Bölüm 1462: Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı

avatar
5111 67

Against The God - Bölüm 1462: Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı


Bölüm 1462: Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı

Çevirmen: Sefix

Editör: Extacy12

 

Jie Yuan'ın sözleri hala soğukluk taşımasına rağmen Yun Che onun tavrının kendisine karşı tutumunda biraz daha farklı olduğunu hissedebiliyordu. Onunla Hong'er arasındaki "sözleşmeyi" geri alma yeteneğine sahip olmasına rağmen bunu yapmamayı seçmişti.

 

Sözlerinden Hong'er'i ve You'er'in ruhlarını birleştirmek için bir yola sahipmiş gibi görünüyordu. Ama yine de ona fikrini sormuş ve hatta dinlemişti.

 

Bütün bunlar Kötülük Tanrısının gücünü miras aldığı için değildi.

 

Özellikle bu ifade “bunu sana borçluyum.” son derece sağlam ve inatçı bir şekilde söylenmişti. Sonuçta Yun Che'nin ona yalan söyleme ihtimali olsa bile, Hong'er ve You'er'in davranışları aksini kanıtlamıştı.

 

Yun Che için bu tartışmasız son derece iyi bir değişiklikti. Düşük bir sesle söylemeden önce bir an için düşündü. “Kıdemli İblis İmparatoru, bu küçük size yalan söylemedi. Bu dünya daha öncesinden farklı da olsa hala ait olduğunuz bir dünya. Size ait olan bir yer ve Kötülük Tanrısının sizin dönüşünüz için sahiplendiği yer. Kızınız da hayatta ve iyi, bu yüzden klan müritlerinizle buraya geri döndüğünüzde...”

 

“Artık bu konuda konuşmaya gerek yok!”

 

Yun Che sözlerini bitirmeden önce Jie Yuan soğukça kesti.

 

Küçük bir soğukluk Yun Che'nin kalbine egemenlik kurdu... Görünüşe göre Jie Yuan'ı ikna etmek oldukça zordu.

 

Jie Yuan açıkçası Yun Che ile bu konuyu görüşmek istemiyordu ve aniden konuştu. “Kaynak damarlarına bakarsak kaynak gücün hala tamamlanamamış. Şu ana kadar kaç tane elemental tohum elde ettin?”

 

Yun Che yanıtladı. “Kıdemli haklı, şu anda dört elemental tohuma sahibim. Ateş, su, yıldırım ve... Karanlık.”

 

"Karanlık mı?” Jie Yuan'ın bakışları garipleşti ve sesi birkaç derece derinleşti. "Bu karanlık dünyada sakin kalmana şaşmamalı. O... Neden... Geride bu tohumu bırakmaya istekli oldu... İstekli değil miydi...”

 

Kendi kendine konuşuyordu. Sözleri çok yumuşaktı ve açıkça duyulmuyordu.

 

“Bu küçüğün az önce de bahsettiği gibi, o zamanlar hayatımı kurtaran You'er'di.” Yun Che devam etti. “Hayatımı kurtarmak için Karanlık Tohumu kullandı. Bu küçüğün tahmin edebileceği şey, Kötülük Tanrısının nihayet tüm Tanrılar ve İblisler yok edildikten sonra sizi ziyaret etmek için buraya gelebileceğidir. Karanlık tohumunu terk etti ve ölümsüz bir kan damlası oluşturmak için kendini öldürdü... Ya da belki de gücünü ve iradesini miras alan kişiye rehberlik etmek için bunu yaptı.”

 

Sözlerini bitirdiğinde Jie Yuan yavaşça konuştu. “O zamanlar sadece ben onun karanlık kaynak enerjiye sahip olduğunu biliyordum. Eğer dünya bunu öğrenseydi bir Yaratıcı Tanrısı olsa bile, daha öncesinde Tanrı Irkı için çok fazla fedakârlık etse bile onu hala kovup düşman olarak davranırlardı. Böylece son derece güçlü karanlık kaynak enerjiye sahip olmasına rağmen bir kez bile kullanmadı.”

 

Sen de böyle misin?" bakışları Yun Che'ye doğru eğildi.

 

Yun Che başını salladı. “Evet...”

 

"Şu anki gücünle 'Hades' kapısını ne kadar süreyle açabilirsin?”  Jie Yuan aniden başka bir soru yöneltti.

 

"Yaklaşık on beş nefes.” Yun Che dürüstçe cevap verdi.

 

Jie Yuan biraz şaşırmıştı. “Mevcut yetişimin göz önüne alındığında Hades kapısını bu kadar uzun bir süre tutmak oldukça nadir. Kaynak damarların ve ruhun dışında bedenin de kesinlikle olağanüstü olmalı. Bununla birlikte 'Hades' kapısı bir ölümlünün üstesinden gelebileceği bir sınırdır ve büyük olasılıkla hayatının ulaşabileceği son kapıdır... Lakin eğer fani sınırlarını ve mevcut bu dünyanın yasalarını bir gün aşabilirsen o zaman bir gün Tanrıların alanına adım atabilirsin.”

 

Yun Che yanıtladı. “Kıdemli Kötü Tanrı Sanatları hakkında oldukça bilge.”

 

“Kötü Tanrı Sanatları?” Bu isim Jie Yuan'ın soğuk bir gülümsemeyi bırakmadan önce hafifçe kaşlarını çatmasına neden oldu. "Orijinal adı 'Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı' idi.”

 

“Şeytani Tanrı'nın... Yasaklı El Kitabı?” Yun Che'nin kaşları şiddetle seğirdi.

 

Kötü Tanrı Sanatları... bu ismin Elementlerin Yaratıcı Tanrısı iken de böyle çağrıldığını varsayıyordu. En güçlü Yaratıcı Tanrı Mo E ile savaştığında zaferi elde etmişti ve bu o zamanlar “Kötülük Tanrısının Sanatlarını” başarıyla yetiştirdiğini gösteriyordu ama asıl adı Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabı'dır.

 

Çağdan bağımsız olarak tabu olarak kabul edilecek bir isim.

 

“O zamanlar evliliğimizi tamamladığımızda geleceğimiz için plan yapmak zorunda kaldık. Uzlaşmaz farklılıklara sahip olan iki ırkın sınırsız kuralları ile karşı karşıya kalan en iyi ve belki de bize bırakılan tek yöntem kuralları değiştirmekti. Kuralları değiştirmek için her şeyden önce hüküm süren bir güce sahip olmak zorunda kaldı.”

 

“Şeytani Tanrı'nın Yasaklanmış El Kitabı da bu nedenle doğdu.”

 

Jie Yuan'ın hesabı Yun Che'nin aniden Xia Qingyue'ye söylediklerini hatırlamasına neden oldu.

 

"Ay Tanrısı İmparatoru olmama rağmen neden ‘Xia' soyadımı hala koruyabileceğimi biliyor musun? Çünkü Ay Tanrı Aleminde, yasalara hükmeden benim, onları takip eden değil!”

 

“Birlikte onun temel ilahi gücünü ve benim Ebedi Karanlığın Felaketi'ni birleştirerek 'Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabını' yarattık. Bu iki ırkın güçlerini birleştirdiği ilk zaman olmuştu ve bu beklentilerimizi aşan bir güce de aynı zamanda kendini gebe bırakmıştı.”

 

“...” Yun Che bugün Kötü Tanrı Sanatlarının yalnızca Kötü Tanrı'dan değil aynı zamanda Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun gücünden de kaynaklandığını öğrenmişti!

 

Bir Yaratıcı Tanrı ve İblis İmparatoru'nun oluşturduğu yasaklı bir kaynak sanatıydı!

 

“Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabını yetiştirdiğin zaman kişinin kaynak damarları 'buna dayanabildiği takdirde olağandışı bir değişim geçirir. Daha fazla güç daha zor ustalık gerektirir. Sonunda birlikte yedi kaynak noktası oluşturduk ve kanallardaki güç akıntısını takiben yedi mühür kullanıcısının gücünü kontrol etmesini sağlayabilecek şekilde yaratıldı.”

 

“Ve bu yedi mührün kendine ait kapıları vardır ve bu yedi mühür açıldığında her birinin kaynak enerjisi diğerlerinden ayrı bir düzeyde güç açığa çıkartır.”

 

“Ben... Anlıyorum.” Yun Che bilinçsizce kalbinde kaynak damarlarını düşündü.

 

Kötülük Tanrısı orijinal de Elementlerin Yaratıcı Tanrısıydı. Onun yaşam gücü ilahi gücünden geliyordu.

 

Kişinin çılgına dönmesini sağlayan kaynak gücü aslında sonradan yarattığı yasaklı bir kaynak sanatından geliyordu.

 

"Kıdemli, siz..."

 

“Belki de gücümün doğasından geldiği için Şeytani Tanrı'nın Yasaklı El Kitabını yetiştiremedim.” Jie Yuan belirtti. “Ondan başka kimsenin onu yetiştiremeyeceğini düşündüm. Ancak kuralları değiştirebileceğimiz günü beklemeyi hiç başaramadık.”

 

Son cümlesini takiben tüm gücüyle geri çektiği soğuk bir üzüntü Yun Che'nin ruhunun derinliklerine yavaşça nüfuz etti.

 

O anda aniden elini uzattı ve Yun Che'nin sol omzuna dokundu. Aniden zifiri siyah bir ışık omzuyla birleşti ve hafifçe hareket ederek bir sembol haline geldi ve sonrasında hemen kayboldu.

 

Jie Yuan elini çektiğinde Yun Che omzuna baktığı gibi konuştu. “Bu nedir?”

 

“Vücuduna bir kaynak ses iletim mührü yerleştirdim. Kaynak formasyonu düşüncelerin tarafından aktive ettiğinde bana herhangi bir yerden ses iletimi göndermen mümkün olacak ve ben birkaç saniye içinde görüneceğim.” Jie Yuan açıkladı.

 

“Ama..." Yun Che'nin şükranını ifade etmesini beklemeden sesi aniden soğuklaştı. "Bu, yalnızca hayatın tehlikede olduğunda geçerlidir!”

 

“Evren Delen'in gücü neredeyse tükenmiş olsa da İlkel Kaos boyutuyla ışınlanmak hala kolayca yapılabilecek bir şey. Kızıma baktığın için bunu bir geri ödeme olarak düşün.” Jie Yuan kimseye bir iyilik borçlu olmak istemezdi ve bu durum bir ölümlü için çok daha büyük bir istisnaydı. Devam etti. “Hayatını kurtarmakta istekli olduğum konusuna gelince bunun tek nedeni senin onun gücüne sahip olman değil aynı zamanda Hong'er'in hayatının da sana bağlı olmasıdır çünkü ben kızının öylece ölmesine izin verecek bir anne asla olmadım!”

 

“Evet, bu küçük anlıyor.” Yun Che minnetle cevap verdi.

 

“Ayrıca başka bir şeyi de anlamalısın.” Jie Yuan'ın sesi daha da soğuklaştı, onun zifiri siyah göz bebekleri Yun Che'nin kalbinin derinliklerine kadar indi. “Hayatının tehlikede olmadığı bir zamanda benim gücümü ödünç almayı asla bekleme!”

 

Yun Che: “…”

 

“Zor bir duruma sıkışmış arkadaşlarını veya çevrendeki insanlara yardım etmemi bekleme. Ne kadar büyük bir kavga olursa olsun düşmanlarını yok etmemi bekleme. Sadece kendine güvenebilirsin!”

 

O, tüm Tanrı Irkı içerisinde en güçlü ve gururlu Tanrıydı! Sana bunun için izin vermiyorum, onun gücünü miras alan kişi... Sana izin vermiyorum çünkü başkalarının gücüne güvenen işe yaramaz bir insan olmanı istemiyorum! Anlıyor musun!?”

 

Jie Yuan kesinlikle şaka yapmıyordu. Özellikle bu ifadeyle söylediği gibi. "Tüm Tanrı ırkında en güçlü ve en gururlu Tanrıydı"... Her kelimesi saygısızlık edilemeyecek derin bir gurur duygusuyla doluydu.

 

“Evet, bu küçük anlıyor.” Yun Che ciddiyetle cevap verdi.

 

"Umarım gerçekten sözlerimi anlamışsındır.” Jie Yuan döndü ve dedi. "Hong'er şu anda sahip olduğu şeyi seviyor. Onun arkadaşı olarak senden oldukça memnun. Ama You'er... Burada kalıp bir süre daha ona eşlik edeceğim, şimdilik gidebilirsin.”

 

“Evet.” Yun Che başını salladı. Birkaç dakika tereddüt etti ama sonunda geri dönen İblis Tanrılarının konusunu tekrar gündeme getirmedi. Sonrasında Kaynak Gökyüzü Kıtası yönüne doğru uçtu.

 

Jie Yuan hemen You'er'in yanına geri dönmedi. Bu küçük ve zayıf dünyayı incelerken Bulutun Sonu Uçurumunun kenarında durdu... Yun Che olmadan sonunda artık duygularını zorla bastırmasına gerek yoktu.

 

"Ni Xuan... Geri döndüm... Gerçekten geri döndüm…”

 

“Sen... Neredesin...”

 

Boom boom boom… Boom boom boom…

 

Uzaktaki dış uzay aniden duygularının ve aurasının üzerindeki kontrolünü kaybettiği için dalgalanmaya başladı. Sonrasında kaynak canavarlarının kükremesi gökyüzünü doldurmaya başladı.

 

Sinir bozucu bir aura hızla büyük kıtaya yayılmaya başladı.

 

Jie Yuan gözlerini kaldırdı ve vücudunun bir dönüşüyle halihazırda yüzlerce kilometre seyahat etmişti.

 

Bu, insana ait bir şehirdi ve bu kıtada kesinlikle küçük bir şehir olarak görülmese de neredeyse yarısı yıkıntılara indirgenmişti.

 

İnsanların çoğu şu anda tahrip edilmiş binaları tamir ediyordu. Herkesin yüzü yorgunluk ve... Umutla doluydu.

 

Jie Yuan geldiği ilk anda onu rahatsız eden bir aura hissetti.

 

Işık kaynak enerjisi!?

 

Belki de gelişinden dolayı bu rahatsız edici aura iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu.

 

O anda kara ve hava aniden titremeye başladı. Uzakta kaynak canavar dalgası sanki yoğun bir su barajının patlaması gibi akın akın geliyordu. Ve onlara dünyalarını titretecek kükremeleri de eşlik ediyordu.

 

Şok ve dehşet tekrar o şehrin kucağına düşmüştü.

 

Sayısız insan tekrar kaynak canavar dalgalarından kaçınmak için kaynak güçlerini uyandırmıştı. Sefalet çığlıkları ani felaketle vurulan bu toprakları doldurmaya başlayan acı mücadelenin sesleriyle karışmıştı.

 

Her kaynak canavarı son derece vahşi olmuştu, onlar tamamen delirmiştiler. Kaynak gelişimcileri ilk başta korkuyorlardı ama kısa bir süre sonra daha ağır ve yavaş büyüyen kötü niyetli bir aura yaymaya başladılar ve bağırışları yavaş yavaş vahşi hayvanlara benzemeye başladı. İnsanlar ve kaynak canavarları arasındaki savaş, her geçen nefesle daha şiddetli ve daha korkunç hale geldi.

 

Şehir duvarları tamamıyla kaynak canavarlarından dolayı yıkılmaya başlamıştı.

 

“Anne! Anne!!"

 

Bir kızın yürek parçalayan çığlığı, Jie Yuan'ın kulaklarına demir bir iğne gibi deldi. Kız şehrin bir köşesine düşmüştü ve annesi aceleyle zayıf kızı korumak için vücudunu kullanmak için geri dönmüştü... Ondan fazla kaynak canavarı vahşi dişlerini tam annesinin boynuna geçirmek için atıldı.

 

Jie Yuan parmağını hafifçe ileriye doğru uzattı ve o kaynak canavarları anında havada hiçliğe karıştı.

 

Crack!

 

Ve başka bir beklenmedik hiçlikten ortaya çıkan yıldırım sesi duyuldu. Kısa bir süre sonra, başlangıçta kavurucu havanın sıcaklığı doğal olmayan bir hızda düşmeye başladı. Soğuk bir rüzgâr esmeye başladı ve onunla bir kar fırtınası getirdi. Bir göz açıp kapayıncaya kadar tüm gökyüzünü kaplayan bir kar fırtınasına dönüştü.

 

Doğal düzen çöktü…

 

Bu sözler Jie Yuan'ın zihninde parladı, gözlerini kapattı ve göklere doğru baktı. Çürük ve yaralı yüzünde yanıp sönen acı dolu bir mücadele içindeydi.

 

Azure Bulut Kıtasındaki kaynak canavarlar tarafından yaratılan kaos, Yun Che'nin ışık kaynak enerjisi tarafından sakinleştirilmişti. Ama Jie Yuan'ın gelişinden dolayı bir kez daha patlak vermişti ve bu sefer, her zamankinden daha şiddetliydi.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr