Bölüm 922: Kötü Tanrının Gizemleri (2)

avatar
12929 38

Against The God - Bölüm 922: Kötü Tanrının Gizemleri (2)


 

Bölüm 922: Kötü Tanrının Gizemleri (2)

 

Çeviren: Ratel

 

“Kötü Tanrı ve Yaratıcı Tanrılar ilk ilahi varlıklar mıydı? Bu Kötü Tanrının Yaratıcı Tanrılar ile aynı seviyede olduğu anlamına mı geliyor?” Yun Che şaşkınlık içinde sordu.

 

“Bu doğru. Dört Büyük İblis İmparatoru tüm iblislerin en kadim ve en kudretli olanlarıdır. Aynı şekilde, Üç Büyük Yaratıcı Tanrı ve Kötü Tanrı en kadim ve en kudretli tanrılardır.” Altın Karga Ruhu yanıtladı.

 

“Üç Büyük Yaratıcı Tanrının her birinin farklı ilahi güçleri vardı. Üçünün lideri, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator【Mo E】en kudretli ilahi güce sahip olmanın yanında, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı da kontrol edebiliyordu ve bu sayede tüm tanrılar arasında en güçlü varlık olmuştu. Ancak Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcın baskıcı gücünün ömrünü eritmesi yüzünden yaşam süresinin kısalmış olması gayet muhtemel. Üç Büyük Yaratıcı Tanrı arasında ilk düşen o oldu. İlahi özü iblisler ve tanrılar arasında patlak veren acımasız savaştan önce tamamen dağılmıştı, basitçe onun eceliyle öldüğünü söylenebilir.”

 

“Diğer iki Yaratıcı Tanrının adları【Xi Ke】ve【Li Suo】idi. Sonsuz Cennet İncisine sahip olan【Xi Ke】, zamanın kendisine bile etki edebilecek akıl almaz bir güce sahipti. Diğer yandan, 【Li Suo】Yaşam ve Ölümün İlkel Mührünü ellerinde tutuyordu; sonsuz bir ömre sahipti ve ilahi güçleri yaşamın kendi gücüne hükmediyordu. Aynı zamanda pek çok gezegeni ve canlı türünü yaratan da oydu. Kötü Tanrıya gelirsek, o tüm elemental güçlerin nihai formlarına sahipti, elementleri İlkel Kaos'un prensiplerini ve kanunlarını görmezden gelecek düzeyde kontrol ve manipüle edebiliyordu. Bundan sonra, tüm tanrıları şok eden ve huşu içinde bırakan【Kötü Tanrının Sanatları】'nı yarattı ve ilahi güçleri daha da güçlendi. Bu zamanlarda, Tanrılar Âleminde Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı kullanmaması halinde Kötü Tanrı'nın Cennet Cezalandıran İlahi İmparatoru yenebileceği söylentileri yayılmaya başladı.”

 

ÇN: Taşaklar 40 okka :D

 

“...” Yun Che'nin ağzı daha da açıldı, zihninde durmadan çınlayan bir ses vardı… Lanet olsun, Kötü Tanrı gerçekte ne kadar da güçlü bir varlıkmış.

 

Dikkatle dinlerken, Yun Che aklına gelen bir soruyu sordu, “Üç Yaratıcı Tanrı ilk tanrılar olduklarına göre, Kötü Tanrı neden Yaratıcı Tanrı unvanına sahip değil?”

 

“Aslında Tanrılar Çağının ilk zamanlarında Kötü Tanrı da bir Yaratıcı Tanrı sayılıyordu ve onlara Dört Yaratıcı Tanrı deniliyordu. Kötü Tanrının bir Yaratıcı Tanrı sayıldığı zamanlarda, güçlerini pek çok gezegen ve yaşam formu yaratmak için kullandı. Üstünde bulunduğun Mavi Kutup Yıldızı onun yarattığı ilk gezegenlerden biriydi.”

 

“Eh? O zaman neden…”

 

“Bu konu çok karmaşık bir İlkel Çağ gizemi ile alakalı.” Altın Karga Ruhu'nun ses tonu bu bilgiyi Yun Che'ye aktarsa mı yoksa aktarmasa mı bilemediğini gösterircesine görece kompleks bir hal aldı.

 

“Bu asil demin sana Tanrılar Âleminde dolaşan Kötü Tanrının Cennet Cezalandıran İlahi İmparatoru yenebileceği dedikodularından bahsetmişti. Böyle bir dedikodunun doğmasının doğal olarak bir nedeni vardı. Cennet Cezalandıran İlahi İmparator ile Kötü tanrı bir kez kozlarını paylaştılar… Bundan sonra, Kötü Tanrı kendini daha fazla Yaratıcı Tanrılar arasında görmeyerek kendini ‘Kötü Tanrı’ olarak isimlendirdi. Bu olaydan sonra, Dört Büyük Yaratıcı Tanrı Üç Büyük Yaratıcı Tanrı'ya dönüştü… Aynı zamanda, Dört Büyük İblis İmparatoru da Üç Büyük İblis İmparatoruna dönüşmüş oldu.”

 

“???” son duyduklarından sonra Yun Che'nin yüzünde tamamen donmuş bir ifade vardı. Bu ikisinin nasıl bir bağlantısı vardı? Kötü Tanrı neden Cennet Cezalandıran İlahi İmparator ile savaşmıştı? Kötü Tanrının Yaratıcı Tanrı unvanını reddetmesiyle İblis ırkının İblis İmparatorlarının sayısının azalmasının nasıl bir bağlantısı vardı?

 

“Bu konu ilahi bir sanatla alakalı… Atasal Tanrılardan köken alan ilahi bir sanat…”

 

Altın Karga Ruhu'nun ses tonu, sesi bir ahenk içinde yavaşlarken ton değiştirdi. Tüm tanrıların başı, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'dan bahsederken bile baştan sona sakin kalan ses tonu “İlahi Sanat” tan bahsettiği anda sıradan bir adamın tanrılardan bahsetmesi gibi huşu dolu bir hal almıştı.

 

“Atasal… İlahi sanat mı?” Yun Che hayret içinde mırıldandı.

 

“Bunun her şeye kadir Atasal Tanrı tarafından milyonlarca yıl önce yaratıldığı söylenir. Normal canlıların idrakinin almayacağı kadar güçlüdür. Atasal Tanrı yok olmadan önce milyonlarca yılda kanıyla ve teriyle yoğurduğu şeylerin kendiyle birlikte yok olmasından korkuyordu. Ama aynı zamanda bu derin sanatı herhangi bir kişiye ya da gruba vermenin İlkel Kaosun dengesini bozacağından da emindi. Bu yüzden, ilahi sanatını üç parçaya bölüp İlkel kaosun farklı köşelerine gönderdi.”

 

“Bu dağılmış ilahi sanat bir ruh damgası olarak yaşamına devam etmedi. Bunun yerine en basit ve direk form olan yazı formatında varlığını devam ettirdi. Ancak bu ilahi sanatın yazıldığı kelimeler Atasal Tanrının kendisi tarafından yaratılmıştı ve ‘Salt Varlığın İlahi Metni’ olarak adlandırılıyordu. Evrende bu dili anlayabilenler sadece Atasal Tanrı'nın anı parçalarını miras almış olan Dört Büyük Yaratıcı Tanrı ve Dört İblis İmparatoruydu. Aynı zamanda, Atasal İlahi Sanat hakkında ilk bilgi sahibi olanlar da onlardı.”

 

“Yun Che, tanrı ırkıyla iblis ırkının neden birbirlerine bu kadar nefret duyduklarını biliyor musun?” Altın karga Ruhu aniden sordu.

 

Yun Che cevap vermeden önce bir süre bu soruyu düşündü, “Ustamdan hem tanrıların hem de iblislerin yok oluş nedeninin Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ı elde etmek için yaptıkları korkunç savaş olduğunu duymuştum. Bu alevin ilk kıvılcımları demin bahsettiğiniz ‘Atasal İlahi Sanat’ olabilir mi?”

 

Altın Karga Ruhu cevap verdi: “Tanrı ve İblis ırkı aynı anda doğdular, İlkel Kaos Düzleminin güneyinde ve kuzeyinde birlikte var oldular. Güçleri gece ile gündüz kadar ayrı olsa da, kendi işleri ile ilgileniyorlardı. Birbirlerinden hoşlanmasalar da çok nadiren birbirleriyle karşılaşıyorlar ve aynı zamanda çok çok nadiren çarpışıyorlardı. En azından birbirlerini düşman olarak görmüyorlardı. Bu durum iblis ve tanrı ırkı birer parça ‘Atasal İlahi Sanat’  bulana kadar devam etti.”

 

“Şimdi bahsedince aklıma takıldı… Bahsettiğin ‘Atasal İlahi Sanat’ a ne ad veriliyor?” Yun Che merakına yenilerek sordu.

 

“Bu asil bilmiyor ve belki de Altın Karga İlahi Tanrısının kendisi bile bu sorunun cevabını bilmiyordur.” Altın Karga Ruhu acelesiz bir şekilde yanıtladı, “Bildiğim şey, bu ‘Atasal İlahi Sanat’ ın Yaratıcı Tanrılar ve İblis İmparatorları için bile fazlaca cezbedici olduğu. ‘Atasal İlahi Sanat’ ı daha iyi araştırabilmek için bir parçasını elinde bulunduran İblis İmparatoru diğer parçayı elinde bulunduran Yaratıcı Tanrıya bir öneride bulundu. İblis İmparatoru ellerindeki iki parçayı kombine edebileceklerini ve bu sayede ‘Atasal İlahi Sanat’ ın gizemlerini hep birlikte araştırabileceklerini söyledi. Bir bütün olmasa da, ‘Atasal İlahi Sanat’ ın üç parçasından ikisi bir araya gelirse, belki de sanat ile ilgili bazı şeyleri anlayabilirlerdi. Yaratıcı tanrı bu teklifi mutlulukla kabul etti.”

 

“Dahası, ‘Atasal İlahi Sanat’ ın bir parçasına sahip olan Yaratıcı Tanrı da Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'du.”

 

“Bu konuda uzlaştıktan sonra İblis İmparator ilahi sanatı beraber araştırmak için İlkel Kaos Düzleminin güney kısımlarından ayrıldı. Hiçbir yaşayan canlının onları rahatsız etmeyeceği İlkel Kaos Düzleminin kıyılarından birinde buluşmak için sözleştiler. Ama yine de İlkel Kaos'un tanrı ırkının yaşadığı bölümüne geçiyorlardı, bu yüzden İblis İmparator yalnız gelmedi. Yanında sadece ilahi sanatın parçası değil, kendini koruması için kendi klanından getirdiği dokuz yüz iblis tanrısı da vardı… Tüm bu hazırlığa rağmen Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun tuzağına düşeceğini kim bilebilirdi ki.”

 

“!” Yun Che bu sözlerle şok olmuştu. “Yoksa Cennet Cezalandıran İlahi İmparator... İblis İmparatorunun parçasını çalmaya mı çalıştı?”

 

“Bu doğru.”

 

Yun Che: “...”

 

“İblis İmparatoru kendi ilahi sanat parçasını çağırırken, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Cennet Cezalandıran İlahi Kılıcı çağırdı. Ateşli savaş devam ederken, Cennet Cezalandıran İlahi Kılıcı İlkel Kaosun Duvarında bir yarık açmak için kullandı. İblis İmparatoru ve yanında getirdiği iblis tanrılarını İlkel Kaos Düzleminin dışındaki bir yere sürdü.”

 

Yun Che bu sözlerle tamamen dumura uğramıştı. “Cennet Cezalandıran İlahi İmparator tüm tanrıların imparatoruydu, onun bu kadar… Adi biri olduğunu düşünmek.”

 

“Hayır” Altın Karga Ruhu Yun Che'yi azarladı. “Cennet Cezalandıran İlahi İmparator kesinlikle adi bir adam değildi. Aksine, o kötülükten çok ama çok iğrenen biriydi. Doğduğu günden beri negatif kaynak enerjisi kullanan iblisler onun için günahkar ve bozulmuş yaratıklardı. Bu yüzden Atasal Tanrıdan gelen ilahi sanatın iblislerin eline düşmesine izin veremezdi.”

 

“Bu…” Yun Che Altın Karga Ruhuna cevap verecek kelimeleri zihninde toplayamadı. Kötülükten tüm kalbiyle nefret etse dahi yaptığı şey adiliğin sözlük karşılığıydı. Misafirine ihanet eden ve bunu aklamaya çalışan kişiden her şey beklenebilirdi.

 

“İlkel Kaos Duvarı ne? Ve İlkel Kaos Düzleminden sürülmek ne anlama geliyor? İlkel Kaos Düzleminin gerçekten bir sınırı olabilir mi?”

 

“İlkel Kaos Düzlemi devasa olsa da, onun da bir limiti var. Dahası İlkel Kaos Duvarını kırmak karşılaştırılamayacak kadar zor bir şey. Bir Gerçek Tanrının gücü bile muhtemelen buna yetmeyecektir. İlkel Kaos Düzleminin dışında ebedi ve sınırsız bir boşluk olduğu söylenir. Birisi İlkel Kaos Düzleminin dışına düştüğünde, sonsuz boşluğa sürülürler ve asla geri dönemezler.”

 

“Bu mesele tüm iblisleri öfkeden delirtti. Aynı zamanda Kötü Tanrı da neler olduğunu öğrendiğinde son derece hiddetlendi. Bu sebepten Kötü Tanrı ve Cennet Cezalandıran İlahi İmparator sonucunu kimsenin bilmediği vahşi bir düello yaptılar. Ancak bu olaydan sonra Kötü Tanrı artık Yaratıcı Tanrılardan biri olmadığını ve Kötü Tanrı ismini aldığını ilan etti.”

 

“Benzer şekilde, bu andan itibaren normalde çok az karşılaşan ve birbirinin işlerine karışmayan tanrılar ve iblisler arasında düşmanca ilişkiler başladı. Birbirlerini ezeli düşmanları olarak görmeye başladılar. Ayrıca tanrılar, iblisler tarafından kullanılan karanlık kaynak enerjisini tamamen reddettiler. Dahası, bu zamandan itibaren Kötü Tanrının kişiliği büyük bir değişim geçirdi. Yalnız ve antisosyal bir hale büründü, artık tanrılar dünyasında yaşanan olaylarda yer almakla ilgilenmiyordu. Tanrılar ve iblisler arasında gerçekleşen mücadeleye hiç ilgi göstermedi ve tanrıların günleri sona erene kadar onun gelişini ve gidişini gören çok az ilahi varlık oldu.”

 

“Yani İblis İmparator'a ait olan ilahi sanat Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'un eline mi düştü? Yun Che sordu.

 

“Hayır.” Altın Karga Ruhu Yun Che'yi şaşırtarak bunu reddetti. “Öyle olmamış gibi görünüyor. Sonunda, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'un eninde sadece bir parça ilahi sanat vardı. İblis İmparator'un yanında getirdiği ilahi sanat parçasının, o ve takipçileriyle birlikte İlkel Kaos'un dışına sürüldüğü ve tamamen kaybolduğu söyleniyor. Başka bir söylenti ise Kötü Tanrı'nın onu ele geçirdiği yönünde. Cennet Cezalandıran İlahi İmparator ile giriştiği savaşta onu yendiğini ve elinden aldığını söylüyorlar.”

 

“Dahası, gizemli Atasal Tanrı'dan miras kalan ‘Atasal İlahi Sanat’ asla tamamlanamaz.  Tüm tanrılar ve iblisler düşse bile. Tanrılar ve İblisler Çağının bitişinin ardından İlkel Kaos'un içinde yitip gittiler. Bu cennetlerin isteğiydi. Gerçek Tanrılar bile Atasal Tanrı'ya ait bir şeyin sırrının bir damlasını yakalamaya layık değillerdi. Ancak bu umutsuzluk iki ırk arasında düşmanlığın gerçek temellerini oluşturdu ve Yaratıcı Tanrılardan birinin Kötü Tanrı'ya dönüşmesinin nedeni de buydu.”

 

“Bu asil, Kötü Tanrı'nın geçmişiyle alakalı sadece bunları biliyor. Onun karanlık kaynak enerjisini kontrol edebilmesine gelirsek... Bu sır bir daha hatırlanmamak üzere sonsuza kadar gömülmeli ve sadece Kötü Tanrı'nın kendisinin bildiği bir sır olarak devam etmeli.”

 

“...” Yun Che elini çenesine koydu. Bulutların üzerinde uçuyormuş gibi hissediyordu. Sonuçta Altın Karga Ruhundan bugün elde ettiği bilgilerin tecrübe ettiği şeylerle hiçbir bağlantısı yoktu ve içinde yaşadığı dünyada kulağa soyut ve uzak bir efsane gibi geliyordu.

 

Ama en azından bunları bilmek, Kötü Tanrı'nın Tanrılar Çağında sahip olduğu konumu anlamasına yardımcı olmuştu.

 

Ancak cevabını en çok istediği soru, Kötü Tanrı'nın neden karanlık kaynak enerjisi kullanabildiği hala açık bir şekilde cevaplanmamıştı.

 

Atasal Tanrı, Atasal İlahi Sanat ve İlkel Kaos'un duvarı ile ilgili tüm bilgiler tamamen efsane olarak kabul edilebilirdi.

 

“Kötü Tanrı karanlık kaynak enerjiye sahip olduğu gerçeğini kendi çağı boyunca sır olarak sakladığına göre, benim de aynını kendi kaynak enerjim için yapmam en mantıklısı gibi gözüküyor. Bu sadece benim bildiğim bir sır olmalı.” dedi Yun Che yavaşça.

 

Kötü Tanrı'nın karanlık kaynak enerjisini saklamasının en muhtemel sebebi bir iblis muamelesi görmek istememesi denilebilirdi. Yun Che de bir iblis muamelesi görmek istemiyordu.

 

“...” Altın Karga Ruhu cevap vermedi.

 

“Altın Karga Ruhu, Kötü Tanrıyla alakalı olmayan ama sana sormak istediğim bir şey var.” Yun Che kafasını kaldırarak konuştu. “Tanrılar Âlemine nasıl gidileceğini biliyor musun?”

 

“Kaynak Enerjin ilahi yola adım attığında, doğal olarak daha yüksek bir düzlemin varlığını hissedeceksin. İlahi gücün dengelendiğinde ve İlkel Kaos'un içinde uzun süre kalabildiğinde, Mavi Kutup Yıldızını terk edebileceksin ve bir gün Tanrılar Âleminin yerini de bulacaksın.”

 

Altın Karga Ruhu konuşmasını bitirdikten sonra Yun Che'ye ani bir soru sordu: “Tanrılar Âlemine gitmeyi neden arzuluyorsun? Daha üst seviye bir güç arzuluyor olabilir misin?”

 

Yun Che küçük bir nefes almadan önce kafasını salladı. “Gidip gitmemem gerektiğini şu anda ben de bilmiyorum.”

 

“Hmph, demek öyle.” Yun Che'nin sözleri Altın Karga Ruhu'nun zihninde ampullerin yanmasına neden oldu. “Ustan ayrılırken, sana Tanrılar Âlemine gitmeni ve onu takip etmeni yasakladığını söylemiş olmalı. Ancak diğer yandan sen, umutsuzca onu tekrar görmek istiyorsun.”

 

Yun Che kafasını şiddetle sallamaya karar vermeden önce hafifçe kafasını salladı.

 

“Hahahaha.” Altın Karga Ruhu büyük bir kahkaha patlattı. “Bu asil ezik bir Anka Ruhu olsaydı seni Tanrılar Âlemine girmekten alıkoymak ve caydırmak için elinden geleni yapardı. Ancak bu asil seni bir konuda bilgilendirmek zorunda…”

 

“?” Yun Che'nin kafası şaşkınlıkla sarsıldı.

 

“Eğer ustanı tekrar görmek istiyorsan, Tanrılar Âlemine beş yıl içinde ulaşmak zorundasın! Eğer ulaşamazsan, onu canlı kanlı görmeyi tamamen unutabilirsin!”

 

Not: Önceki bölüme neden açıklama yapmıyorsunuz tarzı yorumlar gelmiş. Biz artık açıklama yapmak değil eylemlerimizle size göstermek istiyoruz.

Ortada bir sorun olmasa bölümler zamanında gelecekti. Bölümler hızlanıcak diyorsam hızlanır. İnanmayan varsa gözleriyle görecek zaten. 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41582 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44032 Bölüm Sayısı


creator
manga tr