Bölüm 1879: Büyük Taç Giyme Töreni (2)

avatar
3282 66

Against The God - Bölüm 1879: Büyük Taç Giyme Töreni (2)


Bölüm 1879: Büyük Taç Giyme Töreni (2)

 

Şok dalgaları tüm Tanrı Aleminde dalgalandı. Üst yıldız alemlerinden alt yıldız alemlerine kadar hemen her canlı havadaki değişimi hissedebiliyordu.


Geçmişte, büyük bir taç giyme töreni ancak yeni bir Tanrı İmparatoru selefinin yerine geçeceği zaman gerçekleşirdi. Bir Tanrı İmparatoru, şu anki dünyadaki göklerin eşdeğeriydi dolayısıyla Tanrı Aleminde kutlanan nadir bir olaydı.


Bu özel büyük taç giyme töreni, Tanrı Aleminin tarihinde gerçekleşen tüm taç giyme törenlerinden çok farklıydı. Çünkü yakında imparator olacak kişi, yalnızca bir kral aleminin imparatoru olmayacaktı; tüm evrenin imparatoru olacaktı.


Bu evrenin hiç görmediği ve zamanın sonuna kadar da bir daha asla göremeyeceği bir şeydi.


Alışılmadık bir şekilde, büyük taç giyme töreninin organizatörleri kimseye bir davet mektubu göndermemişti. Yıldız alemleri bunu ağızdan ağıza öğrenmek zorundaydı.


Bu, haberlerin dünyayı sarsmadığı anlamına gelmiyordu. Aksine, ortaya çıkan kargaşa, Tanrı Aleminin gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Üst yıldız alemi kralları, törenin zamanını ve yerini beyinlerine kazıdılar ve bunu öğrenir öğrenmez hazırlıklar yaptılar. Yıldız alemlerindeki hemen hemen her erkek ve kadın törene hazırlanmak için seferber edildi.


Büyük taç giyme törenine azami dikkat gösterildi çünkü sadece Tanrı Aleminin ilk gerçek imparatorunun doğuşunu değil, aynı zamanda evrenlerinin dönüm noktasını da ifade ediyordu. Bu büyük taç giyme törenine karşı tutumlarının, yeni imparatorlarının kendilerine karşı tutumlarını ve daha sonra yeni düzen altındaki kaderlerini doğrudan etkilediğini söylemek abartı olmazdı.


Yine de hiç kimse orta yıldız alemlerini ve alt yıldız alemlerini umursamadı... Ne de olsa, zayıfların görüşleri ne zamandan beri gerçekten önemliydi?


Kalan kral alemleri İblis Efendisine boyun eğdiklerini ilan ettikleri andan itibaren, üst yıldız alemlerinin seçenekleri sadece bir tanesine indirgenmişti.


Kader günü gittikçe yaklaştıkça, insanların huzursuzluğu da arttı. Gittikçe daha fazla kaynak arkı Güney İlahi Bölgesine doğru en yüksek hızla uçmaya başladı.


………...


Güney Denizi Alemi, Güney İlahi Bölgesinin kalbi ve en güçlü kral alemiydi.


Ancak kral alemi evrenden silinmişti ve eskiden Güney Denizi'nin Başkenti olan görkemli yapı da yerle bir edilmişti. Havadaki silik ruh enerjisinden başka kral aleminden neredeyse hiç iz kalmamıştı.


Eskiden Güney Denizi'nin toprağı olan bu topraklarda sayısız kaynak arkı ve kaynak gelişimcileri gökyüzünde süzülüyordu.


Her çeşitten aura ve cüppe vardı. Eğer hepsi arasında bir ortak nokta aranacak olsaydı, hepsinin gökyüzüne huşu, korku ve daha birçok karmaşık duygu ile bakıyor olmaları olurdu.


Başlarının üstünde 150 kilometre uzunluğundaki devasa yüzen şehre bakıyorlardı.


Bu şehir Dünya Ejderha Şehri idi.


Ancak, onu sadece “İmparator Yun Şehri” olarak biliyorlardı!


Bugünkü törenden sonra yakında Tanrı Aleminin mutlak zirvesine yükselecek eşsiz şehirdi!


Herkes Doğu İlahi Bölgesinin Yun Che'nin başlangıç noktası olduğunu biliyordu. Aynı zamanda zamanının çoğunu geçirdiği ilahi bölgeydi. Bu yüzden hem şehrini hem de sarayını Güney İlahi Bölgesinde bulma kararına şaşırdılar.


Ancak hiç kimse İblis Efendisinin düşüncelerini sorgulamaya cesaret edemedi.


Buraya gelen herkes ya bir yıldız aleminin kralıydı ya da bir bölgenin hükümdarıydı. Hepsi kendi başlarına düşünüldüğünde güçlü ve asil karakterlere sahip kimselerdi. Ama şu anda İmparator Yun Şehrine ancak ölümlülerin tanrılarına saygı duyduğu gibi bakabiliyorlardı. Şehre girmek bir kenara, yaklaşmaya bile cesaret edemediler.


Kuzey bölgesi kaynak gelişimcileri ve kral alemleri giriş izni verilen tek gruplardı. Geriye kalan herkes sadece aşağıdan izleyebilirdi.


Bu sırada, İmparator Yun Şehrinin üstündeki havaya soğuk ve ciddi bir atmosfer nüfuz ediyordu.


Güneyde Cang Shitian, Cang Shuhe ve On Yön Derin Deniz Alemi, Xuanyuan Alemi ve Mor Mikro Alemi'nin üyeleri duruyordu.


Batı tarafında yalnızca Qilin Alemi ve Mavi Ejderha Alemi'nin çekirdek güçleri vardı. Hui Ejderha Alemi'nin, Sayısız Tezahür Alemi'nin ve İmparator Chi Alemi'nin temsilcileri dikkat çekici bir şekilde eksikti ve Ejderha Tanrı Alemine gelince… Chi Wuyao tarafından isimleri "Günahkâr Ejderha Alemi" olarak çağrılmak üzere değiştirilmişti.


Doğuda Qianye Ying'er liderliğindeki Brahma Hükümdar Alemi ve yakın zamana kadar kimsenin görmeyi beklemediği bir yıldız alemi olan, Kar Şarkısı Diyarı duruyordu.


Mu Xuanyin ve Mu Bingyun her zamanki gibi tedirgin görünmese de arkalarındaki Kar Şarkısı büyükleri ve saray ustaları endişeli olarak tanımlanabilirdi.


Caizhi ortalıkta görünmüyordu. Yıldız Tanrı Alemi, Şeytani Bebeğin Sonsuz Musibet Çarkı'nın geri dönüşünden sonra sadece bir kral alemiydi, ancak bu bile, kalan altı Yıldız Tanrısının Batı İlahi Bölgesine karşı son savaş sırasında yok olmasından sonra gitmişti. Bugün hala kral alemi olarak kabul edilmesinin tek nedeni, Yun Che'nin buna karar vermesiydi.


Altı Yıldız Tanrısının ölümü, Caizhi'nin kalbinde büyük bir etki bırakmış ve Yıldız Tanrı Alemi'nin eski ihtişamına geri döndürme kararlılığını geri kazanmasına yol açmıştı. Ancak, amacına ulaşmak için Yun Che'nin ne büyük taç giyme törenine ihtiyaç duydu ne de başka bir etkene.


Öte yandan, Kuzey İlahi Bölge grubu diğerlerinden çok daha büyüktü. Yama Şeytan Aleminin, Yanan Ay Aleminin, Ruh Çalan Aleminin ve bu kadere meydan okuyan savaşa katılan diğer tüm yıldız alemlerinin kaynak gelişimcileri bir arada duruyorlardı, güneşin huzmesinde yıkanırken onları inkâr eden diğer üç ilahi bölgenin insanlarına kayıtsız gözlerle bakıyorlardı.


Tekrar ve tekrar, tarif edilemez bir heyecan ve körüklenmiş duygularla sarayın yönüne bakmaktan kendilerini alamadılar. Son savaştan bu yana yarım yıl geçmişti ve hala bir rüyadaymış gibi hissettiler.


"Sonunda," Chi Wuyao nemli gözleriyle mırıldandı. Artık hayatında hiçbir pişmanlık duymuyordu.


"Sonunda," Mu Xuanyin'de neredeyse aynı anda aynı ses tonuyla mırıldandı.


"Şimdi Mavi Kutup Yıldızı... tamamıyla güvende mi?" Mu Bingyun neredeye algılanamaz bir sesle fısıldadı.


"Mn. Burası onun neden başkent olarak seçtiği yer olmasının arkasındaki sebep. Öyle görünmeyebilir ama son yarım yıl onun için kolay olmadı.”


“Tanrıların bile imreneceği bir kutsama taşımasına rağmen hayatının yarısını ince buzun üzerindeymiş gibi her adımını atarak geçirmek zorunda kaldı. Tekrar ve tekrar iyiliklerin yoluna boyun eğdi ama kurtardığı insanlar onu yine de en derin uçuruma itti... ama artık öyle değil. Her şey onun kontrolüne geçti ve büyük ya da küçük tüm tehditler ortadan kaldırıldı. Sonunda endişe ve korkuların prangası olmadan bir hayat sürdürebilir.”


Mu Bingyun'un yüzünde küçük bir gülümseme oluştu. “Sen de sonunda endişelerini dindirebileceksin, Abla.”


Ne yazık ki, şaka yollu sözü Mu Xuanyin'den beklediği yanıtı ortaya çıkaramadı. Yavaşça başlarının üstündeki mavi gökyüzüne baktı ve mırıldandı, "Artık Ejderha Tanrısının soyu kesildiğine göre, dünyada artık onu tehdit edebilecek hiçbir şey olmamalı.”


“Asla telafi edilemeyecek bazı pişmanlıklar var ama... krizler ve felaketler sonunda ebedi sona varabilir mi..."


Gelecekte yeni bir kriz ortaya çıkacak olsaydı, ilk belirtisinde onu söndürmeye özen gösterirdi.


………...


İmparator Yun Şehrinin salonlarının altındaki karanlık, soğuk ve sessiz bir yeraltı alanının içinde.


Tap… tap… tap...


Ayak sesleri ağır değildi ama bu karanlık, ürkütücü yerde özellikle gürültülü sayılabilirdi.


Şıngır şıngır şıngır...


Aynı zamanda zincirlerin zayıf bir şekilde hışırdamasına neden oldu.


Zhou Xuzi azar azar ışıksız alanda başını kaldırdı. Hareketleri çok basitti ama bunu yapmak dahi ona büyük bir acı veriyordu.


Gözleri ölü su birikintilerini andırıyordu. Bakışları yaklaşmakta olan figürle karşılaştığında sadece biraz ürperti gösterdi.


Derisi kuru kanla kaplıydı, yüzü bir canavarınki kadar tekin olmayan hatlara sahipti ve vücudu deri ve kemikten oluşuyordu. Onu şu anda kim görse eskiden saygı duyulan Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru olduğuna inanmazdı.


Kemikleri ezilmiş, kaynak damarları kesilmiş ve kaynak enerjisi dağıtılmıştı. Uzun zaman önce bir ölüden daha ölü olmalıydı ama kemiklerindeki kurtçuklar gibi hissettiren birkaç aura parçası onu iradesine karşı canlı tuttu. Ürpertici olduğu kadar acımasızdı da.


Etrafına sarılmış zincirler özel bir şey değildi ama eski tanrı imparatorunu bu kaçınılmaz arafta hapsetmek için yeterliydi.


“Yun… Che…”


Kaynak enerjisi yoktu ve bulanık gözleri karanlığa nüfuz edemezdi. Ancak, ölümde bile aurasını asla unutmazdı.


Sesi zayıf, acılı ve hırıltılıydı. Vücudu istemeden titremeye başladı ve zincirlerin biraz daha hışırdamasına neden oldu. Ayakta durmak bir kenara, tek bir kolunu kaldıracak gücü bile yoktu.


“Neden hala hayatta olduğunu biliyor musun, Zhou Xuzi?”


Yun Che yavaşça ve duygusuzca sordu. Eski tanrı imparatoru cehennem çukurlarındaydı ama yine de nefreti Jasmine'in öldüğü gün kadar parlak bir şekilde yanıyordu.


Her şeyi geri almış olsa bile, her şeyi başlatan adama milyonlarca ve milyonlarca kez daha fazla ceza vermiş olsa bile... Jasmine hala hayatına geri dönemezdi.


"Gökler tarafından... cezalandırılacaksın!"


Tıpkı Yun Che'nin Zhou Xuzi'yi asla affedemeyeceği gibi, Zhou Xuzi'de de Yun Che'yi asla affetmezdi. Yun Che'nin gitmesine izin vermesi ya da öldürmesi için yalvarmak yerine, tüm enerjisini onun yerine onu lanetleyerek harcadı.


"Gökler tarafından cezalandırılmak? Hehehe..." Yun Che aşağılayıcı bir kıkırdama çıkardı. “Eğer Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru gitmeseydi, gökler uzun zaman öncesinde mevcudiyetine diz çökerdi. Bu kadar zayıf bir şeyin beni cezalandırmaya hakkı olduğunu mu düşünüyorsun!?”


Zhou Xuzi'nin yüz kasları daha nefret dolu sözler söylerken titriyordu. "Bir gün... ölüm... senin de... kapını... çalacak... iblis!"


"İblis? Hmph. Aldığım onca kan ve yarattığım felaketlerden sonra beni sadece bir iblis olarak çağırmaya cesaretin mi var?” Yun Che hoşnutsuzluk içinde kaşını çattı. "Bence ‘iblis tanrısı' unvanı bana daha çok yakışırdı.”


Bir adım daha ileri gitti ve soğuk, karanlık baskı neredeyse Zhou Xuzi'nin parçalanmış bedenini lime lime ediyordu. “Yine de senin için ilginç bir sorum var. Bugün beni iblis tanrısı yapan kişinin kim olduğunu sanıyorsun, Zhou Xuzi? Bekle, cevabını tahmin edeceğim. Sensin, öyle değil mi?"


Zhou Xuzi kükremeden önce başını daha yükseğe kaldırdı, "Ben yanlış yapmadım... yanlış bir şey yapmadım! Tek hatam, gerçekte kim olduğunu anlayamamak ve seni daha önce öldürmemekti!”


“Eski Ebedi Cennet Tanrı İmparatorundan beklendiği gibi, şimdi bile kutsal doğrulukla konuşmaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyorsun.”


Yun Che küçümseyici ve acıklı bir gülümsemeyle ona baktı. Konuşmadan önce bakışlarını hafifçe kaldırdı, "Bilirsin, çok uzun zaman önce insanlarım, Doğu İlahi Bölgesini ezip geçerken Göksel Gizem Aleminde beklenmedik bir şey fark etti.”


"Alemin kendisi cansız ve boştu; tanrı bilir insanları nereye kaçtı. Geride yalnızca Göksel Gizemin Üç Kıdemlisi ve Göksel Gizem Tanrı Kanunlarının ufalanan parçaları vardı. Ancak, yıkımına rağmen tek bir sayfa kalmış ve üzerine yazılmış iki çok ilginç satır vardı.”


Erdem, sonsuz barışa yol açacak. Kötülük, bir iblis tanrısının katliam çağını başlatacak.


Çın çın!


Zincirler yüksek seslehışırdıyordu ve Zhou Xuzi her zamankinden daha sert titriyordu.


"Göksel Gizem Aleminin kehanetlerinin asla yanlış olmadığı söylenir. Şimdi düşünüyorum da sanırım söylentilerin arkasında bazı gerçekler vardı.” Yun Che aniden devam etmeden önce Zhou Xuzi'nin titreyen yüzüne tekrar baktı, “O üç yıl boyunca Tanrı Aleminden kayboldum, o kadar derin bir depresyona battım ki kendimi neredeyse ondan çekilemeyecek halde buldum. Ancak bu, bir zamanlar sonsuza dek kaybettiğimi düşündüğüm kişiyi bulduğumda değişti... ve benim için o ana kadar yaşadığım tüm zorlukları, acıları ve üzüntüleri bir toz zerresi kadar önemsiz gösteren bir hazine gibiydi.”


Yun Che devam etmeden önce başını tekrar kaldırdı, "Kelimeler o zamanlar göklere olan minnettarlığımı tarif edemezdi. Tüm nefretimin ve intikam susuzluğumun artık bir anlamı yokmuş gibi hissettim. Aslında ellerimi pislik ve kanla lekelediğim için kendimden nefret etmeye başladım.”


“Daha sonra, İblis İmparatoru İlkel Kaosa geri döndü ve gökler ve yeryüzü kızıl bir felaketin içinde sıkışıp kaldı, dünyayı kurtarmayı sadece geçmişte işlediğim tüm günahları telafi etmek istediğim için değil, aynı zamanda dünyayı kurtarmayı da kendime zorunlu kıldım.… çünkü bunun kızıma sonsuz nimet ve iyi karma armağanını vermek için yeterli olmasını diledim.”


"Heh. Hehehehe…” Yun Che soğukça ve küçümseyerek kendine güldü. “Oh, o zamanlar fazla iyi ve cömerttim. Hayatını dünyayı kurtarmayı misyon edinen bir aziz haline getirmiştim.”


“Sonunda olan olmamış olsaydı, sonsuza dek alt alemlerde yaşamaktan memnun olurdum. Huzurlu, kansız bir hayata razı olurdum ve düşmanlığımın çoğunu, kızımın artık kan lekeli ellerimle lekelenmemesi için bırakırdım. Ayrıca, Tanrı Alemine yardım etmem için bana ihtiyaç duydukları her konuda yardım etmek için elimden geleni yapardım ve eğer görev tamamlamak için güçlerimin ötesinde olsaydı, işleri halletmek için her zaman Jasmine vardı.


Kehanet, 'Erdem sonsuz barışa yol açacaktır' dedi. Doğruydu. Bir kişi ebeveyn olduktan sonra, çocuklarına iyilik getirebilecek en ufak bir şansa sahip bile olsa, alay ettikleri şeylere inanmaya isteklidirler. Ben de böyle bir örnektim. O zamanlar daha fazla pişmanlık duymamıştım, bu yüzden işlediğim tüm iyi işlerin kızım için iyi bir karmaya dönüşeceğine inanmaktan daha istekliydim. Herkesten çok, kızıl felaket sona erdikten sonra sonsuz barışı umuyordum.”


"Ne yazık ki, o dünya asla bir adam yüzünden var olmadı.” Yun Che'nin sesindeki ürperti aniden onlarca derece daha alçaldı. “Bu adam yardımseverliğimi ve değer verdiğim her şeyi parçalara ayırdı ve sonuç olarak neredeyse tüm Tanrı Alemini yok etti.”


"Hayır! Ben değildim! Yanılmıyordum... yanılmıyordum!!” Zhou Xuzi'nin bir kası bile kıpırdatamayacak kadar zayıf olması gerekirdi ama bir şekilde ciğerlerinin tepesinde çığlık atacak gücü buldu. Sözde ölü ruhu, gri gözlerinin ardında çılgınca ve kaotik bir şekilde bükülürken görülebiliyordu.


Yun Che'nin sesinin ardındaki ilgisizlik ve karanlık en ufak bir değişime uğramamıştı ve Zhou Xuzi şu anda hırpalanmış ruhuna kelimeler oyuluyormuş gibi hissediyordu. “Bu tek darbe beni tüm kalbiyle sonsuz barış için savaşan yardımsever bir adamdan, dünyayı kana boğmaktan başka bir şey istemeyen bir iblis tanrısına dönüştürdü. Bu tek darbe sayısız yıldız alemini paramparça etti ve çok daha fazla kaynak gelişimcisini öldürdü. Bu tek darbe, Ebedi Cennet Aleminin katledilmesine ve klanlarınızın, torunlarınızın ve sizin — ” 


"KES SESİNİ! KES SESİNİ!" Zhou Xuzi, Yun Che'nin sözlerini şeytani bir uluma ile böldü. Bir yaprak gibi tepeden tırnağa sallandı ve her kelimesini kanla tükürdü, "Dünyayı tehdidinden kurtarmak için Şeytani Bebeği ortadan kaldırdım! Bu felaketi ortaya çıkaran ve hepsini öldüren sensin! Sensin!!"


Yun Che sözlerine devam etmeden önce yumuşak bir kıkırdama çıkardı, “Bu doğru olamaz çünkü Jasmine ile alt alemlere yerleşeceğimize ve bir daha asla yüksek alemlerin işlerine karışmayacağımıza dair söz vermiştim. Dahası, eğer Jasmine kızıl çatlağı mühürlemeseydi Tanrı Alemi lanetlenecekti. Yaptığın şey ancak nankörlük ve ihanet olarak nitelendirilebilirdi.”


“Jasmine ve ben dünyayı kurtaranlardık ama sadece Jasmine'i İlkel Kaostan çıkarmakla kalmadınız, beni avlamak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Şeytani Bebeğin tehdidini ortadan kaldırmak için Jasmine'e vurduğunu iddia ettin, peki ya ben? O zaman beni öldürmek nasıl olur da ‘dünyayı kurtarırdı'?” Yun Che Ebedi Cennet Tanrı İmparatorunu küçümseyici bir bakışla yandan kesti.  “Tamamen delirmiş bir köpek bile senin yerinde böyle saçma sözler havlamazdı, Zhou Xuzi.”


"Sen..."


“İlk başta, iyilik görünüşünü koruyacaktın ve bana 'merhametini' bağışlayacaktın. Sonra aniden 180 derecelik bir dönüş yaptın ve ölümümün en büyük savunucusuna dönüştün. Eğer bir tahminde bulunmak zorunda olsaydım, o zamanlar Göksel Gizem Aleminin kehanetini öğrendiğin içindi, değil mi? Kehanetin gerçekleşeceğinden ve azizi iblis tanrısına dönüştüren günahkâr olarak suçlanacağından korkuyordun. Bu yüzden sahip olduğun her şeyle beni öldürmeye çalıştın.”


"Daha büyük iyilik için fedakârlık etmek mi? Dünyayı kurtarmak mı? Hayır, sen sadece günahlarını örtbas etmekten başka bir şey istemeyen pis yaşlı bir köpeksin!”


”Yun... Che..." Bir şekilde, Zhou Xuzi bütün dişlerini toza boğmuş olmasına rağmen sözleriyle derin bir nefreti çıkarabildi. “Beni yenmiş olabilirsin ama adımı lekeleyemeyeceksin—” 


“Bugün, herkes eylemlerinin sonuçlarına tanık oldu, hayır, bunu bizzat yaşadı.” Yun Che, Zhou Xuzi'yi görmezden geldi ve soğuk sesiyle devam etti. “Dünyanın iki kurtarıcısı vardı ve biri İlkel Kaostan atıldı, diğeri ise iblis tanrısı olmaya yönlendirildi. Cesetler dağlar gibi yığıldı, kan nehirler gibi akıp gitti ve korku senin yüzünden tüm evrene yayıldı.”


“Sadece bu değil, Ebedi Cennet Aleminin gururlu soyu—ah, utanç verici soyu kastediyorum—senin ellerinde sona erdi. Atalarının yüzbinlerce yıl boyunca özenle inşa ettikleri tüm bu iyi şöhret ve karma, bu şekilde gitti.”


“Tekrar soruyorum, sence tüm bunlara neden olan kişi kimdir?” Yun Che'nin karanlık bakışları, Zhou Xuzi'nin kül yüzünü soldurdu. "Konuş, Zhou Xuzi. Her şeyi yok eden kimdi?”


Şıngır şıngır şıngır şıngır şıngır...


Zincirler, kendilerine uygulanan ani gerginlik altında çığlık attı. Vücudu her an parçalanacak gibi görünene kadar titreyen Zhou Xiuzhi aniden ağzını açtı ve kanlı bir tükürük yağmuru tükürdü, "SENSİN! SENSİN, BÜTÜN BUNLARI YAPAN İBLİS! YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM! YAPTIĞIM HER ŞEY DÜNYANIN—gkk!" 


Yun Che parmağını bir kez salladı ve Zhou Xuzi'nin sesi hala havada uçuşan kanlı tükürüğe rağmen zorla boğazına geri itildi. "Sakinleş. Önünde hala çok ama çok uzun bir hayat var. Başka birini inanmaya ikna edebilecek imkana sahip olamasan da... suçsuz olduğunu düşünerek kendini kandırmaya devam etmek için fazlasıyla vakte sahip olacaksın...


Yun Che yüzünde karanlık, ürkütücü bir gülümsemeyle yavaşça Zhou Xiuzhi'ye doğru döndü. “Bu dünyada senin, Zhou Xuzi'nin Tanrı Aleminin tarihindeki en büyük ikiyüzlü insanı olduğunu bilmeyen kimse yok. Kanın ve etinle ziyafet çekmek için sabırsızlanan sayısız kurbanın var.


“Sana korumamı verdiğim ve burada yaşlı bir köpek gibi saklanmana izin verdiğim için şükretmelisin. Yoksa dünya seni tükürüklerine boğar, etini ve kanını yer, hatta hiçbir şey kalmayıncaya kadar kemiklerini çiğnerdi.”


“Ölürsen ve sarı bahara ererseb, baban, büyükbaban, ataların ve soyundan gelenler... Ebedi Cennet Aleminin sonunu tek başına ortaya çıkaran günahkâr olarak, sana nasıl davranacaklarını merak ediyorum. Dokuz cehennemdeki tüm cezalar nefretlerini gidermeye yeter mi?”


Zhou Xuzi yavaşça bir kez daha yere düşmeden önce uzun, uzun bir sessizlik oldu. Sersemlik içinde, sesi titreyerek fısıldadı, "Dur... lütfen dur... ben yanlış bir yapmadım... yapmadım... dur... dur..."


Yun Che bir elini salladı ve onlardan birkaç metre uzaktaki küçük bir oluşum aydınlandı ve bir projeksiyon parladı.


Ani ışık Zhou Xuzi'nin gri gözlerine bıçak gibi saplandı. Projeksiyonda, kral alemlerinin kaynak gelişimcilerinin başlarını eğdiğini ve saygıyla birini beklediğini görebiliyordu. Onların altında, sonsuz sayıda kaynak gelişimcisi sonsuz saygıyla yüzen bir şehre bakarken görülebiliyordu.


"Kurtardığım Tanrı Alemi, her şeyi elimden alan Tanrı Alemi, ışıksız bir cehennemden başka hiçbir şeyi hak etmiyor,” Yun Che yavaşça konuştu. “Bu, hala Kuzey İlahi Bölgesindeyken yemin ettiğim bir yemindi.”


“Gördüğün gibi, yeminimden geri dönmeye karar verdim. Hatta bana iyi davrananlara, bana faydalı olanlara ve bana itaat edenlere merhamet ettim.”


Bir gülümseme yavaşça dudaklarına yayıldı. "Merak ettin mi, neden diye? Çünkü Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru, dünyadan ayrılmadan önce Evren Deleni bırakıp gitmişti. Bu nedenle, o zamanlar yok edilen Mavi Kutup Yıldızı... Mavi Kutup Yıldızı değildi.”


Bilincini kaybedip tamamen parçalanmak üzere olan tanrı imparatoru aniden başını kaldırdı. Vücudu aniden bin okla delinmiş ölmekte olan bir solucana benziyordu.


“Bu ne mi demek oluyor? Demek oluyor ki vatanım, ailem ve sevdiklerim güvende ve sağ salim ve yakında dünyanın imparatoru olacağım... peki ya sen?”


Zhou Xuzi çok uzun bir süre boş boş Yun Che'ye baktı. Sonra aniden öne doğru eğildi ve bütün gün çığlık attığı en sapkın çığlığı attı, “Ah… ahhhhhh… ahh… AHHHHHHHHH…”


Görüşü tanınmayacak kadar çarpıktı. Kan damarları kendi başlarına patlayacak gibi görünene kadar gözlerine yayıldı. Çığlığı—acı, umutsuzluk, nefret, yıkım ve daha pek çok açıklanamaz duygunun karışımı - bir insanın yapabileceği bir şey gibi gelmiyordu. Yapması gereken tek şey, artık tutarlı bir kelime bile oluşturamayana kadar çığlık atmak, çığlık atmak ve çığlık atmaktı.


Yun Che arkasını döndü ve projeksiyondan geçti. Uzaklaşırken soğuk sesi tekrar Zhou Xuzi'ye ulaştı.


"İblis olmak istemedim ama gökler kendilerine engel olamadı. Pis, günahkâr gözlerini aç ve ayağımı dünyaya dikerken izle, Zhou Xuzi.”


"Oh doğru, neredeyse unutuyordum. Tüm torunlarını öldürmedim. Ejderha Tanrılarının gözetiminde bıraktığın oğlun Zhou Qingfeng hala hayatta. O da senin kadar iyi yaşıyor, demek istediğimi anlamışsındır.”


“Ancak kaderi benim elimde değil. Senin ellerinde. Yaşarsan, yaşayacak. Ölürsen, ölecek.


"Şimdi bunu bildiğine göre, sonrasında ne yapacağını merak ediyorum. Kendini öldürmek için elinden gelen her şeyi mi deneyeceksin yoksa onun için ölümden daha kötü bir hayat mı yaşayacaksın? Seçimini dört gözle bekliyorum.”


Yun Che'nin sesi yavaş yavaş soldu ve aldığı tek cevap, her geçen saniye daha umutsuz olan kanlı bir çığlıktı...


“AHHHHH… AHHHHH… AHHHHHHHHHHHH….”


Sarayın kapısı yavaşça açıldı. Yüksek bir ses değildi ama herkesin ağzını kapatmasına ve nefesini anında boğmasına neden oldu.


Bir kişi yavaşça kapının arkasından ve onun için düzenlenmiş olan kırmızı halıya çıktı. Farklı bir pencereden, herkesin kafasına basıyormuş gibi görünüyordu.


Kafasında mavi yeşim püsküllü altın bir taç takıyordu. Beyaz elbisesi kıpkırmızı, şeytani desenlerle kaplıydı ve siyah bir kuşakla birbirine bağlanmıştı. Vücudu bembeyaz parlıyordu ama gözleri karanlıkla doluydu...


Karanlığı elinde tutuyordu ama sanki tüm dünyanın merkezi ve zirvesiymiş gibi güneşin tadını çıkarıyordu. Gözleri titriyordu. Sadece titreyen ruhlarına değil, tüm evrendeki tüm sağduyuya ve bilinen yasalara da basıyordu.


BOOM!


BAM!!


Bir kaynak enerji patlaması oldu ve sayısız asil diz büktü ve ya enerjiye ya da yere yankılanan bir yumru ile çarptı.


"Majestelerini selamlıyoruz!"


Tüm alemlerin tanrı imparatorları dizlerinin üstüne çöktü ve unvanını söyledi. Hiçbir kelimeyle düzgün bir şekilde tarif edilemeyen eşi görülmemiş bir manzaraydı.


Bedenlerinin veya ruhlarının dayanma kabiliyetlerini aşan ağır bir baskı onlara baskı yaptı.


Sanki milyonlarca dağ onlara baskı yapıyormuş gibi hissederek, tüm Alem Kralları ve kaynak gelişimcileri başlarını gelecekteki imparatorlarına eğdiler. Çok uzun bir zamana kadar onları kaldırmayı bile düşünmezlerdi.


-----


Sefix: Kısa bir aradan sonra tekrardan hepinize merhaba! Sınav haftamı başarıyla geride bırakırken, kaldığımız yer itibariyle hızlıca günceli yakalamaya çalışacağım. Bu arada, bölüm uzunluğu Zhou Xuzi'nin çektiği ıstırap kadar acı vericiydi... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere! 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41606 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44033 Bölüm Sayısı


creator
manga tr