Bölüm 1580: Titrek Onurlu Kılıç

avatar
3995 84

Against The God - Bölüm 1580: Titrek Onurlu KılıçBölüm 1580 - Titrek Onurlu Kılıç"Kuzey İlahi Bölgesi'nde toplamda üç kral alemi vardır; Cehennem Şeytanı, Yanan Ay ve Ruh Çalan." Qianye Ying'er aniden konuştu, "Hangi kral alemine aitsiniz?”"...Yanan Ay." Yun Shang, Qianye Ying'er ile karşı karşıya kaldığında açıkça daha da gerginleşmiş, hatta sesi çok daha sessiz bir hale gelmişti."Hmph, Şeytan Tanrı Alemi'nin Yanan Ay'ını bu ölçüde öfkelendirdiğinize göre klanınızın koruduğu 'kutsal eser' sıradan bir şey değil gibi görünüyor."Qianye Ying'er de bir kral aleminden olduğu için Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki kral alemleri hakkında kayda değer denebilecek düzeyde bilgiye sahipti.Özellikle de…Bir kadının figürü zihninde parladı... Onun ardından da üç ilahi bölgedeki tüm tanrı imparatorlarının ruhuna, yüksek sesle söylenirse bir ürperti verecek bir isim takip etti.Yun Che başka soru sormadı. Ayağa kalktı ve mesafeye baktı. Bakışları uzun süre donup kalmıştı. Ama sonrasında aniden elini uzattı ve Yun Shang'ın başının üstüne koydu. Kaynak bir ışık avucunda parladı ve Yun Shang bilincini kaybetmeden ve yere yavaşça çökmeden önce hafifçe titredi.Yun Che onu yakalamak için hareket etti ve kaşlarının arasına bir parmağıyla bastırdı. Kaynak Kulpu hemen onun ruh denizine girdi ve bir an sonrasında çıktı.Anılarını okumadı ama gerçeği söylediğini doğruladı... Aslında tek bir yalan bile söylememişti.Yun Klanı... Kaynak Kulpu... Mor Yıldırım... On bin yıl...Aşırı tesadüfiydi, her şey aşırı tesadüfiydi.Son derece korkutucu bir tesadüftü. Yun Che'nin kollarındaki bilinçsiz kıza bakarken, Qianye Ying'er konuştu, "Bana bir açıklama yapmanın zamanı geldi!”"O muhtemelen benim klanımdan," Yun Che konuştu."Senin... Klanından mı?" Qianye Ying'er kaşlarını hafifçe çattı, burası Kuzey İlahi Bölgesi'ydi.Yun Che sol kolunu uzattı ve bir anda mavi bir ışık ortaya çıktı.Bu camgöbeği(cyan) ışığının yaydığı güç, Yun Shang ile karşılaştırıldığında birkaç kat daha güçlüydü. Ama şekli ve eşsiz soyunun ilahi aurası neredeyse tamamen aynıydı.Qianye Ying'er konuşmadan önce anlık olarak sessiz kaldı, "O zamanlar Kuzey İlahi Bölgesi'nden kaçan Göksel Kulp Yun Klanı... Onların torunlarından birisi misin?”"Yüksek olasılıkla," Yun Che konuştu. "Çünkü zamanlama, soyad, kaynak sanatı ve kaynak kulpunun gücü... Hepsi mükemmel bir şekilde uyuyor.""Bu, senin karanlık kaynak enerjiyi bu yolla mı edindiğin anlamına geliyor?" Qianye Ying’er sordu. Ancak ifadesi bundan sonra hemen değişti. “Hayır! Yun Klanı'nın bulunduğu Hayali Şeytan Alemi'nde olan ailen, kızın, klandaşların karanlık kaynak enerjiye sahip değiller. Aksi takdirde, onu tespit edememem imkansız olurdu."Yun Che'nin kölesi olarak geçirdiği süre boyunca, Yun Che'nin etrafındaki hemen hemen herkesle temasa geçmişti.Yun Che kollarında uyuyan kızın gitmesine izin vermedi, bunu yapmayı unuttuğu için mi yoksa bilinçaltında bunu yapmak istediği için miydi bilmiyordu. Uzağa baktı ve biraz dalgın bir sesle konuştu, "Hayali Şeytan Alemi'nde Yun Klanımın başlangıcı on bin yıl öncesine dayanıyor... O dönemden önce, bizim yıllıklarımızda ya da Hayali Şeytan Alemi'nin atalarının kayıtlarında olsun, bizden söz edilmiyor.”Qianye Ying’er: “...""On bin yıl önce, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi nihayet yıllarca süren savaştan sonra Hayali Şeytan Alemi'ni birleştirdi. Kaynağın büyük bir kısmı Yun Ailesi'ne gitti böylece on iki koruyucu ailenin başı haline geldi. Kaynak Kulpu gücü, klanıma özgü bir güç, bu Hayali Şeytan Alemi'ndeki herkes tarafından da bilinen bir şey. Ancak, bu kadar güçlü bir klanın ya da Hayali Şeytan Alemi'ndeki Kaynak Kulpu kadar benzersiz bir gücün kesinlikle hiçbir kaydı yok ve bu zaten kendi başına çok garip olan bir şey.”


"Bunu bir keresinde babamdan duydum. O zamanlar, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi, Yun Ailesi'ne büyük lütuf ve nezaket göstermişti. Bu nedenle, atalarım geçmişlerini terk etmeye ve Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'ne sadakatle hizmet etmeye karar vermiştiler. Ancak, korkarım ki babam bile bu açıklamaya tamamen ikna olmadı.” “Sadece, o zamandan beri çok uzun bir zaman geçti, bu yüzden hiç kimse Yun Ailesi'nin artık nasıl kurulduğunu umursamadı.”Qianye Ying'er, Yun Che'nin tepkisine baktı. Açıkçası, bundan büyük ölçüde etkilenmişti.Yun Che gözlerini kapattı ve yavaş yavaş bilinçsizce zihninde oluşmuş sahneleri tarif etti, "On bin yıl önce; Göksel Kaynak Bulut Alemi, bir olay, iktidar klanın içinde oldu, Göksel Kulp Yun Klanı. İkinci klan ustası ve klan üyelerinin bir kısmı 'kutsal eser'i aldı, klandan ve Kuzey İlahi Bölgesi'nden tamamen kaçtı. Bu, klanın içinde oluşan farklı görüşler ve düşüncelerden, aynı zamanda da yabancıların, korudukları kutsal eseri arzulamasından kaynaklanıyordu. Bir yıldız sistemine, Mavi Kutup Yıldızı'na inene kadar doğuya kaçmaya devam ettiler ve bu kaçış, Hayali Şeytan Alemi'nde sona erdi.”"Belirli bir özel yöntem kullanarak, onlar yetişimlerini ve gerçek iblis soylarını kaybettiler. Bu, karanlık kaynak enerjiden kurtulmak için ödemek zorunda kaldıkları bedeldi... Ama kanlarına derinden kök salmış olan İblis Kulpun gücü mucizevi bir şekilde bu süreçten kurtuldu ve adı ‘Kaynak Kulpu’ olarak değiştirildi.”“Mavi Kutup Yıldızı'nın var olduğu boyutta, üst sınır ve yetişimlerinin hızı, Kuzey İlahi Bölgesi'nde bulunduklarından çok daha düşüktü. Güçleri tamamen olgunlaşmadan ve bu kriz zamanında Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi tarafından kurtarılmadan önce büyük bir krizle karşılaşmaları çok muhtemeldi. Bu nedenle, tüm klan bundan sonra onları takip etmeye karar verdi.”"Şükran borçlarını geri ödedikleri için, bu fırsatı kimliklerini değiştirmek ve tüm klan için yeni bir gelecek belirlemek için kullandılar.”"Güçleri, yaşadıkları boyut yüzünden kısıtlanmış olsa da, kaynak yolundaki bilgi ve deneyimleri, onların Hayali Şeytan Alemi'ndeki en güçlü klan haline gelmesine izin verdi. Bundan sonra, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'nin Hayali Şeytan Alemi'ni fethetmesine yardım ettiler ve on iki vasi ailenin başı oldular, Hayali Şeytan Alemi'ndeki konumları böylece kraliyet ailesinden sonra ikinci sırada yer aldı.”“O andan itibaren, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'nin koruyucu ailesi olarak yaşadılar. Kimse kökenlerini veya geçmişlerini bilmiyordu. Kuzey İlahi Bölgesi ve Göksel Kulp Yun Klanı dahi, karanlık auralarını bıraktıkları andan itibaren onları bulmaları mümkün değildi."“Ancak, soyadlarını değiştirmeye istekli olmadılar. Damarlarından akan eşsiz ilahi güç ve yetiştirdikleri yıldırım kaynak sanatı, silinemeyen işaretleriydi.”Yun Che'nin ayrıntılı açıklaması şüphesiz Qianye Ying'er'e tüm bunların sadece spekülasyon ve varsayıma dayanmadığını söylüyordu. Kaşlarını çattı ve sordu, "Her şey gerçekten bu kadar güzel bir şekilde yerine oturuyor mu? Bekle... Peki ya şu 'kutsal eser'? Bu da bir çeşit 'tesadüf’ olabilir mi?”"O 'kutsal eser' benimle," Yun Che gözlerini açarken gözlerinde garip bir ışık parlıyordu.''O ne?''"Bunu sormamalısın."“Hmph.” Qianye Ying'er dudak büktü.Yıllar önce Hayali Şeytan Alemi'ne döndükten sonra her zaman Yun Che'yi şaşırtan bir şey vardı.Ve o, bu konuyla ilgiliydi. Herkes "Samsara'nın Aynası"nın Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'nin en büyük hazinesi olduğunu biliyordu ama Samsara'nın Aynası'nı Hayali Şeytan Alemi'ne geri getirildiğinde, Küçük Şeytan İmparatoriçesi, Şeytan İmparatoru'nun mührünü ondan geri almıştı... Fakat Samsara Aynası'nı hiç istememişti.İstemeyen sadece Küçük Şeytan İmparatoriçesi değildi. Hayali İblis Kraliyet Ailesi'ne son derece sadık olan Yun Qinghong bile, Samsara'nın Aynası'nı geri getirmesini istememişti.Daha sonrasında Küçük İblis İmparatoriçe ile evlendiğinde ve bu konuyu gelişigüzel bir şekilde dile getirdiğinde, Küçük İblis İmparatoriçesi onu nişan hediyesi olarak alabileceğini belirtmişti. Bir kraliyet ailesi tarafından nesiller boyu korunan ve kraliyet ailesine geri döndükten sonra bile talep edilmeyen bir hazine. Tam aksine... Geleneğe son derece güçlü bir şekilde sarılan bir insan, Küçük İblis İmparatoriçesi tarafından bile bu, ona çok rahat bir şekilde verilmiş gibi görünüyordu.O zamanlar Yun Che için oldukça mantıksız görünse de, iyi serveti çok derinden sorgulama alışkanlığına sahip olmamıştı.Bunu bir düşününce... Samsara Aynası, muhtemelen Yun Ailesi'ne aitti.Belki de patriklerinden biri, bunu geçmişte Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'ne teklif etmişti... Ama o zamanlar, ikinci klan ustası, onun bir kral aleminin eline geçmesine izin vermektense onunla birlikte kaçmayı tercih ederdi. Yani, bu olasılık çok küçüktü.


Ya da belki de, bir sebepten dolayı ortaya çıkmış ve başkalarının onu fark etmesini önlemek için, bunun Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi'ne ait bir öğe olarak halka açıklamışlardı. Ama aslında, her zaman Yun Ailesi ile birlikte olmuştu... O zamanlar, Yun Qinghong ve karısı, Samsara'nın Aynası'nı onlarla birlikte Kaynak Gökyüzü Kıtası'na getirmişlerdi ve bu da bu fikrin mükemmel bir kanıtı olarak hizmet ediyordu.Eğer sadece bir ya da iki faktör çakışsaydı, o zaman bu, teorik bir tesadüf olarak yorumlanabilirdi. Ama her şey, eşsiz cisim de dahil olmak üzere, tamamen birbiriyle eşleştiğinde... Ne kadar akıl almaz olursa olsun o zaman inanmaktan başka seçeneği yoktu."Görünüşe göre Yun Ailemiz bu şeytani bölgeden türemiş olabilir..." Yun Che yumuşak bir nefes verdi. Bu, geçmişte hiç düşünemeyeceği bir şeydi. Hala hayatta olsaydı, babasının bu vahiye nasıl tepki vereceğini hayal dahi edemezdi.“Bu konuyu doğrulayacak mısın?” Qianye Ying’er sordu."Doğrulayacağım," Yun Che yanıtladı. "Ama şimdi değil. Önümüzdeki yarım yıl boyunca burada kalacağız. Burası gerçekten şimdiye kadar olan yerlerden, bizim için en uygun olan yer.”"Onun hakkında ne düşünüyorsun?" Qianye Ying'er, Yun Shang'a doğru baktı."Bırakalım bizi takip etsin.” Hızlı bir şekilde, bir an için gözlerinde ortaya çıkan duyguyu bastırdı. Kollarındaki genç kız... Yun Wuxin değildi. Ancak kollarında güvenle kıvrılmış olmasının verdiği his, tamamen farkında olduğu, ancak kopmak istemediği bir yanılsamayı beraberinde getirdi. “Onu geri götürmeye söz verdiğim için, bunu yapacağım.”Qianye Ying'er'in ağzının köşesi, kollarını göğsünün üzerinden geçirdikten sonra aşağı doğru döndü ve biraz kasvetli bir sesle sordu, "Bizi takip mi etsin? Bizi her gün çift yetişimi yaparken görmesine izin mi vereceksin? Yetişim seanslarımızı yeni bir şeyle canlandırmaya falan mı çalışıyorsun?”Yun Che, Yun Shang'ı aşağı koydu ve ona fırtınayı önlemesi için üzerine küçük bir bariyer yerleştirdi. Ayağa kalktığı gibi tekrar bakışları soğuklaştı ve sözlerine devam etti, "Önümüzdeki altı ay içinde, Buz Ankası'nın ilahi gücünü tamamen rafine edeceğim. Ayrıca iblis kanıyla kaynaşacağım ve buranın aurasını emeceğim. Altı ay içinde bir İlahi Egemen olamasam bile, bunlar benim için İlahi Kral Alemi'nin sınırlarına ulaşmak yeterli olacaktır.""Sana gelince... Bizim çift yetişimimiz sırasında eşim olarak uygun davran, artık Cennet Cezalandıran İblis Sanatı'nı yetiştirmeye başlaman gerekiyor.""Gücünün ana kaynağı olarak İblis İmparatoru'nun kanı, Ebedi Gece'nin Hayali İblis El Kitabı'ndaki temelinle birlikte Brahma Hükümdar Tanrıçası unvanın... Beni, altı ay sonra hayal kırıklığına uğratmamalısın.""Kaynak gücümüz ne olacak?" Qianye Ying'er isteksizce sordu."Eğer ben İlahi Kral Alemi'ndeysem öyleyse sen de İlahi Egemen Alemi'nde olacaksın. Eğer ben bir İlahi Egemen olursam, o zaman sen de... Bir kez daha İlahi Usta olabileceksin." Yun Che sakince normal bir kaynak gelişimcisi için hayal dahi edilemeyecek kelimeleri söyledi. Qianye Ying'er'in göz bebeklerinde bir ışık parladı ve altın kaşları çatıldı, "Yenilenmemi kısıtlıyor musun?""Bu evrende kaynak damarlarını iyileştirebilecek tek kişi benim," Yun Che soğukça konuştu. "Ebedi Karanlığın Felaketi'ni düzgün bir şekilde yetiştirene ve seni tamamen kontrol edebilene kadar, gücünün benimkini aşmasına asla izin vermeyeceğim!"O anda Qianye Ying'er'in zifiri karanlığın içindeki altın göz bebekleri daraldı ve sinsi soğuk bir sesle konuştu, “Daha hızlı yenilenmem senin lehine olacak olsa da, seçimine çok hayranım.”Whoosh!!Korkunç bir fırtına görünürde her şeyi yutmadan önce Yun Che ve Qianye Ying'er'in figürünü yuttu.Bugün, Beş Cehennem Harabelerinden sayısız kişinin geldiği Merkez Harabeleri Alemi'nin çekirdeği, şimdi Yun Che'nin yetişim yeri olarak seçtiği bir yer haline gelmişti.…………Merkez Harabeleri Alemi'nin sınırlarında.Doğu Harabeleri Alemi Kralı, Batı Harabeleri Alemi Kralı, Kuzey Harabeleri Alemi Kralı ve niceleri, Merkez Harabeleri Alemi'nde hayatını kaybetmişti. Bu süre zarfında bu üç büyük alemde meydana gelen kaos hayal edilebilirdi.İlahi Güney Anka Diyarı, Merkez Harabeleri Alemi'nin kontrolünü ele geçirmiş ve kesinlikle herhangi bir kaynak gelişimcisinin adım atmasını yasaklamıştı.Beş Cehennem Harabelerindeki hareketlilik devam ederken, aşırı zalimlik yayan korkunç bir aura Merkez Harabeleri Alemi'nde belirdi... Ancak Merkez Harabeleri Alemi'nin sınırlarına yaklaştığında bir kadının sesi aniden kulaklarında yankılandı ve yavaşlamasına neden oldu."Onurlu Gizlenmiş Kılıç, neden buraya geldin?"Bu kişi Dokuz Işıklı Göksel Saray'dan Beihan Chu'nun ustası olan, Onurlu Gizlenmiş Kılıç idi!Günahkar Yun Klanı'nın kaçan üyelerini takip etmiş ve yakalanan üyeleri Dokuz Işıklı Göksel Saray'a teslim etmişti. Yolda, Beihan Chu'dan bir ses iletimi almıştı ve tesadüfen günahkar klanlarından bir kızı yakaladığını öğrenmişti. Kız, herkesin tüm gücüyle koruduğu, klanda kesinlikle olağanüstü bir statüye sahip olan bir kızdı.Başlangıçta, Beihan Chu ve Lu Bubai'nin Dokuz Işıklı Göksel Saray'a dönüşünü bekliyordu. Fakat bunun yerine gelen şey, ruh kristallerinin paramparça olduğu haberiydi. Bu onun; derhal, bir deli gibi bu yere gelmesine neden olmuştu.“Kimsin sen?” Derin bir sesle sordu. Önündeki kadın çarpıcı bir altın saray elbisesiyle süslenmiş yeşim bir taç giyiyordu. Yüzü gizlenmiş olsa da olağanüstü zengin bir aura vücudundan hafifçe yayılıyordu. Kaynak gücünün aurası İlahi Öz Alemi'ndeydi ancak yolunu engellemeye cesaret etmişti."Bu prensesin adı Nanhuang Chanyi." Kadının sesi su kadar yumuşaktı. "Onurlu Gizlenmiş Kılıç, Beihan Chu'nun ustası olduğu için adımı biliyor olmalısın.""Yani sen gözleri olan ama göremeyen Nanhuang, Chu'erimi takdir edemeyen kız mısın?" Kötü niyet, Onurlu Gizlenmiş Kılıç'ın vücudunda dalgalandığı gibi, aurası şiddetli bir biçimde Nanhuang Chanyi'ye doğru kabardı. “Doğru zamanda geldin! Konuş, burada ne oldu! Chu'erimi kim öldürdü... Konuş!!" "Onu öldüren bendim ve sen, bunun için bana ne yapabilirsin?" Nanhuang Chanyi yavaş bir sesle konuştu."Sen mi? Ha... Tek başına mı?" Öfke nöbetiyle sarılmış Onurlu Gizlenmiş Kılıç aniden bir şeyin doğru olmadığını hissetti... Gücü tarafından baskılanan, sadece İlahi Öz Alemi'nde olan bir kadın, muazzam korku nedeniyle çökmeliydi. Ama aslında bu kadar sakindi!“Bu doğru, sadece bendim.” Nanhuang Chanyi rahat bir şekilde yavaşça parmağını kaldırdı. Onurlu Gizlenmiş Kılıç'ın görüşünde zifiri siyah bir yüzük ortaya çıktı.  Onurlu Gizlenmiş Kılıç daha da öfkelendi ve  tam da soğuk kahkaha atmak üzereyken gözleri aniden gümüş iğnelerle delinmiş gibi hissetti, sonra da gözleri tamamen genişledi.Nanhuang Chanyi'nin parmağındaki siyah yüzüğe bakışını düzeltti ve başlangıçta öfke dolu olan gözleri şiddetle titremeye başladı. Bunu takiben elleri, ayakları ve hatta tüm vücudu deli gibi titremeye başladı. Her ifadesi, vücudunun her parçası aşırı korkuyla doluydu."Sen... Sen..." Ağzını açtı ama sesi tamamen bozunmuştu."Bu prenses Beihan Chu ve Lu Bubai'yi öldürdü. Sen, beni suçlamaya mı geldin?" Nanhuang Chanyi sesi öncesinde olduğu gibi yumuşaktı.Ama bu sözler Onurlu Gizlenmiş Kılıç'ın kulağına geldiğinde kişinin hayatını çalacak şeytani bir ses gibi geliyordu. Deli gibi başını şiddetle salladı. Gözleri o kadar genişlemişti ki, yuvalarından fırlamak üzereydiler. Ağzı tek bir ses yaymadan tekrar tekrar açıldı, kapandı ve vücudu gevşekleştiği gibi diz çöktü, "Hayır... Hayır... Buna cesaret edemem... Lütfen... Lütfen... Hayatımı bağışlayın…”"Geri dön ve Baş Saray Ustana önümüzdeki yüz yıl boyunca, Dokuz Işıklı Göksel Saray müritlerinin Beş Cehennem Harabelerinin yakınından bile geçmeyi düşünmemeleri gerektiğini söyle." Nanhuang Chanyi sakince konuştu, "Ayrıca, 'gölgemiz' başkaları tarafından bilinmemelidir. Herhangi bir bilgi sızdırılırsa, tüm Dokuz Işıklı Göksel Saray tamamen yok edilecek."Beihan Chu'yu neden öldürdüğünü açıklamamıştı... Çünkü bunu yapmasına gerek yoktu."Mn..." Onurlu Gizlenmiş Kılıç, hala hayatta olduğunu zar zor inanabilmişti. Başını salladı ve eğildi... Sanki o anda tüm yaşamı boyunca bildiği tek şey, eğilmek ve baş sallamaktı.
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43409 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr