Bölüm 1668: Bir İmparatoru Yok Etmek

avatar
3759 92

Against The God - Bölüm 1668: Bir İmparatoru Yok EtmekBölüm 1668 - Bir İmparatoru Yok EtmekYirmi yıl önce, Jasmine ile Yun Che'nin ilk tanıştığı zamanda ve Jasmine'in ona Kötü Tanrı'nın Kaynak Damarlarını verdiğinde, Jasmine, Kötü Tanrı'nın Kaynak Damarlarının yedi kapısı olduğunu ve Kötü Tanrı Sanatı'nda her kapıya karşı bağlı olan yedi beceri olduğunu söylemişti. Ayrıca, istediği zaman, bunlardan herhangi birini açabileceğini söyledi.Ama, yeterli miktarda güce sahip olmaz ve bedeni kendisine bahşettiği güce dayanamaz ise, bu onun için iyi bitmezdi. En iyi ihtimalle, o kadar ağır yaralanması sonucunda vücudu sakatlanırdı. En kötü ihtimal ise, vücudu patlar ve ölümüne yol açardı.Onun gerçek sınırı yedi kapıdan beşiydi.Bu, Kötü Tanrı'nın geride bıraktığı sınırlayıcı ve aynı zamanda insan vücudunun kapasitesinin sınırıydı. Beşincinin üzerindeki kapıların yüküne ancak gerçek bir ilahi beden dayanabilirdi ve eğer bir ölümlü onları kullanmaya kalkarsa, vücutları kaçınılmaz olarak toza dönüşürdü.Hem Tanrıların hem de iblislerin yok edildiği ve evrenin aurasının incelip zayıfladığı bir dünyada, hiçbir Gerçek Tanrı bir daha ortaya çıkamazdı.Ancak Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru, İlkel Kaos'tan ayrılmadan önce Yun Che için bu sınırlayıcıyı serbest bırakmıştı.Kötü Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı olarak da bilinen Kötü Tanrı Sanatları, Kötü Tanrı ile birlikte yarattığı bir şeydi. Bu limiti kaldırmak doğal olarak onun için fazlasıyla kolay bir şeydi.Kötü Tanrı mirasını geride bıraktığında, onu miras alan kişinin, Kötü Tanrı Sanatı'nın beşincinin üzerinde herhangi bir yeteneğine dayanamayacağından emin olması mümkündü. Altıncı ve yedinci kapıyı mühürlemesi, mirasçılarını korumanın bir yoluydu.Ama Jie Yuan… Yun Che ile kendisi tanışmıştı ve bilinmeyen bir nedenden dolayı, Kötü Tanrı Ni Xuan'ın kasten kurduğu sınırlayıcıyı serbest bırakmıştı.Fakat, Jie Yuan bile, mevcut çağda tabu  olan bu güç kapısının kesinlikle Yun Che tarafından bu kadar çabuk açılacağını hayal etmemiş olabilirdi."Tanrı Külü" açılır açılmaz, Yun Che’nin görüşü ve bilinci kan kırmızısına boyandı, sanki tüm vücudunu cehennem gibi bir arafa atılmış gibi hissetti.İçinde sonsuz bir fırtına varmış gibi sınırsız miktarda erimiş lavın tüm vücudunda çalkalandığını hissetti.Vücudu seğirmeye ve spazm geçirmeye başlayan Yanan Ay Tanrı İmparatoru onun önünde durdu.Yanan Ay Ana Salonu çöktü ve on iki Ay Yiyicisi'nin hepsi havaya uçarken kanları etrafa sıçradı. Yalnızca Yanan Ay Tanrı İmparatoru olduğu yerde kaldı.Yine de bunun sebebi, Tanrı İmparatoru gücünün Yun Che'den gelen ani güç patlamasına tamamen direnmeyi başarmasından değildi. Nedeni... Tamamen hareketsiz kalmasıydı.Baskıcı bir güç o kadar büyüktü ki, tüm bilgisini altüst etmiş ve ruhunun her yöne dağılmasına neden olmuştu, vücudunu sıkıca bastırıyordu. Bu güç altında, tüm evrenin ona baskı yaptığını hissetmişti. Vücudunun her parçası, başından uzuvlarına, iç organlarına, hatta parmaklarına ve ayak parmaklarına kadar tamamen hareketsiz kaldı.Kurtulmaya çalışmasına rağmen parmaklarını bile kıpırdatamamıştı.Yapabildiği tek şey kontrolsüzce titremekti.O, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'ydu! Bu evrenin en tepesinde duran varlık, bu evrendeki en güçlü yeteneklerden birine sahip bir Tanrı İmparatoru!Yine de şu anda, iradesi ve inancında sayısız çatlağın yayıldığını açıkça hissedebiliyordu..."Sen... Sen…”Tüm gücünü ağzını açmak için kullandı ama duyduğu tek şey dişlerinin titremesiydi.Çılgına döndü, toplayabildiği her şeyle kendi Tanrı İmparatoru gücünü dolaştırmaya istekliydi, ama tam yükselmeye başladığı anda, görünmez bir baskı ile anında aşağıya itildi. En ufak bir enerji filizini serbest bırakamadı.Yun Che'nin kendi vücudunu algılama biçimi tamamen değişmişti fakat dünya algısı da dünyayı sarsan bir değişime uğramıştı. Başlangıçta engin ve sınırsız olan dünya aniden onun için çok zayıf ve küçücük hale gelmişti.Yanan Ay Tanrı İmparatoru, bir tokatla ezebilecek küçük ve acınacak bir böcekten başka bir şey olamayacak bir hale gelmişti.İlahi duyusu Yanan Ay Alemi'nin merkezi ve tüm yıldız bölgesini hissedinceye kadar yayıldı. Yeni elde ettiği güç nedeniyle tüm dünya korkuyla titriyor gibiydi.Aslında, göksel yasaların kendisi titriyordu ve göksel şimşekler havada oldukça acıklı bir şekilde feryat ediyordu.Yıldız Tanrısı'nın ilahi köken gücünden gelen yıldız ışığı daha parlak bir şekilde ışıldadı ve ona bakan herkese  umutsuzluk yıldızı gibi parladı. O anda Yun Che kolunu yavaşça kaldırmaya başladı...Vücudu kanla boyanmış gibiydi, kan kırmızısı bir ışıkla parlayan uzun saçları havada çılgınca dans ediyordu. Elini kaldırdığı an, milyonlarca kanlı gözyaşı, gökyüzünü yardı.BANG!!Tüm on iki Ay Yiyicileri yere düştü. Etraflarındaki dünya sallanırken başlarını kaldırdılar ve bulanık, titrek görüşleriyle Yun Che'yi gördüklerinde, sanki bu dünyada patlayan kanlı eski bir iblis tanrısı görüyorlarmış gibi hissettiler!Clang!Cennetsel Zehir yıldız ışığı paramparça oldu... Sonsuza kadar sönmüştü."GEBEERRRR!!"Yun Che'nin sesi gerçek bir iblis tanrısının kısık kükremesine dönüşmüştü. Elini, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'na doğru salladı… Ve uzay, dokunuşu altında parçalandı.Yanan Ay Tanrı İmparatoru tamamen hareketsiz kaldı... Ama çaresizliğinden dolayı gözlerinde sayısız kan damarı açılmıştı.Bu, insan sınırlarını aşan, tanrıların alanına ait olan bir güçtü.Atalarından kaçı hayatları boyunca bu gücün peşinden koşmuştu? Bu gücün peşinde hiçbir şeyi feda etmekten çekinmemişlerdi. Ama hiçbiri hedefine ulaşamamıştı.Şimdi, ona bakıyordu, onu hissediyordu. Hemen önündeydi.Ancak, şu anda bedenini ve ruhunu dolduran heyecan değildi. Onun yerine, sonsuz aşağılanmışlık ve çaresizlikti."Kralım... Kaçmanız... Gerek!!"Benzeri olmayan kısık ve kararlı bir ses havada çınladı, her kelime boğazından koparılmış gibi geliyordu.Bir tanrının baskıcı gücü, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun bedenine sıkıca sarılmıştı. Toplanan Ay Yiyicileri ve Yanan Ay İlahi Elçileri bu baskıcı güç tarafından hedef alınmasa da, cesaretleri bu manzara karşısında kırılmıştı ve kendi bedenlerinin veya bilinçlerinin varlığını zar zor hissedebiliyorlardı...Sadece tek bir solmuş ve eski figür hareket etmeyi başardı. Mutlak çaresizlikten çökmek üzere olan Yanan Ay Tanrı İmparatoru'na doğru koşarken, tüm gücüyle hareket etmesi gerekiyordu ve bu sırada vücudundan kan fışkırıyordu.Fen Daozang!Yun Che’nin tanrısallık alanına ulaşan gücü nedeniyle, etrafındaki zayıf boşluk buruşmaya ve paramparça olmaya devam etti.Hızla parçalanan alan, Fen Daozang’ın İlahi Usta bedenini parçalayan sayısız bıçağa dönüştü. Her bir saniye, bir kan, et ve kemik  kasırgasıyla birlikte bu parçalar vücudundan uçtu. Ama, ne durdu ne de geri çekildi. Aksine, elini genişçe açtı ve içinden küçük bir karanlık ışık çıktı, havada hızla büyüdü.Bu, hilal şeklinde koyu bir yeşim parçasıydı. Bu, Ay Mühürü olarak çağırılıyordu, Yanan Ay Alemi'nin en güçlü şeytani savunmasıydı.Yun Che’nin eşsiz korkunç ilahi enerji alanı altında, Ay Mühürü tarafından yayılan şeytani ışık inanılmaz derecede sönük ve solgun hale geldi. Ancak, sessizce parıldamaya devam etti ve Yun Che'nin kolu indiğinde, saldırısını engellemek için Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun önünde belirdi.GÜÜMMMM——————Bu anda, devasa Yanan Ay Alemi şiddetli bir şekilde yükselip indi. Yerde birbiri ardına çatlaklar belirdiği için sayısız bina ve antik kalıntı parçalandı, çöktü. Tüm bu çatlaklar Yanan Ay'ın merkezi etrafında toplanmış ve çılgınca beş bin kilometre uzunluğa kadar yayılmıştılar.Sefil bir çığlık bile atamadan, Fen Daozang’ın bedeni belinden ikiye bölündü. Bir sonraki anda, bedeni boşluğun içinde kaybolarak tozlaştı. Yanan Ay Alemi'nin en güçlü Ay Yiyicisi, seviye dokuz bir İlahi Usta, bu çağın en sert ve en güçlü bedeni olan bir İlahi Usta bedeni… Yun Che’nin gücünün önünde zayıf sabun köpüklerinden başka bir şey değildi. Vücudu o kadar parçalanmıştı ki tek bir izi bile kalmamıştı.Bang!Büyük bir ses göğü salladı ve Ay Mührü'nün ışığı söndü... Bu, şu anki çağda hiçbir güç tarafından yok edilemeyecek bir nesne, ilkel iblis ırkının geride bıraktığı bir eserdi. Ancak, o büyük ses havada yankılandıktan sonra, anında çatladı ve parçalara ayrıldı. Bu parçalar, rüzgar tarafından uzaklaştırılmadan önce kalan birkaç ışık titremesi ile parladı.Aynı zamanda, Yanan Ay Kraliyet Şehri'nin üzerindeki havada sınırsız acı ve çaresizlikle dolu sefil bir feryat koptu.Yüce Yanan Ay İmparatoru, vücudundan büyük bir kan çeşmesi akarken aniden patlayan bir kan torbasına benziyordu. Daha sonra, merkezi çevreleyen çalkantılı ve çökmekte olan yere doğru hızla itildi.Clang!Cennetsel Köken yıldız ışığı, Cennetsel Zehir yıldız ışığından sonra gelen yıldız ışığıydı.Sadece Cennetsel Kuvvet Yıldız Tanrısı'na ve Cennetsel Şef Yıldız Tanrısı'na ait olan Yıldız Tanrısı ilahi ışığı bedeninden hala parlıyordu. Onlar, Yun Che'nin içinden akan güce dayanmasına yardım ettikleri için Yanan Ay Alemi'nin çaresizlik ışıkları olmuştu.Bang!!Yanan Ay Tanrı İmparatoru yere ağır bir şekilde çarptı ve kanlı bir sisin havada asılı kalmasına neden oldu... Ancak hayatı henüz bitmemişti. Fen Daozang, Yun Che'nin ilahi saldırısını engelleyebilmek için kendisini ve Ay Mührü'nü feda etmişti ama Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun hayatını korumayı başarmıştı. Yanan Ay Tanrı İmparatoru'na isabet eden tek şey Yun Che'nin saldırısının artçı sarsıntılarıydı.Hayatı henüz sona ermemişti, Yun Che'nin baskıcı gücünün yarısını terk eden Tanrı İmparator gücü aniden patlak verdi. Yanan Ay Tanrı İmparatoru çılgınca uzaklara kaçmaya çalışırken aniden havaya fırladı.Vücudu kan ve yaralarla kaplıydı, hatta sol kolunun yarısını bile kaybetmişti ama kaçmaya çalışırken kendi hızının sınırlarını neredeyse aşmıştı. Hiç acı hissetmedi ve de haysiyetini umursamadı. Sadece korku ve çaresizlik içindeydi, odaklandığı tek şey... Kaçmaktı!Tıpkı aklını yitirmiş çılgın bir köpek gibi!Ancak o, Yun Che'nin kan kaplı gözlerinden tek bir saniye bile ayrılamamıştı.Uzun kan renkli saçları havada çılgınca dans ederken tek bir adım atmadı. Onun yerine, yavaşça kolunu kaldırmaya başladı ve You'er'in dönüştüğü Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru Kılıcı avucunun önünde belirdi.Kılıcın gövdesinden parıldayan siyah ışık, hiçbir kelimenin onu tam olarak tanımlayamayacağı kadar yoğun ve derindi. Siyah ışık ortaya çıktığı an, dünyadaki tüm diğer ışıklar soldu. Yun Che parmağını kılıcın kabzasına bastırdı ve en yumuşakça itti.Clang!Cennetsel Kuvvet yıldız ışığı sonsuza kadar söndü.Kalan son ışık olan Cennetsel Şef yıldız ışığı son derece soluk ve loş şekilde büyüyordu.Dünya şu anda garip bir şekilde donuyor gibiydi.Dünya ve uzay sallanmayı bıraktı, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun bedeni havada aniden dondu. Tüm sesler ortadan kalktı, herkesin görebildiği tek şey dünyayı ikiye bölen siyah bir yara iziydi. Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun bedeninden geçti ve önünde yere gömüldü.Birdenbire dünya yeniden hareket etmeye başladı ama tamamen değişmişti... Karanlık hızla çekildi ve sağır edici bir ses herkesin kulağında çınladı.Ama dünya, gök ve uzay sallanması durmuştu. Onları titreten çaresizlik ve onları neredeyse boğan baskıcı güç, havaya karışıp gitmişti. Sanki boşluk tarafından yutulan bir fırtına gibiydi.Sanki en saçma kabustan aniden uyanmışlar gibi, tamamen farklı bir dünyaya geçmişlerdi.


Yun Che’nin bedeni, tüm bu süreç boyunca tek bir adım bile atmadan olduğu yerde kaldı. Fakat, bir zamanlar Yanan Ay Ana Salonu'nun içinde bulunan önceden bulunduğu yer artık boş bir alana dönüşmüştü. Bu inanılmaz derecede korkunçtu...Altında zifiri karanlık bir uçurum uzanıyordu, o kadar derindi ki, ruhsal algı bile dibe ulaşamazdı.Vücudundan yayılan dehşet verici aura kayboldu, havada dans eden kan kırmızısı saçları yeniden siyahlaştı ve hafifçe omuzlarının üzerine düştü. Tüm vücudu, altındaki dipsiz uçuruma yavaşça damlayan taze kanla lekelendi.Çın...Zaten zayıf olan Cennetsel Şef yıldız ışığı sonunda bu anda söndü. Bir daha asla parlayamayacaktı.Bugünden itibaren, ünleri Yıldız Tanrısı Alemi'nin tarihinde yankılanan, kaynak yolun zirvesinde duran, sayısız kaynak uygulayıcının hayranlık duyduğu ve saygı duyduğu On iki Yıldız Tanrılarından dördü...Güçlerini sonsuza dek kaybetmişti. Şu andan itibaren, bir daha asla Cennetsel Şef Yıldız Tanrısı, Cennetsel Köken Yıldız Tanrısı, Cennetsel Kuvvet Yıldız Tanrısı veya Cennetsel Zehir Yıldız Tanrısı olmayacaktı...Yanan Ay Tanrı İmparatoru da yakalandığı yerde sessizce duruyordu. Hala çaresiz uçuşunun ortasında donmuş gibi görünüyordu, tamamen hareketsiz kalmaya devam etmişti. Gözlerinin bile titremesi kesilmişti.“E... Efendim?” Fan Daoqi konuşan ilk kişi oldu. Korkunç otoriter güç açıkça ortadan kalkmıştı ama vücudunu hala ıslak bir bez gibi gevşek hissediyordu ve sadece bir elini kaldırabiliyordu."Soylu... Baba..." Farklı prens ve prensesler zayıf ve titrek seslerle babalarına seslendiler. Ayağa kalkmak istediler ama uzuvları emirlerine uymayı reddediyordu.Bu son derece kısa sürmesine rağmen, inançlarını ve umutlarını bir anda yok eden bir korku ve çaresizlik yaşamışlardı. İlahi Usta olanlar da bu kısa sürede iyileşmekte son derece zor zamanlar geçirmiştiler... Aslında, muhtemelen bu olay kalplerinde kabus gibi bir karanlık, hayatlarının geri kalanında asla kaçamayacakları bir gölge bırakmıştı.“...” Yanan Ay Tanrı İmparatoru önündeki boşluğa aptalca baktı. Kulaklarında çınlayan haykırışları duyabiliyordu ama cevap veremedi, hatta onlara bakmak için başını bile çeviremedi.Bu anda, artık korku hissedemiyordu. Aslında, kendi varlığını bile hissedemiyordu.Kalbinde ve ruhunda sadece tek bir düşünce kaldı...Neden... Beni...Öldürdün...Whoosh!O sırada hafif bir esinti hissetti.Zarif rüzgar Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun bedenine dokunduğu an, o sayısız ince toz zerresine bölündü ve külleri rüzgarla savruldu.Fen Daojun. Yue Wuya'nın, Şeytani Bebek'in ellerinde ölmesinden sonra, o düşen ikinci Tanrı İmparatoru olmuştu.Ama en azından Yue Wuya, Şeytani Bebek ile bir ölüm kalım savaşı yaptığı için düşmüştü ve yine de iradesini ve gücünü geride bırakmayı başardı. Sefil bir şekilde ölmüş olmasına rağmen, bir Tanrı İmparatoru olarak gücünü ve saygınlığını kaybetmemişti. Bir Tanrı İmparatoru'na yakışan bir şekilde ölmüştü.Ama Fen Daojun... En ufak bir direniş göstermeyi başaramamıştı, hatta tek bir kelime bile söyleyememişti. Gerçek Tanrı'nın gücü altında, o birinin hakimiyeti altında yaşayan bir böcekten başka bir şey değildi. İnanılmaz derecede acınası ve zavallı bir şekilde ölmüştü.Yanan Ay Alemi'nin toplanmış sakinleri ayağa kalkmayı henüz başarmışlar, ancak bir kez daha çaresizlik içinde yerde kalmışlardı. Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun dağılmış kül bulutları, rüzgarın içinde kaybolduğuna, şokun herkesi felç ettiğine tanık olmuşlardı.Avucunun tek bir darbesiyle Fen Daozang'ı öldürmüş ve Ay Mührü'nü parçalamıştı.Kılıcının tek bir vuruşuyla… Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nu dağılan küllere dönüştürmüştü.Yanan Ay Tanrı İmparatoru'ydu o! Bu evrende nihai gücü temsil eden sembollerden biri, bir Tanrı İmparatoru! Neredeyse hiçbir gücün yenemeyeceği bir varoluş!Ne saçma bir kabus...Bunların hepsi çok saçma!

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43280 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr