Bölüm 969: Umutsuz Yetişim

avatar
11098 34

Against The God - Bölüm 969: Umutsuz Yetişim


 

Bölüm 969 - Umutsuz Yetişim

 

Kısa bir süre içinde, Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapı Yun Che'nin kaynak gücünü büyük bir ölçüde arttırdı. Vücudundaki kaynak enerjisi huzursuz bir kargaşa içindeydi, ancak bu kaçınılmaz bir yan etkiydi.

 

Yun Che, Cennet Cezalandıran Kılıcı iki eliyle yakaladı, ancak kılıç aniden yere düştü ve ağır bir şekilde çarptı.

 

Kaynak gücü artmış olsa da normal haliyle neredeyse beş milyon kilograma ulaşan Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcı kontrol etmek hala zordu.

 

Yun Che gözlerini odakladı, “Araf” kapısını açtı ve kaynak enerjisi çılgınca dalgalanmaya başladı. Cennet Cezalandıran Kılıcı her salladığında bu korkunç gücün etkisiyle bulunduğu yerde hava akımları ortaya çıktı ve önünde bağımsız boşluklar açılmaya başladı. Yun Che yüksek sesle kükredi ve sonra bütün vücudu Altın Karga İlahi Alevleriyle bütünleşti. Tüm gücüyle Cennet Cezalandıran Kılıcı kullandı ve kılıçla işaret ettiği her yerde alevlerden oluşan deniz yanılsamaları oluşup patladı.

 

Boom boom boom boom boom boom…

 

Yetişim odasındaki sıcaklık büyük ölçüde arttı. Buz sisi dağıldığında, buz ruhları hızla panik içinde kayboldu. Son alev patlaması sonrasında, Yun Che dizlerinin üzerine düştü ve onun Cennet Cezalandıran Kılıcı neredeyse elinden yere düşüyordu.

 

Altmış yedinci vuruş!

 

‘Araf’ kapısının gücüyle birlikte Altın Karga alevleri, Cennet Cezalandıran Kılıcın tam olarak altmış yedi vuruşluk saldırısına izin verdi. Bu zaten son derece büyük bir gelişme oldu. Eğer şimdi Ji Hanfeng ile karşılaşsaydı, Gürleyen Cennet'i açmadan onu yenebileceğinden yeterince emindi.

 

Ama hedefine ulaşmak için bu seviyedeki bir gelişme hala çok, çok, çok azdı.

 

“Eğer... Cennet Cezalandıran Kılıcı istediğim gibi kullanabilirsem...” Yun Che nefesini dengelemeye çalışırken bunları kendi kendine söyledi

 

Daha fazla çabalamalıyım...

 

Başını kaldırdı ve aniden o zamanlar İlkel Kaynak Arkının altındaki mekansal fırtınayı hatırladı... Yoğunlaşan türbülansın onun kaynak gücünü büyük bir sıçrayışla nasıl anlık olarak yükseldiğini düşündü.

 

Daha sonra orijinal uzaysal fırtınanın uzaydan geçen İlkel Kaynak Arkından geldiğini ve gittikçe daha güçlü olmaya devam eden uzaysal fırtınanın Jasmine tarafından kasıtlı bir müdahale olduğunu öğrendi... Bunun amacı limitlerini tekrar tekrar aşmasını sağlamaktı.

 

Sınırlarını aştıktan sonra “yeniden doğuş"un her biri başka bir atılım oldu.

 

Acı... Limitler...

 

Garip bir ışık aniden Yun Che'nin gözlerinin derinliklerine parladı.

 

Ayağa kalktı ve gökyüzünden bir kare şeklinde bir yıldız gibi titreyen bir taş parçasını Gökyüzü Zehir Sedefinden çıkardı. Mu Sushan tarafından kendisine verilen Yıldız Seçen Taş.

 

Yun Che Yıldız Seçen Taşın üzerine usulca sıçradı. Yavaş yavaş oturdu ve ferahlatıcı bir hava akışı aniden Yıldız Seçen Taştan çıktı ve tüm vücudunu örttü. Bu, onun daha fazla enerjik hissetmesine ve eskisine göre daha az yorgun hissetmesine neden oldu.

 

Bu tür hava akışı diğer insanlara yabancı veya gizemli gelebilirdi, ancak Yun Che ne olduğunu çok iyi biliyordu... Çünkü açıkça bu dünyevi enerjiydi!

 

Onun işlevi aslında Cennet ve Dünya'nın enerjisini toplamaktı!

 

Yun Che'nin daha önce Yıldız Seçen Taş hakkında duyduğu açıklamalar, işlevinin kaynak enerjinin dolaşımını hızlandırmak için olduğunu düşünmesini sağlamıştı. Yun Che Cennetin ve Dünya'nın enerjisini toplayabilmesini hiç beklemiyordu... Gerçekten de yıldız ışıığında banyo yaparak oluşan büyülü bir taştı!

 

Bu keşif Yun Che'yi son derece heyecanlandırdı. Hemen odaklandı ve Buda'nın Büyük Yolunu deveran etmeye başladı.

 

Tanrı Alemindeki dünyevi manevi enerji, alt alemlerden çok daha saf ve daha kalındı. Yıldız Seçen Taşın güç toplama büyülü yeteneğini ekleyerek, Yun Che'nin vücuduna akan Cennet ve Dünya'nın enerjisi bir sel gibiydi, boşaltılmış kaynak enerjisini hızla geri kazanıyordu.

 

Otuz dakika sonra, Yun Che gözlerini açtı.

 

Boşaltılmış kaynak enerjisi kısa bir otuz dakika içinde tamamen iyileşmişti!

 

Bu tür bir hız o kadar şok ediciydi ki, neredeyse hem gökleri hem de yeryüzünü sallayabiliyordu ve Mu Sushan gibi güçlü bir gelişimciyi sersemletmek için yeterliydi.

 

Yıldız Seçen Taşın üzerinde duran Yun Che, eline Cennet Cezalandıran Kılıcı alıp, yere atladı.

 

Gürleyen Cennet!!”

 

Boom!

 

Ortaya çıkan kaynak enerjisi o kadar yoğun ve güçlüydü ki hava akımının yarattığı boyutsal mekan patlamaları, odanın tamamen kaos içinde görünmesini sağladı. Çıkarttığı sesler de dağların çökmesinin ardında bıraktığı gürlemeler kadar şiddetliydi.  Sanki Yun Che öfkeli bir canavara dönüşmüştü. Cennet Cezalandıran Kılıcın her savrulmasıyla ortaya çıkan kabusundan uyanan yıkıcı bir fırtına patlamalara eşlik ediyordu.

 

Şok edici derecede yüksek bir sesle, oturma odasının zemini aniden her yerde uçan paramparça kayalarla birlikte patladı. İkinci vuruşta, zemin doğrudan yerinden söküldü. Üçüncü vuruşta, şu anda havada bulunan paramparça kayaların hepsi küçük toz zerreciklerine dönüştü.

 

Sadece üç vuruş olsa da, Yun Che'nin kollarında yaralar ortaya çıktı ve kan sızıyordu. Bununla birlikte, Yun Che'nin hiç durmaya niyeti yoktu, gözlerindeki ifade hala bir ulu kurt kadar şiddetliydi. Dördüncü vuruşta, kıpkırmızı alevler Cennet Cezalandıran Kılıcı yaktı. Savrulduğunda, önündeki birkaç kilometre alan anında ölümcül bir alev denizine dönüştü.

 

Boom! Boom! Boom!

 

Her vuruş tüm gücüyle yollanıyordu; her vuruş onun karşısındaki düşmanla sanki karşı karşıya geldiğini gösterir gibi kuvvetliydi.

 

Yedi vuruştan sonra Yun Che nihayet inledi, kaynak enerjisi tamamen bitmişti. Cennet Cezalandıran Kılıç elinden uçtu ve parçalanmış ağır zeminde dizlerinin üstüne çökmüş bir halde durdu. Tüm vücudu durmadan titriyordu, birkaç yüz kan izi vücudunun farklı bölgelerinden çıktı ve her yere hızla yayıldı.

 

“Gürleyen Cennet” kesinlikle şu an kontrol edebileceği bir şey değildi. Tüm gücünü “Gürleyen Cennet” durumunda kullandığı yedi saldırıdan sonra tamamen tüketmişti. Yun Che'nin vücudu şu anda acı çekiyordu, vücudundaki tüm kemikler sanki kırılmış gibiydi, tüm kasları şiddetle seğiriyordu ve meridyenlerinin yüzde otuzuna yakını zarar görmüştü.

 

“Cough... Cough... Cough...” Yun Che eliyle yeri tuttu ve biraz kan öksürdü.                              

 

Eğer başkası bu tür bir hasar almak zorunda olsaydı, zaten yarı ölü olurdu.

 

Ayrıca, aynı zamanda kaynak damarlarında kurtarılamaz bir yaralanma olacaktı.

 

Yun Che bir süre yerde felç halinde kıpırdayamadan kaldı, sonra nihayet Yıldız Seçen Taşa doğru zorlukla vücudunu taşıdı. Hareket ettikçe sızan kanının bıraktığı iz vücudunun arkasında kaldı.

 

Vücudu aşırı acı içinde spazmlar geçirse de gözlerinde neredeyse engellenemez bir heyecan ortaya çıkmıştı. Eli Yıldız Seçen Taşa dokunduğunda, hiç hareket edecek gücü yoktu. Nefesi bile son derece zayıftı.

 

Sadece böyle...

 

Tıpkı bu şekilde... Limitlerimi yırtmak... Ölüme yakın olma hissi!

 

Yun Che gülmeye başladı. Bir süre orada felç oldu, aniden dişlerini ezdi ve Yıldız Seçen Taş üzerine kendini doğrultabilmek için derinden kükredi. Zorlukla oturmayı başardı ve hemen Buda'nın Büyük Yolunu deveran ettirerek kaynak enerjisini yenilemeye başladı. Yıldız Seçen Taşın büyülü gücünün altında Cennet ve Dünya'nın enerjisi hızla toplandı ve Yun Che'ye doğru akmaya başladı, vücudunu ve kaynak damarlarını yeniliyordu.

 

Bu sefer öncekinden tamamen farklıydı. Daha önce kaynak enerjisini tüketmişti, ancak bu sefer vücudu ciddi bir şekilde yaralanmıştı ve kaynak enerjisi ciddi bir şekilde tükenmişti.

 

Ay Katleden İblis İninde Ay Katleden İblis Egemeni ile karşı karşıya kaldığında, Gürleyen Cennet kapısının açılmasının sonucu olarak tam bir iyileşme sağlamak için tüm bir hafta boyunca enerjisinin yenilenmesi gerekmişti.

 

Muhtemelen böyle bir durumdan tamamen kurtulabilen ve artık herhangi bir yan etki bırakmayan tüm dünyadaki tek kişiydi. Başka biri olsaydı bırakın iyileşmeyi, hayatta kalmak bile onun için bir mucize olurdu. Hayatta kalabilse bile bedeni ve kaynak damarları ölene kadar sakat bir şekilde yaşardı.

 

Ve bu sefer…

 

İki saat sonra, Yun Che'nin yanakları artık solgun değildi ve yavaş yavaş kırmızıya dönüyordu.

 

Dört saat sonra nefesleri son derece kararlı hale geldi.

 

Sekiz saat sonra... Yun Che yavaş yavaş gözlerini açtı, bir çift azimli göze bakıldığında zayıflık belirtisi göstermeyen bir ışığın olduğu rahatlıkla fark edilebilirdi.

 

Sekiz saatlik kısa bir süre içinde, yaraları ve kaynak enerjisi tamamen iyileşti!

 

“Pekala!”

 

Yun Che Yıldız Seçen Taş'tan aşağı sıçradı, Cennet Cezalandıran Kılıcı tekrar eline alarak vucudundan çıkan katliam aurasını serbest bıraktı ve muhteşem bir canlılıkla doğruldu.

 

Daha önce kabus gibi geçen “Gürleyen Cennet"in sonuçlarından kurtulduktan sonra, ”Gürleyen Cenneti” bir kez daha açtı.

 

Gücü anında inanılmaz bir sıçrayışla arttı, beş milyon kilogramlık Cennet Cezalandıran Kılıç artık elinde son derece hafif bir şekilde oturuyordu.  Vücudundaki hücreler ağır basınç altında titriyordu, sanki her an patlayacak gibilerdi.

 

Yun Che'nin gözlerindeki ifade şiddetliydi. Tüm iradesini birleştirdi ve kılıcı parçalayan göğe yoğunlaştırdıktan sonra tüm gücüyle ilerledi... Gürleyen Cenneti her açtığında, kendini ölüme itecekti. Tüm gücünü koyduğu her vuruş onu ölüm uçurumuna bir adım daha yaklaştırıyordu.

 

Hayatını riske atıyordu; Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapını zorla alarak hayatını riske atıyordu ve yine, yine hala hayatını riske atıyordu. O kadar çok uğraşmasının nedeni sadece Jasmine'i tekrar görme şansıydı.

 

Çünkü o Jasmine'di, sahip olduğu her şeye değerdi. Küçük bir şans olsa bile çektiği bütün sıkıntıları göz ardı etmeye yeterdi.

 

Bang!!

 

Cennet Cezalandıran Kılıç uzaklara doğru uçtu ve Yun Che bir kez daha yere düştü. Vücudu ağrıdan ve vücudunun altından yayılan kan havuzundan dolayı titredi.

 

Bu sefer yedi vuruş yapmıştı, ama son vuruş alevlerin desteğiyle, en fazla enerjiyi tüketen “Tahrip Edilmiş Gökyüzü, Yok Edilmiş Yeryüzü"nü kullanarak yapılmıştı ve neredeyse tüm kan damarlarını ve meridyenlerini parçalayacak eşiğe geldiğinde kollarının her ikisi de yorgunluktan çöktü. Özellikle de sağ kolu... Vahadaki bir kan çeşmesi gibi bağımsız olmak istercesine kolundan kan boşalıyordu.

 

Gözleri bulanıklaştı, tüm vücudu acı çekiyordu ve kendini çabucak bilinçsiz hale getirmekten alıkoyamadı. Dilini ısırdı ve bayılmamak için vücuduna izin vermemeye çalıştı. Sonra gücünü nefes almaya yetecek kadar geri kazandığında Yıldız Seçen Taşa doğru kendini sürüklemek için iradesini kullandı.

 

Hah... Bunu yapabilirim... Ben... Ben...”

 

Neredeyse son nefesini verecekken Yun Che son anda Yıldız Seçen Taşın üzerine gelmeye başardı ve tekrardan üzerinde bilinçsiz bir konumda durmaya devam ettti.

 

Aynı şeyi diğer kaynak gelişimcileri uygulasaydı bedenlerini ve kaynak damarlarını tamamen sakatlamasa bile çoğu sadece bir kez yaptıktan sonra sakat olurdu.

 

Ejderha Tanrısının bedeni, Öfke Tanrısının iyileşme yeteneği ve Kötü Tanrı'nın kaynak damarları... Yun Che, hayatını eğitimi için böyle riske atabilecek tek kişiydi.

 

Bir saat sonra Yun Che bir kez daha iyileşti. Yıldız Seçen Taştan ayrıldığı zamandan birkaç dakika sonra, tekrardan Gürleyen Cennet'i açtı...

 

Gürleyen Cennet durumunda kaynak enerjisi çok kısa bir süre içinde tamamen bitti ve ağır yaralı bir halde ölümün eşiğinde duruyordu. Dikkatli olmasaydı ya da iradesi acının etkisinde kalsaydı veya zamanında iyileşemeseydi, yerinde ölmesi için yüksek bir olasılık vardı.

 

O zamanlar İlkel Kaynak Arkında, vücuduna daha az yoğun bir şekilde baskı yapılmıştı ve kaynak enerjisinin bitme noktasına kadar bundan daha uzun bir süre geçiyordu.

 

Bununla birlikte, bu sefer hem vücudunun hem de kaynak damarlarının üzerindeki baskı çok büyüktü.

 

Yetiştirme odası tam bir yıkım sahnesine dönüştü. Cennet Cezalandıran Kılıç tarafından bırakılan yıkıcı güç altında, kendi kendini yenileme hızı bile biraz yavaşlamış gibi görünüyordu. Yun Che yeniden iradesinden kalan küçük bir güç ile kendini Yıldız Seçen Taşa doğru sürükledi, bunun için yalnızca Kötü Tanrının kaynak damarlarının ona bahşettiği güçten yararlanarak ilerlemeye başladı, hepsi Gürleyen Cennet'i tekrar... Tekrar... Tekrar açabilmek içindi...

 

Tekrar tekrar, birbiri ardına bir gün, birbiri ardına bir ay, sonsuz bir döngü içinde.

 

Büyük bir acı, çaresizlik ve ölmenin korkunç riski tüm bu süre boyunca ona asıldı. Sanki başka hiçbir şey umurunda değildi, aniden ele geçirilmiş ve insanlık dışı, zalimce bir yöntem ile deli gibi çalışmaya günbegün devam etti.

 

Nasıl bir sonuç çıkaracağını hiç bilmiyordu. Ama ufuktaki hedefine ulaşmak için onun limitlerini tamamen aşması gerekliydi, her sınırını aşmaya çalıştığında Yun Che'nin gözlerinden akan bir çift gözyaşı beliriyordu... Jasmine'nin ona öğrettiği buydu ve bu düşünebileceği tek çözümdü. [Sefix N: Agaa beeee (╥﹏╥)]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43388 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr