Bölüm 1057: Korkunç Keşif

avatar
10220 29

Against The God - Bölüm 1057: Korkunç Keşif


 

Bölüm 1057: Korkunç Keşif

 

''Kardeş Yun, seni Kardeş Huo Ye'nin yanına götüreyim,'' Huo Poyun aceleyle söyledi. "Kardeş Yun gerçekten takdire şayan. Elementleri kontrol etme yeteneği nefes kesici. İlahi Köken Aleminde bulunmasına ve yetişimini buz kökenli kaynak sanatlarında geliştirmesine rağmen, yine de burada bir saat kadar kalabildi. Benim Alev Tanrı Alemimde bile İlahi Köken Alemine sahip öğrencilerin bu kadar dayanması mümkün değil."

 

“Ah, bana bak. Aslında bu konuyu unutmuştum. Poyun, Genç Yun'u al ve biraz dinlenmek için gidin,'' Huo Rulie hızla yanıtladı.

 

“Gerek yok.'' Yun Che alnındaki teri elinin bir hareketiyle sildi ve konuşmaya devam etti, ''Kardeş Poyun, böyle bir ufak konu için başkalarına güvenecek olursam ileride nasıl gelişebilirim. Dahası, sadece bir süre dinlenmek biraz uzaklaşıyorum. Büyük bir şey değil. Neden bana eşlik edecek birine ihtiyacım olsun ki?”

 

O konuşurken, Yun Che hızla düzensiz nefeslerle birlikte yola çıktı, “Kardeş Poyun, yakında geri döneceğim.”

 

''Ah... peki.'' Huo Poyun başta karşı çıkacaktı, ancak Yun Che'nin sözlerini düşündükten sonra vazgeçti.

 

İlahi Ustalar arasında geçen bu savaşın tek bir saniyesini bile kaçırmak istemiyordu. Böylece, Yun Che'ye hiç kimse tek bir bakış atmadan, kendi başına ayrıldı. Onların gözleri şu anda Vermillion Kuş projeksiyonuna kilitlenmişti.

 

Yun Che hızını arttırdı ve kilometrelerce öteye süzüldü. Daha sonra, uzun bir alev taşının arkasında durdu. Onun üzerine hiçbir auranın kilitlenmediğini teyit ettikten sonra, kendi aurasını gizlemek için Gizli Akan Yıldırımı çabucak kullandı.

 

''Tamamdır, şimdi Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nin içine gizlice girmem için mükemmel bir zaman,'' Yun Che sessizce düşündü.

 

İlahi Alemin kalıntılarını beş yüz bin kilometre boyunca içeren bir arazi. Belki de onun derinliklerinde İlahi Musibet Alemi'ne doğrudan geçmesine izin verecek bir hazine olurdu... hayır bu olası değildi!

 

Yun Che ve onun aurası yavaş yavaş Cehennem Hapsi'nin kenarına doğru dönmeden önce birkaç kilometre doğuya hareket etti. Kenardan sadece birkaç kilometre uzakta iken, Ay Dağıtan Şelale'yi dikkatli bir şekilde ayırarak, figürünün anlık olarak anlaşılamaz hale gelmesine neden oldu.

 

Ay Dağıtan Şelale ve Gizli Akan Yıldırımla birlikte kendinin son derece gizli olmasını sağladı. Üç Alev Tanrı Tarikat ustasının, Vermillion Kuş Projeksiyonuna nasıl odaklandığına bakılırsa... keşfedilmesi neredeyse imkansız olmalıydı.

 

Yun Che, alevlerin denizinin kenarına dikkatle ve incelikle yaklaşırken yavaş adımlar attı.

 

Tahmin ettiği gibi, hızlı bir şekilde herhangi bir aksilik olmadan Cehennem Hapsi'nin kenarına ulaşmayı başardı. Bölgede tek bir aura bile yoktu. Yun Che, geri çekilen aurasını sürdürmeye devam ederken ve sessizce hapishaneye atladı.

[Sefix N: Hatırlatma - Tanrı'nın Gömülü Cehennem [Hapsi] / Tanrı'nın Gömülü Cehennem [Hapishanesi] ikisi de aynı anlamda yalnız sondaki sözcük sizin mekanı daha iyi anlamanızı veya aklınızda teori geliştiriyorsanız size daha yardımcı olabilir.]

 

Yun Che'nin bedeni anında alev dalgalarının içinde tamamen kayboldu. Gizlenme hali battığında gittikçe zayıflamaya başladı ve son derece yüksek düzeyde ki yanma enerjisi her yönden onun üzerine doğru dalgalandı. Daha sonra enerji, sıcak hava akımlarına dönüştü ve Yun Che'nin vücuduna aktı.

 

Alev denizinin içindeki Yun Che, çatışmadan kaynaklanan enerji dalgalanmalarını hissedebildi.

 

Alev denizine girdikten sonra, Yun Che'nin bedeni çabucak battı. Göz açıp kapayıncaya kadar, üç kilometrelik bir derinliği yarmıştı... Huo Poyun'un ona bahsettiğine göre, Yan Wancang'ın zihinsel enerjisinin hissedebileceği sınır buydu. Bu derinlikten sonra, üç Alev Tanrı Mezhebi ustasının ruh duygusunun ne kadar istekli kullanıldığına bakılmaksızın onu keşfedemeyecekleri anlamına geliyordu.

 

Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'yle aynıydı. Derinlere indikçe, Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi daha da vahşi oluyordu. Üç kilometre derinliğe ulaştıktan sonra, alevler zaten tamamen hayal gücünü aştığı bir seviyeye ulaşmıştı.

 

''Buradaki alevlerin tek bir kümesi, muhtemelen daha düşük bir alemdeki bütün bir denizi buharlaştırmak için yeterlidir," Yun Che kendi kendine düşündü. ''Sadece üç kilometre batmama rağmen, alevler bu kadar dehşet verici bir hale geldi. Daha aşağısının ne olacağını hayal etmesi bile çok zor. Çok korkunç bir yer. Bu sadece beş yüz bin kilometreyi kapsamakla kalmıyor, en ufak bir zayıflama olmadan yüz binlerce yıldır sürekli yanmaya devam ediyor.”

 

''Tüm bu enerjinin kökeni, muhtemelen alev damarıdır...'' Yun Che nazikçe iç çekti. Alev damarı, Gerçek Tanrıların İlkel Dönemi'nden kalan bir şeydi. İlkel Kaosu kontrol edebilen Gerçek Tanrıların dönemi. Bugünün insanları için, onlar gerçekten düşünülemez ve anlaşılmaz varlıklardı.

 

İlkel Kaosun gücünü kontrol etme yeteneği tekrar ortaya çıkarsa- Gerçek Tanrıların gücü karşısında, İlahi Usta Alemi'ndeki uzmanların sadece önemsiz bir böcek olarak görüneceği kesindi.

 

Yun Che, alevli aura'nın aşağıdan ona doğru yükseldiğini hissettiğinde kendince iç çekmeyi bıraktı. Kaynak enerjisini deveran ettiği ve alev dünyasının derinliklerine indiği için bu konuyu düşünmeyi bıraktı.

 

Altı kilometre...

 

Dokuz kilometre...

 

On iki kilometre...

 

On beş kilometre!

 

Tam o anda, kızılımsı kırmızı bir ışık gökleri delerek yukarıya doğru yükseldi, bu parlayan ışık Yun Che'nin gözlerini kamaştırmıştı.

 

Alevlerin zaten bu kadar sıcak olduğu bu yerde, burayı tanımlamak için hiçbir ölümlü kelime yeterli niteliğe sahip değildi; bu renk alevler tarafından engellenmiş gibi görünüyordu. Yine de kızıl kırmızı ışık, geçerken son derece belirgindi. Dünyadaki gibi bu arafta bile, açık ve göz kamaştırıcı kaldı.

 

Yun Che'nin figürü o anda yavaş yavaş durdu... çünkü kaynak enerjisini kullanarak daha fazla batamazdı.

 

Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi şu anda ayaklarının altındaydı!

 

Yun Che'nin iki ayağı sağlam ve düz bir yüzey üzerinde durdu. Bir kayaya benziyordu ancak öteyandan Yun Che'nin zihnindeki hiçbir kayaya da benzemiyordu, bu alevlerle temas ettiği halde erimeden kalmışlardı. Belki de Cehennem Hapsi'nin altındaki "kayalar" da Gerçek Tanrı Döneminden kalma kalıntılardı.

 

Ateşin ruh enerjisi, Yun Che'nin vücuduna bir kasırga edasıyla iniyordu. Bununla birlikte, absorbe etme oranı üç bin metre derinlikten bu yana sınırına ulaşmıştı. Bin metre sonra tek değişiklik... Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nde bin metreden sonra meydana gelenle aynı değişiklik oldu.

 

Dahası, Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nin derinliği, Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nün derinliğine çok benziyordu, yaklaşık on beş kilometreydi.

 

Buradaki enerjinin aşırı saflığı, Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nün derinliklerindeki enerjiyle karşılaştırılabilirdi. Buradaki dünya kimsenin hayal edemeyeceği korkunç bir cehennemdi. Yun Che, zihninde “burada hayatta kalabileceği” kavramı ortaya çıktığı için uzun bir süre burada kaldı.

 

Buraya neden geldiğini hatırlayınca, Yun Che bir kez daha hızla ilerlemeye başladı. Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nin altındaki alevler gerçekten beş hissini engelleyemedi veya hızını azaltamadı. Sadece onun için bir güç kaynağı oldu. Ancak, Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi beş yüz bin kilometre boyunca uzanıyordu. Hazineleri ararken, kalıntıları ve benzeri şeylerin arasında samanlıkta iğne bulmak için çalışıyor gibiydi. Ancak Yun Che bu yere girme kararını verdiğinde, şansını denemeye karar vermişti. Dahası, sadece rastgele bir yön seçmiyordu, görüş alanı içindeki kızılımsı kırmızı ışığın bulunduğu yöne doğru ilerliyordu.

 

Kızıl kırmızı ışığın sıçrayan çizgisinin, Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'ni destekleyen ilkel alev damarı olması son derece muhtemeldi!

 

Yun Che kızıl ışığa doğru hareket ederken alevlerin arasında bir yıldırım arkı gibi hızlıca geçti. Hızlı hareket etse de, onun etrafındaki sahne aynı kalıyor gibiydi. Ayakları aynı garip kayaya indi ve yine tamamen alevlerle çevrildi. Sıcaklık ve aura da tamamen birbirine benziyordu. Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü ile karşılaştırıldığında, saf enerjinin gittikçe daha da farklılaştığını hissedebiliyordu.

 

İki saat geçti...

 

Dört saat geçti...

 

Yun Che hâlâ tamamen alevlerden yapılmış bir dünya tarafından çevriliydi. Dört saatten fazla bir süredir aynı yönde hareket ediyordu, henüz tek bir hazine veya kalıntı bulamamıştı. Tek fark, görüş alanındaki kızılımsı kırmızı ışığın çok daha büyük hale gelmesiydi.

 

“İyi değil. Çok uzun zaman oldu. Geri dönmek bana aynı zamana mal olcak... bir saat daha arayacağım. Eğer bir şey bulamazsam bile, geri dönmek zorunda kalacağım.”

 

Yun Che henüz vazgeçmeye hazır değildi ve alevlerin denizinde ilerlemeye devam etti. O anda kalbi aniden vahşice atmaya başladı.

 

Yun Che'nin figürü, avucunun bilinçaltında kalbinin üstünde kendi göğsüne bastırdığı için aniden durdu.

 

Bu his...

 

Sanki bu his onu kendi huzuruna çağırıyordu.

 

Bu his biraz hayali olmakla birlikte, gizemli ve belirsiz bir şeydi, ama aynı zamanda garip bir şekilde açıktı. Sanki bir tür kadim ses, bir an için kalbine ve ruhuna karşı ağır bir şekilde bastırmış gibiydi.

 

Yun Che'nin bakışları antik kıpkırmızı ışığa sabit bir şekilde baktı... az önce yaşadığı garip duygunun o yönden geldiğini hafifçe hissetti.

 

Bu da neydi?

 

Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nün altındaki İlahi Buz Ankası'nın ruhuna benzer bir şey olabilir miydi… varoluşunun son kısmını korumak için burada kalan, tamamen ortadan kaybolmamış eski bir ilahi ruh muydu?

 

Eğer öyleyse, bu ruh neden onu çağırıyordu?

 

Sessizce kendi kendine düşündüğü gibi, Yun Che aniden zihinsel enerjisini harekete geçirdi ve ileriye doğru koşarken hızını keskin bir şekilde artırdı. Bununla birlikte, büyük bir gölge aniden ortaya çıkmadan önce birkaç on metre ilerledi. Aniden, etrafındaki aurada hafif bir değişiklik meydana geldi.

 

Bu mu?

 

Yun Che, önündeki garip gölgeye yavaşça yaklaşırken hemen yavaşladı. Yaklaştığında, anormal aura hızla yoğunlaştı. Aura belirli bir dereceye kadar yoğunlaştıktan sonra, Yun Che ani bir aydınlanma geçirdi…

 

Bu aura ... o antik boynuzlu ejderhanın aurasına son derece benziyordu!!

 

Vermillion Kuş Projeksiyonu sadece görüntüleri değil, aynı zamanda sesleri ve son derece temel auraları da yansıtabiliyordu.

 

Böylece, Yun Che ilk bu anormal aurayı hissetti, bu konuda tanıdık bir şey olduğunu hissetmişti. Ama şimdi, bunun kuşkusuz boynuzlu ejderhanın aurası olduğunu kesin olarak biliyordu!

 

Burası olabilir mi...

 

Yun Che, hem yüksekliği hem de genişliği üç yüz metreden daha büyük olan bu devasa gölgenin derinliklerine ilerlemek için hızını bir kez daha artırdı.

 

“Gerçekten...” Yun Che sessizce kendi kendine mırıldandı.

 

Gölge bir in şeklini oluşturdu.

 

Burada yaşayabilecek varlıklar göz önüne alındığında, aura izi olmasa bile, Yun Che hâlâ bunun antik boynuzlu ejderhanın ininin olduğuna tamamen emin olurdu.

 

Huo Poyun daha önce antik boynuzlu ejderhanın her zaman ortaya çıkmaya hazırlandığı yerin kuzey kıyısında bulunduğunu ve onun ininin bu yönde bir yerde olacağını belirtmişti… ve bunun doğru olduğu ortaya çıktı!

 

Sadece, Yun Che inine aslında bu kadar yakın olacağını hiç düşünmemişti. Ejderha pullarını döktüğü zamanlarda kasten güneye hareket ederdi, çünkü savaş sırasında inini yok etmekten korkardı.

 

Aslında, kazara eski boynuzlu ejderhanın inini bulmuştu… bir korku dalgası aniden Yun Che'nin kalbine doğru ilerledi, çünkü şu anda geldiği için şanslıydı. Aksi takdirde, buraya geldiği için hayatını kaybedebilirdi.

 

Ama buraya geldiği için... doğal olarak eli boş dönemezdi!

 

Ölümlü bir ejderha bile hazinelerle kaplıydı, bu antik ejderha kim bilir nelerle doluydu! Heyecanlı Yun Che hızla inine koştu.

 

Ve siyah bir yüzle çıktı.

[S.N: 'Black face' deyim gibi görünüyor, ben tam anlayamadım; bilen varsa yazsın.]

 

Bunun nedeni, ejderhanın ininin çok temiz olmasıydı, sanki biri gelipte önündeki tüm alanı süpürmüş gibiydi. Boynuzlu ejderhanın kalın aurası dışında hiçbir şey yoktu!

 

Bir parça ejderha pulu bulmayı bile umuyordu... ama hiçbir şey yoktu, sanki temizlikçisi vardı!

 

“Ah.” Yun Che, kasvetli bir şekilde iç çekti, "Antik boynuzlu ejderhanın bedeninden dökülen herhangi bir şeyin bu yerin hiçliğinde anında yakılacağını bilmeliydim... Hmm?”

 

Mırıldanırken, Yun Che'nin kaşları aniden büyük bir şaşkınlık içinde kalktı.

 

Bu inden beş yüz metreden daha uzak olmayan bir gölge gördü.

 

Gölgenin şekli ve boyutu ejderhanın iniyle inanılmaz bir benzerlik taşıyordu.

 

''O da ne? Bu ejderha iki yuva inşaa edemez, değil mi?”

 

Şaşkın Yun Che daha iyi görebilmek için ileriye doğru adımladı. 

 

Aslında bu şey... başka bir ejderha iniydi. Aslında, sadece benzer değildi, temelde tamamen aynı gibiydi.

 

Aynı boyutta, aynı şekil ve aynı malzemeden yapılmıştı. Tek farklı yönleri, birbirlerine farklı yönlerde olmasıydı.

 

Bu ejderha cidden kendisi için iki in yapmış... Yun Che ejderhanın biraz aptal olduğunu düşünmeye başladı. Sadece kendisi için iki tane yuva inşaa etmekle kalmamış üstüne ikisini de aynı şekilde yapmış. O zaman iki in inşaa etmenin anlamı neydi?

 

Ancak, Yun Che'nin ifadesi aniden bir şey hissettiğinde değişti. Derin şüphe hızla gözlerinde ortaya çıktı.

 

Bekle bir saniye... bu inin ejderha aurası neden daha öncekinden biraz farklı görünüyor?

 

Buradaki alevler o kadar güçlüydü ki, Yan Wancang'ın manevi algısı bile bu yerden kurtulabileceğini varsayarsak tamamen mühürlenirdi. Bununla birlikte, Yun Che'yi en ufak bir şekilde etkilemediler. Boynuzlu bir ejderhanın aurası inde olmasına rağmen, Yun Che'nin manevi algısı son derece keskindi. İlk inden yeni çıkmıştı, bu yüzden ejderhanın aurasını çok net bir şekilde hatırlıyordu. Bununla birlikte, bu ine geldiğinde zihninde bir uyumsuzluk hissi ortaya çıkmıştı.

 

Yun Che hızla ilk yuvaya doğru döndü. Bir an sonra, hızla döndü ve ikinci ine tekrar girdi. Sonra, tekrar ilk ine gitti.

 

Sayısız gidiş gelişten sonra, Yun Che son derece şaşkın hissederken inin merkezinde durdu.

 

"Burada neler oluyor!?

 

Burada iki boynuzlu ejderha ini var ve ikisi de ejderha aurasına sahip... ama her iki yuvadaki ejderhanın aurası birbirine çok benzese de, fark bariz olarak ortada! Olabilir mi...

 

Aniden, Yun Che antik boynuzlu ejderhanın ejder kusurunu hatırladı...

 

Bin yıl önce, antik boynuzlu ejderha ejderha kusuru bölgesinden yaralanmıştı. Mu Xuanyin ve Yan Wancang ejderhanın muhtemel bin yıl içinde böylesi bir yarayı tedavi edemeyeceğinden kesinlikle emindi.

 

Nasıl olduysa... bugün ortaya çıkan antik boynuzlu ejderhanın... tamamen sağlam bir ejderha kusurunun vardı!

 

Acaba olabilir mi...

 

Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nde boynuzlu ejderha yalnız değildi... o zaman bunun anlamı iki boynuzlu ejderhanın varlığı mı!?

 

Aslında burada her zaman iki antik boynuzlu ejderha vardı!!

 

Pul dökme dönemleri de bin yılda bir değil... iki bin yılda birse!?

 

İki antik boynuzlu ejderha her zaman sırayla kendilerini gösterip pul dökmüşlerdi! Çünkü iki antik boynuzlu ejderhanın birbirine son derece benzer bir havası vardı ve bin yılda bir ortaya çıktılar, hiç kimse farkı ayırt edemedi. Daha da kötüsü, Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nin içine saklandıklarında auraları tamamen algılanamazdı.

 

Daha önce hissettiği her çeşit uyumsuzluk, bu korkunç varsayım altında mantıklı hale geldi.

 

Yun Che bu dehşet verici zekanın altında tüylerinin tamamen dikleştiğini hissetti. Aniden, bir çığlık attı ve tüm kalbi çılgınca atmaya başladı.

 

O anda, hedefindeki alev damarı artık daha fazla umrunda değildi. Vücudundaki tüm kaynak enerjisinin her zerrresini deveran edebilmek için kendini zorladı, şu anda tek istediği önündeki uzay boşluğunu kırıp gitmekti...

 

"Olamaz! Usta tehlikede!!"

 

Ama ses iletim yeşimini ezmişti... bu yüzden isteseydi bile onu hemen haberdar edemezdi!

 

İki antik boynuzlu ejderhadan hiçbiri inlerinin içinde olmadığından dolayı muhtemelen biri Cehennem Hapsi'nin altında saklanıyordu.

 

Eğer avlanma bin yıl önce olduğu gibi başarısız olsaydı, o zaman diğer boynuzlu ejderha eskiden olduğu gibi Cehennem Hapsi'nin altında saklanmaya devam ederdi... Bu onların tuzağıydı ve çıkmaza sürüklenmedikçe kullanmayacakları koz kartıydı!

 

Ama bu av farklıydı. Bu sefer üç mezhep ustasının ve Mu Xuanyin'in tavrına bakılırsa boynuzlu ejderhayı öldürme konusunda kendilerine güvenleri tamdı... eğer bu gerçekleşirse, o zaman diğer boynuzlu ejderha hiç kimsenin beklemediği bir anda belirecekti!

 

Mu Xuanyin'in ses iletim yeşimini ezmesinin nedeni, dikkatinin dağılıp elindeki avantajı karşı tarafa bırakmak istememesinden kaynaklanıyordu. Diğer eski boynuzlu ejderha gücünü toplarsa ve mükemmel zamanlama için Mu Xuanyin'in tam konsantrasyon olduğu zamanı seçerse hatta Mu Xuanyin'in kaynak enerjisinin tükenmesine yakın, bitkin düştüğü anı beklerse eğer...

 

Bu şüphesiz ölümcül bir darbe olur.

 

“Sss!!” Yun Che dişlerini o kadar sıkı sıktı ki çatlamak üzereydiler. Gürleyen Cennet'i zorla harekete geçirdi ve daha önce hiç uçmadığ bir hızda uçtu… Şu anda, sadece Mu Xuanyin'in antik boynuzlu ejderhayı henüz bir çıkmaza sokmaması için dua etti. Kesinlikle yapmamalı.

 

Daha hızlı... daha hızlı!!

 

Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nde iki boynuzlu ejderhanın olduğunu kim hayal edebilirdi!!

 

Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nın antik boynuzlu ejderhasıyla ile ilgili kayıtlar en az altı yüz bin yıl önceye kadar gidiyordu. Ancak, kimse bu olasılığı fark etmemişti.

 

Eğer Yun Che Cehennem Hapsi'nin dibine batmasaydı, asla böyle bir şeyi hayal bile edemezdi.

 

Bu iki antik boynuzlu ejderha sadece inanılmaz derecede güçlü değildi aynı zamanda sinsiydi! Onlar kelimenin tam anlamıyla on binlerce yıldır Alev Tanrı Alemini kandırdılar!

[S.N: Aklımdan klasik olayların geçeceğini düşünüyordum lakin yazar beni şaşırttı; cidden bunu beklemiyordum, gittikçe heyecanlanıyorum bakalım diğer bölüm neler olacak..]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44306 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr