Bölüm 1870 - Atasal Kılıcın Gölgesi

avatar
3607 77

Against The God - Bölüm 1870 - Atasal Kılıcın Gölgesi


Bölüm 1870 - Atasal Kılıcın Gölgesi

 

[Yaşamın Yaratıcı Tanrıçası: Li Suo]

[Kaynak Hazinesi: İlkel Yaşam ve Ölüm Mührü]

[Alem yaratma, yaşam yaratma ve ilahi ışık enerjisinin gücünü taşıyan Yaratıcı Tanrı. Dünyadaki tüm canlı ve cansız şeyleri kurtarabilecek kutsal güce ve ölümsüz yaratılış aleminin sınırlarını aşan bir dış ve iç güzelliğe sahip olan nazik, merhametli bir ruhtu.]

[Güzelliği o kadar büyüktü ki, Ata Tanrı'nın dünyaya güzellik kavramının onda üçünü, geri kalanını da evreni yaratırken Li Suo'ya bahşettiği söyleniyordu.]

Yıldızlar ve aylar onun ilahi varlığının önünde solmuş toz kadar parlaktı.]

“Tch!” Qianye Ying'er, Yun Che'nin bakışlarını kovalarken küçümseyerek homurdandı. "Antik Ejderha Tanrısı Kabilesi bile idolizme karşı bağışık değil gibi görünüyor. Bu abartı seviyesi tamamen gereksiz.”

Yun Che bilinçaltında Qianye Ying'er'in yüzüne bir bakış attı. Eğer sadece yüz ifadesiyle yargılayacak olsaydı, Qianye Ying'er ve Shen Xi şüphesiz tüm dünyadaki en güzel kadınlardı, birinin rüyalarında bile aşılamayan türlerdi. 

Ejderha Tanrısı'nın Antik Kayıtlarının yazarı, kadim yaratılış tanrıçasının doğaüstü güzelliğini övmek için hiçbir çaba sarf etmese de antik yaratılış tanrıçasının Qianye Ying'er veya Shen Xi'yi, bu dünyada yeniden ortaya çıkacak olsa bile, yüz ve figür açısından geçebileceğini düşünmedi.

Muhtemelen...

[Hem Cennet Cezalandıran İlahi İmparator hem de Elementlerin Yaratıcı Tanrısı Li Suo'ya delicesine aşıktı ancak kovalamaları nihayetinde meyve vermedi. Sonunda, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, sevgiden ziyade görevi seçti—çünkü onun soyu onunla bitemezdi— ve Cennetlerin İmparatoriçesi Luo'yu İlahi Irk kraliçesi yaptı. Sadece on bin yıl içinde, haremi otuz bin cariyeye kadar genişlemişti.]

[Öte yandan, Elementlerin Yaratıcı Tanrısı asla pes etmedi, bu yüzden başka bir ortak bulamadı. Onun gibi bir tanrının sonuna kadar yalnız kalması gerçekten utanç vericiydi.]

“...” Yun Che zihninde iç çekti. Gerçek şu ki, Elementlerin Yaratılış Tanrısı, daha sonra Cennet Cezalandıran İblis İmparatoruna âşık oldu ama yasak, hayır, tabu sevgileri, dünya tarafından asla bilinmeyecek ya da kutsanmayacaktı… en çok da kızları.

Şimdi bunu düşündüğünde, hemen hemen her tür ölümlü duyumu deneyimlemiş olmasına rağmen geri dönen Cennet Cezalandıran İblis İmparatorunu sert bir şekilde hedefinden döndüren tek şey, Kötü Tanrı'nın Li Suo'ya derinden âşık olmasıydı.

Ne de olsa İblis İmparatoru olmadan önce o bile bir kadındı.

[Korkunç bir savaş patlak verdi ve evrenin her bir ışık, ilahi enerjiyi ortadan kaldırmak için, Dokuz İblis İmparatoru Yaşam ve Ölüm İlkel Mührünü çaldı, boyutları aştı, Yaşamın İlahi Sarayına indiler ve Dokuz İblis Şeytan Zehrini serptiler... Yaşamın İlahi Sarayı düştü... ve yaşamın ilahi aurası böylece dağıldı...]

[Tüm alemler, Yaşamın Yaratılış Tanrıçasının ölümüne ağladı ve öfkelendi. Ancak, ölen Li Suo'nun cesedi asla bulunamadı, belki de bedeni ilahi ışık aurası yaydığı ve Dokuz İblis Irkının onu korkudan yok ettiği içindi...]

Eğer Mo E doğal olarak ölen ilk Yaratılış Tanrısıysa, Li Suo doğal olmayan bir şekilde yok olan ilk Yaratılış Tanrısıydı. Ne de olsa, onun ilahi ışık enerjisi iblis ırkının en çok korktuğu güçtü ama onun savaş gücü aynı zamanda dört Yaratılış Tanrısı ve dört İblis İmparatorunun en zayıfıydı.

İlahi Buz Anka Ruhuna göre, Li Suo tüm Yaratılış Tanrılarının en saygın ve sevilen Yaratılış Tanrısıydı. İlahi Buz Anka Ruhunun kendisi, bir zamanlar Yaşamın Yaratılış Tanrıçası altında hizmet ettiği için sonsuza dek gurur duyuyordu.

Ölüm haberi her yere yayılınca alemler gerçekten kederlenmiş olmalıydı.

[Elementlerin Yaratılış Tanrısı: Ni Xuan]

[Kaynak Hazinesi: Evren Delen]

Bu söz tek başına Yun Che'ye, Ejderha Tanrı Kabilesinin bile Kötü Tanrı ile Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun Göksel Kaynak Hazinesini birbirleriyle değiştirdiğinin farkında olmadığını söyledi.

[Beş elementin (Su, Ateş, Rüzgâr, Yıldırım ve Toprak) üzerinde tam bir ustalığa sahip olan Yaratılış Tanrısıydı ve elementlerin yasalarını bile aşabilirdi. Savaş için yaşadı ve korumaya değer olduğuna inandığı her şeyi koruma görevini yaptı. Açık fikirli, geleneklere bağlı olmayan ve bir Yaratılış Tanrısının kibirinden etkilenmeyen biriydi. Alemleri keşfetmekten ve nezaketini her yere yaymaktan zevk aldı.]

[Yaşadığı her Ejderha Tanrısıyla yakın arkadaştı ve kabilemiz ona on bin ömür boyunca bile geri ödenmeyecek bir iyilik borçluydu.]

[Aşk söz konusu olduğunda son derece tek fikirliydi ve Yaşamın Yaratılış Tanrıçasına olan sevgisi mutlaktı. Sadakati Ejderha Tanrılarını etkilemekte asla başarısız olmadı.]

[...bilinmeyen bir nedenden ötürü, Elementlerin Yaratılış Tanrısı, Mutlak Başlangıcın kalbinde savaşması için Cennet Cezalandıran İlahi İmparatoruna meydan okudu. Belki de Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun Cennet Cezalandıran İblis İmparatorunu evrenden sürgün etme eylemiyle cezalandırdığı için öfkelendi. Kesinlikle iki ırk arasındaki dengeyi bozdu ve daha sonra hiçbir soruna yol açmadı.]

[Hiç kimse savaşa yaklaşma gücüne sahip değildi, bu yüzden kimse nihai sonucu bilmiyordu. Savaştan sonra, Elementlerin Yaratılış Tanrısı kendi unvanını bıraktı ve kendisini Kötü Tanrı olarak adlandırmaya başladı. Aynı zamanda, inzivaya çekildi ve artık dünyaya neredeyse hiç görünmedi. Ejderha Tanrısı onu ziyaret etmeye çalışsa bile, ellerindeki tek şey ayrılma isteğiydi... Ejderha Tanrısı bir keresinde şöyle demişti, "Kötü Tanrı'nın üzüntüsü sonsuzdur ve kalbi tozun kendisi kadar ışıksızdır. Şimdi aradığı tek şey dünya tarafından unutulmak.]

[Efsanevi savaştan sonra, Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun ömrü aniden ciddi bir miktar kısaldı. Savaş sırasında Atasal Kılıcı kullandığından şüpheleniliyordu. Eğer bu doğruysa, bu, Elementlerin Yaratılış Tanrısının ilahi gücünün aslında Cennet Cezalandıran İlahi İmparatoru aştığı anlamına mı geliyordu?]

[Ayrıca, Atalarının Kılıcının gücünü zorla serbest bırakmanın, büyük bir bedel olan kişinin ömründen götüreceği iyi bilinen bir gerçekti. Cennet Cezalandıran İlahi İmparator neden sadece Elementlerin Yaratılış Tanrısını yenmek için bu kadar ileri gitmişti?]

[Şüphesiz “en güçlü Tanrı İmparatoru" unvanı o kadar da değerli değildi.]

[Ve böylece Cennet Cezalandıran İlahi İmparator hayatını yitirdi ve Kötü Tanrı kendini evrenden izole etti. Düzenin Yaratılış Tanrısı ve Yaşamın Yaratılış Tanrıçası, savaşla ilgili tek bir kelime bile söylemedi. Meselenin gerçeği sonsuza dek saklı kaldı.]

Yun Che tekrardan iç çekti. O zamanın gerçeği, güçlü Ejderha Tanrısı Kabilesi tarafından bile bilinmiyordu ve yine de geleceğin insanı olan o, her şeyi öğrenmeye başlamıştı.

Kesinlikle tahammül edemeyeceği bir "tabuyu" yok etmek için Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru ve Elementlerin Yaratılış Tanrısını yok etmek için Atasal Kılıcı serbest bırakarak kendi ilkelerini aldatmış, kırmış ve hatta kendi ömrünü feda etmişti.

Cenneti Cezalandıran İlahi İmparator ile Elementlerin Yaratılış Tanrısı arasındaki savaş, yasak varlığın, yani "Ni Jie"nin kaderini doğrudan belirlemişti. Açıkçası, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, evrenin sözde en güçlü Tanrı İmparatoru olan kendisi, Ni Xuan'dan daha aşağıydı.

Anlaşıldığı üzere, Elementlerin Yaratılış Tanrısı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatorun birlikte yarattığı ”İblis Tanrısı'nın Yasaklı El Kitabı (Kötü Tanrı Sanatı)", dünyanın en güçlü Yaratılış Tanrısını bile aşan bir güçtü. Tanrı ile şeytan arasındaki mutlak bölünmenin yaşayan sembolü olan Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun, gerçekler yüzüne çarptığında oluşan ironi inanılmaz olmalıydı.

Elementlerin Yaratılış Tanrısını yenmek için Atasal Kılıcını serbest bıraktıktan sonra, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator utancını biliyordu ve yarım uzlaşmayı kabul etmişti. Ni Jie'nin şeytani ruhu ortadan kaldırılacaktı ama onun ilahi ruhu kalacaktı. Kökeninin gerçeği de sonsuza dek saklanacaktı.

Böylece Ni Jie Hong'er ve You'er oldu.

Ni Xuan, Hong'er'i Kılıç Ruhu Tanrı Klanına emanet etti ama ne olursa olsun You'er'i öldürmeye eli gitmedi. Böylece onu Mavi Kutup Yıldızı'nın en karanlık uçurumuna sakladı... ve her gün düşünülemez miktarda acı, üzüntü, suçluluk, pişmanlık, güçsüzlük ve hayal kırıklığı yaşadı. Acısı o kadar derine indi ki, unvanını bile terk etti ve kendini bir kez ve herkes için dünyadan izole etti.

Ni Xuan Kılıç Ruhu Tanrı Klanının prensesini ziyaret etmiş olmalıydı, sonsuza dek mutlu olan Ling Wanhu'yu (Hong'er) şimdi ve sonra ziyaret etmiş olmalıydı ama bir milyon yıl içinde asla You'er'i ziyaret etmeye cesaret edemezdi... acısının ve üzüntüsünün gerçek derinliklerini ancak o bilebilirdi.

Qianye Ying'er dedi ki, “Mevcut dünya kayıtlarına göre, tanrılar ve iblisler arasındaki büyük savaşın arkasındaki resmi sebep, iblis ırkının Atasal Kılıcı kendileri için almak istemesiydi. Gerçekte, asıl sebep, Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun kendisiydi.”

“İblis ırkının öfkesi, iki ırk arasındaki dengenin çökmesi, bir Yaratılış Tanrısının düşmesi ve diğerinin inzivası...Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç ateşi yakan kıvılcım olmasaydı bile, başka bir şey olurdu. Hmph, ne ironik."

“Daha da iyisi, bu kendi kendini ilan eden doğru yolun imparatoru, büyük olasılıkla dünyanın iyileştirilmesi için kendini feda ettiğini düşünüyordu. Hata yaptığını asla düşünmezdi bile.” Qianye Ying'er soğukça homurdandı. “Zhou Xuzi bu adamın önünde bir çocuktan fazlası değil.”

Antik Ejderha Tanrısı Kabilesi tarafından kaydedilen dört büyük Yaratılış Tanrısı, şüphesiz, mevcut dünyanın aşina olduğundan çok daha ayrıntılı ve doğruydu. Dahası, sadece bildiği bazı gerçekler sayesinde, kafasındaki Yaratılış Tanrılarının daha net bir resmini çizebildi.

Yun Che konuşmadan antik kitabın dördüncü safyasını araladı.

Tıpkı daha öncesinde olduğu gibi, bu sayfa Ejderha Tanrılarının tarihini kaydetmedi. Bu yedi büyük Göksel Kaynak Hazinesi hakkındaydı!

Yun Che'nin odağı öncekine göre birkaç kat arttı.

Dört büyük Yaratılış Tanrısı, bu noktada kadim efsanelerden ve unutulmuş toz partiküllerinden başka bir şey değildi. Öte yandan, yedi büyük Göksel Kaynak Hazine, günümüzde hala iyi durumda ve mevcuttu.

Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç hariç her Göksel Kaynak Hazinesi, mevcut evrende en az bir kez ortaya çıkmıştı.

Aslında, şu anda dört tanesine sahipti. İlkel Yaşam ve Ölüm Mührü, Ebedi Cennet İncisi, Gökyüzü Zehir Sedefi ve Samsara Aynası.

Evren Delen de aynı zamanda Shui Meiyin'in elindeydi.

Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç bu dünyada hiç görünmemişti ve Şeytani Bebeğin Sonsuz Musibet Çarkı Jasmine ile sonsuza dek kaybolmuştu.

[İlk Göksel Kaynak Hazinesi: Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç]

[İlkel Kaosun yang tarafının kalbinde doğmuş, tüm İlkel Kaos Alemindeki en saf, güçlü ve kutsal ilahi kılıçtı. Tüm eserlerin atasıydı ve Atasal Tanrı'nın ilahi gücünü içerdiği söyleniyordu. Evren yasalarını bile ihlal edecek kadar güçlüydü.]

[Cennet Cezalandıran Atasal Kılıçın hiçbir zaman gerçek bir efendisi olmamıştı çünkü muhtemelen Atasal Tanrının ilahi gücünü içeriyordu, bu da dünyadaki hiç kimsenin efendisi olmaya layık olmadığı anlamına geliyordu. Yalnızca Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun onu taşımasına izin verdi çünkü adamın dürüst bir ruhu vardı. Bu yüzden sonrasında "Cennet Cezalandıran İlahi İmparator" olarak çağrıldı.]

[Atasal Tanrıların ilahi gücü ancak Atasal Tanrı tarafından sahiplenilebilirdi. Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, Mo E'yi taşıyıcısı olarak kabul etse bile, onu ciddi sonuçları olmadan kullanamazdı.]

[Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı kullanmak, bir Yaratılış Tanrısına ömrünün yüzde otuzuna, bir Tanrı için yüzde doksanına ve bir ölümlü için derhal imha edilmesine mal olacaktır.]

“...” Yun Che şok oldu.

Bir Yaratılış Tanrısı, açıkça söylemek gerekirse, neredeyse ölümsüzdü.

Ve yine de Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ın gücünü açığa çıkarmak, ömürlerinin yüzde otuzuna bedeldi!

Mo E, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ı hayatında iki kez kullanmıştı. İlki Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru ve dokuz yüz İblis Tanrısını İlkel Kaostan sürmek için, ikincisi de başarılı bir şekilde Kötü Tanrı El Kitabını yetiştiren Elementlerin Yaratılış Tanrısını yenmek için kullanmıştı.

Ömrünün yüzde altmışı böylece geçmişti.

O zamanın en güçlü Yaratılış Tanrısı olan o'nun herkesten daha erken ölmesine şaşmamalıydı.

Bedeli büyüktü. Bir Gerçek Tanrı, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı kullanacak olursa, ömrünün yüzde doksanını kaybedecekti. Alışılmadık derecede genç bir Gerçek Tanrı bile onu kullandıktan sonra ölüme yakın olurdu.

Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, herhangi bir düşmanı öldürebilirdi ancak kullanıcısı da ölüme yakın olurdu. İki ucu keskin kılıçtı.

Cennet Cezalandıran İlahi İmparator öldükten sonra, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç bir süre ortadan kaybolmuştu.

[...Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, İlkel Kaosun kalbinde aniden yeniden ortaya çıktığında, alemler titredi ve iblis ırkı sallandı…Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç iblislerin eline geçmemeliydi, bu yüzden bir zamanlar Cennet Cezalandıran İlahi İmparatora hizmet eden ilahi ırklar kılıcı korumak için tüm güçlerini seferber ettiler… fakat iblis ırkının saldırısının beklenenden on kat daha çılgınca olduğu ortaya çıktı ve ortaya çıkan savaş o kadar korkunçtu ki evrenin kendisi neredeyse yok edildi.]

[Tanrılar ve iblisler arasındaki korkunç savaş, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcın ortaya çıkmasıyla aydınlandı, ancak… bu, sadece fitili ateşleyen kıvılcımlarından tek bir tanesiydi. Bu noktada, iblis ırkının nefreti ve kırgınlığı, herhangi bir şeyin savaşı tetikleyeceği noktaya kadar derinleşmişti.]

    ……

[...bütün kabilemiz savaşa katılmak zorunda kaldı. Sayısız alem düştü ve kan gökyüzünü kırmızıya boyadı... Cennet Cezalandıran Tanrı Irkı Cennet Cezalandıran Atasal Kılıçı bize emanet etti, böylece endişelenmeden savaşabillirlerdi... kıyamet ne zaman sona erecekti?]

    ……

[... sonunda, iblis ırkı Cennet Cezalandıran Atasal Kılıçı sakladığımızı keşfetti. Alemlerimizle savaşmak için sayısız iblis ortaya çıktı... şeytani zehirler sayısız yaşamı yuttu, gökyüzü şeytani enerjiyle siyaha döndü ve ölümün kokusu uçurum kadar kalındı... umutsuzluk tarif edilemezdi...]

[...Ejderha Tanrısı ağır yaralandı, nesli yok oldu ve umutsuzluk daha da yakınlaştı. Prenses neredeyse hayatını talep eden yaralanmalara uğradı ve daha da kötüsü şeytani bir zehir ruhunu istila etti. Ejderha Tanrısı bir bebek gibi ağladı ta ki aniden Ejderha Tanrısı Mührünü paramparça edip içinde bulunan Ata Tanrısı ilahi enerjinin parçasını serbest bırakana kadar. Ama onu iblisleri öldürmek için kullanmak yerine, prensesin ölmekte olan bedenini Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'a mühürlemek ve Samsara'nın Kuyusuna atmak için bir araç olarak kullandı.]

[Ancak,Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ı geri almak için, çılgın iblisler aslında tamamen yok olana kadar Samsara'nın Kuyusuna saldırdılar...]

[Ve böylece yeniden doğuş döngüsü sonsuz bir sona geldi.]

[Kader bile Cennet Cezalandıran Atasal Kılıçın ve prensesin nereye gittiğini bilmiyor.]

Harfler, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıçla ilgili kayıtların sonunu işaret ediyordu. Aslında, metnin son paragrafları—özellikle son birkaç satır— neredeyse tanınmayana kadar giderek daha zayıf ve düzensiz hale geldi.

Yun Che'nin, antik kayıtları kopyalayan ilahi ejderhanın o sırada ölüme yakın olduğunu bilmek için orada olmasına gerek yoktu.

İstemeden, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ın gölgesi, Tanrılar ve İblisler Döneminin sona ermesine neden oldu.

Böylece yeniden doğuş döngüsü sonsuz bir sona erdi... Yun Che harfe çok ama çok uzun bir süre baktı.

Anlaşıldığı üzere, Samsara efsanesi sonuçta bir efsane değildi. Yeniden doğuş döngüsü aslında kadim zamanlarda gerçek bir şeydi ve aracı olan Samsara Çarkı Ejderha Tanrısı Kabilesi tarafından korunuyordu.

Samsara'nın Çarkı Tanrılar ve İblisler savaşı sırasında yıkılmış ve ölü bir kuyuya dönüşmüştü. O zamandan beri, yeniden doğuş döngüsü artık bu dünyada değildi.

Yun Che, hala Kaynak Gökyüzü Kıtasındayken bir zamanlar sahte bir yeniden doğuş döngüsüyle temas kurmuştu. Xuanyuan Wentian tarafından yönetilen Fen Juechen, bin yıllık bir “Ebedi Gecenin Samsara'sı” yaşamaya zorlanmıştı.

Bununla birlikte, Yun Che daha sonra, Ebedi Gecenin Hayali İblis Tomarını okurken, “Samsara”nın sözde yasak sanatının, kişinin canlılığını ve ruhunu seçilmiş bir kişiye mühürlemek ve aşılamak için gerçekten sadece bir tabu yolu olduğunu keşfetmişti. Zalim süreç sadece doğal düzeni ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda seçtiği konak her zaman canlılıklarının ve ruhlarının bazı kısımlarını kaçırırdı. Fen Juechen'in neden son derece manik hale geldiği ve hayatının sadece trajediyle dolu görünmesinin nedeni buydu. Bir şekilde bir ölümden kurtulsa bile, bir başkası onu çok erken talep ederdi.

Ancak...

Yun Che, Samsara Kuyusunun öldüğü iddia edilen bir dünyada yaşamasına rağmen yeniden doğuş yaşamıştı.

Hatta Samsara'nın anılarından, kayıtlarından ve hatta efsanelerinden tamamen farklı olan özel bir yeniden doğuştu.

Samsara Kuyusu...

Samsara Aynası...

    ……

Şu anda, Samsara'nın Yasaklı Diyarındaki kuyu, antik Samsara'nın Kuyusundan başkası değildi. Ancak, hiçbir güç tarafından asla diriltilemeyecek ölü bir kuyu gibi görünüyordu.

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45002 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr