Bölüm 1625: Göksel İmparatorluk Kulesi

avatar
4392 83

Against The God - Bölüm 1625: Göksel İmparatorluk KulesiBölüm 1625 - Göksel İmparatorluk KulesiGöksel İmparatorluk Kulesi, Göksel İmparatorluk Alemi'ndeki en yüksek dağın zirvesinde bulunuyordu. Göklere en yakın yer olduğu söylenirdi. Burası, Kuzey İlahi Bölgesi'nin sayısız kaynak gelişimcisinin kutsal ziyarette bulunduğu bir yerdi.  Bugün, Göksel İmparatorluk Kulesi, her yüz yılda bir olan en şenlikli ve görkemli günü bir kez daha yaşayacaktı.Tüm yönlerden, tamamen farklı yıldız alemlerinden gelen sayısız Kuzey İlahi Bölgesi kaynak gelişimcisi oradaydı. Yüz binlerce insandan oluşan kara bir bulutun yavaş yavaş mekanı doldurduğu görülebiliyordu.İnsan sayısı kısmen az olmasına rağmen, üst ve orta yıldız alemlerinden elitlerin çoğu gelmişti. Kalabalıktaki herhangi biri ya bir bölgenin ustası, bir bölgenin egemeni ya da dikkate değer bir geçmişi olan biriydi.Çünkü hepsi bugün Kuzey İlahi Bölgesi'nin Göksel Egemen Kurulu için Göksel İmparatorluk Kulesi'nde toplanmışlardı!İlahi Egemen unvanı, Kuzey İlahi Bölgesi'deki İlahi Egemenler için özel bir unvandı. Bu unvan, yalnızca kral alemlerinden olmayan ve altı yüzüncü doğum günlerine ulaşmamış olan İlahi Egemenlere aitti. Onlar, Kuzey İlahi Bölgesi'nin en genç ve en parlak kaynak gelişimcileriydi, sınırsız geleceklere ve olanaklara sahip olanlardı.Kaynak Tanrı Toplantısı, ilahi bir bölgenin genç kaynak gelişimcilerine adanmış bir yerdi ve sayısız yükselen yıldızı doğururdu.Bununla birlikte, etrafta pek çok parlak ve yetenekli gelişimci varken, yavaş yavaş kararacak ve hatta ışıktan tamamen yoksun olacak birçok kişi olması kaçınılmazdı.Ancak, Göksel Egemenler gerçekten Kuzey İlahi Bölgesi'nin yanan güneşleriydi.Altı yüz yaşına gelmeden önce İlahi Egemenler haline gelmeleri, onların doğuştan gelen yeteneklerinden ve geleceklerinden artık şüphe edilemeyeceği anlamına geliyordu. Kuzey İlahi Bölgesi'nin gelecekteki İlahi Ustaları çoğunlukla bu grup insandan gelecekti.Kuzey İlahi Bölgesi'nin her döneminde, Kuzey Bölgesi Göksel Egemen Sıralaması'nda sıralanan yaklaşık yüz Göksel Egemen olacaktı. Bu listede yer alan isimler, bir sonraki dönemde de Kuzey İlahi Bölgesi'nin bir sonraki hükümdarları olmaya devam edecekti. Sonuç olarak, Kuzey Bölgesi Göksel Egemen Sıralaması, Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki tüm kaynak sıralamalar arasında her zaman en değerli ve saygını olmuştu.Dahası, Göksel İmparatorluk Kulesi'nde düzenlenen Göksel Egemenlerin toplanması, yalnızca Kuzey Bölgesi'nin Göksel Egemenlerine adanmış bir olaydı.Kuzey Bölgesi Göksel Egemenlerinin bu nesli, yakında yeteneklerini bu yerde sergileyecekti. Kendilerine bir isim yaptıklarında, kaderlerinin ve geleceklerinin orada ve oradan sonra değişmesi mümkündü.Göksel İmparatorluk Alemi Kralı Tian Muyi uzun süre önce koltuğuna oturmuştu. Yıldız aleminin hükümdarı, Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki kral alemlerinden sonra birinci sırada yer alırken, onun yüce statüsü ve ezici aurası, diğer tüm üst alem krallarının çok ötesine geçmişti.Onun için böyle bir pozisyonu işgal edebilmesi, seviye sekiz bir İlahi Usta olarak yetişiminin, Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki evreni kuşatabilecek ve bu karanlık ilahi bölgeyi görmezden gelebilecek bir ejderhaya benzediği anlamına geliyordu.Solunda ve sağında farklı duruş ve tavırlara sahip iki adam oturuyordu.Sağındaki orta yaşlı adam kıpkırmızı giyinmişti, yüzü soğuk ve sertti ama gözleri ateşliydi. Ona bakan herkes, onun aşırı derecede şiddetli bir mizacı olduğundan hiç şüphe duymazdı.Solundaki kişi ise siyahlara bürünmüş yaşlı bir adamdı, yüzünde ışıltılı bir gülümseme vardı. Yüzü kırışıklıkla kaplıydı ve cildi son derece donuktu. Ama herkesin dikkatini çeken şey, gözleriydi... Mat kahverengi kürelere benzemelerine rağmen, göz bebekleri iğne gibi uzun ve dardı, tıpkı bir yılanınki gibi.Gülümsemesi sıcak bir nezaket yaysa da, gözleri ile birleştiğinde, sanki kişinin doğrudan kemik iliğine iğne batırılmış gibi ürpertici bir his uyandırıyordu.Bu iki kişi Göksel İmparatorluk Alemi'nden değildi. Aslında diğer iki büyük yıldız aleminin krallarıydılar.Issız Felaket Alemi'nin Ulu Alem Kralı — Huo Tianxing.İlahi Piton Alemi'nin Ulu Alem Kralı — Büyük Bilge Engerek.Göksel İmparatorluk Alemi, Issız Felaket Alemi ve İlahi Piton Alemi, kral alemlerinden aşağıda bulunan, Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki en güçlü üç, büyük yıldız alemleriydi. Göksel İmparatorluk Alemi bu üç alemlerin başında duruyordu.Bu, Kuzey İlahi Bölgesi'nde, kral alemlerinin sözlerinin hatırı sayılır bir ağırlığa sahip olduğunu kabul ettiği tek yıldız alemleri oldukları anlamına geliyordu.Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki konumları, Doğu İlahi Bölgesi'nin Kutsal Saçak Alemi, Sıralanmış Işık Alemi ve Gizlenen Gökyüzü Alemi ile eşdeğerdi.Üç büyük kralın da varlığı, bu Cennetsel Egemen Kurulu'nun ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu.Diğer üst yıldız alemlerinin kralları bile onlardan çok daha alttaydı, orta yıldız alemlerinin yöneticileri ise bundan da aşağıydı.Bu noktada, Kuzey Bölgesi Göksel Egemen Sıralaması'nda toplam yüz bir kişi vardı. Tüm güçlü isimler bu bölgede yankılanmıştı. İster alem kralı isterse ölümlü bir varlık olsun, herkes bu isimleri kesinlikle hatırlayacaktı.Şu anda, Göksel Egemenlerin doksan dokuzu mekana çoktan gelmişti ve herkesin dikkati onlardaydı. Göksel İmparatorluk Alemi, Issız Felaket Alemi ve İlahi Piton Alemi'nin üç büyük kralının bakışları bu doksan dokuz kişiyi sürekli tarıyordu. Altı yüz yaşına gelmemiş olanı da, on bin yıldan fazla bir süredir yetişim yapanı da, hepsi İlahi Egemen'di ama bu iki insan grubu arasındaki fark gece ve gündüz kadardı. Üç büyük kral da dahil herkes, onların her birine büyük önem vermek zorundaydı."Göksel Egemenlik Sıralaması'da yeni olan Beihan Chu'nun birisi tarafından saldırıya uğrayıp Beş Cehennem Harabelerinde öldüğünü duydum." Büyük Bilge Engerek'in uzun ve dar gözleri güldükçe daha da kısıldı, "Görünüşe bakılırsa, bu haber şüphesiz doğru."“Yalnızca, Dokuz Işıklı Göksel Saray, Göksel Egemenlerden biri olacak kadar iyi bir dahi ürettikleri için son derece şanslıydı, ancak onu koruyacak yetenekleri yok. Ne şaka ama,” dedi Huo Tianxing aşırı derecede küçümseyici soğukça homurdanırken.Ancak, Tian Muyi derin bir sesle cevapladı, “Bu mesele göründüğü kadar basit değil. Dokuz Işıklı Göksel Saray, gelecekte tüm mezheplerinin kaderini değiştirebilecek bir Göksel Egemeni kaybetmeleri nedeniyle tamamen öfkelenmiş olmalı. Ne olursa olsun, normal tepkileri her şeyin özüne inmek olurdu." Ancak, bu konuyu gizlemeyi ve açıklamamayı seçtiler. Dahası, bu konuyu fazla araştırmış gibi görünmüyorlar. Aksine ağızlarını sıkı tuttular. Bugünkü Göksel Egemen Kurulu'na katılma niyetinde değiller. Tüm bu işaretler göz önüne alındığında, Beihan Chu'nun ölmesi büyük olasılıkla... "Tian Muyi konuşmasına devam etmedi. Bunun yerine elini uzattı ve parmağıyla gökyüzünü işaret etti."Kral alemi miydi?” Huo Tianxing konudan kaçınmadı ve o adı yüksek sesle söyledi. Bundan sonra yüzüne alaycı ve küçümseyici bir ifade takındı. “Bir kral alemini kızdırmaya cesaret ettikleri için, onlara aptal demek bile bir iltifattır."“Işığı parlak bir şekilde yanan ama çok erken biten, çiçek açmış bir genç adamdı. Yazık olsa da, giden gitmiştir." Büyük Bilge Engerek’in yüzünde hala bir gülümseme vardı. Bunun bir alışkanlık mı yoksa sadece yüz hatlarının bir araya getirilme biçiminden mi kaynaklandığı bilinmiyordu. "Oğlunuz hala bu Göksel Egemen Kurulu'na katılmak istiyor olabilir mi?"Bundan bahsettiğinde, Tian Muyi küçük, yumuşak bir gülümsemeyle şöyle dedi, "Büyük Bilge'nin oğluma verecek bir tavsiyeye sahip olabilir mi?""Haha, oğluna herhangi bir tavsiye vermeye cesaret edemem." Büyük Bilge Engerek devam etti, "Oğlunuz hazır olduğunda, diğer tüm Göksel Egemenleri gölgede bırakacak." "Yıldızlar parlak olsalar bile, parlayan güneşten nasıl daha parlak olabilirler? Bu yaşlının görüşüne göre, oğlunuzun iki yüz yıl önce, diğer tüm Göksel Egemenlerin üzerinde tek başına durduğunu göstermek için kendine ait bir sıralaması olması gerekirdi."“Hmph.” Huo Tianxing hafifçe homurdandı ama bu ifadeyi çürütecek hiçbir sözü yoktu.Bu sözler pohpohlayıcı gibiydi ama onları duyan kimse Büyük Bilge Engerek'in abarttığını düşünmezdi.Tian Guhu, Göksel Egemen Sıralaması'na yükseldikten sonra, yüz yıl gibi kısa bir sürede diğer tüm Göksel Egemenlerin üzerine yükselmişti. Dahası, zaman geçtikçe, akranları ona yetişememişti.. Aralarındaki uçurum her geçen gün daha da derinleşiyordu...Mevcut Kuzey Bölgesi Göksel Egemen Sıralaması'nın ikinci sırası Huo Tianxing'in kızına aitti. Huo Lanji seviye beş bir İlahi Egemen'di, birinci sırada yer alan Tian Guhu ise seviye yedi bir İlahi Egemen'di... Ancak, tüm gücünü kullanırsa, seviye on eşit düzeyde bir İlahi Egemen ile savaşabileceğine dair bir söylenti vardı!Bu sadece bir rütbe farkı vardı ancak güçleri dünyalar kadar farklıydı.Bunların hepsi İlahi Egemenlerdi, yine de o parlak gökyüzü gibiydi, geri kalanı ise sönük ve belirsiz yıldızlardı.“Hahahahaha.” Tian Muyi içtenlikle güldü ve dedi ki, “Büyük Bilge çok kibar. Torununuz da bir İlahi Egemen ama hala genç. Aksi takdirde, başarıları kesinlikle Guhu'nun başarılarından daha az olmayacaktır."“Hehehe." Büyük Bilge Engerek garip bir şekilde kıkırdadı ve şöyle dedi, "Keşke o velet oğlun kadar çalışkan olsaydı. O zaman yaşlı kemiklerim şu anda küle dönse bile yine de huzur içinde olurdum.""Yaşlı Engerek’in sözlerinin yarısı doğru." Huo Tianxing aniden söze girdi, "Oğlunuz gerçekten diğer Göksel Egemenlerle karşılaştırılmamalı. O çok göz kamaştırıcı ve diğer herkesin ışığını engelliyor. Ve bu iyi bir şey değil.”"İkiniz gerçekten haklısınız.” Tian Muyi içten bir kahkaha attı. Yüzü sakindi ve zaten bu tür yorumları beklediği ve onlar için hazırlık yaptığı açıktı. "Bu Tian, ​​bu konuyu epey bir süredir düşünüyor. Bu nedenle Guhu, yaklaşmakta olan bu Göksel Egemen Kurulu'na gerçekten de tam olarak katılmayacak.""Ancak, o hala yeterince genç, bu yüzden Kuzey Bölgesi Göksel Egemen Sıralaması'nda kalacak. İsmini sıralamadan çıkarmak uygun olmaz. Bu nedenle Guhu, yalnızca bu toplantının ana olayı olan 'Göksel Egemenler Savaşı'nı gözlemleyecek. Kazanan isterse, bundan sonra Guhu'ya meydan okuyabilir. Eğer istemezse, Guhu ana etkinlik sırasında herhangi bir eylem yapmayacaktır. Bu, başka kimsenin ışığını engellememesini sağlar. İkiniz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?”Huo Tianxing ve Büyük Bilge Engerek bir an sözlerini düşündü. Bunu takiben, Büyük Bilge Engerek içten bir kahkaha attı ve dedi ki, “Gerçekten Göksel İmparatorluk Alemi Kralı olarak konumunuzu hak ediyorsunuz, bunu gerçekten düşündünüz. Bu şekilde, oğlunuzun konumu zayıflamayacak ve diğer gençlerin de rekabet etmek için uygun bir aşaması olacaktır. Bu gerçekten en iyi çözüm.”"Bu çok iyi." Huo Tianxing da başını salladı. Ondan sonra, bakışlarını en çok gurur duyduğu kızına çevirdi ve onu bu konudan haberdar etmek ve ağırlaştıran baskıdan kurtarmak için bir ses iletimi yolladı."Kral alemlerinden üç önemli konuğun yeri nerede?" diye sordu Büyük Bilge Engerek.Tian Muyi cevaplayamadan önce Huo Tianxing ağır şekilde homurdandı ve cevap verdi, "Kral alemlerinden gelen misafirlerin hepsi yüce bir statüdedir. Son dakikaya kadar kendilerini göstermeye tenezzül etmezler. Humph."Tian Muyi cevapladı, "Onları karşılamaları için çoktan insan gönderdim. Çok yakında geleceklerine inanıyorum.”"Konu açılmışken, oğlunuz neden henüz gelmedi?” Büyük Bilge Engerek zorla gülümsedi ve cevap verdi, "Görünüşe göre burada toplanan gençlerin çoğu yalnızca oğlunuz için gelmiş."Tian Muyi cevapladı, “Guhu bir süredir dışarıda eğitim görüyor ve henüz dün eve dönüş için yola çıktı. Göksel Ağ Alemi'nde kaynak canavarlarının saldırısına uğrayan iki konuğu kurtardığını bana bildirmek için zaten bir ses iletimi gönderdi. Bu iki misafir sıra dışı bir statüye sahip olduğu ve aynı zamanda yaralandıkları için, onlara burada eşlik etmeye karar verdi, böylece gelişini erteledi.""Ama Guhu'nun kişiliği göz önüne alındığında, gelmekte bu kadar geç kalmazdı."Kuzey İlahi Bölgesi'nde kutlanan ve ağırlanan oğlundan bahsederken, Tian Muyi’nin soğuk ve buyurgan yüzü her zaman bilinçsizce çok daha nazik hale geliyordu.Tian Muyi konuştuktan hemen sonra, kasıtlı olarak bildirilen bir duyuru, Göksel İmparatorluk Kulesi'nin dışından yankılandı. "Kıdemli Yalnız Kuğu geldi!"Tüm gözler aynı anda aynı yöne döndüğünde, Göksel İmparatorluk Kulesi sessizliğe büründü. Bu, özellikle kıdemlilerini takip eden genç, kaynak gelişimcileri için böyleydi. Bu, Göksel İmparatorluk Kulesi'ne ilk girişleriydi. Hepsinin gözleri tuhaf bir ışıkla parladı, o kadar heyecanlandılar ki vücutlarındaki kan kaynamaya başladı. Ana kapılardan geçip ana koltuğun önüne süzülürken herkesin bakışları Tian Guhu'daydı. Tian Muyi'nin önünde eğildi ve onu selamladı, "Oğlunuz Guhu, soylu babasını selamlıyor ve mevcut diğer tüm yaşlıları selamlıyor."Onun babası ve alemin bir numaralı kralı olmasına rağmen, Tian Muyi, içten bir kahkaha atıp oğlunu karşıladı, "Kalkabilirsin".Bakışları, Tian Guhu ile birlikte yolculuk yapan Luo Klanı'ndan kardeşlere bakarken değişti. Konuşmayacak kadar gerginlerdi. Tian Muyi sordu, "Bunlar onlar olabilir mi?”“Evet.” Tian Guhu, fazla açıklama yapmadan tek bir kelimeyle cevap verdi.O anda, Göksel Ağ Alem Kralı'nın heyecanlı sesi çaldı, "Ying'er, Yun’er, gerçekten... Sizi kurtaran gerçekten Kıdemli Yalnız Kuğu muydu?"“Evet!” Kıdemli Yalnız Kuğu bizi kurtaran ve bize eşlik eden kişiydi,” Luo ​​Yun şiddetle başını salladı. Son birkaç saat içinde onunla seyahat ederken geçirdiği her an gerçeküstü bir rüya gibiydi.Luo Ying, kıyaslanamaz bir ciddiyetle, “Dokuz Gök Dağı'nın eteğindeydik ve beklenmedik bir şekilde beş tane Dev Dişli Yaratık ile karşılaştık. Hayatlarımız bir ipliğe bağlıyken, Kıdemli Yalnız Kuğu'nun gökten inmesi ve bizi tehlikemizden kurtarması için yeterince şanslıydık. Kıdemli Yalnız Kuğu olmasaydı, Küçük Yun ve bu oğul uzun zaman önce..." "Kraliyet Babası, biz hatalıydık.” Luo Yun utanç içinde başını eğdi ve utanmış bir sesle, “Kraliyet Babası'nı dinlemeliydik ve sizinle birlikte yolculuk etmeliydik. Gelecekte... Artık bu kadar inatçı olmayacağız.”Göksel Ağ Alemi Kralı, Luo Yun’un ne özrü ile ilgilendi ne de kalıcı bir korku hissetti. Aksine, çılgın bir heyecan ve sevinç hissetti. Döndü, Tian Guhu ve Tian Muyi'ye doğru derin bir şekilde eğildi, “Bu, Luo, Kıdemli Yalnız Kuğu'ya değersiz oğlumun ve küçük kızımın hayatlarını kurtardığı için ne kadar teşekkür etse az. Değersiz oğlum ve küçük kızım bu minnet borcunu sonsuza kadar hatırlayacak ve hayatlarını bu borcu ödeyerek geçirecek!" Hata mı? Ne hata yapmışlardı! Ciddi şekilde yaralanmadıkları gerçeğinden bahsetmeyip, neredeyse ölmelerinden bahsetsek bile, kaderlerinin bu olay nedeniyle Tian Guhu ile iç içe geçmesi hayatlarının en büyük serveti olacaktı.Çünkü, Tian Guhu'nun gelecekte Kuzey Bölgesi'nde bir numaralı kişi olması çok olasıydı! Tian Guhu arkasını döndü ve selam vererek cevapladı, “Kıdemli çok nazik. Guhu sadece yardım eli uzatıyordu, bu kadar ağır sözler ve vaatler almamalıydı. Kardeş Ying ve Küçük Kız Kardeş Yun, Göksel İmparatorluk Alemi'nin değerli misafirleri olmalarına rağmen, büyük bir felaketle karşılaştılar. Göksel İmparatorluk Alemi sorumluluktan kaçmaz. Guhu, kıdemlinin suçu bize yüklemediği için şimdiden son derece minnettar. Kıdemliden bu kadar ağır bir minnettarlığı kesinlikle kabul edemem."Göksel Ağ Alem Kralı tekrar konuşmak üzereydi ama Tian Muyi’nin sesi çoktan kulaklara varmıştı, “Haha, Göksel Ağ Alemi Kralı, bu konuyu ciddiye almamalısın. Guhu, gençliğinden beri her zaman hayata değer verdi, kötülükten nefret etti. Güçlünün zayıfa zorbalık yapmasına dayanamaz. Kesinlikle bir insanı batmaya ya da çıkmaya bırakmaz*. Ödüllendirmek için yapmıyor. Onun yerine, vicdanını rahatlatmak için yapıyor. Guhu için, sevgili oğlunuzun ve kızınızın güvenliği zaten onun rahatı ve ödülüdür."


(*sink or swim, ya batarsın ya çıkarsın gibi bir söz. Burada da, bu durumdaki kişileri yalnız bırakmaz, onlara yardım eder demek istiyor.) Göksel Ağ Alem Kralı, bu sözler karşısında şaşkınlığa uğramıştı, bir kez daha içtenlikle eğildi.Böyle durumlara harekete geçecek tek bir kişi bile yoktu. Kuzey İlahi Bölgesi, hayatta kalma yasalarının son derece acımasız olduğu bir alemdi. Birinin hayatta kalması için, kendi çıkarları için, sonsuz miktarda kan dökülüyordu, her gün, her an ölüm ve kötülükle doluydu.Nezaket, Kuzey İlahi Bölgesi'nde fazlasıyla lüks bir şeydi.Piramidin tepesinde duran varoluş olarak, Tian Guhu doğuştan eşsiz yeteneğe ve yankılanan bir şöhrete sahip olmakla kalmıyordu, geleceği de sınırsız ve paha biçilemezdi. Yine de her zaman masum ve temiz bir kalbe sahipti.Antik çağlardan beri karanlıkta kalan bu Kuzey İlahi Bölgesi için, o çok seçkin ve çok değerliydi.O sırada, Yun Che ve Qianye Ying’er, Tian Guhu'yu uzaktan takip ettikten sonra nihayet Göksel İmparatorluk Kulesi'nin dışına gelmişlerdi.Yun Che adımlarını durdurdu. Bulutların arasından geçen Göksel Kule'nin kapısına baktığında kaşları ağır bir şekilde çöktü."Şimdi bu biraz abartı oluyor," Qianye Ying'er, Göksel İmparatorluk Kulesi'nden yayılan auraları hissettiğinde yavaşça söyledi. "Kuzey İlahi Bölgesi'nin tamamında iki yüz yıldız alemi bile yok. Görünüşe göre, Kuzey İlahi Bölgesi'nin İlahi Ustalarının yarısı bu yerde toplanmış.""Ama ölümü aramak için iyi bir yer." Qianye Ying'er, Yun Che'ye baktığında yüzünde hafif bir gülümseme belirdi.

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43279 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr