Bölüm 993: Tek Umut

avatar
10929 36

Against The God - Bölüm 993: Tek Umut


 

Bölüm 993: Tek Umut

 

''Hatıralarında, Antik Tanrılar Çağından bazı söylentiler var. Bunların arasında, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'un sırlarından birinde İblis İmparatoru ve diğer dokuz yüz iblis tanrıyı birden İlkel Kaos'un dışına sürdüğü yer alıyor.''

 

Yun Che başı ile onayladı. Bu sözler geçmişte ona Altın Karga'nın Ruhu tarafından söylenmişti; Mo E Ataların İlahi Sanatı parçalarını İblis İmparatoru yemlemek için kullanmış ve İblis İmparator ile birlikte Ataların İlahi Sanatına çalışmışlardı. Sonra, Mo E Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcını kullanmış ve İlkel Kaosun duvarını açmış, İblis İmparator ve İblis Tanrıları İlkel Kaos'tan dışarı sürmüştü.

 

Yine de, İlkel Kaos'un dışında hiçliğin sonsuzluğu hüküm sürüyordu. Bir kez buraya düşenin bir daha gelmesi mümkün değildi. Belki de tek sonuç hiçlikten hiçlik doğması olmuştu.

 

''Öyleyse Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E'nin İblis İmparatoru neden zorla öldürdüğünü biliyor musun??"

 

Kızın sesi ay ışığı altındaki fısıltılar kadar zayıf ve nazikti.

 

Yun Che biraz düşündü, ''Geçmişte Altın Karga'nın Ruhu bana Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E'nin kıyaslanamayacak kadar dik durduğunu ve negatif kaynak enerjisi kullanan bütün varlıkların kötücül olduğunu düşündüğünü söylemişti. İlkel Kaos'un başlangıcında Ataların İlahi Sanatı Antik Tanrılar tarafından geride bırakıldığından bu iblis ırkının ellerine bırakılamazdı. Böylece, zor kullanarak bu şekilde ele geçirdi.''

 

''Huh,'' Kız hafifçe iç çekti, antik zamanlardan usandığını açığa çıkarmıştı. ''O zamanlar, hem tanrılar hem de iblisler tarafından yayılan bu söylentiler, onlar için ''gerçek'' idi. Ancak... Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E, kötülüğe karşı son derece dik ve nefret dolu bir tanrıydı. Doğal olarak, son derece saldırgan, küçümseyici ve kaba yöntemler izledi, İblis İmparator buluşmaya korumasız gelmişti. Ancak Mo E, Ataların İlahi Sanatını yem olarak kullanarak, İblis İmparatora karşı bir şeyler planladı."

 

Yun Che içten içe şok olmuştu.

 

''Cennet Cezalandıran İmparator Mo E, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı tamamen kuşanamıyordu. Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı her kullandığında kendi yaşam süresinden büyük bir miktar kaybediyordu. Kılıcı olmayan İblis İmparatora kazanma ihtimali olsa bile, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcın gücü olmadan İblis İmparatoru ve dokuz yüz İblis Tanrıyı birlikte yenme ihtimali yoktu. Ancak Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı kullanması büyük miktarda yaşam süresi kaybettiriyordu.''

 

Yun Che: "..."

 

''İblis İmparator Mo E'yle karşı karşıya geldiğinde, Cennet Döven İblis İmparator adını almış ve Dört Büyük İblis İmparatorundan biri olan Tanrı Irkı'nın yaratıcı Tanrılarından biriydi. Tanrılar Alemi ile iblisler her zaman uyumsuz olmuşlardı ancak asla tamamen birbirlerine düşman olmamışlardı. Ancak entrikalar ve İblis İmparatorun öldürülmesi, kuşkusuz ki iblis alemine intikam yeminleri ettirecekti. Bu büyük olasılıkla iki alemin birbiriyle garez dolu savaşlar yapmasına neden olacaktı… Bu, hayal gücünün ötesinde bir felaketti. Ayrıca, Cennet Cezalandıran İmparator Mo E'nin böyle bir sonucu düşünmemiş olma ihtimali yoktu.''

 

Yun Che: "..."

 

“Tanrıların ve şeytanların tamamen birbirlerine düşman olması ihtimaline rağmen, aşağılık bir şekilde hayatının büyük miktarlarını kaybetmeyi göze alarak Cennet Döven İblis İmparatoru öldürmeyi seçti… Onu öldürme nedeni nasıl olur da başından beri iblis ırkına ait olan Ataların İlahi Sanatının Parçaları olabilir?''

 

''Öyleyse... sebebi neydi?'' Yun Che'in kalbi güm güm atarken, kaşları çatılmıştı... Kızın söylediği şey, Altın Karga'nın Ruhunun ve diğer antik tanrıların bile bilmediği şeylerdi.

 

Kızın ona dediklerini tam olarak anlayamamasına rağmen, sakin cenneti bile şaşırtacak antik sırları açığa çıkardığına dair belirsiz bir şey hissediyordu.

 

Kızın sesi, aklının ve ruhunun içinde her bir kelimeyi ruhunun derinliklerine damgalar gibiydi, “Bu, sürgün Cennet Döven İblis İmparator dört büyük Şeytan İmparatorun arasında tek dişi olandı. Ayrıca bir kimliği daha vardı...''

 

''Kötü Tanrı'nın karısı.''

 

Bu kelimelerin her biri cenneti sallayacak nitelikteydi.

 

……

 

''N... Ne!?!?!?!?'' Yun Che on nefes kadar donakaldı ve nihayetinde istemsiz bir çığlık patlattı.

 

Kötü Tanrı... bir tanrıydı, hatta bir yaratıcı tanrıydı.

 

Cennet Döven İblis İmparator... Bütün iblislerin imparatoru, İblis ırkının en güçlü İblisi!

 

Bir alemde bir arada bulunan ve birbirine karşı duran tanrı ırkı ve iblis ırkı, birbiriyle uyuşmayan iki ırk...

 

Bu iki uç, tanrı ve iblis ırkı, aslında karı koca mıydı?!

 

Bu nasıl mümkün olabilirdi?!

 

B... Bu nasıl iş böyle?

 

“Sadece bu değil, aynı zamanda bir döl vardı… Tanrının ve şeytanın birleşmesinden doğan bir tabu!”

 

...” Yun Che'in ağzı daha da açıldı. Uzun bir sürenin ardından, şaşkınlıkla nihayet konuşabildi, ''Yani bu... Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'un alçak nedenlerle Cennet Döven İblis İmparatoru sürmesinin nedeni... Aslında Kötü Tanrı'nın... Sss, Kötü Tanrı'nın Mo E ile neden böyle şiddetli bir savaşa girdiğini anlayabiliyorum.''

 

Dik, öfke ve tiksiyle dolu Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E asla iblis ırkına tolerans göstermedi, nasıl olur da tanrının... hatta bir yaratıcı tanrının İblis İmparator ile aşk yaşamasını ve hatta aşklarının bir meyvesi olmasına katlanabilirdi! Gözlerinde bu Tanrı Irkı'nın en büyük utancı olmalıydı. Sadece Cennet Döven İblis İmparatoru sonsuza dek ortadan kaybetmek... utancı temizleyebilirdi.

 

''Bu tabu sır yalnızca Tanrı Irkındaki yaratıcı tanrılar tarafından biliniyordu. Geçmişte, Yaşamın Yaratıcı Tanrısınına hizmet edecek kadar şanslıydım, Li Sou ve ben tesadüf eseri bu konuyu bulduk. Yaşamın Yaratıcı Tanrısı Li Sou bana bu konu hakkında tek bir söz bile etmemem için ant içirdi... Böylece ben yaratıcı tanrılar dışında böyle yasaklanmış bir sırrı bilen tek tanrı oldum."

 

''Sonunda, gönülsüzce dağılmama ve böyle küçük bir yaşam formuna tutunmama neden oldu.''

 

Tanrıların ve İblislerin Antik Çağından bu yana, bu kesinlikle yasaklanmış bir sırdı ve kesinlikle tanrılar tarafından gün yüzüne çıkarılamazdı. Böylece, geçmişte dolanan bu ''gerçek'' Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun Cennet Döven İmparatora Ataların İlahi Sanatı Parçaları yüzünden saldırmasına dönüştü ve Cennet Cezalandıran İmparator Mo E kesinlikle bunun açığa çıkmasına izin vermedi.

 

Ah tabii, bundan sonra Kötü Tanrı yaratıcı tanrı ünvanını kaybederek, sadece Kötü Tanrı haline geldi... Bunun altında aslında böyle bir tabu neden yatıyordu.

 

Kızın sesi zihninde yankılanmaya devam etti, ''Artık Kötü Tanrı ve Mo E'nin neden öyle kanlı bir savaşa girdiğini biliyorsun. Ancak, Kötü Tanrı zaten Mo E'nin kişiliğini biliyordu. O çok dikti, kötülüğe karşı savaşa çok fazla bağlıydı ve tanrılarla şeytanların birlikte var olamayacağı dair güçlü görüşleri vardı. Cennet Döven İblis İmparatoru zorla öldürürken, aynı zamanda tanrı ırkının adı ve onurunu korumalı, Kötü Tanrı'nın eylemlerinin açığa çıkarılmasından sonra tanrı ırkının huzursuzluğunu önlemeliydi. Eğer Mo E kötü ve aşağılık bir insan olsaydı, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç tarafından asla kabul edilmezdi."

 

“Bundan dolayı, Mo E'ye karşı intikamını asla alamayacağını biliyordu… Bu şiddetli savaşta, öfkesi gökleri sarsan sadece Kötü Tanrı değildi. Yaratılış tanrısı Li Suo'dan bu düellonun Kötü Tanrı ile Cennet Döven İblis İmparatorun çocuğunun kaderini belirleyeceğini duymuştum."

 

Çocuğun kaderi? O zaman sonunda kim kazandı? Çocuğa ne oldu?'' Yun Che aceleyle sormuştu.

 

Yaratılış Tanrısının ve İblis İmparatorun çocuğu... Tamamen yasaklanmış bir varlıktı.

 

''Bilmiyorum,'' Kız yavaşça ve kibarca cevap verdi. ''Tanrı aleminde söylentiler yayıldı ve çoğu Kötü Tanrı'nın kazandığına yönelikti. Ancak, Mo E ve Kötü Tanrı dışında kimse gerçek sonucu bilmiyor. Herkes yalnızca Kötü Tanrı'nın Elementlerin Yaratıcı Tanrısı ünvanını bıraktığını ve kendine Kötü Tanrı diyerek olağanüstü bir şekilde kapandığını biliyor. Kendini çok nadiren gösterdi ve artık burnunu Tanrı Irkı meselelerine sokmuyor."

 

...” Yun Che, Antik Çağda bile gökler kadar büyük sırlar olabileceğini yavaş yavaş sindirdi. Ardından soru sordu, ''Bütün bunlar bir tabuysa ve sen Yaşamın Yaratıcı Tanrısına kimseye söylemeyeceğine dair ant içtiysen... Neden bütün bunları bana anlattın?''

 

''Çünkü, bilmelisin.''

 

''Ben... bilmeli miyim?'' Yun Che kendini işaret etti, yüzü şaşkınlık doluydu.

 

"Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E, öldüğü güne kadar tanrı ırkının onuru için verdiği karardan ne tür bir sonuç doğduğunu bilmiyordu. Bugün bile bu sonuç hâlâ bitmemişken… Bir milyon yıl önce, tanrı ve şeytan ırklarının yok oluşuydu. Şimdiyse... insanlar bile bu konu yüzünden yok olabilir.''

 

''Ve eğer o gün gerçekten gelirse, Kötü Tanrı'nın gücünü sırtlamalısın... tek umut sen olacaksın.''

 

Kızın sesi sevgi dolu ve kibardı, ancak Yun Che cennetin sesini duymuş gibi şaşkınlık içindeydi.

 

Ne demek istiyorsun? Anlattığın ''o gün'' geldiğinde ne olacak?'' Yun Che'in sesi çok sıkıntılı, çok gergindi.

 

Kız Kötü Tanrı'nın gücünü onun içinde görebiliyordu. Bu eğer o Buz Anka'nın gerçek bedeni olmasa bile, onun kesinlikle bir Gerçek Tanrı olduğu anlamına geliyordu... o zaman, söyledikleri yanlış olmamalıydı.

 

''Sana şuan söyleyemem, çünkü hâlâ zayıfsın ve korkutucu gerçeği kaldıramazsın. Şimdi en çok ihtiyacın olan şey büyümek. Bunu çok erken omuzlamak, sadece büyümeni ciddi bir şekilde etkiler. Şuan yalnızca iki şeyi bilmelisin... Birincisi, olabildiğince hızlı büyümek, Kötü Tanrı'nın gücünü göklerin altında dalgalandırmak. İkincisi, hayatına değer vermek. Düzgün yaşaman gerekiyor. Eğer ölürsen, son umut da seninle birlikte sönecek.''

 

Ben mi? Son umut...

 

Neden tuhaf bir his var... cennet tarafından seçilip dünyanın kurtacısı olmam hakkında? Gerçekten mi?

 

Bu şokun altında, Yun Che gerçektende heyecan ya da başka bir şey hissetmiyordu. Bunun yerine, bunun biraz sonsuz olduğunu hissediyordu.

 

Yun Che bunun hakkında düşündü ama sonunda konuyu takip etmedi. Başını eğdi. "Anlaşıldı. Gelecekte ne olacağına dair bir fikrim olmasa da, en azından daima güzel bir hayatım olacak."

 

...” Loş bir sesle konuşmadan önce kız bir süre sessiz kaldı, ''Gördüğüm kişiler arasında hayatını en az seven kişi sensin. ”

 

Yun Che: "..."

 

''Yaşamın çok kısa, tecrübelerin az ve gücün ve ruhun daha da az. Eğer bir gün gelir yeterince güçlü olduğunu hissedersen, irade ve anlayışının büyük dalgaları ve sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunda tekrar gel ve beni bul. Sana gerçek hakkında her şeyi söyleyeceğim..."

 

''Ve sana bütün gücümü vereceğim.''

 

''Sen... bana tüm gücünü mü vereceksin? Sonra sen...'' Yun Che buz damarındaki kıza bakarken şok olmuştu. Bu sadece bir gücün bahşedilmesi meselesi değildi, tüm gücünü verirse o şüphesiz ölürdü.

 

Kız ağlayarak hafifçe konuştu, ''Ben Kötü Tanrı kadar soylu ve harika olamam ancak benimde yapabileceğim son bir şey var... kendim için daha iyi bir son düşünemiyorum.''

 

Gerçek hakkında hiçbir şey bilmese de, çoktan bu soğuk damardaki kıza ağza alınamayacak kadar büyük bir saygı duymuştu. Ciddi bir şekilde başını eğdi, ''Pekala! Eğer öyle bir gün gelirse... gelip seni tekrar bulacağım.''

 

''O güne kadar burada sabırla bekleyeceğim. Ayrıca, kaderin tanrıların ve şeytanların yıkılmasından sonra insan ırkının söndürülmesine izin verecek kadar acımasız olmayacağına da inanıyorum… Kötü Tanrı'nın varisinin, varoluşunu bilerek son derece rahatım. Ayrılabilirsin. Yukarıda hâlâ seni bekleyen biri var.''

 

Yun Che başı ile onayladı. Ancak gölün dışında ne olduğunu bilmiyordu, herkes çoktan gitmişti ve yalnızca Kar Şarkısı Diyarı Alem Kralı onun için bekliyordu.

 

''Sen... Sen acaba sorumu cevaplayabilir misin?'' Yun Che gitmeden önce duraksayıp sordu.

 

''Kaynak Tanrı Toplantısından önce nasıl İlahi Musibet Alemine ulaşacağını mı sormayı planlıyorsun?'' Genç kızın sesi gözlerinde düşünceleri görmüştü.

 

Yun Che başı ile onayladı.

 

“Sana yardım edemiyorum. Sonuçta, burası ne benim dünya ne de benim çağım. Ancak, şu anki Kar Şarkısı Diyarı Alem Kralının senin ustan olması kesinlikle en iyi seçenek. Son derece güçlü ve inanılmaz bir zeka kuşanıyor. Önceki ustanlar kıyaslanınca, kaynak yolunda senin ustan olmaya çok daha uygun." "Ama..."

 

Ama?” Yun Che geniş gözlerle baktı.

 

“O sık sık yetişim yapmak için Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'ne girer. Benim ilahi hislerim onun hakkındaki her şeyi hissedebiliyor. Kişiliği son derece eksantrik, tamamen karşıt iki uç gibi... sözlerim bunu tam olarak ifade edemiyor. Şuandan itibaren, onunla tanıştığında ne demek istediğimi anlayacaksın.''

 

Kişilik... İki uç?

 

Ne oluyor lan??

 

Aşırı bir yönüyle de zorba anlamına gelir. İki karşıt uç çözülemeyecek bir düğümdü... üstelik bu onun kişiliği.

 

Yun Che yavaşça başını eğdi, ''Anlıyorum. Geleceğin nasıl olacağını bilmesem de, bir zamanlar ... garip bir görev ya da bir şeyin yükünü taşıyacak kadar soylu olduğumu asla düşünmemiştim. Ancak, yine de seni hayal kırıklığına uğratmamayı umuyorum.''

 

Konuşmasını bitiren Yun Che, daha fazla orada durmadı. Kaynak enerjisini saldı ve su yüzüne doğru çıkmaya başladı.

K.N: Kısaca olay kız meselesi :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45378 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr