Bölüm 455: Gizemli Alan

avatar
14361 30

Against The God - Bölüm 455: Gizemli Alan


Çeviri: Useless Düzenleme: Fikrim yok :D

  Burası İlkel Kaynak Arkının içiydi ve karanlık olmak yerine aslında aydınlıktı. Yun Che baktı ve sessizleşti, çünkü önünde sonsuzluğa uzanan koyu kırmızı çim örtüsü bulunuyordu! Bu çim örtüsünün loş gökyüzü ile birleşmişti.    "Wow! Tıpkı ustamın dediği gibi!" İlk kez burada olan Yuanba'nın yüzü şok doluydu. Kontrolsüzce bağırdı: "Ustam İlkel Kaynak Arkının içinde özel boyutsal kanunların olduğunu söyledi; bu kendi içinde bir dünyaymış. Buradan bakıldığında, kimse buranın aslında kaynak arkının içi olduğunu düşünmez."    "Kendi içinde dünya mı?" Yun Ce'nin yüzü şok olmuş gibi göründü. Aynı anda Jasmine'nin sesi zihninde ortaya çıktı: "Beklenildiği gibi, boyutsal kanunlar burada dışarıdakinden tamamen farklı! Görünüşe göre içerideki boşluk miktarı dışarıdan görüldüğünden çok çok daha büyük. Ya da... belki de tüm Gökyüzü Kaynak Kıtasından belki de birkaç... hatta on milyonlarca kat bile büyük olabilir!"    Yun Che: “…”    Tüm yeşillik kyaslanamayacak derecede düzdü; kenarı görülemiyordu. Tek göz alıcı detay çok uzakta olmayan ve kırmızı bir parlaklık ile yanıp sönen üç metre genişliğindeki bir kaynak formasyonuydu. Feng Hengkong ve diğer İlahi Anka Tarikatı büyükleri bu kaynak formasyonunun çevresindeydi, özellikle dikkatli gözüküyorlardı.    "Buradaki boyutsal kanunlar gerçekten garip, Kaynak Gökyüzü Kıtasında, eğer dokunulmamış bırakılırsa, bu tür bir boyutsal kaynak formasyonunun gücü sadece on bin yılda yarıya kadar düşer. Ancak bu boyutsal kaynak formasyonu bizim asil babamızın neslinde bırakılmıştı ve sadece üç yüz yılda yüzde seksen oranında zayıflamış." Feng hengkong kaşlarını çatarken konuştu.    "Ancak, kalan gücü yine de bizi son keşfin bittiği yere transfer etmek için yeterli." Feng Feiyan elini kaynak oluşumunun parlaklığından çekti ve sakinleşmiş bir şekilde konuştu. İlkel Kaynak Arkı devasaydı, yirmi dört saatlik süre onun tamamını keşfetmek için yeterli değildi. Bu nedenle, her keşifte İlahi Anka Tarikatı arkasında bir boyutsal Kaynak formasyonu bırakıyordu. İlkel Kaynak Arkı yeniden açıldığında bıraktıkları boyutsal kaynak formasyonunu kullanarak son keşfettikleri yere transfer ediliyorlardı."    "İlk olarak kaynak formasyonunu güçlendirelim, ardından başlayabiliriz." Feng hengkong sabit bir şekilde konuştu.    "Emredersiniz."    İlahi Anka Tarikatının yirmiye yakın Derebeyi aynı anda harekete geçti, kaynak enerjilerini kaynak formasyonunun içine aktardı. Çok hızlı bir şekilde loş parlaklık şiddetlendi.    Kaynak formasyonu güçlendikten sonra Feng Hengkong döndü ve konuştu: "Kutsal Bölgeler ve altı ulsutan gelen ziyaretçiler, İlkel Kaynak Arkının içini daha fazla keşfetmeyi birlikte mi yapmak istersiniz. Geçmiş neslin keşfi on beş bin kilometre derinliğine ulaştı. Her ne kadar sonunda bir kazanç olmasa da bu sefer bir şey olmayacağını kim söyleyebilir, belki de mistik bir ilkel eşya keşfederiz. Derinlere gidildikçe daha da tehlikeli hale geliyor. On beş bin kilometre içeride Tiran Kaynak Canavarları dolaşıyor, tamamen tehlikeler ile doldu ve tek bir kişinin gücü tüm engellerin üzerinden gelmeye yetmeyebilir; takım çalışması gerekecektir. Birlikte ilerlemek isteyenler, lütfen bu kaynak formasyonuna girsin, serbestçe dolaşmak isteyenler, lütfen istediğini yapsın... ama," Feng hengkong bir anlığına durduktan sonra hafifçe konuştu:   "Derebeyi bile olmayanlar bu formasyona girmeyi unutsun, bu formasyona girmek onlar için ölümü arzulamak ile aynı şey olacaktır."    Otuz altı kişi içinde sadece beş tanesinin Derebeyi'nden düşük kaynak gücü vardı; Yun Che onlardan biriydi, iki tanesi Kara Şeytan Ülkesinden gelen kaynak uygulayıcılarıydı ve diğer ikisi de Ye Xinghan'ın getirdiği Yue Ji ve Mei Ji idi.    İlkel kaynka Arkı sadece üç yüz yılda bir kere ortaya çıkıyordu. Girdikleri için doğal olarak da bir arada daha fazla keşfetmeyi seçeceklerdi. Antik Mavi döndü ve sordu: "Yuanba, Ustanla gelmek ister misin?"    Yuanba kafasını salladı: "Gerek yok, usta. Bu öğrencinin ustasını takip ederek kaynak arkına gelmesi sadece aydınlatıcı bir şeydi, herhangi bir hırslı nedenim yoktu. Bu nedenle, sizi takip etmeyeceğim. Eniştem ve ben gezip eğleneceğiz."    Yun Che etraftayken Antik Mavi Yuanba'nın böyle bir cevap vereceğini zaten biliyordu. Yavaşça onayladı: "O da iyi. Ancak, çevredeki bölgedeki kaynak canavarları bir tehdit olmasa da ve ortam da tehlike bulunmasa da bu dünya yine de olağan dışı. Tehlikenin nerede izlendiğini kimse bilemez, bu nedenle yine de dikkatli olmalısınız."    "Ayrıca, Ustanın defalarca dediği şeyi hatırlamalısın... İlkel Kaynak Arkının kapıları açıldığında kaynak arkı kaybolmadan önce sadece yirmi dört saatlik süre var. Yirmi dört saat yaklaştığında tüm alan titremeye başlayacak. Etrafın titremeye başladığını hissettiğinde, mümkün olduğunca açık bir ortamda bulunmalısın. Bu şekilde, yirmi dört saat sonunda ilkel kaynak arkının dünyasından zorla dışarı atılacaksın. Ancak, mağara, kanyon, ev, kule ve benzeri bölgelerde kapalı kalırsan kaynak arkından çıkamayacaksın ve ark kaybolduğunda... ölmüş olacaksın! İlkel Kaynak Arkının ortaya çıkışından on nesilden fazla geçti ve böyle bir kader ile karşılaşanların ruhları çoktan yok oldu! Bunu aklınızda bulundurun!"    "Anladım, Usta." Yuanba onayladı, ardından sordu: "Sadece bu öğrenci bir şeyi anlamadı, neden kapalı bir yerdeyken kaynak arkının dışına çıkılmıyor?"    "Çünkü bu yerdeki her bir kara parçası, her bir taş parçası kıyaslanamayacak derecede sert. Üstelik, onlar aşırı korkutucu bir toprak özniteliği kanunları içeriyor." Antik Mavi elini uzattı, yumruğu kadar bir taşı çekti ve Yuanba'nın eline koydu: "Yuanba, yok etmeyi dene."    "Oh..." Yuanba'nın şu anki gücüyle taş parçası şöyle dursun bir parça kaynak demirini bile kolaylıkla toz haline getirebilirdi. Elindeki taşın ağırlığı normal bir taştan farklı değildi. Taşı kaldırdı ve zorla onu kavradı... Bunun ardından yüzü bir şok ifadesi çıkardı, çünkü elindeki taş kırılmak şöyle dursun deforme bile olmuyordu.    Yuanba taşı sol eline yerleştirdi. Avcunu açtı, ardından nefes alıp sağ eli ile yumruk oluşturarak ona şiddetlice vurdu.    Plop...    Yuanba'nın yüzünün yarısı ekşidi, bir acı ifadesi oluştu. Elindeki taş yere düştü... ancak biraz bile zarar görmemişti.    "B-u-u-u-u-u nasıl bir taş! Neden bu kadar sert'" Yuanba bileğini salladı ve şok içinde konuştu.  Yuanba'nın yanındaki Yun Che usta-öğreci çiftinin konuşmalarını dinledi. Yuanba'nın hareketlerini izlerken şok oldu.    "Varsayımlarıma göre, bu İlkel kaynak Arkı muhtemelen İlkel Gerçek Tanrıların zamanından bir kaynak arkı ve yani Gerçek Tanrıların çağından gelen bir eşya. Bu nedenle küçük bir taş bile kesinlikle basit değil. Buradaki her şey hayal edebileceğinden çok daha dayanıklı. Tüm gücünü kullansan bile basitçe en sıradan bir taş parçasını bile yok edemezsin, taş duvarları ve benzeri şeylerini sen düşün..." Antik Mavi acelesizce konuştu: "Buradaki nesneler böyle büyük bir kuvvete karşı koyabiliyorsa doğal olarak devasa bir rüzgara da karşı koyabiliyordur. Eğer yirmi dört saatin ardından hala mühürlü kalırsan kaynak arkından bizi atacak olan büyük rüzgar seni dışarı çıkaramaz. Çıkamadığın için de sonsuza kadar buraya mahkum olup İlkel Kaynak Arkı ile birlikte yok olacaksın."    "Oh, oh. Anladım." Yuanba ayakları altındaki taşa baktı ve ciddi şekilde onayladı.    "Sadece dikkatli ol, Yuanba, bunu al." Antik Mavi yeşim bir kolye çıkardı, Yuanba'nın boynuna astı.    "Eh, usta, bu ne?" Yuanba dikkatlice sordu.    "Bu İlkel Kaynak Arkının boyutsal kanunlarına göre yapılmış bir kaynak formasyonu. Kaynak arkının içinde ölümcül bir tehlike ile karşılaşır veya yirmi dört saatin ardından kaçamayacağın bir yerde mühürlenirsen bu yeşimi parçala. İçindeki kaynak formasyonunu seni doğrudan Anka Şehrine transfer edecek İçindeki kaynak formasyonu küçük olsa da İlkel Kaynak Arkının boyutsal kanunlarını içerdiğinden yapılması kıyaslanamayacak derecede zor ve birkaç Hükümdarın gücünü gerektiriyor."    "Daha önce, Aziz İmparatorun kişisel örencisi buradaki bir antik salonda kayboldu ve kaçamadığı için İlkel Kaynak Arkı ile birlikte kayboldu. Kızgınlığı ve kederi, Aziz İmparatorun özellikle, İlkel Kaynak Arkının boyutsal kanunları temel alan bu yeşimleri yaptırttı Tüm Kaynak Gökyüzü Kıtasında sadece bizim Mutlak Hükümdar İbadethanemiz onlara sahip."    "Oh! Demek böyle." Yuanba onayladı, ardından düşünmeden konuştu: "Usta, bunun gibi bir yeşim daha var mı? Enişteme de bir tane verin!"    "Bu..." Antik Mavi'nin yüzü sıkıntı doldu. Kafasını sallayacağı sırada, düşündü. Eğer bir tane daha vermezse Yuanba muhtemelen kendininkini Yun Che'ye verecekti. Sadece içten içe iç çekti ve kendi taktığını çıkardı: "Boş ver, ustanınkini al. Bu iki parça yeşim düşündüğünden daha nadir, hayatı tehdit eden tehlikeler hariç gelişigüzel kullanmayın."    "Teşekkür ederim usta!" Yuanba hemen yeşimi Yun Che'ye verdi ve Antik Maviye gelişigüzel bir şekilde saygısını sundu: "Enişte, gidelim."    "Burada kaynak canavarları olsa da ustam birkaç yüz kilometre çevrede en güçlü sadece Gökyüzü Kaynak Canavarları olduğunu söyledi. Bir tehlike olmayacaktır.    Yuanba ve Yun Che'nin doğuya doğru yürüdüğünü gören Antik Mavi içten içe acı bir şekilde güldü. Tüm Kaynak Gökyüzü kıtasında kaç kişi öğrencisi olmayı hayal ediyordu ancak olamıyordu. Ama Yuanba karşısında çoğu zaman onu memnun etmek için çabalaması gerekiyordu, öğrencisini kaybedeceğinden korkuyordu... Sonuçta Yuanba Zalim İmparatorun İlahi Damarlarına sahipti, bu da bu neslin derebeyi olacağı anlamına geliyordu!    Onu endişelendiren şey... son iki senedir, Yuanba'nın kişiliği sessiz ve güçlü olarak söylenebilirdi, bir imparatorun eğilimine uyuyordu. Ama Yun Che ile karşılaştıktan sonra daha da zalimane ve domine edici hale gelen önceki eğilimi iz bırakmadan gizlenmişti. Ayrıca kaynak arkına girmeyi isteme nedeni tehlike deneyimlemekti. Riskli durumları daha çok deneyimlemek istiyordu. Tehlike ve krizlerle karşı karşıya oldukça limitlerini aşama aşama aşabilirdi. Ancak şimdi tamamen güvenli bu çevrede dolaşmayı seçmişti...  Antik Mavi çoktan Yun Che'nin ortaya çıkışının Yuanba'nın güç peşinde koşmasını ve Zalim İmparatorun İlahi Damarlarının uyanmasına zarar verici olacağını hissetmeye başladı.    İlahi Anka Tarikatından olanlar birbiri ardına kaynak formasyonuna girdi. Antik Mavi ve Ling Kun yan yana kaynak formasyonunda durdu. Ling Kun havada durup bakış attı, gelmeye niyeti olmayan Ye Xinghan'a söyledi: "Genç Efendi Ye, bizimle gelmiyor musunuz?"    "Hmph! Unut gitsin." Ye Xinghan samimiyetsizce gülümsedi ve konuştu: "Eğer benim Yue Ji ve Mei Ji'mi içeri getirirsem o yaşlılar bu genç efendiye kirli bakışlar gönderecek. Sözde İlkel İlahi Eşyaları bulmaktansa bu genç efendi İlkel Kaynak Arkında dolaşmak ile daha fazla ilgileniyor."    Konuşmayı bitirdiğinde Ye Xinghan güldü ve iki kadını kaldırarak uzaklaştı.    "Ben manzaranın tadını çıkarmak için buradayım. Savaşmak ve öldürmek sizin gibi kokuşmuşların işi, ben bunu istemiyorum." Ji Qianrou uzun saçını salladı, dudaklarını büktü ve bedenini gururluca çevirerek gitti.  Ye Xinghan ve Ji Qianrou'nun ayrılışları açısından Feng Hengkong kesinlikle onları durdurma niyetine sahip değildi. Aksine derin bir rahatlama nefesi almıştı. Onların tarafındaki bu iki diken olmadan çok çok daha huzurlu olacaktı: "Xue'er, gidelim. Bundan sonra, asil babanı yakından takip et, uzaklaşmamalısın."  Feng Hengkong konuştuktan sınra Feng Xue'er adım atmadı ve aniden konuştu: "Asil babacığım, Xue'er kendi başına etrafta dolaşmak istiyor, yapabilir miyim?"    -------------ÇEVİRMEN NOTU-------------    Kzıım gitme bu Ye Xinghan'a güven olmaz. Etrafta dolaşıyor bak ????    Yun Che Ve Yuanba neler yapacak? Çevrede gerçekten tehlike yok mu? Jasmine ne zaman konuşacak? Çoktan buranın gizemini çözdü mü? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ???? 

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45367 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr