Bölüm 1746: Kalbi Kırmak (3)

avatar
3285 125

Against The God - Bölüm 1746: Kalbi Kırmak (3)Bölüm 1746 - Kalbi Kırmak (3)Üç yansıma çok uzun değildi. Gereksiz birçok ayrıntı kaldırıldığı için hatırlanan bu deneyimleri yaşayanların her şeyi dahil edilmemişti, ama İblis İmparatoru'nun nefretle geldiği anı ve hepsini terk etmeyi seçmesinin gerçek nedenini anlatmak yeterliydi.Doğu İlahi Bölgesi'nin kaynak gelişimcileri, büyük bir hayal görüyormuş gibi hissettiler.Kızıl felaketin gerçekte ne kadar korkunç olduğunu bilmiyorlardı... Kadim Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun bugüne kadar hala var olduğunu ve gerçekte dünyaya belirli bir zamanda geri döndüğünü bilmiyorlardı.Tüm dünyayı tek parmağıyla ve bir düşüncesiyle yok edebilirdi. İlahi Usta mı? Tanrı İmparatorları mı? Onun önünde karınca veya toz kadar küçük kalırlardı.Ancak Tanrı Alemi, O İlkel Kaos'a döndüğü aylarda, korkunç bir felakete karışmamıştı. Geri döndüğünü bile bilmiyorlardı.Bunlar yine Yun Che sayesinde olmuştu.Onu İlkel Kaos'tan ayrılmaya zorlayan oydu.…Sadece şimdi Doğu İlahi Bölgesi'nin, hayır, tüm Tanrı Alemi'nin cehennemin kenarında sallanmakta olduğunu biliyorlardı.Onları, Tanrı Alemi'ni, tüm İlkel Kaos'un eşiğinden kurtaran Yun Che'ydi... İblis İmparatoru öfkesini dışarı atmayı seçmiş olsaydı, İblis Tanrılarının geri dönmesine izin vermiş olsaydı, Doğu İlahi Bölgesi'nin varlığı silinirdi. Bu onun tanrıların torunlarından ne kadar nefret ettiğini gösteriyordu. Hayatta kalsalar bile, sonsuz bir korku ve kölelik cehenneminde yaşamak zorunda kalacaklardı.Yansımada, Kuzey İlahi Bölgesi hariç her ilahi bölgeden sayısız Tanrı İmparatoru, kral alemi uzmanları ve yüksek alem kralları gördüler... Ama hiçbiri onlara gerçeği söylemeyi seçmemişti.İblis İmparatoru ayrılmadan önce hiçbir şey söylememelerinin nedeni, onlara sessiz kalmalarını emretmesiydi...Peki ya sonra?İblis İmparatoru'nun önünde yapabilecekleri tek şey yalvarmakken neden daha sonra herkese, dünyayı kurtaranların onlar olduğunu söylemiştiler? Tüm yaptıkları hayatta kalmak için Yun Che'ye sarılmak iken, neden tüm dünyaya İlahi Ustaların ve Tanrı İmparatorlarının kızıl çatlağı mühürlediklerini söylemiştiler!?Hatta durumdan yararlandılar ve Şeytani Bebek'i İlkel Kaos'tan atmıştılar!İlk yansıma, onların çabalarının ne kadar boşuna olduğunu tam olarak göstermişti. Herkesin gücünü birleştirmesine rağmen, İlahi Ustaların saldırısı kızıl çatlağı hiç etkilememişti! Bir ağacı kaba kuvvetle devirmeye çalışan bir grup karınca gibiydiler! Kızıl çatlağı nihayetinde mühürleyenlerin onlar olmalarına imkan yoktu!"Kurtuluşa Erdiren Tanrı Çocuğu" unvanını duymak şöyle dursun, hiç kimse Yun Che’nin başarıları hakkında bir şey duymamıştı!Tek hatırladıkları, kızıl çatlağın sonunda ortadan kaybolduğu gün verilen Yun Che'yi öldürme emriydi; tüm dünyadaki her kral aleminin verdiği bir kafa ödülü!İroni, Yun Che'nin önünde eğilen ve yansımada ona tekrar tekrar “Kurtuluşa Erdiren Tanrı Çocuğu” diye hitap eden Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun durumunda özellikle derinden hissediliyordu. Reddedilemez bir kafa ödül koyan ve Doğu İlahi Bölgesi'ndeki her alemi, hatta alt alemleri Yun Che'yi avlamaya teşvik eden oydu.  Tabii ki, kral alemlerinin ve üst yıldız alemlerinin Yun Che’nin doğum yerini aldıklarını, genç adamı kendini göstermeye zorlamak için o düşük bir alemini rehin aldıklarını ve daha sonra onun yıkımını unutmamışlardı. Kar Şarkısı Diyarı Kralı, Yun Che'yi kendi hayatı pahasına kurtardıktan sonra, genç adam nihayetinde Kuzey İlahi Bölgesi'ne kaçmıştı.Şu anda herkesin midesinde çalkalanan duyguları tarif etmek imkansızdı. Kalpleri ve ruhları, soğuk ve duygusuz bir şey tarafından bükülmüş gibi hissettiler; aradığı insanlar tarafından keman gibi oynanan bir grup alçak, zavallı ve cahil aptal gibi hissettiler... Yansıma henüz bitmemişti. Dördüncü yansıma, üçüncü yansımadan sonra hızla takip edildi.


Bu yansıma şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği bir şeydi.


Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru karanlık bir ortamda duruyordu. Görüntünün her köşesinden yükselen karanlık sis görülüyordu.


Hem doğu bölgesindeki kaynak gelişimciler hem de iblis insanlar, hemen önündeki karanlık alanı Kuzey İlahi Bölge olarak tanımladılar.Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru, yüzünde kasvetli bir ifadeyle uzaklara bakıyordu. Yavaşça dedi ki, "O toplantıya katıldığımda Mo E'nin zarar vermediğini söylemiştim ama bir tuzak kurmuş ve beni ve klanımı İlkle Kaos'tan kovmuştu. Buna rağmen, gördüğüm tüm tarihi kayıtlarda adam için övgüden başka bir şey bulamadım... Heh, ne şaka."“Yun Che olmasaydı… Ni Xuan’ın isminin benim yüzümden lekelenmiş olması umurumda olmasaydı… Mo E ve Xi Ke’nin gücü, iradesi ve torunları; tanrı ırkıyla bağlantılı her şeyi bu dünyadan memnuniyetle sonsuza dek yok ederdim!"Elini yavaşça kaldırdı ve önündeki sonsuz karanlığa işaret etti. "Karanlığın torunlarına bak. Kalıcı olarak bir karanlık kafese hapsolurlar ve çiftlik hayvanları gibi muamele görürler. Kafeslerinden bir adım bile atmaya cesaret ederlerse, tanrı ırkının varisleri tarafından avlanırlar. "“Zulüm, cinayet ve baskı günahsa… O zaman buradaki gerçek günahkarlar kimler? Sözde doğru yolun taşıyıcıları bu insanlara gaddarca davrandı, öldürdü ve ezdi ama kimse onları günah işlemekle suçlamadı, değil mi?""Bu aptal ölümlüler, iblislerin neden ortadan kaldırılması gereken bir kötülük olduğunu asla sorgulamadılar. İblis insanlara yaptıkları kötülüğün, yaşadıkları kötülükten on binlerce kat daha kötü olduğunu hiç düşünmediler!""Eğer kötüleri 'iblis' olarak sınıflandırmamız gerekiyorsa, o zaman…  Buradaki gerçek 'iblisler' kimler acaba?"Soruyu kendisine ve onun sözlerini duyan herkese soruyordu. Söylediği her kelime kalbi sarstı ve ruhu deldi.İblisler neden kötüydü? Böyle bir kaderi hak etmek için ne yapmışlardı?Bu soru, duyan herkesi dondurdu...Doğu İlahi Bölgesi şu anda şüphesiz şeytani bir felaketle karşı karşıyaydı. Eşi görülmemişti ve kesinlikle korkunçtu.Sorun buydu: benzeri görülmemiş bir şeydi. Tanrı Alemi, bugüne kadar hiç böyle bir saldırıya maruz kalmamıştı.Doğdukları andan itibaren, iblislerin dünyada var olmalarına izin verilemeyen sapkınlar olduğu söylenirdi. İblis insanların karanlık, zalim, günahkar ve kötü niyetli yaratıklar olduğu ve onları öldürmekten her kaynak gelişimcisinin sorumlu olduğu söylenirdi.Erkek ve kadın gibi ortak duyuların en yaygın olanıydı; ateş ve su.Hiç kimse bunu sorgulamadı çünkü bu gülünçtü ve hatta bazı durumlarda denemek, günahtı.İblis insanlar neden kötüydü. Ne tür affedilmez günahlar işlemişlerdi? Dünyada bunun ne kadar iğrenç olduğunu anlatacak kadar korkunç bir felakete neden olmuşlar mıydı..? Tek bir cevap bile bulamadıklarını keşfettiklerinde şok oldular.Çünkü bir nedene ihtiyaçları yoktu. Sonuçta bu kral alemleri ve üst yıldız alemleri tarafından yayılan inanç ve sağduyuydu.Bir milyon yıl boyunca, Kuzey İlahi Bölgesi'nin sakinleri, üç ilahi bölgenin baskıcı gücü altında kafeslerine tıkılmak zorunda kalmışlardı.Daha kötüsü, “kafes” yavaşça küçülüyordu çünkü İlkel Kaos'taki karanlık kaynak enerji miktarı azalıyordu. Her yıl sayısız şeytani insan, giderek azalan alemler ve kaynaklar için çabalarken ölüyordu.Kuzey İlahi Bölgesi'ne yukarıdan bakıp onlarla dalga geçmek doğaldı. Bu herkesin gurur duyduğu çok değerli bir başarıydı.Eğer birisi son bir milyon yıldır zulüm yüzünden ölen şeytani insanların sayısını hesaplamaya çalışsa, bunu yapamazlardı. Bu korkunç ve hayal edilemez bir sayıydı.Cinayet ve zulüm günah olsaydı, o zaman üç ilahi bölge, insanlarının sonraki on bin nesli tüm hayatlarını kefaretle geçirse bile, borçlarını ödeyemezlerdi."İblislerin hükümdarı olarak benim türüme kötü davranan bir grup aşağılık ölümlü için gerçekten kendimi ve geri kalan klanlarımı feda etmeyi seçtiğimi düşünmek... Heh, ne şaka ama!"Buzdan gülümsemesi ironi ve kederle doluydu.Doğu İlahi Bölgesi sakinleri, birkaç yıl önce kendilerine söylenen “gerçeği” ve bugün gördükleri gerçeği hatırladıklarında… Evet, bu gerçekten bir şakaydı.Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru yavaşça arkasını döndü ve doğrudan “seyircilere” baktı. Yansımdana kalplerine bakıyormuş gibi hissettiler.Bu, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun, bunun Kaynak Görüntüleme Taşı tarafından kaydedildiğini bildiğini ve buna izin verdiğini kanıtlamıştı. “Üç gün içinde ayrılıyorum. Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcı'ndaki Şeytani Bebek ile konuştum ve bundan üç gün sonra Yun Che'nin yanında kendini gizlemesini söyledim.""Bu ölümlüler Yun Che'yi Kurtuluşa Erdiren Tanrı Çocuğu olarak adlandırıyor  ve bana onun yardımseverliğini sonsuza kadar hatırlayacaklarına dair yemin ediyor olabilirler ama insan doğasının pisliğine, özellikle de tepede oturanlara körü körüne güvenemeyecek kadar aşinayım. Başka seçenekleri olmadıkça birisinin kendilerini geçmesine asla izin vermezler.""Yun Che'nin başarılarını gizleyeceklerinden ve İlkel Kaos'tan ayrıldığım anda ona karşı döneceklerinden endişeleniyorum... Yardımseverlik? Doğruluk mu? Nezaket mi? Bunun yerine statü, kar ve şöhrete sahip olabilecekken bu şeyleri neden umursasınlar? Bu amaçla, hayal edebileceğiniz kadar alçalabilirler.""Elbette, umarım bu sadece benim karamsarlığımdır.""Umarım, Şeytani Bebek’in varlığı onları en çirkin benliklerini ifşa etmekten caydırmak için yeterli olur. İlkel Kaos'u huzur içinde bırakabileceğimi hissetmemin nedenlerinden biri bu.""Ama..." Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun bakışları aniden değişti ve yavaşça konuştu, "Düşündüğüm en kötü senaryo gerçekleşse bile... Onu kurtaracak ve ne olursa olsun koruyacaksınız, haklı mıyım?"Kimse sorusunu cevaplamadı. Yansıma orada sona erdi ve tüm Doğu İlahi Bölgesi'ni hayal edilemez, baskıcı bir sessizliğe bıraktı.Yansıma sona erdiğinde, herkes uzun, uzun bir rüyadan yeni uyanmış gibi hissetti... Onları soğuk ter içinde bırakan bir rüya ve etraflarındaki dünyanın tamamen yeni bir görünümü.Kızıl felaket, Yun Che sayesinde barışçıl bir şekilde sona ermişti. Tüm Tanrı Alemi'nin karışması gereken karşı konulmaz felaket Yun Che sayesinde olmamıştı.O Tanrı İmparatorları veya İlahi Ustalar yüzünden değildi!İblislerin hükümdarı, saf kötülüğün ve affedilemez bir varoluşun sembolü olduğunu düşündükleri kişi, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru bile... Ölümlüler uğruna kendisini ve halkını İlkel Kaos'tan sürmeyi seçmişti.Bundan sonra, onlar Yun Che'nin başarılarından kimse bahsetmemekle kalmamış, Yun Che gerçeği bilen insanlar tarafından aranmış, kendi gezegeninin yok olmasına tanık olmuş ve sonunda Kuzey İlahi Bölgesi'ne kaçmak zorunda kalmıştı... Onun olması gereken şöhret bile tüm hayatını mahveden insanlar arasında paylaşılmıştı.Bu arada, onlar, Doğu İlahi Bölgelerinin kaynak gelişimcileri, bu canavarlara bir grup palyaço gibi bakmaya, övgüler söylemeye ve onların hepsini kurtaran Kurtaran Kurtuluşa Erdiren Tanrı Çocuğu'nu, Yun Che'yi avlama çabalarını desteklemeye devam ettiler.Hakarete mi uğramıştılar? Hayır.Kızgın mıydılar? Hayır.Üzgün müydüler? Hayır.Kendilerini mi kaybetmiştiler?Hayır...Bildiri o kadar şok ediciydi ki tüm düşünceler ve duygular zihinlerinden silindi… İnançları da dahil.Sunulmuş Tanrı Sahnesi'ndeki genç adam ve yansıma çok göz kamaştırıcı ve cesur görünüyordu. Gözleri en karanlık gecede en parlak yıldızlar gibi parlamıştı.Aynı adam, Ebedi Cennet Alemi'ni katletmiş ve on binlerce diyarı acımasızca tahrip etmişti.O anda, sonunda nedenini anlamıştılar.Tanrı Alemi'nde kelimenin tam anlamıyla en büyük eylem gerçekleştirildikten sonra—Tanrı'nın gücüne sahip her erkek ve kadının ona hayatlarını borçlu olduğunu söylemek abartı olmazdı... Aklınıza gelebilecek en zalim, en aşağılık “ödeme” ile karşılığını almıştı.Onlar, onun kurtardığı insanlar, farkında bile olmadan ama kesinlikle onu uçuruma iten suç ortakları olmuştular.Doğu İlahi Bölgesi'ndeki her kaynak gelişimcisinin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Az önce gördüklerinin gülünç bir rüya olmasını, inançlarının ve sağduyularının çökmemesini, hayran oldukları ve taptıkları insanların gerçekte kim olduklarını ifşa edilmiş olmamalarını tercih ediyorlardı.Öte yandan, Kuzey İlahi Bölgesi kaynak gelişimcileri tüm öldürme niyetlerini ve gaddarlıklarını kaybediyorlardı. Bir süre önce, nefret ettikleri düşmanlarını öldürmeye çalışıyorlardı. Şimdi, yanaklarından akan gözyaşlarını durduramıyorlardı bile.İblis İmparatoru dünya uğruna kendini feda etmişti.İblis Efendisi, tek başına herkesi kurtarmıştı.Tanrı Alemi, iblislerin iyiliği nedeniyle barış içindeydi!Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun sözleri, yüreklerinin etrafındaki duvarı delip geçti ve çok uzun süre bastırdıkları üzüntüyü dışarı sürüklemişti...
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41880 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44076 Bölüm Sayısı


creator
manga tr