Bölüm 5: Düğün Merasimi

avatar
16388 60

Against The God - Bölüm 5: Düğün Merasimi


 

Çeviri için Avare, kontrol / düzenleme için Bora arkadaşımıza teşekkürler…

 

Xia Qingyue iki nedimenin kolları arasında belirdi. Başının üstüne kırmızı bir anka kuşu tacı takmıştı. Güzel bir boncuklardan yapılmış bir perde şimdiki ifadesini saklarken bütün yüzünü örtmek için anka kuşu tacından sarkıyordu. Yumuşak ve parlak siyah saçı omuzlarının arkasına güzellikle düşmüştü. Kırmızı düz cübbesi “dört mutluluk” bulut deseniyle süslenmişti ve kemeri narin dar belini sergiliyordu. Kemerinde,  zarif yeşim taşından yapılmış bir nazarlık sallandığı sırada püskülündeki inciler de sallanıyordu, altın rengi ayakkabılarına yakışır şekilde. Bu belirgin detaylar fevkalade kıyafeti daha bir göz kamaştırıcı yapmıştı.


Xia Qingyue nedimelerin kolları arasında yavaşça Xiao Che’nin yanına geldi ve attığı her adım hafif ve zarifti, sanki bulutların üzerinde yürüyormuş gibi. Normal bir kişi kesinlikle yürüyormuş gibi görünürdü ama eğer onun bedeninde olsaydılar, bulutun tepesine binmiş bir peri gibi görünürlerdi. Her zamanki duruşu o kadar güzeldi ki… Xiao Che bu gözlere böyle bir şölen gördüğüne inanamamıştı.


Xia Qingyue sonunda at arabasının önüne geldi ve iki nedime kafalarını eğerek arkaya doğru yürüdü. Mavi Rüzgâr İmparatorluğu’nun düğün geleneklerine göre, gelini, gelin tahtırevanına damat getirecekti. Xiao Che ileri adım attı ve Xia Qingyue’ye yardım elini uzattı. Xia Qingyue zarifçe elini kaldırdı. Ancak Xiao Che Xiao Qingyue’nin elini avucuna aldığı gibi, delici bir soğuk enerji Xia Che’nin elinin içinde çözüldü ve sağ kolunun tamamı acı içerisinde kaskatı kesildi, yarı felce uğramıştı.


Xiao Che sessiz, kayıtsız bir tavırla kolunu indirdikçe ısıran soğuk his yavaşça kayboldu. Kaşlarının arasında kaş çatmadan başka buz gibi soğuk onu vurduğunda, ne herhangi başka bir ifade ne de en ufak ses bile yaptı.


Eğer birisi Xia Qingyue’nin iyi boncuklardan olan perdesini açsa, o kişi, Xia Qingyue’nin güzel gözlerinin şaşkınlık içinde parladığını görürdü ve sonrasında alelacele bir kez daha soğuklaştığını.


Xiao Che atta oturdu ve düğün alayı büyük bir güç ve dinçlik ile devam etti. Xia klanının düğün takımı kısa süre sonra Xiao klanına doğru takip ettiler.


Bir buçuk saat sonra alay Xia klanının ana girişine geri döndü. Bu uzun yolculuk, herhangi bir facia gelişmesini dört gözle bekleyenlerin ümidini boşa çıkararak, pürüzsüz ve sakindi.


Xiao Lie çoktan kapıdaydı ve konukları karşılamak için bekliyordu. Üzücü ki Xiao Che için gelen insanların sayısı bir elin parmakları gibi sayılabilirdi. Konukların çoğu Xiao Lie ve Xia klanı için gelmişti. Xiao Lie’nin ünü ve Xia Klanı’nın  bağlantıları sayesinde bir sürü konuk görülebilirdi. Xiao Klanı evinin girişinin dışında, etkinliği görmeye gelen insanlar sonsuza yakındı, sokaklar o kadar dolmuştu ki bir su damlası bile geçemezdi.


Bu insanların hepsi Yüzen Bulut Şehri’nin bir numaralı güzelinin düğünü için gelmişti.


Xia Qingyue’nin gelin arabası yavaşça sesin ortasında durdu. Perdenin bir köşesi açıldığı gibi hizmetçisi Xia Dongling’in nazikçe konuştu: “Hanımım, vardık.”


Sonrasında, bir el uzandı ve Xia Dongling nazikçe kollarını indirdi. At arabasından çıkar çıkmaz, sağır edici hava bir anda kesildi ve bir birinin ardından gelen derin iç çekmelere bıraktı yerini.


Neredeyse öğlendi. Cübbesi, eğer birisi ona çok uzun baksa gözlerini bulandırarak melteme doğru cezp edici bir şekilde parıldıyorken yumuşak güneş ışığı anka kuşu tacına doğru yansıyordu. Saçları kafasının üstünde yüksek bir topuzun içine toplanmıştı ve kafasını çevreleyen anka kuşu tacı dört katmandandı. En üst katman kaliteli altından saç tokalarıyla donatılmıştı ve en altında bir kaç tane altından anka kuşu oyması vardı. Kırmızı saten altından anka kuşu tacı, sallanan inci püskülünden bir püskülün içine uzanmıştı. Gözleri ve dudakları kısmen açık aynı zamanda kısmen açık olmasına rağmen yüzü açığa vurulmamıştı, güzelliği zarifçe kusursuzdu.

(ÇN: İnci püskülünden püskül –  bunun gibi bir şey)


Bir sürü insan dosdoğru ileri baktıkça bastırılamaz soluklanma sesleri bir biri üzerine bindi, gerçeğe geri kendini vermekten aciz. Bu, Xia Qingyue’nin karizmasının gücü, bütün bunların hepsi yüzü açığa çıkmadan oldu! Yalnızca atmosferine ve pozu temel alınarak, bir resimden dışarı yürümüş bir peri gibi görünüyordu. Güzelliği o kadar uçsuz bucaksız ki kimse gözlerini ondan ayıramıyordu.


Xia Dongling kırmızı bir ipek kumaşı Xia Qingyue’nin eline sardı. Doğal olarak, kumaşın diğer sonu Xiao Che’nin eline bağlandı. Eyerden kalktığı gibi, Xiao Che gülümsedi ve Xia Qingyue’ye yol göstermek için mangalın karşısına yürüdü. Xiao klanının kapı önünde dolaştılar ve direk salonun içine adım attılar.

(ÇN: Oradaki mangal diye çevrilmiş ama resmi bu)


Xiao klanının ana girişinden içeri girerlerken, gürültü yatışmadı. Xiao Che hızını korurken yüz ifadesi değişmedi ama doğal olarak düğünün bir an önce sona ermesini istiyordu.


Burası Xiao Klanının önemli toplantılar için olan merkezi salonuydu. Burayı düğün için kullanmaya izni olan tek kişiler Xiao Klanı lideri ve onun Elderleri idi. Bu düğün için oda büyük ölçekte bir değişime maruz kalmıştı. Gerçekten de görülmesi gereken bir sahneydi. Bir kişinin görebildiğince, sütunların hepsi sarı topaz ile döşenmişti ve duvarlar kıymetli inciler gömülmüş ejderhalara boyanmıştı. Kırmızı bir halı salonun merkezinde boydan boya düz bir çizgi içinde serilmişti ve kısa altından merdivende durmuştu. Güç algılanan altından bir ışık atmosferi dolduruyordu, çoktan güzelce döşenmiş salonu daha da fazla göz kamaştırıcı şekle getiriyordu. Xiao Klanı, Xiao Che için bu kadar büyük bir meblağda para yatırım yapmaya istekli değillerdi ve çoğu Xia Klanından geldi. Xia Hongyi sevgili kızının düğünü için ne kadar harcanması gerekiyorsa harcamaya gönüllüydü.


Xiao Lie ve Xia Hongyi salondaki en yüksek koltuğa oturdular, Xiao Che ve Xia Qingyue’nin girişini izleyen yüzlerin her birinde gülümseme oluşuyordu. Kırmızı halının iki tarafında da üç sıra sandal ağacı sandalyesi vardı, hepsi çoktan insanlarla dolmuştu. Xia klanının lideri, Xiao Yunhai Bey Xiao klanının diğer dört Elderi ile birlikte oradaydı. Xiao Che mutlu bir gülümseme ile yürüdükçe, yüzlerindeki ifade hareketsizdi ama kalplerinin derinliklerinde, küçümseme içerisinde alayla gülüyorlardı.


Xiao klanı birçok nesildir Kaynak’ın yollarında çalışıyordu. Xiao Che’nin kırık bir Kaynak Damarı ile doğmuş olması Xiao Klanı için utanç duyulacak bir şeydi. Eğer Beşinci Elder, Xiao Lie’nin torunu olmamış olsaydı bu şekilde şimdiki gibi içeride kalacağına çoktan kovulmuştu… Ve Xia klanının çok gündeme gelen kızı ile evlenmek üzere olması gerçeği olmasaydı, olay yerinde bulunmayı bırak şahsen görünmek için bile tenezzül etmezlerdi.


Xiao Che’ye gelince, onun ismini duyarlarsa, sadece “çöp” kelimesini düşünebiliyorlardı ve nasıl göründüğünü bile hatırlamadıkları için ilgi göstermiyorlardı. Engin Gökyüzü Kıtasında, eğer bir kişinin destek çıkacak yeteneği yoksa o kişi itibarı hak etmiyordur. Haşin bir gerçeklikti ve aynı klanın üyelerine karşı bile olsa, birçoğunca takip edilen evrensel bir gerçekti.


Genç Xiao neslinin yüzlerindeki ifadeler beklenildiği gibi aynı derecede tutarlıydı. Hepsinin gözü Xia Qingyue’nin üzerindeydi ve gözleri bastırılamaz kara sevdayı maskeliyordu. Gözleri Xiao Che’ye doğru kaydığı gibi, gözleri çıplak kıskançlık ile neredeyse ateş almıştı. Xiao klanının dış çember öğrencileri bu daimi sakat kişiye her zaman tepeden bakmışlardı ve Yüzen Bulut Şehri’nin ele geçirilemez bir numaralı hazinesi ile evleneceğini hayallerinde bile düşünmemişler. Düğün salonundaki bu iki insanın verdiği rahatsız his ölü balıkları çiğ olarak yemeye benzer bir histi.


Düğünden sorumlu kişi lojistik müdürü Xiao De idi. Düğün merasimi sesinin haykırmasıyla başladı.


Törenci başı ilk önce gelini ve damadı tanıttı ve sonra ziyarete gelmiş olan seçkin konukların isimlerini okudu. Devam ettikçe, Xiao Che’nin yüz ifadesi doğal kaldı ama kalbinde su dalgaları çarpışıyordu. Fiilen önemsediği sorunu tekrar tekrar uzunca düşündüğü için törenci başının ondan sonra ne söylediğini dinlemeye zahmet edemedi.


Eli, Xia klanındayken Xiao Qingyue’nin eliyle buluştuğunda hissettiği o ani garip histe neydi? Bir tür Kaynak gücü müydü? Öyle gizemli bir gücü Yüzen Bulut Şehrinde asla duymamıştı. Xia Qingyue’nin on altı yaşında İlk Kaynak Âlemi’nin 10 seviyesine ulaşması bile gerçekten inanılmaz bir beceriydi. Ama o hâlâ 10. İlk Kaynak Âleminin en düşük noktasındaydı; nasıl mümkün olabilir de sesini çıkarmadan, bütün kolunu tamamen felç eden dondurucu bir soğuk yayabilir? Böyle bir seviyede ortaya konan o gizemli güç de neydi?


Ya da… Bu, İlk Kaynak Âlemi’nin 10. seviyesinin doruğuna erişmiş olan Xia Qingyue’nin saklı gücü mü?


Törenci başının sesi durdu. Kısa bir duraklamadan sonra, sesi sekiz oktav daha yüksek geldi:


“İlk reverans, gökyüzüne ve yeryüzüne!”


Xiao Che’nin aklı, Xia Qingyue’ye kapının, gökyüzüne ve yeryüzüne, yönüne doğru reverans yaparken, gözünün ucuyla baktıkça hızlıca döndü.


“İkinci reverans, yaşlılarınıza!”


İki insan, oturan Xia Hongyi ve Xiao Lie’ye karşı 180 derece bir dönüş yaptılar ve boyun eğdiler. Xiao Lie sıkıca kafasını salladı ve Xiao Che’ye ve yeni torun gelinine sevecen bir şekilde gülümsedi. Xia Hongyi de gülümsedi ve rahatlık içinde yüzü parladı.


“Karı ve koca karşılıklı boyun eğsin!”


Xiao Che’nin bedeni Xia Qingyue’ye doğru döndü ve aynı anda Xia Qingyue de onunla yüzleşmek üzere döndü. Ne tereddüt ne de duraklama olmadan gerçekleşen bu seri hareket, Xiao klanının bütün genç nesil üyelerin dişlerini sıkmasını sağlamıştı. Düşüncelerinde, Xia Qingyue’nin bu evliliğe o kötürüm piç ile isteyerek girmediğine ve Xia klanı tarafından zorlandığına inandılar. Onların hayal kırıklığına ki, bu noktaya kadar bile, Xia Qingyue’den herhangi bir direniş yoktu. Olacağını hayal ettikleri, onun varsayıldığı gibi başarısız olan kaçışının ip sırası bile yoktu.


İki insan birbirlerine boyun eğdiler ve birbirine doğru eğildikçe, Xiao Che boncuk perdenin aralığından gözetleyen soğuk gözleri gördü… Buz gibi soğuk gözler herhangi bir duygu izi göstermiyordu.


Genellikle böyle durumlarda, kalabalık coşkulu bir alkışlamaya, sesli kahkahalara ve neşeye boğulur. Ama sadece birkaç insan, evli çift için coşkulu bir şekilde alkışladı, epeyce garipti.


“Kesinlikle Beşinci Elder tebrik edilmeli.” Xiao Yunhai’nin yanında oturan Birinci Elder Xiao Li kelimelerinde alaycı bir tuhaflıkla söyledi.


“Beş Elder’in iyi dileklerini temsilen seni tebrik ederim.” Xiao Yunhai’nin yanında oturan Birinci Elder Xiao Li bile kelimelerindeki garip alaycı aşağılamayı duydu.


İkinci Elder Ciao Bo, Xiao klanı liderinden gelen aynı tuhaflıkla kahkaha attı ve yavaşça devam etti: “Beşinci Elder, böyle yetenekli bir torun gelin almak Xiao klanının görkemini artırdı. Xia Klanının böyle bir damat alması isi gayet kabul edilebilir. Tebrikler.”


Salondaki atmosfer hemen soğudu. Birisi aptal olmadıkça, ağızlarından çıkan “tebrikler” kelimesindeki belirgin hicvi açıkça duyarlardı.Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr