Bölüm 970: Nefrete Maruz Kalma

avatar
11241 32

Against The God - Bölüm 970: Nefrete Maruz Kalma


 

Bölüm 970: Nefrete Maruz Kalma

 

Bu tür umutsuz, kendine zarar veren yetiştirme yönteminin son derece acımasız olduğu söylenebilirdi. Her döngüde, yeniden doğuşu yaşadıktan sonra, vücudu ve kaynak damarları yeniden doğdu ve atılımlar yaşamaya başladı. Dokuzuncu iyileşmesinden sonra, sekizinci vuruşunu yapmak için yeterli enerjiye sahipti. Sanki bir şafak çizgisi ruhunda parladı ve onu daha da çılgın hale getirdi. Her seferinde hissettiği ağrı bile biraz daha az acımasız bir hale geldi.

 

Böyle acımasız ama çirkin bir yetişime dalmış olan Yun Che, zaman geçtikçe bir süreden sonra tamamen uyuşmuştu. Vücuduna, durmadan sadistçe ağır yaralanmalar yaşattı ve yine tam bir iyileşme yapmadan önce her seferinde kaynak enerjisini sonuna kadar tüketti. Her iyileştiğinde Cennet Cezalandıran Kılıcın savrulma sayısı sessizce artarak yedi oldu, sonra sekiz, sonra dokuz... Gittikçe arttı...

 

Üç ay çok hızlı bir şekilde geçti. Yun Che zamanın çoğunu kaynak enerjini yenilemeye çalışarak ve aynı zamanda ona yoğunlaşarak geçirdi. Sonuç olarak sadece birkaç gün geçmiş gibi hissetti.

 

Bu üç ayda iki yüz kattan daha fazla limitlerine ulaşmıştı. Şimdi “Gürleyen Cennet” kapısının açılmasıyla on beş kez Cennet Cezalandıran Kılıç ile tam güç saldırı yapabilmeyi başardı! Dahası, bu sadece maddesel bir artış değildi. Her saldırının gücü öncekileri aştı.

 

Bu süreçte, Yun Che'nin kendisinin bile hissedemediği sessiz bir değişim, vücudunda ve kaynak damarlarında yeni bir devrim oluşturuyordu.

 

Yun Che Yıldız Seçen Taşı üzerinde dik bir şekilde oturdu. Vücudu kan lekeleri ve çürüklerle dolu olsa da ifadesi kıyaslanamayacak kadar sakindi. Bu duruşu sekiz saate kadar sürdürdükten sonra gözlerini açtı. Hem vücudunun durumu hem de kaynak gücü yeniden tamamen iyileşmişti.

 

Onun altında bulunan Yıldız Seçen Taşı tarafından salınan yıldız ışığı, üç ay öncesine göre artık çok daha sönük hale gelmişti.

 

Bu Yıldız Seçen Taşı başka bir kaynak gelişimcisi tarafından kullanılmış olsaydı, gece gündüz durmadan kullansa bile on yıl boyunca kullanmaya devam edilebilirdi.

 

Yun Che Öfke Tanrısı'nın gücünü kullandığı için Cennet ve Dünya'nın ruhsal enerjisini benliğinde toplama oranı diğer kaynak gelişimcilerine göre çok daha yüksekti. Kısa bir üç ay boyunca Yun Che'nin kaynak enerjisi miktarı yüzde yetmiş oranında artmıştı! Ancak yetişime dalmış olan Yun Che bunu henüz hissetmemişti.

 

Gözlerini açtığında, korkutucu, soğuk bir parıltı ortaya çıktı. Bir elini uzattı ve beş milyon kilogramlık Cennet Cezalandıran Kılıç yerden avuçlarına doğru yükseldi ve onu kavradı. O zorla Gürleyen Cennet'i tekrar açmak üzereyken, bir kaynak enerji dalgalanması aniden onun ses iletim yeşiminde oluştu.

 

Yun Che hareketini sessizce durdurdu... İlahi Buz Ankası Tarikatı öğrencilerine gönderilen ses iletim mesajları Buz Ankası Yeşim Gravüründe belirirdi, ancak bu seferki farklı bir yolla Yun Che'ye ulaşmıştı, Mavi Kutup Yıldızı boyutundan gelemeyeceğine göre bu ses iletim mesajı muhtemelen Kar Şarkısı Diyarının farklı bir bölgesinden geliyordu. Mu Bingyun veya Mu Xiaolan bile Yun Che'nin ses iletim izini bilmiyordu.

 

Kar Şarkısı Diyarına geldiğinden beri, sadece bir kişiye ses iletim izi vermişti...

 

O kişi Feng Mo'ydu ve üç ay önce Mu Fengshu'nun önünde onun için konuşmaya cesaret edebilen tek kişiydi!

 

Feng Mo Donmuş Kar Salonu'nun final sınavını geçmişti ve Donmuş Kar Salonu'nun resmi bir öğrencisi olarak kabul görmüştü, ancak aynı zamanda o gün kızdırdığı kişi Donmuş Kar Salonu'nun Ana Salon Ustasıydı! Mu Fengshu'nun tavırlarına bakıldığında onun hareketleri kesinlikle hiç de alçak gönüllü birisi gibi görünmüyordu ve o zamanlar son derece öfkeli birisiydi. Ana Salon Ustası'nın gelecekte Feng Mo'ya sorun çıkarması son derece muhtemeldi... sonuç olarak Yun Che, Feng Mo'ya bir gün iyiliğini geri ödeyeceğini umarken ses iletim izini ona vererek teşekkür etti.

 

Sonuçta şimdi bir Buz Ankası Sarayı öğrencisi ve Mu Bingyun tarafından da korunan biriydi.

 

Yun Che ses iletim mesajına baktığında Feng Mo'nun olduğunu doğruladı ve bu da onun geçmişte düşündüğü yargıları temize çıkarmasına olanak vermişti.

 

“Büyük Kardeş Yun Che... Kurtar beni...”

 

Feng Mo'nun sesi son derece zayıftı ve açıkça acı çektiği anlaşılabiliyordu. Yun Che'nin kaşları gerildi. Hızlıca cevap verdi. “Neredesin!?”

 

Feng Mo'nun yerini öğrendikten sonra, Yun Che çabucak Cennet Cezalandıran Kılıcını çekti ve Yıldız Seçen Taşın üzerinden sıçradı. Daha sonra kaynak enerjisini serbest bıraktı, parçalanmış kıyafetlerini ve kan lekelerini vücudundan arındırdı ve daha sonra üzerindeki parçalanmış elbise vücudunu saran sağlam bir eğitim kıyafetine dönüştü. Tam o yetiştirme odasından çıkmak için ilk adımını atmak üzereyken, aniden yerinde durdu ve daha sonra şaşkın bir bakışla iki elini kaldırdı.

 

Bu duygu...

 

Egemen Kaynak Aleminin onuncu seviyesi!?

 

Kendi güçlü aurasını hissettiğinde bir süre yerinde durup hayrete düşmüştü.

 

Bu nasıl olabilir? Yeşim Düşüren Buz Ruhu Hapını tükettiğimde kaynak gücüm açıkça Egemen Kaynak Aleminin sekizinci seviyesine ulaşmıştı... Ama neden şimdi Egemen Kaynak Aleminin onuncu seviyesindeyim!? Ne zaman geçtim?

 

Dokuz ölümlü alemlerin zirve noktası olarak, Egemen Kaynak Aleminin her küçük bölge atılımında kaynak gücü bakımından ona nitel bir değişiklik eşlik eder. Bu süreç boyunca, kişinin kaynak enerjisi dolaşır ve daha sonra daha yoğun bir hale gelir. Bu bölgeye ulaştıktan sonra, her atılımın yeni bir yeniden doğuş olduğu ve aşırı risk eşliğinde zor ve sonsuz bir süreç olacağı söylenebilir.

 

Yun Che  farkında olmadan kırmayı başarmıştı... Ve bu iki küçük alemin onun için ne kadar büyük bir atılım olduğunun hala farkında değildi.

 

Sanki kaynak gücü sessizce inanılmaz düzgünlükle bir sonraki bölgeye geçti... Bunu hiç hissetmediği noktaya kadar sessiz bir şekilde ulaşmıştı.

 

Yun Che bir süre yerinde hayrete düştü, hala bu olanlara anlam veremiyordu. Bütün kalbiyle yetişim yapmaya yoğunlaşmış olmasına rağmen tüm gücünü Gürleyen Cennet'in egemenliği için serbest bırakmıştı ve sonra derhal zihnini ve iradesini yenilemeye odaklamak ya da muhtemelen ölmemek için bunları yapmak zorunda kalmıştı, onun kaynak gücünü hissetmemesi imkansızdı.

 

Bu Egemen Kaynak Alemi!

 

Acaba yetişim yöntemimle bir ilgisi var mı?

 

Dahası, kısa bir süre içinde... Egemen Kaynak Alemi'nin onuncu seviyesindeyim!?

 

Neredeyse ilahi yolun kapısındayım!!

 

Hem şaşkın hem de çok sevinçliydi.                                                          Kaynak damarlarında garip bir değişiklik olduğunu bilmese de, kaynak gücü gerçekten Egemen Kaynak Alemi'nin en üst seviyesine ulaşmıştı. Bu beklediğinden çok daha fazlasıydı, mucizevi bir ilerleme olsaydı bile... Bu aynı zamanda seçtiği acımasız yetiştirme yönteminin gerçekten şok edici sonuçlar doğurduğu anlamına geliyordu!

 

Xuanyuan Wentian, Egemen Kaynak Alemi'nin sekizinci seviyesinden onuncu seviyesine ulaşması, onun tam olarak altı yüz yıldan fazla zamanını almıştı. Yine de Yun Che sadece üç ay kullanmıştı!!

 

Bu aynı zamanda herhangi bir dış kuvvete bağlı olmadan, sadece kendi kendini yetiştirerek olmuştu. Bu tür bir hız, Tanrı Alemindeki herkesi şok etmek için bile yeterliydi.

 

Yun Che sessizce iblis kökenli kürenin gücünü deveran ettittirdi ve ardından sağ elini kaldırdı. Avucunun içinde yoğunlaşan siyah bir enerji topu çevredeki alanda bulunan tüm ışıkları hızla absorbe etti. Atmosfer gittikçe soğuklaştı.

 

Yun Che, “İblis Kökenli kürenin büyüme oranı tekrardan arttı.” dedi. “Böyle giderse, bir gün kaynak damarlarımda bulunan gücü aşabilir…”

 

İblis Köken Küresi, Yun Che'nin kaynak damarlarıyla tamamen kaynaşmıştı ve kaynak damarlarında gizli, bağımsız bir güç kaynağı olarak düşünülebilirdi. Vücudundaki Kötü Tanrı'nın karanlık tohumundan dolayı iblis kökenli kürenin iktidarının kontrolden çıkmasından endişe etmiyordu.

 

İblis kökenli kürenin gücü yetiştiriciliğinden hiç etkilenmeyen bağımsız bir varlıktı. Bunun yerine her zaman yalnız başına arttı, kuşkusuz Yun Che'ye daha büyük bir cazibe kazandırdı ve onu kullanmak istemesine neden oldu... Ancak kullandığı andan itibaren ciddi sonuçlar doğuracağını biliyordu.

 

“Jasmine bir zamanlar İlkel Kaos'un Kuzeyinin, İlkel Kaos'un Güneyi tarafından asimile edilmesinden sonra bu karanlık enerjinin Tanrı Aleminde daha sapkın bir varlık olarak doğmasına neden olduğunu söylemişti. Şimdi Tanrı Alemindeyim, bunu açığa çıkarmamalıyım... Sanırım İblis Kökenli Kürenin varlığını unutmam en iyisi.”

 

Yun Che kendi kendine mırıldandı, sonra yetişim odasının kapılarını açtı. Tüm kaynak enerjisini serbest bıraktı ve hemen otuz altıncı saraya en yakın ışınlanma oluşumuna doğru uçtu.

 

Donmuş Kar Şehri, Donmuş Kar Salonu'nun dışında yer alan bir şehirdi.

 

Crack!!

 

Kemik parçalanmasının net sesini takiben, karlı zemine inen, biraz ince ve zayıf bir figür göründü. Kırmızı bir kan lekesi altındaki kar tabakasını çabucak boyadı. Kırık sol kolunu desteklemek için vücudunu dikleştirdi. Önündeki iki kişiye inatçı ve vahşi bir bakışla baktı. Yüzünü kapatmış ve ağzının köşesi kan izleri ile dolmuş olsa da, beklenmedik bir şekilde en ufak bir inilti vermemişti.

 

“Oh, bu oldukça inatçı ha.”

 

Mavi kıyafetler giymiş genç bir adam şaşkın yüzünde karanlık bir ifade ile yürüdü. Feng Mo'ya küçümseyici bakışlarla bakan bu genç adam onu ele geçirdikten sonra neler yapacağını düşünmeye başlamıştı. “Tsk Tsk, senin gibi düşük bir bölgeden gelen inatçı bir çöple karşılaşmamıştım.”

 

“Heh, her ne kadar inatçı birisi olsan da muhtemelen biraz daha güç uygularsam daha fazla dayanamazsın.” Orada bulunan başka bir genç adam ellerini göğsüne sardı ve kıpırdamadan durmaya devam etti. Feng Mo'ya bakan bakışları aşağılama ve acıma dolu hislerle bütünleşmişti. “Sadece bir Kar İpeği Tohumu. İtaatkar olmak ve vazgeçmek sence de iyi olmaz mıydı? Kendine bu kadar acı çektirmek için ısrar etmek zorunda mısın? Düşük alemlerden gelen çöplerin beyinlerini nerede kaybettiklerini merak ediyorum, eğer ihtiyacın olursa sana karşılıksız bir tane bulabilirim.”

 

Kar İpeği Tohumu, Donmuş Kar Salonu resmi öğrencilerine dağıtılan en değerli tıbbi tohumlardan biriydi. Bu tohumu elde etmek için öğrencilerin en az üç ay beklemesi gerekiyordu ve bu Feng Mo'nun Donmuş Kar Salonunundan aldığı ilk tıbbi ilaçtı.

 

“Liu Hang, Di Kui!” Fen Mo'nun sol kolu tamamen çıkmıştı ve vücudunda düzinelerce yara vardı. Acı veren kanamalar Feng Mo'nun teninin solmasına ve terinin alnına yağmur gibi yağmasına neden oluyordu. Dişlerini ezdi ve konuştu: “Donmuş Kar Salonu özel savaşları yasakladığı halde bana saldırdınız, ayrıca Salon kötü niyetli hırsızlıklara karşı çıkar ve onların ciddi bir suçla yargılanmaları için ağır kurallar koymuştur... Eğer cesaretiniz varsa beni öldürün... Yoksa vücudumdaki her yara benim kanıtım olacaktır!”

 

“Ah?” Liu Hang ve Di Kui birbirlerine baktı, sonra aynı anda çılgınca güldüler. Kaynak enerjisini kullanarak ayağını yere sertçe vuran Di Kui havalandı ve Feng Mo'ya doğru tekmesini savurdu. Yüksek sesli kahkahaların ortasında, “Kanıt? Ne kanıtı? Vücudundaki yaralanmalar bizim tarafımızdan mı yapıldı? Kim gördü? Gören oldu mu? Şu anda yirmi yıldan fazla bir süredir zaten diyakoz'u* tanıyoruz ve ona saygı duyduk. [Sefıx N: Diyakoz: kilise ve cemaat işlerinde gönüllü olarak papaza yardım eden kimse. Burada demek istenilen okulda bu elemanların tanıdıkları var, kralı gelse bizim yaptıklarımızdan haberi olmaz diyor, ama birazdan eline haşmetliyi verecek birisi yaklaşıyor orası ayrı :D] Söyle bana, sana mı inanacaklarını sanıyorsun yoksa bana mı? Oh, doğru, Kıdemli kardeş Liu, kötü niyetli bir şekilde iftira etmenin de Donmuş Kar Salonunda ciddi bir suç olduğunu hatırlıyorum.”

 

“Siz... Siz ikinizde! Cough...” Feng Mo yere doğru düştü ve karnını tuttu. Öfkesi yüzünden birkaç ağız dolusu kan daha öksürdü.

 

“Tsk tsk, alt bölgelerden gelen bu acınası çöp hala durumu anlamıyor gibi görünüyor.” Liu Hang gözlerini kıstı. “Biz yeni gelen küçük kardeşlerimizi her zaman sevmişizdir. Söylenenleri yapmasalar bile, değişen tek sonuç derslerini öğrenmelerinin daha uzun sürmesi. Donmuş Kar Salonuna girdiğiniz gün Ana Salon Ustasını rahatsız etmeye cesaret eden tek kişi sendin. Seni değer bilmez salak, Ana Salon Ustasının yeğenini yaralayan kişi için konuştuktan sonra bu güne kadar yaşaman bile bir mucize.”

 

“Sen Ana Salon Ustası'nın ne kadar yüksek bir konumda olduğunu biliyor musun? Tabii ki senin gibi ahmaklar için uğraşarak statüsünü ve zamanını harcamak için kılını bile kıpırdatmaz. Ama eğer birisi ana salon ustasının işini görürse, eminim kötü bir ruh hali içinde olmaz. Seni yaralamayı unut, seni sakatlayıp öldürsek bile Ana Salon Ustası adil ve tarafsız olur, bu yüzden bir cezamız olacak... Ama gizlice bizi ödüllendirebilir, hahahahaha!”

 

Di Kui kendinin havalı olduğunu düşündüğü için Feng Mo'nun yanına bile yaklaşmak istemedi, bunun yerine ona doğru yavaşça birkaç adım attıktan sonra hafifçe konuştu: “Küçük Kardeş Feng Mo, sana başka bir şey söyleyeyim. Kıdemli Kardeş Liu Hang'ın kuzeni Buz Ankası Sarayı'nın öğrencilerinden biri. Kıdemli Kardeş Liu Hang'ın kuzeni Liu Yizhou... Ah, hayır hayır, Mu Yizhou Buz Ankası Sarayı'nın en iyilerinin arasından en iyisi. Onun ne kadar yüksek bir mevkide olduğunu, anlayabiliyor musun? Kıdemli Büyük Kardeş Yizhou eğer seni öldürmek isterse Ana Salon Ustası buna karşı olsa bile seni öldürdüğünde onun için herhangi bir sorun olmayacaktır.”

 

“...” Feng Mo sıkıca dişlerini gıcırdattı, ama tek bir kelime bile edemedi. Tanrı Alemine gelebilmek için onca acılara katlandım, bununla da kalmayıp kimsenin hayal edemeyeceği kadar çok çalıştım, ama sırf daha düşük bir alemden geldim diye eziliyorum, adalet nerede? Genel olarak alt alemlerden gelen öğrencilerin büyük bir kısmı bu tür kaba davranışlara uğrayabiliyordu.  Sadece doğal olarak haksızlığa gelemiyordu, buna dayanamadı, bunun sonuçlarının ne olabileceğini bilse bile..

 

“Zaten söylemek istediğim her şeyi söyledim. Kar Tohumunun geleceğinden daha önemli olduğunu mu düşünüyorsun, onu bırak ve kendini bize sat. Bizim sınırlı sabrımızı daha fazla zorlama. Bu senin son şansın. Aksi halde... Bir sonraki hamlemde sağ kolunu sakatlayacağım!” Di Kui yavaşça Feng Mo'nun sağ kolunu hedefleyerek yürümeye başladı.

 

“Sadece sağ koluna dokunmayı deneyin.”

 

Di Kui tam konuşmasını bitirdiğinde, aniden gökyüzünde soğuk, kayıtsız bir ses yükseldi, bu ses onların ruhlarına diz çöktürecek kadar kudretliydi. [Sefix N: Sonraki bölüm küçük yaştaki okuyucularımız için tavsiye edilmez.]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44189 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr