Bölüm 1536: Ebedi Karanlığın Felaketi

avatar
4437 86

Against The God - Bölüm 1536: Ebedi Karanlığın Felaketi


Bölüm 1536: Ebedi Karanlığın Felaketi

 

Çevirmen: Sefix

Editör: Extacy12

 

Kuzey İlahi Bölgesi, dört İlahi Bölge arasında en küçük yüz ölçümüne sahip coğrafi bölgeydi. Doğu İlahi Bölgesi'nin yarısı kadarken Batı İlahi Bölgesi'nin beşte biri büyüklüğündeydi.

 

Eğer Tanrı Alemi on parçaya bölünecek olsaydı Kuzey İlahi Bölgesi'ni oluşturan alan bu parçalardan yalnızca birini oluşturacaktı.

 

Doğal olarak en az yıldız sistemine sahip bölge olmaları olağandı. Öyle olsa bile, İlkel Kaos'taki Yin enerjisi sürekli dağıldığından, Kuzey İlahi Bölgesi'nin toprakları sürekli küçülüyordu.

 

Yun Che'nin, Kuzey İlahi Bölgesi'nin üzerindeki sahip olduğu anlayış, “İblisler Ülkesi” ve “İblis Bölgesi” kavramlarıyla sınırlıydı ve bu konuda neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Ancak bu tamamen yabancı dünya şu anda yaşayabileceği tek yer haline gelmişti. Tüm Kuzey İlahi Bölgesi'ni kaplayan İlkel Kaos’un yin enerjisi nedeniyle… Dünyanın geri kalanı için karanlık iblis enerjisi olarak da bilinen, diğer Üç İlahi Bölge'den hiç kimse buraya yaklaşmaya ya da ona girmeye istekli değildi.

 

Bununla birlikte sadece yaşamlarının ve kaynak güçlerinin karanlık iblis enerjisi ile aşınmasını istemedikleri için değildi. Aynı zamanda “İblisler” onları düşman olarak görürler ve yine tıpkı “İblisler”i düşman olarak gördükleri gibi. Dahası, bu İblislerin ev alanıydı ve bu İlkel Kaos yin enerji içinde, diğer Üç İlahi Bölge'den gelen kaynak gelişimcilerinin gücü büyük ölçüde bastırılırken, karanlık kaynak enerjinin tam gücünü gösterebilirlerdi. Bu kaynak gelişimcileri keşfedildiği an kaderlerinin, Kuzey İlahi Bölgesi dışında seyahat eden bir İblisin, diğer Üç İlahi Bölge'nin kaynak gelişimcileri tarafından keşfedilmesinden farklı olmayacaktı.

 

Kuzey'in İblis Bölgesi'ne girdikten sonra, buradaki karanlık iblis enerjisi Yun Che'ye hiç rahatsızlık vermedi. Vücudunu, kaynak damarları veya zihnini etkilemedi. Sürekli mevcut olan karanlığın içinde hareket ederken o bile garip bir rahatlık hissetti ve kalbi de daha öncesinde hiç olmadığı kadar soğuk ve netti.

 

Garip bir dünya, ona tamamen yabancı olan bir arazi. Dahası, burada tek bir kişiyi tanımıyordu ve şu anda dünyada gerçekten yapayalnızdı.

 

Yun Che, Kuzey İlahi Bölgesi'ne girdikten sonra durmadı. Aksine gittikçe daha derinlere dalmaya devam etti. Üç İlahi Bölge onu deli saçması bir halde arıyordu ama aramaları herhangi bir sonuç vermemişti, bu Kral Alemlerinin onu bulmak için Kuzey İlahi Bölgesi'ne adamlarını yollayacağı mümkündü... Ama Kral Alemlerinin müritleri dahi Kuzey İlahi Bölgesi'ne sızması ne kolay olacaktı ne de güvenli bir şekilde dönebilecek garantileri olabilirdi. Bu nedenle Kuzey Bölgesi'nde elinden geldiğince derinlere inmeye devam etti.

 

Kendi hayatını koruyabilmek için... Mevcut bu durumda, bundan daha önemli bir şey yoktu!

 

Birbiri ardına yıldız sistemlerini geçerek seyahat ediyor ve bir sonraki yıldız sistemine giriş yapıyordu. Kuzey İlahi Bölgesi'ndeki hayat, kasvetli gözlerine, birbiri ardına sahneye girdi.

 

Kuzey İlahi Bölgesi'in çevresi, Doğu İlahi Bölge'nin çevresinden tamamen farklıydı. Burası ölüm ve karanlıkla doluydu ve bir güneş veya ay ışığını görmek zordu. Savaş ve ölüm bu yerde bir sabitlikti, yaratıklar ve kaynak gelişimcileri arasındaki savaş... Doğu İlahi Bölgesi'nde, çatışmalar normalde fayda veya şikayetlerden kaynaklanıyordu ama bu yerde, çatışma hayatta kalma uğrunaydı.

 

Bu doğruydu. Hayatta kalmak için.

 

Bu karanlık ve acımasız dünyada, sadece güçlü olan hayatta kalacaktı. Güçlenmek için her şeyi yapmak istekli oldukları sürece daha da güçlenmelerine yol açacaktı. Bu son derece sınırlı kaynaklar için hayatlarını tehlikeye atacaklardı ve her gözlerini açtıklarında ya cesetleri serilecekti ya da tam tersi olacaktı.

 

Yun Che sakince ve kayıtsızca tüm bu şeylerin gözlemlerini yapmaya devam etti.

 

Daha da derinlere ilerledikçe karanlık iblis enerjisi daha yoğun ve daha saf hale geliyordu ve Yıldız Alemlerinin seviyesi de yükseliyordu. Sonunda nihayet Yun Che bir ay yolculuk yaptıktan sonra Kuzey İlahi Bölgesi'nin bir Orta Yıldız Alemi'ne rastladı.

 

Şu anda Kuzey İlahi Bölgesi'nde nerede olduğunu bilmiyordu, içinde bulunduğu Yıldız Alemi'nin adını da bilmiyordu.

 

Bu bir Orta Yıldız Alemi olmasına rağmen içinde son derece az sayıda canlı vardı. Karanlık ormandan geçerken bile, hala herhangi bir yaşam belirtisi hissetmedi.

 

Yun Che bilmediği bu karanlık dünyada ilerlemeye devam etti ve izole olmuş bir dağa yaklaştı. Burada daha fazla şeytani kaynak yaratığı vardı ve bir çift gözlerindeki kana susamış ibareleri üstüne kilitlediler... Ancak bu çılgın ve vahşi bakışlar Yun Che'nin kayıtsız bakışlarıyla birleştiğinde hepsi titremeye başladığı gibi omurgalarında büyük bir ürperti bedenlerini sardı. Sonrasında panik içinde kaçmaya başlamadan önce yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar ve ondan uzak kaldıklarına emin olana kadar kaçmaya devam ettiler.

 

RIP!

 

Korkunç bir yırtılma sesi havada çaldı. Yun Che'nin kafasının üzerinden üç yüz metre uzunluğunda uçan büyük bir şeytani kartalın havayı kesen keskin pençelerin sesiydi. Keskin pençeleri, ileriye doğru fırlatırken ruh delici bir soğuk ışıkla titredi ve uzak kuzeye uçmadan önce umutsuzca kaçan karanlık şeytani yaratıklardan birini yakaladı.

 

Yun Che'nin ayakları o anda durdu. Önündeki solmuş bir ağaca yürüdü ve sonra yere oturdu. Bir bariyer oluşturmadan önce gözlerini kapattı. Hızla nefesi ve durumu sakinleşirken dengelendi... Kalbinde, Jie Yuan'ın ayrılmadan önce onun içinde bıraktığı karanlık kaynak formasyonu kasvetli bir ışıkla parladı. 

 

Bu kasvetli ışık serbest bırakıldıktan sonra, Jie Yuan'ın figürü Yun Che'nin ruhunun içinde ortaya çıktı.

 

Yun Che'ye baktı ve sanki onun önünde duruyordu.

 

"Heh." aynı anda hem alaycı hem de kederli olan düşük sesli ve duygusuz bir kıkırdama verdi. "Sonunda, geride bıraktığım iblis mührünü aktive ettin. Sonunda bir köşeye sıkıştırılmışsın gibi görünüyor.”

 

Bu iblis mührünün, İlkel Kaos'tan ayrıldıktan sadece birkaç dakika sonra Yun Che'nin aşırı öfkesi ve kötülüğü tarafından aktive edildiğini hiç hayal edemezdi.

 

Bu iblis mührünün aktivasyonu, karanlık enerjisini herkesin önünde açığa çıkarmış olsa da, Üç İlahi Bölge'ye onu yok etmesi için uygun bir sebep verirdi. Üç Tanrı İmparatoru'nun kendisine karşı olan tutumları göz önüne alındığında, bu neden uygun bir şekilde verilmemiş olsalar bile, yine de başka bir sebep bulabilirlerdi. Bu iblis mührünün aktivasyonu birbiri ardına olayları tetiklemişti.

 

"Karanlık kaynak sanatı olan 【Ebedi Karanlığın Felaketi】 bu işaretin içerisine mühürlenmişti. Bu Cennet Cezalandıran İblis Klanımın bir kaynak sanatı değildi. Bundan daha ziyade yalnızca bana özgü olan bir kaynak sanatıdır ve klanlarım onu yetiştirmeyi başaramadı. Karanlık kaynak enerjiyi kontrol etmede benden daha üstün olan Ni Xuan'ın kendisi bile onu yetiştirmede başarısız olmuştur."

 

"Ama eğer bu sensen, o zaman kesinlikle bunu başarabilecek bir şansın vardır."

 

Bunu neden söylediğinden bahsetmedi.

 

"Ni Xuan'ın kaynak damarlarına sahipsin, bu yüzden karanlık kaynak enerji üzerinde son derece yatkın bir bağlantın ve aşırı kontrolün var. Sonuç olarak, başka bir kişinin gökleri tek bir adımda tırmanmasına izin verecek olan Ebedi Karanlığın Felaketi yalnızca gücünle son derece sınırlı bir destek sağlayacaktır. Dahası, onun gücü, Ni Xuan'ın ve benim birlikte Yarattığımız İblis Tanrısı'nın Yasaklı El Kitabı'ndan çok daha aşağıdır... Ki bu da Kötü Tanrı Sanatları olarak da bilinir.

 

"Ancak Ebedi Karanlığın Felaketi'ni mükemmel bir şekilde kontrol edip kullandığın takdirde kesinlikle mevcut çağın tüm İblislerini mutlak suretle kontrol edebileceksin!”

 

"Sen onların arasında... Tek ve gerçek İblis İmparatoru olacaksın!"

 

Bu, Jie Yuan tarafından geride bırakılan bir anıydı ve her kelimesi kendi ağzından geliyordu, bu yüzden şüphe edilemezdi.

 

"Ebedi Karanlığın Felaketi'nden başka, yaşamımda yetiştirdiğim tüm iblis sanatları da mührün içerisinde. Onları dilediğin gibi yetiştirmekte özgürsün!"

 

Bir İblis İmparatoru'nun yaşamında yetiştirdiği tüm sanatlar ne denli güçlü ve karmaşık olurdu? Başka herhangi bir kişi için bu sanatlardan birini bile yetiştirmek, tüm yaşamları boyunca deneseler bile başarılması zor olacak bir şey olurdu ama hepsini onun için geride bırakmıştı... Çünkü Yun Che'nin ne tür bir ucube olduğunu biliyordu.

 

Kötü Tanrı Ni Xuan'ı dahi aşan bir ucube!

 

"Orada ayrıca iblis köken kanımdan üç damla var, onu kullanmak iblis bedenini ve ruhunu güçlendirecektir. Eğer hızla yetişimini arttırmak istiyorsan öyleyse onları rafine ederek özümsediğin takdirde büyük ölçüde yetişimini arttırman mümkün olacaktır. Ancak böyle bir şey yapmaman en iyisidir.”

 

"Onları rafine etmek, gökleri tek bir adımda ölçeklendirmene izin verse de bu başlangıç kan damlalarını vücudunla yavaşça ve mükemmel bir şekilde birleştirmek, öncekinden yüz kat daha iyi olan gelecekteki faydaları elde etmeni sağlayacaktır. Kaynak yolundaki düşük yetişim bu köken kanı ile rafine edildiği takdirde kaynak meridyenleri ve damarları büyük ölçüde bir desteklik sağlayacaktır. Bu yüzden önümüzdeki süre boyunca yetişimini mümkün olduğunca bastırman gerekiyor, şu anda sözlerimin ne anlama geldiğini anladığına inanıyorum.”

 

Jie Yuan'ın geride bıraktığı ruh sesi çok titiz ve ayrıntılı bir şekilde konuşmuştu. Her zaman karşılaştıklarında Yun Che'ye karşı son derece soğuk ve kayıtsız davranmasına rağmen gerçek şu ki her zaman onun için özel bir endişesi vardı. Belki de bu Kötü Tanrı Ni Xuan yüzünden olmuştu belki de Hong'er ve You'er yüzündendi.

 

"Karanlık kaynak enerji, İlkel Kaos'un yin enerjisidir, bu yüzden 【Ebedi Karanlığın Felaketi】 aynı zamanda bir aşırı uç yin kaynak sanatıdır. İblis köken kanım da son derece aşırı yin esansı taşıdığı için yani bunların her ikisi de kadınlar için daha uygundur. Sonuç olarak, Ebedi Karanlığın Felaketi'ni hızla geliştirmek istiyorsan istisnai bir kadın bulman ve onu yetişim çiftin olarak kullanman gerekir. Son derece yin yasaları içeren bu köken kanımın iki damlasını kullanman senin mutlak sınırın olacaktır bu yüzden üçüncü damla senin çift yetişimi yapacağın kişi için olacak!"

 

"Bu kadının hayati yin'i korunmuş olması gerekiyor ve aynı zamanda son derece iyi bir kontrole, yüksek kavrayış ve anlayışa sahip olması gerekiyor. En önemli şey ise son derece saf bir kaynak enerjiye sahip olması gerektiğidir! Böylesi bir kadını bulduğun takdirde onu doğrudan sakatlamak ya da tüm kaynak sanatlarından kurtulmasına izin verdiğin takdirde özündeki saf öz kaynak enerjisini kullanabilme şansına erişeceksin. Sonunda, kaybedeceği şey her ne kadar ona büyük gelecek olsa da kazanacağı şey anlamlandıramayacağı kadar sayısız kat büyük olacaktır!"

 

Gözlerini kapatırken Yun Che yavaşça elini kaldırdı. Üç zifiri karanlık kan damlacıkları avucunun üzerinde süzülüyordu. Bu üç kan damlacıkları kasvetli bir siyah ışıkla titriyordu ve ışık güçlü olmasa da çevredeki alanın dramatik bir şekilde kararmasına neden olmuştu.

 

Gözlerini açtı ve önündeki üç son derece karanlık ve derin ışık lekeleri gözlerine yansıdı. Hiç tereddüt etmeden, bu kan damlacıklarından ikisini göğsüne şiddetle bastırdı.

 

Vücuduyla temas ettikleri an bu iki karanlık kan damlacığı, herhangi bir direnç olmadan vücuduna girdi, tıpkı yerden akan cıva gibiydi.

 

Bzzz!

 

Havada yankılandığını tarif etmek zor olan tuhaf bir boğuk çınlama sesi, yoğun ve kaotik bir karanlık sis tabakası aniden Yun Che'nin vücudundan patladı. Gözleri aynı zamanda her şeyi yutacak iki karanlık uçuruma dönüşmüş gibi kıyaslanamayacak kadar kasvetli iki siyah ışık barındırıyordu.

 

Bu sıradan bir kan değildi bu İblis İmparatoru'nın kan özüydü!

 

Doğrudan başka bir kişinin vücuduna girecek olsaydı, o kişi Kral Alemlerinin mevcut Tanrı İmparatorlarından biri olsa bile, bir İblis İmparatoru'nun kıyaslanamayacak kadar korkunç gücü ile yenip parçalanırlardı.

 

Ama o Yun Che'ydi ve kaynak damarları evrendeki karanlığa karşı en yüksek yakınlık derecesine sahipti... Bu karanlığın gücü hangi seviyeye sahip olursa olsun mutlak bir kontrole sahipti. Köken kanı sadece bir varlığın çekirdek kan özü değil, aynı zamanda kendi ruhunu da içeriyordu... Böylece, Jie Yuan'ın kendisinden gelen Yun Che'ye karşı bir yakınlık hissetmişti.

 

Yun Che'nin vücudu şiddetle acı içinde sarsıldı ama yüzü şok edici bir şekilde sakindi... Bu evrendeki en büyük acıyı ve umutsuzluğu zaten yaşamıştı, bu yüzden bu küçük bedensel acı ne ifade ederdi?

 

Birkaç kısa nefesin ardından, çalkalanan siyah sis yavaş yavaş dağılmaya başladı ve gözlerinden çıkan siyah ışık onunla birlikte soldu. Jie Yuan'dan gelen iki damla İblis İmparator köken kanı Yun Che'nin vücudunda dolaşıyordu... Ve bunu basit ve kolay bir şekilde yapmıştı. Onu hiç reddetmemişlerdi.

 

Tahmin etmesi imkansızdı... Jie Yuan bile, İblis İmparatoru köken kanı, Kötü Tanrı'nın kaynak damarlarına sahip olan bedeniyle tamamen birleştiğinde, Yun Che'nin vücudunda ne tür garip değişiklikler olacağını tahmin edemezdi.

 

Ayrıca, “mükemmel füzyon”un ne kadar süreceğini tahmin edemezdi. On binlerce yıl mı? Binlerce yıl mı? Yüzlerce yıl... Veya...

 

İblis İmparatoru'nun köken kanı vücuduna girdiğinde yavaşça birleşmeye başlamıştı. Yine de Yun Che aniden duyu ve algısında kıyaslanamayacak kadar büyük bir değişiklik hissetti. Onun ruhsal algısı şimdi daha da çok karanlığa nüfuz edebiliyordu. Aslında daha öncesinden olduğundan iki kat daha büyük bir güce ulaştığını hissediyordu. Bu özellikle karanlık auraları algılama yeteneği için doğruydu. Karanlık aura algısı şimdi kıyaslanamaz derecede açıktı ve o açıkça her karanlık unsurun hareketlerini yakalamada mümkün görünüyordu.

 

Bu bir İblis İmparatoru'nun köken kanıydı... Yaptığı en ufak bir müdahale bile bu çağda yaşayan varlıklar üzerinde muazzam bir etkiye sahip olacaktı.

 

Yun Che'nin vücudundan gelen sesler tamamen sessiz kalmıştı ancak Jie Yuan'ın sesi ruhunda yankılanmaya devam etti.

 

“İblis mührünü etkinleştirmene götüren şeye bizzat tanıklık edemiyor olsam da asla unutmaman gereken bir şey var. Eğer onun güçlerine sahip olman ve vasiyetini devralman için olmasaydı, eğer Hong'er'i kurtarıp onunla ilgilenmen için olmasaydı, kesinlikle İlkel Kaos'u terk etmeye ya da klanlarıma ihanet etmeye karar vermezdim. Yani, içinde yaşadığın İlkel Kaos Alemi'ne, Mesih unvanına tamamen layıksın. Bu özellikle Tanrı Alemi için geçerlidir. Her bir insanın yaşamı son hücresine kadar sana borçludur ve seni hayal kırıklığına uğratacak ihanetlerde bulunmaya hakları yoktur.”

 

"Eğer intikam almak istiyorsan o zaman tereddütlerinden arın ve yapman gerekeni yap, şefkatinden arın ve acımadan yoksun kal, merhametinden arın ve hak ettiğinden daha fazlasını onlara yaşat! Bu çağın tüm canlılarını katletmiş olsan bile herhangi bir suçluluk hissetmene gerek yoktur! Çünkü bu sana borçlu oldukları şey!”

 

“Son olarak, muhtemelen sana bildirmem gereken iki şey var.”

 

"Mevcut İlkel Kaos Alemi muazzam bir sırrı ve gizlenmiş huzursuzluğu saklamakta."

 

Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru "muazzam" kelimesini kullanmıştı bu yüzden bu çağın nesilleri tarafından anlamlandıracakları bir şey değildi.

 

“Bu muazzam sırra gelince, ne olduğunu söyleyemem ne de onun ne olduğunu söylemek için herhangi bir hakkım var. Ama eğer bir gün 'kendini bu dünyaya gösterdiğin' bir gün gelirse bunu bilen mutlak kişi sen olacaksın. Aynı zamanda, bu da İlkel Kaos'tan ayrılmayı ve klan üyelerimin dönüşünü engellemeyi seçmemin bir diğer nedeni.”

 

"Bu muazzam gizli huzursuzluğa gelince…”

 

Ruhunun dünyasında, Jie Yuan'ın figürü yavaş yavaş bir elini kaldırdı. Parmak ucunda bir yıldız kümesi gibi görünen siyah bir ışık parladı. “Bu bir hafıza parçası ve üzerine bir mühür koydum. İblis İmparatoru köken kanımla mükemmel bir şekilde kaynaştığın ve Ebedi Karanlığın Felaketi'ni mükemmel bir şekilde kontrol edebildiğin gün, doğal olarak kolayca mührü kıracaksın!”

 

Bu mühürlü hafıza parçası, Jie Yuan'ın bahsettiği "muazzam gizlenmiş huzursuzluk" idi.

 

"Yun Che." Yıldız ışığının karanlık kümesi elinden Yun Che'nin ruhunun en derin kısımlarına süzüldü. Sonrasında Jie Yuan'ın sesi gittikçe nazikleşti. "Ni Xuan büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradığında o gün Yaratıcı Tanrı unvanını bıraktı ve inzivaya çekildi. Ama sen... Eğer benzer bir durum yaşarsan, umarım karanlıkta örtülmüş olsan bile ışığa hızlı tutarak yaptığı şeyi yapmayı seçmezsin. Umuyorum ki sen... Onun milyonlarca kez kaybettiğini geri alabilirsin."

 

“En azından, Hong'er ve You'er'in eski durumlarına dönmesine kesinlikle izin veremezsin. Biri kimliğini sonsuza dek bırakmak zorunda kaldı ve diğerinin ebedi yalnızlık ve karanlıkta var olmaktan başka seçeneği yoktu.”

 

“Bu dünya sana ve kızlarıma kötü bir şeyi verme hakkına sahip değildir. Bu yüzden, bu dünyanın daha net bir resmini gördüğünde, bu ifadeyi hatırlamanı istiyorum…”

 

"Göklere ihanet etmek, kendine ihanet etmekten daha iyidir!”

 

Jie Yuan'ın figürü ruhunun dünyasından kayboldu. Yun Che gözlerini açtı ve durgun su kadar sakin olan göz bebekleri daha da kasvetli görünüyordu.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45367 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr