Bölüm 695

avatar
14792 35

Against The God - Bölüm 695


 

Bölüm 695: Ay Katleden İblis YuvasıAniden, aşırı zengin bir tıbbi koku havaya nufüz etti. Her ne adar bu bir ruhsal ilaç aurası olsa da zalimane ve şiddetliydi, sanki tüm gücünü kullanan bir kaynak uzmanı tarafından salınmış kaynak enerjisi idi. Kara Ay Tüccar Loncası'nın inanılmaz derecede geniş yedinci katı bu aura tarafından anında tamamen doldurulmuş gibiydi.

 

Bu şekilde bir aura sayesinde Zi Ji bu tıbbi hapların ne olduğunu anlayabiliyordu. Ancak uzun süren şaşkınlığının ardından birini alabilmiş ve avucuna koyduktan sonra sırasıyla ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü...

 

Toplam otuz üç tane koyu kırmızı tıbbi hap bulunuyordu... Ve her biri Yun Che'nin ilk ortaya çıkardığı hap ile tamamen aynıydı!

 

Ve bu hapların her birinin kalitesi tamamen yüzde yüzlük duruma ulaşmıştı!

 

Bu derecede bir etkinlik, bu seviyedeki tıbbi haplar ve tamamen mükemmel bir kalite.... Daha önce 'Bu haplardan tek bir tanesi bile tüm dünyayı sarsmaya yeter' sözleri kesinlikle biraz bile abartılı değildi.

 

Ancak Yun Che onlardan otuz kadarını atmıştı... Ve onun eylemleri ile ifadesi sanki bir avuç şeker fırlatıyormuş gibiydi.

 

Zi Ji tamamen sersemledi; şok edici derecede büyük okyanus dalgaları kalbinde yükseldi.

 

Tıbbi haplar hakkındaki bilgi ve onları derecelendirme yetkisi bakımından tüm kıtada Zi Ji ile kıyaslanabilecek tek bir kişinin bile olmadığı söylenebilirdi. Ancak önündeki otuz üç hapa bakarken o sanki bir rüyanın içindeymiş gibi hissediyordu. Usun süre sonra sonunda bir şey düşündü ve o anda seslendi: "Yoksa bu hazine haplar senin saygıdeğer ustan tarafından mı üretildi?"

 

Yun Che yandan ona baktı ve tereddütsüz bir şekilde onayladı: "Tabii ki."

 

"An... Anlıyorum." Zi Ji sonunda biraz rahatladı, yüzü derin bir saygı ve şaşkınlık ile doldu. "Bu yaşlı adam tamamen şok oldu... Saygıdeğer ustan tarafından üretilmesine şaşmamalı. Bu dünyada sadece senin saygıdeğer ustan gibi ölümlü dünyayı aşan kudretli bir varlığın böyle dünya sarsıcı bir yeteneğe sahip olma olasılığı var."

 

Söylentiler sonuçta birer söylentiden ibaretti. Ama böyle bir şeye bizzat şahit olduktan ve bu otuz üç hap ile temas ettikten sonra, bizzat Yun Che'nin 'ustasının' sahip olduğu güç seviyesini deneyimlemişti.

 

"Oh, doğru." Yun Che gelişigüzel bir şekilde konuştu: "Daha önce Kara Ay Tüccar Loncasının toplamasını istediğim o malzemeleri hap üretmesi için ustama vereceğim. Mn, eğer bu tür haplar yapacaksa... Ustam o malzemeler ile bunlar gibi üç binden fazla hap yapabilir."

 

"Üç... Üç... Üç bin?!!" Yaşlı adam afallamış bir şekilde durdu ve birkaç yüz yıllık sakinlikten sonra ilk kez şiddetle dilini ısırdı.

 

"Mn." Yun Che çok sakin bir şekilde onayladı ve acelesiz bir şekilde konuştu: "Şu anda bu küçük, Donmuş Bulut Asgard'ın Asgard Efendisi, yani bu küçüğün Asgard'a sahip çıkma sorumluluğu var. Her ne kadar Mavi Rüzgar Ülkesinde tek bir kişi bile Asgard'ı gücendirmeye cüret edemeyecek olsa da tüm kıta içinde hala çok zayıfız. Başkaları kapımıza kadar dayanmakla kalmayıp önceki iki Asgard Efendisini de birbiri ardına zehirli bir şekilde öldürdü. Bu nedenle bu küçüğün Asgard öğrencilerinin gücünü yükseltmek için olağan dışı bir yöntem kullanmaktan ve böylece aşağılık insanlar tarafından zorbalığa uğramasını önlemekten başka seçeneği kalmadı."

 

"Ama kaynak seviyeleri çok düşük olduğundan çok yüksek seviyeli tıbbi güçlere dayanamazlar ve bu yüzden ustam bir süreliğine sadece bu düşük seviyeli tıbbi hapları üreteceğini ve böylece onların güçlerini yükseltmeme yardım edeceğini söyledi. Ben de onları istediğim gibi yeme ve kaynak parası ile mor kristaller karşılığı değiştirme hakkına sahip tutuldum... Oh ama, bir tanesi ile en az bir kilo Mor Damarlı İlahi Kristal alabileceğimi beklememiştim, hehehe!"

 

“Üç bin…” “Düşük seviyeli hap…” “İstediğim gibi yeme…” Zi Ji'nin bin yıldır edindiği bilgi parçalanmıştı ve bedenindeki her bir sinir kontrolsüzce sarsılıyordu.

 

Daha önce Derebeyi Hapı'nın tıbbi gücünü incelemişti. Eğer onlardan üç bin tane olursa... Hayır, üç bin tane şöyle dursun, üç yüz tane bile Dört Büyük Kutsal Bölgeye verilirse sıradaki nesil sırasında kutsal bölgelerin büyük bir değişim geçireceğine emindi! Ve eğer dört büyük kutsal bölgeden sadece bir tanesi onlara sahip olursa, o zaman aralarındaki denge tamamen yok olacaktı ve haplara sahip olan kutsal bölge diğer üç tanesini tamamen aşarak zirveye ulaşacaktı!

 

Ve üç bin hap ile...

 

Bu aşırı dehşet verici miktar Zi Ji'ye kıyaslanamayacak bir etki getirmişti.

 

Ve Yun Che'nin tarifine bakıldığında... Malzemeler yeterli olduğu sürece onun dehşet verici ustası bu haplardan istediği kadar yapabilirdi! Ve dahası 'bir tanesi bile dünyayı sarsmak için yeterli' dediği haplar onun ustasının ellerinde sadece 'düşük seviyeli haplar' haline geliyordu!

 

Yun Che Zi Ji'yi gözlemlemişti ve onun tepkisi kendisini kıyaslanamayacak kadar memnun etmişti. Gülümseyerek konuştu: "Ama Kıdemli Zi lütfen rahat olun. Her ne kadar bu haplar benim için normal şeyler olsa da diğer kaynak uygulayıcıları için ne anlama geldiğini anlamayacak kadar saf değilim... Özellikle de Dört Büyük Kutsal Bölge gibi güçlü tarikatlar için! Bu nedenle, onların çoğu Asgard için kullanılacakken bir kısmı Mor Damarlı İlahi Kristaller ile takas edilecek..."

 

Yun Che yavaşça üç parmağını uzattı: "Sadece otuz tanesi! Bir tane bile fazla değil! Çünkü bir şey ne kadar değerli olursa olsun, eğer çok fazla olursa bu eğlenceli olmaz."

 

Zi Ji sessizce Yun Che'nin uzattığı üç parmağına baktı. Uzun süre sonra hafif bir iç çekti ve nazikçe onayladı: "Saygıdeğer ustan hakkındaki söylentiler her ne kadar Güneş Ay İlahi salonundan gelmiş olsa da bu yaşlı adam yine de bunların yüzde yetmiş kadarına inanmışken yüzde otuz kadarına şüphe ile yaklaşıyordu... Ama şimdi tek bir şüphe parçası bile kalmadı. Saygıdeğer ustanın ulaştığı alem korkarım ki çoktan yeryüzünü ve gökyüzünü ele geçirecek ve gizemli kaynak gücü de güneş ve aya yaklaşacak boyuta ulaşmış. Bu benim gibi bir ölümlünün anlayabileceği bir şey değil... Mavi Rüzgar Ülkesindeki Donmuş Bulut Asgard kadınlardan oluşan çok küçük bir tarikat olmasına rağmen şansı gökler kadar büyük. Saygıdeğer ustanın yardımı ile korkarım ki çok geçmeden beşinci Kutsal Bölge haline gelecektir."

 

(Ç.N: O zamana kadar 4 büyük kutsal bölge kalırsa tabii ???? )

 

"Kıdemli Zi bunu çok ciddi görüyor. Benim Asgard'ım sadece kendini korumak için yeterli güce sahip olmayı ve başkaları tarafından zorbalığa uğramamayı istiyor. Biz asla Kutsal Bölge olmayı düşünmedik. Ve 'Kutsal Bölge' ismi, heh..." Yun Che alaycı bir gülüş attı. "Onlar o kadar da kutsal gözükmüyor. Onlar aşırı pis ve kirli bile olabilir. Asgard'ımın lekesiz kalması en iyisi olacaktır."

 

"Haah..." Zi Ji istemsizce kısa bir iç çektikten sonra devam etti: "Bu yaşlı adam bu hazinelerden büyük bir miktarın Kaynak Gökyüzü Kıtasında ortaya çıkarak büyük bir şok yaratacağını ve kaynak dünyasını değiştireceğinden korkuyordu. Ancak eğer sadece otuz tane ise bu iyi olacaktır."

 

Zi Ji'nin sözlerinde belirgin bir duraksama olmuştu. Çünkü bu seviyedeki bir hazinevi hap Kutsal Bölgeleri sarsmak için yeterliydi ve kim bakarsa baksın 'sadece' lafı bu haplardan otuz tanesi için kullanılmamalıydı.

 

"Aynen öyle." Yun Che hemen onayladı ve ardından elini sallayarak masadaki otuz üç hapı Gökyüzü Zehir Sedefine geri aldı. "Uygun zaman geldiğinde doğal olarak onların açık arttırmaları ile ilgili meseleleri Kıdemli Zi ile tartışmak için bir kez daha geleceğim. Bu otuzun dışındaki haplara gelince... Kıdemli Zi'nin onları sır olarak tutacağını umuyorum."

 

"Hoho." Zi Ji gülümsedi: "Sen kesinlikle düşüncesizce konuşan biri değilsin, ancak bu yaşlı adamın önünde tamamen içtensin... Bu yaşlı adam bin yıldan uzun süredir yaşadığı için doğal olarak kendisi için güzel olan şeyleri bilmeyecek biri değil."

 

"Kara Ay Tüccar Loncası binlerce yıldır 'güven' ismi altında kuruludur ve Kıdemli Zi de loncanın çekirdek sütunudur. Yani bu küçük, Kıdemli Zi'nin önünde 'düşüncesizce' konuşurken tamamen rahat ve bu bilginin biraz bile sızmayacağından emin. Oh doğru, ben hala Kara Ay Tüccar Loncasının açık arttırma bedelini sormadım."

 

Tam Zi Ji konuşacakken bir anlığına sustu. Bir süre düşündükten sonra hafifçe gülümsedi ve konuştu: "Kara Ay Tüccar Loncasının açık arttırma bedeli sıradan tüccar loncalarından çok daha fazladır. Ama eğer bu yaşlı adamın bir isteğini yerine getirmek istersen o zaman bu otuz hapın açık arttırma bedeli bu yaşlı adamın yetkisi altında sıfır olacak."

 

"Oh? Kıdemli Zi nasıl bir 'istekten' bahsediyor?"

 

"Bu basit bir istek." Sakin bakışları içinde kavurucu bir ateş hafifçe hissedilebilir hale gelmişti: "Bu haplardan on tanesini Kara Ay Tüccar loncama sat. Fiyat bu yaşlı adamın biraz önce belirlediği gibi olacak. On hap için bu yaşlı adam sana hemen on kilo Mor Damarlı İlahi Kristal verecek!"

 

On kilo... Mor Damarlı İlahi Kristal!!

 

Bu kesinlikle duyan herhangi bir güçlü kaynak uygulayıcısını şok edecek büyük bir rakamdı.

 

Dört Büyük Kutsal Bölgenin bile on kilo Mor Damarlı İlahi Kristal elde etmesi için en azından iki... Hatta belki de üç yüz yıl gerekiyordu.

 

Tek bir Derebeyi Hapı için bir Kilo Mor Damarlı İlahi Kristal verilmesi... Zi Ji tarafından yapılan bir tahmindi. Ancak açık arttırma sırasında bir kilodan düşük veya yüksek olma ihtimali de vardı... Ve Mor Damarlı İlahi Kristallerin ne kadar değerli olduğu düşünüldüğünde Yun Che bir kilonun altında olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu hissediyordu. Ancak eğer Kara Ay Tüccar Loncası hemen on hap için on kilo verirse ve bu sayede açık arttırma bedeli de ödemeyecekse bu kesinlikle onun için bir kayıp olmayacaktı... Ve Zi Ji'nin sözlerinden anlaşıldığı kadarı ile bu miktarı hemen verecekti.

 

Yun Che'nin kalbinde dalgalar hafifçe yükseldi ancak ifadesi yine de sakindi. Hemen cevaplamadı ve bir süre düşündükten sonra onayladı: "Pekala. Ama Kıdemli Zi de bu küçüğün bir isteğini kabul etmeli."

 

"Oh?" Zi Ji kaşlarını kaldırarak ona baktı.

 

"Bu basit..." Yun Che Zi Ji'nin demin kullandığı ton ile aynısını kullandı: "Bu küçüğe... Yer Altı Dünyası Udumbara Çiçeği'nin bin üç yüz yıl önce ortaya çıktığı yeri söyleyin."

 

(Ç.N: Hadi şimdi de söylemesene ???? )

 

"Bu..." Zi Ji afalladı, hemen ardından kafasını salladı: "Bu yaşlı adam istemiyor değil. Ancak o yer basit bir yer olmadığından sana söyleyemem."

 

"Oh, bu durumda bu küçük, Kıdemli Zi için meseleleri zor hale getirmeyecek." Yun Che hayal kırıklığına uğramış bir bakış ortaya sermedi: "O zaman Kıdemli Zi'nin de açık arttırma bedeli hakkındaki meseleyi gündeme getirmesine gerek yok. Tüccar loncanız yüzde yirmi açık arttırma bedeli istese bile bu küçük bunu karşılayabilir."

 

"" Zi Ji sessizleşti. Ağzını açtı, Yun Che'yi ikna etmek istedi ancak onun sakin ifadesine ve kara delik gibi derin gözlerine baktığında ikna etmek için hızlıca düşündüğü sözleri yuttu ve en sonunda uzun bir iç çekti: "Aradığın çiçek aşırı karanlık, kötücül ve şeytani bir şeydir ve kayıtlara göre var olan en dehşet verici çiçektir. O çiçeğe yaklaşırken bile kişinin bedeni kara aura tarafından işgal edilerek ruhu hasar görür. En iyi olasılıkla uzun süren bir komaya girer. En kötüsü ihtimalde ise yaşayan bir ölü haline gelir. Eğer birisinin kaynak gücü düşükse hayatı anında sona erecektir. Bunun dışında bu yaşlı adam bu çiçek hakkında ne bir şey gördü ne de bir şey duydu, onun kullanım alanlarını bile daha önce duymadım. Neden bu çiçeği bu kadar istiyorsun?"

 

"Bu küçüğün doğal olarak kullanmak için ona ihtiyacı var." Kısa bir duraksamanın ardından Yun Che ekledi: "Ve bu aşırı önemli bir mesele... Bedeli ne olursa olsun onu bulmalıyım! Büyük bir bedel ödemem gerekse bile bu böyle olacak!"

 

"" Zi Ji gözlerini kapadı ve uzun süre konuşmadı.

 

Yedinci kat geçici süreliğine sessizleşti.

 

"Kaynak enerji ses iletimi gönderiyor." Jasmine aniden konuştu.

 

"Mn..." Yun Che hafifçe yanıtladı: "Kara Ay'ın gizemli tüccar loncası liderine ses iletiyor olabilir mi?... Oh! Ses iletişim tılsımı kullanmak yerine kaynak enerjisi ses iletimi gönderiyor. Bu da demektir ki lonca lideri... Yakında!"

 

Sessizlik yaklaşık yüz nefes sürdü ve ardından Zi Ji gözlerini yavaşça açtı. Yun Che sessizliği bozacak bir şey söylemeden sakince bakarak beklemişti.

 

"O yer... Hayal edebileceğinden çok daha dehşet verici." Zi Ji yavaşça konuştu: "Oraya her beş yüz yılda sadece bir kere girilebiliyor. Ve güçlü bir Hükümdar bile sadece on beş dakika kalabiliyor, daha fazla kalanlar ise ya ölüyor ya da sakat kalıyor!"

 

Zi Ji'nin sözleri Yun Che'nin şok olmuş bir ifade ortaya çıkarmasına neden oldu: "Kaynak Gökyüzü Kıtasında böyle bir yer mi var?"

 

"… Açık söylemek gerekirse, o yer, Kaynak Gökyüzü Kıtasında değil." Zi Ji konuştu.

 

"?" Yun Che'nin kafası çok daha fazla karıştı.

 

"Ve o çiçeği bu kadar aradığına göre sadece yirmi dört senede bir kere açtığını ve açtıktan üç gün sonra solduğunu biliyor olmalısın. Eğer gerçekten o yere girmek istiyorsan orada durabileceğin zaman aşırı kısa olacak... O yerde bir çiçeğin olması ve böyle tesadüfi bir zamanda açma olasılığı sıfır diyebileceğimiz kadar düşük."(DN: Bu adam kahvaltıda şans yiyor hacı sen ne diyosun.)

 

"Ve bunun ardından, o yere sadece beş yüz yıl sonra girebilirsin."

 

"Üstelik, o yerde kıyaslanamayacak kadar korkutucu bir varlık yaşıyor... Şu anki gücün ile o yere girsen bile bu ölümü arzulamaktan farksız olacaktır."

 

Zi Ji’nin sözleri korkutucu geliyordu ama Yun Che onu dinlerken en ufak bir abartı hissetmiyordu. Zi Ji ona baktı ve ikna edici bir bakış ortaya çıkardı: "Buna rağmen hala o yeri öğrenmek istiyor musun?"

 

Ancak Yun Che tüm bunlara rağmen tereddütsüzdü: "Kıdemli Zi, lütfen söyleyin bana."

 

Bu sonucu beklese de Zi Ji yine de çaresiz, acı bir gülüş attı. Kafasını hafifçe kaldırdı ve konuştu: "O yerin adı 'Ay Katleden İblis Yuvası'."

 

"Ay... Katleden... İblis... Yuvası..." Yun Che usulca mırıldandı... Hatıralarında gezindi ancak Ye Zi ve Feng Huwei'nin hatıralarında bile bu isim bulunmuyordu.
-----------ÇEVİRMEN NOTU----------

 

İblis Yuvası'nda neler var? Jasmine bu ismi daha önce duydu mu? Bu yere nerede? Yun Che neler öğrenecek? Zi Ji kime ses iletti? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 

Useless notu: Sınavlar olmasa topluyu Anka arcını kesmeyecek şekilde atmak istiyordum. Da bakalım şimdi yapabilecek miyiz. Hallederim umarım da güzel bölümleri yine tek parça da çıkarırız aradan.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45374 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr