Bölüm 1776: Bir Ejderhanın Çöküşü

avatar
4787 135

Against The God - Bölüm 1776: Bir Ejderhanın ÇöküşüBölüm 1776 - Bir Ejderhanın ÇöküşüSadece bir dakika öncesine kadar salondaki insanların çoğu hala Yun Che ve Qianye Ying'er'in sadece şaka yollu konuştuklarına ikna olmuştular… En kötü ihtimalle, bu son derece akılsızca bir güç gösterisiydi hatta oldukça aptal ve çocuksu olduğu söylenebilecek bir şeydi.Karşılarında duran bir Ejderha Tanrısı'ydı!Kuzey İlahi Bölgesi, Doğu İlahi Bölgesi'ni işgal ettiğinde, bir kez bile Batı İlahi Bölgesi'ne herhangi bir saldırganlık eyleminde bulunmaya cesaret edememişlerdi. Aslında, üç bölge birbiri ile yüzleştiğinde, Kuzey İlahi Bölgesi'nin, Güney İlahi Bölgesi'ni tehdit ederek bir şeyleri başlatması hiç de garip değildi. Ama ne olursa olsun, kesinlikle Batı İlahi Bölgesi'nin, Ejderha Tanrı Alemi'ni kızdırmak gibi herhangi bir niyetleri olmamalıydı.Hayır, Yun Che bu sözleri söyledikten sonra, bu hala nasıl bir provokasyon olarak kabul edilebilirdi? Bu kaçınılmaz olarak koşulsuz bir savaş ilanıydı!Ejderha ırkı şüphesiz bu evrendeki en güçlü ırktı. Rakipleriyle aynı yetişim seviyesinde olsalar bile, ejderha ırkı makul olmayan güçlü canlılıkları ve inanılmaz güçleri nedeniyle yenilmezdi. Sonuç olarak, "bir ejderhayı öldürmek" herhangi bir çağda dövüş becerisinin yüce bir başarısı olarak görülürdü.Bir Ejderha Tanrısı'nı öldürmeye gelince... "Cennete ulaşmak kadar zor” kelimeleri bile onu tanımlamak için yeterli değildi.Ancak, Yun Che bir ejderhayı öldürmenin bir köpeği öldürmekten farksız olduğunu dile getirmişti. Birisi bu sözleri duysaydı, belki onlar adına dahi utanmazdı. Onları sadece bunu gülünç ve saçma bulacaklardı.En azından, Kül Ejderha Tanrısı'nın ilk tepkisi büyük bir kahkaha atmaktı. Onun kahkahaları herkesin kulaklarını rahatsız edecek bir şekilde sesliydi. "Hahahahaha... İyi dedin, gerçekten iyi dedin. Gerçekten 'Kuzey'in İblis Efendisi' ünvanına uyuyorsun. Bu yüce kişinin gözlerini gerçekten açtın. Hahahahaha!”Çılgınca güldüğünde, Yun Che'ye bakan gözleri tamamen öfkeden yoksundu. Onlarda sadece ezici bir küçümseme görülebilirdi. “Bir grup uykulu, kendini beğenmiş domuzları öldüren, kendi hoşnutluklarıyla böbürlenen çılgın bir kasap, her şeyi kafasına göre söyleyebileceğini sanıyor. Ve şimdi ejderhaları dahi öldürebileceğini düşünüyor. Güney Denizi Tanrı İmparatoru, gelecek nesillerin böyle bir şakayı nasıl göreceğini ve tarif edeceğini düşünüyorsun?” "Hehe, bu evrenin tek sabiti, hiçbir şeyin sabit olmamasıdır. Bu çağın insanları, gelecek nesillerin bize nasıl bakacağını nasıl tahmin edebilir?” Güney Denizi Tanrı İmparatoru bir gülümsemeyle cevap verdi.Kül Ejderha Tanrısı ona yan yan baktı ve cevabı alaycı bir hor ile doluydu. "Güney Denizi Tanrı İmparatoru, parlak ve akıl sır erdirilemez bir insan olarak bilinir. Ancak, görüyorum ki söylentiler aslını yansıtmıyor. Aklını kaçırmış bir kuzu, uykulu bir domuzdan daha iyi değil gibi görünüyor.”Güney bölgesinden gelen herkesin ifadeleri bu sözlerle değişti ancak hiç kimse yaygara atmaya cesaret edemedi. Güney Denizi Tanrı İmparatoru'nun yüzü bile seğirmedi ve zayıf gülümsemesi hala yüzünde kalmaya devam etti. "Kül, söylentilerin güvenilmez olduğu ve gerçekliğin genellikle kurgudan çok farklı olduğu doğrudur ancak burada kararınla biraz aceleci davranıyorsun. Neden biraz sakin olmuyor, bizimle oturmuyor ve birkaç bardak içmiyorsun? Kararın birkaç dakika geçtikten sonra farklı bir pencereyi aralayabilir.”"Buna gerek yok," Kül Ejderha Tanrısı kendini beğenmiş bir sesle konuştu. "Ejderha ırkımız, diğer insanları rahatsız etmek için asla tenezzül etmedi. Ama ejderha ırkımızı rahatsız eden insanlar, bunu ikinci kez yapma şansına sahip olmadılar. Eminim hepiniz bu gerçeğin farkındasınızdır.”Güney bölgesinin dört Tanrı İmparatoru'na yan yana baktı. "Bu aynı zamanda sizlerin de en çok görmek istediği şey değil mi?""Ah, ne kadar sinir bozucu," Yun Che sabırsız bir şekilde mırıldandı. "Öldürün onu."Aslında Yun Che, Güney Denizi İmparatorluk Sarayı'nda Batı Bölgesi'nin bir Ejderha Tanrısı ile karşı karşıyayken bu iki kelimeyi söylemişti. O kadar dikkatsizce söylemişti ki, sadece birine bir sineği avuçlarının içinde vurmasını emrediyormuş gibi geliyordu.Yun Che bu sözleri mırıldandığı anda, sadece daha bir an öncesine kadar sessiz ve hareketsiz cesetler gibi olan Üç Yama Atası, bir anda üç siyah yara izine dönüştü. Şiddetli bir karanlık enerji anında patladı ve salonu doldurduğu gibi Güney Denizi İmparatorluk Sarayı'ndaki tüm ışık anında yutuldu.Üç Yama Atası. Eğer sıralamaya Yun Che'yi eklemezsek, karanlık güçlerin zirvesini temsil eden onlar olurdu! Yama İblis güçlerini aynı anda serbest bıraktıklarında, salondaki herkesin hayatlarında hissettikleri en korkunç karanlık baskıcı gücü hissetmesine izin verdiğine şüphe yoktu.Durum ne kadar kötü olursa olsun, hiç kimse Yun Che'nin Kül Ejderha Tanrısı'na karşı bir hamle yapacağına gerçekten inanmamıştı. Çünkü harekete geçtiği an, Ejderha Tanrı Alemi'ni tamamen rahatsız etmeye karar verdiği ve müzakere için masada yer olmayacağı anlamına gelecekti."Bekle bir dakika, lüt..." Güney Denizi Tanrı İmparatoru hızla müdahale etti ama sesi anında gökleri sarsan bir enerji patlamasıyla boşluğa karıştı.TİTRERR!! Kül Ejderha Tanrısı, Üç Yama Atası ile birlikte aynı anda havaya fırlamıştı. Güney Denizi İmparatorluk Sarayı çökmeye başladığında, tavanı kırdı ve beş yüz kilometre boyunca uzanan geniş ve yoğun ejderha gücünü serbest bıraktı.Doğal olarak, Kül Ejderha Tanrısı'nın Üç Yama Atasını yenmesi mümkün değildi ama şimdi Ejderha Tanrısı güçlerini serbest bıraktığına göre, bu evrende onu kim durdurabilirdi? Onun altındaki insanlara baktı ve üç Yama Atası'nın karanlık yin enerjisi ona doğru ilerlerken, bakışları daha da aşağılayıcı ve kibirli hale geldi. "Yüce benliğime saldırmaya gerçekten cesaret edeceğini düşünmek. Yun Che, senin üzerinde ‘aptal’ kelimesini kullanmak bile övgü olarak kabul edilecek gibi görünüyor.”"Ahmak iblisler, bir ejderhanın gerçek gazabıyla yüzleşmeye hazır olun!”Güçlü sesi ruhlarını salladığında, Kül Ejderha Tanrısı dönmeye ve ayrılmaya başladı.Yun Che hala yerinde oturuyordu, vücudunun tek bir noktası dahi bir milimetre yerinden oynamamıştı. Ancak, ağzının köşesi üç kelimeyi mırıldanırken bir sırıtışa dönüştü."İn oradan aşağı."Göz bebekleri, mavimsi bir parlamayla aydınlanmaya başladığında geride geceden bile daha derin olan siyaha dönüşmeden önce sadece bir saniye parladı. Bir ejderhanın zifiri siyah figürü aniden yukarıdaki gökyüzünde ortaya çıktı, gözleri şeytani dipsiz bir uçurumun yansıması gibiydi. Sınırsız ejderha gücünü serbest bırakırken dişlerini açığa çıkardığı gibi sonsuz nefret ve kin ile dolu bir ilkel ejderhanın kükremesi o anda vuku buldu.ROAAARR————Gökyüzünün mavi kubbesi, İmparatorluk Sarayı ile birbirinden ayrılırken perdeli cam gibi görünüyordu. Tüm Tanrı İmparatorları ve Deniz Tanrıları... Sanki ruhları göksel bir çekiç tarafından parçalanmış gibi hissetti. Bu durumda zihinleri boşalırken bedenleri şiddetle titriyordu.Kül Ejderha Tanrısı'na gelince, bu renk, göz açıp kapayıncaya kadar kül grisinden soluk beyaza geçerken ejderhanın gözlerinden hızla akıyordu. Ondan sonra, göz bebekleri bile ortadan kayboldu ve bu gözlerde kalan tek şey...Yüz binlerce yıl boyunca hiç hissetmediği bir şok ve korkuydu.Başlangıçta Kül Ejderha Tanrısı'ndan patlayan ve geniş bir alanı kaplayan yüce ejder gücü, anında hiçliğe indirgendi ve bir an önce gökyüzünde gururla yükselen vücudu yere düştü.Yere indiği anda, vücudundan doğal olarak yayılan ejderha enerjisinin çoğu çoktan dağılmıştı.SHAA!Tam da bu anda üç karanlık gölge ona doğru atıldı. Üç Yama Atası'nın zifiri siyah hayalet pençeleri, omuzlarını ve göğsünü deldiği gibi acımasızca ona çarptı.Bir Ejderha Tanrısı'nın vücudu evrendeki en sert ve sağlam beden olarak adlandırılabilirdi, bir Ejderha Tanrısı'nın derisini delmek cennete ulaşmak kadar zordu.Ancak, ejderha ırkının sahip olduğu güçlü ejderha ruhu, tüm yaratılışın üzerinde hüküm süren şey, Yun Che'nin Ejderha Tanrısı'nın Etki Alanı varlığında diğer canlılardan on kat daha büyük bir korkuya maruz kalacaktı.Onun Ejderha Tanrısı Etki Alanı kadim çağın bir Gerçek Ejderha Tanrısı'nın kudretine sahipti.Ejderha ruhu, ezici dehşet ve aşağılama duygusunun ortasında çökmeye başladığında, Ejderha Tanrısı güçlerinin de çökmesi şaşırtıcı değildi. Üç Yama Atası'nın hayalet pençeleri zahmetsizce Kül Ejderha Tanrısı'nın bedenini dilim dilim doğruyor gibiydi. Yama İblis gücünün kıyaslanamaz derecede korkunç patlaması, Kül Ejderha Tanrısı'nın bedeninde patladı ve dokundukları her şeyi delice kemirdi. Güney bölgesinin Tanrı İmparatorları, kısa bir sersemlemenin içinden hızla uyandılar ve hepsi hemen düşmüş Kül Ejderha Tanrısı'na baktılar. Bedeni üç Yama Atası'nın karanlık pençeleri tarafından delinmişti ve hızla siyaha boyanıyordu. Yüzünde siyah bir solgunluk bile vardı.“Aaaaahhhhhhhh… AAAAHH!!”Cehennemin en derin çukurundan gelen şiddetli acı, Kül Ejderha Tanrısı'nın gözlerine berraklık getirdi. Ejderha gözleri odaklarını yeniden kazandıkça, derin şok ve korku hala üzerinde kalmaya devam etti.O yıl Kaynak Tanrı Toplantısı'na gitmemişti. Ne de Yun Che'nin umutsuzluğunun ortasında çıkardığı karanlık ruha bizzat tanıklık etmişti. Ayrıca, her şeyi bilen tek kişi olan Ejderha Hükümdarı, dünyaya Yun Che'nin vücudundaki ejderha ruhunun kadim bir Ejderha Tanrısı'na, Tüm Ejderha Tanrısı ırkının inandığı tanrıların kökenine ait olduğunu öğrenmelerine izin veremezdi.Yun Che'nin ejderha ruhu hakkında en ufak bir ipucu bile olsa, bu kadar acıklı bir duruma düşmemiş olabilirdi."Sen..." İlk tepkisi mücadele etmek ya da kaçmaya çalışmak değildi. Aksine Yun Che'ye baktı. Şoku, korkusu ve mutlak güvensizliği gözlerinin yuvalarından çıkmasına neden oldu.Yun Che'nin bedeninin bir ejderha ruhu içerdiği gerçeği, şimdiye kadar tüm dünya için ortak bir bilgiydi.Ancak, sadece Ejderha Tanrısı ırkı, bu ejderha ruhunun gerçekten ne kadar çirkin olduğunu söyleyebilirdi!Şok onu ezdiğinde, Kül Ejderha Tanrısı'nın gözleri sınırlarına kadar genişledi. Gri renkli bir ejder enerjisi aniden vücudundan patlarken kısık bir kükreme çıkardı. Dünyayı sarsan bir patlama etrafındaki alanı sarstı, gri enerjinin patlaması arasında bir çift muazzam ejderha kanadı açıldı. Kül Ejderha Tanrısı orijinal formuna geri dönüyordu.Genellikle ejderha tanrısı ırkı, günlük işlerini insan formunda yürütürdü çünkü böylece minimum enerjiyi harcardı ve aynı zamanda vücutlarında minimum strese neden oldu.Kül Ejderha Tanrısı'nın gerçek vücudu binlerce metre uzunluğundaydı, vücudu boyunca gri-beyaz pullar, metalden daha parlak bir şekilde parlayan soğuk bir ışıkla parlıyordu. Bu soğuk ışığa sadece tek bir bakış, bir İlahi Egemen veya İlahi Usta'nın açık bir baskı duygusu ve hatta karşısında durmanın dipsiz umutsuzluğunu hissetmesini sağlardı.Orijinal formu ortaya çıktığında ve Ejderha Tanrısı gücü patladığında, bu güç patlamasıyla oluşan enerji dalgaları gökleri ve yeri devirdi. O kadar güçlüydüler ki, Üç Yama Atası'nı bir kenara atmayı bile başarmıştılar. Ancak, Yama İblis ışığının karanlık üç kümesi, Kül Ejderha Tanrısı'nın bedeninden kaybolmadı. Aksine pratik olarak yenilmez ejder bedenini çılgınca kemirmeye devam ettiler.Şimdi Kül Ejderha Tanrısı orijinal formuna geri dönmüştü ve ejder gücü doğal olarak artmıştı. Ancak, konuşmak için zaman kaybetmedi. Bunun yerine, kanatları tüm gücüyle Güney Deniz Başkenti'nden kaçmaya çalışırken havayı yırttı, vücudu tüm yol boyunca titriyordu.Bu kadar hızlı ve utanç verici bir şekilde kaçtığı ilk ve tek seferdi... Ve bunu tamamen göksel ejder formuyla yapıyordu.Tüm bu şok edici değişiklikler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş, mevcut Tanrı İmparatorları bile neredeyse yaşananları takip edememişti. Aralarında sakin kalan tek kişi Qianye Ying'er'di. Alaycı bir kahkaha atarken, Kül Ejderha Tanrısı'nın kaçan figürüne, yaralarından kanayan karanlık enerjiye doğru bir bakış attı.ROAAARR————Kadim bir göksel güçle dolu olan karanlık bir ejderha çığlığı bir kez daha Güney Denizi Tanrı Alemi'nin göklerinde nefretle ortaya çıktı. Ama bu sefer, Kül Ejderha Tanrısı bunun için hazırdı. Ancak ejderha ruhunu tüm gücüyle serbest bıraktığı an, gözleri anında tekrar boşluğa indirgendi.Zihninin içinde büyük bir karanlık ejderha ortaya çıktı ve bir yıldız alemi kadar muazzamdı… Hayır, tüm İlkel Kaos'un kendisi, geniş vücudu için bir dinlenme yeri gibi görünüyordu. Muazzam varlığının önünde, bu evrendeki diğer tüm canlılara kibirli bir şekilde bakmasına izin veren kendi acımasız bedeni, bir karınca kadar küçük ve önemsizdi. Onun asil yüce soyu ve ruhu, önündeki varlıktan o kadar aşağıydı ki, ejderhaya doğrudan bakmaya ya da başını ona doğru kaldırmaya bile cesaret edemedi.Sanki tüm evreni ele geçirebilecek iki ejderha gözü ona doğru bakıyormuş gibi hissetti. Bu ejderhanın onu bu evrenin yüzünden bir toz lekesi gibi silmek için tek bir düşünceye, tek bir ana ihtiyacı varmış gibi hissetti.Aşağı hissetme, dehşet, çöküş… Gri ejderha gökyüzünde bir an için dondu, büyük ejderha enerjisi her yöne çılgınca dağıldı. Bundan sonra, bir kez daha kayan bir yıldız gibi gökten düştü.Ancak, bu sefer ruhunun etrafında savunma kurduğu için, geçen seferden çok daha kısa bir süre hayrete düşmüştü. Yere doğru düşerken biraz odaklanma ve netlik kazanmayı başardı.Ancak, Üç Yama Atası'nın önünde, bu kısa sersemleme anı kaderine çoktan karar vermişti. Üç karanlık iblis pençesi bir kez daha ejder bedenini böldü.Üç Yama Atası, Kül Ejderha Tanrısı'nın sınırsız güç patlaması tarafından geriye doğru püskürtüldüğünde, onlar için olağanüstü bir utanç ve aşağılama olmuştu. Bir kez daha ona doğru atıldılar, duruşları artık gevşek değildi. Önceki gündelik oynaklıklarının ve dikkatsizliklerinin herhangi bir ipucu artık ortadan kaybolduğu gibi dişlerini açığa çıkardılar ve Kül Ejderha Tanrısı'na yönelik hırıltıları ile ona tüm güçleriyle saldırdılar.Riiiip!O anda, mutlak bir karanlık an, bu geniş Güney Denizi Başkenti'ne indi. Herhangi birinin kalbinde eşsiz bir korku uyandıran bir karanlıktı.Üç Yama Atası'nın karanlık güçleri ilk etapta son derece korkunçtu, bu yüzden herhangi bir savunma yapamayan Kül Ejderha Tanrısı'na çarptıklarında, sınırsız Yama İblis gücünün üç ışını anında kanına, meridyenlerine ve hatta kaynak damarlarına yayıldı. Bu enerjiler acımasızca vücudunu kemirirken vücudunu ve kaynak enerjisini şiddetle bastırdı.BOOOM!!Kül Ejderha Tanrısı'nın devasa gövdesi, Üç Yama Atası'nın darbeleri altında ağır bir şekilde yere çarptı ve başkentin şiddetle sarsılmasına neden oldu. Kül Ejderha Tanrısı'nın yüzü, hissettiği muazzam miktarda acı altında çarpıtıldı ancak tek bir acı çığlığı çıkarmayı reddetti. Pulları sallanırken acımasız gözleri şiddetli bir şekilde şişti, ağrı daha önce birkaç kez çoğalmış olsa da, derin ve alçak bir sesle kükrerken Üç Yama Atası'na karşı mücadele etmek için elinden gelenin en iyisini yapıyordu.Gökleri sarsan iki ejderha çığlığı, üç Yama Atası'nın topuklarının altında ezilen, kibirli bir şekilde kaçması gereken Kül Ejderha Tanrısı'nı bu hale getirmişti... Ve bu sadece birkaç kısa an sürmüştü!Kül Ejderha Tanrısı'na çarpan dehşetvari acımasız ejder baskısı Güney Bölgesind'eki tüm Tanrı İmparatorlarına da çarpmıştı. Kül Ejderha Tanrısı'nın göz açıp kapayıncaya kadar bu sefil duruma düştüğünü gördüklerinde, şaşkın zihinleri önlerinde olanları zar zor işleyebilir veya kaydedebilirdi."İblis Efendisi, bu...""Heh, hala mücadele etmeyi düşündüğünü düşünmek.” Qianye Ying'er, konuşmaya başladığı anda Güney Denizi Tanrı İmparatoru'nun lafını derhal kesti. Alaycı bir kahkaha atarken Güney Denizi Tanrı İmparatoru'nu doğrudan görmezden geldi. "Siz ikiniz, gidin ve onu susturun."Arkasında duran Qianye Bingzhu ve Qianye Wugu'nun bedenleri, Kül Ejderha Tanrısı üzerinde yeniden ortaya çıktıklarında şeffaf hale geldi. İki altın ışık demeti ona doğru patladı ve bedenine yöneldi.Üç Yama Atası ve iki Brahma Atası. Şu anda Kül Ejderha Tanrısı'nı birlikte bastıran beş ata vardı.Kül Ejderha Tanrısı'nın dalgalanan ve çalkalanan ejder enerjisi o anda tamamen dağıldı. Vücudu dondu ve şiddetli bir şekilde titreyen her pul aniden durdu.Bu beş atanın gücü altında, nefes almak ya da seğirmek bile abartılı bir umuttu, bu yüzden “mücadele” kelimesinden bahsetmeye gerek dahi yoktu.Dünya sessizleşti ve havada uçan toz bile aniden iz bırakmadan kayboldu.Korkunç bir boğucu sessizlik, yarı yıkılmış Güney Denizi İmparatorluk Sarayı'na indi. Gözlerinin önünde oynanan olaylara tanık olduktan sonra, Kül Ejderha Tanrısı'nın kendisi kadar nefes almayı zor buldular.Yükseldikleri konumlar ve kendi deneyimleri göz önüne alındığında, ne tür bir gücün güçlü bir Ejderha Tanrısı'nı tamamen hareketsiz hale getireceğini hayal bile edemezlerdi.Belki de hala olan her şeyin bir halüsinasyon olmadığına kendilerini ikna etmekte zorlanıyorlardı.Bu Kül Ejderha Tanrısı'ydı! Ejderha Tanrı Alemi'nin Dokuz Ejderha Tanrısı'ndan biri! Dünyanın gözünde neredeyse Tanrı İmparatorlarına eşit olarak görülen varoluşlar. Güney Deniz Tanrısı İmparatoru ne kadar güçlü olursa olsun, o bile bu kadar kısa bir süre içinde onu yenemezdi.Tüm süreç göz açıp kapayıncaya kadar sürdü... Sadece göz açıp kapayıncaya kadar, halihazırda böyle bir duruma mı düşmüştü?Bu korkunç sessizliğin ortasında, Yun Che yavaşça ileri yürüdü ve Kül Ejderha Tanrısı'nın endişeli, titreyen ejder gözlerine baktı. Bakışları sakin ve kayıtsız olduğu gibi sözleri zavallı bir karıncaya bakıyormuş gibiydi, "Ejderha Tanrısı? Senin gibi biri bile bu unvanı hak ediyor mu?” [Sefix: | Tuhaf Notlar Serisi | [Fen Juechan'ın Yun Che hakkında Xiao Lingxi'ye söyledikleri]:


"Yorgunluk? Acı? Bunlar neye yarar..."


 "Bugünkü halime onun yüzünden geldim! Onu öldürecek ve intikamımı alacak gücü elde etmek için hayal edemeyeceğin acılara katlandım! Şu an bile devasa, bitmez tükenmez bir acı içindeyim! Ve her nefesimde çektiğim acı bu kinimi asla unutmamamı sağlıyor!"| Bölüm: 680 | 
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44306 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr