Bölüm 768

avatar
14801 35

Against The God - Bölüm 768


Bölüm 768: Denizlerin Egemeni Tarafından Çağırılmak

 

Yüce Okyanus Sarayının Yedi Muhterem Olan'ı, Güneş Ay İlahi Salonunun Beş İlahi Elçi'si, Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin Üç Kılıç Eşlikçisi ve Mutlak Hükümdar İbadethanesinin On İki Ruhsal Efendisi... Bu kişiler kutsal bölgelerdeki büyüklerden daha yüksek seviyede olan varlıklardı.

 

"… İlahi Anka Şehrinde olduğum o senede birçok insanın Kıdemli Antik Maviye 'Ruhsal Efendi' olarak seslendiğini duymuştum, bu nedenle de bunun Mutlak Hükümdar İbadethanesinden gelen biri için söylenen özel bir unvan olduğuna inanmıştım. Ama eğer dediğin bu şekildeyse o zaman Kıdemli Antik Mavi On İKi Ruhsal Efendiden biri mi?" Yun Che sordu. Kalbi giderek daha hızlı atmaya başlamıştı... İlahi Anka Şehrinde olduğu o yıl Antik Mavinin statüsünün Mutlak Hükümdar İbadethanesi içinde kesinlikle düşük olmadığını tahmin etmişti, çünkü Hengkong ve diğerleri ona farklı şekilde davranıyordu. Kibirli Ye Xinghan ve eksantrik Ji Qianrou bile onun huzurunda saygılılardı ve düşüncesizce davranmaya cüret etmemişlerdi. Üstelik Mutlak Hükümdar İbadethanesi Yuanba'ya Zalim İmparatorun İlahi Damarları nedeniyle yüksek bir değer veriyordu. Aslında gelişimine kılavuzluk eden Antik Mavi ile birlikte kendi gücü ve statüsü de olunca sıradaki Aziz Efendi olma olasılığını simgeleyen şeyler bile vardı.

 

Ama şu an 'Ruhsal Efendi' sözlerinin aslında ne kadar harika olduğunu öğrenmişti!

 

"Aynen öyle, aynen öyle!" Yuanba hemen onayladı: "Ustam On İKi Ruhsal Efendiden biri. Ve on ikisi arasında beşinci sırada yer alıyor."

 

"Demek böyle." Yun  Che yavaşça onayladı. Antik Mavi sadece Ruhsal Efendilerin içinde olmakla kalmayıp beşinci sıraya da yerleşmiş biriydi...

 

Yani Antik Mavi aslında tüm Mutlak Hükümdar İbadethanesindeki altıncı sıradaki adamdı! O Yun Che'nin beklediğinden çok daha korkutucuydu.

 

Yun Che'nin gözlerinde garip bir parlaklık sessizce ortaya çıktı ve uzaktaki Antik Maviye kitlendi. Fısıldadı: "Yuanba, bunu daha önce hiç sormadım ama ustanın kaynak gücü seviyesi nedir?"

 

"Dokuzuncu Seviye Egemen Kaynak Alemi." Yuanba tereddütsüz bir şekilde cevapladı. Ardından göğsüne hafifçe vurup devam etti: " Geçmişte ustamın aşırı güçlü olduğunu hissediyordum ama eğer bana on sene daha verilirse onu kesinlikle aşacağım, hehehe."

 

Antik Mavi onların arkasında kafasını hafifçe sallarken gülümsedi, ifadesi bıkkınlık ve gururun karışımını sergiliyordu.

 

Bir usta olarak öğrencisinin kendisini geçmesi büyük bir rahatlık ve hatta gurur verirdi. Ancak bin seneden uzun süre yaşayıp dünyanın zirvesindeki bir seviyeye ulaşmak onun için aşırı zor bir şey olmuştu... Ancak Yuanba o kadar garip biriydi ki Temel Kaynak Aleminden bugünkü Egemen Kaynak Alemine ulaşması kısa birkaç senesini almıştı. Üstelik şu an bile gelişim hızı Aziz İmparatoru bile şok eden cinsteydi.

 

Yuanba için Antik Maviyi geçmek belki de on sene bile almayacaktı. Ve o zaman geldiğinde otuz yaşında bile olmayacaktı.

 

Otuz yaşında bile olmayan bir öğrencinin bin yaşındaki bir yaşlı ustayı geçebilmesi konuyken nasıl olur da bıkkınlık hissetmezdi?

 

"Ustan bu kadar güçlüymüş. On ikinin diğerleri de ustan kadar güçlü mü?" Yun Che sordu.

 

Bir gücün iç çalışmalarını özellikle de en yüksek seviyedeki güçleri ile alakalı sorular sormak aşırı kaçınılması gereken bir şeydi... Bu bilhassa Mutlak Hükümdar İbadethanesi ve Dört Büyük Kutsal Bölge için geçerli bir şeydi. Ancak Yuanba, Yun Che'nin sorusu karşısında sıkıntı yaşamadan cevaplarken tereddüt bile hissetmemişti: "On İki Ruhsal Efendi güç bakımından sıralanır. En güçlüleri Ruhsal Efendi Keskin Acı, Ruhsal Efendi Dokuz Ağıt ve Ruhsal Efendi Tarafsız Kalp kudretli onuncu seviye Hükümdarlar!"

 

"Onuncu seviye Hükümdar?" Yun Che'nin zihni bu düşünce ile dondu... Onuncu seviye Hükümdar, Kaynak Gökyüzü Kıtasındaki insanların ulaşabileceği güç seviyesinin zirvesinde bulunan Egemen Kaynak Aleminin bile zirvesindeydi!

 

Şu anki Hayali Şeytan Ülkesinde Küçük Şeytan İmparatoriçe dışında bu seviyeye ulaşabilen tek kişi Dük Ming idi!

 

Ancak Mutlak Hükümdar İbadethanesi aslında üç taneye sahipti!Hayır... Aziz İmparatoru da eklersek onlar dört taneydi!!

 

"Kalan dokuz Ruhsal Efendiden beş tanesi dokuzuncu seviye Egemen Kaynak Alemindeyken diğer dört tanesi de Sekizinci Seviye Egemen Kaynak Aleminin yüksek seviyelerinde yer alan kişiler. Büyüklerin arasında ise en güçlüsü de aynı şekilde Sekizinci Seviye Egemen Kaynak Aleminde." Yuanba devam etti."" Dürüst olmak gerekirse, Mutlak Hükümdar İbadethanesinin gücü Yun Che'nin beklentilerini fazlasıyla aşmıştı ve bu kalbinde büyük dalgalar oluşturmuştu. Bu dehşet verici güç normal kişilerin tahmin edebileceği bir şey değildi. Eğer Yuanba olmasaydı Yun Che bile Mutlak Hükümdar İbadethanesinin gücünün bu seviyeye ulaştığını kolaylıkla fark edemezdi. Bir süre düşündükten sonra Yun Che konuştu: "Yani demek istediğin bir büyükten daha yüksek seviyede olabilmek için birinin en azından Sekizinci Seviye Egemen Kaynak Aleminin yüksek seviyelerine ulaşması gerekiyor. Ayrıca bu tür emsalsiz güçlü kişilerden sizin Mutlak Hükümdar İbadethaneniz on iki, Yüce Okyanus Sarayı yedi, Güneş ay İlahi Salonu beş ve Kudretli Cenentsel Kılıç Bölgesi de üç taneye sahip... Mutlak Hükümdar İbadethanesi güç bakımından diğer üç kutsal bölgeyi çok çok aşmış olsa da tüm kutsal bölgelerin gücü gerçekten de Dört Büyük Kutsal Bölge unvanını taşımak için fazlasıyla yeterli."

 

"Tam olarak düşündüğün gibi değil." Antik Mavinin sesi arkadan gelirken, nazik bir sesle konuştu: "Ruhsal Efendiler, Muhterem Olan'lar, İlahi Elçi'ler ve Kılıç Eşlikçileri sırasıyla kutsal bölgelerdeki en güçlü on iki, yedi, beş ve üç kişi olsa da Dört Kutsal Bölge birbirinden bağımsız olduğundan güç standartları da tamamen farklı."

 

"Yüce Okyanus Sarayının Yedi Muhterem Olan'ı arasında iki tanesi Onuncu Seviye Egemen Kaynak Alemindeyken diğer beş tanesi dokuzuncu seviye Hükümdar. Bizi buraya getiren Ulu Büyük Mo Chenfeng de sekizinci Seviye Egemen Kaynak Aleminin yüksek seviyelerinde ve Yüce Okyanus Sarayının kırk sekiz büyüğü arasında en güçlüsü."

 

"Güneş Ay İlahi Salonun İlahi Elçileri arasında en güçlü iki tanesi onuncu seviye Hükümdar. Diğer üçü ise dokuzuncu seviye Hükümdar. En güçlü Ulu Büyüğün gücü de Mo Chenfeng'e benzer. Zirve seviyeli kişilerin sayısı açısından Güneş Ay İlahi Salonu Yüce Okyanus Sarayından zayıf."

 

"Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesine gelince... Her ne kadar onların yüksek seviyeli Hükümdar sayısı en az olsa da ve tabii ki genel Hükümdar sayısı da diğer kutsal böylelerden düşük olsa da onların 'Üç Kılıç Eşlikçileri'nin hepsi onuncu seviye egemen kaynak aleminde. Güç açısından onlar Yüce Okyanus Sarayından ve Güneş Ay İlahi Salonundan güçlü ve benim Mutlak Hükümdar İbadethaneme denk."

 

"… Demek durum bu. Kıdemli Antik Mavi’ye beni açık bir şekilde aydınlattığı için teşekkür ederim." Yun Che döndü ve konuştu.

 

"Hahah..." Antik Mavi yavaşça kafasını salladı ve ardından sessizce iç çekerek konuştu: "Saygıdeğer ustanın çoktan dünyaya karşı gelici bir güç elde ettiği söyleniyor. Korkarım ki biz gökyüzünde uçan önemsiz bulutlardan farksızız."

 

"Kıdemli Antik Mavi kendini böyle görmemeli." Yun Che'nin kalbi biraz batarken rastgele bir düşünce attı.

 

Kutsal Bölgeler arasında Egemen Kaynak Aleminin zirvesinde on dört kişi vardı! Üstelik muhtemelen Kutsal Bölgelerin Liderleri de bu seviyedeydi! Onlar Dük Ming'den zayıf değildi ve tabii ki çok çok daha güçlü de olabilirlerdi!

 

Dokuzuncu Seviye Egemen Kaynak Alemindekilerin sayısı ise yirmiden fazlaydı!

 

Öte yandan Kaynak Gökyüzü Kıtasının en güçlü oluşumları ile kıyaslanabilecek Hayali Şeytan Ülkesinin On İki Koruyucu Ailesinde tek bir onuncu seviye Hükümdar bile yoktu! Onlar sadece üç tane Dokuzuncu Seviye Hükümdara sahipti! En aşina olduğu Mu ve Yun ailelerinde bile... Mu Ailesinin en güçlü uygulayıcısı olan dedesi Mu Feiyan bile sekizinci seviye Hükümdar idi. Bir yüz yıldır güç kaybeden Yun Ailesindeki en güçlü kişi ise sadece Yedinci Seviye Egemen Kaynak Alemindeydi.

 

Yun Che çoktan Kaynak Gökyüzü Kıtasının güç seviyesinin Hayali Şeytan Ülkesini aştığını fark etmişti. İşte tam bu nedenle Dört Büyük Kutsal Bölge Hayali Şeytan Ülkesinde bile On İki Koruyucu Aileye baskı kurabilirken, On İki Koruyucu aile Kaynak Gökyüzü Kıtasına adım atmaya bile cüret edemiyordu.

 

On binlerce yıllık mirasa sahip 'Kutsal Bölgeler' unvanlı bu dört güç gerçekten dehşet verici oluşumlardı.

 

Onlar süzülen Okyanus Sarayına yaklaşırken Yun Che Antik Maviye sordu: "Kıdemli Antik Mavi, merak ediyorum da 'Ay Katleden İblis Yuvası' hakkında bir şeyler biliyor musunuz?"

 

"Ay Katleden İblis Yuvası? Orası da nasıl bir yer?" Yuanba merak ile dolmuş yüzü ile sordu.

 

"" Antik Mavinin yüzünde bir şok oluştu. Daha önce asla Yüce Okyanus Sarayına gelmemiş olan Yun Che'nin bu ismi bilmesi nedeniyle şaşırdığı açıktı. Yavaşça cevaplamadan önce bir süre Yun Che'ye baktı: " Sen 'Ay Katleden İblis Yuvası'nı biliyorsun. O zaman Yüce Okyanus Sarayının neden kalıcı olarak bu mavi okyanusun tepesinde kaldığını da biliyor olmalısın. Ancak bunun haricinde, ben bile Ay Katleden İblis  Yuvası hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Biz ölümlüler için o yer aşırı tabu bir yer. Sen oraya karşı merak beslememelisin."

 

"Neden?" Yun Che kaşlarını ördü.

 

"Çünkü o, on binlerce yıldır var olmasına rağmen arkasındaki gizem hala çözülemedi." Antik Mavi'nin sesi ciddilik barındırıyordu: "Bilinmeyen şeyler genellikle bilinmez tehlikeler ile doludur. Bir gizem ne kadar uzun süre çözülememiş kalırsa içindeki tehlike de muhtemelen daha büyük olur. 'Ay Katleden İblis Yuvası' ismini sahte bir efsane olarak değerlendirmelisin. Bunu detaylıca incelemeyi deneme... Onun yakınına bile yaklaşmamanı tavsiye ederim."

 

Antik Mavi konuşmayı bitirdiğinde Yüce Okyanus Sarayı çoktan gözleri önüne gelmişti. Aniden bileğini hareket ettirdi ve anında nazik bir rüzgar aşağıdan yükselerek dördünün hızlıca ilerlemesini sağladı: "Geldik... Hadi içeri girelim."

 

Bedenleri açık mavi kaynak ışığı katmanını geçerken Yun Che, Xue'er'i de beraberinde götürerek mavi rüzgarın tepesinde süzülen adaya nazikçe indi.

 

Yüce Okyanus Sarayına girdikleri an çevrelerindeki atmosfer de tamamen değişmişti. Artık en ufak okyanus kokusu yoktu ve okyanus esintisi de tamamen kaybolmuştu... Sanki okyanustan ayrılıp tamamen farklı bir dünyaya aniden giriş yapmış gibilerdi.

 

Ayakları altında büyük sayıda kaynak yeşimi bulunuyordu ve her biri hafif, soğuk bir ışık yayıyordu. Onlar paha biçilemez şeylerdi. Uzağa bakıldığında kuleler, salonlar ve farklı boyutlardaki avlular genişçe serpilen bitki örtüsünün arasında gözüküyordu. Üstelik tüm okyanus sarayını kaplayan sıra dışı canlılık ve inanılmaz derecede yoğun kaynak enerjisi her yerden hissediliyordu.

 

Bu yer bir ada ile tamamen alakasızdı ve 'saray' demeye de bin şahit isterdi. Bunun yerine sanki havada duran görkemli derecede lüks bir şehir gibiydi!

 

"Böyle yoğun bir kaynak enerjisi..." Jasmine'nin sesi Yun Che'nin zihninde yankılandı: "Kaynak Gökyüzü Kıtasındaki neredeyse tüm Hükümdarlar bu yerde toplanmış. Bu gerçekten ilginç."

Yun Che: “

 

Dörtlü grup süzülen şehre karşı şaşkınlıklarını ortaya çıkarırken başka bir figür gökyüzünde ortaya çıktı ve göz açıp kapayınca kadar onların önüne geldi.

 

Bu figür soğuk beyaz, kısa, şişman ve saygılı bir ifadesi bulunan yaşlı biriydi. Hızı o kadar şok ediciydi ki Yun Che bile ne zaman önlerine ortaya çıktığını anlayamamıştı.

 

Beyaz yaşlı kişi Antik Mavi'ye karşı ellerini kenetledi ve yüzünde hafif bir gülümseme oluşurken konuştu: "Demek Ruhsal Efendi Antik Mavi gelmiş. Shu Chenfeng birçok iş ile uğraştığı için sizi karşılamaya gelemedi."

 

"Yaşlı Mo, uzun zaman oldu." Antik Mavi hafifçe kıkırdadı ve başıyla onayladı.

 

"Bu kişi Yüce Okyanus Sarayının Ulu Büyüğü Mo Chenfeng olmalı." Yuanba Yun Che'nin kulaklarına fısıldadı.

 

Mo Chenfeng Yuanba'ya döndü. Yüzü aniden şok sergiledi: "Şimdi bunu düşününce bu arkadaşım Zalim İmparatorun İlahi Damarları ile dünyayı şok eden ünlü Xia Yuanba olmalı, değil mi? Bu kadar genç yaşta böyle bir gelişim sergilemek... Gerçekten insanları huşuya düşürebilecek eşsiz bir ilahi figürsün. Zalim İmparatorun İlahi Damarları kıta tarihinde birkaç kez ortaya çıkmış olsa da asla bir öğrenci olarak alınmadı. Mutlak Hükümdar İbadethanesini seni bir öğrencisi olarak alması gerçekten kıskandırıcı."

 

"Hohoh..." Antik Mavi hafifçe kıkırdadı ama fikrini belirtmedi.

 

Mo Chenfeng'in gözleri ardından Xue'er'in figürüne indi. Tam ağzını açacağı sırada tüm bedeni aniden titredi ve göz bebekleri daraldı.

 

Bin yıllık deneyimi olan Antik Mavi bile Xue'er'i biraz önce gördüğünde şaşırmışken nasıl olur da Mo Chenfeng'in yüzü daha iyi olabilirdi?

 

Mo Chenfeng biraz önce Yuanba'yı 'insanları huşu içinde bırakabilecek emsalsiz bir ilahi figür' olarak övmüştü. Ancak maneviyatı Xue'er'e temas ettiği an onun Yuanba'dan genç olsa da çoktan Egemen Kaynak Aleminin sekizinci seviyesine ulaştığını fark etmişti.

 

O, Yüce Okyanus Sarayının Ulu Büyüğü olan kendisi ile aynı güce sahipti!

 

"Genç hanım... Siz yoksa İlahi Anka Tarikatının Prenses Kar'ı mısınız?" Mo Chenfeng sordu, sesi açıkça titriyordu. Xue'er'e soru sorarken elleri bilinçsizce kenetlenmişti... Yüce Okyanus Sarayının Ulu Büyüğü olarak Dört Büyük Kutsal Bölgenin huzurunda bile uzun zaman geçirmişti. Bu nedenle kıtada ona saygılı davrandırtacak niteliği sahip kişiler oldukça nadirdi, ancak Xue'er karşısında bilinçsizce saygılı bir duruş almıştı.

 

Bu kaynak uygulayıcıları tarafından diğer güçlü kişilere gösterilen saygıydı. Her ne kadar ikisi de sekizinci seviye Egemen Kaynak Aleminde olsa da kendi yaşı Xue'er'in yaşının beş katıydı! Bu gerçek bile kendi gelişimini Xue'er'in ki ile aynı düşünmemesini sağlıyordu. Aralarında bir dünya kadar fark vardı.

 

"Küçük Feng Xue'er Ulu Büyük Mo'yu selamalar." Xue'er saygıyla selamladı.Mo Chenfeng ağzını açtı ama bir anlığına cevap veremedi. Ardından aniden bir şeyi fark etti. Eğer bu anormal güçlü kız Feng Xue'er ise yanındaki kişi de...

 

"O zaman... Bu genç arkadaşım da Mavi Rüzgar İmparatorluğunun Donmuş Bulut Asgard Efendisi Yun Che olmalı, değil mi?" Mo Chenfeng Yun Che'ye dönerken sordu. Dördü geldiğinde o sadece Antik Mavinin aurasına dikkat etmişti. Uzun süredir beklediği Yun Che'nin Antik Mavi ile birlikte geleceğini asla düşünmemişti.

 

"Bu küçük gerçekten de Yun Che, ben Ulu Büyük Mo'yu selamlarım." Yun Che kafasıyla hafifçe onayladı.

"" Mo Chenfeng sessizce bir nefes aldı, ardından iç çekti ve konuştu: "Mavi Rüzgar İmparatorluğunun Asgard Efendisi Yun, İlahi Anka Tarikatının Prenses Kar'ı, Mutlak Hükümdar İbadethanesinin Xia Yuanba'sı, siz üçünüz genç nesildeki en şok edici üç figürsünüz. Aynı anda gelmeniz beni gerçekten şaşırttı."

 

"Biraz önce oldukça kabaydım, lütfen girin!"

 

Mo Chenfeng'in kişisel yönlendirmesinin altında dördü okyanus sarayına girdi. Mo Chenfeng'in bakışı sürekli üç genci süpürürken kalbinde iç çekiyordu: "Üçü arasında biri Mavi Rüzgar İmparatorluğuna, biri İlahi Anka Tarikatına bağlı. Diğerinin ise doğum yerinin Mutlak Hükümdar İbadethanesi olup olmadığı belirsiz."

 

Dört Büyük Kutsal Bölgenin çağı... Gerçekten sonuna mı gelmek üzere?"

 

Zihninden bu düşünce geçerken bu üçünü gördüğünde Antik Mavi'nin düşündüğü ile aynı şeyleri düşündü.

 

Mo Chenfeng açık mavi bir yeşim taşı çıkardı ve dudakları hafifçe hareket etti. Çok uzaktaki birine mesaj gönderdiği açıktı.

 

"Yaşlı Mo, Okyanus Sarayındaki kaynak enerjisi oldukça yoğun, bu daha önce asla deneyimlemediğim bir şey. İblis Kılıç Konferansına daha günler olsa da birçok davetli çoktan geldi, değil mi?" Antik Mavi sordu.

 

Mo Chenfeng onayladı: "Haklısın. Görünüşe göre birçok kişi 'İblis Kılıç' sırları tarafından cezbedildi."

 

Yun Che sessizce dudak büktü… En cezbedilen sizin Dört Büyük Kutsal Bölgeniz! Diğer güçlere gelince... Heh, kim Dört Büyük Kutsal bölgeden gelen bir 'davetiyeyi' reddetme cüretini gösterecek cesarete sahip?

 

Mo Chenfeng döndü ve Xue'er'e söyledi: "Prenses Kar, İlahi Anka Tarikatı bu sefer saygıdeğer babanızı gönderdi ve o birkaç gündür sizi bekliyor. Şu anda önümüzdeki Alev Kalbi Sarayında kalıyor. Merak ediyorum da... Ha ha, merak ediyorum da Prenses Kar Alev Kalbi Sarayında mı yoksa küçük arkadaşım Yun ile mi kalmak istiyor?"

 

"Kesinlikle Büyük Kardeş Yun ile kalacağım." Xue'er tereddütsüz bir şekilde cevapladı... Üstelik açıkça en ufak imayı anlamamıştı. Çünkü onun İblis Kılıç Konferansı ile en ufak ilgisi yoktu. Onun gelme nedeni Yun Che'yi korumaktı ve doğal olarak onunla yaşayacaktı.

 

"O zaman Prenses Kar'ın istediği gibi olacak." Mo Chenfeng onayladı. O anda elindeki mavi yeşim taşı parladı ve adımlarının durmasına neden oldu. Hemen Yun Che'ye doğru döndü: "Küçük arkadaşım Yun, Denizlerin Egemeni bana birkaç gün önce gelişini ona bildirmemi söylemişti. Biraz önce gelişinizi bildirdim ve Denizlerin Egemeni tüm işlerini anında bırakarak ne olursa olsun sizi ona götürmemi istedi."

 

"Denizlerin Egemeni bizi önümüzdeki Okyanus İmparatorluk Sarayında bekliyor. Konutunuza gitmeden önce lütfen benimle Denizlerin Egemeni ile görüşmek için gelin."

 

"Memnuniyetle." Yun Che doğal olarak reddetmek için bir edene sahip değildi.

 

Onun Ay Katleden İblis Yuvasına girebilmesi için ilk önce Denizlerin Egemeninin onayını kazanması gerekliydi.
---------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

 

Mertin arkadaşı rahatsızlanmış refakatçi olacakmış. Yine dinlenemedim ???? 2 bölüm çeviri yapacakmışım bakalım ????  Denizlerin Egemeni nasıl birisi? Yun Che neler yapacak? Neden çağırıldı? Yuvaya girmek için izin alabilecek mi? Merak mı ediyorsunuz? O zaman… Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr