Bölüm 724

avatar
14170 36

Against The God - Bölüm 724


Bölüm 724: Xue’er’in İçinde Uyanan Anka Ruhu!!Alevler doğrudan Tianwei'nin göğsüne çarparak anında boğulmasına neden oldu. Aynı zamanda bedenindeki kaynak enerjisi de gelgit gibi geri çekildi... Bu ona büyük şok verirken hızlıca enerjisini topladı, ama ne kadar enerji yönlendirmeyi denerse denesin onu serbest bırakamıyordu. Tek nefes zamanı içinde bedenindeki Anka alevleri bile tamamen söndürülmüştü.

 

Bu garip olay daha önce yaşamadığı bir şeydi ve bedeni ezici koyu kırmızı ışık tarafından uzaklaştırılırken şok geçirip dehşete düştü...Kulaklarında Hengkong ve diğerlerinin panik bağırışları vardı. Bu alev halkası tarafından uzaklaştırılan sadece kendisi değil çevredeki tüm Anka üyeleriydi. Bu alev halkası patladığında herkes alevlerin gittiği yere kadar uzaklaştırılmıştı.

 

Tianwei'nin bile karşı koyacak gücü yokken diğerlerinden söz etmeye bile gerek yoktu.

 

Cezbedici derecede güzel devasa bir alev nilüferi Anka Şehrinin üzerinde açarken katman katman taç yaprakları kendilerini ortaya serdi. Yüz alev taç yaprağı ortaya çıktığı an daha önce Yun Che'yi çevreleyen Anka üyeleri kilometrelerce uzaklaştırılmıştı. Bu devasa alev nilüferinin merkezinde Yun Che ve Xue'er yer alıyordu.

 

Aşırı zengin ve etkin ateş ışığı sonunda görüşlerini durdurmayı bıraktığında Tianwei hızlıca Xue'er'e doğru baktı... Bakışı Xue'er'in arkasındaki gerçeğe benzeyen Anka görüntüsüne çarptığında tüm bedeni oracıkta donarken ruhu kontrolsüzce titriyordu; neredeyse bu kutsal figürün karşısında diz çöküp saygı sunma duygusuna engel olamıyordu.

 

"Anka... Anka Ruhu... Uyandı mı?"

 

Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip ateş nilüferi açmaya devam etmedi ve kimseye zarar vermeden onları uzaklaştırdı.

 

Ateş nilüferinin dışında, herkesin bakışı bu ateşe dönmüştü ve yüzlerinde şok yazılıydı... Ama şokun yanında derin bir heyecan,  gurur ve sevinçte vardı...——————————

 

Kara Ay Tüccar Loncası.

 

Bang!

 

Zi Ji'nin parmaklarındaki camgöbeği renkli yeşim çay bardağı parçalara ayrıldı.

 

"Efendim?" Arkasındaki üç genç kız hızlıca ilerledi, yüzleri şüphe ve endişe ile doluydu.

 

"Anka Tanrısının aurası... Sonunda ortaya çıktı mı?" Zi Ji mırıldandı. Anında gözleri parıldarken konuştu: "Hayır bu değil! Bu... Sekizinci Seviye Egemen Kaynak Alemi mi?"

 

(Ç.N: Xue'er Yuanba'dan daha hormonlu resmen. Neyle besliyorlar lan bu yeni nesli. Hep gdo bunlar.)

 

"Yoksa bu..."

 

Zi Ji'nin çevresindeki kaynak enerjisi hafifçe titreşti. Bedeni hareketlendi ve anında pencerenin önünde ortaya çıktı. Bakışını İlahi Anka Tarikatına doğru odaklarken konuştu: "Çabuk bu auranın kaynağını doğrulayın!"

 

"Anlaşıldı!" Derin ve alçak bir ses yüz metreden daha uzak mesafeden duyuldu.

 

——————————

 

Herkesi uzaklaştıran ateş nilüferi dağılmaya başlamıştı. Ancak o anda kimsenin dikkati Yun Che'de değildi, herkes Xue'er ve onun arkasındaki Anka görüntüsüne bakıyordu. Herkes onun bedeninden yayılan auranın... Atasal Anka Tanrısı ile benzer olduğunu hissedebiliyordu!

 

"Xue'er, Anka Ruhun... Uyandı mı?!" Hengkong heyecanla konuşurken ellerini uzattı. Her bir Anka büyüğü o kadar duyguluydu ki bir şey diyemiyorlardı ve bazıları ağlamaya başlamıştı.

 

Anka ruhunun uyanışı yabancıların asla anlayamayacağı bir şeyi simgeliyordu. Ama Anka tarikatı için bu cennetsel bir emirden farksızdı!

 

Hengkong ve Tianwei Anka Tanrısının ölmeden önce söylediği sözleri hatırlıyorları. Xue'er'in doğuştan gelen yeteneği ile Xue'er'e aktardığı Anka Ruhu bir yüz yıl sonra uyanacaktı. Anka Ruhu uyandığı ve onun Anka bedeni ile tamamen birleştiği an kaynak enerjisi fazlasıyla yükselecekti. Üstelik bunun ardından on sene geçtiğinde gücü normal şartlarda algılanamayacak kadar hızlı yükselecekti... En sonunda Anka Tanrısının durduğu yüksekliği ulaşması bile mümkün olacaktı!

 

O anda itibaren İlahi Anka Tarikatının ikinci Anka Tanrısı olacaktı!

 

Ve eğer gelişmeye devam ederse önceki Anka Tanrısını geçmesi bile mümkündü.

 

Bu nedenle İlahi Anka Ruhu öldükten sonra Xue'er İlahi Anka Tarikatının geleceği haline gelmişti.

 

Ve onlar asla Anka Tanrısının ölüm haberini Xue'er tamamen gelişmeden dünyaya yaymayacaktı. Bu nedenle Hengkong ne olursa olsun İlahi Anka Tarikatını korumalıydı. Bir yüz yıl geçtiğinde ve Xue'Er'in Anka ruhu uyanıp Anka bedeni de uyanışına eşlik ettiğinde ikinci Anka Tanrısı olacaktı ve İlahi Anka Tarikatının Kutsal Bölgeler dahil kimseden korkması gerekmeyecekti.

 

Ama Hengkong ve Tianwei... Xue'er'in Anka ruhunun şu anda uyanacağını hayal bile etmemişlerdi!

 

Atasal Anka Tanrısına ait olan baskıcı kudret ve görüntü bunu kanıtlayan en iyi kanıt gibiydi!

 

Ve Kaynak gücünün de inanılmaz bir büyüme geçirdiği de açıktı! Tianwei altıncı seviye bir Hükümdardı, ama alev nilüferinin karşısında zorlukla dayanabilmişti! Ve bu kesinlikle Anka Tanrısının kudretinin baskıcı etkisi nedeniyle değil, mutlak gücünün baskıcılığından dolayıydı.

 

İlahi Anka Tarikatı için bu saf bir fantezi benzeri mükemmel bir sürprizdi.

 

Bu şekilde bir yüz yıl beklemelerine gerek yoktu... On senelik kısa sürede Xue'er'in Anka kaynak gücü ruhunun ve soyunun birleşmesi nedeniyle hızla yükselecekti. Bu süreç tamamlandığında gücü Atasal Anka Tanrısının ilahi gücüne rakip olacaktı ve İlahi Anka Tarikatının artık gelecek tehditler hakkında düşünmesine gerek kalmayacaktı!

 

Bir yüzyılın karşısında on yıllık süre İlahi Anka Tarikatı için kesinlikle on kat daha fazla beklemekten çok daha fazlasıydı, bu klanlarının geleceği hakkında büyük bir fark yaratıyordu!

 

"Xue'er... Komada olduğun üç senede… Anka ruhun uyanma sürecinde miydi?" Tianwei titreyen sesi ile sordu ve normalde duyguları etkilenmeyen ve öfkeli bir kişi olsa da şu an Yun Che'ye olan öldürme niyetini çoktan unutmuştu. Xue'er üç sene boyunca baygındı ve bu süre boyunca bedeni Anka alevleri ile çevrelenmişti ve o bile yanına gidememişti. Bu süre boyunca sayısız olasılığı düşünmüşlerdi ama asla Anka ruhunun uyanma sürecinde olduğu akılarına gelmemişti.

 

"Evet..." Anka görüntüsünün ışığının altındaki Xue'er Yanan Yıldız Ateş Nilüferinin kalbindeyken ilahi alevlerin perisi gibi görünüyordu; zarif görüntüsü dünyada eşsizdi ve Anka ruhu gücü yayan saçı alevler gibi koyu kırmızıydı; gözleri, duruşu ve aurası da devasa bir değişim geçirmişti. Devam etmeden önce bir süre durakladı: "Siz neden Anka ruhumun... Bu kadar kısa sürede uyandığını biliyor musunuz?"

 

Neden mi bu kadar hızlı uyandı? Bu hiç şüphesiz Anka Tarikatındaki herkesin bilmek istediği bir şeydi. Ve bu cennet tarafından onlara bahşedilen bir mucize olsa bile... Bu mucizenin bir nedeni olmalıydı.

 

"Bunun nedeni, Büyük Kardeş Yun." Xue'er'in bakışı Yu Che'ye inerken usulca konuştu: "Üç sene önce Büyük Kardeş Yun sadece benim hayatımı kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Ankanın Dünya Şiirinin beşinci ve altıncı seviyelerini bana verdi. Bu Anka kaynak gücümün yeni bir seviyeye ulaşmasının yanında Anka Ruhunu destekleyen Anka alevi kanunlarını daha iyi anlamamı sağladı. Tüm bunlar da Anka Tanrısının bana bahşettiği Anka Ruhunun çok daha önce uyanmasını sağladı..."

 

"Xue'er'in hayatı Büyük Kardeş Yun tarafından kurtarıldı, Xue'er'in uyanan Anka Ruhu da Büyük Kardeş Yun'un çabalarının meyvesi. Ve Büyük Kardeş Yun'un Xue'er'e yaptığı bu büyük iyilik, hayır tüm klanımıza yaptığı bu büyük iyilik asla ödenemeyecek... Ama siz ona zarar vermeye ve hatta onu öldürmeye çalıştınız!"

 

Xue'er öfkeliydi ve oradakiler Xue'er'i ilk kez bu kadar kızgın görüyordu. Yavaşa elini uzattı ve arkasındaki Anka görüntüsü de güzel kanatlarını açtı. Ankanın baskılayıcı kudreti gökten inerek tüm Anka Şehrini ve içindeki insanları sardı. Uyanmış Anka ruhunun karşısında Feng Xue'er'den daha güçlü kaynak gücüne sahip olan kişiler bile titrer ve Anka Tanrısının kudreti karşısında eğilirdi. Yani birinin karşı koyacak güce sahip olmasından bahsetmeye bile gerek yoktu. Tamamen Anka Tanrısı haline geldiğinde eğer birisinin Anka kaynak enerjisini mühürlemek isterse veya birinin soyu ile hayatını yok etmek isterse sadece düşünmesi bile bunu yapmak için yeterli olacaktı.

 

"Anka Tanrısı adına yemin ederim ki..." Akan kar kadar temiz bir kalbi olan bu kız daha önce ağzından hiç çıkmamış bir ciddiyetle konuştu: "Tarikat içinde eğer birisi bir kez daha Büyük Kardeş Yun'a en ufak zarar vermeyi denerse... O kişi kim olursa olsun onu asla affetmeyeceğim. Ve eğer Büyük Kardeş Yun ölürse... Kendi Anka Ruhumu ve Anka kanımı anında yok edeceğim!"

 

(Ç.N: Hadi lan şimdi de saldırsanıza götünüz yiyorsa! Aferin len kız yardır gitsin. Qingyue'nin yanına best kız olarak seni de ekledim şu andan itibaren.)

 

"Xue'er!!" Xue'er'in sözleri Hengkong'un şok ve korku içinde solmasına neden oldu. O bunu açıkça biliyordu... Eğer Xue'er ölürse İlahi Anka Tarikatı da yok olacaktı. Üstelik geleceğe dair umutları da olmayacaktı. Aynı zamanda o tek kızıydı, hayatındaki en büyük gurur ve neşeydi ve ona zarar vermektense yüz binlerce kez ölmeyi tercih ederdi.

 

Xue'erin sesi fazlasıyla netti. Ve bu sözler nedeniyle Tianwei de kesinlikle ne olursa olsun Yun Che'ye bir şey yapmaya cüret edemezdi. Özellikle de şu an Anka Ruhu uyandığından İlahi Anka Tarikatı içinde onun sözleri karşı çıkılamayacak kutsal kanunlar gibiydi.

 

"Pekala... Büyükbaban Xue'er'e söz veriyor, Yun Che bugünden sonra bizimle uğraşmadığı sürece klanımızdan kimse ona karşı harekete geçmeyecek... Ve tabii ki de onun yakınındaki kişilere de!" Tianwei kalbini sakinleştirdi ve en içten şekilde konuştu: "Anka Tanrısı Heykelini yok etti, Xinchen ve Xiluo'u öldürdü... Ama yaptığı tüm şeyleri göz ardı edeceğiz.  Ve Mavi Rüzgardaki ordumuzu da hemen çekeceğiz... Ve Mavi Rüzgarı tatmin edecek bir telafi yapacağız... Bu senin için uygun mu?"

 

Altın Karga Etki Alanı çoktan Yun Che tarafından geri çekilmişti. Ateş nilüferinin ortasında Xue'er ile birlikte dururken Xue'er'den yayılan aurayı sessizce hissediyordu. İkisi de en saf Anka kanı ve Anka Ruhunu miras alsa da Xue'er'in Anka soyunun saflığının kendisinden en azından birkaç yüz kat daha fazla olduğunu hissedebiliyordu. Üstelik, İlahi Anka Tarikatındaki tüm herkes soylarını birleştirse bile Xue'er'inki ile yine de kıyaslanamayacak durumdaydı. Yun Che ve Xue'er'in Anka Ruhları arasındaki fark abartı değildi; kendi miras aldığının sadece iki kat fazlasıydı. Ancak kendisinden en az yüz kat daha saf olan soyunun yaydığı ezici Anka kudretinin kendisininkinden tamamen farklı bir seviyede olduğunu hissedebiliyordu.

 

Eğer Ejderha Tanrısının Ruhuna sahip olmasaydı bu kudretli baskının karşısında diz çökme isteğini bile kontrol edemezdi.

 

İlahi Anka Tarikatının Atasal Anka Tanrısının Xue'er'i ne kadar sevip değer verdiği açıkça belliydi. En ufak çekinme olmadan tüm benliğini ona aktarmıştı.

 

(Ç.N: İyi ki Anka aktardı. Altın Karga'yı biliyoruz sapık... Eğer o aktarsaydı... Düşündükçe titredim len.)

 

Xue'er'e odaklanan Yun Che Tianwei'nin sözlerini duyduktan sonra bakışı soğudu. Ardından derin ve soğuk bir gülüş atarken gözleri buzul bıçaklar gibi keskin ve soğuk halde Tianwei'ye döndü: "Feng Tianwei! Burada hatalı olduğun bir şey var! Beni öldürmek istemen gerçekten göğün bile lanetleyeceği bir şey! Ama seni öldürmek istemem tamam doğru bir şey! Benim Mavi Rüzgar Ülkemi darmadağın ettin, yine de böyle konuşacak yüzün mü var?! Mavi Rüzgar'a telafi için tüm İlahi Anka İmparatorluğu oyulsa bile bu yine de haklı bir şey olur! Gerçekten bana saldırmamak ve ordularını çekmenin cömert bir hareket olduğunu falan mı düşünüyorsun?!"

 

"Yun Che nezaketimizi lekeleme!" Tianwei'nin yüzü aniden karardı.

 

"Kim kimin nezaketini lekeliyor?" Yun Che agresif bir şekilde konuşurken sesi buz gibi bir küçümseme ile doluydu: "Gerçekten eğer Xue'er araya girmeseydi beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Gerçekten bu kadar saf ve ahmak olduğuma inanıyor musun? Gerçekten hiç kozum olmadan senin tarafından affedildiğim için gidecek miyim?"

 

"Feng Tianwei, eğer gerçekten gitmek istersem senden on tane olsa bile beni durduramazsınız!" Yun Che'nin gözü Tianwei ve Hengkong'a sabitlenmişken bakışı kararnlık ve vahşi hale geldi: "Eğer gerçekten tüm klanınızı yok etmek isteseydim parmağımı bile kaldırmama gerek olmazdı... Tek yapmam gereken sizin bazı insanlardan saklamak için umutsuzca çabaladığınız belirli bir sırrı sızdırmak olurdu. Belki de bunu yaparak fayda bile kazanabilirdim."

 

"Sen!" Yun Che'nin sözleri Hengkong ve Tianwei'nin ifadelerini dramatik şekilde değiştirdi... Önceki kendine güveni bu sırrın bilindiği gerçeği tarafından ezildi! O ve Xue'er Anka Ruhuna sahipti... Yani belki de bu sırrı bu nedenle biliyor olabilirdi.

 

"Yani şimdi... Size gösterdiğim cömertliğin ne kadar büyük olduğunu anlıyor musunuz?!" Yun Che parmağını uzattı ve Hengkong'a doğrulttu: "Pusu kurarak beni öldürmeye çalıştığın iki seferi Xue'er'in hatırına görmezden geliyorum. Ama demin söylediğim koşullardan biri bile yerine getirilmeme şansına sahip değil! Yani bunu kesinlikle hatırlayın... Nezaketimi bir kez daha lekelemeyin!"

 

Tiaanwei'nin sözleri şiddetli bir şekilde yüzüne yapışmıştı.-------------ÇEVİRMEN NOTU------------

 

Yun Che ne yapacak? Yun Che'nin şartları yerine getirilecek mi? Xue'er neler söyleyecek? Hengkong'un kararı ne olacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43411 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr