Bölüm 1661: Kızışmış

avatar
3488 88

Against The God - Bölüm 1661: KızışmışBölüm 1661 - KızışmışSiyah formasyon işaretleri sadece bir ayak genişliğinde ve ara sıra gözden kayboluyor gibiydiler. Formasyondaki şeytani semboller o kadar basit ve kısaydı ki, bu anormaldi.Sıradan insanlar, sadece bakarak  karanlık kaynak formasyonu tarafından desteklenebileceklerini düşünemezdi."Ne tür bir... Oluşum bu?" Büyük salonda şok edici mırıltılar yayıldı.Yanan Ay Tanrı İmparatoru kaşını ağırca çattı. Gözleri ilk önce Yun Che'ye baktı ama birden ifadesi değişti ve başka bir yöne bakmaya başladı. Yu Wu ve Chanyi'ye bakmak için dönmüştü.Fen Daozang'ın gözleri alışılmadık şekilde genişledi.Çünkü formasyon tamamlandığı an, bu cadıların her ikisinin de bedenlerinden yayılan aura korkunç bir dönüşüm geçirmişti!Cadı Yu Wu ve Cadı Chanyi'nin kişisel auralası yok olmuştu, vücutlarından yayılan aura... Şaşırtıcı şekilde, her ikisinin de auralarının kombinasyonuydu.Aynı zamanda, Fen Daozang onun karanlık enerji alanını şiddetle parçalamaya çalışan, onu boşluktan çeken görünemez gücü kolaylıkla hissedebilirdi.İçerdiği karanlık aura giderek yoğunlaşırken uğursuz rüzgar gittikçe şiddetlendi. Rüzgar, yavaş yavaş büyümeye devam eden karanlık bir fırtınaya dönüşmeye başladı. Karanlığın aurası yoğunlaştıkça iki Cadı'nın etrafında toplanmaya başladı.O sırada, Fen Daozang aniden belirsiz ve korkunç bir duygu içine düştü... O alanda bulunan bütün karanlık enerji görünmez bir enerji alanı tarafından iki Cadı'nın vücuduna çekiliyor gibi görünüyordu.Karanlık enerji alanında parçalanan görünmez güç, güçlendikçe güçlendi ve tüm enerji alanı şiddetle sallamaya başladı.Chanyi ve Yu Wu saldırmak için bu anı seçtikleri an, şeytani ışık bedenlerinde patladı.Çatırdar!En güçlü Ay Yiyicisi'nin yarattığı karanlık enerji alanı, bir bez parçasıymış gibi hızlıca parçalanmıştı.İki soğuk ışık gözlerinde daha da büyüdü ama şaşkınlığının onu sarsmasına izin vermedi. Beyaz saçları havada süzüldü ve avuç içi devasa bir Yanan Ay İblis Formasyonu yarattı.Gözbebekleri aniden küçüldü.Gücünü serbest bıraktığında, kendi karanlık enerjisinin görünmez bir bataklıkta kayboluyormuş hissini keşfettiğinde şoka uğradı. Dolaşımı son derece yavaşladı ve halsizleşti. İki Cadı'nın gücü ona baskı yapmaya başladığında, normalde elinin tek hareketiyle oluşturabileceği Yanan Ay İblis Formasyonu hala tamamlanamamıştı.Pfffbooom!!Tamamlanmamış Yanan Ay İblis Formasyonu , Cadıların akıl almaz saldırısı altında patlayarak çöktü, Yanan Ay İlahi Elçilerini, prens ve prensesleri havaya uçurdu. Dağınık karanlık enerji Cadıların bedenine süzülmeden önce fırtına tarafından toplandı.NELER OLUYOR!?Şok ve dev gelgit dalgaları Fen Daozang'ın kalbine baskı yaptı.Tüm bunların sebebinin birdenbire ortaya çıkan oluşumun sebebiyet verdiğini hissedebiliyordu.Ama böyle bir kaynak formasyonu bu dünyada nasıl var olabilirdi!?Yu Wu ve Chanyi'nin silüetleri aniden Fen Daozang'ın sağında ve solunda belirdi. Gösterdikleri korkunç hız, seviye sekiz İlahi Ustaların ulaşabileceği bir seviyede değildi.Önce Yu Wu ulaştı, yaklaşık on metre uzunluğunda bir soğuk ışık, elindeki yeşim mızrağından dışarı patladı. Bu saldırı gözle görülür bir şekilde sadece Cadı Yu Wu tarafından yapılmıştı ama o güç her iki Cadı'nın kombine olmuş gücüydü. Fen Daozang, uzun kolunu dışarı savururken sessiz bir kükremeyle devasa bir karanlık girdabının havada dönmeye başlamasına neden oldu... Ancak, bu girdap tamamen oluşmadan ve serbest bırakılmadan önce, kuvveti aniden azaldı, sanki bir tür görünmez boşluğa çekiliyormuş gibi görünüyordu.“!??” Fen Daozang hayatında ilk defa hayalet görmüş gibi hissetti.Fen Daozang sonuçta hala en güçlü Ay Yiyicisi idi, gücü inanılmaz derecede fazla ve sağlamdı. Bu gücün bir kısmı bu saldırıdan aniden ortadan kalkmış olsa bile, yine de son derece korkunçtu. Karanlığın girdabı Yu Wu'nun saldırısıyla çarpıştığında, ışık demeti anında yok oldu... Yu Wu'nun kendisi de uzaklığa fırlatıldı.Chanyi ona doğru koştu. Altın uzun kılıcının üzerinde karanlık ankanın şeytani görüntüsü belirdi ve görüntü ona vurduğu an ona ruh titretici anka çığlığını hissettirdi.Boom!Anka kuşunun görüntüsü, Fen Daozang’ın büyük eli tarafından bastırıldı ve Chanyi de çarpışmadan dolayı püskürtüldü. Yu Wu ona tekrar saldırmaya başlamadan önce onun duruşunu düzeltecek zamanı bile yoktu... Hala ona mantıksız bir hızla saldırıyor ve darbelerinin gücü hala her iki Cadı'nın da kombine olmuş gücünü taşıyordu!Ancak, Yu Wu ile Chanyi'nin kombine olmuş gücü hala Fen Daozang'ın gücünden daha aşağıdaydı. Görüntüleri hızla birbirinin üzerinden geçti, saldırıları o kadar sık ​​yağdı ki uğultulu bir fırtınayı andırıyorlardı. Hızlarının ve saldırılarının vahşiliği, auralarının bu inanılmaz derecede garip kaynaşmasıyla birleştiğinde, Fen Daozang'ı, her seferinde yalnızca bir Cadı tarafından saldırıya uğramasına rağmen, sürekli olarak her iki Cadı ile vuruyormuş gibi hissetmeye zorladı. En korkunç şey, Fen Daozang her saldırdığında, vücudundan patlayan karanlık enerjinin sessizce azaldığını ve saldırısının gücünün büyük ölçüde düşmesine neden olduğunu açıkça hissedebiliyor olmasıydı. Yu Wu ve Chanyi'ye gelince... Saldırılarının karanlık gücü, böylesine çılgın bir hızda saldırmalarına rağmen  zayıflamıyordu. Aksine, atakları gittikçe daha da güçleniyor ve daha da hızlanıyordu!Açıkça her seferinde tüm güçleriyle saldırıyorlardı ama auraları hiç de zayıflamıyordu.  Aslında, enerjileri sonsuz gibiydi.Bir taraf yavaş yavaş zayıflarken, diğer taraf sürekli güçleniyordu. Fen Daozang'ın başlangıçta sahip olduğu mutlak avantaj hızla yok oluyordu. Şaşırmış ifadesi kısa sürede çirkinleşti ve artık sakinliğini koruyamadı.Bang!Sonunda, Fen Daozang'ın gururlu ve hareketsiz figürü, Yu Wu'nun saldırılarından biri tarafından şiddetle tek bir adım geriye itildi... Hemen sonra, ona doğru fırlayan karanlık bir anka kuşu görüntüsünün eşlik ettiği başka bir kılıç ışını belirdi.Bu savaşta, her iki Cadı'nın kombine kuvvetiyle karşı karşıya kaldığında bile, gücü her saldırdığında tuhaf bir şekilde çarpıtılsa bile, Fen Daozang, iş mutlak güce geldiğinde hala mutlak bir avantajı elinde tutuyordu.Diğer taraftan, iki Cadı karanlık kaynak enerjilerini çok hızlı bir şekilde toplayıp serbest bırakabiliyorlardı ve saldırıları en ufak bir şekilde zayıflamıyordu. Aksine, saldırıları alışılmışın dışında güçleniyordu. Bu da, bu mücadeleye kesinlikle hakim olan Fen Daozang'ın, baş döndürücü saldırı bombardımanının çok boğucu olduğunu hissetmesine neden oluyordu.Fen Daozang, Yu Wu'nun saldırısıyla geri itildikten sonra, Chanyi'nin saldırısı ona baskı yapmadan önce soluklanma şansı bile olmamıştı. Fen Daozang’ın yüzü, Chanyi’nin kılıcını tutmaya çalışırken uğursuz bir ifade takındı. BOOOM——Karanlık enerji, Fen Daozang ve Chanyi arasındaki boşlukta şiddetle patladı. Chanyi’nin vücudu geriye doğru eğilmeye başladı... Fen Daozang'a gelince, sağ kolu lime lime parçalanmış, eski ve solmuş kolunu ortaya çıkarmıştı."Dur!”Bu alçak ses, orada bulunan herkesin kalbini ve ruhunu delip geçti.Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun bedeni birden Fen Daozang’ın ve Chanyi’nin bedenleri arasında bir hayalet gibi belirdi. Orada, bir eylemde bulunmadan öylece durdu ama inanılmaz derecede vahşi ve şiddetli karanlık enerji alanı hızla sıfıra çekildi.Şu anda müdahale etmeyip Fen Daozang'ın gerçekten kaybetme şansını göze alsaydı... Yanan Ay Alemi'nin en güçlü Ay Yiyiyicisi en zayıf iki Cadıya yenilecek olsaydı, sadece "çirkin" kelimesi bile bunu tarif etmeye yetmezdi.“Burası bizim merkezimiz. Eğer savaşa devam edersek bu kralın sarayı toz olup uçacak. Burada bir son verelim."Fen Daozang, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun neden bu savaşı durdurmak için araya girdiğini çok iyi biliyordu. Kolsuz elbisesinin sağ koluna baktı ve titreyen elleri yumruk haline geldi.Yun Che’nin havada süzülen siyah saçları yavaşça arkasına düştü ve büyük salonda esen fırtına aniden durdu. Yu Wu ve Chanyi’nin vücutlarındaki formasyon işaretleri de kayboldu.Oturdu, sessizce gözlerini kapattı ve Yanan Ay Tanrı İmparatoru'na tek bir bakış bile atmadı."Oh?” Chi Wuyao küçük, kuru bir kıkırdamayla konuşmaya başladı. "Sarayının yok olacağından mı korkuyorsun? Yoksa bütün itibarının yok olacağından mı?"Yanan Ay Tanrı İmparatoru, "..."Chi Wuyao ne zamandan beri dostane bir insan olmuştu? Fen Daozang'a doğru hareket etti ve dedi ki, "Fen Daozang, şimdi 'nitelik' kelimesinin ne anlama gedliğini anlıyor musun?"“...” Fen Daozang'ın dudakları titredi ama ses çıkaramadı. Bunun yerine gözlerini Yun Che'ye dikti… Yun Che’nin vücudundan yalnızca yayılan seviye yedi bir İlahi Egemen'in aurasını hissedebiliyordu ama o, tuhaf bir soğukluk hissinin tüm vücudunu yutmasına neden olmuştu.Az önce ne olmuştu? O da neydi!?Yanan Ay Tanrı İmparatoru, Chi Wuyao'nun hakaretlerine cevap vermedi. Arkasını döndü ve doğrudan Yun Che'ye baktı. Dedi ki, "Bu kişi...""Yanan Ay Tanrı İmparatoru neden cevabını zaten bildiği bir soru soruyor?" Chi Wuyao'nun yumuşak ve pamuk gibi sesi sözünü kesti. "O, Doğu İlahi Bölgesi'nden Yun Che. Kuzey İlahi Bölgesi'nde sadece birkaç kez görünmesine rağmen kendine bir isim yaptı. Yanan Ay Tanrı İmparatoru isterse, bunu görmezden gelmeye devam edebilir ve daha sonra onu tanımıyormuş gibi bile davranabilir. "“...” Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun yüzünde tuhaf bir ifade belirdi ama yine de hızla sakinleşebildi.  Gülümsedi ve cevap verdi, "Bu kral nasıl Yun Che adını bilmez? Sadece seviye yedi bir İlahi Egemeni yetişimine sahip olmasına rağmen kılıcının tek darbesi ile Yama Hayalet Kralı Yan Sangeng'i kesti. Toplanan yüksek bölge kralları ve benim şahsım dünyayı sarsan bu başarıya şahit olmasaydı, bu kral böyle vahşi bir masala, ne kadar kimse açıklamaya çalışsa da inanamazdı. ""Ayrıca Kötü Tanrı'nın mirasını aldığı ve aynı zamanda Cennetsel Kaynak Hazinelerinden biri olan Gökyüzü Zehir Sedefi'nin tanınmış ustası olduğu da söyleniyor.""Bu kral, uzun zamandır böylesine olağanüstü bir kişiyle arkadaş olmak istiyordu.""Ah, ne yazık. Bunun için artık çok geç.” Chi Wuyao yavaşça ayağa kalktı. Ayağa kalktığında, zayıf ama karşı konulamaz bir güç sessizce herkesin ruhuna baskı yapmaya başladı. "Yun Che yakında Ruh Çalan Alem'nin yeni imparatoru olacak ve bu andan itibaren bu kraliçe yalnızca Ruh Çalan Alem'in kraliçesi olacak. Yani şimdi onunla arkadaşlık kurmanın ne faydası var?"Bu sözleri söyledikten sonra odadaki herkesin ağzı açık kaldı. Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun gözleri şiddetle yana kaydı ve kaşlarını çattı.Qianye Ying’er'in kaşları seğirdi ama sessiz kaldı.Yun Che, “?”"Ruh Çalan Alem'inin... Yeni imparatoru?" Yanan Ay Tanrı İmparatoru sessizliğini koruyarak sakince Yun Che'ye bir bakış attı. Sonra tekrar Chi Wuyao'ya baktı ve onun aurasından ya da ifadesinden alay veya aldatmaca bulmaya çalıştı. "İblis Kraliçesi ciddi mi?"Chi Wuyao soğuk ve net bir sesle konuşurken iki elini de arkasına koydu, "Görünüşe göre Yanan Ay Tanrı İmparatoru son zamanlarda Ruh Çalan Alemimizin işleriyle oldukça ilgileniyor. On günlük kısa bir süre içinde, on üç ayrı olayda bizi gözetlemeye çalıştın ve hatta bu girişimlerden bazıları, Ay Yiyicilerin tarafından gerçekleştirildi."Yanan Ay Tanrı İmparatoru, "...""Bu kraliçe davranışlarına kayıtsız kalsa da, Yanan Ay Aleminiz bunu aslında daha çirkin davranmanın bir işareti olarak kabul etti. Bana borçlu olduğun o büyük 'eski borcu' ödemeni isteme zahmetine bile girmedim. Bu kraliçenin uzun sessizlik dönemi, Yanan Ay Aleminize, bana zorbalık yapmanın kolaymış gibi olmasını mı hissettirdi!?"“Heh heh.” Yanan Ay Tanrı İmparatoru kıkırdadı ve cevap verdi, "Bu dünyada cehennemin kralından korkmayan pek çok insan var. Ancak, İblis Kraliçesi'nin zorbalık yapmanın kolay olduğunu düşünen birine gelince? Korkarım bu kişi henüz doğmadı. Bir zamanlar bu fikri elinde tutan insanlar olsa bile, kemikleri uzun zaman önce toza dönüştü.""Bu kral gerçekten de son günlerde insanları Ruh Çalan Alem'e gönderdi." Yanan Ay Tanrı İmparatoru, kusursuz bir soğukkanlılıkla sakin ve dürüst bir itirafta bulundu. "Ancak, asla gücendirmek niyetinde değildik ve hiçbir şey planlamıyorduk. İblis Kraliçesi'nin tüm Cadılarını, Öz Ruhlarını ve şaşırtıcı bir şekilde üç bin altı yüz Ruh Görevlisi'ni çağırdığını duyduk. Ruh Çalan Alem'de büyük bir şey olduğunu düşündüm, bu yüzden durumu halletmek için adamlarımı oraya gönderdim. ""İblis Kraliçesi'nin hoşgörüsü göz önüne alındığında, bu kadar küçük bir meseleye kızmaz, değil mi?”"Küçük mesele mi?" Chi Wuyao gülümsedi ama bu her zamanki normal gülümsemesi değildi. "Peki Yanan Ay Tanrı İmparatoru cevabını buldu mu?"Yanan Ay Tanrı İmparatoru gülümsedi ve başını salladı. "Bulamadım.""O zaman bu kraliçenin seni aydınlatmasına izin ver."Chi Wuyao'nun cevabı Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nu hayrete düşürdü. "Az önce bu kraliçenin Cadılarında gördüğün karanlık formasyonu hatırlıyor musun?" dedi ölçülü bir ses tonuyla.Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun, Fen Daozang'ın... Ve oradaki tüm Ay Yiyicilerinin gözleri tuhaf bir ışıkla parladı. Bu iki küçük Cadı'nın Fen Daozang'ı bastırmasına izin veren inanılmaz derecede tuhaf şeytan formasyonu neydi!? Öğrenmek için can atıyorlardı."Bu şeytan oluşumu kıyaslanamayacak kadar tuhaf ve fantastik. Bu kral bunu daha önce hiç görmedi ve duymadı." Yanan Ay Tanrı İmparatoru bu sözleri söylerken sakince Yun Che'ye baktı. "Lütfen bizi aydınlat, İblis Kraliçesi.""Felaket... ve... Talihsizlik," Chi Wuyao'nun yeşim dudakları, bu kelimeleri yumuşak bir şekilde söylerken hareket etti.. "Yanan Ay Tanrı İmparatoru bunu daha önce duydu mu?"Bu üç kısa kelime, Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun zihninde, evreni yok eden musibet şimşeği gibi patladı. Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun yüzü, Chi Wuyao onu hor görürken etkilenmiş bir ifade takınıyordu, ama şimdi bu onu çatlatmaya başlamıştı. Vücudu şiddetle sallandı ve tam konuşmak üzereydi ki aklına bir şey geldi. Bakışları hızla Yu Wu ve Chanyi'den uzaklaştı ve Yun Che'ye sabit bir şekilde bakmaya başladı."Acaba... Acaba o...""Bu doğru. Beklendiği gibi Yanan Ay Tanrı İmparatoru, ne kadar ihmalci olursan ol, hala tüm beyin hücrelerini kaybetmemişsin." Chi Wuyao’nun alay konusu herkesin görebileceği kadar açıktı. Sakin bir sesle devam etti, "Her şey tam da hayal ettiğin gibi.""Peki şimdi anladın mı?"

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41882 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44076 Bölüm Sayısı


creator
manga tr