Bölüm 1712: Karanlığın Kanı

avatar
3932 143

Against The God - Bölüm 1712: Karanlığın KanıBölüm 1712 - Karanlığın KanıKuzey İlahi Bölgesi'ndeki herkesin başlangıçta üç yıldız aleminin trajik yıkımı ile ilgili iki görüşü vardı. Birincisi, bazı büyük kin nedeniyle yok edilmesiydi, ikincisi bazı seçkinlerin çıldırdıktan sonra bu ciddi suçu işlediğiydi. Ancak, “gerçeği” keşfettiklerinde, bu iğrenç eylemin arkasında “Doğu İlahi Bölgesi'nin Ebedi Cennet Tanrı Alemi” olduğunu keşfettiklerinde, şüphesiz Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki her kaynak gelişimcinin sinirlerini acımasızca bıçaklamıştı.Dahası, bu haber sadece sözlü olarak yayılmakla kalmamış, aynı zamanda Kuzey İlahi Bölgesi'ne sayısız Kaynak Görüntüleme Taşı'na da yayılmıştı… Ve taşların içinde yer alan görüntüler, yıldız alemlerinin parçalanmış kalıntılarını, Cadıların soruşturma sahnesini, Ye Jiancheng'in acı ve umutsuzluk ulumasını ve devasa bir beyaz kazanı içeriyordu.Şok, kızgınlık ve öfke... Haberler yayılırken Kuzey İlahi Bölgesi'ni bir veba gibi delicesine süpürdü.Karanlık kaynak gelişimcileri her zaman dünya tarafından küçümsenmişti, en başından beri böyleydi. Auralarının Kuzey İlahi Bölgesi'nin dışına sızdığı an, diğer ilahi bölgelerden gelen kaynak gelişimciler tarafından acımasızca avlanır ve öldürülürlerdi… Ve katilleri bunu “adalet” adına yapıyorlardı.Acıklı bir halde göklerin onları bu şekilde bırakmasına kırgınlardı, öte yandan aynı zamanda durum hakkında bir şey yapmak için güçsüzlerdi... Ama en azından saklanabilecekleri bir yerleri vardı. Bu karanlık hapishanede sonsuza dek saklandıkları sürece “doğrucu” gruplardan gelen bu kaynak gelişimciler tarafından avlanmayacaklardı.Fakat şimdi, diğer ilahi bölgelerden gelen bu "doğrucu" güçler aslında pençelerini sığınağın son yerine doğru uzatmıştı. Ve bu eylemi gerçekleştiren kişi, Doğu İlahi Bölgesi'nde “doğruculuğun” sembolü olan Ebedi Cennet Alemi idi.Bu hareket, kaçış yollarını kesmeye benziyordu.Ve bir gecede üç yıldız alemini dahi yok etmiştiler!Şok, korku, şaşkınlık... Bu duygular yakında daha sıcak ve daha körükleyici yanan kızgın bir öfkeye dönüştü.Bir gün daha geçti...İki gün geçti...Aradan üç gün geçti...Tüm Kuzey İlahi Bölgesi boyunca, halkının karanlık kanı kaynama noktasına ulaşmıştı. O anda, bölgenin her köşesine doğru karanlık bir ekran yansıtıldı.Bu, bir yıl önce büyük taç giyme töreninden bu yana ilk kez olmuştu.Ruh Çalan Alem Kutsal Bölgesi ekranlara yansımaktaydı. Üç kral alemi, kutsal bölgede, aceleyle çağrıldıktan sonra acele eden bir grup alem kralı ile birlikte toplanmıştı.Ekranlardaki görüntü tekrar hareket etmeye başladığında, öfkeyle titreyen Kuzey İlahi Bölgesi hızlı bir sessizliğe dönüştü. Alem krallarının tepkisi, hevesle bekledikleri şeyin nihayet geldiğinin bir göstergesiydi.İblis Kraliçe Chi Wuyao'nun figürü ekranın ortasında ortaya çıktı. Vücudu hala bu soluk siyah sisin içinde gizlenmişti ama hiç kimse bu sefer vücudundan gelen hiçbir baştan çıkarıcılık hissedemezdi. Aksine karşısındaki ruhları delebilecek karanlık soğukluk vücudundan yayılmış, hatta ekranlardan izleyenler bile onun tarafından soğutulmuştu.Chi Wuyao bir elini itti ve Kaynak Görüntüleme Taşı'ndan başka bir görüntü ortaya çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, “Bo Xishan”ın Kaynak Görüntüleme Taşı'ndan gelen görüntülerdi ve bu görüntüler arasında Engin Boşluk Kazanı'nın siluetini açıkça görebiliyorlardı."Herkesin görebileceği gibi," Chi Wuyao soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Onun sözleri keskin ve bir noktayı işaret ediyordu. "Kuzey İlahi Bölgesi'nin güneyindeki üç yıldız alemini yok etmek için kullanılan araç bu kazandı.”“Bu kazan, Engin Boşluk Kazanı olarak bilinir. Tanrılar tarafından Doğu İlahi Bölgesi'nin Ebedi Cennet Alemi'ne bırakılan ilahi eserdir. İlahi yazıtları yalnız başına taklit etmek imkansızdır, ona özgü olan ilahi ışığı çoğaltmak mümkün değildir. Kuzey İlahi Bölge'mizdeki yıldız alemlerinin çoğu, görünüşü ve özellikleri hakkında ayrıntılı kayıtlara sahiptir.”İblis Kraliçesi bu sözleri söyledikten sonra, huzursuz fısıltılar hemen izleyen tüm insanlar arasında dolaşmaya başladı.Sonunda, bir söylenti sadece bir söylentiydi. Ama İblis Kraliçesi bu söylentiyi gerçek olarak doğruladıktan sonra, son şüphe ve belirsizlik paramparça olduğunda, Kuzey İlahi Bölgesi'nde yaşayanların kalplerini şiddetli bir şekilde sarsmıştı.Chi Wuyao şöyle devam etti: "Diğer ilahi bölgelerden gelen kaynak gelişimciler Kuzey Bölge'mize girdiğinde, kesinlikle karanlık tarafından saldırıya uğrayacaklardır. Ancak, Doğu İlahi Bölgesi'ndeki en güçlü uzamsal eser olan bu Engin Boşluk Kazanı, kullanıcısının uzun mesafelerde ışınlanmasına izin verebilir.”"Ebedi Cennet Alemi'nden insanlar, ilahi bölgemizin güney kısmına derinlemesine girdikleri zaman, karanlıktan olabildiğince fazla zarar görmemek için bu kazanın mekansal güçlerini kullandılar. Ebedi Cennet İlahi Gücü'nün herhangi bir izini geride bırakmamak için, güçlerini kazana döktüler ve üç yıldız alemini yok etmek için kullandılar. Bundan sonra, hemen suç mahallinden kaçmak için Engin Boşluk Kazanı'nın mekansal ilahi gücünü kullandılar.”“Bu sadece acımasız ve şiddetli değil, aynı zamanda son derece zekice.” Chi Wuyao'nun sesi ciddiyetle büyüdü. “Eğer birkaç şey olmasaydı, faili geride kalan enerji izlerine dayanarak tanımlayamazdık. Alem Kralı Ye Jianchen hayatta kaldı ve bilinçsizliğe kaymadan önce kazanın bir görüntüsünü yakalamayı başardı. Bölgeden geçen bir kaynak gelişimci görüntüyü kaydetti. Tüm bunlar ve daha fazlası olmasaydı, bu felaket yüzünden birbirimizi sorgulamaya bile başlayabilirdik.”Chi Wuyao, tüm Kuzey İlahi Bölgesi'ne "gerçeği" ilan ederken bile, onların şüphelerini ve sorularını da yatıştırıyordu. Bu sözler, ruhlarına bir ürperti gönderirken bile kalplerinde şok ve öfke ateşlerini körüklemişti.Arkasında tek bir iz bırakmadan Kuzey İlahi Bölgesi'nde bu kadar derine inebilmelerine şaşmamalıydı!"İblis Kraliçesi, Doğu Bölgesi'nin Ebedi Cennet Alemi neden böyle bir şey yaptı!?”Bu sözleri söyleyen kişi, toplanan Alem Krallarının lideri Tian Muyi idi. Sesi kederli ve trajik bir şekilde büyüdü, “Üç ilahi bölge bizi her zaman karanlık kaynak gelişimcilerin damgalanması gereken bir sapkınlık olarak görüyor. Bizi topuklarının altına kadar aldılar. Kuzey İlahi Bölgesi'nden yarım adım atmaya dahi cesaret edemediğimiz noktaya! Zaten çok acınası ve korkunç bir durumdayız, ama... Şimdi gerçekten son darbeyi* vurmaya mi hazırlanıyorlar?”


(*coup de grâce: grâce, ağır yaralı bir kişinin veya hayvanın acısını sona erdirmek için vurulan ölümcül bir darbedir.)"Hazırlanıyorlar mı?” Issız Felaket Alemi Kralı Huo Tianxing bağırdı, saçları dikleşmişti. Sözlerine devam ederken tüm vücudu titriyordu, “Tek bir gece de yıldız alemlerimizin üçünü yok ettiler. Bu nasıl hala bir hazırlık gibi görünebilir!? Çoktan kötü planlarını başlattılar! Aslında, bu felaket bir daha ki sefere saldırdıklarında başımızın üzerine düşebilir!”"Buna nasıl cüret ederler!? Kendileri tatmin olmadan önce Kuzey İlahi Bölge'mizi nereye kadar zorlamak istiyorlar!?”"Bu Engin Boşluk Kazanı çok korkunç! Temelde buna karşı savunmanın bir yolu yok. Dahası, bu sadece onların açılış eli olabilir... Ebedi Cennet Tanrı Alemi'nin bu kadar zalim davranacağını düşünmek!!” Toplanan alem kralları, kutsal bölgede toplandıklarında öfkeli bir kalabalığa dönüştüler ve bu öfke kısa bir süre sonra Kuzey İlahi Bölgesi boyunca sayısız kaynak gelişimciye yayıldı.Chi Wuyao aniden uzun bir nefes almadan önce bir elini kaldırdı. Dedi ki, "Ebedi Cennet Tanrı Alemi'nin aslında bunu yapmak için bir nedeni var.”Bu sözleri söylemeyi bitirdiğinde, parmağıyla havaya dokundu ve Kuzey İlahi Bölgesi'nin geri kalanına başka bir görüntü yansıtılmasına neden oldu.Şaşırtıcı bir şekilde, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun kendisi bu görüntüde ortaya çıktı. Ve onun yanında oğlu Zhou Qingchen vardı!İkisinin yanı sıra, son derece saf ve parlak yeşil ışıktan oluşan bir küme de vardı... Bu, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun elindeki İlahi Engellenemez İlik idi."Bana Yun Che'nin oğlumun içindeki karanlık enerjiyi yok etme gücüne sahip olduğunu söyledin.”Ekranda Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru konuşmaya devam etti. "Umuyorum ki... Bana oyun oynamıyorsun."Herkesin şaşkın şaşkınlığı arasında, sahne hızla değişti. Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve Onurlu Tai Yu'nun uzağa uçtuğu bir sahneye dönüştü. Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun sesi, Kuzey İlahi Bölgesi'nin her köşesinde yankılandığı gibi keder ve nefretle doluydu."Ebedi Cennet Tanrı Alemi'nde sahip olduğum her şeyi toplayacağım… Doğu İlahi Bölge… Hatta üç ilahi bölgenin kendisi… Kuzey İlahi Bölge'yi yok etmek ve her ikinizi de kül haline getirmek için!”Bu sözler yayınlandıktan sonra görüntü yavaş yavaş solmaya başladı. Chi Wuyao, geniş gözlü alem krallarına bakmak için döndü. "Bu görüntülerin içindeki kişi, Doğu İlahi Bölgesi'nin Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve oğlu, Ebedi Cennet Veliaht Prensi Zhou Qingchen'dir.”“Bir buçuk yıl önce, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, bu kraliçe ile bir buluşma kurmak için İlahi Engellenemez İlik'i kullandı, böylece oğlunun vücudundaki karanlık enerjiden kurtulabilirdi. İki bölgemizin sınırında buluşmayı ayarladık. Ama gerçekte, aslında bu kraliçeyi pusuya düşürmek için bir fırsat arıyordu. İblis Efendisi ve ben onun planını gördükten sonra, oğlunu bir misillemeyle öldürdük…”Chi Wuyao aniden devam etmeden önce durakladı, “Her şey böyle başladı.”Chi Wuyao konuşmaya devam etmişti ama Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun kısır ve kararlı yemini hala kulaklarında yankılanıyordu.Ebedi Cennet Alemi, Doğu İlahi Bölgesi'nin ve hatta üç ilahi bölgenin Kuzey İlahi Bölges'ini yok etmek için... Sahip olduğu her şeyi toplayacak mıydı!?Bu noktada Yun Che gökten indi. Bakışları, alçak gönüllü bir sesle konuşmadan önce onun altında toplanan insanlar arasında süzüldü, "Bütün dünya bu İblis Efendisi'nin Doğu İlahi Bölgesi'nde doğduğunu biliyor. Şimdi Kuzey İlahi Bölgesi'ni evim olarak adlandırmam, İblis İmparatoru'nun iradesi olabilir ama aynı zamanda bu Doğu İlahi Bölgesi'nin beni yönlendirdiği bir şey. Ve bu karanlık topraklarda yaşamak zorunda kalsam da, bunu hala kök salması gereken tomurcuklanan bir felaket olarak görülüyorum.”Yun Che yavaşça başını gökyüzüne kaldırdı. Gözleri siyah ışıkla parıldıyordu, şeytani gücü herkesin kalbinin çarpmasına neden oldu. "Bu İblis Efendisi taçlandırıldığında, bu şeytani yemini yaptım. Bu toprakların İblis Efendisi olarak, içinde yaşadığım toprakların kimsenin zorbalığına ya da ezilmesine izin vermeyeceğime yemin ettim!”"Bu felaket, bu İblis Efendisi yüzünden de ortaya çıktı. Yani... Bu İblis Efendisi şahsen Doğu Bölgesi'nin Ebedi Cennet Alemi'ne gidecek ve onların bedenlerinden etlerini ayıracak! Bu borcu yüz kat geri ödeteceğim! Bu İblis Efendisi tarafından yönetilen Kuzey İlahi Bölgesi'nin ezilebilecek bir yer olmadığını onlara bildireceğim!”Yun Che'nin sözleri dinleyen herkesi şok etti. Yama İmparatoru Yan Tianxiao hızla konuştu. "Bunun için İblis Efendisi'ni nasıl suçlayabiliriz!? Majesteleri, tüm iblislerden yücesiniz, Kuzey Bölge'nin geleceğini sırtınızda taşıyorsunuz! Kendinizi tehlikeye atmanıza izin veremeyiz!”"Bu sadece üç yıldız aleminin yıkımı değil. Bu bir uyarı atışıydı! Doğu İlahi Bölgesi bizimle alay ediyor, bize yukardan bakıyor ve bizi küçük düşürmeye çalışıyor! Yalnızca kötücül ve aşağılık bir şekilde hareket etmediler, aynı zamanda... Sınırlarımızı da aştılar! Gururumuzu çiğnediler!”"İblis Efendisi!" Yan Tianxiao aniden dizlerinin üzerine düştü, "Yama Alem Kralı Yan Tianxiao İblis Efendi'sinin iyiliğini aldı ve karanlık güçlerim artık bu karanlık topraklara bağlı değil. Majestelerinden bu Tianxiao'nun Yama Alemi'ni harekete geçirmesine izin vermesini rica ediyorum. Kuzey Bölgesi'nden çıkacağız ve hem bugünün trajedilerinin hem de dünün utancının intikamını alacağız!!”Yan Tianxiao konuşmayı bitirdiğinde, başka bir kişi hızla dizlerinin üzerine düştü. "Yanan Ay'ın Fen Daoqi'si, Ay Yiyicileri ile Doğu İlahi Bölgesi'ne harekete geçmek ve savaşmak için majestelerinden izin istiyor! Bedenlerimizi ve majestelerinin bize verdiği karanlık güçleri, bugün bize yapılan yanlışların intikamını almak, geçmişin kızgınlığını ortadan kaldırmak için kullanmaya hazırız!”Kuzey Bölgesi'nden çıkmak, Doğu Bölgesi'ne saldırmak, geçmişin mağduriyetlerinin intikamını almak… Bu fantastik kelimeler, doğrudan bir rüyadan çıkmış gibi görünen kelimeler, Kuzey İlahi Bölgesi'nin her kaynak gelişimcisinin kalplerine şiddetle çarptı.Bu doğru, bu bir rüyaydı... Çünkü son bir milyon yıldır yapabildikleri tek şey, diğer üç ilahi bölge tarafından her taraftan sarıldıkları için bu karanlık kafese girmekti. Bir dönem birbiri ardına geçmiş, eski nesiller yenisine yol yapmıştı ancak hiç kimse bu hapishanenin dışına adım atamamıştı.Hapishaneleri gittikçe küçüldükçe, Kuzey Bölgesi de giderek daha acıklı hale gelmiş ve bu sözde “kaçış” giderek daha fazla bir rüya haline gelmişti.Ama şu anda, bu sözler aslında büyük kral alemlerinin ikisi tarafından söylenmişti, aslında Kuzey İlahi Bölgesi'nin her köşesinde yankılanıyorlardı."Bu doğru!” İblis Kraliçesi Chi Wuyao alçak bir sesle söyledi. “Geçmişte, karanlık güçlerimiz bu nedenle sınırlıydı. Ama bugün, İblis Efendisi'nin nimetleriyle, bu yerden çıkmak için nitelikler elde ettik! Eğer Doğu İlahi Bölgesi böyle zalim bir şekilde davranmayı seçerse, o zaman Kuzey Bölgesi'nin liderleri olarak bunu nasıl tolere edebiliriz!?”“Hayır! Bu kesinlikle sadece kral alemleri ile ilgili bir mesele değil!” Göksel İmparatorluk Alemi Tian Muyi başını kaldırdı. Sesi titrerken duygularla doluydu. "Babamın nesli, büyükbabamın nesli, büyük büyükbabamın nesli…  Tüm yaşamları boyunca Kuzey İlahi Bölgesi'nde sıkışıp kaldılar. Tek bir adım bile atamadılar! Kendimizi yüceltebiliriz, bir şekilde yaşayıp devam edebiliriz, bu karanlık topraklarda istediğimiz her şeye bir ihtimal ulaşabiliriz ama… Dünyanın gözünde, bizi burada tuzağa düşüren üç ilahi bölgenin gözünde, bir grup evcil hayvandan başka bir şey değiliz!”"Bir milyon yıldır. BİR MİLYON YILDIR!" Tian Muyi'nin sesi daha da heyecanlı hale geldi. “Ve bundan daha da trajik olan şey, sayısız karanlık kardeşlerimizin uzun zamandan beri kaderlerinden çekilmesidir, uzun zamandan beri kendi koşullarında uyuşmuşlardır. Kadere karşı mücadeleden bahsetmiyorum çünkü son gururumuz ve sıcak kanlılığımız sönmüştü. Gerçekten bir hayvandan daha yukarı olmayan bir şeye indirgendik!”Tian Muyi'nin sözleri herkesin ruhunu sarstı, doğrudan kalbe doğru indi."Ancak... Benim Göksel İmparatorluk Alemi'm yeterince bu tür şeyler yaşadı!" Karanlık, avucundan yükseldi ve dönüştürülmüş karanlık güçleri saf şeytani bir güç yaydı. “Artık buna tahammül etmemize gerek yok!”"Doğu İlahi Bölgesi, yıldız alemlerimizden üçünü yok ederek bizi bir kez daha çiğnendi ama aynı zamanda... Bu aynı zamanda gökler tarafından bize verilen bir uyarıydı! Bize yukarıdan verilen rehberlik!”Karanlık enerji ondan yayılırken avucunu gökyüzüne işaret etti. "Göksel İmparatorluk Alemi, Kuzey Bölgesi'nden çıkmak için izin istiyor. Avucumdaki karanlığın gücüyle, bugünün borcunun intikamını alacağım ve… Kuzey İlahi Bölge'mizin son bir milyon yılda kaybettiği haysiyeti geri alacağım!!” Sayısız kaynak gelişimci, bedenlerinin ve ruhlarının canlı enerjiyle vızıldadığını hissetti. Bu, özellikle Göksel İmparatorluk Alemi'nin kaynak gelişimcileri için geçerli. Alem krallarının şok edici sözlerini duyduklarında ilk tepkileri şok ve korku olmamıştı. Bunun yerine, vücutlarından saf öfke patladığında kanlarının kaynamaya başladığını hissetmişlerdi."İyi dedin!” Issız Felaket Alemi Kralı Huo Tianxing bağırdı. Karanlık vücudundan alevlendi, sesi Mu Tianyi'inkinden daha sert ve şiddetli geliyordu. “Geçmişte dişlerimizi sıkmaktan ve bu aşağılamalara katlanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Ama şimdi İblis Efendisi bizi yüce karanlığıyla kutsadı, neden buna daha fazla katlanmak zorundayız!?”"Atalarımızın yapamadığı şeyi yapalım!”"Issız felaket Alemi'm, Kuzey İlahi Bölgesi'nden çıkmak için izin istiyor! Bedenlerimiz kırılsa bile, kemiklerimiz parçalansa bile, kanımız Doğu İlahi Bölgesi'nin topraklarını ıslatsa bile, çabalarımız boşa gitmeyecek!”"Majesteleri!" Tian Guhu ayağa kalktı. Vücudu bir ok kadar düzdü ve gözleri iki soğuk su göleti gibiydi. Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki en genç İlahi Egemenlerden yüz tanesi onun önünde durdu. Gururlu bir sesle konuştu: "Biz Kuzey Bölgesi'nin Göksel Egemenleri tüm hayatımız boyunca zaferle taçlandırıldık ancak tek bir kayda değer katkı bile yapmadık.”"Kuzey İlahi Bölgesi'ne kalan son zafer ve onur için, biz Kuzey Bölgesi'nin Göksel Hükümdarları, Kuzey  Bölgesi'nden çıkmak için izin istiyoruz! Ayrıca, Doğu İlahi Bölgesi'ne ilk itilen öncü olmaya da hazırız. Bunu üstlenirken ölsek bile, bugün yaptığımız seçimden pişman olmayacağız!”Tian Guhu'nun sözleri, Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki tüm kaynak gelişimcileri bir kez daha sarstı... Sözleri özellikle Kuzey Bölgesi'nin genç kaynak gelişimcilerinin kalplerini ve ruhlarını karıştırdı.Kuzey Bölgesi Göksel Egemenlerinin her biri şüphesiz Kuzey İlahi Bölgesi'nin gençliğinin en iyileriydi*. Neredeyse hepsi olabilecek en yüce statülere sahipti ve dünya sadece onlara hayranlık duyabilir veya kıskanabilirdi.(*creme de la creme, kaymak tabaka.)Ama bugün, halkın bulutların üstünde prensler ve prensesler gibi yaşadığını düşündüğü lüks bir hayata doğmuş olan bu genç kaynak gelişimciler, sadece Kuzey Bölgesi'nden çıkmak için izin istemekle kalmamış, hatta keşif kuvvetinin öncüsü olmayı da istemiştiler. Onlar gerçekten de... Kuzey İlahi Bölgesi'nin onurunu kendi hayatlarının üzerine koymuşlardı.Tian Guhu'nun sözlerini duyduktan sonra, Kuzey İlahi Bölgesi'nin en genç İlahi Egemenlerinin kalplerinde duran herhangi bir şüphe ve korku tamamen ortadan kayboldu. Dünya onlara bakarken, kalplerinde hissettikleri her şeyin ötesine geçen şiddetli bir kararlılık ve keskinlik ortaya çıktı.Bu, Kuzey Bölgesi'nin Göksel Hükümdarları olmaktan ilk kez böylesi gurur duydukları andı.Aslında, ölüm bile şu anda çok korkutucu görünmüyordu.Tian Guhu döndü. Onun delici bakışları ekrana uzanıyor ve herkesin gözlerine ve kalplerine bakıyor gibiydi. “Kuzey İlahi Bölge'miz çok uzun süre ezildi. Tek bir gecede üç yıldız alemini yok ettiler, hatta tüm Kuzey İlahi Bölgesi'ni yok etmeye yemin ettiler. Bu artık 'aşağılama ve zorbalık' olarak görmezden gelinecek bir şey değil! Buna eski günlerde olduğu gibi tahammül etmeye devam edersek, Kuzey Bölge'mizdeki herkes... Dünyanın kahkahaları olacak! Bundan sonra geri dönemeyeceğiz!”"Kuzey İlahi Bölge'nin insanları, gerçekten buna devam etmek istiyor musunuz!? Belki de diz çökmekten ve Doğu İlahi Bölgesi'nin bizi bu kadar ahlaksız ve acımasız bir şekilde ezmesine izin vermekten çok mutlusunuzdur!?”Eğer biri kalpleri ve zihinleri ateşe vermek ya da yeni fikirler yaymak istiyorsa, genç kaynak gelişimcilerini etkilemek bunun en kolay olanıydı.Kısa bir sessizlik döneminden sonra, Kuzey Bölgesi nihayet ses ve öfke içinde patlamaya başladı."O haklı! Doğu İlahi Bölgesi çok ileri gitti! Buna daha fazla nasıl dayanabiliriz!?”"Demek evcil hayvanlar... Hahahahaha! Ne kadar ironik! İtaatkar bir şekilde kendimizi 'yetiştirmemize' izin versek bile, hala bizi ezmeye çalışıyorlar! Eğer davranışlarına daha fazla dayanabilirsek, köpekler ve domuzlar bile bize tepeden bakar!”"Asil alem kralı kesinlikle haklı. Şu anda bize İblis İmparatoru tarafından verilen bir İblis Efendisi var. İblis Efendisi'nin karanlık nimetleriyle, Kuzey İlahi Bölgesi'ni terk etsek bile güçlerimiz zayıflamayacak! Şimdi geri mücadele yeteneğine sahibiz, artık aşağılamalarının karşılığını alma zamanları.”"İblis Efendisi ve alem kralları yükü yönetiyor ve Yüce Göksel Egemenler bile ölüm karşısında dimdik, bu yüzden korkacak ne kaldı!? Korkak olmayan herkes ayağa kalksın ve çığırsın! İntikam! İntikam! İNTİKAM!!""Doğu İlahi Bölgesi yaptıkları için bir bedel ödemek zorunda! Nasıl onların bizi hiçe saymasına izin vermeye devam edebiliriz!?”“Eğer hala savaşmazsak, bizim yıldız alemlerimiz bir sonraki olabilir!”"Soylu Göksel Egemenleri takip etmeye ve Doğu İlahi Bölgesi'ne itilen mızrağın bir parçası olmaya karar verdim! Yoldaşlarım, kan borçlarımızı bir kenara bırakalım! Aramızdaki tüm korkaklara gelince, sizi şimdi ve sonsuza dek hor göreceğim!”…………….Üç yıldız alemlerinin yıkımı üzerindeki öfke kaynamaya başladı. Alem kralının ve yıldız alemlerinin kafeslerinden çıkma konusundaki kararlılığı, başlarını bir daha asla kimseye boyun eğmeme isteği, Kuzey İlahi Bölgesi'nin sayısız yıldır yuttuğu nefreti ateşledi. Sayısız yıldır uykuda olan karanlığın kanı şimdi damarlarında çalkalanıyordu.

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41861 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44072 Bölüm Sayısı


creator
manga tr