Bölüm 1453: Mutlak Güç

avatar
6483 66

Against The God - Bölüm 1453: Mutlak Güç


Bölüm 1453: Mutlak Güç

 Editör: Extacy12

Çeviri: realistchildx  

 

Milyonlarca yıl geçmesine, son derece ince ve sığ bir aurası olmasına rağmen, Jie Yuan kesinlikle bu konuda yanılamazdı!

 

Çünkü bu klan, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E'nin altında hizmet eden bir Tanrı Klanıydı!

 

Şiddeti ve nefreti, patlayacak bir çıkış bulmuştu. Jie Yuan’ın vücudundan yayılan siyah enerji şiddetli bir şekilde büküldü ve alevlendi. Dört Qianye kardeşe gelince ... Göz bebekleri bir anda genişçe açıldı. Sanki bir şeytan boğazlarını sıkıca sıkıyor ve onları hızla dipsiz bir ölüm uçurumuna sürüklüyor gibiydi.

 

Jie Yuan yavaşça elini kaldırdı, bu hareket daha basit olamazdı, Qianye kardeşlerin vücutlarına devasa bir ağırlık çökmüş gibi hissetmelerini sağladı. Hatta, vücutlarının ve iç organlarının basınçtan patlayacağını hissettiler.

 

"Lord İblis İmparatoru..." Brahma Cennet Tanrı İmparatoru büyük zorlukla konuştu. "Biz... Deği..."

 

Daha konuşmasını bitemeden, ölüm aurası çoktan şiddetle üstlerine çökmüştü.

 

“Uwa… AAAAHHHHHH!”

 

Gücünün hafif bir serbest bırakılmasıyla, yaydığı ezici güç korkutucu olmaktan, artık kelimeler kullanılarak tarif edilemeyecek bir şeye dönüşmüştü. Üç Brahma Tanrısı, karanlık ışık gözlerinde aniden parlarken titremelerini kontrol edemiyordu. Korkuları kötülüğe dönüştü ve hepsi birlikte Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'na karşı atılırken aynı anda büyük bir haykırış yağdırdılar!

 

“Aaaahhhh!!”

 

Bu değişiklik, İlahi Ustaların çoğunun istemeden çığlık atmasına neden oldu.

 

Onlar Brahma Hükümdar Tanrı Alemi’nin Üç Brahma Tanrıları'ydı, üç tane onuncu seviye İlahi Usta, dünya tarafından İlahi Ustalar arasından İlahi Ustalar olarak kabul edilenlerdi. Üçü aynı anda harekete geçti. O anda onlardan patlayan güç, aynı şekilde İlahi Usta olan üst alem krallarının, bedenlerinin parçalara ayrılıyormuş gibi hissetmelerine neden oldu.

 

Oradaki insanların çoğu için bu üç Brahma Tanrısını harekette ilk görüşleriydi. Dahası, bu aynı zamanda orada bulunan Tanrı İmparatorlarının çoğunun da Üç Brahma Tanrısının beraber saldırısını ilk görüşleriydi... Çünkü Doğu İlahi Bölge'de, Tanrı İmparatorların kendilerinden başka güçlerini birleştiren üçüne layık başka bir varlık yoktu.

 

Üç Brahma Tanrısının gücüyle karşı karşıya kalırken, Jie Yuan tek bir hareket bile yapmadı, ifadesi de hiç değişmedi. Yaptığı tek şey elini uzatıp… Hafifçe parmağıyla bir fiske atmaktı. 

 

Bang!

 

Eşsiz bir şekilde yumuşak ve soluk bir halka ile, Üç Brahma Tanrısı'nın gönderdiği İlahi Usta gücü, göz açıp kapayıncaya kadar tamamen ortadan kayboldu.

 

Bu çağdaki en yüksek güç, onuncu seviye İlahi Usta'nın gücü, bu güçten üç farklı saldırıydı bu... Hepsi anında dağılmıştı!

 

Tüm üst alem krallarını şok eden ve şaşırtan güçler sanki normal bir el sallamayla atılabilecek sabun köpüğünden başka bir şey değildi.

 

Üç Brahma Tanrısına gelince... Aynı zamanda, sefil çığlıklar boğazlarından çıktı. Büyük bir kan sisi, onlar etere uçurulurken vücutlarından patladı.

 

Brahma Hükümdar'ın Üç Brahma Tanrısı, her biri bir fiskeyle yıldızları yok edebilirdi... Güçlerini bir araya getirseler bile, hepsi Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun parmak fiskesiyle ciddi şekilde yaralandılar ve bunların hepsi bir anda olmuştu.

 

"Hala... Direnmeye... Cüret... Ediyorsunuz..."Jie Yuan, parmaklarını yavaşça açarken konuştu. Bu dört soğuk ve ayrı kelime, hayatlarında duydukları en korkunç lanet gibi herkesin ruhunun derinliklerinde yankılandı.

 

Bir siyah ışık kümesi avucundan parladı.

 

Bir anda, Brahma Hükümdar'ın Üç Brahma Tanrısı'nın bedenlerinde bir siyah ışık kümesi yandı. Siyah ışık bedenlerini yuttu...

 

Ezici şok ve dehşetle dolu üç sefil çığlık yankılanırken, İlahi Usta vücutları— evrendeki en güçlü, en metanetli bedenler, gökleri ölçeklemenin, bu bedenlerden birini yok etmekten daha kolay olduğu noktaya kadar olan vücutlar— o siyah ışık tarafından sayısız siyah parçalara bölündü, en zayıf ve en kırılgan kumaşlar gibi parçalandı.

 

Bang...

 

Siyah ışık dağıldı ve göz açıp kapayıncaya kadar hiçliğe döndü.

 

Böylece, Brahma Hükümdar'ın Üç Brahma Tanrısı tamamen karanlıkta yok oldu. Bu evrenden tamamen silinmişlerdi ve tek bir izleri bile kalmamıştı.

 

Bu korkunç sessizliğin ortasında zaman soğukça akmaya devam etti ve uzun bir süre boyunca tek bir ses duyulmadı.

 

Sonsuz dehşet, tir tir titrerlerken soğuk terler döktürtüyordu, sinirleri tamamen kırılmıştı. Herkesin yüzleri tamamen solmuş ve tek bir kan damlası bile görünmüyordu

 

Qianye Wusheng, Qianye Wubei, Qianye Wuai...

 

Bunlar sıradan insanlar değillerdi. Aksine, bunlar, düşünenlerin kalbini titreten üç isimdi.

 

Ama ölmüşlerdi ... Öylece...

 

Üç noktalık toz silmek kadar kolay olmuştu!

 

"Şok olmak" bu sahneyi tam olarak tanımlayabilecek bir kelime değildi. O anda göğüsleri şok ve korku ile patlıyordu, evrenin başında gelen bu İlahi Ustaların aniden birinin kalbinin ve ruhunun çöküşünün, birinin inancının parçalanıp dağılmasının ne demek olduğunu anlamasına neden olmuştu.

 

Aynı zamanda kalplerindeki son umudu da acımasızca yok etmişti.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun daha önce söylediği şey, geri dönen İblis İmparatorun gücünün İlkel Kaosun dışındayken tamamen çökmüş olma ihtimali için dua etmekti, böylece ona karşı koyabileceklerdi... Bu umut da tamamen parçalanmıştı.

 

Üç Brahma Tanrısı… Esasında, şu anki çağdaki en güçlü canlıları temsil ediyorlardı ancak geri dönen İblis İmparatoru tarafından tek bir anda yok edilmişlerdi.

 

Ölümlü yaratıklarla Tanrılar arasındaki farktı bu.

 

Bu çağda “İlahi varlıklar” olduklarını düşünmek, bir Gerçek Tanrı'nın önünde aslında çok zayıf ve önemsiz, tamamen acınasıydı.

 

Üç Brahma Tanrısı ölmüştü... Qianye Fantian orada tam bir sersemce duruyordu. Sanki tamamen taşlaşmış gibiydi ve vücudu her arada bir, zarifçe bükülüyordu.

 

Kuşkusuz, bu dünyada Üç Brahma Tanrısının ne kadar güçlü olduğunu en iyi bilen kişiydi.

 

Ancak, Üç Brahma Tanrısını anında yok edebilecek güç türünü tam olarak kavramakta yetersizdi.

 

Yalnızca aynı aileden gelen öz kardeşleri değil, aynı zamanda Brahma Hükümdar Tanrı Alemi'nin üç büyük temel taşlarıydı. Ayrıca Doğu İlahi Bölgesi'nde bir numara olan Kral Alemini destekleyen üç büyük sütun olarak sayılıyorlardı. Dahası, kendi gözlerinde ve başkalarının gözlerinde, hiçbir şey tarafından kesinlikle sarsılamayacak üç büyük ve sağlam sütunlardı.

 

Ancak öylece ölmüşlerdi, öylece düşmüşlerdi...

 

Mitlerin, efsanelerin ve antik kayıtların hiçbiri, bu sahnenin yarattığı şok ve korkunun bir kısmını bile yaratmamıştı. Sanki çim biçermiş gibi üç tane onuncu seviye İlahi Usta'yı öldürmüştü. Bu kez eski bir İblis İmparatoru'nun gücünün ne kadar korkunç olduğunu şahsen tanık olarak, kendi gözlerini kullanmışlardı. Bunu bizzat yaşamışlardı... Onlar, bir İlahi Usta'nın gücüne sahip olan insanlar, ilkel bir İblis İmparatoru'nun önünde aslında karıncalar kadar değersizlerdi!

 

Doğruca birinin kemik iliğini ve ruhunu delen korkunç bir his, toplanan İlahi Ustaların bedenlerinin ve ruhlarının her çatlaklarına deli bir şekilde akarken, bu alana asıldı. Jie Yuan yavaşça elini kaldırarak, avuç içi orada tamamen hareketsiz duran Qianye Fantian'a karşı çevirdi, sanki ruhu vücudunu terk etmiş gibiydi. Bundan sonra, konuştu. "Hala... Sen... Varsın..."

 

Jie Yuan’ın açık avucuyla ve siyah ölüm ışığıyla parıldayan gözleri ile karşılaştığında, Qianye Fantian’ın vücudu yavaşça çöktü... O aslında dizlerinin üstüne çökmüştü.

 

"Lord İblis İmparatoru, bu basit uşak... Yalnızca küçük bir miktar ilahi güç miras alan ölümlü yaratık, ben kesinlikle... Brahma Cennet Tanrı Klanı'na ait değilim...  Artık, Lord İblis İmparatoru şerefle İlkel Kaos'a geri döndüğüne göre, tüm alemlerde kesinlikle hakimiyete sahip olacaksınız ve gökler altındaki herkes size boyun eğecek. Qianye klanım, Doğu İlahi Bölge'de küçük bir üne sahip... Lord İblis İmparatoru'mun altında hizmet vermeye can atıyoruz ve her emrinize amade olmaya istekliyiz... Lord İblis İmparatoru'muzdan gelen uymayacağımız tek bir emir yoktur... Kesinlikle sadakatsiz olmayacağız…”

 

Biri ne olup bittiğini şahsen görmemiş ve söyleneni duymamış olsaydı, evrendeki hiç kimse Doğu İlahi Bölgesinde bir numaralı Tanrı İmparatorun böyle basit ve mütevazi bir duruş takınacağına ve böylesine uşak vari ve alçak gönüllü bir şekilde konuşacağına inanmazdı.

 

Ancak bununla birlikte, hiç kimse böyle yaptığı için onu küçümsemez veya alay edemezdi.

 

Kaderinize bir parmak hareketi ile karar verebilecek biri önünüzde durduğunda, bu yapılabilecek en onursuz ve küçük düşürücü bir seçimdi ama aynı zamanda… Birinin yapabileceği en zeki ve mantıklı seçimdi.

 

Dahası bu çağda, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun şeytani gücü altındayken bu sözleri açıkça söyleyebilecek çok insan yoktu.

 

Dahası Doğu İlahi Bölge'de bir numaralı Tanrı İmparatoru olan Qianye Fantian ile bir emsal teşkil ediyordu, toplanan İlahi Ustaların sahip olduğu son saygınlık katmanını delmiş gibiydi. Birkaç insanın bacakları titriyordu, sanki yerde diz çökmek için ve İblis İmparatoru'na olan bağlılıklarını yemin etmek için sabırsızlanıyordu.

 

Onu dizginleyebilecek ya da ona karşı direnecek güçleri yoktu...

 

Bu evrenin efendisi tamamen değişmek üzereydi.

 

Ölüm ve boyun eğmek arasında, bu evrendeki canlıların mutlak çoğunluğu, hiçbiri tereddüt etmeden ikincisini seçerdi.

 

Fakat daha önce böyle bir seçimle karşılaşmamışlardı ve ilk başta bir gün böyle bir seçimle karşılaşacaklarını hiç düşünmemişlerdi.

 

Bununla birlikte bir kişinin onurunu kenara atıp, dizlerini büküp boyun eğse bile, yaşayabilecekleri anlamına gelmemesi çok yazıktı. Çünkü karar verme gücü… Tüm bu süre boyunca Jie Yuan'a aitti.

 

Ağzının köşesi inanılmaz derecede küçümseyici ve alaycı bir açıyla yavaşça kıvrıldı. Orada bulunan herkes konuşurkenki küçümseyişini ve aşağılayışını hissedebiliyordu. "Yani, bunlar Mo E’nin köpeklerinin torunları, sadece doğruluk hakkında konuşabilen Tanrı Irkının torunları... Hehehe… Hahaha… HAHAHAHAHAHA…”

 

Birdenbire çılgınca gülmeye başladı, kahkahaları inanılmaz derecede dizginsiz ve aşırıydı ama... Aynı zamanda sonsuz bir keder ve melankoli ile doluydu. Kahkahaları bittikten sonra, el hareketi o anda aniden değişti ve zifiri karanlık ezici bir güç avucunun çevirişiyle baskıladı.

 

“Eh!”

 

“AHH!!!”

 

Boğuk dehşet iniltileri havada duyuldu. Bu karanlık basınç sadece Qianye Fantian'ı baskılamıyordu, aynı zamanda Yıldız Tanrı Aleminin altı Yıldız Tanrısı ve Ay Tanrı Aleminin beş Ay Tanrısını da baskılıyordu ve buna Xia Qingyue de dahildi!

 

Bir İblis İmparatorunun ezici gücünün altında, anında dizlerinin üzerine çöktüler ve ayakta duramıyorlardı.

 

“Mo E’nin köpekleri, yalnızca torun olsalar bile, hepsi ölmeyi hak ediyor!!”

 

Brahma Cennet Tanrı Klanı, Yıldız Tanrıları, Ay Tanrıları... Antik Çağ sırasında, hepsi Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E'nin astıydı!

 

Mo E çoktan ölmüştü, tüm Tanrılar düşmüştü, bu yüzden intikamcı nefreti ve öfkesi kuşkusuz bu torunlara düşecekti... Hayır, düzgün torun bile denemeyecek bu güç mirasçılarına düşecekti.

 

Panik içinde geri adım atarken herkes büyük şok içinde sendeledi. Karışık şok ve korku içinde birkaç sevinç vardı... Tıpkı Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru gibi, onlar da dünyalarında yeniden ortaya çıkan bu İblis İmparatoru'nun bekledikleri gibi mantıksız veya zalim olmadığını fark etmişlerdi. Hala bir nedene sahipti ve aklı açıktı. Açıkça hepsini öldürebilirdi ancak yine de bütün gazabını Mo E’nin Tanrı Klanlarının güçlerini devralanlara odakladı.

 

Belki de… Diğerleri bu felaketten kaçabilirdi?

 

Şok ve korku içinde geri çekilirken, hepsi aynı şeyi düşünüyordu.

 

Hepsi Üç Brahma Tanrısının önlerinde öldüğünü ve her şeyi kapsayan ezici gücün Qianye Fantian ve toplanan Yıldız Tanrıları ile Ay Tanrıları'nı tamamen çaresiz bıraktığını görmüştü. Yapabilecekleri tek şey, vücutlarının her yerine hızla yayılan umutsuzluğa sarılmaktı.

 

"Kahretsin!" Mu Xuanyin içinden mırıldandı.

 

Qianye’nin ölümü ve Yıldız Tanrılarının ölümü onu ilgilendirmezdi, fakat Ay Tanrıları... Xia Qingyue onlardandı.

 

“Bekle… Bekle bir dakika!” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, titrek bir sesle bağırdı. "Lord İblis İmparatoru... Onlar... Tanrı Irkından değiller, onlar sadece... UWAAAH!”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun dışında, kimse onu durdurmak veya adına yalvarmak için öne çıkmadı. Belki de bu felaketten kurtulabileceklerini düşünen insanlar olarak, neden sadece biri için anında yok olma riski alsınlardı ki?

 

Daha sözü bitmeden, siyah bir ışık hüzmesi bedenine bastı, aniden sesini bastırırken şiddetle vücudunu baskıladı. Ondan sonra, bir Ölüm Tanrısından yüz bin kat daha korkunç olan bir sese sahip Jie Yuan’ın sesi, herkesin ruhunun derinliklerinde çaldı. "Görünüşe göre, sen de ölmek istiyorsun!"

 

"Xi Ke'nin köpekleri de... ölmeyi hak ediyor!!”

 

"Lor... Lordum!" Toplanan Muhafızlar anında öylesine şok oldular ki dehşet içinde ölmeyi dilediler... Fakat bir İblis İmparatorunun gücünün önünde, kinle dolu bir İblis İmparatorunun önünde, kin onu kurtarabilir!?

 

Bu mevcut dünyada, Tanrılar artık görünmemesi gereken varlıklardı.

 

İlkel Kaos'taki mevcut auraya bakıldığında, daha fazla Gerçek Tanrı'nın doğması basitçe imkansızdı. Antik Çağ'dan geriye kalan Gerçek Tanrı eserlerinden bazıları bile, İlkel Kaos'taki aura değiştiğinden hızla zayıfladı... Ve buna Ebedi Cennet İncisi gibi Göksel Kaynak Hazinesi dahildi.

 

Bu mevcut evrende “mutlak güç” diye bir şey var mıydı?

 

Yoktu. Her Kral Alemi son derece güçlüydü ancak onları kontrol altında tutacak başka Kral Alemleri de vardı.

 

İlkel Kaos'un üstün hükümdarı, Ejderha Hükümdar bile istediği şeyi açıkça yapamazdı.

 

Ancak eğer bir Gerçek Tanrı bu dünyaya inerse... O zaman bu, görünmemesi gereken mutlak gücün ortaya çıktığı anlamına geliyordu. Bir mutlak varoluş.

 

İlkel Kaos’ un ötesinden geri dönen Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru gibi!

 

Sahip olduğu güç mevcut evrenin sınırlarını aşmıştı, bu mevcut İlkel Kaos'u sınırlandıran cennetsel yasaları ve ilkeleri aştı. Tek bir hevesle, herhangi bir canlının yaşamına ve ölümüne karar verebilirdi. Herhangi bir ırkın kaderini belirleyebilirdi.

 

İlkel Kaos Dünyasının yasa ve düzeni, bugünden itibaren yalnız onun tarafından kontrol edilecek ve tüm canlılar onun kölesi olacaktı... Kimse ona karşı direnme gücüne veya güç olasılığına sahip olamazdı. İstekli olduğu sürece, sadece öfkesini ve kinini gidermek için şu andaki dünyadaki tüm şeyleri yok edebilirdi, ölü ya diri fark etmeksizin. Ya da belki de İlkel Kaosu sıfırlayabilir ve oradan gelişmesine izin vererek onu kendisine ait bir evrene dönüştürebilirdi.

 

Gelecek dünya, İlkel Kaos’ ta var olan gelecekteki canlılar, hepsi Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun ayaklarının altında secde edecekti... Bu, herkesin görebileceği ve mümkün olan en iyi gelecekti.

 

Bugünden itibaren, evren dramatik bir şekilde değişmeye başlayacaktı...

 

Bunları düşünürken, ifadeleri ya da iç düşünceleri olsun, hepsi bir ağırlık ve kasvetle maskelenmişti... Ve Brahma Hükümdar Alemi, Yıldız Tanrı Alemi, Ay Tanrı Alemi ve Ebedi Cennet Alemi'ne gelince... Orada yalnızca umutsuzluk vardı.

 

Ancak bu sırada, İlahi Ustaların bile karşı koyamayacağı şeytani baskı karşısında aniden şiddetli bir kaynak enerji dalgalanması meydana geldi. Bu şiddetli kaynak enerji ayrıca kan rengindeki bir kaynak ışığı yaymaya başladı.

 

Bu kaynak enerji güçlü olmasına rağmen bugün burada toplanan insanlar kimlerdi? Güç seviyelerine bakıldığında, bu yalnızca değersiz ve acınası kaynak enerjiden oluşan bir iplik olarak tanımlanabilirdi.

 

Ancak, gözlerinde acınası zayıf olan bu kaynak enerji Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun gözlerinin şiddetli bir şekilde titremesine neden olan bir kaynak enerji ipliğiydi. Bütün kötülükler, nefretler, öldürme niyetleri ve hatta serbest bırakılan İblis İmparatoru'nun gücü bile olduğu yerde dondu.

 

Yun Che yavaşça Mu Xuanyin'in arkasından çıktı. Vücudundan yayılan kan renkli kaynak enerji, İblis İmparatoru'nun ezici gücünün altındayken bile hala yoğun ve göze çarpıyordu. İblis İmparatoru'nun aniden kendisine yönelttiği gözlerine dik dik baktı ve yavaşça konuştu. "Kıdemli İblis İmparatoru, bu küçüğün bir şey söylemesine izin verir misiniz?"                                                                   


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr