Bölüm 606

avatar
16977 45

Against The God - Bölüm 606


 

 

Bölüm 606: Altın Karga MirasıKaynak Gökyüzü Kıtası, Mavi Rüzgar Ülkesi.

 

"Ekselansları, beş ulusun bize yardım için ordularını göndermek istememesinin nedeni tespit edilmiş. Söylentilerdeki gibi; İlahi Anka İmparatorluğu Mavi Rüzgar Ülkesini işgal etmeden önce, diğer uluslar barış anlaşması imzalamış! Ve bu barış üç yüz yıl sürecekmiş! İlahi Anka Ülkesinin işgali sırasında onlar yardım göndermezse İlahi Anka İmparatorluğu üç yız yıl boyunca beş ulusu kesinlikle işgal etmeyeceğine söz vermiş!"

 

Lüks kıyafetler giyen büyüleyici görünüşlü bir kadın bir portreye bakarken uzun süre sessiz kaldı. Bu portre genç bir adamı sergiliyordu ve her kısmı onun kendi elleri ile çizilmişti.

 

Cevap almadan önce, altın zırhlı general kafası eğik bir şekilde diz çökmüş halde kaldı, onu rahatsız etmek istemedi.

 

Uzun süre sonra, kadın döndü ve yavaş bir şekilde konuştu: "Dişler ve çene birbirini destekler ve dişler dudaklar olmadan soğuklaşır; yaşamın esasını sadece üç yüz yıllık sakinlik için göz ardı ettiler, huh."

 

"General Feng, İlahi Anka imparatorluğunun işgalinin gerçek nedenini bulabildiniz mi?"

 

General Feng ellerini kenetledi ve ciddi bir şekilde konuştu: "İlahi Anka İmparatorluğu Mavi Rüzgar Ülkemizi işgal edebilmek için beş ulus ile barış imzaladı; bir şey planlıyor olmalılar! Ama bu general hala nedenini öğrenemedi. Yedi Ulus Sıralama Turnuvasında onları utandırdığımız için kızgınlıktan intikam aldıkları hakkında söylentiler var... Ama bu general buna inanmıyor."

 

"İntikam?" İmparatoriçe Cang Yue’nin karlı yüzü öfke gösterdi: "Kocam, Mavi Rüzgar Ülkesinin Refakatçi Prensi, İlahi Anka Ülkesinin Prenses Kar'ını kurtardı ve bunun yüzünden İlkel Kaynak Arkına gömüldü! İlahi Anka İmparatorluğu ise teşekkür sözleri söylememekle kalmayıp bizi işgal ettiler, topraklarımızı yağmaladılar, babamı öldürdüler ve ülkemin on binlerce vatandaşına işkence ettiler. Hangi yüz ve hakla 'intikam' hakkında konuşabiliyorlar?!"

 

"Ekselansları, sakinleşin!" General Feng'in ifadesi kararlıydı: “Bu general Mavi Rüzgar vatandaşı olarak doğdu ve Mavi Rüzgar hayaleti olarak ölecektir. Yaşamında da ölümünde de Mavi Rüzgar'a bağlıdır! Ben yaşadığım sürece tüm İlahi Anka köpeklerini öldüreceğim!"

 

Bir kaynak enerji dalgası ışığı Cnag Yue'nin gözlerini döndürmesine neden oldu: "Ön saflardan bir bilgi var mı? Hemen bakın."

 

"Emredersiniz!" General Feng hızlıca ses iletişim yeşimi çıkardı ve aldığı ses iletimini dinledi. İfadesi hafifçe değiştir ve raporladı: "Ekselansları, ön saflardan gelen bilgiler İlahi Anka ordusunun aniden anormal bir hareket yaptığını söylüyor."

 

"Anormal? Anormal de ne demek oluyor?

 

"İlahi Anka ordusu şu anda imparatorluk şehrimizden sadece sekiz yüz elli kilometre uzakta. Ama bugün İlahi Anka ana ordusu aniden güçlerinin üçte birini doğuya göndermiş! Aldıkları bilgiye göre, onların hedefleri doğudaki Yüzen Bulut Şehriymiş! Ve ordularının hareket hızıyla oraya yirmi günden daha kısa sürede ulaşacaklardır!"

 

"Ne? Yüzen Bulut Şehri mi? Yüzen Bulut Şehri için asker güçlerini neden böldüler?" Cang Yue'nin sesi anında çılgına göndü. Yüzen Bulut Şehri sözleri onun kalbini ve ruhunu şiddetle sarstı, çünkü orası Yun Che'nin doğuş yeriydi... Ve aynı zamanda savaşın kaosundan kaçıp yaşayan Xiao Lie ve Xiao Lingxi'nin yaşadığı yerdi.

 

(Ç.N: Lan onlara bir şey olsun. Yun Che sizin ülkenizin sağından girer solundan çıkar sonra yetmez düz yatırır... neyse devam etmeyem.)

 

Yüzen Bulut Şehri ülkenin en küçük, en önemsiz ve en uzakta olan şehriydi; ülkenin çoğu vatandaşı bile bu şehrin ismini bilmiyordu. Bu nedenle büyük bir orduyu oraya gönderme eylemi aşırı derecede garip ve anlamsızdı... Ayrıca onlar ana ordularının üçte birini oraya göndermişlerdi.

 

"Bu general de buna şaşırıyor!" General Feng kaşlarını kenetledi ve konuştu: “Yüzen bulut Şehri çok uzakta kalıyor ve aşırı fakir bir yer. Oraya saldırmanın askeri yükü arttırmak dışında bir getirisi yok... Veya bu İlahi Anka ordusunun dikkat dağıtma planı olabilir mi?"

 

Cang Yue sıkıntı içinde gülümsedi: "İlahi Anka Ülkesinin gücü ile iki kısa yılda ülkemin topraklarının yüzde altmışını ele geçirdiler. Ana orduları bizi ezecek bir momentum içindeyken neden dikkat dağıtma planı yapmaya ihtiyaçları olsun? Oraya gitmelerinin kesinlikle başka bir sebebi olmalı."

 

İmparatoriçe Cang Yue hızlıca nefes almaya başladı ve acı bir şekilde konuştu: "… General Feng, Yüzen Bulut Şehri Valisi Yuwen'e hemen ses iletimi göndererek İlahi Anka Ordusu eğer şehre gelirse karşı koymadan hemen kapıları açarak teslim olmalarını söyleyin."

 

"Neden?” General Feng kafasını aniden kaldırdı ve şaşırmış bir şekilde baktı.

 

Cang Yue gözlerini kapadı ve konuştu: "Orada garnizon yok ve çevresinde de destek verecek bir şey bulunmuyor. İlahi Ankanın güçlü ordusunun karşısında direniş bile gösteremezler. Eğer zorla onlara karşı savaşılırsa bu sadece düşmanın vahşiliğini arttırarak şehrin vatandaşlarının acı çekmesine neden olacak..."

 

General Feng yavaşça ellerini kaldırdı, ama onları tekrar indirerek konuştu: "Bu general emrinize uyacaktır." ardından da yavaşça geri çekildi.

 

Cang Yue bir kez daha kendi elleri ile çizdiği portreye baktı. Her gün bu portreye saatlerce bakıyordu. Her seferinde ruhunu kaybedecek kadar bakıp ardından da ağlıyordu...

 

"Eşim... biraz daha beni bekle... Mavi Rüzgarın son haysiyetini de koruduktan sonra... Sana eşlik etmeye geleceğim..."

 

Hayali Şeytan Ülkesi, Altın Karga Yıldırım Alev Ovası.

 

Bang!

 

Yun Che ve Küçük Şeytan İmparatoriçeyi çevreleyen koyu kırmızı-altın bariyer aniden o anda parçalandı. Aynı anda doğrudan bakılamayacak kadar parlak olan dokuz altın ışık noktası gökyüzünden indi ve Küçük Şeytan İmparatoriçenin bedenine düştü. Yun Che daha tepki bile veremeden Küçük Şeytan İmparatoriçenin bedeni çoktan altın alevler tarafından sarılmış ve gözleri önünden kaybolmuştu.

 

"Hahhaahha..." Altın Karga Ruhunun yüksek sesli kahkahası gökten geldi: "Sen gerçekten Ejderha Tanrısı soyuna sahip olmaya layık birisin. Sadece kırk yedi gün oldu ama Şeytan İmparator soyuna sahip olan bu kız gerçekten bu asilin gözlerini açtı. Her ne kadar bakire olsa da kız oldukça vahşiydi. Bu asil aniden her şeyini vermesinin nedeninin intikam için güç istemesi mi yoksa doğuştan beri böyle mi olduğunu merak etmeye başladı... Hahahahha!"

 

(Ç.N: Bu kuş tam sapık bir pezevenk ???? )

 

"Onu nereye götürdün?" Yun Che'nin sesi biraz endişeli gibiydi. Daha önce Küçük Şeytan İmparatoriçe ile ilgilenme ve hayatını riske atarak onu kurtarmak istemesinin nedeni Yun Ailesiydi. Eğer o ölürse Yun Ailesi de düşecek ve yok olacaktı. Ama artık, bu tamamen farklıydı. Onun için o artık sadece Küçük Şeytan İmparatoriçe değil aynı zamanda onun, Yun Che'nin, kadınıydı... Her ne kadar süreç biraz.... Garip olsa da böyleydi...

 

"O çoktan bakire Yin'ini kaybetti ve bedeni de senin hayati Yang'ın tarafından yeterince beslendi. Bedeni ve canlılığı Altın Karga alevleri tarafından yanmayacak veya yok olmayacak. Hayatı tamamen yenilense bile, bu şeyler bu asilin beklentisinden çok daha pürüzsüz geçti. Şu anda, bu asil onun soyuna en orijinal Altın Karga kanından dokuz damla bahşetti. O şimdi benim gücüm ile oluşturulan bir alemde yavaşça gücünü kavramaya ve benim Altın Karga soyumun 《Altın Karganın Yanan Dünya Kayıtları》'nı algılamaya çalışıyor."

 

"Tüm güç özünü emmesi sadece yedi gün sürecek ve o zaman geldiğinde o İlahi Kaynak Alemine yarım adım atmayı başarabilecek! Ama Gizli Alemden çıkmak istiyorsan benim kaynak sanatımın en azından ilk üç seviyesini tamamen kavraması gerekli. Eğer çok yavaş ve sığ beyinli ise ve üç yıl içinde bunu yapamazsa, oranın içinde ölebilir!"

 

"" Bu altın Karga ruhunun tavrı, saygılı bir şekilde emretse de sıcakkanlı olan Anka ruhu ve Ejderha Tanrısı'nın ruhundan tamamen farklıydı. Şiddetli olmanın yanı sıra güç kullanarak diğerlerini mühürlüyordu ve hedefi başarılana kadar oradan çıkmalarına izin vermiyordu...

 

Kendi istekleri için diğer kişilerin iradesini tamamen görmezden geliyordu... İnsanlık dışı olacak kadar ezici bir şeydi bu.

 

Yun Che kalbinde bunu düşündü... Ama tabii ki bunu yüksek sesle söylemeye cüret etmedi.

 

Yun Che açıkça Küçük Şeytan İmparatoriçenin Altın Karga gücünü kabul etmesinin sonuçlarını biliyordu. O anda inanılmaz derecede bunu durdurmak istese de bunu yapamayacağını biliyordu... Zorla onu durdurmak tüm hayatı boyunca onun tarafından nefret edilmesine neden olacaktı.

 

"Yun Che, ona neden yardım ettiğimi biliyor musun?" Gökyüzündeki koyu kırmızı-altın gözler açıldı, yakıcı ve ezici bir bakışla Yun Che'yi çevreledi.

 

"O Altın Karga soyunun mirasçısı, ona yardım etmek... Doğal değil mi?" Yun Che sordu.

 

"Bu asilin ona yardım etmesi doğal mı? Hahahhaha, gülünç! Onun ataları bu asilin soyunu miras aldı ve bunu Hayali Şeytan Ülkesine hükmetmek için kullandı! Bu asilin onlara bahşettiği lütuf zaten sınırsız ve onların klanına da bir şey borçlu değilim, nasıl olur da bu asilin ona yardım etmesinin doğal olduğunu söyleyebilirsin? Eğer bu asil ona yardım etmek isteseydi o gün böyle çaresiz bir duruma düştüğünde bu asil zaten yardım ederdi... Ona yardım etmemin nedeni soyu veya ırkı değil sadece sensin!"

 

"Ben mi?" Yun Che kendini gösterdi ve bir anlığına sersemledi.

 

"Sen sadece sıradan bir ölümlüsün ve yine de Kötülük Tanrısının mirasına sahip olduğundan kaynak enerjini çılgına çevirerek normalden düzinelerce kat daha kudretli bir ilahi güç kullanabiliyorsun! Ayrıca Ateş Tohumu'nu alıp bu dünyadaki tek Ateş Ruhsal Kötülük Bedenini elde ettin! Yani bu dünya da Altın Karga soyuna ve Altın Karga alevlerinin kontrolüne en uygun yaşayan kişi sensin! Bu asil Altın Karganın iradesine bağlı ve bu yeri sayısız yıldır koruyor ve artık.... En mükemmel varisi buldum!"

 

Altın Karganın ruhunun konuşması Yun Che'nin gerginliğini rahatlattı: "Yani demek istediğin... Altın Karga soyunu elde etmemi mi istiyorsun?"

 

"Aynen öyle! Senin niteliğin Şeytan İmparator klanından binlerce kat daha fazla! Bu dünya da soyuma senden daha uygun birinin olması imkansız! Senin ellerinde Altın Karga alevlerim sınırsız bir sıcaklık yayacaktır! Yun Che bu asilin sana Altın Karga mirasını bahşetmesini istiyor musun?"

 

(Ç.N: Geliyor power up desene ???? )

 

Jasmine'nin bahsettiğine göre Altın Karga alevlerinin gücü en güçlü ilahi alevdi ve Anka alevlerinden daha güçlüydü. Xiao Yun Altın Karga mirasından bahsettiğinde onu elde etmek istemişti ama Jasmine tarafından anında bezdirilmişti.

 

Ancak şu anda gözleri önündeki Altın Karga ruhu ona soyunu teklif ediyordu!

 

Açıkça Yun Che'nin bunu reddetmesi için bir neden yoktu ve hemen konuştu: "Bir ilahi gücün mirasını almak doğal olarak her kaynak uygulayıcının rüyasıdır. Bunu gerçekleştirdiği için Altın Karga İlahi Tanrısına şükranlarımı sunarım."

 

Yun Che konuştuktan sonra Jasmine'nin küçümseyici sesi ruhundan geldi: "Çok erken kutlama yapıyorsun!"

 

"Çok iyi!" Altın Karga ruhunda sonunda bir naziklik belirtisi oluştu: "Gerçekten de beni hayal kırıklığına uğratmadın. Madem öyle, o zaman ilk olarak bedenindeki Anka soyunu yok etmeme izin ver!"-----------ÇEVİRMEN NOTU------------

IUFHaıugfbasuıfasbgfuyasgbfasfsa. Lan bu kuş çok ibne ???? Resmen siklemiyor bizimkini ????

 

Altın Karga ne yapacak? Anka soyuna neler olacak? Yun Che ne tepki verecek? Yüzen Bulut Şehrine giden ordu neler yapacak? Bu bölümler gelecekteki bölümlerin habercisi ise diğer toplu nasıl olacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????  

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44305 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr