Bölüm 124: İç Sarayın Tanrısal Kaynak Sıralaması

avatar
15356 35

Against The God - Bölüm 124: İç Sarayın Tanrısal Kaynak Sıralaması


 

Çevirmen kim bilmiyom ve ben düzenlemedim (Ratel)

 

“Sen…Sen” Vücudu tümüyle ürperirken, Murong Ye onun sağ tarafı tamamen kızarmış yüzünü tuttu. Küçüklüğünden beri övgü ve saygınlıkla büyütülmüştü. Hatta Mavi Rüzgar Kaynak Sarayında, Dış Sarayın ortalama bir öğrencisi olmasına rağmen, babası Yeni Ay Şehri’nin şefi ve kuzeni İç Sarayın bir üyesiydi. Yani Dış  Saray’daki pozisyonu hiç de düşük değildi. Ona yalakalık yapmak isteyen kişiler, bir denizde yaşayan balıklar kadar çoktu. Bu tür aşağılamalara nasıl katlanabilirdi?

 

Onun böylesine aşağılanmasına sebep olan kişi, aslında onun almayı hayalini kurduğu Lan Xueruo’u alan kişiydi.

 

“Pişman olacaksın… Çok geçmeden, bu dünyaya geldiğin için pişman olmana izin vereceğim.” Murong Ye zeminden tırmandı, kin dolu bir şekilde bağırdı ve sonra mağlup bir köpek gibi yalpalandı.

 

İstediğin kadar deneyebilirsin… Yun Che Murong Ye’nin geri çekildiğini görünce sessizce alay ederek gülümsedi.

 

“Yun Che sen… Sen basit bir şekilde çok düşüncesiz davranıyorsun.”Qin Wuyou onu ezip geçti ve azarladı.”

 

“O beni kılıcıyla öldürmek istiyor, fakat ben sadece onun gururunu zedeledim. Bu yeterli olmalı.” Yun Che sakince söyledi.

 

İç geçirdi. Qin Wuyou’nun dik bakışları duraksadı ve onun ifadesi son derece karmaşık hale geldi.Uzun bir iç geçirdi fakat Yun Che bu iç geçirmenin Murong Ye’e saldırmak için olduğunu ya da Lan Xuerou ile uyumak için olup olmadığını bilmiyordu.Yeni Ay şehrinin şefinin oğlu kimliğiyle, Murong Ye genellikle çok kibirliydi. Mavi Rüzgar Kaynak Sarayında bile hala diğerlerine zulmeder ve onları küçümser, o cezanın bir parçasını hak ediyor. Onun sadece ondan yaşça daha büyük Mavi Rüzgar İmparatorluğunun kuzey kısmının maraşelinin oğlu olan Murong Yi isimli kuzeni buradaydı.Murong Ye’nin Yeni Ay Şehrinin şefi olan babası muhtemelen Kuzey alanının mareşaliyle bir şeyler yapıyordu. Ve eğer onun bu kimliği yeteri kadar önemli değilse, onun diğer kimliği benim bile göz ardı edemeyeceğim bir şey(burada diğer kimliği derken kuzeniyle olan ilişkisinden bahsediyor)… Murong Yi şuan da İç Sarayın bir öğrencisiydi.

 

“İç…İç  Sarayı?” Yun Che hala herhangi bir şekilde cevap veremedi fakat Xia Yuanba ne zaman İç Sarayın adını duysa ürküyor, bütün vücudu ürperiyor ve ifadesi bir hayli soluyordu.

 

“Ne olmuş yani İç Saraysa?” Yun Che yüzünde hiçbir ifade olmaksızın sordu.

 

“Hehe, bu senin Mavi Rüzgar İmparatorluk Şehrinde ilk zamanın, bu yüzden senin bunu bilmemen doğal.Eğer sen burada birkaç gün daha kalsaydın İç Sarayın ne kadar korkunç olduğunu bilirdin. Sana bir kaç istatistik söylememe izin ver.” Qin Wuyou sakince söyledi. İç Saray’a girmek için belirlenen çıta oldukça yüksek.Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girebilenler, sadece Dış Saray da olsa bile eğer onlar başka bir yerde olsaydı en yüksek tabakanın bir dahisi olarak gözüyle bakılırlar. Ülke içinde Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girmek isteyen on milyondan fazla genç uygulayıcı vardı fakat şuan da orada sadece elli bin öğrenci vardı. Elli bin civarında öğrencinin arasında elli  dört bini Dış Saray da öğrenci, üç bini Orta Saray da öğrenciydi  ve İç Saray da sadece yüz öğrenci var.

 

“Sadece yüz tane mi?” diye sordu Yun Che şok olmuş bir ifadeyle.

 

“Doğru. İç saraya girebilen öğrencilerin hiçbiri bir gün tarikat efendisi yada bir tür kahraman olacak dehaların arasından mucizevi bir deha değil.Onlar kraliyet ailesinin bile saygılı davranmak zorunda olduğu önemli figürler olacaklar. Yüz ismin tutulduğu sıralama Tanrısal Kaynak Sıralaması olarak biliniyordu. Öğrenciler kaynak güçleri bakımından listelenmişti ve yalnızca İç sarayın öğrencileri bu listeye girebilirdi. Bu listede olmayı arzulayan kişiler listedeki herhangi bir kişiye meydan okumak ve onu yenmek zorundaydı. Eğer onun meydan okuması başarılı olursa o zaman kaybeden Tanrısal Kaynak Sıralamasından çıkarılırken o Tanrısal Kaynak Sıralamasında karşılaştığı kişinin yerine yerleştirilebilirdi.

 

“Tanrısal Kaynak Listesindeki öğrencilerin hepsi Mavi Rüzgar İmparatorluk Sarayında ve hatta Mavi Rüzgar İmparatorluk Şehrinde bile aşırı derecede fazla bir üne ve prestije sahipti. Murong Yi sadece Tanrısal Kaynak Sıralamasında değildi ayrıca onun sıralaması çok altlarda değildi.Onun şuan ki  pozisyonunu ve Kuzey Bölgesinin Mareşalinin oğlu olarak konumu toplandığında hiç kimse onu kışkırtmaya cesaret edemezdi.”

 

“Murong Yi’nin öfkesi pek iyi değil bu yüzden eğer Murong Ye Murong Yi ile temasa geçerse, Murong Yi harekete geçebilir. Eğer bu olursa hiç kimse seni koruyamaz.”

 

Qin Wuyou’nun  bu söylediklerine rağmen o kalbinin derinliklerinde eğer böyle bir şey olursa Lan Xueruo’nun onun için kesinlikle ileri atılacağını biliyordu…Çünkü Eğer Murong Yi Yun Che’e karşı bir harekette bulunursa şuan ki Yun Che’nin son derece şaşırtıcı bir şekilde gelişmesine rağmen bu vahşi bir kaplanın fare ile oynaması gibi olacaktı…

 

“Herneyse, ben gerçekten hiç kimseden asla korkmadım.” Yun Che umursamaz bir şekilde omuz silkti.

 

“Enişte,İç Sarayın öğrencileri gerçekten çok güçlü! Tanrısal Kaynak Sıralamasındaki insanların dışındaki en düşük sıradaki insan bile sekizinci seviye Gerçek Kaynak Aleminde. En güçlü üçü çoktan Ruhsal Kaynak Aleme ulaştı.Eğer Murong Ye gerçekten onun Tanrısal Kaynak Alemindeki büyük kuzeninden yardım isteseydi….o zaman…..o zaman….” Xia Yuanba endişeyle söyledi.

 

“En düşüğü sekizinci seviye Gerçek Kaynak Alemi…Yun Che’nin kaşları aniden çatıldı.Mavi Rüzgar İmparatorluğunun yaş limiti diğer tüm Kaynak Saraylarıyla aynıydı; bu da on beş ile yirmi yaş arasındakilerdi. Yirmiyi aşan kişiler sarayın içinde çalışmadıkça Mavi Rüzgar Kaynak Sarayından sonsuza kadar ayrılmak zorundaydı. Eğer gerçek buysa o zaman Tanrısal Kaynak Sıralamasındaki yüz insan doğal olarak yirmi yaşında yada daha genç olacaktı.Bu yaştaki Yüzen bulut Şehrinde yada Yeni Ay Şehrinde olan yada olmayan  insanların sekizinci seviye Gerçek Kaynak Alemine ulaşması hayal edilmesi bile imkansız bir şeydi. Ve bunların Ruhsal Kaynak Alemindeki üçü daha da şaşırtıcıydı.Onun büyük babası Xiao Lie altmışlarındaydı ve o Yüzen Bulut Şehrinin en güçlüsüydü fakat o  bile yalnızca Ruhsal Kaynak Alemindeydi!

 

Şehrin kapsamı  da açıkça kaynak gücünün seviyesini  gösterirdi.Yüzen Bulut Şehrinde on altı yaşındaki onuncu seviye temel kaynak alemine ulaşmış  Xia Qingyue çoktan genç neslin en büyük dehası olarak tanınmıştı.Yeni Ay Şehrinde genç neslin dehalarından bir Xiao Luocheng de on altı yaşındaydı ancak çoktan onuncu seviye Başlangıç Kaynak Alemine ulaşmıştı.

 

Fakat Mavi Rüzgar İmparatorluğu başkentinde yirminin altında kalanlar gerçekten Ruhsal Kaynak Alemine ulaşabilmişti…Ve sekizinci seviye Gerçek Kaynak Alemi Mavi Rüzgar Kaynak Sarayının İç Sarayına girebilmek için en düşük seviyeydi.

 

“Oh doğru,Ben sana henüz sormadım! Senin şuan ki kaynak gücün gerçekten onuncu seviye Başlangıç Kaynak Alemine ulaşmış! Bu sadece yarım ayda olmuş;sen iksir kullansan bile bu kadar hızlı gelişmen mümkün değil! Daha öncesinde bir tür Kaynak Sınırlayıcı İnciyle kaynak gücünü saklamış mıydın?” Yun Che’nin Yeni Ay Kaynak Sarayındaki büyük ölçekli meydan okumasını düşününce, Qin Wuyou’a onun düşündüğünden daha fazla olasılık varmış gibi görünmüştü.

 

Yun Che sorudan tamamen kaçınarak bir cevap vermedi,“Saray Şefi Qin, Bir kişi Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girmek istiyorsa o ne tür bir süreçten geçmek zorunda?”

 

Yun Che’nin cevap vermek istemediğini görünce, Qin Wuyou daha fazla üstüne gitmedi ve cevap verdi: “Ben artık Saray Şefi kimliğini taşımıyorum beni yalnızca eğitmen Qin diye çağır. Ayrıca beni sadece adımla da çağırabilirsin. Mavi Rüzgar Kaynak Sarayının katı kuralları var.Girmeyi arzulayan herkes değerlendirmeden geçmek zorunda.Fakat bir eğitmen olarak,kişisel ilişkilerle öğrenci getirmek için her sene iki yada üç şansım var. Ben başlangıçta senin doğrudan Dış Saray’a girmeni ayarlamak istiyordum ancak senin şuan ki kaynak gücünle zaten buna ihtiyaç yok.”

 

“Sen tam zamanında geldin;bugün Mavi Rüzgar Kaynak Sarayının yeni öğrenciler için yıllık öğrenci değerlendirmesinin son günü. Kayıt zamanı çoktan sona ermesine rağmen adını listeye sokmak çok kolay.Bir kere değerlendirmeleri geçtin mi sen resmen Mavi Rüzgar Sarayının Dış Sarayına girebilirsin.Bu beni seni doğrudan saray sokmak için karşılaşacağım bir çok zorluktan kurtaracak. Ayrıca senin bu tür bir metodu daha çok isteyeceğini düşünüyorum.” Qin Wuyou hafifçe kıkırdayarak sakalını sıvazladı.

 

Xia Yuanba da kafasını salladı,“Doğru,doğru! Bu giriş sınavı toplam on gün sürer ve bu gün en iyi gün.Enişte şuanda onuncu seviye Başlangıç Kaynak Alemindesin bu yüzden kesinlikle geçebilirsin.Ayrıca çok gençsin bu yüzden Dış Sarayın içinde harika olacaksın.”

 

Bunu söyledikten sonra Xia Yuanba aniden hüzünlü hissetti.Onun kaynak gücü Temel Kaynak Aleminin altıncı düzeyinden ibaretti.Bu tür bir kaynak gücü Yüzen Bulut Şehrinde standart olarak görülürdü fakat Mavi Rüzgar İmparatorluk şehrinde kesinlikle hiçbir şeydi.O saray Qin Wuyou tarafından getirilmişti ve hatta onun günlük Dış Sarayın Kaynak Yerleşim Yeri temizliği boyunca Yun Che’nin kayboluşuna canı sıkkındı.O her gün alaycı ve şaşkın bakışların tümüne dayanmıştı….(Ç.N:Koca yürekli Yuanba)Hatta,Ona sanki bir çöpmüş gibi bakan ve Mavi Rüzgar Kaynak Sarayının içindeki herkes onun kaynak enerjisini gerçekten yalnızca çöp olarak görmüştü.Onun Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girebilmek için Kaynak gücünü yetiştirmesine gelince….Bu onun ummaya bile cesaret edemeyeceği bir şeydi.

 

“Tabi ki hiçbir sorun yok.” Yun Che tereddütsüz kafasını salladı.Giriş sınavını geçmek ve arka kapıdan girmek arasında o kesinlikle yasal olanı seçerdi.Xia Yuanba’a bir bakış attı ve sordu:“Eğitmen Qin,sizin bir kayırma şansınız varsa o zaman başlangıçta bana vereceğiniz şansı Xia Yuanba’a vermeye ne dersiniz?”

 

“Ah?”Xia Yuanba’nın ifadesi canlandı.

 

“Bu…”Qin Wuyou aslında bir süre için tereddüt etti.Bu o küçük olduğundan değildi,fakat doğrusu..Xia Yuanba’nın kaynak enerjisi gerçekten çok düşüktü;Dış Sarayın en düşük seviyesi bile onun ulaşabileceğinden çok yukarıdaydı.Ona kazanç sağlayan bağlantıları olduğu doğruydu(bağlantı derken Qin Wuyou gibi ilişkileri) fakat yine de en azından Başlangıç Kaynak Aleminde olmalıydı.Bir Temel Kaynak Alemi uygulayıcısının Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına girmesi basitçe sadece bir şaka olabilirdi.Eğitmenler ve Saray Şefi Yardımcılarının da büyük olasılıkla buna itirazı olurdu.

 

Sadece Xia Yuanba’nın saf ve temiz kişiliği sebebiyle QinWuyou ondan çok hoşlanıyordu.Yun Che’nin onu önerişi gerçeğini eklediğinde….

 

O dişlerini sıktı ve sesinin tonu son derece tuhaflaşırken Yun Che’e garip bir bakış attı.“Yun Che seni haylaz, ilk olarak benim soruma cevap ver…Sen gerçekten Xueruo ile ….Cough,cough,cough birlikte mi uyudun?(Cough:öksürme sesi)

 

“Tabi ki de,bunda anormal bir şey mi var?”Yun Che masumiyetini gösterircesine sordu.

 

Qin Wuyou’nun yüzü seğirdi,zorlukla yutkundu ve söyledi,“Peki!Bu çocuğu Yuanba’ı bende seviyorum.Sen giriş sınavını geçtikten sonra hemen onun Dış Saray girişini ayarlayacağım.Fakat ikinize hatırlatmalıyım,Mavi Rüzgar Kaynak Sarayı birçok türde öğrenciye sahip.Yuanba’nın Kaynak enerjisi çok düşük bu sebeple o bir çok zorbalıkla ve aşağılamayla karşılaşabilir….”

 

“Bu olmayacak.”Yun Che başını salladı ve solgunca gülümsedi.

 

“Bu…bu gerçek mi?Ben gerçekten  Mavi Rüzgar Kaynak Sarayına katılabilir miyim?”Xia Yuanba’nın gözleri parladı;o sevinçle şaşkına dönüştü ve tutarsızlaşmıştı.Yeni Ay Kaynak Sarayına girebilmek zaten onu inanılmaz şekilde mutlu etmişti ve az önce ona sayısız adayın girmeyi arzuladığı en yüksek seviyeli Kaynak Saraya katılma imkanı sunulmuştu.Bu her zaman onun hayal etmeye bile cesaret edemediği bir şey olmuştu.O Mavi Rüzgar Kaynak Şehrine sadece Yun Che hakkında haber alabilmek için gelmişti bu sebeple onun kesinlikle bu tür abartılı beklentileri yoktu.Böylesine büyük bir sürprizin aniden önüne düşmesi gerçekten onun hayal gücünü aşıyordu.

 

“Hahahahha, Ben sana asla yalan söyleyemem.” Xia Yuanba’nın mutluluğunu görünce Qin Wuyou içten bir şekilde gülerken keyfi yerine geldi.Daha sonra bir ses iletici yeşim tuttuğu elini Yun Che’e doğru uzattı ,“Gel,benim ses iletim damgamı kaydet.Eğer gelecekte herhangi bir şeye ihtiyacın olursa sen ne zaman istersen sesini bana iletebilirsin.”

 

“Uh…”Yun Che beceriksizce saçlarını ovuşturdu.“Ben hala bir ses iletim yeşimine sahip değilim.”

 

“Oh.”Qin Wuyou elini geri çekti,“Ben birkaç gün içinde senin için bir tane hazırlaması için birini görevlendireceğim.Fakat şu an için Kaynak Sarayın Merkezine doğru beni takip et.Senin şuan ki yaşın ve kaynak enerjin ile giriş sınavını geçmek kolay olacak.Belki de gelecek yıl Orta Saraya doğrudan girebilme imkanın bile olabilir.O zamana kadar sen Mavi Rüzgar İmparatorluk Sarayında önemli bir statüye sahip olmalısın.

 

Ç.N:Arkadaşlar bu bölümün dörtte birlik kısmını yani baştaki altı yüz kelimelik kısmını zorlamamla “efşaner”nickli arkadaşım çevirmişti.Ama kendisi hikayeyi okumadığı için çevirirken çok sıkıldı.Sonuç olarak kalan kısmı tamamladım.Aşağıda onu çevirmeye teşvik etmek için yardırırsanız bundan aldığı gazla belki birkaç bölümü çevirttirebilirim ona^^(Ama söz veremiyorum pek takmayabilirde beni)

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44189 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr