Bölüm 1575: Zorla Almak

avatar
3966 78

Against The God - Bölüm 1575: Zorla AlmakBölüm 1575: Zorla Almak“Sorun ne?” Qianye Ying'er kaşları örülmüş bir halde sordu.

 


“...” Yun Che bir şey söylemedi. O sadece döndü ve gökyüzüne baktı.

 


“Hala kaçmak mı istiyorsun?” Lu Bubai'nin elleri hareket bile etmedi. Gözlerinden siyah bir ışık parladı ve ince siyah bir enerji tabakası, genç kızın vücudunu yuttu, vücudunu ve kaynak enerjisini tamamen bastırdı. Kaçması bir kenara, tek bir kası bile hareket edemedi.

 


Ancak Lu Bubai'nin onu öldürmek niyetinde olmadığı çok açıktı, onu gücüyle bağladığında bile son derece dikkatliydi.

 


“Ca... ni!” Kız gıcırdattığı beyaz dişleriyle bağırdı. Yüzünde korku yoktu ve genişleyen gözleri boyun eğmeyen nefretle doluydu.

 


“Büyük Kıdemli... ve Büyük Kardeş Xiang... Kesinlikle gelip beni kurtaracak ve kesinlikle... Hiçbirinizin gitmesine izin vermeyecekler!”

 


Sesi, yaşının görünüşüne gerçekten uyduğunu kanıtlar nitelikte bir tutam çocuksuluk izleri içeriyordu. Muhtemelen on beş ila on altı yaşında olmalıydı.

 


“Seni kurtarmak mı? ”Bizim gitmemize izin vermeyecekler mi?” Lu Bubai soğuk bir kahkaha attı. “Yalnızca senin Günahkar Yun Klanın mı?”

 


Yun Che: “...”

 


Üç kelime “Günahkar Yun Klanı” konuşulduktan sonra savaş alanındaki fısıltılar hemen patlak verdi. Soğuk Kuzey Egemeni neler olduğunu fark etti ve sordu, “Bu kız Günahkar Yun Klanı'ndan mı?”

 


Beihan Chu'nun eli ağır nefes alırken göğsünü kapladı. Nefretle tükürdü, “Evet! Usta, genç usta ve ben buraya gelirken tesadüfen Günahkar Yun Klanı üyeleriyle karşılaşmayı başardık.”

 


“Günahkar Yun Klanı üyelerinin günahkar bölgeyi istedikleri gibi terk etmelerine izin verilmediğini biliyorum, doğru mu?” Soğuk Kuzey Egemeni'nin gözleri parladı. “Kaçmaya çalışıyor olabilir mi?”

 


“Muhtemelen,” Beihan Chu yanıtladı. “Günahkar Yun Klanı müritleri her yöne kaçarken dağıldılar. Ustanın bugün burada olmamasının nedeni diğerlerinin peşine düştüğü gerçeğinden kaynaklıdır.”

 


Bu sözleri söylediğinde, Beihan Chu dişlerini şiddetle sıktı... Onurlu Gizlenmiş Kılıç burada olsaydı, bu kadar büyük bir aşağılanmaya katlanmak zorunda kalmazdı.

 


“Ama bu küçük bayanla tesadüfen tanıştık ve onu herhangi bir sorun yaşamadan yakaladık.” Beihan Chu sesini bastırdı. “İkinci Usta, onun muhtemelen Günahkar Yun Klanı içinde olağanüstü bir statüye sahip olduğunu söyledi... Onu Göksel Saray'a geri getirdiğim takdirde, Baş Saray Ustası en azından Göksel Gizlenmiş Kılıç'ı kaybetme günahımı azaltacaktır.”

 


“Oraya geri dön!” Lu Bubai elini çevirdi. Genç kız kaynak arkına geri götürülmek üzereydi.

 


Kız vücudunun tek bir kasını bile hareket ettiremedi, bugün olduğundan bin kat daha güçlü olsa bile hala herhangi bir direnç gösteremezdi. Bununla birlikte, inatla kaderine yenik düşmeyi reddetmiş ve kaynak mor bir ışık demeti aniden ince, beyaz elinden ortaya çıkmıştı.

 


İlahi Ruh Alemi'nde bulunan bir kaynak gelişimcisi ne yaparsa yapsın bir İlahi Egemeni'nin bastırmasından kaçması mümkün değildi. Bununla birlikte, bu mor ışık ışını gerçekten o kızın kolundan çıkmıştı, kişinin iradesiyle kontrol edilebilecek bir kaynak eserden gelmiyor gibi görünüyordu.

 


Mor ışık gökyüzünü deldi ve doğrudan Lu Bubai'nin gözlerine doğru atıldı...

 


O bu mor ışığı görünce, Lu Bubai tamamen dondu ve hatta gözleri dramatik bir halde genişledi.

 


Bang!!

 


Mor ışık onu doğrudan gözlerin arasına çarptı ancak hiç bir hasara neden olmadı. Ancak, Lu Bubai aslında bir an için hayrete düştü. Ama o an geçtikten sonra, gözlerinde kıyaslanamaz derecede ateşli bir ışık alevlendi.

 


Aşağıdaki yerde, Beihan Chu'nun vücudu şiddetle titredi, “Bir Mor... Mor Şeytan Kulpu!?”

 


“He... Haha...” Lu Dubai aniden gülmeye başladı. Kontrol edilemez, vahşi bir sevinçle dolmuştu, bir insanın aniden gökler tarafından kutsanmış olsaydı hissedeceği neşeye sahipti. “Biz gerçekten bir hazine yakaladık... Hahaha... Eh!?”

 


Bir figür aniden gözlerinin önünde ortaya çıktı ve kontrol edilemeyen neşeli kahkahalarının durmasına neden oldu.

 


Yun Che genç kızın yanında durdu, yavaşça elini uzattı ve genç kızı arkasından itti. Aynı zamanda, vücuduna yerleştirilen karanlık mührü çözdü.

 


“...” Genç kız, Yun Che'nin arkasında dururken şaşkınlığa uğradı. Yun Che'den gelen bir güç tabakası vücudunu kapladı. Onu koruyor gibi görünüyordu ama aynı zamanda kaçmasına da izin vermiyordu.

 


Lu Bubai'nin gülümsemesi yüzünde dondu. Kaşları hafifçe battı, “Bununla ne demek istiyorsun?”

 


“Bu kişiyi istiyorum,” Yun Che buzlu bir sesle konuştu.

 


Qianye Ying'er: “...”                                                              

 


“Sen!” Lu Bubai ileriye doğru bir adım attı ancak sonunda şiddetle bastırdığı öfkesini tekrar açığa çıkarttı, “Bu kız günahkarlar klanı soyundan olduğundan, onu geri götürmek ve buna göre onu cezalandırmak gerekir. Onurlu kişinin soyadı da Yun olsa bile, bu günahkarlar klanıyla hiçbir bağlantınız olmadığı açıktır, bu yüzden neden bu gereksiz acıma gösterisine ihtiyaç duyuyorsunuz?”

 


Yun Che sadece kızın küçük elini tuttu ve onunla birlikte alçaldı.

 


Lu Bubai'nin kısıtlaması ve sabrı ne kadar güçlü olursa olsun, çoktan öfkeyle patlamanın eşiğindeydi. Vücudunu çevirdi, aniden Yun Che'nin önünde durdu ve yolunu kapattı. Konuştuğu gibi yüzü çoktan karanlık bir hale bürünmüştü, “Dokuz Işıklı Göksel Sarayımızın sizle hiçbir kini ya da onurunuza herhangi bir şikayeti yok ama biz sizin tarafınızdan aldatıldık ve sonuç olarak, Göksel Gizlenmiş Kılıç'ı kaybettik ve genç saray ustalarımızdan birinin büyük bir aşağılanma ve yıkıcı bir gerileme yaşamasına izin verdik. Ama öyle olsa bile, genç saray ustası ve ben size tekrar tekrar yol verdik... Lütfen size bir inç vermemize rağmen bir mil almaya çalışmayın!*”


(*Bir kişiye ayrıcalık vermesine rağmen karşıdaki kişinin ondan yararlanmaya devam etmesi, anlamında bir söz.)

 


Bahsettiği aldatma, doğal olarak, Yun Che'nin on büyük İlahi Kral ile savaşırken herkesin görüşünden savaş alanını gizlemek için kasıtlı olarak karanlığı yayma eylemine atıfta bulunuyordu. Sonuç olarak, hiç kimse savaşın oynandığını görmemiş ve herkes, Beihan Chu'nun merakını ve açgözlülüğünü uyandırarak kesinlikle bir çeşit son derece güçlü şeytani eseri kullandığı sonucuna varmıştı... Daha sonrasında olan her şey bu eylemin bir sonucuydu.

 


Yun Che'nin kasıtlı olarak onları aldattığını tam olarak bilmesine rağmen yenilgiyi kabul etmişti.

 


Bununla birlikte, Yun Che zorbalığında sınır tanımıyordu... Daha fazla geri çekilse bile, diğer insanlardan daha az kendini hor görürdü.

 


Ayrıca, kesinlikle... Bu kızı Dokuz Işıklı Göksel Saray'a geri götürmek zorundaydılar!

 


Yun Che'nin olası geçmişi hakkında endişeliydi ama bu kesinlikle Yun Che'den korktuğu anlamına gelmiyordu. Dahası, Yun Che'nin gerçek gücü gerçekten onun için daha aşağı olmasa bile, hala Soğuk Kuzey Şehri, Doğu Harabeleri Tarikatı ve Batı Harabeleri Tarikatı vardı!

 


Konuştuğu gibi, vücudu halihazırda bir İlahi Egemen'e ait olan kalın ve ağır baskıcı gücü yaymaya başlamıştı. Karanlık kılıç enerjisi yansımaları, kollarında ve omuzlarında hafifçe titreyen korkunç bir şeytani güç yayarken ortaya çıktı.

 


Yun Che: “...”

 


Küçük bir el sıkıca arkasından elbise köşesini yakaladı, kavraması her geçen an daha sıkı, daha kuvvetli bir halde büyüdü.

 


Lu Bubai devam etti, “Beş Cehennem Harabeleri her zaman bizim Dokuz Işıklı Göksel Sarayımızın emirlerine itaat eder. Benden başka, Beş Cehennem Harabelerinde yedi İlahi Egemen var. Benden tek bir komutla ve buna Güney Ankası da dahil olmak üzere hepimiz size birlikte saldıracağız. Onurlu olanın inanılmaz bir gücü olsa bile, burayı canlı bir halde terk edemezsiniz.”

 


“Hala arkadaş olabiliriz. Onurlu olan zeki bir adam, neden tanımadığı bir kız yüzünden hayatını kaybetmek istiyor?”

 


Lu Bubai'nin sözleri hem bir tavsiye hem de bir tehditti. Yun Che'nin kimliğini doğrulamadan önce, onunla birlikte düşmek istememişti. Ama eğer Yun Che kızı zorla almak için ısrar ederse... Onu burada öldürmekten başka çaresi olmazdı.

 


Yun Che'nin cevabı sadece dört kelimeden oluşuyordu:

 


“Kaybol ya da öl!”

 


“...” Qianye Ying'er ağır bir nefes aldı.

 


Lu Bubai'nin yüzündeki ifade değişti ancak daha yoğun veya daha ciddi bir hale dönüşmedi. Bunun yerine, ifadesi tamamen sakinleşti ancak öldürme niyeti aniden bedeninden ve gözlerinden patladı.

 


“Biz halihazırda size yüz vermiş olsak bile utanmadan arsızca davranmaya kararlı gibi görünüyorsunuz.”

 


Güm!

 


İlahi Egemen'inin gazabı yeri salladı ve göklerin ağlamasına neden oldu. Kara bulutlar gökyüzünde yuvarlandı, karanlık bir rüzgar altında toplanmaya başladı. Lu Bubai'nin artık dizginlemek için bastırmadığı öldürme niyeti ve öfkesi aynı anda patladı. Elini kaldırdı ve uğursuz uluyan bir kötü ruhunkine benzeyen siyah bir ışık halkası ortaya çıktı.

 


Yun Che'nin ifadesi de değişti. Dudaklarının köşesi kıvrılmaya başladı, dudaklarının eğrisi sonsuz derece uğursuzluktaydı.

 


“Bugün, arkanda Göksel Gizlenmiş Kılıç'ı ve... Hayatını bırakacaksın!” Siyah enerji anında Lu Bubai'nin tüm vücudunu kapladı, saçları ve sakalı havada dans etti. İlahi Egemen'inin baskıcı gücü tüm bölgeyi sardı ve aşağıdaki kaynak gelişimcilerinin kontrolsüz bir şekilde titremesine neden oldu. “Size gösterilen nezaketi nasıl takdir edeceğinizi bilmiyorsunuz, bunun yerine kendi ölümünüzü kazdınız. Şu anda, diz çöküp merhamet dilenseniz bile, çok geç!”

 


Havada korkunç bir tiz gürültü çaldığında, bir karanlık kılıç enerjisi ışını aniden Lu Bubai'den Yun Che'ye doğru yönelerek dışarı çıktı. Karanlık kılıç enerjisi ışını, on kilometreden fazla yakınlaştığı zeminlerde çatlaklara neden oldu.

 


Aynı anda, Yun Che'nin vücudunda bir anda görünmez bir bariyer ortaya çıktı.

 


Mühürlenen Bulut, Kilitlenen Güneş!

 


Kızı kollarında taşıdı ve bir anda kılıç ışınından kaçtı. Kötü Tanrı Bariyeri, saldırıların bıraktığı artçı sarsıntıları ve kızın zarar görmesini tamamen engelledi.

 


O anda Lu Bubai öfkeli bir kükreme çıkardı ve ileriye doğru koştu fakat beş parmağı beyaz cüppeli kıza işaretli değildi. Onlar, Yun Che'nin göğsüne işaretliydi.

 


Yun Che kolunun bir dalgası ile kızı uzağa fırlattı. Onu çevreleyen Kötü Tanrı Bariyeri vücudunu terk etti ve kızı takip etti. Sonrasında Yun Che'nin vücudu ileriye doğru hızlıca hareket etti ve şok edici bir şekilde Lu Bubai ile arasındaki mesafeyi kapatmayı seçti. Darbesi doğrudan pençe haline getirilmiş saldırısıyla buluştu.

 


Pfffbooom!

 


İki pençe çatıştı ve etraflarındaki beş kilometre boşluk, kırılgan buz gibi paramparça oldu. Bu darbelerin çatışmasından üretilen karanlık fırtına, kızı anında yuttu ve kız ürkütücü bir çığlık attı... Ama hemen onu kaplayan mistik bariyerin hafifçe bir miktar ışık bıraktığını fark etti, etrafındaki tüm felaketli gücü ve karanlığı engelledi.

 


Boom!

 


Boom!!

 


BOOOM!!!

 


Karanlık enerji patlamaya devam etti ve iki savaşçının kolları bir kez daha çatıştı ve çevrelerindeki bir felakete katlanan alanın bir kez daha şiddetli bir şekilde çökmesine neden oldu.

 


Yun Che ve Lu Bubai arasındaki çatışma o kadar ani olmuştu ki, Merkez Harabeleri Savaş Alanı'ndaki herkesin tepki vermesi imkansızdı. Bu tür bir güç şüphesiz onlar için korkunç bir doğal felaketti, sayısız insan hayatları için kaçarken, acı feryatları havanın yarılmasına neden oldu.

 


Yun Che'ye teslim olmaya devam eden, Yun Che'ye karşı büyük bir endişe duyan Kıdemli Üstün Lu, gerçekten de ona ani bir saldırı başlatmıştı.... Daha doğrusu onun tüm ölüm niyeti bütün bölgeyi anında kaplamıştı. Bu, Beihan Chu'yu ve diğer büyük İlahi Egemenleri tamamen hazırlıksız yakalamıştı.

 


Ama onlara daha da büyük bir şok veren şey, Lu Bubai'nin gücünün aslında Yun Che'nin doğrudan çatışmasıyla eşleşmesiydi!

 


Lu Bubai dördüncü seviye İlahi Egemen'di! Dahası, sekiz bin yıldan fazla bir süredir İlahi Egemen seviyesinde olan biriydi, bu yüzden kaynak gücü okyanus kadar derin ve sınırsızdı. Yun Che, Dong Xueci'yi yenmişti, on büyük İlahi Kral'ı yenmişti, Beihan Chu'yu da yenmişti ve şu anda... Lu Bubai ile doğrudan bir güç çatışmasında direniyordu!

 


Ama vücudundan yayılan kaynak güç hala İlahi Kral Alemi'nin beşinci seviyesindeydi!

 


Bu nasıl bir canavardı!?

 


“İkinci Usta saldırdı!” Şokundan kurtulduktan sonra, sonsuz aşağılanma ve hoşnutsuzluğunu bastıran Beihan Chu, baya bir sarsılmıştı. “Kraliyet babası, Kıdemli Alem Kralları, hızlı bir şekilde birlikte saldırmamız gerekiyor! Yun Che'yi parçalayalım!”

 


“Hayır,” Soğuk Kuzey Egemeni sakınca gökyüzüne bakarken konuştu. “Kıdemli Üstün Lu ne tür bir statüye sahip? Eğer aceleyle ona yardım etmeye çalışırsak, bu sadece öfkesini uyandırır. Dahası... O tek başına yeterli.”

 


GÜM!!

 


Başka bir siyah ışık demeti havayı kırdı. Yun Che'nin kolu şiddetle atıldı ve Lu Bubai'nin parmakları bir kılıç haline geldi. Eli, Yun Che'nin göğsüne indi ve kılıç Yun Che'yi uçurarak gönderdi.

 


“Oh hayır!” Nanhuang Chanyi düşük bir çığlık attı. Bir adım öne geçti ancak vücudu bundan sonra derhal durma noktasına geldi... Çünkü aniden savaş alanının ortasında duran Qianye Ying'er'in en ufak bir endişe duymadığını gördü.

 


Yun Che kenara püskürtüldükten sonra, Lu Bubai beyaz cüppeli kızı yakalamaya çalışmadı. Bunun yerine, bir kez daha Yun Che'ye doğru koştu. Çünkü onun kaçması mümkün değildi ve işler bu kadar ileri geldiğinden, Yun Che ölmek zorundaydı!

 


Yun Che'nin vücudu havada döndü ve vücudundan yayılan kaynak enerji aniden tuhaf bir şekilde değişti.

 


Gürleyen Cennet, açıl!

 


Bir anda bir kaç kat daha şiddetli ve çılgınca hale gelen kaynak enerjisi, tüm gücüyle birlikte koşan Lu Bubai'yi doğrudan bir kenara uçurdu. Lu Bubai şok bile olmadan önce, bir çift Kızıl-siyah göz; çoktan önünde, kanlı ışıkta çelenklenmiş bir kol olarak ortaya çıktı.

 


GÜM!!

 


Her iki kol da havada çarpıştı ve Lu Bubai'nin göz bebekleri anında neredeyse patlayacakları noktaya kadar geldi. Yumruğu, yıkılamaz derin çelikten yapılmış bir levhaya çarpmış gibi hissetti. Sağ kolundaki tüm hissi anında kaybetti. Sağ elindeki beş parmağın hepsi kırıldı ve kan damarlarının yırtılma, sağır edici bir ses çıkardı.

 


Ama sonunda, kaynak yolundaki yaşadığı deneyim son derece güçlü ve sağlamdı, saldırısının arkasındaki kalan gücü, Yun Che'nin saldırısının tüm gücünden kaçmayı başardığı için mümkün olan en hızlı hızda geriye doğru hareket etmek için kullandı.

 


“Sen...” Sağ kolunu kavramak için sol elini kullandı ve titreyen bir sesle çığlık atarak kaçtı. Şok ve korku gözlerinde dans etti, sanki bir tanrı ya da hayalet görmüş gibiydi. Birkaç saniye geçtikten sonra bile, kolu hala uyuşmuş haldeydi. Onu kaldıramadığı gibi büyük miktardaki kan kolundan süzülmeye başlamıştı.

 


“İkinci... Usta!” Beihan Chu neredeyse ölümüne şok oldu ve hatta diğer İlahi Egemenlerin ruhları bile o kadar şok oldu ki bir ürperti tüm kalplerini sardı.

 


Bir kez daha Yun Che onların şiddetle bilgilerini ve önceki inançlarını çökertti.

 


Yun Che bir takip saldırısı yapmadı çünkü ardışık enerji etkileri, beyaz cüppeli kızı koruyan Kötü Tanrı Bariyeri'ni neredeyse tüketmişti. Arkasını döndü ve kızın yanına geldi. Bir elini uzattıktan sonra, yeni bir Kötü Tanrı Bariyeri vücudunu kapladı.

 


Ama o anda, Beihan Chu'nun kafası havada aniden döndü ve bir ok gibi havanın içerisinde ilerledi. Bir anda, Qianye Ying'er'in önüne geldi ve yaklaşık dokuz metre uzunluğunda, avucunda oluşan bir siyah kılıç yansıması Qianye Ying'er'in boğazına işaretlendi.

 


“...” Qianye Ying'er tek bir kasını hareket ettirmedi.

 


Durumdaki bu ani değişim, herkesin ona şokla bakmasına neden oldu.

 


“Yun Che,” Beihan Chu nefes nefese kaba bir sesle bağırdı. Elindeki kılıç enerjisi yansıması tek bir milimetre daha yaklaşırsa, Qianye Ying'er'in boğazını keserdi. “Bu senin kadının, doğru mu? O küçük kızı... İkinci Usta'ya ver! Sonrasında hem sen hem de o güvenli bir şekilde ayrılabilir ve Göksel Gizlenmiş Kılıç'ı yanınıza alabilirsiniz.”

 


“Eğer bunu yapmazsan, onu öldüreceğim!”

 


Aferin... Hala uyuşmuş kolunu kavrayan Lu Bubai normalde böyle bir davranışı hor görürdü ama şu an içi Beihan Chu için övgü doluydu.

 


Yun Che cevap vermedi ancak soğuk ve kayıtsız gözlerinden bir acıma izi parladı.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44940 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr