Bölüm 1868 - Xi, Yun

avatar
4595 88

Against The God - Bölüm 1868 - Xi, Yun

Çevirmen: Sefix

 

Batı İlahî Bölgesi, Ejderha Tanrı Alemi.

 

Ejderha Tanrı Aleminde Dokuz Ejderha Tanrısı, otuz dört Ejderha Egemeni ve üç yüz sekiz Usta Ejderha vardı. Ayrıca, üzerlerinde hüküm süren yüce Ejderha Hükümdarı ve beş Kutsal Solmuş Ejderha'nın gizli korumalarına sahipti.

 

Bu, evrendeki herkesin sarsılmaz olduğunu düşüneceği bir güçtü.

 

Ancak, bugün tek bir Usta Ejderha bile hayatta kalmamıştı.

 

Ejderha Tanrı Alemi'nin milyon yıllık üstünlüğü tek bir günde devrilmişti ve bu devrilme tamamen geri alınamaz şekilde olmuştu. Yun Che, Ejderha Tanrı soyunun tamamen yok etmek için o acımasız emri verdiğinde, bir gün eski ihtişamlarına dönmeleri bir kenara, nefeslerini tutma şansları bile yoktu.

 

İlahi Ustaları olmayan bir kral alemi, dişleri ve pençeleri çekilmiş ve kemikleri kırılmış yaşlı bir kaplan gibiydi. Şöhretleri devam etse bile işe yaramaz canlılardan daha fazlası değillerdi.

 

Mavi Ejderha Alemi ve Qilin Alemi “İtaat et ya da öl” emriyle geri döndüğünde, İmparator Chi Alemi, Hui Ejderha Alemi ve Sayısız Tezahür Tanrı Alemi isyan etme isteğini bile toplayamadı. Acımasız gerçek şu idi ki, seçim şansları yoktu.

 

Ejderha Tanrı Alemine gelince işler daha da basitti. Qilin Alemi basitçe üzerinden geçti ve Ejderha Tanrı Alemi'nin çekirdeğini, Tanrı Alemi'nin en kutsal ve yüce yeri olan Ejderha Tanrı Alanını devraldı.

 

Batı İlahi Bölgesi, tüm bu eylemlerin ardından hala titriyordu.

 

Bu istilayı yöneten Yun Che ya da Chi Wuyao olsaydı, Batı İlahi Bölgesindeki yıldız alemlerinin geri kalanı ortak bir düşmanla savaşmak için bir araya gelip güçsüz bir direniş oluşturabilirdi.

 

Bununla birlikte, İblis Efendisi'nin emrini yerine getirmek için gelenler, Batı İlahi Bölgesinde en iyi üne sahip iki kral alemi olan Qilin Alemi ve Mavi Ejderha Alemiydi… Bu sadece ruhlarına büyük bir darbe vurmakla kalmadı, aynı zamanda yenilgilerini ve ardından Yun Che'nin yönetimine boyun eğmelerini kabul etmelerini çok daha kolaylaştırdı.

 

Bu sırada, Batı Bölgesi gelişmelerin şokunu yaşarken, Yun Che ve Qianye Ying'er, Samsara'nın Yasak Topraklarına varmışlardı.

 

Önlerinde kocaman bir bariyer vardı ve ondan yayılan Ejderha Tanrı aurası, beş bin kilometre yarıçapındaki herkesi sanki bütün bir dağ silsilesi sırtlarına bastırıyormuş gibi hissettirecek kadar güçlüydü. Long Bay'in bu bariyere ne kadar güç harcadığını hayal etmek zor değildi.

 

Yun Che'nin gözleri bariyere sabit bir şekilde baktı... Mümkün olan en kötü sonucu kabul etmiş olmasına rağmen kalbi hala göğsündeki davul gibi atıyordu.

 

“Bunu açabilir misin?” Qianye Ying'er mırıldanırken onu düş dünyasından çıkardı.

 

Yun Che bir adım ilerlediği gibi sol elinde Anka'nın alevleri sağ elinde ise Altın Karga'nın alevleri yoğunlaştı. Her iki ilahi alev de karanlıkla birleşti ve anında o eşsiz korkunç Ebedi Felaketin İblis Alevi haline geldi. O alevleri doğrudan Ejderha Tanrısı bariyerine fırlattı.

 

Chiii, chiiiii, chiiiiii...

 

Tüketilen bariyerin ruhu parçalayan sesleri havada çınlarken, Yun Che yavaşça ellerini içine batırdı. Bundan sonra, alevli kolları bariyeri birbirinden ayırırken kaşları eforla daldı.

 

Çatırt!

 

Ejderha Tanrısı bariyerinden uzun bir çatlak koptu. Ebedi Felaketin İblis Alevleri çatlağın kenarlarını kemirmeye devam etti ve kendini onarmasını engelledi.

 

Yun Che'nin kaşı birden bu anda daha da çatıldı.

 

Qianye Ying'er'in figürü çatlaktan yıldırım kadar hızlı kaydı. Ancak geri döndüğünde Yun Che'nin hala bariyerin dışında durduğunu gördü. Çatlağı açık tutarken bir şeyler düşünüyormuş gibi görünüyordu.

 

“Sorun ne?” Qianye Ying'er sordu.

 

Yun Che aniden konuşmadan önce çatlağa bastı, “Long Bai'nin ejderha ruhunu hala bu bariyerin içinde hissedebiliyorum.”

 

Long Bai öldükten sonra, bariyere doldurduğu ejderha ruhu hızla dağılmaya başladı. Ancak, Yun Che'nin bunu açıkça hissedebilmesi için yeterli miktarda kalmıştı.

 

“Bu normal.” Qianye Ying'er, Yun Che'nin sözlerine hiç şaşırmadı. “Böylesi büyük bir sırrı burada sakladığından, ruhunu da bariyere sokmamış olması garip olurdu.”

 

Yun Che'nin kaşları hala birbirine bağlı kaldı. Kısa bir duraksamadan sonra sordu, “Qianying, birinin fark edilmeden bu tür bir ruhla dolu bariyere girmesine izin verecek herhangi bir yöntem var mı?”

 

Qianye Ying'er derin bir düşünceye kapılırken ona baktı. Bundan sonra cevap verdi, “Bildiğim kadarıyla üç olası yöntem var.”

 

“İlki Engin Boşluk Kazanını kullanmak. Bu çağın en güçlü uzamsal eseri olarak, ruhla dolu bir bariyerden geçmek, kaç katman olursa olsun, onun için bir sorun teşkil etmemeli. İkincisi, Mor Mikro Alemden ‘Asal Mor Mikro’ adı verilen özel bir uzamsal kaynak tekniktir.”

 

“Ancak, Engin Boşluk Kazanının bu seviyedeki ruhla dolu bir bariyerden fark edilmeden geçebileceğini garanti edemem. ‘Asal Mor Mikro’ tekniğine gelince, bu, Mor Mikro Aleminde hiç kimsenin iki yüz bin yıldır yetiştiremediği bir beceridir.”

 

“Üçüncüsü doğal olarak Shui Meiyin'in şu anda sahip olduğu Evren Delen. Bir Göksel Kaynak Hazinesi ve İlkel Kaos tarihindeki tartışmasız en güçlü uzamsal ilahi eser olarak, evrendeki gezegensel nesneleri bile değiştirebilen, bunun gibi sadece ruhla dolu bir bariyere nüfuz edebilen bir eser, çocuk oyuncağından başka bir şey değildir.”

 

Chi Wuyao'ya tüm gerçeği söylediğinde, Qianye Ying'er de oradaydı.

 

Ne yazık ki, Qianye Ying'er'in cevabı, Yun Che'nin kalbindeki şüpheleri ortadan kaldırmamıştı. Şöyle sordu, “Ay Tanrı Aleminin benzer gizli uzamsal teknikleri yok, değil mi?”

 

Qianye Ying'er sonunda Yun Che'nin şüphelerinin kaynağını anladı. “Demek canını sıkan buydu. Shen Xi'nin ölümünü sana anlatanın Xia Qingyue olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Xia Qingyue'nin Long Bai'nin bu bölgede ruhla dolu bir bariyer kurmasına rağmen bunu nereden bildiğini merak ediyorsun, değil mi?”

 

Yun Che, “...”

 

“Hmph, bunda garipsenecek bir şey yok,” Qianye Ying'er soğuk bir homurdanma ile söyledi. “Her kral aleminin gizlenmiş sırları ve kozları vardır. Ay Tanrı Aleminde kimsenin bilmediği bir çeşit gizli uzamsal sanat ya da gizli mekansal eser olsaydı garip olmazdı.”

 

“Bu özellikle de o kadın Xia Qingyue için geçerli. Son derece eşsiz iki özelliğe sahip: Kar Işıltılı Camın Kalbi ve Dokuz Kaynak Seçkin Beden. Bu yüzden, tüm mantığı ve sağduyuyu aşan yetenekler sergilese bile, Long Bai'nin bariyerine iz bırakmadan gizlice girse bile şaşırtıcı olmazdı... Bu gerçekten seninle paylaştığı bir nokta.”

 

Yun Che gereksiz düşünceleri silkelemek için başını salladı. “Unut gitsin. Artık önemi yok. Gidelim.”

 

Çok geçmeden Samsara'nın Yasaklı Diyarına ulaştılar.

 

Ancak, Samsara'nın Yasaklı Diyarını birkaç yüz bin yıldır koruyan ışık bariyeri artık geçici bir sis kadar zayıflamıştı. Aslında, o kadar kırılgan görünüyordu ki, küçük bir fırtına bile onu tamamen dağıtabilirdi.

 

Yun Che bariyere dokunmak için elini uzattığında, parmağıyla temas ettiği anda parmağı anında küçüldü.

 

Bu sönen ışık bariyerinin ardında yatan şey, kuşkusuz tüm umutlarını ve hayallerini mümkün olan en acımasız biçimde yok edecekti.

 

Kendini törpüledikten sonra, Yun Che ışık bariyerinden geçti ve Samsara'nın Yasaklı Diyarına adım attı. O kadar kısırdı ki kalbi ağrıyordu.

 

Artık havada uçuşan kuşları ya da kelebekleri göremedi, artık o kutsal ışık ışınlarının havada yanıp söndüğünü göremedi, artık araziyi dolduran otların ve çiçeklerin harika örüntüsünü göremedi... Her yer harap olmuş, solmuş ve ölmüştü.

 

“Hoooo...” Yun Che yavaşça nefesini çekti ve üfledi.

 

Her ne kadar sesini bastırmaya çalışıyor olsa da He Ling'in boğulmuş hıçkırıkları Gökyüzü Zehir Sedefi'nden duyulabilirdi.

 

Buraya ilk geldiğinde sanki muhteşem güzellikteki hayali ve uhrevi bir rüya manzarasının içine düşmüş gibi hissetmişti. Bugün, sanki o rüyadan uyandırılmış gibiydi... Ve rüya manzarası düpedüz ve tamamıyla paramparça olmuştu.

 

Qianye Ying'er bir şey söylemek için ağzını açtı ama Yun Che'nin ağır kalbini hissettiğinde, susmayı tercih etti.

 

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Yun Che gözlerini açtı ve yavaşça Samsara'nın Yasaklı Diyarının merkezine... Rüyanın içinde rüya olan yere yürüdü.

 

Bambu kulübe solmuş bambu yığınına dönüşmüştü.

 

Bir zamanlar göksel otlar ve ruh çiçekleriyle dolu olan toprak şimdi oluklar ve kesiklerle doluydu. Büyük bir güç tarafından vurulduğu belliydi.

 

Bununla birlikte, kırık ve solmuş yeşillikten çok zayıf bir ruhsal enerji ipliği yayıldı. Yun Che'nin gözleri hızla öne doğru koşarken şişti. Yakında, görüş alanında son derece büyüleyici görünümlü ama garip şekilli bir çiçek demeti ortaya çıktı.

 

Çiçek yatağına dikkatlice adım attığında, Yun Che'nin gözleri yerdeki kurumuş bir kan parçası üzerinde dondu… Ruh enerjisinin zayıf ipliği, Shen Xi'ye özgü olan ışık enerjisi aurasıydı.

 

Yavaşça eğildi ve kan lekeli kiri dikkatlice topladı. Bundan sonra yeşim bir kaba döktü.

 

Her ne kadar Shen Xi üzerinde alaycı bir dille konuşsa da Qianye Ying'er sessizce onu takip etti. - Bu, Yun Che'nin onu bir seks kölesi olarak kullandığı ve kalbine sapkın bir neşe getirdiği süre boyunca onu rahatlatmıştı. Ancak, mevcut ruh hali ve durum da onun kasvetli bir sessizliğe düşmesine neden olmuştu. Böyle bir zamanda çatallı dilini kullanamazdı.

 

“Shen Xi,” Yun Che mırıldandı. “Sen Ejderha Kraliçesi değildin. Artık bu dünyada olmasan bile, seninle ilgili gelecek kayıtların ‘Ejderha Kraliçesi’ unvanıyla lekelenmesine asla izin vermeyeceğim.”

 

“Bana karşı herhangi bir hislerinin olup olmadığını ya da beni bir tür gizli hedefe ulaşmak için kullanıp kullanmadığını asla öğrenmemiş olmama rağmen... Gerçekte kim olduğunu bile anlamamış olmama rağmen...”

 

“Bunların hiçbiri artık benim için önemli değil. Sen benim kadınımsın... Ve emin olabileceğim tek şey bu, senin bile inkar edemeyeceğin bir şey.”

 

“Gelecek nesiller senin İmparator Yun'un Eşi Shen Xi olduğunu sonsuza dek hatırlayacak.” Yun Che'nin sesi sonunda titremeye başladı. “Karşıma çıkıp sözlerime karşı durmadığın sürece... onları kabul etmiş sayacağım.”

 

Bu sözleri fısıldamayı bitirdiğinde, Yun Che yeşim kabını kapattı. Kimse sadece kendi kendine konuşup konuşmadığını ya da yemin edip etmediğini bilmiyordu.

 

Hmph... Qianye Ying'er kalbinde soğuk bir homurdanma çıkardı. Henüz düzgün bir şekilde tahta bile çıkamamıştı ama haremine bir isim daha eklenmişti!

 

Bu sırada Yun Che aniden bir şeyler hissetti. Yere düşen solmuş bambu yığınına bakmak için etrafında döndü... O yerden yayılan çok ince bir ışık kaynak enerji aurasını hafifçe hissedebiliyordu.

 

Vücudu aniden solmuş bambu yığınının yanında göründüğü gibi döndü.

 

Bu eski bambu yığınının çok yakınında olduğu için, Yun Che yanılmadığını biliyordu. Bununla birlikte, bu ışık kaynak enerjisi aurası çok zayıftı. Eğer kendisi ışık kaynak enerjisine sahip olmasaydı, onu tespit etmesine imkan yoktu.

 

Dahası, bu ışık kaynak enerjisi o solmuş bambu yığınından kaynaklanmıyordu. Altında gömülü geliyor gibiydi.

 

“Oh? Ne buldun?” Qianye Ying'er sordu.

 

Yun Che bir şey söylemedi. Sadece elini uzattı ve bir güç ipliği ile dikkatlice yere uzandı.

 

Bam!

 

Yaklaşık otuz metre derinliğinde düzgün bir delik ortaya çıktıkça havada boğuk bir patlama meydana geldi. Yun Che eliyle bir kavrama hareketi yaptı ve toz havada dönerken yerden ve içine bir şey ateş etti. Basit bir bambu döşemeydi.

 

Çini yüzeyine çok zarif bir “Xi” oyulmuştu.

 

Hemen onun Shen Xi'nin el yazısı olduğunu kavradı. Parmağı harfleri takip ederken, ondan yayılan bir ışık enerjisi ipliği hissetti.

 

“Xi?” Qianye Ying'er fısıldadı.

 

Ancak, bu ışık enerjisi aura türünün tek örneği değildi. Yun Che'nin sol eli battı ve yerde bir delik daha açıldı. Bundan sonra, aynı bambu karo sol eline uçtu.

 

Bu sefer, çini üzerine oyulmuş karakter “Yun” idi ve diğeri kadar zarif ve güzeldi. Işık ondan da yayılıyordu ve bu sözleri oyarken yüreğinden akan sıcak duyguları neredeyse hissedebiliyordu.

 

“Yun… Xi Yun… Yun Xi… Xi Yun… Yun'u diliyorum.” Qianye Ying'er'in gözleri yumuşacık bir kahkaha atmadan önce daraldı. “Shen Xi'nin seni oyuncak olarak kullandığına her zaman inanmıştım ama senin için gerçekten bir şeyler hissetmiş gibi görünüyor. Bu ”Yun için Dilemek” gerçekten endişeli özlem ve dolgun sevgi ile oyulmuştu. Heh.”

 

“Onun hakkında aşağılayıcı konuşmana izin verilmiyor,” Yun Che, ellerini bambu karoların üzerine yavaşça kapatırken konuştu.

 

Yun için dilemek...

 

O burayı terk ettikten sonra ona karşı böyle hisler beslediğini düşünmek...

 

O hayali yıl sadece onu kullanması için değildi...

 

“Hmph, onu burada övüyorum,” Qianye Ying'er çok daha yumuşak bir sesle geri çekildi.

 

“Gidelim.”

 

Yun Che bu yerde oyalanmaya devam etmedi. Çok geçmeden Qianye Ying'er'le birlikte Samsara'nın Yasaklı Diyarını terk etti ve Long Bai'nin bariyerinde yarattığı çatlağın önünde durdu.

 

Long Bai'nin inşa ettiği bariyeri zorla yıkmadı çünkü burası Shen Xi'nin bir zamanlar yaşadığı yerdi. Artık burada yaşamıyor olsa bile, hala dışarıdan gelenlerin burayı rahatsız etmesini istemiyordu.

 

Bariyerden çıktığı anda Yun Che, Hua Jin'den bir ses sinyali aldı.

 

“İblis Efendisine rapor veriyorum. Usta, Ejderha Tanrılarının mirasını sıralarken bazı ‘ilginç bulgular’ keşfettiğini söyledi. Bunu yapmak için zaman bulduğunuzda Ejderha Tanrı Alanını ziyaret etmenizi istiyor.”

 

“Ne oldu?” Qianye Ying'er sordu.

 

Yun Che kolunu tuttu ve dedi ki, “Ejderha Tanrı Alanına gidiyoruz.”

 

“Ejderha Tanrı Alemi, bu evrenin hükümdarı olarak bir milyon yıl boyunca kaynak biriktirmeyi başardı, bu yüzden beni hayal kırıklığına uğratmasalar iyi olur.”

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44940 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr