Bölüm 1973 - Altı Büyük İlahi Alem (1)

avatar
5242 12

Against The God - Bölüm 1973 - Altı Büyük İlahi Alem (1)


Bölüm 1973 - Altı Büyük İlahi Alem (1)

SEFIX

 

Chi Wuyao'nun anlatımı Abisin güç seviyesinden başladı.

"Herkesin bildiği gibi, İlahi Usta Alemi, mevcut dünyamızın zirvesidir. Dünyanın “kaynak yol” olarak algıladığı şey, esasen yalnızca ölümlü kaynak alemlerinin en yüksek seviyesidir. Ölümlü alemlerin sınırını aşmak ve Gerçek Tanrıların gücünü elde etmek, bu dünyada uzun zamandır imkansızdı.”

Yun Che'ye baktı, "Abis boyutunda, biri yeterli yeteneğe, kaynağa ve fırsata sahip olduğu sürece, prangalarını kırabileceğini ve tanrıların güç alanına girebileceğini söyleyeceğimi düşünüyor olabilirsin. Ancak gerçek, daha öncesinde beklediğimiz gibi değil.”

"..." Yun Che kaşlarını çattı ve sözlerine devam etmesini bekledi.

Chi Wuyao şöyle dedi, “Abiste, İlahi Usta Alemi, kaynak gelişimcileri için son alem değil, aşılması zor bir boşluktur. Nihai ölümlü kaynak alemini kırabildikleri sürece, beden, güç, ruh veya beş duyuları olsun, 'ölümlü' alemlerin ötesindeki diyara ayak basacaklardır.”

"Ancak bu tür bir dönüşüm ölümlü olmanın ötesinde olsa da bir Gerçek Tanrıya dönüşmekten çok uzaktır. Daha doğrusu, ölümlü ile ilahi arasında duran bir Yarı Tanrıdır.”

"Abis dünyasındaki bu Yarı Tanrı Alemine İlahi Yok Oluş Alemi denir."

"İlahi Yok Oluş Alemi..." Yun Che usulca mırıldandı. Bu üç kelimeyi daha önce Mo Beichen'den duymuştu.

"Mo Beichen'in kaynak gücü İlahi Yok Oluş Alemindeydi. Bu aleme girebilecek insan sayısı son derece azdır. Yarı Tanrı Alemine ulaşıldığında, Abiste çok yüksek bir seviyeye ve statüye sahip olunur.”

"Mo Beichen, Abis Şövalyeleri sıralamasının en altındaydı ancak Abis dünyasında hala yüksek bir üne sahipti. Gerçek Tanrı Aleminin altındaki hiç kimsenin onu gücendirmeye cesaret edemediği söylenebilir.”

"Bir Abis gelişimcisi İlahi Usta Alemini kırdıktan ve ‘ölümlü’ prangalarından kurtulduktan sonra, hemen İlahi Yok Oluş Alemine girmezler, bunun yerine Yarı Tanrıların ölümlü ruhlarını ayıran boşluğun önüne kilitlenirler ve bu alem, İlahi Yok Oluş Alemine Yarım Adım olarak bilinir.”

"Eğer kişi onu başarılı bir şekilde geçebilirse, gerçekten İlahi Yok Oluş Alemine girebilir, Yarı Tanrı statüsüne ulaşabilir ve dönüşümü tamamlayabilir. Öte yandan, çoğu kaynak gelişimci, hayatlarının geri kalanında onu geçemezler. Ölünceye kadar İlahi Yok Oluşun yarım adımında yaşar ve öyle kalırlar.”

"Mo Beichen'i takip eden Nan Zhaoming ve Nan Zhaoguang, Yarım Adım İlahi Yok Oluş Alemindeydiler. Bu Abis Aleminde birçok insanın takıldığı engel gibi görünüyor.”

Yarım Adım İlahi Yok Oluş Alemi gerçekten Yarı Tanrı statüsüne ulaşamamış olsa da yine de İlahi Usta Alemi ile karşılaştırılamazdı. O zamanlar, Nan Zhaoming ve Nan Zhaoguang, güçlerini birleştirdiklerinde Mu Xuanyin ve Qianye Ying'er kadar güçlüydüler.

"Eğer bir Yarı Tanrının üstündeysen, bir Gerçek Tanrı mısın?” Yun Che gözlerini sabitlerken sordu.

"Evet ve aynı zamanda hayır." Chi Wuyao sözlerine devam etti, “İlahi Yok Oluş Aleminin başlangıçta on seviyesi vardı ancak şimdi sadece dokuz seviyesi var. İlahi Yok Oluş Aleminin onuncu seviyesi, ‘Nihai İlahi Alem’ olarak bilinen ayrı bir kaynak alemi haline geldi.”

"İlahi olanın altındaki son ve Yarı Tanrıların sonu anlamına gelir.”

"Yarı Tanrıların üzerinde, yalnızca Gerçek Tanrıların altında olan aşkın bir düzeydir.”

"Son İlahi Alem ayrıca, ‘Dokuz Göksel Çatlak / İlahiliğe Dokuz Gök' olarak adlandırılan dokuz alt aleme bölünmüştür. Nihai İlahi Alemin her küçük alemini geçmek gökler kadar zordur. Aynı zamanda, Niahi İlahi Alem Abis yetişimcilerinin kendi gelişimlerine güvenerek ulaşabileceği en yüksek alemdir.”

Chi Wuyao'nun bu sözleri Yun Che'nin kalbinin çarpmasına neden oldu, "Kişinin kendi gelişimine güvenerek ulaşılabilecek en yüksek alem...? Bu, mevcut Abisin artık bir Gerçek Tanrı yetiştiremeyeceği anlamına mı geliyor? Yoksa Gerçek Tanrılar yetişimden bağımsız bir alana mı bağlı?"

“Evet.” Chi Wuyao hafifçe başını salladı, bu daha önce düşündüklerinden oldukça farklıydı.

"Abisin aura seviyesi şu anki dünyadan çok daha yüksek olmasına rağmen yine de Gerçek Tanrıların ve İblislerin Çağıyla karşılaştırılamaz. Abis Dünyası ilk şekillendiğinde, yetişim yoluyla gerçek tanrısallığa ulaşabilecek çok az varlık varmış gibi görünüyor. Ama... Mo Beichen'in bilgisine göre, herhangi birinin Gerçek Tanrı Alemine ulaşmak için yetişimine güvenmesinin üzerinden en az iki milyon yıl geçti.”

Yun Che derinden kaşlarını çattı ve şöyle düşündü, "Öyleyse, bugün Abiste var olan Gerçek Tanrılar da bir tür mirasa dayanıyor olabilir mi?”

"Söylediğin gibi." Chi Wuyao bir kez daha başını salladı, "Mo Beichen'in geride bıraktığı içgörülerden ne tür bir miras olduğu belli olmasa da, bildiğimiz İlahi Köken Mirasına, aynı ‘İlahi Köken Gücüne’ benzer olması gerektiğini hissediyorum. Miras ama çok daha yüksek bir seviyede ve koşullar da... çok daha katı.”

Düşünmek için kısa bir duraklamadan sonra Chi Wuyao şöyle devam etti, “Gerçek Tanrı Gücü Mirasını taşıyabilmek için, kişinin ‘ilahilik’ denen şeye yeterince sahip olması gerektiği anlaşılıyor.

"İlahilik...?" Mevcut imparator olarak, Yun Che daha önce hiç var olmamış gibi görünen bu kavramı ilk kez duymuştu.

"İlahilik yeterli olduğunda, kişi Gerçek Tanrı'nın gücünü miras alabilir. Eğer ilahilik yetersizse ve onu zorla miras almak istersen, başarısız olur ve ciddi yaralanmalara maruz kalır veya oracıkta ölürsün. Ve Abis Dünyasında, on bin yılda yeterli ilahiliğe sahip bir insan bulmak nadirdir.”

”On bin yılda nadiren bir tane olur..." Bu durumun sertliği, mevcut dünyanın İlahi Köken Mirasından kat kat daha acımasızdı.

Ancak bu, Yun Che'nin şu anda endişelenmesi gereken bir şey değildi, batık bir kaşla sordu, "Bugün Abiste kaç Gerçek Tanrı var?”

"On iki," Chi Wuyao alçak bir sesle doğrudan söyledi.

"Bu on iki Gerçek Tanrıdan yedisi, sana daha öncesinde bahsettiğim, Altı Tanrı Alemini yöneten Yedi Gerçek Tanrıdır."

"Diğer beşinin hepsi Saf Topraklarda. Biri Abisi yöneten Abis İmparatoru, diğer dördü ise ‘Saf Toprakların Dört İlahi Elçisi’ olarak bilinir.”

"Dört İlahi Elçi, Abis İmparatorunun doğrudan emrindedir, onlar Saf Toprakların yöneticileri, Abisin düzen koruyucuları ve Abis Şövalyelerinin liderleridir.

Yun Che bu bilgiyi ruhuna sağlam bir şekilde kazıdı.

Bu korkunç Gerçek Tanrılara kıyasla, şüphesiz on bin dağın altındaki bir karınca kadar zavallıydı. Ancak, “elli yıllık” kısa bir süre içinde geçmesi gereken varoluşlardı.

"Bir Gerçek Tanrı olarak, Abis İmparatorunun gücü diğer Gerçek Tanrılara kıyasla nasıldır?” Yun Che sordu.

Chi Wuyao bir an sessiz kaldı ve dedi ki, “Mo Beichen, Abis İmparatoruna yakın bir Abis Şövalyesi olmasına rağmen açıkçası bu bilgi onun bile bilemeyeceği bir şey. Ama..."

"Görünüşe göre Abis İmparatoru bir milyon yıldır, en azından alenen bir hamle yapmadı ve gerçek gücü çok az biliniyor olmalı... ya da artık kimse bilmiyor. Yine de Abis İmparatorunun gücü hakkındaki söylentiler silik de olsa taşınıyor.  Büyük İlahi Elçi ve Altı Alemin Yedi Gerçek Tanrısının, güçlerini birleştirmiş olsalar bile Abis İmparatoru ile aşık atamayacağı söylenir.”

Yun Che “…”

“Daha da korkunç olan başka bir söylenti daha var ve bu söylenti şimdiye kadar Mo Beichen'in çeşitli fısıltılarından duyacağın bir söylenti.” Chi Wuyao'nun ses tonunda ince bir değişiklik oldu, "Abis İmparatoru... Yaratılış Tanrı Alemini zorluyor gibi görünüyor!”

"......" Yun Che bir an konuşmayı zor buldu.

“Bu söylentilerden hangisi doğru, hangisi değil, şimdi konumuz bu değil.” Chi Wuyao hafifçe bir iç çekti, kalbi ve ruhu onun kadar güçlüydü ama aynı zamanda ruhu arasındaki ağır baskıyı tekrar tekrar hafifletmek zorunda kaldı, sonuçta anlattığı ve karşılaştığı şey ulaşılamaz Gerçek Tanrı'ydı.

"Uçuruma başarılı bir şekilde girdikten sonra, doğrudan Saf Topraklara gitmeyi düşünmek imkansızdır. Adımların kaçınılmaz olarak Altı İlahi Alemde veya İlahi Alemlerin altındaki Tanrısız Alemlerde başlayacaktır.”

"Anladım," Yun Che başını salladı ve zihnini tekrar yoğunlaştırdı, "Altı Büyük İlahi Aleme gelince, bu konuda Mo Beichen'in içgörüleri yeterince net mi?”

"Bu çok yüzeysel," Chi Wuyao devam etti, "ama sonuçta Abisteki herkesin bildiği en temel ve merkezi bilgilerden bazılarını içeriyor.”

"Altı İlahi Alem arasında en güç odaklı İlahi Alem olan Senluo İlahi Alemi, İlahi Adı ‘Mutlak Yasa' olan Dian Luohou adlı bir Gerçek Tanrı tarafından yönetilir. Sadece şahsi güç açısından, Altı Alemin Yedi Tanrısının en güçlü Gerçek Tanrısı olarak kabul edilir.”

"Kişiliği oldukça güçlü, duygularını ve öfkesini saklamaktan asla rahatsız olmaz. Bu kişilik tipine sahip insanlar doğal olarak güvene en çok değer verenlerdir, ikiyüzlülüğe ve güven eksikliğine toleransları yok denecek kadar azdır.”

Chi Wuyao mizacının özelliklerini vurguladı. Çünkü Yun Che'nin hayatında rol aldığında mizacı en önemli başlangıç noktası olacaktı.

Senluo İlahi Alemi... Dian Luohou... Altı Alemin en güçlü Gerçek Tanrısı!

Yun Che bunu kalbinde sakladı.

"Gökleri Yok Eden İlahi Alem, İlahi Adı ‘Sırlanmış Kalp' olan Hua Fuchen adlı bir Gerçek Tanrı tarafından yönetilir.

"Bu ilahi alemin adı kulağa kibirli ve kontrolsüz gelebilir. Ancak gerçek şu ki, Gökleri Yok Eden İlahi Alem, dış dünyaya karşı barışçıl ve astlarına karşı hoşgörülüdür, herhangi bir anlaşmazlığı kışkırtmak ve müdahale etmek şöyle dursun, diğer alemlerin işlerine müdahale etme girişiminde bile bulunmaz. Hırs ve şiddetten yoksun olduğu söylenebilir.”

"Dahası, Gökleri Yok Eden İlahi Alem ve Senluo İlahi Alemi nesiller boyu dost olmuştur. Bu neslin Gökleri Yok Eden Tanrıçası ve Senluo ilahi çocuğu bir evlilik sözleşmesi bile imzaladılar ve Abis İmparatoruna kendilerine evlenme izni vermesi için yalvardılar. Bu kesinlikle Abis için iyi bir hikâye ve aynı zamanda Abis Dünyasına iki alemin birliktelikleri altında kırılmaz olduğunun bir göstergesi.”

"Gökleri Yok Eden Tanrıça... İlahi Çocuk Senluo?" Yun Che sordu.

"Abis Dünyasındaki ‘Tanrıça’ ve ‘İlahi Çocuk' kavramı, Tanrı Aleminin Tanrıça ve İlahi Oğul kavramından farklıdır.” Chi Wuyao ciddiyetle şöyle dedi, "Abiste, Altı Alemin Yedi Gerçek Tanrısına karşılık gelen Tanrıça veya İlahi Çocuk adını alan sadece yedi kişi var.”

"Çünkü hepsi yüz milyonda birdir ve mükemmel bir ilahiliğe sahiptir. Onlar, Altı Alemin Yedi Tanrısının ilahi gücünün halefleridir ve aynı zamanda gelecekteki Abisin Gerçek Tanrılarıdır.”

"..." Yun Che'nin göğsü ağır ağır kalktı.

O zamanlar, Tanrı Alemine ilk girdiğinde, Kaynak Tanrı Konferansı karşısında hayrete düştü ve “İlahi Çocuk” olarak taçlandırıldı.

Ve bu ”İlahi Çocuk“ unvanı, Abisin gerçek bir "İlahi Çocuğuna" kıyasla, kir ve tozdan başka bir şey değildi.

"Bundan bahsetmişken, Mo Beichen'in dağınık ruhundan elde edilebilecek şey, onun için en temel bilgi ve en derin anılardan bazılarıdır. Dört İlahi Elçinin izleri bile tanınmayacak kadar bulanık. Ancak... Gökleri Yok Eden Tanrıçanın oldukça derin izleri vardı.”

"Silik ruhunda o kadar da bulanık olmayan bir gölgesini bile yakalayabilirim.”

"Demek istediğin..." Yun Che dedi ki, "onunla Gökleri Yok Eden Tanrıça arasında bir ilişki var...”

"Elbette hayır," Chi Wuyao, Yun Che'nin düşüncelerini doğrudan yalanladı, "Mo Beichen bir Abis Şövalyesi olmasına rağmen Gökleri Yok Eden Tanrıçayla ilişki kuracak nitelikte değil. Sadece Gökleri Yok Eden Tanrıça Saf Topraklara gittiğinde oradaydı ve bir göz attı.”

"Ve uzak bir bakış ömür boyu anılarında kalması için yeterliydi.”

"Anlıyorum," Yun Che düz bir tonda konuştu, “Görünüşe göre bu Gökleri Yok Eden Tanrıça, Abisi devirebilecek bir güzellik.”

Yun Che'nin bir kadının güzelliğine dair algısı sıradan insanlarınkinden çok daha üstündü. Onun algısına göre Tanrıça Xi ve Qianye Ying'er şüphesiz kadınsı güzelliğin zirvesiydi ve onlardan daha güzel olabilecek hiçbir kadının olmasının imkânı yoktu… [ÇN: :D]

"Benim en çok ilgimi çeken şey ise..." Chi Wuyao'nun büyüleyici gözleri hafif bir şeytani ışık yansıttı, "Gökleri Yok Eden Alemin Tanrıçası ve Senluo Aleminin İlahi Çocuğunun Abis İmparatoru tarafından verilen bir evlilik sözleşmesi var. Bu evlilik sözleşmesini herhangi bir şekilde bozacak olsaydın, bu iki İlahi Alem arasında büyük bir bomba patlatmakla eşdeğer olmaz mıydı? ”

Yun Che “…”

Bundan bahseden Chi Wuyao tekrar çapkın bir şekilde gülümsedi ve üzülerek şöyle dedi, “Ama bu sadece hayal edilebilecek ve yapılamayacak bir şey, bunun bir fantezi olduğu gerçeği bir kenara, Abise bir adım attıktan sonra, bu Gökleri Yok Eden Tanrıçaya yaklaşmak daha da zor olacak...”

"Peki ya diğer Dört İlahi Alem?” Yun Che doğrudan sordu. Chi Wuyao'nun az önce söylediği şeyi pek ciddiye almıyor gibiydi.

Uçurumu görmezden gelen bu Tanrıçanın seviyesi, kavramasının daha da dışındaydı... ki bu aslında sadece hayal gücünde var olabilecek bir fanteziydi.

SEFIX: Abis hakkında yeni bilgiler öğrendikçe Yun Che adına bir o kadar karamsarlığa düşüyorum. İlahi Egemen Aleminden İlahi Usta’ya, oradan İlahi Yok Oluş Alemine girebilmek için geçilmesi gereken darboğaz, ardından Nihai İlahi Alemin gökleri zorlayan dokuz seviyesi ve iki milyon yıldır kimsenin adım atamadığı Gerçek Tanrı Alemi... Bir de üstüne Yaratıcı Tanrı olmaya çalışan Abis İmparatoru...

Bölümün gecikmesi hakkında, hafta içi okulum olduğu yetmezmiş gibi yaş günü merasimi ile iki üç günlük bir gecikme yaşadık. Yarım yılı okuma, 4.5 yılı çeviri olarak hesaplandığında ATG ile geçirilen 5 yıllık hikayemiz kaldığımız yerden devam ediyor...   

Bu bölüm aldığım site için GÜNCEL olarak görünüyor. Sonraki bölüme kadar herkese iyi haftalar.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr