Bölüm 2004 - Kemik Ölçümü

avatar
3364 11

Against The God - Bölüm 2004 - Kemik Ölçümü


Bölüm 2004 - Kemik Ölçümü

SEFIX

 

Lie Qianhong sonunda gerçek niyetini açıkladı.

Tanrı Aleminde, yaşam aurasını hissederek birinin kabaca yaşını tahmin etmek kolaydı.  Ancak, bunu Abis'te yapmak imkansızdı çünkü abisal toz ruhsal algıyı büyük ölçüde kısıtlıyor ve hatta bozabiliyordu. Daha da önemlisi, abisal toz birinin yaşamını tüketebilir ve yaşam aurasını karartabilirdi bu da aynı yaşta olan iki kişinin yaşam çevresine bağlı olarak tamamen farklı yaşam auralarına sahip olabileceği anlamına geliyordu.

Örneğin, Tanrı Aleminde yaşayan altı yüz yaşındaki bir adam, Qilin Abis Aleminde yaşayan altmış yaşındaki bir adamdan daha büyük bir yaşam aurasına sahip olabilirdi.

Bu nedenle birinin yaşam aurasını algılamak, yaşını değerlendirmek için son derece güvenilmez bir yöntemdi. Artık bu yöntem neredeyse kullanılmıyordu.

Lie Qianhong'ün argümanı, mezhebini Qilin Tanrı Alemine sokmak için son bir çıkış denemesi gibi görünse de birçok kişi için bir uyandırma çağrısıydı. Daha önce, katılımcıların yaşını ölçen kimse yoktu çünkü birincisi, hepsi aynı bölgeden geliyordu, bu nedenle her katılımcının geçmişi bir ölçüde biliniyordu ve ikincisi... Qilin Tanrı Alemi, Abisal Hükümdarın kendisi tarafından verilmiş bir armağandı. Akıl sağlığı yerinde olan kim böyle bir şey üzerinden sahtecilik yapardı? Kaldı ki yarışmayı bir Abisal Şövalye denetliyordu.

Qilin Tanrı Alemine girmek için yaş sahtekârlığı yapmak, Abisal Hükümdarın otoritesine meydan okumakla aynı şeydi.  Sonuçlar, yalnızca diskalifiye olmakla sınırlı kalmazdı, bütün mezhebini beraberinde götürürdü.

Riskin ve ödüllerin uyuşmadığını söylemek hafif kalırdı. Bu yüzden üç mezhep ve Helian Hanedanı böyle bir numara yapmaya cesaret edemezdi. Bu nedenle Qilin Abis Konferansı sırasında bir katılımcının yaşını kontrol etmek akıllarına gelecek son şeydi. Dört grubun bu gün hala üzerinde anlaştığı tek şeyin bu olduğu söylenebilirdi.

Bu, Yanan Kum Mezhebi'nin işleri değiştirmek için son bir şansa sahip olmasını sağladı.  Eğer Yun Che veya Long Jiang altı yüz yaşın üzerindeyse, o zaman Helian İmparatorluğu veya Qilin Tapınma Birliği, Qilin Tanrı Alemine girme hakkını kaybederdi.  Aslında, kalıcı olarak diskalifiye edilebilirlerdi veya daha kötüsü olabilirdi. Bu, Yanan Kum Mezhebi'nin onların yerini almasını ve konumlarını koruması için bir fırsat sunardı.

Helian Lingzhu'nun anormal tepkisi diğerlerinin dikkatinden kaçmamıştı. Qilin Tanrı Alemi'nin her yanında hemen hemen herkesin haykırışları yükseldi.

Bir kaynak gelişimcisi bir yetişim seviyesinde ne kadar fazla kalırsa, kaynak enerjisi o kadar kalın ve güçlü hale gelirdi. Yun Che'nin, bir İlahi Egemen olarak bir grup düşük seviyeli İlahi Usta'yı yok etme başarısı hala hayal güçlerinin ötesindeydi ancak Yun Che'nin İlahi Egemen Aleminde tanrı bilir ne kadar süre oyalanan yaşlı bir canavar olduğu fikri zar zor kabul edilebilirdi.

Bundan bahsetmişken, aynı yeteneklere sahip başka bir insanla karşılaştırıldığında, bir sekizinci seviye İlahi Usta olan altı yüz yaşında bir ejderha da imkânsız olmalıydı. Long Jiang bir ejderhaydı ve büyümeleri aynı yeteneğe sahip başka bir insandan çok çok daha yavaştı. Tanrı Krallığı'ndan geliyor olsa bile, altı yüz yaşın altında bir sekizinci seviye İlahi Usta Chi Ejderhası yetiştirmenin mümkün olduğu düşünülemezdi.

Mo Cangying kaşlarını çattı ama Helian Lingzhu kadar paniklemedi. Yun Che'yle ilk tanıştığında, genç adam ağır yaralıydı ve tamamen savunmasızdı. O zaman hissettiği yaşam aurası inanılmaz derecede genç olarak tanımlanabilirdi.

Helian Lingzhu'nun onu kurtarmakta ısrar etmesinin ana nedeni buydu.

Mo Cangying'in kendisi 520 yaşındaydı ve Yun Che ona her zaman kıdemlisi olarak hitap etmişti... bu yüzden ondan daha genç olmalıydı, değil mi?

Savaş alanına geri dönüldüğünde, Ximen Boyun, Lie Qianhong'un önerisinden etkilenmiş gibi görünmüyordu. "Mezhep Efendisi Lie, öneriniz nedir?"

"Kemik yaşlarının ölçülmesini talep ediyorum!"

Bir kişinin yaşını aurasına bakarak söylemek zordu ancak kemik yaşı, taklit edilmesi mümkün olmayan bir parametreydi.

Lie Qianhong'un sesi o kadar gürledi ki herkesin kulak zarları çınladı.

Ximen Borong, bu öneriyi duyduğunda aslında gülümsedi. Long Jiang'ün gerçek yaşını bilmiyordu ama kesin olarak altı yüz yaşından büyük olmadığına emindi.

Yine de Yun Che... bu farklı bir hikayeydi.

Bu yüzden Ximen Borong, Lie Qianhong'un hareketinden rahatsız değildi. Aslında, bu izole bir ortam olsaydı adamı alkışlayabilirdi.

Eğer Yun Che gerçekten altı yüz yaşın üzerindeyse, o zaman Ximen Boyun ona ne olursa olsun oracıkta cezalandırabilirdi.

Abis'te Abisal Hükümdar'dan daha büyük hiç kimse yoktu ve Ximen Boyun, onun temsilcilerinden biriydi.  Helian Hanedanı, dönüşü olmayan bir çukura itilecekti ve Qilin Tapınma Birliği'nin onların yerini alması çok daha kolay olacaktı. Ne yönden baktığı önemli değildi, bu onun için bir kazan-kazan senaryosuydu.

Bu sırada, Helian Lingzhu kendini oldukça zayıf hissediyordu. Paniğini tamamen bastıramıyordu, Mo Cangying onu tutup fısıldadığında ayağa kalkıp bir şeyler söylemek üzereydi, "Reddetme hakkımız yok. Aslında, şu anda onun isteğini reddetmek suçlu görünmemize neden olurdu,"

"Artı..." Mo Cangying Yun Che'ye bir bakış attığında hafifçe gülümsedi. "Kardeş Yun, borcunu ödemekten başka bir şey istemeyen sezgisel bir insan. Böyle bir şey yüzünden seni mahvetmesine izin vereceğine inanmıyorum."

Oturaklı tavsiyesi onu büyük ölçüde sakinleştirdi. Helian Lingzhu gizlice Yun Che'ye baktı ve başını salladı.

Ximen Boyun devam etti, "Kim Majesteleri'nin armağanına hakaret etmeye cesaret edebilir? Bununla birlikte, kural Majesteleri tarafından belirlendi ve Qilin Abis Konferansı tarihinde karşılıklı güven nedeniyle bu tür bir doğrulamanın hiç yapılmadığı doğrudur. Bu güven bozulduğu için bunu düzeltmenin en iyi yolu yaşlarını doğrulamaktır."

Çok geçmeden, birinin kemik yaşını ölçmek için kullanılan büyük bir dikili taş savaş alanının merkezine yerleştirildi.

Ximen Borong açıkladı, "Qilin Tapınma Birliğimiz genç olabilir ancak Qilin Tanrı Alemine olan susuzluğumuz giderilemez. Biz, Abisal Hükümdarın armağanına hakaret etmeye cesaret edemeyiz, bu nedenle ismimizi temize çıkarma fırsatını talep ediyoruz."

Ardından Long Jiang'a baktı ve dedi ki, "Lütfen masumiyetimizi kanıtlayın, Saygıdeğer Ejderha."

Bu noktada, kimsenin emre karşı koyamayacağı aşikardı. Bunu reddetmek, Abisal Hükümdarın kendisine meydan okumaktı.

Bu sefer Long Jiang, Ximen Borong'u çok bekletmedi. Ölümcül aurası tekrardan savaş alanında ortaya çıktı.

Herkes onun kendini tekrar göstermeye isteksiz olduğunu söyleyebilirdi ama... Qilin Tanrı Alemine girmesi için bir nedeni vardı.

Kaynak stelin önünde durdu ve avucunu yüzeyine bastırdı. Altta hemen solmuş sarı bir ışık belirdi ve yukarı doğru fırladı. Ancak ışık, altmış yıllık işareti aştıktan sonra büyük ölçüde yavaşladı. Sonunda, durma noktasına geldi.

Kaynak ışık... Long Jiang'in sadece doksan yaşın altında olduğunu gösteriyordu!

Long Jiang elini çekti ve soğukkanlılıkla arkasını döndü. Ardından bir kez daha kalabalığın içine kayboldu ve arkasında inkâr eden bir mırıldanma denizi bıraktı.

"O... doksan yaşın altında mı!?"

"Bu... bu mümkün mü?"

"Bu kaynak stel hasarlı olmalı! Doksan yaşında olan sekizinci seviye İlahi Usta mı? Tanrı Krallıkları'nın, birinin İlahi Usta Alemine anında girmesine izin verebilecek bir tür ‘mirasa’ sahip olduğunu duydum ancak ejderhaların böyle bir şeyi olduğunu hiç duymadım. Sadece ne...”

……

Ortada, bu sonuca şaşırmayan hiç kimse yoktu. Onların aleminde, altı yüz yıldan daha kısa bir sürede İlahi Usta Alemine ulaşan bir kaynak yetişimcisi en üst düzey dahi olarak adlandırılırdı ve şimdi, doksan yaşından küçük sekizinci seviye bir İlahi Usta'ya tanık oldular.

Hayrete düştüklerini söylemek hafif kalırdı. Lie Qianhong beklenti içerisindeki vaziyetinden inançsızlığa doğru ilerledi ve hatta Ximen Borong bile şoktan konuşamaz bir şekilde görünüyordu.

Ximen Boyun yavaşça ayağa kalktı. Daralan göz bebekleri ne kadar şaşkın olduğunu gösterdi.

Long Jiang, Qilin Tapınma Birliğini bulmuş ve kendi isteğiyle katılmıştı.

Sadece iki koşulu vardı: birincisi, Qilin Tanrı Alemine girmek istiyordu ve ikincisi, arka planını araştırmamaları gerekiyordu. Pratik olarak şartları koşul sayılmazdı çünkü Qilin Tapınma Birliği, Qilin Abis Konferansı'nın şampiyonu olmak için hiçbir şey feda etmek zorunda kalmayacaktı. Üstelik bir ejderha olarak gururu üzerine kesinlikle altı yüz yaşın altında olduğuna yemin ettiği gerçeğine ek olarak, Qilin Tapınma Birliği onu geri çevirecek hiçbir neden bulamadılar. Ancak ne Ximen Borong ne de Ximen Boyun, onun "altı yüz yaşın altında" olarak adlandırdığı şeyin doksan yaş olduğunu hayal bile edemezdi.

Ximen Boyun'un ufku, Saf Toprak'a ayak basıp bir Abisal Şövalye haline geldiğinden beri genişlemişti. Tanrı Krallıkları ve Abis'te mevcut olan en yüksek bilgiyi anlamaya başladı. Ayrıca efsanevi ejderhalar hakkında Qilin Abis Alemi'nden olduğundan çok daha fazlasını öğrenmişti.

Tanrı Krallıkları'nın bir miras kullanarak yüz yaşından küçük yüksek seviyeli bir İlahi Usta üretebileceği doğruydu ancak ejderhalar böyle bir şeye sahip değildi. Güçlenebilmelerinin tek yolu yetişimden geçiyordu.

Dahası, herkes bir ejderhanın çok daha yavaş geliştiğini biliyordu. Bu yüzden Long Jiang'ın sonucuna karşı ilk tepkisi inançsızlıktı ve ikinci tepkisi kaynak stelin yanılmış olmasıydı.

Ejderhalar ve insanlar tamamen farklı iki ırktı, bu yüzden kemiklerinin de büyük ölçüde farklılık göstereceğini söylemeye gerek yoktu. Qilin Abis Alemi'nin kaynak steli hiçbir zaman bir ejderhanın kemik yaşını doğrulamak için kullanılmamıştı, bu yüzden akıl almaz bir sonuç verebilirdi... değil mi?

Ortaya koyabileceği en olası ve makul açıklama buydu.

Helian'ın tarafında, Yun Che de diğerleri kadar hayrete düşmüştü.

Yun Che ejderhaları çok iyi tanıyordu. Sonuçta, en güçlü ırkları Ejderha Tanrı Irkı, Chi Ejderha Irkı, Hui Ejderha Irkı ve benzer ejder ırkları olmuştu. Mavi Ejderha Irkı, bağışladığı ve alemlerinin yeni egemeni olmasına izin verdiği tek ırktı.

Bir ejderhanın büyümesi acı verici derecede yavaştı. Basitçe ifade etmek gerekirse, güçleri güçlü bir vücut ve absürt derecede uzun bir yaşam süresi aracılığıyla küçük küçük inşa ediliyordu.

Tanrı Aleminde, bir Tanrı İmparatoru bile en fazla elli bin yıl yaşayabilirdi. Diğer yandan, Long Bai üç yüz elli bin yaşında olgunluk çağındaydı.

Mavi Ejderha İmparatoru yüz bin yaşındaydı ama muhtemelen Long Bai'nin gözünde bir ergen kadar gençti.

Bu yüzden Long Jiang'in doksan yaşında bir sekizinci seviye İlahi Usta "Chi Ejderhası" olduğu gerçeği... Batı İlahi Alemi'nin Chi Ejderha İmparatorunu unutun, Long Bai bile onu görmek için hala hayatta olsaydı muhtemelen dizlerinin üstüne çökerdi.

Ejderhalar, Abis'te bu kadar mı güçlülerdi?

Hayır, hayır, bu doğru olamaz. Ximen Boyun bir hayalet görmüş gibiydi. Bu Abis'te bile normal olamazdı.

Bu bilgi, Yun Che'nin merakını daha da arttırdı. Abis'te ne tür bir oyun içindeydi?

"Orada her zaman daha büyük balık vardır." Mo Cangying mırıldandı. Akranları arasında en iyi dahi olduğunu düşünüyordu ama şimdi... bir karınca kadar önemsiz hissetti.

Sonunda, Ximen Boyun konuştu, "Bu kaynak stel bir ejderhanın değil, bir insanın kemiklerini ölçmek için yapıldı. Öyle olsa bile, hata payının altı yüz yılı aşacak kadar büyük olacağını sanmıyorum.”

Abisal Şövalye'nin açıklaması, şaşkınlıklarını anında azalttı ve onları "gerçek" üzerine "aydınlattı". Bu doğruydu.

Bu, ırkı ne olursa olsun tüm varlıkların bir şey karşısında imkânsız bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, inançsızlıklarını haklı çıkarmak için "makul" bir açıklama bulma eğiliminde oldukları bir gerçekti. Hatta bir Abis Şövalyesi bile bu hastalıktan muaf değildi.

Sonuçta, iyi bir neden olmadan yaşadıkları yaşamı sorgulayan kim olurdu?

Gökyüzünde, Hua Caili merakla sordu, "Gerçekten bir insanın kemikleri ile bir ejderhanın kemikleri arasında bu kadar büyük bir fark mı var?"

“...Gerçekten de o," Hua Caiying fısıldadı.

"O mu?"

"Kaynak stel ırk ne olursa olsun doğru sonuç verir. Bu cahil insanlar sadece kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar." Ancak şimdi Hua Caiying, Hua Caili'nin sorusunu yanıtladı.

Ejderha kızın figürünü takip etmek yerine, Hua Caili küçük bir sesle sordu, "Peki öyleyse... benim kemiklerimin kaç yaşında olduğunu biliyor musun?”

"On dokuz," Hua Qingying tereddüt etmeden cevapladı.

"Bu harika!" Kız mutlu bir şekilde kıkırdadı.

Ne de olsa, hangi evren olursa olsun kadınlar her zaman yaşlarına dikkat ederdi.

 --


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45363 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr