Bölüm 454: İlkel Kaynak Arkına Giriş

avatar
15309 29

Against The God - Bölüm 454: İlkel Kaynak Arkına Giriş


 

Çeviri: Useless Düzenleme: Fikrim yok :D

Sıralama turnuvasından sonraki gündü. Şafak daha yeni sökmüştü ancak Anka Şehri çoktan yaygara sesleriyle dolu bir yer haline gelmişti. Sayısız kaynak uygulayıcısı kafasını kaldırıp yukarı doğru bakıyordu, semanın üzerindeki devasa siyah silüeti izliyorlardı... Bugün İlkel Kaynak Arkının İlahi  Anka Şehrinde durduğu son gündü ve aynı zamanda arkın açılacağı gündü.    Yun Che tüm gece meditasyon yaptı ve sabah odasından belirlenen zamanda çıktığında Antik Mavi ve Yuanba çoktan onu bekliyorlardı. Yun Che'nin çıktığını duyduğunda aynı anda döndüler. Yuanba hızlıca oraya yürüdü: "Enişte ben de tam seni çağırmaya gelecektim. İlkel Kaynak Arkı yaklaşık on beş dakika sonra açılacak; İlahi Anka Tarikatındaki kişiler çoktan gitti."    "Zaman geldi. Gidelim." Antik Mavi yavaşça konuştu. Elindeki at kuyruğu asayı salladı ve anında beş adım genişliğindeki kaynak enerji siklonları Yuanba ve Yun Che'nin ayakları altında ortaya çıktı.    Yun Che konuşamadan önce siklon çoktan dönmeye başladı, hızlı bir şekilde düz bir yolda ilerlerken Yun Che’nin bedenini taşıyarak uçtu. Ona uzandığında çoktan bedeni havada üç yüz metre yükselmişti.  Altmış bin metre nasıl bir kavramdı? SIradan bulutların yükseklikleri sadece bir iki bin metredeydi. Yun Che'nin bedeni düz bir hatta yükseldi, kulaklarının yanında gürleyen yıldırımlar gibi uğuldayan rüzgar geçerken hızlıca katman katman bulutların arasından geçti. Yun Che konuşmak istedi ancak ağzını açtığı an çıldırmış hava akımı ağzının içine girerek onun itaatkarca ağzını kapamasını sağladı.    Gökyüzü Kaynak Alemi ve İmparator Kaynak alemi Kaynak Süzülme Tekniğini kullanabilse de altmış bin metrelik yükseklik onların ulaşabileceği bir şey değildi. Bu yüksekliğe ulaşabilmek için birinin en azından Derebeyi seviyesinde kaynak gücüne sahip olması gerekmekteydi. Ve kıyaslanamayacak kadar güçlü Hükümdar için bu çok bir şey değildi. Yun Che ve Yuanba şöyle dursun, birkaç bin kişiyi beraberinde götürmek bile problem değildi.    Sonunda, sayısız bulut katmanını geçtikten sonra kulaklarının yanındaki rüzgar sesleri de dindi. Yun Che kafasını kaldırdı. Kendisi ile kıyaslanamayacak kadar devasa olan İlkel Kaynak Arkının arasındaki mesafe üç yüz metreden azdı. Gözün görebileceği kadarıyla İlkel Ark sınırlarının görülemeyeceği kadar devasaydı. Rengi aşağıdan gördüğü gibi mat gri değil, açıkça bir tür koyu kırmızıydı.    Sadece yüz nefes zamanlık kısa bir süre geçmişti... Altmış bin metreyi yüz nefes zamanında geçmek, Yun Che'nin karadaki hızından çok daha fazlaydı!    Antik Mavinin onları getirdiği yer İlkel Kaynak Arkının yanlarından biriydi. Üç kişi geldiğinde, orada sadece yirmi otuz kişi duruyordu. Bu kişiler arasında Ji Qianrou, Ling Kun ve Kara Şeytan Ülkesinden gelen üç kişi de vardı. Bu kişiler arasında bir Tiran, bir Tiran'a yarım adım uzaklıkta olan biri ve bir genç nesil uygulayıcısı bulunuyordu. Kara Şeytan Ülkesinden gelenler onların neslinin zirve figürleriydi ama onların yanlarındakiler İlahi Anka Tarikatı ve Kutsal Bölgelerden gelen kişilerdi, doğal olarak ifadeleri çekingendi; yüksek sesle nefes almaya bile cüret edemiyorlardı.    Bu kişiler haricinde diğer herkes İlahi Anka Tarikatındandı. Yun Che, Feng Hengkong, Feng Feiyan, Feng Ximing ve Feng Hengkong'un yanındaki Anka yeşim camı ile kaplı Feng Xue'er'in figürünü gördü. İlkel Kaynak Arkını keşfetmeye nitelikli olanlar doğal olarak İlahi Anka Tarikatı içinde aşırı yüksek konum ve güce sahip kişilerdi. Yirmi civarı insandan, aurasız Feng Xue'er hariç diğer herkes Tiran alemi aurası yayıyordu.    Onlarca Tiran uygulayıcısı havada süzülüyordu. Bunun sonucunda yükselen baskıcı his kıyaslanamayacak kadar korkutucuydu; hava bile hareket etmeyi tamamen durdurmuştu.    Antik Mavi geldiğinde Feng Hengkong ve diğerleri oraya yaklaştı ve saygılarını sundu; ama Yun Che’ye sadece bir anlığına baktılar.    Yuanba'nın bakışları etrafı süpürdü , Yun Che'nin kulaklarının yanında konuştu: "Ustam daha önce Kaynak Arkına girmiş. Ustamdan duyduğum kadarı ile İlkel Kaynak Arkına girebilen maksimum insan sayısı otuz altı. Her seferinde Dört Büyük Kutsal Bölgenin yanı sıra girenler basitçe İlahi Anka Tarikatının çekirdek üyeleri. Bizimle birlikte otuz beş kişi burada... Bir kişi daha olmalı."    “Ye Xinghan.” Yun Che doğrudan cevapladı.    Yun Che kafasını kaldırdı ve gözleri önündeki devasa İlkel Kaynak Arkına baktı. Şu anki görüş alanında, onun sınırlarını algılamaktan kesinlikle acizdi.  Belli belirsiz renksiz ve formsuz bir aura İlkel Kaynak Arkının yüzeyinin üzerinde süzülüyordu. Yun Che'nin ruhsal hisleri bu aura alanına dokunduğunda tamamen dağıldı, İlkel Kaynak Arkı içindeki en ufak etkinliği bile hissedememesini sağladı.    Ve görüş alanının tam önünde, Kaynak Arkının yüzeyinde şaşırtıcı bir şekilde bir 'kapı' bulunuyordu. Bu kapı on beş metre genişliğindeydi ve kapının yüzeyinde bir kaynak ışığı damgası yanıp sönerek parlıyordu. Bu kaynak enerji mührünün titreşimleri kaybolmak üzereymiş gibi duruyordu.    Herkesin bakışı bu parlayan kaynak damgasının üzerindeydi. O anda aşağıdan uğuldayan bir siklon sesi geldi.    "Hmph, yeni geldi, ne kadar kibirli." Feng Ximing soğukça burnundan solurken yüzünde bir anlığına tiksinme ifadesi parladı.    Bir hava patlaması yukarı doğru yükseldi ve bir erkeğin silüeti hemen ardından aşağı doğru süzüldü; bu kişi tam olarak Ye Xinghan idi. Ancak tek başına gelmemişti. Yanında iki çekici kadın da bulunuyordu, birisi göğsünün sağına diğeri de soluna sarılmıştı. İki kadının kıyafeti de dünkünden farklıydı; ateşli kırmızı bir kıyafet göğüslerinin ortasını kaplarken kalçalarını zar zor kapatıyordu ve en ufak bir hareket bile her şeyi gösteriyordu. Oradaki herkes Derebeyi seviyeli uzmanlar olsa da ifadeleri yine de doğal olmayan şekillere girmişti.    "Heheh, görünüşe göre herkes burada. Bu genç efendi dün gece oldukça azgındı ve zamanı fark etmedi. Buna gücenmemenizi umuyorum." Ye Xinghan iki kadını kucakladı, siklondan indi ve etrafta dolaştı. Bakışları herkesi geçerken İlkel Kaynak Arkının kapısına baktı: "Görünüşe göre kaynak arkı kapısı açılmak üzere."    Eğer bu kadar kibirli, kaba ve hor gören tavırları yapmaya başka biri cüret etseydi İlahi Anka Tarikatı çok önceden sinirden patlardı. Ancak bu kişi Güneş Ay İlahi Salonunun Genç Salon Efendisiydi. İlahi Anka Tarikatı ondan kalplerinde nefret etse bile hiçbiri onu kınamaya cüret edemiyordu. Feng Hengkong onayladı. "Genç Salon Efendisi Ye zamanında geldi. Birkaç nefes zamanı sonra Kaynak Arkının kapısı... Oh?"    Feng Hengkon konuşmayı bitirmeden önce ark kapısının üzerindeki kaynak mührü aniden titreşmeyi durdurdu ve yavaşça kayboldu. Kapalı olan kapı son derece kulak delici bir sesle birlikte yavaşça açıldı.    "Açıldı'" Yuanba konuştu. İlkel Kaynak Arkına ilk kez girecekler nefeslerini tuttu ve gözleri genişledi.  Arkın kapısı aşırı yavaş bir şekilde açılıyordu ve birkaç düzine nefes zamanı geçtiğinde tamamen açılmıştı. Kıyaslanamayacak derecede zifiri karanlık bir vorteks kapının arkasındaydı, okyanus girdabı gibi hızlıca dönüyordu.    "Bu İlkel Arka girmek için özel bir girdap. Girdikten sonra sabit bir yere gönderileceksiniz.Ancak İlkel Kaynak Arkı çok büyük olduğundan ve içi oldukça karışık olduğunda bu yıllardan sonra hala aslında nereye gönderildiğimizi belirleyemedik" Antik Mavi Yuanba ve Yun Che'ye açıkladı.    "Madem açıldı, hadi girelim." Ye Xinghan yürekten güldü. Diğerlerine önemsemeden yanındaki iki kadınla Kaynak Arkının girişine doğru ilerledi. Onun tutumunu izleyen İlahi Anka Tarikatı üyelerinin ifadeler anında değişti. Feng Ximing kaşlarını çattı ve konuştu: "Genç Salon Efendisi Ye, durun."   Ye Xinghan'ın adımları durdu. Kafasını eğdi ve gevşek bir ifade ile konuştu: "İlahi Anka Prensinin emredeceği bir şey mi var?"    "Emretmeye cüret edemem." Feng Ximeng dişlerini sıktı ve konuştu: "Ben sadece emin olmak istedim, Genç Salon Efendisi yanındaki iki kadını da mı içeri götürmeyi planlıyor?"    "Tabii ki." Ye Xinghan gözlerini daralttı: "Ama onlar 'iki kadın' değil; onlar benim cariyelerim – Yueji ve Meiji, an-la-dın-mı?"    Ye Xianhan'ın son sözleri açıkça bir kibirlilik havası taşıyordu. Feg Ximing şiddetle kaşlarını çattı; konuşacakken Feng Feiyan'ın hafifçe burnundan soluduğunu duydu: "Genç Salon Efendisi Ye, İlkel Kaynak Arkına en fazla otuz altı kişinin girebileceğini biliyor olmalı! Girecek kişiler çoktan seçildi, burası isteyenin girebileceği bir yer değil! Genç Salon Efendisi Ye de bu otuz altı kişi içinde ancak getirdiğiniz iki genç hanım İlahi Anka Tarikatımızın davetlileri arasında değil!"    Feng Feiyan'ın sözlerindeki fikir kıyaslamayacak kadar netti ama Ye Xinghan gibi biri nasıl kurallara uyabilirdi? Gözlerini eğerken gülümsedi: "Bu genç efendi onları da getirecek olursa ne olur?"    Ye Xinghan'ın tehdit dolu olan anlamsız ve kaba sözleri çıktığında Feng Feiyan'ın ifadesi anında kasıldı, uzun süre nasıl cevaplayacağını bilmedi. O anda, yumuşak ve kadifemsi bir gülüş duyuldu. "Oh benim, Ufak Hanhan'ım iki kadını içeri getirmek istiyor ancak diğer taraf ufak Hanhan'ın iki kadını getirmesini istemiyor... Bu sorun daha basit olamazdı. İki kadını da öldürün, bu mesele tamamen çözülmüş olmaz mı? Hahahaha..."    (Ç.N: Haklı. İyi mantık.)    Bir kadınınkinden çok daha çekici olan bu hassas gülüş herkesin istemsizce titremesine neden oldu. Ye Xinghan'ın ifadesi şiddetle bulutlandı: "Ji Qianrou, bu ne cüret!"    "Hoh," Ji Qianrou'nun parmakları yukarı doğru kımıldadı ve kaşlarının kenarları eğildi: "Ufak Hanhan diğer kişilerin buna cüret edemeyeceğini mi demek istiyor?”   Ye Xinghan kıyaslanamyacak derecede burnu havada olan biriydi ve Ji Qianrou da imparatorları bile önemsemeyen biriydi. Eper bu ikisi anlaşmazlığa düşerse, İlkel Kaynak Arkının açıldığı bu en kritik anda bir şey söyleyemeyecekleri gerçeği nedeniyle en sonunda en bahtsız İlahi Anka Tarikatı olacaktı. Feng Hengkong ağır bir nefes aldı, ardından konuştu: "Kutsal Bölgelerden gelen iki değerli konuğumuz, İlkel Arkın girişi çoktan açıldı; bu tartışıp boşa zaman harcamak için kesinlikle doğru zaman değil. Chiran, Yanmu, siz ikiniz dışarıda kalın."    Hengkong'un söylediği Feng Chiran ve Feng Yanmu İlahi Anka Tarikatı kalabalığından çıktı. İfadeleri sönük olsa da başka seçenekleri yoktu, Ye Xinghan için kızgın olmaya cüret edebilselerde bir şey demeye edemiyorlardı.    "Hahahaha! İlahi Anka tarikatı lideri gerçekten geniş görüşlü, adil ve makul. Bu küçük Tarikat Liderine yeterince teşekkür edemez. Yueji, Meiji, çabul İlahi Anka Tarikatı Liderine teşekkür edin."    "Gerek yok." Feng Hengkong elini kaldırdı, büyük bir çaba ile kalbindeki tiksinmeyi bastırdı: "Ark kapısı çoktan açıldı, herkes içeri girmeli."    "İlahi Anka Tarikatı Liderinin önce girmesi doğal olandır." Ye Xinghan özür dileyici bir tutum izledi.  Feng Hengkong bir şey söylemedi ve Xue'er ile birlikte Kaynak Arkına girdi. Bedenleri boyutsal girdap ile temas ettiği an onun içinde kayboldu.    Ye Xİnghan, Yueji ve Meiji onları izledi ve hemen ardından İlahi Anka Tarikatının kişileri geldi.  Ji Qianrou Yun Che'yi geçti. Aniden, adımları durdu ve saf beyaz parmaklarını Yun Che'ye doğru uzatıp ipeksi bir şekilde konuştu: "Ufak Cheche, sana borçlandım."    Konuştuktan sonra büyüleyici bir şekilde gülümsedi ve boyutsal girdaba girdi.    "Sana borçlandı mı?" Yuanba genişlemiş gözlerle Yun Che'ye baktı: "Enişte, o ne demek istedi?"    "Sadece basit bir mesele, hadi girelim."    “Aye!”    Yun Che ve Yuanba son girenlerdi. Boyutsal girdaba dokundukları an devasa bir çekim kuvveti onları karşıladı. Hemen ardından, zihinleri korkutucu boyut delici bir kuvvet tarafından sersemletilmiş olarak döndürüldü. Bu boyut delici güce karşı koymak için Yun Che kaynak enerjisini kullanacağı sırada bir ışık alanı gözleri önünde parladı.    -------------ÇEVİRMEN NOTU------------    Yun Che neler yapacak? İlkel Kaynka Arkı nasıl bir yer? Jasmine neler diyecek? Ye Xİnghan ibne mi? Merak mı eidyorsunuz? O zaman... Bekleyini okuyun ve öğrenin :D 

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43423 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr