiddetle nefes alırken dişlerini gıcırdatıyordu, “Kıdemli Guxie, nasıl bu kadar aşağılık bir şeyi yapabilirsiniz?! Ssss!”

 

Diğer tarafta Mu Xuanyin tamamıyla deliye dönmüştü. O anda vücudundan ortaya çıkan kaynak enerjisi tüm semayı titretti. Bedeninden çıkan kaynak enerji patlaması Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun dahi geri çekilmesine neden olacak kadar kudretliydi.

 

BANG!

 

Mu Xuanyin'in avuç içi, Luo Guxie'nin sırtına şiddetle çarptı. Kızgın öfkesi nedeniyle, Luo Guxie'ye karşı ne kendini tuttu ne de ona merhamet etti. Bir Buz Ankası figürü Luo Guxie'nin sırtına karşı patladı ve o kadar yüksek bir patlamaya neden oldu ki, gökler patlamış gibi görünüyordu!

 

Bu orada bulunan herkesin duyabileceği son derece yüksek bir kemik kırma sesiydi.

 

Luo Guxie, vücudunun her yerinde çatlaklar ortaya çıkınca birkaç kilometre uçan bir kan okunu tükürdü. Tüm vücudu bir kan torbası gibi görünüyordu, rüzgarın ve karın ortasında kan püskürterek havaya fırladı.

 

Mu Xuanyin'in elinde parlayan Kar Prenses Kılıcını ortaya çıkardı. Kılıç elinde büyük bir nefretle soğuk buz ışıklarını yayıyordu. Anında mavi ışığın parlamasıyla kılıç doğrudan Luo Guxie'nin bulunduğu yöne doğru hareket etti.

 

Bu kılıçta biriken soğuk enerji ve öldürme niyeti, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun ifadesinin değişmesine sebep olurken acilen bağırdı, “Şimdilik elini tut Mu Xuanyin!”

 

Çünkü bu kılıç darbesinin Luo Guxie'nin hayatını alması kaçınılmazdı!

 

Vücudu, görünmez bir kaynak enerji ışını yollayarak büyük bir aciliyetle fırladı ve Mu Xuanyin'in yolunu engelledi. Ancak Mu Xuanyin'in gözlerindeki soğuk ışıkta en ufak bir dağılma olmamıştı. Aksine, Kar Prenses Kılıcı aniden bir flaşla öne doğru itildi ve Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun aceleyle serbest bıraktığı enerjiyi, bir kumaş tabakası gibi tamamen parçaladı. Bir mavi ışık demeti de aynı anda ortaya çıkarak Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'na doğrudan çarptı.

 

Bang!

 

Patlayıcı bir halka ile, buzlu ışık dışa doğru patladı ve Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun havada sendeleyerek fırlatılmasına neden oldu. O anda Mu Xuanyin vücudunu zorla stabilize etmeyi başarmıştı ve Kar Prenses Kılıcı Luo Guxie'den sadece üç metre uzaktaydı.

 

Luo Guxie, Mu Xuanyin'in öfkeli saldırısı nedeniyle ömrünün yarısını neredeyse kaybetmişti. Sırtında çok sayıda çatlak ortaya çıkmıştı ve çökmek üzereymiş gibi görünüyordu. Dahası, ona yaklaşan şey açıkça bir ölüm aurasıydı!

 

Mu Xuanyin'in saldırsının hayatını alacağına inanmak istemiyordu. Ancak kim Luo Guxie'nin Yun Che'yi habersiz bir saldırıyla öldürmek isteyeceğini düşünürdü?

 

Sonunda Luo Guxie son kaynak enerjisini de bedeni korumak için savunmaya harcamıştı. Kolunu salladığı gibi kaynak gücünün bir kısmı Kar Prenses Kılıcı'nın yıkıcı etkisini azaltmak için atılmıştı.

 

RİP!

 

Luo Guxie'nin yaralıyken gönderdiği bu güç, Mu Xuanyin'in öfkeli gücünü nasıl engelleyebilirdi? Kasırgasını tek bir anda parçalamıştı ancak Kar Prenses Kılıcı'nın işaret ettiği göğüs bölgesinden hafifçe sapmasını da sağlamıştı. Aniden Luo Guxie'nin sağ koluna saplandı ve hafif bir duraklamadan sonra o koldan tamamen delerek dışarı çıktı.

 

Kumaşın kulak delici sesinin parçalanmasının ardından, Luo Guxie'nin sağ kolu Kar Prenses Kılıcı tarafından vücudundan tamamen kesilmişti. Bununla birlikte, o yaradan çıkan tek bir damla kan anında bir buz heykeli gibi tamamen donuyordu. Dahası, Kar Prenses Kılıcından yayılan aşırı enerji, Luo Guxie'nin vücudunu ağır bir şekilde süpürdü ve başka bir kan okunun ağzından çıkmasına neden oldu.

 

Mu Xuanyin'in vücudu aniden Kar Prenses Kılıcı'nı tekrardan aldığı gibi parladı ve Luo Guxie'ye doğru bir kez daha atıldı. Ama tam o anda Xia Qingyue'nin figürü ortaya çıktığında onun önünde mor bir ışık parladı. Mu Xuanyin o anda onu engelleyebilecek her şeyi kesmeye programlanan zihni ile Kar Prenses Kılıcını kullanarak mor ışığı kesmişti.

 

Ancak Xia Qingyue'nin sesini kesemezdi ve o anda Xia Qingyue, Mu Xuanyin'in önünde belirerek konuştu, “Lütfen Kıdemli Mu, onu öldürmeyin.”

 

“...” Mu Xuanyin'in bakışları o kadar karanlık ve soğuktu ki delicesine korkutucuydu. Vücudu açıkça soğuk enerjiyle titreşiyordu ve şiddetli bir yanardağ kadar tehlikeli görünüyordu. Göğsü yukarı ve aşağı kalkarken, vücudundan yayılan soğuk ışık ve kılıcı delice parladı. Kılıcının üzerinde parlayan soğuk ışık nihayet azar azar kısılmaya başlamadan önce birkaç tam nefes alırken Xia Qingyue'ye doğru baktı.

 

Xia Qingyue, Mu Xuanyin'in kılıcını kavramak için kullandığı kolu rahatlattı.

 

Gerçekten de, Luo Guxie'yi öldürmemişti.

 

Luo Guxie halihazırda Kutsal Saçak Alemini terk etmiş olsa da, sonunda o hala Kutsal Saçak Alemi Kralı'nın kardeşiydi. Dahası, Luo Changsheng'in Ustası olduktan sonra bundan önce Kutsal Saçak Alemine neredeyse hiç adım atmayan biri, kalmak niyetiyle Kutsal Saçak Aleminde yaşamaya başlamıştı.

 

Luo Guxie'yi incitmek bu durumda anlaşılabilir olarak görülebilirdi. Ama eğer öldürülecek olsaydı, Kutsal Saçak Aleminin meseleyi basitçe terk etmesi mümkün değildi.

 

Mu Xuanyin'in şahsen Kutsal Saçak aleminden korkacak bir şeyi yoktu ama Kar Şarkısı Diyarı'nın korkmaktan başka seçeneği yoktu!

 

Mu Xuanyin'in kötü niyetli enerjisinin hala mevcut olduğunu hissetse de, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru da aurasını kısıtlamaya başladığını hissedebiliyordu. Bunun üzerine rahat bir nefes aldı. Şu anda, aşırı öfkesi nedeniyle vücudundan patlayan kaynak enerjiyi hatırladığında, kalbindeki büyük gelgit dalgaları arttı.

 

Sağ kolunu kaybeden Luo Guxie, koca bir ağız dolusu kan tükürerek karın içine düşmüştü. Uzun bir süre mücadele etse de şu anda ayakta durabilecek bir gücü yoktu.

 

Mu Xuanyin ona bakarken soğuk bakışlarıyla içine işleyen buz gibi bir sesle konuştu, “Luo Guxie, dinle, beni iyi dinle. Bu kral bugün seni öldürmeyecek ve gelecekte intikam almak istiyorsan, bu kral bunu duymaktan mutluluk duyacaktır.”

 

“Lakin eğer bir kez daha, bir kez daha Yun Che'nin saçının bir teline gözünü dikersen, bizzat gelip Luo Changsheng'i on bin parçaya bölerim!”

 

Mu Xuanyin'in sözleri, Luo Guxie'nin gözünde nefretin ışığının yanıp sönmesine neden oldu ancak Mu Xuanyin'in bariz öldürme niyeti iki kelimeyi “Luo Changsheng” olarak telaffuz ettiği an, sanki zayıflığını kavramış gibiydi. Göz bebekleri korkuya bürünmeden önce başını yukarıya doğru kaldırmaya çalıştı, “Sen... sen...”

 

O iki kelimeyi söylemeye cesaret ettiğine onu pişman etmek istiyordu ancak şu anda söyleyeceği tek bir kelime onu ölümle baş başa bırakabilirdi. Dahası, onu neredeyse gömmüş olan öldürme niyetinin tam önünde duruyordu. Eğer Luo Guxie bile Yun Che'yi öldürmeye teşebbüs edecek cesareti bulduysa, neden Mu Xuanyin, Luo Guxie'yi öldürecek cesareti bulamasın?!

 

Başka bir kelime söylemedi, başka birine de bakmadı. Titreyerek ayağa kalktı ve yavaşça uzaklaşmadan önce bir kez daha ağız dolusu kan tükürdü. Yıldız Sonu Salonu arkına dönerken yaşadığı büyük aşağılanma, hayatı boyunca asla silinmeyecek bir duyguyu ortaya çıkarmıştı.

 

Buraya nefretini dindirmek ve utancını yıkamak için gelmişti. Ancak elde ettiği tek şey, yenilgi ve öncekinden daha büyük bir aşağılama idi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45367 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr