Bölüm 713

avatar
14678 33

Against The God - Bölüm 713


Bölüm 713: Ağır Kılıcın Baskılaması
Tüm gücünü kullanmış olan Yun Che kolunu uzattı ve kendine doğru fırlayan Anka okunu doğrudan kavradı. Bir homurtuyla birlikte aşırı güçlü Anka ateş enerjisi taşıyan Anka oku Yun Che'nin avucunda parçalandı. Bu güçlü alev Yun Che'nin geriye doğru savurduğu iki kalıntı alev parçasına dönüşmüştü.

 

"Oooo!" Feng Tianyu'nun göz bebekleri küçüldü ve şok dolu ifadesi altında bir korku belirtisi bile oluştu.

 

"Ölecek olan kişi sensin!" Yun Che bedenindeki Anka kanını tutuşturdu. Arkasında bir Anka görüntüsü parladı ve bir anda Anka baskısı kaynak aurası ile birleşerek Feng Tianyu'yu bile hafifçe bastırdı.

 

Yun Che'nin kolu dışarı doğru savruldu ve bir anda patlayan Anka alevleri tüm alana yayıldı. Yeryüzü ve gökyüzü arasında kalan tek şey aşırı saf koyu kırmızı bir renkti. Bedenindeki Kötülük Tanrısının Ateş Tohumu sayesinde ateş enerjisini yönlendirme hızı altı yüz yıldır Anka ateş enerjisini çalışan Feng Tianyu ile kıyaslanamayacak bir seviyedeydi.

 

Bir anda görüş alanını kaplayan alevler Feng Tianyu'nun kalbinde çok daha fazla şaşkınlık oluşmasını sağladı. Yaklaşan Anka alevleri koruyucu kaynak enerjisinin yoğunca titremesine neden oldu ve bu nedenle artık rakibi ile savaşırken dikkatsiz olmaya cüret edemiyordu. Mümkün olan en yüksek hızı ile kaynak enerjisini yüzde seksen oranda harekete geçirdi ve devasa bir alev akıntısı bedeninden patladı.

 

"Göğe Yükselen Anka Alevleri!!"

 

Boom!!

 

Sanki üç yüz kilometrelik devasa bir kaya sakin bir denize atılmış gibi düzinelerce kilometredeki hava şiddetle uzaklaştı ve beraberinde korkutucu dalgalanmalar getirdi. Tüm gökyüzü tamamen renk değiştirdi ve kavurucu kırmızı ışık altında iki Anka alev topu yeryüzünü bile kavurabilecek kapasiteler ile birbirini yaktı, kesti ve birleşti.

 

Ve bu sadece başlangıçtı. İki patlayıcı Anka alev küresinin çarpışıp birleşmesiyle onlar sönmek ve dağılmak yerine şaşırtıcı bir hız ile genişledi. Koyu kırmızı renkler daha da derinleşti ve düzinelerce kilometredeki tüm bitkiler tutuştu. Bu alevlerin altında kayalar bile hızlıca erimeye başladı.

 

Boom boom boom boom boom boom…

 

İş, kaynak enerjisi zenginliğine geldiğinde Yun Che doğal olarak Feng Tianyu ile kıyaslanamazdı. Ancak aynı Anka alevlerini kullanmaya geldiğinde Yun Che'nin kaynak sanatları alemi, kanunlar hakkındaki anlayışı ve ateş enerjisi üzerindeki kontrolü kudretli bir Hükümdar olan Feng Tianyu'yu bile aşıyordu!

 

Her ne kadar Yun Che'nin ani kaynak enerji artışı Feng Tianyu'yu şok etse de bilinçsizce Yun Che'nin onunla savaşabilecek bir güç taşıdığını düşünmüyordu. Ancak bu basit alev patlamasına karşı gücünün yüzde seksenini kullanmıştı, yine de Yun Che'nin alevlerini bastıramamanın yanı sıra bu kısa karşılaşmanın ardından artan bir baskı bile hissetmişti.

 

"Haaa!!!"

 

Tianyu'nun arkasında devasa bir Anka görüntüsü ortaya çıktı. Kaynak gücünü yüzde doksana kadar arttırırken Anka alevleri bedeninde bir kez daha tutuştu, devasa bir ateş girdabı oluşturarak Yun Che'nin Anka alevlerini zorla bastırdı.

 

"Parçalan!!"

 

Anka alevleri patlayarak ayrılan alanın parçalanmasına yol açtı. Sayısız boyutsal parça iğneler gibi fırlayarak mavi gökyüzü ile yeryüzüne nüfuz etti. Alev akışının altında Yun Che ve Tianyu birbirinden ayrıldı. Tianyu'nun göz bebekleri küçülürken derince Yun Che'ye baktı... Gördüğü kadarıyla Yun Che uzaklaştırılsa da ifadesi hala sakindi ve solmamıştı. Sadece kıyafetlerinde zarar vardı ve bedeninde zarar belirtisi yoktu.

 

Yirmi iki yaşında... İmparator Kaynak Aleminin üçüncü seviyesinde... Ancak saf kaynak enerjisi çarpışmasında yüzde doksan gücünü kullanmasını zorluyor... Bu durum daha önce hayal bile kurmadığı bir şeydi.

 

"Bu çocuk... Kesinlikle hayatına devam etmemeli!!"

 

Yun Che ile saldırı değiş tokuşu yaptıktan sonra onu önemsemeyen Tianyu gerçekten Yun Che'nin dehşetini fark etmeye başlamıştı. Yirmi iki yaşında böyle bir güce sahipse kendi yaşına geldiğinde nasıl korkutucu bir aleme ulaşacağını hayal bile edemiyordu. Ve bu kişi kendi tarikatlarının baş düşmanı idi...

 

Ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ölmeliydi!!

 

"Senin… Ustan kim?” Tianyu'nun bedenindeki kaslar ve kan damarları gerildi, bedenin etrafında giderek daha fazla ateş ruhu yoğunlaşmaya başladı. Yun Che'nin ne kadar korkutucu olduğunu fark ettiğinden en kısa sürede onu öldürmeye karar vermişti, artık gücünü kullanırken daha fazla tereddüt edemezdi. Eğer canlı kalırsa... Gelecekte kesinlikle tarikatları için en büyük kabus haline gelecekti.

 

Ve tıpkı diğerleri gibi o da bir Hükümdarı bile şok edecek bu öğrenciyi kimin yetiştirdiğini merak ediyordu!

 

"Bunu bilmek için nitelikli değilsin." Yun Che soğukça konuştu.

 

"O zaman artık ölebilirsin." Tianyu da Yun Che'den cevap almayı ummamıştı. Kolları açılırken saçı alevlerin arasında kalktı ve arkasındaki Anka görüntüsü yankılanan, kulak delici bir Anka haykırışı serbest bıraktı.

 

Bedeninden Anka alevleri serbest kalmamıştı ama hava sıcaklığı korkutucu bir hızla yükseliyordu. Alan da hızlıca koyu kırmızıya dönüşerek bozuluyordu. Parçalanmış taşlar ve kum taneleri yerde titriyordu ve onlardan büyük miktarı havada süzülmeye başlamıştı.

 

"Anka Etki Alanı!!" Tianyu'nun gözlerindeki ani parlamanın ardından çevresinden kilometrelerce genişliğe uzanan alan anında devasa bir alev denizine dönüştü. Yanan deniz içinde sayısız Anka alevi silüeti çılgınca dans ediyordu ve uzun haykırışlar çıkarırken her şeyi yakabilecek yıkıcı bir güç oluşturuyorlardı.

 

Bu büyük yanan etki alanında Tianyu ve Yun Che tam olarak merkezde bulunuyordu. Tianyu ellerini kaldırdı. Etki alanı içinde doğal olarak o yöneticiydi. Etki alanını değiştirebilir ve içindeki gücü istediği gibi her bir köşeye yönlendirebilirdi. Bu etki alanının içindeki her şey onun avantajıydı: "Yavru kuş, ölmeden önce, hayatını bir Hükümdar seviyesindeki etki alanının nasıl olduğuna şahit olmak için kullan! Bu Anka Etki Alanında tüm gücünü kullanarak savunma yapsan bile on nefes zamanı içinde yanarak kül olacaksın!"

 

Hükümdar seviyesindeki etki alanları kesinlikle eşsiz ve güçlü şeylerdi. Onların kıta içindeki en yüksek güç seviyesi olduğu söylenebilirdi.

 

Ancak Tianyu rüyalarında bile, saf ateş enerjisi on kat daha güçlü olsa dahi Ateş Ruhu Kötülük Bedenine sahip olan Yun Che'ye zarar vermesinin imkansız olacağını düşünmemişti.

 

Bu yıkım etki alanının merkezinde duran Yun Che çevresine hafifçe göz attı. Yüzündeki şeyler şok ve korku değil Tianyu'nun kavrayamadığı bir soğuk gülümseme idi: "Eğer bu Anka Etki Alanını kullanmasaydın ölümün biraz daha yavaş olacaktı."

 

"Hong'er, ortaya çıkıp çalışma vakti!!"

 

"Ah... Ou!!"

 

Koyu kırmızı ışığın parlaması ile birlikte Cenneti Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç Yun Che'nin ellerinde ortaya çıktı. O an Anka Etki Alanındaki patlayan alevler durmuş gibi gözükürken Tianyu'nun göz bebekleri aniden kasıldı, sanki metal iğneler tarafından delinmiş gibiydiler.

 

Tianyu yüzlerce yıldır yaşamıştı ama ilk kez bu kadar büyük bir kılıç görüyordu. Bu devasa kılıçtan herhangi bir varlık hissedemiyordu. Ancak ona baktığında kalbi ve ruhu korkudan kasılıyordu.

 

Ha!!

 

Kollarını savurmasıyla birlikte Cenneti Cezalandırıcı Kılıç koyu kırmızı bir yay oluşturdu. Bu basit ve tek bir savuruş olsa da şok edici ve gürleyici bir yırtılma sesi oluşturmuştu... Devasa kılıcın savrulma alanının önünde on üç metre uzunluğunda ve on beş santim genişliğinde bir yarık oluşmuştu ve oluşan bu yarık Feng Tianyu'nun en güçlü yeteneği olan Hükümdar seviyeli Anka Etki Alanı içinde oluşmuştu!!

 

Çevredeki Anka alevleri ne kadar çılgın olursa olsun veya ne kadar fazla Anka silüeti dans ederse etsin bu yırtık uzun süre kapanmamıştı.

 

"Bu... Kılıç da ne?” Tianyu'nun sesi titredi.

 

Yun Che cevap vermedi, bedenindeki kemikler çatlayıp dışarı doğru çıktı... Küçük Şeytan İmparatoriçe ile evlendikten sonra eşsiz ünlü kılıçlardan büyük ölçüde almıştı. Hong'er her gün çılgınca onları yemişti ve kılıcın içindeki enerji miktarı da korkutucu şekilde artmaya devam etmişti. Ağırlığı bile çoktan üç yüz bin kilograma ulaşmıştı.

 

Eğer Hayali Şeytan Ülkesine yeni gelmiş olan Yun Che olsaydı bu kılıcı kullanması imkansızdı. Ama şu anki Yun Che için onu kullanmak kendi bedenini kontrol etmek kadar kolaydı!

 

Tianyu'nun Anka Etki Alanı sayesinde Yun Che onun gücünün limitlerini de görmüştü, ki bu da yenilmek için bir nedeni olmadığına emin olmasını sağlamıştı. Onu bugün öldürme olasılığı bile yüzde yetmişin üzerindeydi!

 

Yun Che havaya yükseldi, kılıcını Tianyu'ya doğru savururken Anka Etki Alanına doğru çarptırdı.

 

Cenneti Cezalandırıcı kılıç nereye giderse gitsin Anka Etki Alanının katmanları çöküyordu. İlk başta çılgınca yanan Anka alevleri de tamamen söndürülecekleri ölçüde bastırılmıştı. Yüzlerce kilometrelik alandaki Anka Etki Alanı içinde üç yüz metre uzunluğundaki bir oyuk göz açıp kapayıncaya kadar oluşmuştu. Tianyu'nun yüzü bozulmuş ve arkasındaki Anka görüntüsü de mücadele içine girmişti, bedeninin çevresindeki koruyucu kaynak enerjisi bile sanki sayısız metal iğne tarafından delinmiş gibi cızırdama sesleri oluşturuyordu. Ateşli baltalı kargısını kavradı ve üç yüz metre çevresindeki alanda bulunan alevler kargısında toplanarak devasa bir alev pitonu oluşturup Yun Che'ye saldırdı.

 

Boom!!

 

Kırmızı ışıklar patladı ve gökyüzü bir kez daha renk değiştirdi. Enerji akımının altında, Tianyu'nun alev pitonu sadece yarım nefes zamanı kaldıktan sonra dağıldı. Tianyu'nun görüşü solarken göğsüne sanki devasa bir dağ çarpmıştı. Bir anda derisi lapa haline geldi ve ardından kaburgası ile koruyucu kaynak enerjisi bu saldırıyı zorlukla karşıladı.

 

Rüzgar kulaklarından geçip giderken Tianyu geriye doğru düz şekilde uçuruldu. İki üç kilometre gittikten sonra sonunda durdu. Bedenindeki kan ve enerji düzensizdi, karnından kan süzülüyordu. Kolunu uzattı ve kollarında birkaç uzun yaranın açıldığını fark etti.

 

Çevredeki alevler de dağılmış ve sıcaklık hızlıca düşmüştü. Kontrol yeteneğini kaybettiğinden Anka Etki Alanı anında çökmüştü.

 

Daha önce Yun Che'nin on nefes zamanı içinde kül olacağını söylemişti ama on nefes zamanı sonrasında yok olan şey onun Anka Etki Alanı olmuştu!!

 

"İmkansız..." Tianyu eli ile karnını tuttu ama ciddi olmayan yaralarını bastırmayı unuttu. Hemen önündeki Yun Che'ye bakarken sanki korkutucu bir kabus görüyormuş gibi yüz ifadesi bozulmuştu: "İmkansız... Bu nasıl olabilir..."

 

(Ç.N: İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız dediğin sadece zaman alır demişti sanki bir ara Türkiye'nin Yun Che'si ölümsüz tek atan Polat Alemdar.)

 

O tüm gücünü kullanmıştı ancak tek darbe ile rakibi tarafından yaralanmıştı ve en yüksek seviyedeki etki alanı on nefes zamanı gibi kısa bir sürede çökmüştü.

 

Bedenine biraz önce vuran gücün ardındaki kişi nasıl olur da yirmi iki yaşındaki bir genç olabilirdi?!

 

"Sana zaten söylemiştim. Eğer etki alanını kullanmasaydın ve bunun yerine enerjini korusaydın biraz daha uzun süre yaşayabilirdin!" Yun Che'nin gözlerinde soğuk bir öldürme niyeti parladı. Tianyu'ya nefes alma şansı bile tanımadan kılıcını yeniden savurarak çevredeki metrelerce genişlikteki alanın aşırı zalimane ağır kılıç gücü tarafından bükülmesine yol açtı.

 

Biraz önce dayandığı saldırı kabus kadar korkutucuyken, nasıl olur da Tianyu bunu kafa kafaya karşılamaya cüret edebilirdi? Göz bebekleri daralırken bedeninden bir alev gölgesi çıktı ve hızlıca metrelerce geri çekildi... Ama ağır kılıcın saldırı alanının genişliği sıradan silahlarla kıyaslanabilecek bir şey değildi. Tianyu aşırı hızlı şekilde uzaklaşsa da yine de kılıcın şok dalgaları tarafından süpürülmüştü. Her ne kadar bu sadece şok dalgası olsa da tüm bedeni dönmüştü ve neredeyse yere düşüyordu.

 

Tianyu hem şok olmuş hem de öfkelenmişti. İki elini kaldırırken iki Anka alev küresi oluşturdu ve metrelerce kalınlığa sahip olan bu küreler birleşerek Yun Che'ye doğru atıldı.

 

Boom!!

 

Yüksek sesli bir patlama ile birlikte Tianyu'nun tüm gücünü kullanarak oluşturduğu Anka alevleri Yun Che'nin kılıcı tarafından dağıtıldı. Alevlerin dağılmasının ardından devasa kılıç yüksek hızla yaklaştı. Tianyu'nun yüzü şoktan solarken tüm kudreti ile geri çekildi. Kaynak enerjisini kullanarak bedenini korumaya odaklandı. Korkusunun ortasında karşı saldırı yapmaya bile cüret edemiyordu.

————————

 

Anka Şehrinin içinde güney doğudaki kırmızı alev ışıkları açıkça görülebiliyordu. Uzaktan gelen kükremeler hala herkesin kulaklarında yankılanıyordu.

 

"Hehe, beklendiği gibi Yun Che'nin Ulu Büyükten kaçması imkansız." Feng Ximing soğukça güldü: "Ulu Büyük bizzat harekete geçtiğinden... Bu onun için çok kolay!!"

 

"Ulu Büyük harekete geçeli uzun süre oldu ancak hala bitmedi... Ulu Büyük fare yakalama oyunu oynuyor olabilir mi?” Feng Feilie hafifçe gülümseyerek konuştu. Her biri Tianyu'nun eğer isterse Yun Che'yi kolaylıkla öldürebileceğinden şüphe etmiyordu.

 

Tianqing'in ifadesi başlangıçta çok sakindi ancak güney doğudaki gökyüzü yoğunlaşıp sesler ağırlaştıkça kaşları da batmaya başladı.

 

İfadesindeki değişimi fark eden Hengkong sordu: "Ulu Büyük, Büyük Tianyu'nun yanında beklenmedik olaylar mı oluyor?"

 

Tianqing alçak sesle konuştu: "Başlangıçta Tianyu sadece gücünün yarısını kullandı... Ardından yüzde seksenini... Ama şimdi tüm gücünü kullanıyor! Neler oluyor? Yu Che'nin gücü ne kadar abartı olursa olsun Büyük Tianyu'yu tüm gücünü kullanmaya zorlaması mümkün değil... Birisi ortaya çıkmış olabilir mi? Veya belki de Yun Che'nin yanında güçlü bir destekçi mi var?"

 

O anda Feng Tianqing'in kulaklarında endişeli bir ses iletişimi geldi.

 

"Hemen gel... Onun dengi değilim!!"

 

Feng Tianqing'in ifadesi büyük ölçüde değişti; duyduklarına inanamıyordu. Kafasını kaldırdı ve güney doğuya derin bir bakış attıktan sonra ağırca nefes aldı. Hengkong ve diğerlerine açıklama yapacak zamanı bile bulamadan en yüksek hızı ile oraya yöneldi.-----------ÇEVİRMEN NOTU----------

 

Yun Che 2v1 atabilecek mi? Anka üyeleri ne tepki verecek? Tianqing gidene kadar Tianyu'ya neler olacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Useless notu: Çeviriye dalıp bölümü sitenin sisteme atmayı unutmuşum :D Harun da 3 prenin editi ile meşguldu o da unutmuş. Birkaç saat geçikmiş kusura bakmayın artık. İyi ki haber verdiniz ha yoksa birkaç saat daha giderdi :D Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44189 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr