Bölüm 1539: Beş Cehennem Harabeleri

avatar
4187 69

Against The God - Bölüm 1539: Beş Cehennem HarabeleriBölüm 1539: Beş Cehennem Harabeleri


Hızla, siyah cüppeli yaşlı adam Qin Jian ve Prenses Hanwei, Yun Che ile birlikte kraliyet şehrine doğru uçmaya başladılar.

 


Qin Jian, prensesi ikna etmeye çalışmadı. Dongfang Hanwei aniden karşılaştığı hayat kurtarıcı saman iplikçiğini yakalamış ve ona tutunmuştu, bu yüzden tavsiyelerini dinlemezdi. Ayrıca kimliği bilinmeyen ve bedeni tehlikeli bir aura yayan bu adamın gerçekten şu anda ölümcül tehlikede olan kraliyeti kurtarabileceğini umuyordu.

 


Geçmişte Yun Che asla gücünü başkalarına zorbalık yapmak ya da küçümsemek için kullanmazdı. Eğer biri ona saygıyla yaklaşırsa, onlara asla saygısızlık etmezdi. Çünkü Yun Gu ve Xiao Lie'nin rehberliği altında büyümüş, öğretilerini benimsemişti. Büyüklerine ve yabancılara karşı her zaman saygılı bir üslup kullanırdı ancak bugün... Hem Dongfang Hanwei hem de Qin Jian ona tek bir söz söylemeye cesaret edemiyordu, çünkü hemen yanlarındaki adamın mevcudiyetinde iyiliğin namına bir şey yoktu.

 


Tüm yolculuk boyunca kıdemli veya prenses olup olmadığı fark etmeksizin onlara tek bir bakışını dahi yönlendirmemişti.

 


Neden fikrini değiştirdiği veya onlara yardım etmeye karar verdiği konusunda bilinmezlik içindeydiler...

 


“Kıdemli...” Prenses Hanwei nihayet usturuplu bir sesle konuşurken çekinerek ağzını açtı. “Kıdemliye... Kıdemliye nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum... Bunu öğrenebilir miyim?”

 


“Yun Che.”

 


Onu görmezden gelmek yerine ona doğrudan bir cevap verdiğini görünce, Prenses Hanwei'nin kalbindeki endişe biraz yatışmıştı. Qin Jian da hafifçe soru sormaya çalışırken kaşlarını çattı. “Saygıdeğer olanın yetenekleri göz önüne alındığında, kesinlikle adıyla bütün bir bölgeyi sallayabilen biri olmalı ama bu yaşlı olan daha öncesinde hiç saygıdeğer olanın adını işitmedi… Bunun sebebi Saygıdeğer olanın başka bir yıldız siteminden gelmesi olabilir mi?”

 


Yun Che soğukkanlılıkla yanıtlarken ileriye bakmaya devam etti. “Bu alemin adı nedir?”

 


Qin Jian, Yun Che'nin cevabı tarafından hayrete düştü . “Ah, demek bu yüzdendi... Saygıdeğer olan gerçekten de... Err, saygıdeğer olana cevap olarak, bu alemin adı Doğu Harabeleri Alemi'dir. Saygıdeğer olan daha öncesinde hiç Beş Cehennem Harabesi'ni duydu mu?”“Duymadım.”

 


Bu tek soğuk ve asabi kelime, Qin Jian'ın kalbinin göğsüne sertçe vurmasına neden oldu... Beş Cehennem Harabesi'nin ne olduğunu dahi bilmiyordu. Onun korkunç gücü göz önüne alındığında, onun kötü bilgilendirilmiş ve cahil bir kişi olması mümkün değildi. Eğer durum buysa, o zaman bu kişi daha yüksek bir boyutta doğmuştu... Bu da bir Üst Yıldız Alemi anlamına geliyordu! Sonuç olarak, Orta Yıldız Alemleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu, bu da anlama konusunda onun altında olduğu anlamına geliyordu.

 


Tutumu ve sesi anında daha saygılı bir hale geldi ve aceleyle ayrıntı vererek açıkladı: “Beş Cehennem Harabeleri bu Yıldız Alemi'nin beş ana Yıldız Alemi bölümünü temsil eder. Onlar, şu anda üzerinde de bulunduğumuz Doğu Harabeleri Alemi, Batı Harabeleri Alemi, Güney Harabeleri Alemi, Kuzey Harabeleri Alemi ve tam ortada bulunan Merkez Harabeleri Alemi şeklinde ayrılır.”

 


“Doğu Harabeleri Bölgesi üç bölgeden oluşuyor, içinde bulunduğumuz yer Doğu Harabeleri Bölgesi'nin doğu bölgesidir.”

 


“Doğu bölgesi otuz altı ülkeden oluşuyor, bu yaşlı olanın ve ekselanslarının ait olduğu Doğu Buz Ulusu bu otuz altı ülkeden biri. Ancak bu alemdeki en büyük güçler Dokuz Büyük Tarikat adıyla çağrılan tarikatlardır.” Qin Jian devam etmeden önce sessizce Yun Che'nin ifadesine baktı. “Saygıdeğer olanın öldürdüğü insanlar, Dokuz Büyük Mezhep'ten biri olan Karanlık Anka Dağı'ndan geliyordu.”

 


“Doğu Buz Ulusunuzu çaresiz bir duruma zorlayanların bu sözde Karanlık Anka Klanı olduğunu mu söylüyorsun?” Yun Che kayıtsız bir sesle konuştu. Kafasından neler geçtiğini kimse anlayamazdı.

 


“Hayır.” Prenses Hanwei başını salladığı gibi düşük bir sesle konuştu. “Onlar Göksel Savaş Ulusu. Göksel Savaş Ulusu, Doğu Buz Ulusumuzun sınır komşusu ve uzun yıllar boyunca Doğu Buz Ulusumuzu yutma hırsını beraberlerinde sakladılar, bu yüzden sürekli bir çatışma içine giriyoruz. Ancak bu sefer bazı bilinmeyen yollarla Dokuz Büyük Mezhep'in Büyük Ölümsüzlük Sarayı'ndan destek aldılar, hatta bu yüzden Büyük Ölümsüzlük Sarayı'nın Göksel Savaş Ulusu'nun koruyucu tarikatı haline geldiğine dair söylentiler var.”

 


“Dahası şu anda Büyük Yin Ölümsüzlük Sarayı'nın desteğiyle bir İlahi Kral'a sahipler bu yüzden onlara karşı durmamızın hiçbir yolu yok.” Prenses Hanwei'nin vücudu titremeye başladı. “Aslında Kraliyet şehri ile birlikte yaşamak ve ölmek istiyordum ama soylu babam, Büyükbaba Qin'e kraliyet şehrinden benimle kaçmasını emretti… Yani Ming Yang temelde talihsiz durumlarımızdan yararlanıyordu ve bunu beni kaçırmak için bahane olarak kullanmaya hazırdı. Onunla kraliyet kentinden ayrılırken karşılaştık. Büyükbaba Qin ile her ne kadar onlardan kurtulmaya çalışsak da... Sonunda kim tahmin edebilirdi ki...”

 


O anda Yun Che'nin yüzünde zayıf bir küçümseme belirdi. “Sonunda hala bir Orta Kademe Yıldız Sistemi'nin bir kraliyet evisiniz. Mevcudiyetinizde bir İlahi Kral'ın dahi olmadığını düşününce, ülkenizin yıkımın eşiğine gelmesine şaşmamalı!”

 


Nasıl Qin Jian ve Prenses Hanwei, Yun Che'nin alayına kızabilir ya da karşılık verebilirdi? Aksine Qin Jian yumuşak bir nefes aldı ve konuştu. “Saygıdeğer olandan bunu gizleyemem, bizim Doğu Buz Ulusumuz aslında her zaman bir koruyucu İlahi Kral'a sahipti ve adı Fang Zhou idi. Hükümdarımız her zaman ona karşı son derece saygılı ve mütevazı olduğu gibi ona Doğu Buz'un koruyucusu ve İmparatorluk Danışmanı olarak davranmıştır. Hatta her yıl ona son derece büyük miktarda haraç ödüyoruz.”

 


Qin Jian bir süre durakladı, sanki bir şey hakkında tereddüt ediyormuş gibiydi ama yine de devam etti. “Çok kibirli bir kişiliğe sahip olmasına rağmen son derece güçlüdür. Etrafımızda olsaydı kesinlikle durum bu noktaya ulaşmazdı. Ancak Göksel Savaş Ulusu aniden Büyük Yin Sarayı'nın desteğini aldığında Fang Zhou bilinmedik bir şekilde birkaç gün öncesinde şehri terk etti ve nerede olduğunu bilmiyoruz... Hahh.”

 


“...” Yun Che'nin gözleri daraldı.

 


Qin Jian devam etti, “Saygıdeğer olanın gücü derin ve anlaşılmaz, kıdemlinin Doğu Buz Ulusumuza yardım etmesi kesinlikle göklerin bize gönderdiği bir korumadır. Eğer... Eğer kıdemli yine de buna dahil olmak istemezse kraliyet ailemiz halihazırda bunu cennetlerin bir nimeti olarak kabul edecektir. Bu yaşlı olanın hayatı her ne kadar sizin için önemsiz olsa da bunun için çürümüş hayatımı takas etmeye hazırım.”

 


Onlarla tamamen ilgisiz olan bir ustanın yardımını elde etmek için muazzam bir bedel ödemek zorunda olmaları gerektiğinin farkındaydılar. Ama sonunda bedelini ödeyen kişinin Prenses Hanwei değil, o olmasını umuyordu.

 


O anda Qin Jian'ın vücudundan aniden kaynak enerji dalgalanması ortaya çıktı. Kasvetli siyah ışıkla titreyen bir ses iletimini çıkarmadan önce küçük bir an durakladı.

 


Ses iletimini duyduktan sonra Qin Jian'ın ifadesi, vahşi bir sevinç ifadesi nihayet yüzüne yerleşmeden önce değişmeye devam etti. Kafası heyecanlı bir sesle Prenses Hanwei ile konuşurken yukarı doğru sarsıldı. “Ekselansları! Hükümdar bir ses iletimi gönderdi... Kraliyet şehri üzerindeki tehlike şimdilik önlenmiş!”

 


“Ah!?” Prenses Hanwei'nin hassas kafası döndü, gözleri titriyordu. Bir an için, kendi kulaklarına inanamamıştı. “Bu... Bu doğru mu? Nasıl olabilir...”

 


“İmparatorluk Danışmanı! İmparatorluk Danışmanı zamanında dönmeyi başarmış!” Qin Jian zorlukla bastırdığı duygularını açığa çıkartarak bağırdı. “Göksel Savaş Ulusu, İlahi Krallar arasındaki savaşın çok fazla zayiat yaratacağından korkmuş, bu yüzden şimdilik geri çekilmekten başka çareleri yokmuş... Bu harika! Çok şükür ki İmparatorluk Danışmanı zamanında geri dönmeyi başardı.”

 


Daha hemen öncesinde Qin Jian, Fang Zhou'dan bahsederken sözleri açık bir şekilde hoşnutsuzluk içeriyordu ve içinde zayıf bir nefret duygusu dahi vardı. Dolayısıyla adını herhangi bir onursallıktan yoksun bir şekilde çağırmıştı. Ama şu anda Fang Zhou'yu sadece “İmparatorluk Danışmanı” olarak çağırmakla kalmamış aynı zamanda ona karşı büyük bir şükranla dolmuş görünüyordu.

 


“Bu harika... Bu harika.” Prenses Hanwei'nin her zaman bastırdığı korku ve üzüntü anında dağılmıştı. Gözleri bir kez daha gözyaşlarıyla dolmuştu ama bu sefer sevinç gözyaşları vardı.

 


Koruyucu İlahi Kral Fang Zhou'nun dönüşü ve Kraliyet Şehri'nin üzerinde bulunduğu tehlikenin gidişi ile gelecekleri hakkında güven duygusu tekrardan yerine gelmişti.

 


Aşırı sevinçli olmasına rağmen Yun Che ile olan meseleyi unutmamıştı. Yun Che'nin önünde nazikçe eğildiği gibi gözlerinde yanıp sönen gözyaşlarını hızla sildi. “Kıdemli Yun, Kraliyet Şehri'nin üzerindeki tehlike yatıştı ve artık harekete geçmek için Kıdemli'yi rahatsız etmemize gerek yok. Ama bu küçük, hayatını kurtarmanızın borcunu ödemek zorunda. Bu yüzden Kıdemli'yi Doğu Buz Kraliyet Şehrimizde misafir etmek istiyorum, böylece bu küçük size bunu geri ödeme fırsatını elde edebilir.”

 


Bunu hayatını kurtardığı için geri ödemek istiyordu ama eğer Doğu Buz Ulusu'nu kurtarmak için bir yol bulsaydı şüphesiz bu inanılmaz bir şey olurdu... Qin Jian bizzat onun İlahi Kral olduğunu söylemişti!

 


Doğu Buz Ulusu şu anda mevcut koruyucusu İlahi Kral Fang Zhou dışında başka bir İlahi Kral elde edecek olsaydı o zaman Göksel Savaş Ulusu Büyük Yin Sarayı'nın yardımını alsa dahi saldırmadan önce iki kez düşünmek zorunda kalırdı.

 


Konuşmasını bitirdikten sonra aceleyle ekledi: “Karanlık Anka Klanı'nın genç ustası meselesiyle ilgili olarak, orada hiç kimse yoktu ve kesinlikle tek bir kelime dışarıya sızdırmayacağız, bu yüzden kıdemli rahat olabilir.”

 


Bu ani değişim Yun Che'nin üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Prenses Hanwei'nin sözlerini dinledikten sonra bile, tepkisi hala su kadar sakin ve olağandı. “O zaman bunu nasıl geri ödeyeceğini görelim... Gidelim!”

 


Doğu Buz Kraliyet Şehri savaş dumanları ve kefenler tarafından sarılmıştı ancak yine de heybetli aurasını korumuştu.

 


Tehlike gerçekten kaldırılmıştı ve Göksel Savaş Ulusu'nun birliklerini ya da kaynak gelişimcilerini görmediler.

 


Bu, Yun Che'nin Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki insan şehirlerinden birine gerçekten girdiği ilk zamandı... ya da belki de İblis insanlarının şehirlerinden biri olduğunu söylemek daha iyi olurdu.

 


Bununla birlikte kullandıkları karanlık kaynak enerjiyi bir kenara koyarsak, önündeki insanların Tanrı Alemi'nin geri kalanından ne farkı vardı?

 


Bu üç kişi şehre doğru gelirken çok sayıda şehir muhafızı onları karşıladı ve selamladı. Eğilip saygılı bir şekilde konuştular. “On dokuzuncu prenses, Usta Qin, hükümdarımız gelişinizi beklememizi emretti.”

 


“Soylu babam ve diğerleri ne durumda?” Dongfang Hanwei endişeli bir sesle sordu.

 


“On dokuzuncu Prenses'e rapor olarak, hükümdar şu anda İmparatorluk Danışmanı için büyük bir kutlama şöleni düzenliyor. Hükümdar, on dokuzuncu prenses ve usta Qin'in güvenli bir şekilde geri döndükten sonra doğrudan saraya girebileceğini belirtti.”

 


“Pekala!” Dongfang Hanwei hafifçe döndü ve Yun Che ile konuştu. “Kıdemli, lütfen beni takip edin. Soylu babam her zaman güçlü kişiliklere saygı duymuştur, bu yüzden kıdemlinin bizi ziyaret ettiğini gördüğünde kesinlikle sevinecektir.”

 


Başlangıçta Yun Che'nin kasvetli, soğuk ve kibirli kişiliği göz önüne alındığında, onu büyük olasılıkla reddedeceğini düşünmüştü. Bu yüzden onun bir homurdanma ile bunu kabul edeceğini asla tahmin edemezdi.

 


Dongfang Hanwei kraliyet şehrinin ana sarayına aceleyle girdiklerinde liderliği aldı. Sarayda büyük bir şölen düzenleniyordu. Ziyafete katılanlar ya kraliyet soyundan geliyor ya da Doğu Buz Ulusu içerisinde önemli mevkilerde yer alan yetkili figürlerden oluşuyordu, bu yüzden insanların bedenlerinden yayılan kaynak auralar gerçekten nadir sayılabilirdi.

 


“Hanwei!”

 


Dongfang Hanwei saraya adım attığı gibi Doğu Buz Kralı heyecan içinde ayağa kalkmıştı. Sonrasında bizzat karşılamak için hareket etti. En sevdiği kızını gördüğünde gözlerinde zorla gizlediği endişeyi açığa çıkartmıştı. İyi misin? Yaralandın mı?”

 


Dongfang Hanwei başını salladı ve konuştuğu gibi gözyaşlarını tuttu. “Büyükbaba Qin beni korumak için defalarca hayatını feda etmesiydi... Şimdi soylu babamın kızını sağ salim görmesi mümkün olmazdı.”

 


Gözyaşlarını hızla sildiği gibi devam etti. “Soylu babam, bu kıdemli kızının dışarıdayken tanıştığı biri. O saygıdeğer bir İlahi Kral.”

 


İki kelime “İlahi Kral” havada yankılandığında salondaki gürültü aniden duraksayarak bütün bakışların sesin geldiği yere dönmesine neden oldu. Doğu Buz Kralı'nın gözlerindeki bakış da dramatik bir şekilde değişti. Qin Jian'a doğru bakıp onun da ince başını hafifçe sallamasıyla emin oldu ve tüm şüpheleri dağıldı. Aceleyle öne çıktı ve bir ülkenin hükümdarı olmasına rağmen önünde hafifçe eğildi. “Bu mütevazı kral, saygıdeğer olanı düzgün bir şekilde karşılayamadı. Ama şu anda sarayda büyük bir kutlama şöleni düzenlediğimize göre, saygıdeğer bunu çok mütevazı ve basit bulmazsa bize katılmak ister mi?”

 


Yun Che doğrudan içeri girerken rızasını ifade etmek için başka bir homurtu verdi.

 


Doğu Buz Kralı'nın kişisel düzenlemesi altında Yun Che'ye en yüksek koltuklardan biri verildi. Onun gelişi şehrin içerisinde yavaşça yayılarak çok daha merak uyandırmış ve ilgi toplamıştı, bu yüzden tüm gözler şu anda ona odaklanmıştı. İlahi Kral... Bu iki kelime çok korkutucuydu. Sadece yüzü çok genç ve onlara yabancı değildi.

 


“Dost yetişimci kardeşim.” O anda ana koltukların birinden hafif bir ses yankılandı ve neredeyse algılanamaz bir güç duygusu taşıyordu. “Bize isminizle hangi tarikattan geldiğinizi lütfedebilir misiniz?”

 


Konuşan kişi sarı cüppeli orta yaşlı bir adamdı. Elindeki şarap bardağıyla Yun Che'ye yan bir bakış attı... Yun Che gerçekten bir İlahi Kral'dı ve açıkça yaydığı aura İlahi Kral Alemi'nindi.

 


Bununla birlikte, onların gücünün seviyesi ya da auralarının yoğunluğu ne olursa olsun, onunla karşılaştırıldığında üçüncü seviye bir ilahi Kral, hala çok daha aşağıydı.

 


Bu büyük kutlama şöleni sırasında salonun herhangi bir yerinde oturmuyordu. Daha ziyade ana koltukların bulunduğu bölgedeydi ve şaşırtıcı bir şekilde Doğu Buz Kralı ile aynı seviyede oturuyordu!

 


Çünkü o Doğu Buz Ulusu'nun koruyucu İlahi Kralı'ydı ve Doğu Buz'un İmparator Danışmanı olarak Fang Zhou, şehri kurtararak büyük bir başarı elde etmişti!Yun Che bambu çubukları almak için elini uzattı, aslında Fang Zhou'ya hiç bakmamıştı. Sanki söylediklerini duymamış gibiydi.

 


Fang Zhou bu ilgisizliğin üzerine kaşlarını çattı ancak Dongfang Hanwei hızlıca konuştu, “Kıdemlinin ismi Yun Che ve o bizim Doğu Harabe Alemlerimizden değil.”

 

 “Yun Che? Heh heh...” Fang Zhou düşük bir sesle konuştuğu gibi kıkırdadı, “Yetişimci kardeşim Yun, senin hangi mezhepten geldiğini bilmiyorum... Ama on dokuzuncu prensese yaklaşmanın ve Doğu Buz İmparatorluğu'na girmenin ardındaki neden tam olarak nedir!?”

 


Sesi aniden şiddetlendi ve herkese büyük bir korku verdi. Doğu Buz Kralı aceleyle ayağa kalktı ve şöyle dedi: “İmparatorluk Danışmanı, bu saygıdeğer Hanwei'nin kişisel olarak davet ettiği onurlu bir konuktur, kesinlikle kötü niyet barındırmadığına emin olabilirsiniz. Saygıdeğer Yun, İmparatorluk Danışmanı her zaman temkinli davranır bu yüzden lütfen onu suçlamayın.”

 


“Hmph!” Fang Zhou soğukça, “Bu Fang binlerce yıldır bu dünyada ikamet etmektedir. Doğu Harabeleri Alemi bir kenara, tüm Cehennem Harabeleri Yıldız Alemlerinde bilmediğim tek bir İlahi Kral yoktur. Ama daha öncesinde hiç Yun Che adını duymamıştım.”

 


“İlahi Kral Alemi'nin ilk seviyesinde bulunduğundan aynı zamanda bir İlahi Kral'ın gururuna sahip olmalısın. Buraya gelme davetini nasıl bu kadar kolay kabul edebildin? Gerçekten gizli amaçların mı var!?”

 


“...” Yun Che yanıt vermemiş ve hala parmaklarıyla tuttuğu bambu çubukları ile oynuyordu.

 


Dongfang Hanwei ayağa kalktı ve konuştuğu gibi resmi bir şekilde eğildi. “İmparatorluk Danışmanı, Hanwei tamamen şans eseri Kıdemli Yun'la tanıştı ve onu kraliyet şehrine davet etmek için inisiyatif aldı. Dahası Hanwei ve Büyükbaba Qin, Kıdemli Yun'a hayatlarını borçlular bu yüzden Hanwei, İmparatorluk Danışmanı'na Kıdemli Yun hakkında endişeli olmaması gerektiğine dair garanti verebilir.”

 


“Böyle bir şey gerçekten oldu mu?” Doğu Buz Kralı bu sözler nedeniyle şok olduğu gibi tekrardan Yun Che'ye yönelip saygıyla eğildi. “Saygıdeğer olan aslında kızımın hayatını kurtarmış. Bu tür bir ağır borç... Lütfen bu mütevazı kralın eğilmesini kabul edin.”

 


“Oh?” Fang Zhou'nun tavrı değişti ve artık gözünün köşesinden Yun Che'ye bakmıyordu. Konuştuğu gibi yarım bir gülümseme verdi. “Oh, demek böyle oldu. Yok yere endişelenmişim gibi görünüyor. Doğu Buz Ulusumuz sorunlu zamanlardan geçiyor, bu yüzden bu Fang'ın tetikte olmaktan başka seçeneği yok. Umarım yetişimci kardeşim benim bu kabalığımı affeder.”

 


“Bir özür olarak, zamanın olursa bu kardeşin sana rehberlik yaparak birkaç öğüt verebilir. Ne düşünüyorsun?'’

 


Bu sözler, Fang Zhou'nun İmparatorluk Ailesi'ni düşündüğünü ve geniş bir zihni ve büyük bir kalbi olduğunu açıkça göstermişti.”Öğretide bulunma” sözleri kraliyet şehrine giren bu İlahi Kral'ın kendisinden çok daha aşağıda olduğunu belirtiyordu.

 


O hala Doğu Buz Ulusu'nun gökleri niteliğindeydi.

 


Yun Che elindeki bambu çubuklarla oynamaya devam ediyordu, ancak sonunda ağzını açtı. Soğuk ve alçak sesindeki buzlanmış sözler herkesin kulağında yankılandı: “Sen kim olduğunu sanıyorsun da bana öğretilerde bulunabilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyorsun?”

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45363 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr