Bölüm 1906 - Uçuruma Batan Tohum

avatar
3469 49

Against The God - Bölüm 1906 - Uçuruma Batan Tohum


Çevirmen: Sefix

 

 

“Gerçekten bir şey mi buldun?” Qianye Ying'er de ciddileşti.

 

Yun Che bir şey söylemedi. Avucunu uzattı ve alevlere sardı ama bir an tereddüt ettikten sonra onu dağıttı ve sadece en saf Kötü Tanrı kaynak enerjiyi geride bıraktı. Sonra levhaya dokundu.

 

Tın!

 

Yumuşak bir çınlama oldu ve loş levha aniden biraz parladı. Yun Che, kaynak enerjisini yönlendiren ve onu levha boyunca yayan görünmez bir enerji hissetti.

 

Enerji desenlere dönüştü, desenler satırlara ve farklı betik satırlarına dönüştü!

 

“Bu...!?” Qianye Ying'er şaşkınlıkla haykırdı. Şimdiye kadar ihmal ettiği görünüşte atıl olan levhanın aslında Yun Che'ye tepki vereceğini hayal bile edemezdi.

 

Gerçek şu ki, levha sadece Kötü Tanrı'nın kaynak enerjisi temas ettiğinde kelimeleri ortaya çıkardı, bu da Kötü Tanrı'nın kendisi tarafından kazındığını kanıtladı!

 

Mutlak Başlangıcın İlahi Metni gibi yabancı ya da inanılmaz derecede eski bir dille bile yazılmamıştı. Ortak dilde yazılmıştı.

 

Yun Che, antik Kötü Tanrının geride bıraktığı mesajı okurken nefesini tuttu:

 

“Sonsuz Musibet ruhumu yaktı, yakında varlığım sona erecek. Neyse ki, kalan ömrümle, köken gücümü bir damla Yok Edilemez Kana yoğunlaştırmayı başardım.”

 

“Geleceğin insanı, şunu bil ki, gücümü devraldığın andan itibaren, dünyayı büyük bir felaketten korumak için büyük bir görevle sen ve sadece sen görevlendirileceksin. Başarılı veya başarısız olup olmayacağına karar vermek göklere kalmıştır.”

 

Yun Che, Kötü Tanrı'nın ilahi gücünü ilk devraldığında bu levhayı almış olsaydı, Kötü Tanrı'nın bahsettiği felaketi ya da bunu yazarken taşıması gereken ağır ve karmaşık duyguları asla hayal edemezdi.

 

Eğer sonuca tek başına bakacak olsaydı, Kötü Tanrı'nın kendisine yüklediği “görevi” yerine getirmeyi başardığını varsayabilirdi. Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru gitmişti ve İblis Tanrıları'nın İlkel Kaosa geri dönmeleri engellendi.

 

Ancak, dünyayı gerçekten kurtaranın o olmadığını, aksine Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru olduğunu biliyordu.

 

 “Elemental çekirdekler evrene dağılmış durumda. Onları yeniden bir araya getirmek kaderine, kararlılığına ve inancına bağlıdır, gelecekteki Kötü Tanrı.”

 

“Sırlarım, himayem, karım ve benim nihayetinde yerine getiremediğimiz dileğim… Geleceğin Kötü Tanrısı gerçeğin ne kadarını ortaya çıkaracaksın? Yine, onları korumak, hiçbir şey yapmamak veya reddetmek sana kalmış.”

 

Uzun bir paragraf değildi ama yine de Yun Che'nin sayısız duygu hissetmesine neden oldu.

 

Kötü Tanrı'nın tüm sırlarını öğrenmişti. Kötü Tanrı'nın himayesine değer vermiş, onları hayatına bağlamış ve onları da korumuştu.

 

Kötü Tanrı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun yerine getirilmemiş dileğini—Tanrı ve İblislerin bir gün uyum içinde birlikte yaşayabileceği hayalini— dört ilahi bölgeyi birleştirmenin ve sakinlerini önyargılarını terk etmeye çağırmanın ona karşı sayılıp sayılmayacağını söyleyemedi.

 

“Seni bağlamak ve korumak için Kötü Tanrı Sanatına yedi mühür koyacağım. Gücün hala yetersizken mühürleri zorla kırarsan, kendine zarar verirsin.”

 

“Gelecekte asla başka bir Gerçek Tanrı olmayacak. Cehennem Hükümdarı Alemi, bir ölümlünün dayanabileceği mutlak sınır olacaktır. Altıncı ve yedinci alemin kilidini açmak sadece seni yok edecek, bu yüzden altıncı ve yedinci mühürleri sonsuza dek sürecek hale getirdim.”

 

Ancak, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru bu mühürleri kaldırmıştı.

 

“Kötü Tanrı Sanatım bir tabu sanatından köken alır. Bu nedenle, göksel yasalar arasında yer almayan bir tabu  güçtür ve ölümlü dünyanın kaynak sanatlarıyla kıyaslanamaz. Tüm elemental çekirdekleri toplayabilirsen, ölümlüler tarafından ‘İlahi Usta’ olarak bilinen aleme ulaşacaksın. Henüz bir tanrının aleminde değilsin ama birinin gücünü açığa çıkarabileceksin.”

 

“Artık tanrılar ve iblisler yok ve evrenin kadim düzeni çöktü. Lakin, ilahi auranın kaybı yavaşladı ve yeni düzen istikrara doğru ilerliyor. Eğer bu dünyada yeni bir tanrı doğarsa, bu yeni düzeni zorlayacak ve ölümlülere zarar verecektir. Eğer kötü bir insansan, o zaman bu kesinlikle herkes için bir felaket olacaktır.”

 

“Bu nedenle, potansiyel tehlikeyi bir kez ve herkes için ortadan kaldırmak için Yeryüzü çekirdeğini uçuruma batırdım.”

 

“Böylece ilahi gücümü miras alan senin, bunu takıntı haline getirmene gerek kalmaz.”

 

Bu Kafir Tanrı'nın son sözlerinin bitimiydi. Yun Che elini ve kaynak enerjisini levhadan çekince kelimeler sanki hiç yokmuş gibi kayboldu.

 

“Yeryüzü çekirdeğini uçuruma batırdım...” Qianye Ying'er kaşlarını aniden örmeden önce mırıldandı. “Hiçlik Uçurumu!?”

 

Hiçliğin Uçurumuna bir şeyi batırmak, onu hiçliğe döndürmekti. Bu, Yun Che'nin Kötü Tanrı'nın Yeryüzü Tohumunu asla bulamayacağı ve mevcut evrenin Kötü Tanrı'nın yeryüzü güçlerini asla göremeyeceği anlamına geliyordu.

 

“Anlıyorum.” Yun Che, Kötü Tanrı'nın Yeryüzü Tohumunun sonsuza dek dünyadan kaybolduğunu bilerek biraz hayal kırıklığına uğradı ama hemen ondan kurtuldu.

 

“Çok şaşırmış görünmüyorsun?” Qianye Ying'er, Yun Che'ye bir bakış attı.

 

Yun Che cevap verdi, “Kötü Tanrı Kaynak Damarları sayesinde, Dokuz Ölümlü Alemde veya Yedi İlahi Alemde olsun, yetişimim sırasında hiçbir darboğazla karşılaşmadım. Yeterince güç biriktirdiğim sürece bir sonraki aleme kolayca geçebilirim.”

 

“Ancak, Batı İlahi Bölgesine karşı son savaştan önce, Meiyin ve ben Ebedi Cennet İlahi Aleminde yetişim yaptığımız birkaç yıl boyunca, İlahi Egemen Alemin zirvesine ulaşmış olmama rağmen ne olursa olsun bir atılım gerçekleştiremedim.”

 

“O anda, Kötü Tanrı'nın, Altıncı ve Yedinci Kapıları kurduğu gibi, mirasçısının İlahi Usta Alemine ilerlemesini engelleyen bir tür özel kısıtlamalar getirdiğine dair bir his vardı içimde.”

 

“Anlaşıldığı üzere, tahminim gerçeklerden çok uzak değildi.”

 

“Öyleyse, bu kısıtlamaları kurmasının nedeni, dünyanın sınırlarını aşan bir gücün ortaya çıkmasını ve ölümlü düzenin çöküşünü tetiklemesini önlemek mi?” Qianye Ying'er sanki Kötü Tanrı'nın kararından memnun değilmiş gibi biraz homurdandı. “Onun yerine kendini Kutsal Tanrı olarak adlandırmalıydı.”

 

Yun Che gözlerini yuvarladı. “Kötü Tanrı'nın kalan yaşamı boyunca yaptığı neredeyse her şey gelecek nesilleri korumaktı. O olmadan, şu anda zevk aldığımız huzuru unut, İlkel Kaosun kendisi çoktan varlığını kaybetmiş olabilirdi.”

 

“...” Qianye Ying'er her şeyi tecrübe ettiğinden ve bildiğinden bu gerçeği inkar edemezdi.

 

“İlahi auranın kaybı yavaşladı...” diye mırıldanmadan önce levhadaki çizgilerden birini tekrarladı. “Tanrılar ve İblisler Sonsuz Musibet altında öldükten çok sonra İlkel Kaos hala büyük miktarda ruh enerjisi kaybediyor gibi görünüyor. Kötü Tanrı yok olmak üzereyken sonunda yavaşladı ve durdu.”

 

“İlkel Kaosun yeni yasası ve düzeni sonuç olarak istikrarlı hale geldi ancak tanrıların ve iblislerin yok olması ve tüm bu ruh enerjisinin kaybı bu yeni dünyanın seviyesini ciddi şekilde düşürdü ve onu önemli ölçüde zayıflattı. Bu nedenle, bir Gerçek Tanrı artık bu yeni dünyada doğamaz.”

 

“Ancak, Kötü Tanrı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun birlikte yarattığı İblis Tanrısı'nın Yasaklı El Kitabı'nın ne kadar tabu ve güçlü olduğunu biliyordu. Tamamlanmak üzere yetiştirilirse, bir ölümlü bile bir tanrının gücünü gösterebilir.”

 

“Bu tanrısız, ‘kırılgan’ dünyada bir tanrının ortaya çıkması, yeni yasa ve düzeni sınırlarına kadar zorlayabilir. Bir çöküşü bile tetikleyebilir.”

 

Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru geri dönmeden önce ve sonra tüm alemlerde meydana gelen felaketler, Yanan Ay Tanrı Aleminde Tanrı Külünü zorla harekete geçirdikten sonra Kuzey İlahi Bölgesinin yarısından fazlasını sarsan büyük deprem ve Güney Deniz Tanrı Alemi Titanik Deniz Tanrı Topunu ateşlerken meydana gelen korkunç olaylar...

 

Hepsi Kötü Tanrı'nın teorisini destekledi.

 

“Bu düşüncenin dışında, Kötü Tanrı tohumlarından birini kalıcı olarak çıkardı.”

 

Pişmanlık değil, derin saygı ve hayranlıktan yapılan bir yorumdu.

 

Yeryüzü tohumu, tüm hayatı boyunca Kötü Tanrı'ya eşlik eden bir güçtü.

 

Dünyanın sonu gelecek bir kriz olasılığını geride bırakmaktansa güçlerinin sonsuza dek eksik kalmasını tercih ederdi.

 

Yun Che avuçlarına baktı ve şöyle dedi, “Görünüşe göre asla bir İlahi Usta olamayacağım. Bu da iyi. En azından artık son Kötü Tanrı Tohumunu aramanın bir anlamı olmadığını biliyorum.”

 

Asla İlahi Egemen zirvesinden daha fazla tırmanamayacağı bir utançtı ama Kötü Tanrı'nın ilahi gücü nedeniyle tüm evrende zaten rakipsizdi. İlahi Usta Alemine yükselmenin bir gereği yoktu.

 

“İki sorum var,” Qianye Ying'er aniden sordu.

 

“Hmm?”

 

“İlk sorum. Bu ruhani enerjinin tamamı nereye gitti? İlkel Kaostan sızmış olması mümkün değil, değil mi?”

 

“...” Yun Che ona cevap vermedi.

 

Aynı soru, Cennet Cezalandıran İblis İmparatorunu da şaşırtmıştı ve yakın bir vakitte de cevabını bulmayı beklemiyordu.

 

“İkinci sorum. Ruh enerjisi kaybının durduğunu söylemiştin ama gerçekten öyle mi oldu?” Qianye Ying'er gözlerini daralttı. “Kuzey İlahi Bölgesi hala bu güne kadar küçülüyor, biliyorsun.”

 

“Kim bilir?” Yun Che görünüşte dikkatsizce cevap verdi.

 

Bununla birlikte, aklından geçen şey, Mutlak Başlangıç Tanrı Alemine her girdiğinde ya da çıktığında hissettiği o garip, tarif edilemez ve izlenemez duyguydu.

 

…………

 

Yun Che ve Yun Wuxin, Brahma Hükümdarı Tanrı Aleminden ayrıldıktan sonra, nihayet Doğu İlahi Bölgesini düzgün bir şekilde keşfedebildiler.

 

Yerle bir olmuş Ebedi Cennet Tanrı Alemine gittiler... çorak Yıldız Tanrı Alemine... Shui Meiyin'in Sırlanmış Işık Alemine... Gizlenen Gökyüzü Alemi olan yarı çöl dünyasına... Caizhi ile ilk kez tanıştığı Darkya Alemine...

 

Kuzeye doğru devam ettikçe, Kar Şarkısı Alemine daha da yaklaştılar.

 

Bununla birlikte, Yun Wuxin'i Doğu İlahi Bölgesinin kuzey alanına geldiklerinde Kar Şarkısı Diyarına götürmek yerine, Yun Che komşu Alev Tanrı Alemine yöneldi.

 

Yun Wuxin'in ana kaynak sanatı Anka'nın Dünya Şiiriydi, bu yüzden elbette mirasını taşıyan yıldız alemini... özellikle ankanın kalıntı ruhunun yaşadığı Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsini ziyaret etmesini istedi.

 

Yun Wuxin, yüz binlerce kilometre boyunca uzanan Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi nihayet onun gözüne girdiğinde uzun bir şaşkınlık çığlığı attı. Yun Che'nin kendisi çok uzun bir süre düşüncelerinde kayboldu.

 

Burası onun için çok anlamlıydı çünkü Mu Xuanyin (Chi Wuyao) ile olan ilişkisinin kökten değiştiği yerdi. Bu anıyı her hatırladığında, genç benliğine güler ve özellikle o fantastik anları düşünürdü.

 

“Baba, yüzünde çok...” Yun Wuxin'in aklına gelebilecek en nazik kelimeyi bulması biraz zaman aldı, “garip bir gülümseme var.”

 

“Ahem hem.” Yun Che aceleyle yüzünü ciddi bir ifadeye çevirdi ve şöyle dedi, “Xuanyin Teyzeni, henüz bir İlahi Köken kaynak gelişimcisiyken kurtardığım zamanı hatırlıyordum. İlahi yola adım attıktan sonraki ilk büyük eylemimin bu olduğunu söyleyebilirsin.”

 

“...” Yun Wuxin, bir an önce takındığı kesinlikle kaba gülümsemeyi göz önünde bulundurarak durumun böyle olduğundan çok şüpheliydi ama böyle kalmasına verdi ve şöyle dedi, “Xuanyin Teyze sana böyle mi aşık oldu?”

 

“Hayır tabii ki!” Yun Che başını dik tutarak ilan etti.

 

Ya da en azından öyle mi düşünüyorum?

 

Birden bir şey fark etti ve bakışlarını çevirdi.

 

Onun ve Yun Wuxin'in varlığını Gizli Akan Yıldırımla gizleyen Yun Che, Yun Wuxin'i batıya taşıdı ve şöyle dedi, “Gidip... eski bir dostumuzu ziyaret edelim.”

 

Antik Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsinin batısında, büyük kızıl bir bariyerin yanında.

 

Her üç Alev Tanrı Mezhebi Efendisi- Yan Wancang, Yan Juehai ve Huo Rulie - vardı ve onların önünde duran, Alev Tanrı Alemi Kralı Huo Poyun'un kendisinden başkası değildi. 

 

Alev Tanrısı Alemindeki en önemli dört kişinin burada toplanması için çok önemli bir şey oluyor olmalıydı.

 

Huo Poyun ateşli bariyere yaklaştıkça, onun varlığına tepki veriyor gibiydi ve giderek dengesizleşti.

 

Dizginsiz bir öfkenin cehennemi... bu, Altın Karga İlahi Alevlerinden dövülmüş bir engeldi.

 

“Özür dilerim ama lütfen ben yokken Alev Tanrı Aleminin tüm olaylarını halledin.”

 

Huo Poyun bunu söyledikten sonra elini bariyere doğru uzattı.

 

“Engin Alem Kralı, lütfen... lütfen bunu tekrar düşünün,” Yan Wancang acı ama çaresiz bir ses tonuyla yalvardı. Açıkça, Huo Poyun'u sayısız kez vazgeçirmeye çalıştılar ama boşunaydı.

 

“Engin Alem Kralı, sizi durduracak güce ve yeteneğe sahip değiliz ama... lütfen kararınızı üç ay daha erteleyebilir misiniz?” Yan Juehai bu noktada yalvarıyordu. “Üç ay sonra kararlılığınız sabit kalırsa, sizi daha fazla durdurmayacağız.”

 

“İkna girişimlerinizi takdir ediyorum.” Huo Poyun'un uzun saçları sıcak rüzgarda düzensizce dans ediyordu. Kederli üç mezhep efendisinin aksine, ifadesi sakin ve kararlıydı. “Ama kararımı çoktan verdim.”

 

Avuç içi nihayet bariyere dokundu.

 

“Hmm?” Gökyüzünde, Yun Che sahneyi şaşkınlıkla izledi... Huo Poyun ne yapıyordu?

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45112 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr