Bölüm 840

avatar
12838 33

Against The God - Bölüm 840


Bölüm 840: Acımasız Kızgınlık Alevleri
"Gidelim," Huangji Wuyu alçak sesle konuştuktan sonra ekledi: "Kendinizi tutmayın."  

Huangji Wuyu ilk önce saldırdı, uzun elbise kollarının önü hafifçe dalgalandı ve göğü sarsabilecek kadar baskıcı bir aura gökyüzünden aşağı doğru bastırdı. Bir anda İmparatoriçenin alevlerden gelen ruhsal baskısı zayıflarken yüzlerce metrelik alan hızlıca çöktü.

Bu dört kutsal efendinin lideri olan Mutlak Hükümdar İbadethanesinin lideriydi. Yıllardır tüm gücünü kullanmamıştı.

Ancak imparatoriçe karşısında kendini biraz bile tutmuyordu.  

Bu kıta içinde elde edilebilecek en yüksek seviyeli ruhsal yetenek ve yoğun kaynak enerjisine bel bğalayarak oluşturulan ruhsal çatışma idi. Şu anki Kaynak Gökyüzük ıtasında sadece kaynak enerjisi yardımı ile böyle bir seviyede ruhsal çatışma oluşturabilen tek kişi Huangji Wuyu idi. Tamamen bozulan alan o kadar güçlüydü ki orta seviyeli bir Hükümdarı bile parçalayabilirdi.

Boşluk şok edici bir şekilde bozulurken sanki okyanusta yaşanan gürleyen dalgalar gibi gözüküyordu. Ancak bunun merkezinde duran imparatoriçenin figürü en ufak etkilenmemişti. Buz gibi soğuk öldürme arzusu karman çorman olan boşluğun içinden geçerek biraz bile azalmadan üç Kutsal Efendiye sıkıca kilitlenmişti.

Boom!!!

İmparatoriçenin avucu ileri atıldı ve 'Yanan Güneş Yırtığı' bir anda boşlukta patladı. Göz alıcı altın ışık gökyüzünde ve yeryüzünde anında parladı. Bir anda göçen boşluk şiddetle bir kez daha genişlemeye başladı. Aşırı keskin bir sesin ardından üç yüz metrelik alan anında patladı ve sayısız boyutsal yarık iğneler gibi Huangji Wuyu'a doğru ilerledi... ve bu ruhsal yarıklar altın karga alevleri ile kaplanmıştı.

"Gerçekten de güçlü." Huangji Wuyu mırıldanırken ruhsal baskısının anında kırılmasına çok şaşırmadı. Ellerinde beyaz bir ışık parladı ve gri beyaz bir asa ortaya çıktı. Bu asa bir buçuk metre uzunluğundaydı ama anında üç metre uzunluğuna ulaşmıştı... Bu beyaz asa 'İlkel Kaos Cennetsel Asa' olarak biliniyordu ve Kaynak Gökyüzü En İYi On Tiran Kaynak Eşyasından en iyisiydi. Mutlak Hükümdar İbadethanesi içinde o en kutsal nesne olmanın yanında cennetin mutlak hükümdar ibadethanesine bahşettiği söylenen ilahi bir nesneydi. Sıradan ve normal gibi gözükse de dağları ayıracak ilahi bir kudret taşıyordu.

Huangji Wuyu'nun silahını çıkardığını gören Qu Fengyi ve Ye Meixie aniden yavaşladı ve ardından da birkaç adım geri çekildi.

Huangji Wuyu'nun yüzü su kadar sakindi. Elindeki asa havada bir şerit çizdi, sanki zorla bu altın alevleri dağıtmak istiyor gibiydi... Bir anda korkutucu bir aura gökten indi. Bu aura derin ve sınırsızdı ve devasa bir baskıyı beraberinde getiriyordu. Asanın gövdesi havada hareket etti boyutsal kırıklar Huangji Wuyu'ya ilerleyen yörüngelerinden çıkarak daha yaklaşamadan önce tamamen kayboldular..

Altın Karga alevlerinin yoğunluğu bile aniden düşerken çok fazla gücü olmadan asa ile çarpıştı.

Huangji Wuyu gelişigüzel bir şekilde bileğini büktü, altın alevleri tamamen parçalama niyetindeydi. Ama o anda sakin olan ifadesi biraz değişti.

"Hmm?"

Altın alevler asa ile temas ettiğinde patlamadı. Bunun yerine asaya yapışarak asayı yanan bir asaya döndürdü. Huangji Wuyu bu olay karşısında sersemledi ama panik yapmazken dağ kadar derin ve kalın kaynak enerjisini patlayıcı şekilde yükseltip asaya aktardı... Bir anda altın alevlerin gücü zayıfladı. Ama bir an sonra daha da şiddetlenerek asanın gücünün aşırı hızlı şekilde düşmesine neden oldu. Altın alevler aniden hareketlenip şok ve şaşkınlık içindeki Huangji Wuyu'ya doğru hareketlenerek onu koruyan kaynak enerjisine isabet etti.

Boom!

Donuk bir ses yankılanırken Altın Karganın ilahi kudreti ile sarılı olan altın alevler de sonunda patladı. Aynı anda Huangji Wuyu da neden Qu Fengyi'nin bu altın alevler karşısında çaresiz kaldığını anladı. Bu alevler gözlerinde büyüyüp onu sardığında alevlerden gelen ruhsal baskı diğer hiçbir alevden hissetmediği kadar yüksekti. Bu alevlerin ruhsal baskısı altında kalbi ve ruhu anında kasılırken kalbinde korku oluştu. Kavurucu sıcaklık alevlerden çok daha dehşet vericiydi ve sanki alevler daha yakınlaşmadan önce alevlerden oluşan bir arafa girmiş gibiydi.

"İmparatorluk Cennetsel Köken Kazanı!!!"

Şoku ve korkusu ortasındaki Huangji Wuyu olabilecek en doğru kararı verdi, asasını atarak tüm kaynak enerjisini kullanıp geri çekildi ve bedeninin etrafında bir kaynak enerjisi fırtınası oluşturdu. Altın karga alevleri bedeninde patladığı an büyük gri renkli kazan anında ortaya çıkarak alevleri defetti.

Bang!!!

Huangji Wuyu'nun eli bir çekiş gücü yayarak asasını eline geri çağırdı. Bedeninde yara olmasa da ifadesi ciddileşmişti ve önceki sakinliğinden eser yoktu.

"İyi misin?" Ye Meixie alçak sesle sordu.

"İyiyim. Onun kaynak alevlerinde bir şey garip, kesinlikle sıradan şeyler değil. Kutsal Efendini sahip olması gereken hava veya tavırları önemsemeden ona birlikte saldıralım!" Huangji Wuyu'nun arkasındaki boşluk aniden yarılıren bedeni anında kayboldu ve İmparatoriçenin arkasında ortaya çıktı. Asasını onun sırtının ortasına doğru vurdu.

İmparatoriçe döndü, alevler anında narin ve hassas sağ kolunu sararken Huangji Wuyu'ya doğru vurdu.  

Clang! Boom!!

Asa tam ay halini alacak şekilde eğilmeden önce şiddetle titredi. Huangji Wuyu'nun ifadesi bir kez daha değişti; gerçekten bu asayı kullanmasını sağlayacak nadiren biri oluyordu. Ama bu kızın çıplak elleri ile asasını karşılamanın yanında darbesinin gücü bedenindeki kanı ve enerjiyi karman çorman hale getirmişti.  

Onun sadece kaynak ateşi garip değildi, kaynak gücü de... kendininkinden daha derin ve üstündü!!

Asasına dolan güç anında tamamen dağıldı ama imparatoriçenin alevleri parçalanmadı. Üstelik bu alevler dokuz alev nehrine dönüşerek  Huangji Wuyu'ya saldırdı ve onun geri çekilmesine neden oldu.

İmparatoriçe ilerleyeceği sırada beyaz bir ışık ışını aniden yukarıdan aşağıya atıldı. Gelgit dalgaları gibi bedeni anında bastırıldı. Öte yandan aniden yeryüzünü sarsan bir gök gürültüsü gürledi. Qu Fengyi ve Ye Meixie tüm güçlerini kullanarak saldırdı. Ye Mexie'nin bedeni güneş ve ay parlaklığı tarafından aydınlanırken göğü sarsan aura boşluğu bile titretti. Qu Fengyi'nin bedeninin her yeri elektriklendi, arkasındaki alan tamamen mor ışık ile kaplandı.

Ay ve güneş ışığı dünyanın sonunu getirebilecek bir yıldırım gibiydi; sanki ilahi cezalandırma gökyüzünden inmişti. İki kutsal eendi tüm güçlerini birleştirerek onlarca kilometrelik alanın devasa enerji alanına dönüşmesine ve bu alandaki her şeyin üzerlerine dağ bastırıyormuş gibi hissetmesine neden oldu.

SOğuk bir ışık imparatoriçenin gözlerinde parlarken küçük bedeni göğe yükselerek arkasında alevden bir iz bıraktı.  Devasa ateş denizi dışarı doğru patladı ve havada genişlerken Qu Fengyi ve Ye Mexie'yi tamamen sardı.

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM...

Patlamaların gürleyen uğuldamaları havada devasa gök gürültüleri gibi yankılandı ve her bir patlama göğü yarmakla tehdit ediyordu. İki kutsal efendinin gücü çılgınca yükseldi ve kaynak güçleri limitlerine kadar ilerlemeden önce daha ilk saldırıdan bu yana on nefes bile geçmemişti. Patlayıcı bir şekilde ilerleyen güç dağları ezip okyanusun yüzeyinde tsunamiler oluşturacak boyuttaydı.

DÖrt Kutsal Efendi kıta içinde zirve varlıklardı ve onlardan güçlü biri yoktu. Ayrıca onların birlikte çalışmasına karşı koyabilecek biri de yoktu.

Ama bugün böyle biri ile karşılaşmışlardı.

İki Kutsal Efendinin bir araya gelmesine rağmen alevler göğü örtmüş ve yıldırım ile kaynak ışığını hızlıca tüketmişti. Bu nedenle iki kutsal efendiden gelen emsalsiz güçlerin hiç biri imparatoriçenin bedenine bile dokunmayı başaramamıştı.

Qu Fengyi ve Ye Meixie'nin kalpleri kıyaslanamaz bir şaşkınlık ile doldu. Karşılarındaki kızın statüsünü hatırlayamıyorlardı ve böyle birinin bu dünyada olduğuna zorlukla inanabiliyorlardı. İkisi birlikte saldırsa da onu zar zor bastırabilmişlerdi. Üstelik bu dehşet verici altın alevlerin yaydığı kavurucu ısıyı onlar algılayamıyordu; bu sıcaklık bedenleri ile ruhlarını bile yakıyordu.

Huangji WUyu hemen ilerlemedi. Kaşları batarken alevler içindeki kıza baktı. Arkasında siyah renkli kaynak gölgesi yavaşça ortaya çıktı

"Sınırsız Yıldız Etki Alanı!!"

Bang!!

Bedeninden sınırsız bir enerji yayılırken gri renkli etki alanı hızlıca genişleyip çevresindeki her şeyi iine alarak her yerin griye dönmesine yol açtı.

Huangji Wuyu'nun bu gri renkli bariyeri oluşturduğunu gören Qu Fengyi ve Ye Meixie'nin gözleri parlarken duruşları değişti. Ardından aynı anda yıldırım hızı ile imparatoriçeyi bastırdılar. Güneş Ay Kaynak Sanatları anında yıldırım ve gök gürültüsü gücü ile birleşerek devasa bir enerji alanı oluşturdu ve bu alan sanki kendi dünyası varmış gibi İmparatoriçeye doğru çarptı.

Kıtadaki kutsal efendiler olarak birbirlerinin güçlerini biliyorlardı. Bu nedenle güçlerinin kombine hali neredeyse kusursuzdu.

İmparatoriçenin önündeki ateş denizi hemen kenara itilirken devasa enerji alanı imparatoriçeye çarparak onu geriye doğru uçurdu. Kilometrelerce uzaklaştı ve doğrudan Huangji Wuyu'nun gri renkli etki alanına girdi.

Bir anda bedenindeki alevler sönerken aurası da hızla zayıfladı. Sanki tüm bedeni görünmez bir baskının altına girmiş gibi hareket etmesi bile zorlamışmıştı.

"Hahahah!" Ye Meixie kalpten güldü: "Güzel! Artık Kardeş Huanghji'nin Sınırsız Yıldız Etki Alanı içine girdi, o katledilmeyi bekleyen kzuu gibi oldu, tek başıam onu yakalayabilirim!"

"Saçmalamayı bırak ve hemen harekete geç... Bunu uzun süre sürdüremem!" Huangji Wuyu derin bir ses ile bağırdı.

Ye Meixie soğukça gülerken figürü bulanıklaştı. Elindeki kılıç parlarken kılıç enerjisi ışını imparatoriçenin kaşlarının ortasına doğru atıldı. Qu Fengyi de aynı anda dehşet verici bir yıldırımı onun kafasına doğru gönderdi.

Yun Che ile uzaklaşsa da savaş alanından tamamen çıkmamış olan Xue'er bu manzara karşısında soldu. Yun Che'y baktı ve bir anlık tereddüttün ardından sonunda onu yere koymaya karar verdi. Bedeni Anka alevleri ile yanarken ileri doğru ilerledi: "Sana yardıma geliyorum!!"

Ancak o anda imparatoriçenin kaşları arasındaki iz aniden yandı ve bir anda sanki bedeninde bir volkan patladı. Sönmek üzere olan alevler çıldırmış gibi canlandı ve aurası da katlarca yükseldi... Soğuk olan göz bebekleri yerine altın renkli parlayan gözler gelmişti.

"Bu... Bu?1"

Bu ani değişiklik üç kutsal efendiyi şok etti. Aynı anda çevrelerindeki alanın gerginleştiğini hissederken bedenlerine inanılmaz dehşet verici bir enerji alanı bastırdı.

Bang!!

Huangji Wuyu'nun sıradışı güçlü etki alanı kırılgan bir yumurta kabuğu gibi parçalandı. Huangji Wuyu daha tepki verip etki alanının neden çöktüğünü anlayamadan önce devasa bir dalga bedenini sarstı. Yüzü solarken şiddetle kan tükürdü.

"Ne... Ne oluyor?" Huangji Wuyu mırıldanırken paniklemiş bir sesi vardı. Kafasını kaldırdı ve göz bebekleri aniden şiddetle daraldı... Şaşırtıcı bir şekilde imparatoriçenin arkasında katı bir altın rengi görüntü gördü.

"Altın... Karga?!" Huangji Wuyu sersemlemiş sesi ile nefes aldı. Ardından bir anda bir şeyi hatırlarken alçak sesle kükredi: " Sen... Küçük Şeytan İmparatoriçesin!!"

Altın Karga görüntüsünü daha önce gördüğü için direk tanımıştı. Ancak onun gördüğü Altın Karga görüntüsü koyu kırmızı renkteyken bu şok edici bir şekilde altındı!

Altın Karga görüntüsünü oluşturabilen tek kişiler Hayali Şeytan İmparatorluk Aİlesi üyeleriydi. Üstelik şu anda imparatorluk soyuna sahip olan tek kişi de imparatoriçe idi!!

İmparatoriçe cevap vermedi. Çılgın altın karga alevleri ile yanan kolunu kaldırdı ve ardıdnan nazikçe Huangji Wuyu'ya doğru itti.

Huangji Wuyu'nun önünde bir ateş nilüferi patladı. Huangji Wuyu'nun bedeni inanılmaz güçlüydü ve bundan önce imparatoriçenin alevlerine dayanabilmişti. Ancak bu altn renkli ateş nilüferi patladıktan sonra bedenini koruyan enerji tabakası anında çökkmüş ve bedenindeki kan ve enerji kaosa girerken o da adımlarca geri çekilmişti. Daha kendini şoktan çıkarıp tepki veremeden önce altın renkli bir figür önünde belirmişti. Küçük kız artık önündeydi, tüm bedeni altın alevler ile kaplıydı. Duygusuz gözleri onun bir anlığına bilincini kaybetmesine neden olmuştu.

Küçük ve narin bir el göğsüne doğru bastırdı.

BOOOOM!!

Altın alevler patlayarak Huangji Wuyu'nun bedenindeki koruyucu kaynak enerjisinin bir kez daha çökmesine neden oldu. Ellerindeki asa uçarken bedeni de meteor gibi yere düşerek sertçe zemine çarptı ve insan şekilli neredeyse yüz metre derinliğindeki bir deliği oluşturdu.

"Kardeş Huangji!!"

Ye Meixie gördüğüne inanamıyordu ama ellerinin hareketleri durmamıştı. En güçlü enerjisini yoğunlaştırdığı kılıcı farklı yönlerden imparatoriçeye saldırdı ve hayati noktaları hedefledi.

İmparatirçe kolunu yavaşça kaldırırken metreler uzunluğundaki alevler altın renkli alev kılıcına dönüştü. Altın alev kılıcı göğü yaran bir hamle ile birlikte önünde ortaya çıkan Ye Meixie'ye saldırdı.

İmparatoriçe Altın karga Yıldırım ALev Ovasından çıktığında Altın Karganın Yanan Dünya Kayıtları sadece üçüncü aşamaya ulaşmıştı. Ama şu an beşinci aşamadaydı. Ye Meixe'ye saldırmak için kullandığı altın renkli alev kılıcı Altın Karganın Yanan DÜnya Kayıtlarının beşinci aşamasının saldırısı olan 'Altın İmha' idi!!

Diğer bir deyişle şu anki İmparatoriçe ovadan çıkan imparatoriçeden çok daha güçlüydü!

Aşırı sıradışı bir ateş nilüferi taşıyan alev kılıcı vasat bir kesiş yaptı, hareketi aşırı yavaştı. Ancak Ye Meixie'nin kılıcına indiğinde yumuşak bir çınlama yankılandı ve bir anda Ye Meixie'nin kılıcı sessizce eridi. Kılıçta toplanan devasa kaynak enerjisi tamamen yok olmadan önce su akışı gibi ikiye ayrılarak iki farklı yöne dağıldı.

Ye Meixie'nin göz bebekleri genişledi, ölümün yaklaştığını açıkça hisseder hale gelmişti. Görüşü hayat çalan altın parlaklık ile tamamen dolmuştu. Hayatta kalam içgüdüsü onun tüm gücü ile en kısa sürede geri çekilmesini sağladı...

Altın ışık sağ omuzunda parladı ve bir anlığına yaşadığı direncin ardından onu tamamen delerek geçti.

Sefil bir haykırış havada yankılandı, Ye Meixie yere düşerek çılgınca taklalar attı. Kolsuz olan sağ omuzunu tutarken acı içinde yuvarlanıyordu. Boğuk haykırışları havada yankılanıyordu. Gözleri sınırlarına kadar genişledi ve göz bebekleri sanki normal boyutlarına dönemeyeceklermiş gibi genişledi. O rakipsiz ve eşsiz bir kutsal efendi idi... bunun gerçek olduğuna ne inanabiliyor ne de bunu kabul edebiliyordu....

--------ÇEVİRMEN NOTU----------

İmparatoriçe ölüm getirecek mi? Xue'er savaşa karışacak mı? 4. Kutsal Efendi de gelecek mi? Savaş nasıl devam edecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43434 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr