Bölüm 1938 – Karar

avatar
4372 15

Against The God - Bölüm 1938 – Karar


Bölüm 1938 – Karar

SEFIX

 

Tanrı Alemi'nin merkezinde, Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcında.

Yedi abisal gölge uzaydan geçip Yun Che'nin egemen olduğu Tanrı Alemi olarak bilinen devasa alemde ortaya çıkmadan önce uzayda şiddetli bir bozunma meydana geldi.

"Tanrı... Alemi..."

Mo Beichen yavaş yavaş her yeri algısıyla tararken mırıldandı. Gözlerinin içindeki renk sabitti, bu yüzden arkasında saklı olan duyguları ayırt etmek zordu.

Öte yandan, Nan Zhaoming'in gözleri üçte iki heyecan ve üçte bir küçümseme ile açıkça parlıyordu. “Burası gerçekten antik tanrıların ve iblislerin evi mi? Yasalar kırılgan ve aşağı, auralar dahi son derece bulanık.”

"Papa bu dünyanın zaman çarkını incelediğinde, tanrıların ve iblislerin yok edilmesinden bu yana sadece bir milyon yıl geçtiğini söyledi...” Mo Beichen sanki bu alemin görüntüsüne dayanamıyormuş gibi gözlerini kapadı. “Sadece bir milyon yıl içinde bu kadar gerileceğini düşünmek. Bu, bu dünyanın yaratıklarının hem aşağılık hem de acımasız olduğunu kanıtlıyor.”

“Bu hayvanların, tanrıların ve iblislerin topraklarını ve miraslarını yağmaladıkları kalmadığı gibi uçsuz bucaksız tozdan arınmış bir alemde yaşıyorlar... heh... hehehe...” Nan Zhaoguang'ın aşırı öfkesi altında kırılan dişlerinin sesi herkesin kulağında yankılanıyordu. "Nefretim! Ne tiksinç!"

Sözlerinin yoldaşları arasında derinden yankılandığı açıktı, çünkü onların auraları da zorlukla bastırılmış öfke ve hiddetle doluydu.

Mo Beichen şöyle konuştu, "Majesteleri, çekişmeye, zorbalığa ve ayrım gözetmeksizin öldürmeye toleransı olmayan şefkatli bir ruhtur. Onun bilgeliği sayesinde Uçurum barış içinde.

“Bu dünya aşağı olabilir ama sonunda Majestelerinin egemenliğinin bir parçası olacak. Kızgınlığınızı biliyorum ama eminim Majesteleri kanlı dehşetten çok saygı ve itaatle karşılanmayı tercih eder.”

Mo Beichen devam etmeden önce yoldaşlarına yan gözle baktı, "Papa da aynı düşüncededir. Bizler öncüyüz ve attığımız her söz ve eylem tarihe kaydedilecek. Majestelerinin ya da bizlerin iyiliği için kendimizi kontrol altında tutmalı ve başarılması gerekenleri gerçekleştirmeye odaklanmalıyız.”

Altı adam da Mo Beichen'in sözleri önünde ölümcül derecede ciddileşti. Nan Zhaoming konuşmadan önce hafifçe nefes verdi, “Artık geçit oluştuğuna göre, Majestelerinin tanrıların gücünü toplaması ve bu dünyayı varlığıyla lütfetmesi sadece elli yıl sürmeli. Elli yıl kısa ama İlahi Usta'ların besin zincirinin tepesi olduğu bir dünyada, tam bir hakimiyet elde etmemiz en fazla birkaç yılımızı almalı. Bu nedenle, biraz gevşemenin... zararı olmamalı.”

Ancak, Mo Beichen soğuk bir homurdanma çıkardı ve dedi ki, “Elli yıl mı? Sen 'Zamanın Kara Gelgiti'ni unuttun mu?”

Nan Zhaoming kaşını çattı. Sonra bir şey hatırlayınca beti benzi attı, "Demek istediğiniz şey...”

Mo Beichen elini kaldırdı ve siyah bir çark çağırdı. “Her öncü gruba zamanı ölçmek için Papa'dan bir Zaman Çarkı verilir. Bak.”

Çark, karanlık bir ışık saçan siyah çizgilerle kaplıydı. Siyah çizgilerin altında kendi devriyle çalışan bir zaman alanı vardı.

Zaman alanının içinde hızla yüzen küçük bir ışık topu görülebiliyordu. Fırtınaya yakalanmış bir ateş böceğine benziyordu.

”Zamanın akışı... içeriye nazaran on kat daha hızlı..." Nan Zhaoming'in ifadesi ciddileşti. "Yani... yapılması gerekeni yerine getirmek için sadece beş yılımız mı var!?”

Mo Beichen avucunu çekerken siyah çark kayboldu. "Tekrar ve tekrar, hepinizin aklından çıkarmamasını istediğim bir şey daha var.”

Mo Beichen astlarına döndü. Bakışları soğuk ve deliciydi, "Papa bir keresinde bana çok derin bir şey söyledi. 'Hepimiz Majesteleri ile aynı vatanı paylaşıyoruz ama 'vatan' kelimesi Majesteleri için bizim için olduğundan tamamen farklı bir çağrışım taşıyor'.”

"Kızgınlığınızın ne kadar derin olduğu ya da bu alemin yaratıklarının ne kadar aşağı olduğu umurumda değil. Burası Majestelerinin vatanı, bu yüzden ona—gereksiz—yere zarar—vermeyeceksiniz! Anlaşıldı mı?"

Sert sözleri sonunda altı astını sarsan heyecan ve düşmanlığı söndürdü. Nan Zhaoming ve Nan Zhaoguang da kana susamışlıklarından hızla uyanmışlardı.

"Uyarınızı derinden anlıyor ve teşekkür ediyoruz, sör şövalye,” Nan Zhaoguang cevap verdi, "Peki, şimdi ne yapmalıyız?”

Mo Beichen bakışlarını batıya çevirdi. “Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcı bağımsız bir alem gibi görünüyor. Yanılmıyorsam, daha önce öldürdüğümüz ejderha Tanrı Alemi'nin değil yalnızca Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcı'nın efendisidir.”

"Yabancıların aktardıklarına göre, Tanrı Alemi Batı İlahi Bölgesi tarafından yönetiliyor ve bu da görünüşte Ejderha Tanrı soyunun mirasçıları tarafından yönetiliyor demek. Onların hükümdarı, tüm Tanrı Alemi'nin tek gerçek hükümdarı olduğunu ima etme amacıyla Ejderha Hükümdarı olarak çağrılıyor.”

"Tek Hükümdar?"

Altı adam da sanki en yüksek derecede bir tabu çiğnenmiş gibi seyirdi.

"Abisal Hükümdar hala yaşarken kendisini tek gerçek hükümdar olarak adlandırmaya cesaret etmek...”

"Milyonlarca kez ölmeli!” Nan Zhaoguang öfkelendi.

Mo Beichen soğuk bir şekilde devam etti, “Bu ‘hükümdar’ ile bizatihi ilgilenmek için Batı İlahi Bölgesine gideceğim. Doğuyu sizlere bırakıyorum.”

Bir an sonra, adam uzak batıda bir noktadan farksız bir hale geldi ama soğuk, acımasız sesi astlarının ruhları içinde sanki yanlarındaymış gibi yankılanmaya devam etti, "Majestelerinin bu insanları ortadan kaldırmaya değil, yönetmeye çalıştığını unutmayın! O'nun iradesine boyun eğenler yaşayacak, boyun eğmeyenler de ölecek! Ayrım gözetmeksizin öldürmeyecek ve kesinlikle güçlerinizi kötüye kullanmayacaksınız!”

“Biz öncüleriz ve zaferimiz nesiller boyunca hatırlanacak. Bu üstün yüceliğin bir anlık dürtüyle lekelenmesine izin vermeyeceksiniz!”

"Beni hayal kırıklığına uğratmayın."

"Evet, efendim!" Altı adam da cevap verdi ve batıya doğru derinden eğildi. Mo Beichen'in aurası tamamen kaybolana kadar bir kez bile duruşlarını düzeltmediler.

…………

Yıldızlarla kaplı uzay sistemleri o kadar geniş ve parlaktı ki neredeyse bir yanılsama gibi hissettiriyordu. Baktığı hiçbir yerde yaşamı yutan uçsuz bucaksız abisal toz ya da kalıntı ruhların kara sisi yoktu.

Bu, Tanrı Aleminde yaşayan tüm canlılar için normal bir durumdu ama Mo Beichen için, şimdiye kadar sadece en güzel rüyalarında var olan bir manzaraydı.

Batıya doğru uçarken gittikçe yavaşladığını fark etmemişti. Kollarını genişçe açarken parmaklarının arasından geçen her bir uzay ve aura parçasını hissettiğinde bile, gerçek olduğuna kendini inandıramadı. Ya şu anda aniden uyanıp kendini bir kez daha abisal tozların arasında bulacak olursa... Belki de çaresizlikten bir daha asla kurtulamayabilirdi.

Batı İlahi Bölgesi'nin uzayına girmesi çok uzun sürmedi ve acımasız aura kümeleri algısına girmeye başladı. Ama ilerlemek yerine, tamamen durdu.

Soğuk bakışları, uzaya sessizce bakarken yavaş yavaş tarif edilemez bir şeye eridi. Önce omuzları, ardından göğsü titredi. Çok geçmeden, tüm vücudu şiddetle titriyordu.

"Zhen'er, Long'er..." Önceki sertliğinden hiçbirini içermeyen kısık, acılı bir ses dudaklarının arasından kaydı. "Bunu görebiliyor musunuz? Uçsuz bucaksız toz zerrelerinin olmadığı bir dünya... babanız yalan söylemedi... babanız gerçekten başardı... görebiliyor musunuz... ”

“Keşke... birkaç yıl önce başarabilseydim... keşke... sadece...”

Şövalye uzay boşluğunda kontrolsüz bir şekilde hıçkırdı.

…………

Tüm Tanrı Alemini etkileyen yankılar sonunda durdu. Bir an için neredeyse her şey normale dönmüş gibiydi.

Bu kesinlikle doğru değildi. Geride bıraktığı kasvet o kadar ağırdı ki, kesinlikle boğucuydu.

Yun Che aslında bu doğal olmayan uzamsal titremeye yabancı değildi.

Tanrı Külünü harekete geçirmek için dört Yıldız Tanrısı'nın köken gücünü feda ettiğinde…

Titanik Deniz Tanrısı Topu'nun antik gücünü Güney İlahi Bölgesinde serbest bıraktığında…

Cennet Cezalandıran İblis İmparator geri döndüğünde…

Tüm deneyimleri ona bunun ancak göksel yolu dehşete düşüren bir güçten, evrenin kendisinin sınırlarını aşan bir güçten kaynaklanabileceğini söyledi.

Son iyimserlik zerresini acımasızca çiğnemiş ve toza gömmüştü.

"Ne yapacağız, Büyük Kardeş Yun Che?" Shui Meiyin bir eliyle Yun Che'nin bileğini bir eliyle de Evren Deleni tutarken sordu. Göksel Kaynak Hazinesi halihazırda kızıl bir ışık yayıyordu ve bir an önce yürürlüğe girmeye hazırdı.

“Evren Delen daha kaç kez uzun mesafeli ışınlanma yapabilir?” Chi Wuyao sordu.

”Ne kadar ışınlandığımıza bağlı," Shui Meiyin olabildiğince çabuk cevapladı. “Eğer kısa bir yıldız alemi ışınlanmasıysa, o halde yirmiye yakın atılım gücü var. Ancak çok sayıda kişiyi içeren uzun mesafeli bir ışınlanma ise, en fazla birkaç kullanımda ilahi güç tükenebilir."

Bütün bir gezegeni farklı bir yıldız alemine ışınlamanın artık mümkün olmadığını söylemeye gerek yoktu.

“...” Chi Wuyao bir şey söylemedi. Sadece Yun Che'nin kararını vermesini bekledi.

Buradaki herkes Yun Che'nin nasıl biri olduğunu çok iyi biliyordu. Asla tek başına kaçmayacağını biliyorlardı.

Ayrıca, o artık Tanrı Aleminin İmparator Yun'u idi. Kaçış bir seçenek miydi?

"İblis Kraliçem," Yun Che sonunda konuştu, "Düşmanın hareketlerini izlemek için tüm ilahi bölgelere mesaj gönder. Eğer temas kurulursa, ne olursa olsun direnmesinler.”

"Anlaşıldı." Chi Wuyao başını eğdi. Emirden en ufak bir şekilde şaşırmadı.

“Ayrıca, bu şartlar altında artık güvenemeyeceğimiz iki kişi var.” Yun Che ekledi.

Chi Wuyao yavaşça dedi ki, "Qi Tianli, Cang Shitian."

“Qi Tianli, her şeyden önce kendini korumaya öncelik veren bir adam. En güçlü olana boyun eğecektir. Cang Shitian... eğer bu kriz hiç yaşanmamış olsaydı, evrendeki en sadık köpeğimiz olacağından şüphem yok. Ancak şimdi? Onu besleyen eli mutlaka ısırır!”

Qi Tianli ve Qilin Alemi şu anda Batı İlahi Bölgesinin lideriydi. Cang Shitian, tüm Tanrı Alemini kapsayan dişleri ve pençeleriyle Baş İnfazcıydı.

Chi Wuyao'nun kendisi onlara güç ve sorumluluk bahşetmişti. Ancak bu onun hatası değildi. Bunun şimdi olacağını kim tahmin edebilirdi ki?

"Yun Che!?” Jun Xilei aniden başını kaldırdı. "Sen—!”

Yun Che sakince yaşlı gözlerine baktı ve cevap verdi, “Bir felaket oldu ve sen her şeyin imparatoru olan benden, savaşmadan kaçmamı mı istiyorsun? Hayatım boyunca asla çıkaramayacağım bir leke olurdu. Torunlarım ve değer verdiğim herkes korkaklığımdan da acı çekerdi.”

"Hayır! Hayır! Hayır!” Jun Xilei başını şiddetle sallarken yalanladı. Yun Che'nin elini elinden geldiğince güçle tutarken parmakları soluk beyaz bir renk aldı. "Dinle beni, Yun Che! Bu insanlar ustamı gözlerimin önünde öldürdüğünde hiçbir şey yapamadım. İnan bana, onlara olan nefretim seninkinden milyar kat daha fazla.”

“Ancak, nefretim bile, onların kafa kafaya karşı koyabileceğin biri olmadıkları gerçeğine beni kör etmek için yeterli değil! Evrende, onlardan gerçekten kaçmadığın bir kenara, bu insanlardan kaçtığın için seni suçlayacak kimse yok. Sadece bir karşı saldırı yapmak için yeterli güç biriktirene kadar onlardan saklanmalısın! Bu yüzden lütfen... lütfen onurunun veya saygınlığının doğru kararı vermeni engellemesine izin verme... lütfen... ”

“...” Chi Wuyao, Jun Xilei'ye bir bakış attı ve içini çekti. Biliyordum.

Durum o kadar vahim olmasaydı, gururlu ve inatçı Jun Xilei, başka kimseye karşı göstermediği yönünü, Yun Che'ye karşı bu kadar savunmasız ve duygusal bir tarafı asla ortaya çıkaramazdı. 

Küçük Kılıç Egemeninin zihinsel çöküşünün tam aksine, Yun Che ürkütücü bir şekilde sakin görünüyordu. Doğruca Jun Xilei'nin gözlerine bakarken dedi ki, "Sakin ol. Sırf mevkim yüzünden bu kadar aptalca bir şey için intihar edecek birine benziyor muyum? Bu insanlar korkutucu olabilir lakin ben...”

Soğuk bir sesle devam ederken başını hafifçe kaldırdı, "Sandığın kadar güçsüz değilim.”

"En kötü durumda, Evren Delenle kaçabiliriz," Chi Wuyao sakince söyledi.

“... Mn.” Shui Meiyin de başını salladı. Yun Che kararını vermişti ve Chi Wuyao kararına uymayı seçmişti. Artık nefesini boşa harcamasının bir anlamı yoktu.

“Ayrıca, durumun düşündüğümüz kadar kötü olmayabileceğini fark ettim.”

Yun Che: “...”

"Neden böyle söylüyorsun?" Caizhi sordu.

"Yabancılar mı? Aksine, uzun bir yolculuktan sonra... nihayet eve dönen yolcularız.”

Chi Wuyao, konuşmaya devam etmeden önce Jun Xilei'nin anılarında abisal figürün söylediği sözleri tekrarladı, “Tanrılar ve iblisler hala hayattayken, o kadar güçlüydüler ki, başlangıçtaki İlkel Kaos bile güçlerine dayanamadı. Savaşları gökleri ve yeryüzünü paramparça etti ve bir Gerçek Tanrı'nın ölümü, destansı oranlarda büyük bir felakete benziyordu. Bu yüzden her iki ırk da affedilmez günahkarlarını Hiçliğin Uçurumuna düşürerek cezalandırmayı tercih etti. Böylece bir Gerçek Tanrının ölümü İlkel Kaosa gereksiz yere zarar vermedi.”

“Eğer Hiçliğin Uçurumu uzun zaman öncesinden beri anormal haldeyse, daha fazla saf bir Yok Oluş Dünyası değilse, o zaman Hiçliğin Uçurumuna bırakılan Gerçek Tanrıların ve Gerçek İblislerin hepsinin yok olmaması mantıklı olurdu. En azından bir kısmı hayatta kalmış ve hatta torunları ile dönüştürülmüş Uçurumu doldurmuş olmalı.”

“Bundan, bu insanların Uçuruma özgü olmayabileceği sonucuna varabiliriz. Aslında onlar, o zamanlar Uçuruma düşürülen günahkarların torunlarıydı.”

“Özünde, Uçurum Yok Oluş Dünyasıdır. Bir şekilde dönüşse dahi Yok Oluş enerjisinden tamamen kurtulmanın hiçbir yolu yoktur ve bunun tekrar tekrar bahsettikleri ‘abisal toz’ olduğundan neredeyse eminim. Bundan, Uçurumun yaşanacak son derece sert bir dünya olması gerektiği sonucuna varabiliriz, bu yüzden sakinleri Hiçliğin Uçurumunu delmek ve Yok Oluş gücünün olmadığı bir dünyaya, dünyamıza kaçmak için çaresizdi. Ve bugün, sonunda başardılar.”

"Elbette, bunlar sadece benim tahminlerim. Ancak, yedi yabancının davranışlarını güzel bir şekilde açıkladıklarına inanıyorum,” Chi Wuyao bitirdi.

"Antik tanrıların ve iblislerin... torunları mı?” 

Chi Wuyao'nun teorisi, herkesin garip yabancıların sözlerini hatırlamaya başlamasına neden oldu.

“...” Onun teorisi de Yun Che'ninkiyle aynıydı.

Büyük savaştan önce, zulüm gören Gerçek Tanrıların ve Gerçek İblislerin çoğu Hiçliğin Uçurumuna atılmıştı. Aslında, Ejderha Tanrısının Gizli El Kitabında, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E, oğlu Mo Su'yu kişisel olarak Hiçliğin Uçurumuna attığı açıkça ifade edilmişti.

Bugün, Hiçliğin Uçurumundan, yalnızca ölümün ve hiçliğin var olması gereken dünyadan çok sayıda olanaksız güç kullancısı ortaya çıkmıştı.

Bunca zamandır sessiz bir dönüşüm geçiren uçurum sonunda korkunç bir felaketi doğurmuştu.

Bu yeterince kötü değilmiş gibi, bu yedi kişi gerçek felaketin başlangıcının sadece öncüleriydi.

“Burayı gerçekten vatanları ve uçsuz bucaksız tozdan arınmış bir cennet olarak düşündüklerini varsayarsak, o zaman bu evrene aşırı zarar vermeyecekleri ya da yıkıma neden olmayacakları ihtimali yüksektir.”

"Ancak," Chi Wuyao Yun Che'ye bakarak dedi ki, “bu merhamet maalesef senin için geçerli değil.”

Aniden, Yun Che biraz yana doğru döndü. Bir sonraki saniye, önünde küçük, bir kaynak ses iletimi oluşumu ortaya çıktı. Qianye Ying'er'in sesi oluşumdan geldi,

"Bu mekansal anomali da ne, Yun Che? Nedenini bilmiyorum ama bu beni sarsılmaz bir baskı duygusuyla baş başa bıraktı.”

"Büyük bir şey değil," Yun Che kayıtsız bir tonda konuştu. “Sadece Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcından birkaç davetsiz misafirimiz var. Brahma Hükümdar Tanrı Aleminde kal ve ne olursa olsun ayrılma. Birazdan orada olacağım.”

Qianye Ying'er cevap vermeden önce oluşumu kapattı.

Yun Che kollarını indirdi ve gökyüzüne baktı. Gözleri uçurumun kendisi kadar soğuktu.

Hayata dönüp baktığımda, cennete doğru attığım her adımın senin kanın ve yaraların tarafından döşendiğini fark ediyorum. Beni zirveye ancak Uçurumda tek başına yok olmak için getirdin.

Şu anda zevk aldığım dünya senin kan, ter ve gözyaşı dolu hayatının doruk noktası. Bunu bilirken…

Birinin onu çiğnemesine nasıl izin verebilirim?

BAM—

Yun Che'nin vücudundan muazzam bir şok dalgası patladı ve siyah saçlarını hareket ettirdi. Bütün İmparator Yun Şehri ölüm sessizliğindeydi.

--

SEFIX: Ve güncel! Sonraki bölümde görüşmek üzere...  

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43423 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr